5 ôi than ôi, trời ơi āi 5 yêu quý, bảo vệ 爱护 àihù 5 yêu quý, quý trọng 爱惜 àixī 5 tình yêu 爱心 àixīn 5 an ủi 安慰 ānwèi 5 lắp đặt 安装 ānzhuāng 5 bờ (sông, biển) àn 5 cầm, nắm,nắm bắt 把握 bǎwò 5 xếp đặt,bày biện bǎi 5 giáo viên chủ nghiệm 班主任 bānzhǔrèn 5 xử lý 办理 bànlǐ 5 gậy bàng 5 sẩm tối 傍晚 bàngwǎn 5 bọc, gói 包裹 bāoguǒ 5 chứa, bao gồm 包含 bāohán 5 bánh bao 包子 bāozi 5 mỏng báo 5 bảo bối, bé cưng 宝贝 bǎobèi 5 duy trì, gìn giữ 保持 bǎochí 5 bảo tồn, giữ gìn 保存 bǎocún 5 quý giá 宝贵 bǎoguì 5 giữ nguyên, bảo tồn 保留 bǎoliú 5 bảo hiểm 保险 bǎoxiǎn 5 báo cáo 报告 bàogào 5 bi quan 悲观 bēiguān 5 lưng bèi 5 bối cảnh, nền 背景 bèijǐng 5 cái chăn 被子 bèizi 5 khoa chính quy 本科 běnkē 5 bản lĩnh, khả năng 本领 běnlǐng 5 bản chất 本质 běnzhí 5 lẫn nhau 彼此 bǐcǐ 5 tỷ lệ 比例 bǐlì 5 ví dụ như, chẳng hạn như 比如 bǐrú 5 rốt cuộc, cuối cùng 毕竟 bìjìng 5 tránh 避免 bìmiǎn 5 tất nhiên, tất yếu 必然 bìrán 5 cần 必需 bìxū 5 cần thiết 必要 bìyào 5 biên tập, chỉnh sửa 编辑 biānjí 5 pháo hoa, pháo 鞭炮 biānpào 5 ngay cả, dù cho 便 biàn 5 tranh luận 辩论 biànlùn 5 chấm câu 标点 biāodiǎn 5 cột mốc, ký hiệu 标志 biāozhì 5 bảng biểu, bản khai 表格 biǎogé 5 mặt ngoài, bề ngoài 表面 biǎomiàn 5 tỏ rõ,chứng tỏ 表明 biǎomíng 5 nét mặt, vẻ mặt 表情 biǎoqíng 5 biểu hiện 表现 biǎoxiàn 5 biểu thị 表示 biǎoshì 5 khen ngợi 表扬 biǎoyáng 5 biểu diễn 表演 biǎoyǎn 5 đừng bié 5 thứ ba, Bính bǐng 5 người khác 别人 biérén 5 tủ lạnh 冰箱 bīngxiāng 5 bánh quy 饼干 bǐnggān 5 và, đồng thời 并且 bìngqiě 5 vius 病毒 bìngdú 5 thủy tinh 玻璃 bōlí 5 tiến sĩ 博士 bóshì 5 viện bảo tàng 博物馆 bówùguǎn 5 cổ 脖子 bózi 5 bổ sung 补充 bǔchōng 5 vải bù 5 bất an, lo lắng 不安 bù'ān 5 không cần 不必 bùbì 5 cực kỳ 不得了 bùdéliǎo 5 thường xuyên, không ngừng 不断 bùduàn 5 bộ phận 部分 bùfèn 5 cảm thấy xấu hổ 不好意思 bù hǎoyìsi 5 chưa chắc, không nhất thiết 不见得 bùjiàn dé 5 bộ, ngành 部门 bùmén 5 không tránh được 不免 bùmiǎn 5 nóng nảy, sốt ruột 不耐烦 bù nàifán 5 nếu không thì 不然 bùrán 5 không bằng 不如 bùrú 5 không sao đâu 不要紧 bùyàojǐn 5 bước đi, trình tự 步骤 bùzhòu 5 không đủ 不足 bùzú 5 tài sản 财产 cáichǎn 5 giẫm, dận, đạp cǎi 5 săn tin, phỏng vấn 采访 cǎifǎng 5 cầu vồng 彩虹 cǎihóng 5 lấy, áp dụng 采取 cǎiqǔ 5 tham khảo 参考 cānkǎo 5 nhà hàng 餐厅 cāntīng 5 tham dự 参与 cānyù 5 tàn tật 残疾 cánjí 5 xấu hổ 惭愧 cánkuì 5 sân chơi 操场 cāochǎng 5 lo lắng 操心 cāoxīn 5 sổ, quyển, tập cè 5 nhà vệ sinh 厕所 cèsuǒ 5 đo lường, kiểm nghiệm 测验 cèyàn 5 từng, đã từng 曾经 céngjīng 5 cắm chā 5 khác nhau 差别 chā bié 5 dĩa 叉子 chāzi 5 tháo rời chāi 5 sản phẩm 产品 chǎnpǐn 5 xuất hiện, sản sinh 产生 chǎnshēng 5 thường thức 常识 chángshì 5 đường dài 长途 chángtú 5 coppy, sao chép chāo 5 ngoảnh mặt về, hướng về cháo 5 triều đại 朝代 cháodài 5 xào, rang chǎo 5 cãi nhau 吵架 chǎojià 5 nhà để xe 车库 chēkù 5 thùng xe ô tô, toa hành khách 车厢 chēxiāng 5 triệt để, hoàn toàn 彻底 chèdǐ 5 yên lặng 沉默 chénmò 5 nhân lúc, thừa dịp chèn 5 gọi, gọi là chēng 5 xưng hô 称呼 chēnghu 5 khen ngợi 称赞 chēngzàn 5 đáp, đi, cưỡi chéng 5 gánh vác, đảm đương 承担 chéngdān 5 mức độ 程度 chéngdù 5 thành phần 成分 chéngfèn 5 thành quả 成果 chéngguǒ 5 thành tựu 成就 chéngjiù 5 thành khẩn 诚恳 chéngkěn 5 thành lập 成立 chénglì 5 thừa nhận 承认 chéngrèn 5 chịu đựng 承受 chéngshòu 5 chương trình 程序 chéngxù 5 thành ngữ 成语 chéngyǔ 5 lớn lên 成长 chéngzhǎng 5 chịu thiệt, bị thiệt hại 吃亏 chīkuī 5 tiếp tục 持续 chíxù 5 ao 池子 chízi 5 thước đo 尺子 chǐzi 5 cánh 翅膀 chìbǎng 5 va đập, đột kích chōng 5 sạc 充电器 chōngdiàn qì 5 dồi dào, dầy đủ 充分 chōngfèn 5 tràn đầy 充满 chōngmǎn 5 lặp lại 重复 chóngfù 5 vật nuôi 宠物 chǒngwù 5 ngăn kéo 抽屉 chōuti 5 trừu tượng 抽象 chōuxiàng 5 xấu xí chǒu 5 hôi chòu 5 xuất bản 出版 chūbǎn 5 sơ bộ, bước đầu 初级 chūjí 5 lối ra 出口 chūkǒu 5 xuất sắc 出色 chūsè 5 dự họp, có mặt 出席 chūxí 5 trừ bỏ, phép chia chú 5 trừ phi 除非 chúfēi 5 đêm giao thừa 除夕 chúxì 5 xử lý 处理 chǔlǐ 5 truyền bá, phổ biến 传播 chuánbò 5 chuyền, chuyển 传递 chuándì 5 truyền nhiễm 传染 chuánrǎn 5 truyền thuyết 传说 chuánshuō 5 truyền thống 传统 chuántǒng 5 cửa sổ 窗户 chuānghù 5 màn 窗帘 chuānglián 5 xông, đâm bổ chuǎng 5 sáng tạo 创造 chuàngzào 5 thổi chuī 5 băng từ 磁带 cídài 5 từ chức 辞职 cízhí 5 ngoài ra 此外 cǐwài 5 kích thích 刺激 cìjī 5 thứ yếu, không quan trọng 次要 cì yào 5 vội vàng 匆忙 cōngmáng 5 từ cóng 5 từ đó 从此 cóngcǐ 5 do đó, vì vậy 从而 cóng'ér 5 trước đây, ngày trước 从前 cóngqián 5 làm, tham gia 从事 cóngshì 5 giấm cù 5 xúc tiến, đẩy mạnh 促进 cùjìn 5 thúc đẩy, giục giã 促使 cùshǐ 5 thúc giục cuī 5 tồn tại, bảo tồn cún 5 tồn tại 存在 cúnzài 5 biện pháp 措施 cuòshī 5 lỗi, sai lầm 错误 cuòwù 5 đồng ý, bằng lòng 答应 dāyìng 5 đến, đạt được 达到 dádào 5 làm công, làm thuê 打工 dǎgōng 5 giao tiếp, tiếp xúc 打交道 dǎjiāodào 5 hắt xì hơi, nhảy mũi 打喷嚏 dǎ pēntì 5 thăm dò,nghe ngóng 打听 dǎtīng 5 chào hỏi 打招呼 dǎzhāohū 5 hào phóng 大方 dàfāng 5 voi, con voi 大象 dà xiàng 5 quy mô lớn 大型 dàxíng 5 ngốc, ngẩn ngơ dāi 5 cho vay 贷款 dàikuǎn 5 đãi ngộ 待遇 dàiyù 5 đơn giản 单纯 dānchún 5 đơn điệu 单调 dāndiào 5 đơn độc, một mình 单独 dāndú 5 đảm nhiệm 担任 dānrèn 5 đơn vị 单位 dānwèi 5 làm chậm trễ 耽误 dānwù 5 bài mục, đơn vị 单元 dānyuán 5 kẻ nhát gan 胆小鬼 dǎnxiǎoguǐ 5 nhạt,loãng dàn 5 ngày nay, đương đại 当代 dāngdài 5 ngăn chặn, ngăn cản dǎng 5 đảo dǎo 5 xui xẻo 倒霉 dǎoméi 5 đạo diễn 导演 dǎoyǎn 5 dẫn đến 导致 dǎozhì 5 đếm ngược dào 5 đến 到达 dàodá 5 đạo đức 道德 dàodé 5 đạo lý 道理 dàolǐ 5 thẻ lên máy bay 登机牌 dēng jī pái 5 đăng ký 登记 dēngjì 5 đợi 等待 děngdài 5 đợi 等候 děnghòu 5 bằng 等于 děngyú 5 nhỏ giọt dī 5 thật, đích thực 的确 díquè 5 kẻ thù 敌人 dírén 5 truyền đạt,chuyển giao dì 5 địa lý 地理 dìlǐ 5 vùng 地区 dìqū 5 thảm 地毯 dìtǎn 5 địa vị 地位 dìwèi 5 động đất 地震 dìzhèn 5 gật đầu 点头 diǎntóu 5 tráng miệng 点心 diǎnxīn 5 ắc quy 电池 diànchí 5 trạm phát sóng 电台 diàntái 5 câu cá diào 5 nhất khẩu, đinh dīng 5 đỉnh dǐng 5 đông lại dòng 5 hang động dòng 5 hoạt hình 动画片 dònghuà piàn 5 chọc tức dòu 5 đậu phụ 豆腐 dòufu 5 độc lập 独立 dúlì 5 độc đáo 独特 dútè 5 xuyên qua, trải qua 度过 dùguò 5 tin nhắn 短信 duǎnxìn 5 tích tụ, chồng chất duī 5 so sánh 对比 duìbǐ 5 đối xử,đối đãi 对待 duìdài 5 phía bên kia, đối phương 对方 duìfāng 5 đối thủ 对手 duìshǒu 5 đối tượng 对象 duìxiàng 5 về, đối với 对于 duìyú 5 tấn dūn 5 ngồi xổm dūn 5 may mắn, may mà 多亏 duōkuī 5 dư, dư thừa 多余 duōyú 5 trốn tránh, ẩm náu 躲藏 duǒcáng 5 xấu xa, tồi tệ 恶劣 èliè 5 phát biểu, tuyên bố 发表 fābiǎo 5 lo lắng, buồn phiền 发愁 fāchóu 5 phát triển 发达 fādá 5 run rẩy 发抖 fādǒu 5 phát huy, gắng sức 发挥 fāhuī 5 phát minh 发明 fāmíng 5 hóa đơn 发票 fāpiào 5 phát biểu 发言 fāyán 5 phạt tiền 罚款 fákuǎn 5 tòa án 法院 fǎyuàn 5 phồn vinh 繁荣 fánróng 5 xoay, lật, trở mình fān 5 phàm là, hẽ là 凡是 fánshì 5 trái lại, ngược lại 反而 fǎn'ér 5 lặp đi lặp lại 反复 fǎnfù 5 phản ứng 反应 fǎnyìng 5 phản ánh 反映 fǎnyìng 5 dù sao cũng 反正 fǎnzhèng 5 vuông fāng 5 kế hoạch, phương án 方案 fāng'àn 5 phương thức, cách thức 方式 fāngshì 5 gây trở ngại 妨碍 fáng'ài 5 chủ nhà 房东 fángdōng 5 hình như, dường như 仿佛 fǎngfú 5 thả lỏng, thư giãn 放松 fàngsōng 5 không fēi 5 xà bông 肥皂 féizào 5 phổi fèi 5 lời vô ích 废话 fèihuà 5 chi phí 费用 fèiyòng 5 phân biệt 分别 fēnbié 5 phân phối, phân phát 分布 fēnbù 5 tới tấp, dồn dập 纷纷 fēnfēn 5 phân phối 分配 fēnpèi 5 phân tích 分析 fēnxī 5 phấn đấu 奋斗 fèndòu 5 sự phẫn nộ, nổi cáu 愤怒 fènnù 5 phong cách 风格 fēnggé 5 điên cuồng 疯狂 fēngkuáng 5 phong tục 风俗 fēngsú 5 rủi ro 风险 fēngxiǎn 5 châm biếm 讽刺 fèngcì 5 phủ định 否定 fǒudìng 5 phủ nhận 否认 fǒurèn 5 bức (tranh) fú 5 đỡ, vịn, dìu fú 5 phục tùng, tuân theo 服从 fúcóng 5 quần áo 服装 fúzhuāng 5 phụ đạo, hướng dẫn 辅导 fǔdǎo 5 thanh toán 付款 fùkuǎn 5 phụ nữ 妇女 fùnǚ 5 phục chế, làm lại 复制 fùzhì 5 cải cách 改革 gǎigé 5 cải tiến 改进 gǎijìn 5 cải thiện 改善 gǎishàn 5 cải chính, sửa chữa 改正 gǎizhèng 5 che gài 5 khái quát 概括 gàikuò 5 khái niệm 概念 gàiniàn 5 dứt khoát, thẳng thắn, thành thật 干脆 gāncuì 5 cảm kích, biết ơn 感激 gǎnjī 5 vội vàng 赶紧 gǎnjǐn 5 nhanh, mau lên 赶快 gǎnkuài 5 cảm nhận 感受 gǎnshòu 5 cảm tưởng 感想 gǎnxiǎng 5 làm gàn 5 làm việc,lao động 干活儿 gàn huó er 5 sắt thép 钢铁 gāngtiě 5 cao cấp 高档 gāodàng 5 đường cao tốc 高速公路 gāosù gōnglù 5 làm gǎo 5 từ tiệt 告别 gàobié 5 cánh tay 胳膊 gēbo 5 chim bồ câu 鸽子 gēzi 5 nhà bên cạnh 隔壁 gébì 5 cách mạng 革命 gémìng 5 đặc biệt 格外 géwài 5 riêng biệt, cá biệt 个别 gèbié 5 cá nhân 个人 gèrén 5 tính cách, cá tính 个性 gèxìng 5 nguồn gốc, rễ cây gēn 5 căn bản 根本 gēnběn 5 càng, hơn gèng 5 càng, thêm, hơn nữa 更加 gèngjiā 5 thông báo 公布 gōngbù 5 nhà máy 工厂 gōngchǎng 5 kỹ sư 工程师 gōngchéngshī 5 công sức, bản lĩnh, thời gian 功夫 gōngfu 5 công khai 公开 gōngkāi 5 công nằn, tác dụng 功能 gōngnéng 5 công bằng 公平 gōngpíng 5 công nhân 工人 gōngrén 5 công nghiệp 工业 gōngyè 5 căn hộ 公寓 gōngyù 5 công nguyên 公元 gōngyuán 5 công chúa 公主 gōngzhǔ 5 cống hiến 贡献 gòngxiàn 5 khai thông, nối liền 沟通 gōutōng 5 hình thành, cấu thành 构成 gòuchéng 5 cô 姑姑 gūgū 5 cô gái 姑娘 gūniang 5 thời cổ đại 古代 gǔdài 5 cổ điển 古典 gǔdiǎn 5 cũ 古老 gǔlǎo 5 cổ phiếu 股票 gǔpiào 5 xương 骨头 gǔtou 5 cổ vũ 鼓舞 gǔwǔ 5 cố định 固定 gùdìng 5 sự cố, tai nạn 故事 gùshì 5 thể rắn 固体 gùtǐ 5 thuê 雇佣 gùyōng 5 đăng đý 挂号 guàhào 5 tốt,ngoan guāi 5 rẽ, ngoặt 拐弯 guǎiwān 5 chẳng trách 怪不得 guàibùdé 5 cán bộ, công chức, sỹ quan guān 5 đóng 关闭 guānbì 5 quan sát, xem xét 观察 guānchá 5 quan điểm 观点 guān diǎn 5 quan tâm 关怀 guānhuái 5 quan niệm 观念 guānniàn 5 ống 管子 guǎnzi 5 quán quân, chức vô địch 冠军 guànjūn 5 đồ hộp 罐头 guàntóu 5 trơn tuột, nhẵn bóng 光滑 guānghuá 5 sự hiện diện 光临 guānglín 5 ánh sáng 光明 guāngmíng 5 CD 光盘 guāngpán 5 quang vinh 光荣 guāngróng 5 quảng trường 广场 guǎngchǎng 5 rộng lớn 广大 guǎngdà 5 rộng rãi 广泛 guǎngfàn 5 nguyên tắc 规矩 guījǔ 5 quy luật 规律 guīlǜ 5 quy mô 规模 guīmó 5 quy tắc 规则 guīzé 5 quấy hàng, tủ bày hàng 柜台 guìtái 5 lăn, lộn, cút xéo gǔn 5 nồi guō 5 quốc tế 国籍 guójí 5 ngày quốc khánh 国庆节 guóqìng jié 5 trái cây 果实 guǒshí 5 quá đáng, quá mức 过分 guòfèn 5 dị ứng 过敏 guòmǐn 5 quá hạn, hết hạn 过期 guò qí 5 qua, trải qua, sống guò 5 a ha hā 5 hải quan 海关 hǎiguān 5 hải sản 海鲜 hǎixiān 5 kêu la hǎn 5 ngành 行业 hángyè 5 sang trọng, hào hoa 豪华 háohuá 5 hiếu kỳ 好奇 hàoqí 5 hà tất, cần gì phải 何必 hébì 5 hợp pháp 合法 héfǎ 5 hơn nữa 何况 hékuàng 5 hợp lý 合理 hélǐ 5 hòa bình 和平 hépíng 5 hợp đồng 合同 hétóng 5 trung tâm 核心 héxīn 5 chụp ảnh chung 合影 héyǐng 5 hợp tác 合作 hézuò 5 hận, ghét hèn 5 ngang héng 5 hậu quả 后果 hòuguǒ 5 coi nhẹ,lơ là 忽视 hūshì 5 thở, hô hấp 呼吸 hūxī 5 bình, ấm hú 5 bươm bướm, con bướm 蝴蝶 húdié 5 xuyên tạc, nói bậy 胡说 húshuō 5 ngõ, hẻm 胡同 hútòng 5 hồ đồ, lơ mơ, mơ hồ 糊涂 hútú 5 râu 胡须 húxū 5 củ lạc 花生 huāshēng 5 trượt băng 滑冰 huábīng 5 chèo thuyền 划船 huáchuán 5 Trung quốc và vùng lân vận 华裔 huáyì 5 chủ đề 话题 huàtí 5 hóa học 化学 huàxué 5 hoài niệm, nhớ nhung 怀念 huáiniàn 5 xoa dịu, làm dịu 缓解 huǎnjiě 5 ảo tưởng 幻想 huànxiǎng 5 hoang mang, rối loạn 慌张 huāngzhāng 5 hoaàn đế 皇帝 huángdì 5 dưa chuột 黄瓜 huángguā 5 hoàng hậu 皇后 huánghòu 5 vàng 黄金 huángjīn 5 vẫy huī 5 màu xám huī 5 bụi 灰尘 huīchén 5 khôi phục,phục hồi 恢复 huīfù 5 nản lòng 灰心 huīxīn 5 tỷ giá 汇率 huìlǜ 5 hôn lễ 婚礼 hūnlǐ 5 hôn nhân 婚姻 hūnyīn 5 sống động, hoạt bát 活跃 huóyuè 5 đối tác 伙伴 huǒbàn 5 diêm 火柴 huǒchái 5 coơ bản 基本 jīběn 5 mãnh liệt 激烈 jīliè 5 máy móc 机器 jīqì 5 bắp thịt 肌肉 jīròu 5 hợp cách, đạt tiêu chuẩn 及格 jígé 5 vội vàng 急忙 jímáng 5 tập thể 集体 jítǐ 5 tập trung 集中 jízhōng 5 thắt cà vạt 系领带 xì lǐngdài 5 ghi chép 纪录 jìlù 5 ghi chép 记录 jìlù 5 kỷ luật 纪律 jìlǜ 5 vắng vẻ, cô đơn 寂寞 jìmò 5 kỷ niệm 纪念 jìniàn 5 đã... Thì 既然 jìrán 5 tính toán 计算 jìsuàn 5 trí nhớ 记忆 jìyì 5 tiếp tục 继续 xìxù 5 khách 嘉宾 jiābīn 5 gia đình 家庭 jiātíng 5 việc nhà 家务 jiāwù 5 quê nhà 家乡 jiāxiāng 5 cái kẹp 夹子 jiázi 5 giáp, thứ nhất jiǎ 5 nếu như 假如 jiǎrú 5 giaả vờ 假装 jiǎzhuāng 5 gả, lấy chồng jià 5 lái xe 驾驶 jiàshǐ 5 giá trị 价值 jiàzhí 5 rán bằng chảo jiān 5 vai 肩膀 jiānbǎng 5 khó khăn, gian khổ 艰巨 jiānjù 5 kiên quyết, chắc chắn 坚决 jiānjué 5 gian khổ 艰苦 jiānkǔ 5 mạnh mẽ, kiên cường 坚强 jiānqiáng 5 nhọn 尖锐 jiānruì 5 nhặt jiǎn 5 kéo, cái kéo 剪刀 jiǎndāo 5 sơ yếu lý lịch 简历 jiǎnlì 5 quả là, thật là 简直 jiǎnzhí 5 thiết lập 建立 jiànlì 5 bàn phím 键盘 jiànpán 5 xây dựng 建设 jiànshè 5 phòn thể dục 健身房 jiànshēnfáng 5 đề xuất, kiến nghị 建议 jiànyì 5 tòa nhà 建筑 jiànzhú 5 chú ý,coi trọng 讲究 jiǎngjiù 5 tọa đàm.báo cáo 讲座 jiǎngzuò 5 hạ xuống, rơi xuống 降落 jiàngluò 5 kinh điển, cổ điển 经典 jīngdiǎn 5 xì dầu, nước tương 酱油 jiàngyóu 5 tưới, dội, đổ jiāo 5 trao đổi 交换 jiāohuàn 5 xã giao, giao tiếp 交际 jiāojì 5 ngoại ô 郊区 jiāoqū 5 keo nước, hồ dán 胶水 jiāoshuǐ 5 góc, góc độ 角度 jiǎodù 5 láu lỉnh 狡猾 jiǎohuá 5 tài liệu giảng dạy 教材 jiàocái 5 huấn luyện viên 教练 jiàoliàn 5 giáo huấn, dạy bảo 教训 jiàoxun 5 tiếp xúc 接触 jiēchù 5 tiếp đãi 接待 jiēdài 5 giai đoạn 阶段 jiēduàn 5 tiếp cận 接近 jiējìn 5 chắc, bền 结实 jiēshi 5 sau dó, tiếp theo 接着 jiēzhe 5 đoạn, khúc, tiết jié 5 kết cấu, cấu trúc 结构 jiégòu 5 phối hợp 结合 jiéhé 5 kết luận 结论 jiélùn 5 tiết kiệm 节省 jiéshěng 5 thanh toán 结账 jiézhàng 5 giaải phóng 解放 jiěfàng 5 người dẫn truyện 解说员 jiěshuō yuán 5 khóa, lần, đợt jiè 5 cớ 借口 jièkǒu 5 cai thuốc, bỏ thuốc lá 戒烟 jièyān 5 nhẫn 戒指 jièzhǐ 5 kim khí 金属 jīnshǔ 5 chật jǐn 5 khẩn cấp 紧急 jǐnjí 5 cẩn thận 谨慎 jǐnshèn 5 mặc dầu 尽管 jǐnguǎn 5 tiến bộ 进步 jìnbù 5 cận đại 近代 jìndài 5 nhập khẩu 进口 jìnkǒu 5 cô gắng 尽力 jìnlì 5 cố hết sức 尽量 jǐnliàng 5 cổ điển, kinh điển 经典 jīngdiǎn 5 từng trải, trải qua 精力 jīnglì 5 kinh doanh 经营 jīngyíng 5 phong cảnh 景色 jǐngsè 5 kính yêu 敬爱 jìng'ài 5 ưu việt, xuất sắc 精彩 jīngcǎi 5 thường 经常 jīngcháng 5 trải qua, đi qua 经过 jīngguò 5 tinh thần 精神 jīngshén 5 quán bar 酒吧 jiǔbā 5 cứu jiù 5 xe cứu hộ 救护车 jiùhù chē 5 cậu 舅舅 jiùjiu 5 lại, lại có thể 居然 jūrán 5 quả quýt 桔子 júzi 5 nâng, nhấc, giơ jǔ 5 có đủ, có sẵn 具备 jùbèi 5 to lớn 巨大 jùdà 5 tụ họp, gặp 聚会 jùhuì 5 câu lạc bộ 俱乐部 jù lè bù 5 nghe nói 据说 jùshuō 5 cụ thể 具体 jùtǐ 5 tặng, quyên góp juān 5 thể tích juǎn 5 quyết định 绝对 juéduì 5 trận chung kết 决赛 juésài 5 vai trò 角色 juésè 5 quyết định 决定 juédìng 5 quyết tâm 决心 juéxīn 5 quân sự 军事 jūnshì 5 đều, đều đặn 均匀 jūnyún 5 xe tải 卡车 kǎchē 5 khai phá, mở mang 开发 kāifā 5 mở cửa 开放 kāifàng 5 lễ khai mạc 开幕式 kāimù shì 5 vui vẻ, hạnh phúc 开心 kāixīn 5 chặt kǎn 5 coi thường 看不起 kànbùqǐ 5 coó vẻ như 看来 kàn lái 5 kháng nghị 抗议 kàngyì 5 thịt vịt nướng 烤鸭 kǎoyā 5 hạt, hòn, viên kē 5 có thể thấy 可见 kějiàn 5 đáng tin cậy 可靠 kěkào 5 đáng sợ 可怕 kěpà 5 gram kè 5 lịch dạy học 课程 kèchéng 5 vượt qua,khắc phục 克服 kèfú 5 khách quan 客观 kèguān 5 chịu khổ, chịu khó 刻苦 kèkǔ 5 phòng khách 客厅 kètīng 5 không gian 空间 kōngjiān 5 khủng bố 恐怖 kǒngbù 5 rỗi rãi, nhàn rỗi 空闲 kòngxián 5 kiểm soát, kiềm chế 控制 kòngzhì 5 mùi vị 口味 kǒuwèi 5 khoe khoang kuā 5 kế toán 会计 kuàijì 5 nước khoáng 矿泉水 kuàngquán shuǐ 5 phát triển, mở rộng 扩大 Kuòdà 5 khó khăn 困难 kùnnán 5 ớt 辣椒 làjiāo 5 cây nến, nến 蜡烛 làzhú 5 đến từ 来自 láizì 5 ngăn cản, chặn lán 5 nát, thối rữa làn 5 chó sói láng 5 lãng phí 浪费 làngfèi 5 lao động 劳动 láodòng 5 làm phiền 劳驾 láojià 5 dân thường 老百姓 lǎobǎixìng 5 ông chủ 老板 lǎobǎn 5 bà ngoại 姥姥 lǎolao 5 thành thật 老实 lǎoshí 5 chuột 老鼠 lǎoshǔ 5 lạc quan 乐观 lèguān 5 sấm léi 5 mệt, hết sức lèi 5 thể loại lèi 5 quả lê lí 5 ly dị 离婚 líhūn 5 cm, centimet 厘米 límǐ 5 chủ nhật 礼拜天 lǐbài tiān 5 lý luận, lý thuyết 理论 lǐlùn 5 lý do 理由 lǐyóu 5 hạt, viên lì 5 hình lập phương 立方 lìfāng 5 ngay lập tức 立即 lìjí 5 ngay lập tức 立刻 lìkè 5 sức mạnh 力量 lìliàng 5 lợi nhuận 利润 lìrùn 5 lãi, lợi tức 利息 lìxí 5 lợi ích 利益 lìyì 5 cả hai liǎ 5 ngay cả lián 5 lợi dụng 利用 lìyòng 5 liên hiệp 联合 liánhé 5 vội váng 连忙 liánmáng 5 phim nhiều tập 连续剧 liánxùjù 5 yêu 恋爱 liàn'ài 5 tốt đẹp 良好 liánghǎo 5 thức ăn 粮食 liángshí 5 tài ba, giỏi lắm 了不起 liǎobùqǐ 5 trò chuyện 聊天 tiáotiān 5 tạm thời 临时 línshí 5 chuông líng 5 linh hoạt 灵活 línghuó 5 linh kiện,phụ tùng 零件 língjiàn 5 tiề lẻ 零钱 língqián 5 đồ ăn vặt 零食 língshí 5 lãnh đạo 领导 lǐngdǎo 5 lĩnh vực 领域 lǐngyù 5 lưu truyền 流传 liúchuán 5 xem lướt qua 浏览 liúlǎn 5 con rồng lóng 5 rò rỉ lòu 5 sương lù 5 lục địa, đất liền 陆地 lùdì 5 tuyển chọn, nhận vào 录取 lùqǔ 5 lần lượt 陆续 lù xù 5 ghi âm 录音 lùyīn 5 thay phiên nhau 轮流 lúnliú 5 luận văn 论文 lùnwén 5 logic 逻辑 luójí 5 lạc hậu, rớt lại phía sau 落后 luòhòu 5 mắng, chửi mà 5 microphone 麦克风 màikèfēng 5 màn thầu, bánh bao không nhân 馒头 mántou 5 thỏa mãn, làm thỏa mãn 满足 mǎnzú 5 lông máo 5 lỗi, tật xấu 毛病 máo bìng 5 mâu thuẫn 矛盾 máodùn 5 mạo hiểm, phiêu lưu 冒险 màoxiǎn 5 buôn bán 贸易 màoyì 5 lông mày 眉毛 méimáo 5 than đá 煤炭 méitàn 5 mỹ thuật 美术 měishù 5 sức quyến rũ 魅力 mèilì 5 lạc đường 迷路 mílù 5 câu đố 谜语 mèiyǔ 5 con ong mật 蜜蜂 mìfēng 5 bí mật 秘密 mìmì 5 mật thiết 密切 mìqiè 5 thư ký 秘书 mìshū 5 bông 棉花 miánhuā 5 đối mặt 面对 miàn duì 5 diện tích 面积 miànjī 5 đối mặt với 面临 miànlín 5 miì sợi 苗条 miáotiáo 5 miêu tả 描写 miáoxiě 5 giây miǎo 5 dân chủ 民主 mínzhǔ 5 thương hiệu nổi tiếng 名牌 míngpái 5 danh thiếp 名片 míngpiàn 5 trong sáng, rõ 明确 míngquè 5 danh lam thắng cảnh 名胜古迹 míngshèng gǔjī 5 rõ ràng 明显 míngxiǎn 5 bưu thiếp 明信片 míngxìnpiàn 5 minh tinh 明星 míngxīng 5 mệnh lệnh 命令 mìnglìng 5 số phận 命运 mìngyùn 5 chạm mō 5 bắt chước 模仿 mófǎng 5 mờ, nhòe, mơ hồ 模糊 móhú 5 xe mô tô 摩托车 mótuō chē 5 lạ 陌生 mòshēng 5 một số mǒu 5 mục tiêu 目标 mùbiāo 5 mục lục 目录 mùlù 5 hiện nay 目前 mùqián 5 gỗ 木头 mùtou 5 cầm, lấy ná 5 cho dù 哪怕 nǎpà 5 thảo nào, chẳng trách 难怪 nánguài 5 xấu xí 难看 nánkàn 5 đầu 脑袋 nǎodai 5 nội khoa 内科 nèikē 5 mềm, non nèn 5 tài giỏi, giỏi 能干 nénggàn 5 nguồn năng lượng 能源 néngyuán 5 niên đại, thời đại 年代 niándài 5 tuổi tác 年纪 nián jì 5 nhỡ, suy nghĩ, đọc niàn 5 thà rằng 宁可 nìngkě 5 quần jean 牛仔裤 niúzǎikù 5 đặc, đậm nóng 5 nông dân 农民 nóngmín 5 nông nghiệp 农业 nóngyè 5 coô, chị, bà 女士 nǚshì 5 tình cờ,ngẫu nhiên 偶然 ǒurán 5 đập, vỗ, phủi pāi 5 xếp hàng, sắp xếp 排队 páiduì 5 bóng chuyền 排球 páiqiú 5 phái đi, cắt cử pài 5 mong mỏi, trông chờ 盼望 pànwàng 5 bồi thường 赔偿 péicháng 5 rèn luyện, bồi dưỡng 培养 péiyǎng 5 bội phục, khâm phục 佩服 pèifú 5 phối hợp 配合 pèihé 5 chậu, bồn pén 5 gặp 碰见 pèngjiàn 5 tập, thiệp, xấp, thiếp,tốp pī 5 khoác, choàng pī 5 phê chuẩn 批准 pīzhǔn 5 chỉ trích, phê bình 批评 pīpíng 5 tính tình, thính cách 脾气 píqì 5 mệt mỏi 疲劳 píláo 5 giày da 皮鞋 píxié 5 con (ngựa, la..)cuộn, xếp(lụa, vải) pǐ 5 tấm piàn 5 phiến diện 片面 piànmiàn 5 tung bay, lung lay piāo 5 kênh 频道 píndào 5 giống, loại, chủng loại 品种 pǐnzhǒng 5 bằng phẳng píng 5 dựa vào píng 5 thông thường 平常 píngcháng 5 bình đẳng 平等 píngděng 5 vuông, bình phương 平方 píngfāng 5 cân bằng 平衡 pínghéng 5 đánh giá 评价 píngjià 5 yên lặng 平静 píngjìng 5 bình quân 平均 píngjūn 5 phá sản 破产 pòchǎn 5 phá hoại 破坏 pòhuài 5 bức thiết, cấp bách 迫切 pòqiè 5 giản dị, mộc mạc 朴素 púsù 5 kỳ vọng, mong đợi 期待 qídài 5 dịp, thời kỳ, thời gian 期间 qíjiān 5 kỳ tích, kỳ công 奇迹 qíjī 5 còn lại,ngoài ra 其余 qíyú 5 cảm hứng 启发 qǐfā 5 lên, dậy 起来 qǐlái 5 mưu đồ, ý đồ 企图 qìtú 5 xí nghiệp 企业 qǐyè 5 không khí 气氛 qìfēn 5 xăng 汽油 qìyóu 5 kéo qiān 5 khiêm tốn 谦虚 qiānxū 5 ký tên 签字 qiānzì 5 tương lai, tiền đồ 前途 qiántú 5 nông qiǎn 5 nợ qiàn 5 súng qiāng 5 nhấn mạnh 强调 qiángdiào 5 mạnh mẽ 强烈 qiángliè 5 cướp lấy, vồ lấy qiǎng 5 lặng lẽ 悄悄 qiāoqiāo 5 nhìn qiáo 5 khéo léo, tài tình 巧妙 qiǎomiào 5 cắt qiè 5 thân ái, thương yêu 亲爱 qīn'ài 5 xâm lược 侵略 qīnlüè 5 thân thiết 亲切 qīnqiè 5 đích thân, tự mình 亲自 qīnzì 5 siêng năng, cần cù 勤奋 qínfèn 5 siêng năng, cần cù, cần mẫn 勤劳 qínláo 5 màu xanh qīng 5 tuổi trẻ 青春 qīngchūn 5 nhạt, loãng, nhẹ 清淡 qīngdàn 5 thanh thiếu niên 青少年 qīngshàonián 5 khinh thường 轻视 qīngshì 5 tình cảnh 情景 qíngjǐng 5 hứng thú 情绪 qíngxù 5 thỉnh cầu, yêu cầu 请求 qǐngqiú 5 chúc mừng 庆祝 qìngzhù 5 người hâm mộ 球迷 qiúmí 5 khuynh hướng, xu thế 趋势 qūshì 5 lấy vợ qǔ 5 hủy bỏ 取消 qǔxiāo 5 chết 去世 qùshì 5 vòng tròn quān 5 quyền lợi 权利 quánlì 5 quyền lực 权力 quánlì 5 toàn diện 全面 quánmiàn 5 khuyên quàn 5 thiếu 缺乏 quēfá 5 xác định 确定 quèdìng 5 xác nhận 确认 quèrèn 5 đốt cháy 燃烧 ránshāo 5 kêu gào rǎng 5 quấn, cuyển động rào 5 yêu sâu sắc 热爱 rè'ài 5 nhiệt liệt, sôi nổi 热烈 rèliè 5 nhiệt tình, sốt sắng 热心 rèxīn 5 người tài năng 人才 réncái 5 dân số 人口 rénkǒu 5 nhân loại 人类 rénlèi 5 đời sống 人生 rénshēng 5 nhân sự 人事 rénshì 5 nhân vật 人物 rénwù 5 nhân viên 人员 rényuán 5 không thể cưỡng lại 忍不住 rěn bù zhù 5 hàng ngày 日常 rìcháng 5 lịch trình 日程 rìchéng 5 lịch 日历 rìlì 5 ngày, ngày tháng 日期 rìqí 5 vật dụng hàng ngày 日用品 rìyòngpǐn 5 tan, hòa tan 融化 rónghuà 5 vinh hạnh 荣幸 róngxìng 5 vinh dự,vẻ vang 荣誉 róngyù 5 làm sao, như thế nào 如何 rúhé 5 hiện nay 如今 rújīn 5 phần mềm 软件 ruǎnjiàn 5 yếu ruò 5 rắc, tung, vẩy sǎ 5 giọng, cổ họng 嗓子 sǎngzi 5 giết shā 5 sa mạc 沙漠 shāmò 5 bãi biển 沙滩 shātān 5 ngu ngốc shǎ 5 phơi nắng shài 5 xóa bỏ 删除 shānchú 5 tia chớp 闪电 shǎndiàn 5 hảo tâm, lương thiện 善良 shànliáng 5 giỏi về 善于 shànyú 5 hàng hóa 商品 shāngpǐn 5 kinh doanh 商业 shāngyè 5 trên, phía trên shàng 5 bị lừa 上当 shàngdàng 5 cái thìa 勺子 sháozi 5 con rắn shé 5 lưỡi 舌头 shétou 5 luyến tiếc, không nỡ 舍不得 shěbude 5 thiết bị 设备 shèbèi 5 bắn, xạ kích 射击 shèjí 5 thiết kế 设计 shèjì 5 thiết bị, công trình 设施 shèshī 5 nhiếp ảnh 摄影 shèyǐng 5 căng ra, duỗi ra shēn 5 vóc dáng, dáng người 身材 shēncái 5 thân phận 身份 shēnfèn 5 sâu sắc 深刻 shēnkè 5 truyện thần thoại 神话 shénhuà 5 thần kinh 神经 shénjīng 5 thần bí,bí ẩn 神秘 shénmì 5 lít shēng 5 sản xuất 生产 shēngchǎn 5 thanh ddieuj, giọng 声调 shēngdiào 5 sinh động 生动 shēngdòng 5 dây thừng 绳子 shéngzi 5 lược bỏ 省略 shěnglüè 5 thắng lợi 胜利 shènglì 5 thơ shī 5 mất ngủ 失眠 shīmián 5 mất 失去 shīqù 5 thất nghiệp 失业 shīyè 5 thời kỳ, thời đại 时代 shídài 5 tập luyện, thực tập 实习 shíxí 5 thời thượng,mốt 时尚 shíshàng 5 sự thật, nói thật 实话 shíhuà 5 thực hiện 实行 shíxíng 5 thực hiện 实践 shíjiàn 5 thời khắc, thời gian 时刻 shíkè 5 hợp thời trang 时髦 shímáo 5 thời kỳ 时期 shíqí 5 đá 石头 shítou 5 thức ăn 食物 shíwù 5 thí nghiệm 实验 shíyàn 5 thực dụng, dùng vào thực tế 实用 shíyòng 5 gắng sức, ra sức 使劲儿 shǐjìn er 5 từ đầu đến cuối 始终 shǐzhōng 5 binh lính 士兵 shìbīng 5 dường như, tựa như 似的 shì de 5 phải chăng, hay không 是否 shìfǒu 5 bài thi 试卷 shìjuàn 5 điều, việc 事情 shìqíng 5 sự thực 事实 shìshí 5 điều,vật, thứ 事物 shìwù 5 trước, trước tiên 事先 shìxiān 5 thu hoạch 收获 shōuhuò 5 biên nhận, biên lai 收据 shōujù 5 thuủ công 手工 shǒugōng 5 phẫu thuật 手术 shǒushù 5 găng tay 手套 shǒutào 5 thủ tục 手续 shǒuxù 5 ngón tay 手指 shǒuzhǐ 5 đau khổ, chịu, bị ảnh hưởng 受到 shòudào 5 tuổi thọ 寿命 shòumìng 5 biị thương 受伤 shòushāng 5 rau 蔬菜 shūcài 5 giá sách 书架 shūjià 5 lối vào 输入 shūrù 5 dễ chịu, thỏa mái 舒适 shūshì 5 lược, cái lược 梳子 shūzi 5 thành thạo, thuần thục 熟练 shúliàn 5 chuột máy tính 鼠标 shǔbiāo 5 thuộc về 属于 shǔyú 5 dữ liệu 数据 shùjù 5 kỹ thuật số 数码 shùmǎ 5 ném, rơi shuāi 5 quăng, ném shuǎi 5 cả hai bên 双方 shuāngfāng 5 thuế shuì 5 nói không chừng, chưa biết chừng 说不定 shuō bu dìng 5 thuyết phục 说服 shuōfú 5 xé rách sī 5 lụa 丝绸 sī chóu 5 tí ti, mảy may, chút nào 丝毫 sīháo 5 suy nghĩ 思考 sīkǎo 5 riêng, tư nhân 私人 sīrén 5 tư tưởng 思想 sīxiǎng 5 có vẻ như 似乎 sìhū 5 đền chùa 寺庙 sìmiào 5 ký túc xá 宿舍 sùshè 5 bất cứ lúc nào 随时 suíshí 5 nghiền nát suì 5 cháu trai 孙子 sūnzi 5 tổn thất, mất mát 损失 sǔnshī 5 rút ngắn 缩短 suōduǎn 5 thu hẹp 缩小 suōxiǎo 5 chỗ, chốn, nơi suǒ 5 khóa suǒ 5 cái gọi là 所谓 suǒwèi 5 tháp tǎ 5 bậc thềm 台阶 táijiē 5 thái cực quyền 太极拳 tàijí quán 5 vợ 太太 tàitài 5 cuộc đàm phán 谈判 tánpàn 5 thẳng thắn, bộc trực 坦率 tǎnshuài 5 chuyến đi tàng 5 hâm, là, ủi tàng 5 quả đào táo 5 trốn thoát táo 5 trốn thoát 逃避 táobì 5 bộ tào 5 đặc biệt 特殊 tèshū 5 có lòng,ý đặc biệt 特意 tèyì 5 đặc trưng 特征 tèzhēng 5 thương yêu 疼爱 téng'ài 5 tiêu đề tí 5 đề xướng, khởi xướng 提倡 tíchàng 5 đề cương 提纲 tígāng 5 đề mục, tiêu đề 题目 tímù 5 đặt câu hỏi 提问 tíwèn 5 lĩnh hội,nhận thức 体会 tǐhuì 5 thể tích 体积 tǐjī 5 quan tâm, chăm sóc 体贴 tǐtiē 5 thể hiện 体现 tǐxiàn 5 thể nghiệm, tự nghiệm thấy 体验 tǐyàn 5 bầu trời 天空 tiānkōng 5 ngây thơ, hồn nhiên 天真 tiānzhēn 5 đồng ruộng 田野 tiányě 5 nghịch ngợm 调皮 tiáopí 5 điều chỉnh 调整 tiáozhěng 5 thách thức 挑战 tiǎozhàn 5 thông thường 通常 tōngcháng 5 truyền thông 通讯 tōngxùn 5 đồng tóng 5 đồng thời 同时 tóngshí 5 thôống nhất 统一 tǒngyī 5 quyền, thống trị 统治 tǒngzhì 5 đau khổ 痛苦 tòngkǔ 5 vui sướng, vui vẻ 痛快 tòngkuài 5 đầu tư 投资 tóuzī 5 minh bạch, trong suốt 透明 tòumíng 5 xông ra, nổi bật 突出 túchū 5 đất 土地 tǔdì 5 khoai tây 土豆 tǔdòu 5 nhowr, khạc tǔ 5 con thỏ 兔子 tùzǐ 5 nhóm tuán 5 từ chối 推辞 tuīcí 5 mở rộng, phổ biến,phát triển 推广 tuīguǎng 5 tiến cử, giới thiệu 推荐 tuījiàn 5 lùi, đẩy lùi 退 tuì 5 lùi bước 退步 tuìbù 5 nghiỉ hưu 退休 tuìxiū 5 nghiêng, lệch, xiêu vẹo wāi 5 ngoại giao 外交 wàijiāo 5 cong wān 5 đồ chơi 玩具 wánjù 5 hoàn hảo 完美 wánměi 5 hoàn thiện 完善 wánshàn 5 hoàn chỉnh 完整 wánzhěng 5 vạn nhất, ngộ nhỡ 万一 wàn yī 5 hoàng tử 王子 wángzǐ 5 qua lại 往返 wǎngfǎn 5 nguy hại 危害 wéihài 5 cười mỉm 微笑 wéixiào 5 đe dọa, uy hiếp 威胁 wēixié 5 vi phạm 违反 wéifǎn 5 duy trì 维护 wéihù 5 khăn choàng cổ 围巾 wéijīn 5 quay quanh 围绕 wéirào 5 duy nhất 唯一 wéiyī 5 đuôi 尾巴 wěiba 5 to lớn, vĩ đại 伟大 wěidà 5 oan ức, tủi thân 委屈 wěiqu 5 ủy thác, nhờ 委托 wěituō 5 sợ, lỗi sợ wèi 5 dạ dày wèi 5 chưa hẳn, không hẳn 未必 wèi bì 5 tương lai 未来 wèilái 5 nhà vệ sinh 卫生间 wèishēngjiān 5 vị trí 位置 wèizhì 5 ấm áp, nồng nhiệt 温暖 wēnnuǎn 5 nhiệt độ 温度 wēndù 5 dịu dàng 温柔 wēnróu 5 ngửi wén 5 hồ sơ 文件 wénjiàn 5 văn phòng phẩm 文具 wénjù 5 văn minh 文明 wénmíng 5 văn chương 文学 wénxué 5 hôn wěn 5 ổn định 稳定 wěndìng 5 thăm hỏi sức khỏe 问候 wènhòu 5 phòng ngủ 卧室 wòshì 5 nhà 屋子 wūzi 5 đành chịu, không biết phải làm sao 无奈 wúnài 5 vô số 无数 wúshù 5 vuũ khí 武器 wǔqì 5 võ thuật 武术 wǔshù 5 sương mù wù 5 vật lý 物理 wùlǐ 5 vật chất 物质 wùzhí 5 hấp thụ 吸收 xīshōu 5 thắt, buộc, cài, đeo xì 5 chi tiết 细节 xìjié 5 kịch, tuồng 戏剧 xìjù 5 hệ thống 系统 xìtǒng 5 mù xiā 5 hù dọa xià 5 tải về 下载 xiàzài 5 hiển nhiên, rõ ràng 鲜艳 xiānyàn 5 lộ ra, hiện ra, tỏ ra 显得 xiǎnde 5 hiển nhiên, rõ ràng, dễ nhận thấy 显然 xiǎnrán 5 hiển thị, trưng bày 显示 xiǎnshì 5 huyện xiàn 5 tiền mặt 现金 xiànjīn 5 thực tế 现实 xiànshí 5 hiện tượng 现象 xiànxiàng 5 sống với nhau, sống chung 相处 xiāngchǔ 5 tương đương, tương xứng 相当 xiāngdāng 5 tương đối 相对 xiāngduì 5 có liên quan 相关 xiāngguān 5 liên quan 相连 xiānglián 5 giống 相似 xiāngsì 5 nhớ, tưởng niệm 想念 xiǎngniàn 5 hưởng thụ 享受 xiǎngshòu 5 tưởng tượng 想象 xiǎngxiàng 5 hạng,mục xiàng 5 giống xiàng 5 vòng đeo cổ, dây truyền 项链 xiàngliàn 5 dự án 项目 xiàngmù 5 cục tẩy 橡皮 xiàngpí 5 cờ tướng 象棋 xiàngqí 5 tượng trưng 象征 xiàngzhēng 5 sự tiêu thụ 消费 xiāofèi 5 tiêu hóa 消化 xiāohuà 5 tiêu diệt, diệt vong 消灭 xiāomiè 5 biến mất 消失 xiāoshī 5 bán hàng 销售 xiāoshòu 5 đồ ăn vặt, món ăn nhẹ 小吃 xiǎochī 5 thanh niên 小伙子 xiǎohuǒzi 5 lúa mì 小麦 xiǎomài 5 tên trộm 小偷 xiǎotōu 5 hiệu suất, năng suất 效率 xiàolǜ 5 dừng lại, nghỉ ngơi xiē 5 lòng hiếu thảo 孝顺 xiàoshùn 5 nghiêng xié 5 phối hợp 协调 xiétiáo 5 sáng, tươi đẹp, rực rỡ 鲜艳 xiānyàn 5 tâm lý 心理 xīnlǐ 5 thưởng thức 欣赏 xīnshǎng 5 tim 心脏 xīnzàng 5 phong bì 信封 xìnfēng 5 tín hiệu 信号 xìnhào 5 thông tin 信息 xìnxī 5 hình thành 形成 xíngchéng 5 hành động, hoạt động 行动 xíngdòng 5 người đi bộ 行人 xíngrén 5 hình dung, miêu tả 形容 xíngróng 5 tình hình 形势 xíngshì 5 hình thức 形式 xíngshì 5 hành vi 行为 xíngwéi 5 hình tượng, hình ảnh 形象 xíngxiàng 5 hình dáng 形状 xíngzhuàng 5 may mắn tay,may mà 幸亏 xìngkuī 5 may mắn 幸运 xìngyùn 5 tính chất 性质 xìngzhì 5 ngực xiōng 5 anh em trai 兄弟 xiōngdì 5 hùng vĩ 雄伟 xióngwěi 5 sửa đổi 修改 xiūgǎi 5 nghỉ ngơi 休闲 xiūxián 5 khiêm tốn 虚心 xūxīn 5 tự thuật 叙述 xù shù 5 tuyên bố, thông báo 宣布 xuānbù 5 tuyên truyền 宣传 xuānchuán 5 bầu cử 选举 xuǎnjǔ 5 học kỳ 学期 xuéqí 5 học thuật 学术 xuéshù 5 học vấn 学问 xuéwèn 5 hỏi 询问 xúnwèn 5 tìm kiếm 寻找 xúnzhǎo 5 huấn luyện, đào tạo 训练 xùnliàn 5 nhanh 迅速 xùnsù 5 kéo dài 延长 yáncháng 5 nghiêm túc 严肃 yánsù 5 tiệc 宴会 yànhuì 5 ban công 阳台 yángtái 5 ngứa yǎng 5 hình thức, kiểu dáng 样式 yàngshì 5 thắt lưng yāo 5 rung, đong đưa, dao động yáo 5 cắn yǎo 5 nếu không thì 要不 yào bù 5 nếu như 要是 yào shi 5 đêm yè 5 chất lỏng 液体 yètǐ 5 nghiệp vụ 业务 yèwù 5 nghiệp dư 业余 yèyú 5 cả đời, một đời 一辈子 yībèizi 5 một khi, chốc lát 一旦 yīdàn 5 thượng lộ bình an 一路平安 yīlù píng'ān 5 như cũ, như xưa, y nguyên 依然 yīrán 5 nhất trí, không chia rẽ 一致 yīzhì 5 di động 移动 yídòng 5 lấy làm tiếc 遗憾 yíhàn 5 di dân 移民 yímín 5 nghi ngờ 疑问 yíwèn 5 thứ hai, ất, B yǐ 5 và 以及 yǐjí 5 đến nay, trước nay 以来 yǐlái 5 thảo luận,bàn luận 议论 yìlùn 5 bất ngờ, không ngờ 意外 yìwài 5 ngĩa vụ 义务 yìwù 5 ý nghĩa 意义 yìyì 5 vì thế 因而 yīn'ér 5 nhân tố 因素 yīnsù 5 bạc yín 5 anh tuấn, khôi ngôi tuấn tú 英俊 yīngjùn 5 anh hùng 英雄 yīngxióng 5 chào đón, ngênh đón 迎接 yíngjiē 5 dinh dưỡng 营养 yíngyǎng 5 kinh doanh 营业 yíngyè 5 bóng, hình bóng 影子 yǐngzi 5 tiền xu 硬币 yìngbì 5 ứng phó 应付 yìngfù 5 phần cứng 硬件 yìngjiàn 5 ứng tuyển, nhận lời mời 应聘 yìngpìn 5 ứng dụng 应用 yìngyòng 5 ôm, cái ôm 拥抱 yǒngbào 5 chật chội, đông nghịt 拥挤 yǒngjǐ 5 lòng can đảm, dũng khí 勇气 yǒngqì 5 công dụng, phạm vi sử dụng 用途 yòngtú 5 ưu đãi 优惠 yōuhuì 5 lâu đời 悠久 yōujiǔ 5 đẹp 优美 yōuměi 5 ưu thế 优势 yōushì 5 bưu điện 邮局 yóujú 5 chuyến du lịch 游览 yóulǎn 5 buồn thương, sầu muộn 忧郁 yóuyù 5 do dự, ngập ngừng 犹豫 yóuyù 5 rán bằng dầu mỡ 油炸 yóu zhá 5 có lợi 有利 yǒulì 5 nhà trẻ 幼儿园 yòu'éryuán 5 giải trí 娱乐 yúlè 5 với,và yǔ 5 thà... Còn hơn 与其 yǔqí 5 ngữ khí 语气 yǔqì 5 vũ trụ 宇宙 yǔzhòu 5 dự báo 预报 yùbào 5 dự định,định, dự tính 预订 yùdìng 5 phòng ngừa 预防 yùfáng 5 ngô 玉米 yùmǐ 5 ngày đầu năm mới 元旦 yuándàn 5 nguyên do, duyên cớ 缘故 yuángù 5 nguyên liệu 原料 yuánliào 5 nguyên tắc 原则 yuánzé 5 nguyện vọng, mong muốn 愿望 yuànwàng 5 say (xe, tàu) chóng mặt yūn 5 vận may 运气 yùnqì 5 vận tải 运输 yùnshū 5 vận dụng 运用 yùnyòng 5 tai họa, thiên tai, tai nạn 灾害 zāihài 5 nhiều lần, hết lần này tới lần khác 再三 zài sān 5 tán thành, đồng ý 赞成 zànchéng 5 khen ngợi 赞美 zànměi 5 dơ bẩn zàng 5 hỏng bét, gay go 糟糕 zāogāo 5 tạo thành 造成 zàochéng 5 thì zé 5 khiển trách 责备 zébèi 5 hải, bẻ, ngắt, lấy zhāi 5 dán 粘贴 zhāntiē 5 triển khai, tiến hành 展开 zhǎnkāi 5 triển lãm 展览 zhǎnlǎn 5 đường dây bận 占线 zhànxiàn 5 chiến tranh 战争 zhànzhēng 5 tăng lên zhǎng 5 hiểu rõ, nắm chắc, nắm vững 掌握 zhǎngwò 5 tài khoản 账户 zhànghù 5 chiêu đãi 招待 zhāodài 5 cảm lạnh,nhiễm lạnh 着凉 zháoliáng 5 như thường lệ 照常 zhàocháng 5 triệu tập, mời dự họp 召开 zhàokāi 5 triết học 哲学 zhéxué 5 nhằm vào, chĩa vào 针对 zhēnduì 5 chân lý, sự thật 真理 zhēnlǐ 5 chân thật, chân thực 真实 zhēnshí 5 quý, quý trọng 珍惜 zhēnxī 5 chẩn đoán 诊断 zhěnduàn 5 cái gối 枕头 zhěntou 5 trận, cơn zhèn 5 trấn động, rung động 振动 zhèndòng 5 mở to mắt zhēng 5 tranh cãi, tranh luận 争论 zhēnglùn 5 trưng cầu, xin ý kiến 征求 zhēngqiú 5 tranh thủ 争取 zhēngqǔ 5 toàn bộ, tất 整个 zhěnggè 5 toàn thể, tổng thể 整体 zhěngtǐ 5 chính giữa, chính trực, chính diện zhèng 5 chính sách 政策 zhèngcè 5 chính phủ 政府 zhèngfǔ 5 giấy chứng nhận 证件 zhèngjiàn 5 chuứng cứ 证据 zhèngjù 5 kiếm tiền 挣钱 zhèng qián 5 chính trị 政治 zhèngzhì 5 đội, đơn vị (bản, bài cây, cán) zhī 5 biết 知道 zhīdào 5 chi phiếu 支票 zhīpiào 5 điều trị 治疗 zhìliáo 5 thẳng zhí 5 chấp hành 执行 zhíxíng 5 giấy phép 执照 zhízhào 5 chỉ đạo, hướng dẫn 指导 zhǐdǎo 5 chỉ huy 指挥 zhǐhuī 5 chế định, lập ra 制定 zhìdìng 5 chế độ 制度 zhìdù 5 trí tuệ 智慧 zhìhuì 5 cho đến nay 至今 zhìjīn 5 trật tự 秩序 zhìxù 5 đối với 至于 zhìyú 5 người tình nguyện viên 志愿者 zhìyuàn zhě 5 chế tạo, làm ra, chế ra 制作 zhìzuò 5 chuông zhōng 5 môi giới, trung gian 中介 zhōngjiè 5 trung tâm 中心 zhōngxīn 5 trung tuần, giữa tháng 中旬 zhōngxún 5 nặng zhòng 5 trọng lượng 重量 zhòngliàng 5 chu đáo 周到 zhōudào 5 lần lượt, từng bước 逐步 zhúbù 5 cấy tre 竹子 zhúzi 5 nấu zhǔ 5 chủ trì 主持 zhǔchí 5 dặn dò, căn dặn 嘱咐 zhǔfù 5 chủ quan 主观 zhǔguān 5 chủ nhâ, chủ sở hữu 主人 zhǔrén 5 chủ tịch 主席 zhǔxí 5 chủ trương 主张 zhǔzhāng 5 đăng ký 注册 zhùcè 5 chúc phúc 祝福 zhùfú 5 nắm chắc, nắm vững 抓紧 zhuājǐn 5 chuyên gia 专家 zhuānjiā 5 chuyên tâm 专心 zhuānxīn 5 chuyển biến, thay đổi 转变 zhuǎnbiàn 5 chuyển lời, nói lại 转告 zhuǎngào 5 hóa trang, trang phục zhuāng 5 trang trí 装饰 zhuāngshì 5 tình hình, tình trạng 状况 zhuàngkuàng 5 trạng thái 状态 zhuàngtài 5 theo đuổi 追求 zhuīqiú 5 tư cách 资格 zīgé 5 tiền vốn, quỹ 资金 zījīn 5 tư liệu, dữ liệu 资料 zīliào 5 tư thế 姿势 zīshì 5 tư vấn, trưng cầu 咨询 zīxún 5 taài nguyên 资源 zīyuán 5 màu đỏ tía zǐ 5 từ 自从 zìcóng 5 tự động 自动 zìdòng 5 tự hào 自豪 zìháo 5 tự giác 自觉 zìjué 5 phụ đề 字幕 zìmù 5 ích kỷ 自私 zìsī 5 tự tin 自信 zìxìn 5 tự do 自由 zìyóu 5 tự nguyện 自愿 zìyuàn 5 tổng hợp 综合 zònghé 5 tôn giáo 宗教 zōngjiào 5 chủ tịch 总裁 zǒngcái 5 tổng cộng, tất cả 总共 zǒnggòng 5 thủ tướng 总理 zǒnglǐ 5 cuối cùng cũng, nhìn chung 总算 zǒngsuàn 5 tổng thống 总统 zǒngtǒng 5 nói chung, tóm lại 总之 zǒngzhī 5 tổ quốc 祖国 zǔguó 5 tổ hợp 组合 zǔhé 5 tổ tiên 祖先 zǔxiān 5 say rượu, bia zuì 5 đầu tiên 最初 zuìchū 5 tội phạm 罪犯 zuìfàn 5 tôn kính 尊敬 zūnjìng 5 tuân thủ 遵守 zūnshǒu 5 tôn trọng 尊重 zūnzhòng 5 tác phẩm 作品 zuòpǐn 5 là, làm với tư cách 作为 zuòwéi 5 viết văn,làm văn 作文 zuòwén


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

(탄식하는 소리로) 후. 에그. + + 爱护 소중히 하다. 잘 보살피다. 사랑하고 보호하다. + + 爱惜 아끼다. 소중히 여기다. + + 爱心 (인간이나 환경에 대한) 관심과 사랑. 사랑하는 마음. + + 물가. 해안. + + 安慰 (마음에) 위로가 되다. 위로를 얻다. + + 安装 (기계·기자재 등을) 설치하다. 고정하다. 장착하다. + + 흔들다. 젓다. + + 몽둥이. 막대기. 방망이. 곤봉. + + 傍晚 저녁 무렵. + + 办理 처리하다. 취급하다. 해결하다. (수속을) 밟다. + + 班主任 담임 교사. 학급 담임. + + 엷다. 얇다. + + 宝贝 (~儿) 귀염둥이. 귀여운 아이. 착한 아기. 예쁜이. 달링(darling)... + + 保持 (지속적으로) 유지하다. 지키다. 보지하다. + + 保存 보존하다. 간수하다. 간직하다. + + 报告 보고. 보고서. 리포트. + + 宝贵 진귀한. 귀중한. 소중한. 보배로운. + + 包裹 소포. 보따리. + + 包含 포함하다. + + 保留 보존하다. 유지하다. + + 保险 보험. + + 包子 (소가 든) 찐빵. 바오쯔. + + 把握 (추상적인 사물을) 파악하다. 포착하다. 장악하다. 붙들다. 잡다. + + 등. + + 悲观 비관하다. 비관적이다. + + 背景 배후 (세력). 백그라운드(background). + + 被子 이불. + + 本科 (대학교의) 학부 (과정). [‘专科(2~3년 과정의 전문대학)·研究生(대학... + + 本领 기량. 능력. 수완. 재능. 솜씨. + + 本质 본질. + + 便 편리하다. 편하다. + + 编辑 편집하다. + + 辩论 변론하다. 논쟁하다. 토론하다. + + 鞭炮 폭죽의 총칭. + + 标点 구두점(句讀點). + + 表面 표면. 겉. 외관. + + 表明 분명하게 밝히다. 표명하다. + + 表情 표정. + + 表现 태도. 품행. 행동. 표현. + + 标志 상징. 표지. + + 彼此 피차. 상호. 서로. 쌍방. 양쪽. + + 毕竟 결국. 끝내. 필경. 어디까지나. + + 比例 비. 비례. + + 避免 피하다. (모)면하다. (나쁜 상황을) 방지하다. + + 불(火)을 지칭하기도 함. + + 病毒 바이러스. (컴퓨터 바이러스를 칭하기도 함) + + 必然 필연적이다. + + 比如 예를 들어. 예를 들면. 예컨대. + + 必需 반드시〔꼭〕 필요로 하다. 없어서는 안 되다. 빠트릴〔빠뜨릴〕 수 없다. + + 必要 필요로 하다. + + 玻璃 유리. + + 博物馆 박물관. + + 脖子 목. + + 천. 베. 포. + + 不安 불안하다. 편안하지 않다. 안정되지 못하다. + + 不必 …할 필요 없다. + + 补充 보충하다. + + 不得了 큰일났다. 야단났다. + + 不断 끊임없다. + + 不好意思 부끄럽다. 쑥스럽다. 창피하다. 멋쩍다. 낯간지럽다. 무안하다. + + 不见得 반드시 …한 것은 아니다. 반드시 …라고는 할 수 없다. + + 部门 부(部). 부문. 부서. + + 不免 면할 수 없다. 피하지 못하다. + + 不耐烦 귀찮다. 성가시다. 못참다. 견디지 못하다. + + 不然 그렇지 않으면. 아니면. + + 不如 …만 못하다. + + 不要紧 괜찮다. 문제 될 것이 없다. + + 步骤 (일이 진행되는) 순서. 절차. 차례. + + 不足 부족하다. 충분하지 않다. + + 밟다. 딛다. 디디다. 짓밟다. + + 财产 (금전·물자·가옥 등의) 재산. 자산. + + 采访 탐방하다. 인터뷰하다. 취재하다. + + 彩虹 무지개. + + 采取 (방침·수단·정책·조치·형식·태도 등을) 채택하다. 취하다. 강구하다. + + 残疾 불구. 장애. + + 参考 (다른 사람의 의견 등을) 참고하다. 참조하다. + + 惭愧 부끄럽다. 창피하다. 송구스럽다. + + 餐厅 식당. + + 参与 참여하다. 참가하다. 가담하다. 개입하다. + + 操场 운동장. 연병장. + + 操心 마음을 쓰다. 신경을 쓰다. 걱정하다. 애를 태우다. + + 책. 책자. + + 曾经 일찍이. 이전에. 이미. 벌써. + + 厕所 변소. 뒷간. + + 测验 시험하다. 테스트하다. + + 끼우다. 꽂다. 삽입하다. + + 差别 차별. 차이. 구별. 격차. + + (붙여 놓은 것을) 뜯다. 떼어 내다. + + 常识 상식. 일반 지식. + + 长途 장거리의. 먼 거리의. + + 产品 생산품. 제품. + + 产生 생기다. 발생하다. 나타나다. 출현하다. + + 베끼다. 베껴 쓰다. + + …을〔를〕 향하여. …쪽으로. + + (기름 따위로) 볶다. + + 朝代 왕조의 연대. 조대. + + 吵架 말다툼하다. 다투다. + + 叉子 포크·쇠스랑·갈퀴·작살 따위. + + 彻底 철저하다. 철저히 하다. + + 车库 차고. + + …을〔를〕 틈타. (시간·기회 등을) 이용하여. + + 부르다. 칭하다. 일컫다. …(이)라고 부르다. + + 오르다. + + 承担 맡다. 담당하다. 감당하다. 부담하다. 책임지다. + + 程度 정도. + + 成分 (구성) 성분. 요소. + + 成果 성과. 결과. + + 称呼 …(이)라고 부르다〔일컫다〕. + + 成就 (사업상의) 성취. 성과. 업적. + + 诚恳 진실하다. 간절하다. + + 成立 (조직·기구 등을) 창립하다. 설립하다. 결성하다. + + 承认 승인하다. 인정하다. 동의하다. 긍정하다. 인가하다. 시인하다. + + 承受 받아들이다. 견뎌 내다. 감당하다. 감내하다. 이겨 내다. + + 程序 순서. 절차. 단계. + + 成语 성어. 관용어. + + 称赞 칭찬하다. 찬양하다. + + 成长 생장하다. 성장하다. 자라다. + + 沉默 침묵하다. 말을 하지 않다. + + 车厢 (열차·자동차 등의 사람·물건을 싣는) 객실. 화물칸. 차실. 트렁크. + + 翅膀 (새·곤충 등의) 날개. + + 吃亏 손해를 보다. 손실을 입다. + + 持续 지속하다. + + 池子 못. 웅덩이. + + 尺子 자. + + (끓는 물 등을) 붓다. 뿌리다. 물에 풀다. + + 充电器 충전기. + + 充分 충분하다. [주로 추상적 사물에 쓰임] + + 重复 (같은 일을) 반복하다. 되풀이하다. 다시 하다. + + 充满 가득 퍼지다. 가득 채우다. + + 宠物 애완 동물, 반려 동물 + + 추하다. 못생기다. + + (냄새가) 지독하다. 구리다. 역겹다. + + 抽屉 서랍. + + 抽象 추상하다. [사물 중에서 개별적이고 비본질적인 것은 버리고, 공통적이고 본질... + + 제거하다. 없애다. + + 传播 전파하다. 널리 퍼뜨리다. 유포하다. 흩뿌리다. 널리 보급하다. + + 传递 (차례차례) 전달하다. 전하다. 건네다. + + 돌진하다. 맹렬하게 돌격하다. 갑자기 뛰어들다. + + 窗帘 커튼. + + 创造 창조하다. 만들다. 발명하다. + + 传染 전염하다. 감염하다. 옮다. + + 传说 전설. + + 传统 전통. + + 出版 (서적·음반 등을) 출판하다. 발행하다. 출간하다. + + 除非 오직 …하여야 (비로소). …한다면 몰라도. [유일한 조건을 나타내는 것으로... + + 입으로 힘껏 불다. + + 初级 초급의. 초등의. 가장 낮은 단계의. + + 出口 말을 꺼내다. 말을 하다. + + 处理 처리하다. (사물을) 안배하다. (문제를) 해결하다. + + 出色 특별히 좋다. 대단히 뛰어나다. 보통을 넘다. + + 出席 (발언권·표결권을 가진 회원이) 회의에 참가하다〔참석하다·출석하다〕. + + 除夕 섣달 그믐날 밤. 제야. 제석. + + 磁带 자기 테이프. [녹음·녹화용 테이프] + + 刺激 자극하다. 고무하다. 북돋우다. 흥분시키다. + + 此外 이 외에. 이 밖에. + + 次要 부차적인. 이차적인. 다음으로 중요한. + + 辞职 사직하다. 직장을 그만두다. 직무에서 물러나다. + + 从此 (시간이나 장소에 쓰여) 지금부터. 이제부터. 이후로. 그로부터. 여기부터.... + + 从而 따라서. 이리하여. 그리하여. 그렇게 함으로써. [단문을 연결하여 결과·목적... + + 匆忙 매우 바쁘다. 총망하다. + + 从前 이전. 종전. 옛날. + + 从事 종사하다. 몸담다. + + 식초. 초. + + 재촉하다. 독촉하다. 다그치다. + + 促进 촉진시키다. 촉진하다. 재촉하다. 독촉하다. + + 생존하다. 존재하다. 있다. + + 存在 존재하다. (사물이나 사건이 특정한 시간·공간을) 점유하고 있다. + + 措施 조치. 대책. + + 错误 착오. 잘못. 잘못된 사물이나 행위. + + 促使 …하도록 (재촉)하다. …하게끔 (추진)하다. + + 达到 달성하다. 도달하다. 이르다. [주로 노력하여 다다른 추상적인 사물이나 정도... + + 大方 (언행이) 시원시원하다. 거침없다. 자연스럽다. 대범하다. + + 打工 아르바이트하다. 일하다. 노동하다. + + (머리가) 둔하다. 멍청하다. 우둔하다. 미련하다. 어리어리하다. 바보스럽다. + + 贷款 (은행에서) 대부하다. 대출하다. + + 待遇 (급료·보수·권리·지위 등의) 대우. 대접. + + 打交道 (사람끼리) 왕래하다. 교제하다. 접촉하다. 사귀다. 연락하다. + + (맛이) 약하다. 싱겁다. (농도가) 낮다. + + 单纯 단순하다. + + 单调 단조롭다. + + 单独 단독으로. 혼자서. + + 막다. 저지하다. 차단하다. + + 当代 당대. 그 시대. + + 担任 맡다. 담임하다. 담당하다. + + 单位 직장. 기관. 단체. 회사. (한 기관·단체 내의) 부. 부처. 부서. 부문... + + 耽误 (시간을 지체하다가) 일을 그르치다. 시기를 놓치다. + + 胆小鬼 겁쟁이. [풍자의 뜻을 내포함] + + 单元 (교재 등의) 단원. + + (상하·전후가) 거꾸로 되다. 반대로 되다. 뒤집히다. + + 섬. + + 到达 도달하다. 도착하다. 이르다. + + 道德 도덕. 윤리. + + 道理 도리. 이치. 일리. 근거. 경우. + + 倒霉 재수 없다. 운수 사납다. 불운하다. + + 导演 연출자. 감독. 안무. + + 导致 (어떤 사태를) 야기하다. 초래하다. 가져오다. + + 打喷嚏 재채기를 하다. + + 打听 물어보다. 탐문하다. 알아보다. + + 大象 코끼리. + + 大型 대형의. + + 答应 대답하다. 응답하다. + + 打招呼 (말이나 행동으로) 인사하다. + + 等待 (사물·상황 등을) 기다리다. + + 等候 기다리다. [주로 구체적인 대상에 쓰임] + + 登记 등기하다. 등록하다. 기입하다. 기재하다. + + 登机牌 탑승권 + + 等于 (수량이) …와〔과〕 같다. 맞먹다. + + (액체가) 똑똑〔한 방울씩〕 떨어지다. + + 넘겨주다. 전해 주다. 건네다. 전송하다. + + 电池 전지. + + 电台 라디오 방송국. + + 点头 (허락·찬성·납득·인사의 표시로) 고개를 끄덕이다. + + 点心 (떡·과자·빵·케이크 등과 같은) 간식(거리). + + 낚다. 낚시질하다. + + 地道 순수하다. 진짜의. 오리지널의. 정통의. 정종의. 전형적인. + + 地理 지리. + + 신랑(新浪)의 김용객잔(金庸客栈)이라는 게시판의 운영자인 시아미(虾米)가 괜... + + 성년남자. 장정. + + 地区 지역. 지구. + + 的确 확실히. 분명히. 정말. 참으로. 실로. + + 敌人 적. + + 地毯 양탄자. 카펫. 융단. + + 地位 (사회적) 지위. 위치. + + 地震 지진. + + (액체가·수분이 포함된 물질이) 얼다. 응고되다. 굳다. + + (~儿) 구멍. 굴. 동굴. + + 动画片 만화 영화. + + 놀리다. 골리다. 집적거리다. 어르다. 구슬리다. 달래다. 꾀다. 구슬려 삶다. + + 豆腐 두부. + + 短信 짧은 편지. + + 度过 (시간을) 보내다. 지내다. 넘기다. + + (사물이) 쌓여 있다. 쌓이다. 퇴적되다. + + 对比 대비하다. 대조하다. + + 对待 다루다. 대응하다. 대처하다. (상)대하다. + + 对方 (주체측에서 본) 상대방. 상대편. + + 对手 상대. 적수. + + 对象 (연애·결혼의) 상대. + + 对于 …에 대해(서). …에 대하여. [동작이나 행위의 대상 또는 관련된 사람이나... + + 独立 (국가나 정권이) 독립하다. + + (중국식) 톤(ton). [‘1吨’은 1,000kg임] + + 쪼그리고 앉다. 웅크리고 앉다. + + 躲藏 숨다. 피하다. + + 多亏 은혜를 입다. 덕택이다. + + 多余 여분의. 나머지의. + + 独特 독특하다. 특별하다. 특수하다. 특이하다. + + 恶劣 아주 나쁘다. 열악하다. + + 发表 (신문·잡지 등에) 글을 게재하다. 발표하다. + + 发愁 걱정하다. 근심하다. 우려하다. + + 发达 발전〔발달〕시키다. + + 发抖 (벌벌·부들부들·달달) 떨다. 떨리다. + + 发挥 발휘하다. + + 罚款 위약금을 물리다〔부과하다〕. + + 发明 발명하다. + + 뒤집다. 뒤집히다. 전복하다. + + 反而 반대로. 도리어. 거꾸로. 오히려. 역으로. 그런데. [앞 문장과 상반되거나... + + 反复 거듭하다. 반복하다. 되풀이하다. 번복하다. 이랬다저랬다하다. 변덕스럽다. + + 사각형. 육면체. + + 妨碍 지장을 주다. 방해하다. 저해하다. + + 方案 방안. + + 房东 집주인. [‘房客(세입자)’와 구별됨] + + 仿佛 마치 …인 것 같다. 마치 …인 듯하다. + + 方式 방식. 방법. 패턴(pattern). + + 放松 늦추다. 느슨하게 하다. 이완시키다. 정신적 긴장을 풀다. + + 繁荣 (경제나 사업이) 번영〔번창·창성〕하다. 크게 발전하다. + + 凡是 대강. 대체로. 무릇. 모든. 다. + + 反应 반응. + + 反正 아무튼. 어떻든. 어쨌든. 여하튼. 하여튼. [어떤 상황에서도 결과가 같음을... + + 发票 영수증. + + 发言 의견을 발표하다. 발언하다. [주로 회의에서 발언하는 것을 가리킴] + + 法院 법원. + + 허파. 폐. + + …이〔가〕 아니다. [‘不是’에 상당하며, 부정적인 판단을 표시함] + + 废话 쓸데없는 말〔소리〕. + + 费用 비용. 지출. + + 肥皂 비누. + + 分别 헤어지다. 이별하다. + + 分布 (일정한 지역에) 분포하다. 널려 있다. + + 奋斗 (일정한 목적을 달성하기 위해) 분투하다. + + 纷纷 (말·눈·비·꽃·낙엽 등이) 분분하다. 어지럽게 날리다. 흩날리다. + + 讽刺 (비유·과장 등의 수법으로) 풍자하다. + + 风格 성격. 기질. 스타일. 태도. 성품. [주로 건전하고 고아한 것을 가리킴] + + 疯狂 미치다. 실성하다. + + 风俗 풍속. + + 风险 위험(성). 모험. + + 愤怒 분노하다. + + 分配 분배하다. 할당하다. 배급하다. + + 分析 분석하다. + + 否定 (어떤 존재나 사실을) 부정하다. + + 否认 부인하다. 부정하다. + + (넘어지지 않도록) 짚다. 기대다. 의지하다. 지탱하다. 버티다. 괴다. + + (~儿) (옷감의) 너비. 폭. + + 服从 따르다. 복종하다. + + 辅导 (학습을) 도우며 지도하다. + + 付款 돈을 지불하다. + + 妇女 부녀(자). 성인 여성. + + 复制 (주로 문물·예술품 등을) 복제하다. + + 服装 복장. 의류. 의상. 의복. + + (~儿) 뚜껑. 덮개. 마개. + + 改革 개혁하다. + + 改进 개선하다. 개량하다. + + 概括 개괄하다. 요약하다. 총괄하다. 귀납하다. 간추리다. + + 概念 개념. + + 改善 개선하다. 개량하다. + + 改正 (잘못을·착오를) 개정하다. 시정하다. + + 干脆 (언행이) 명쾌하다. 시원스럽다. 간단명료하다. 솔직하다. 거리낌없다. + + 钢铁 강과 철. + + 干活儿 일하다, 노동하다 + + 感激 감격하다. + + 赶紧 서둘러. 재빨리. 황급히. 얼른. 어서. + + 赶快 황급히. 다급하게. 재빨리. 속히. 어서. + + 感受 (영향을) 받다. 감수하다. 느끼다. + + 感想 감상. 느낌. 소감. + + 하다. 처리하다. 취급하다. 다루다. 종사하다. + + 告别 고별하다. 작별 인사를 하다. + + 高档 고급의. 상등의. + + 高速公路 고속 도로. + + 隔壁 이웃집. 옆집. 이웃. + + 个别 개개의. 개별적인. 단독의. + + 胳膊 팔. + + 革命 혁명. 대변혁. + + (~儿) 뿌리. + + 根本 근본. 근원. 기초. 가장 주요한 부분. + + 更加 더욱. 더. 훨씬. 한층 더. 가일층. 더군다나. + + 个人 개인. [‘集体(단체)’와 구별됨] + + 格外 각별히. 유달리. 특별히. 유난히. + + 个性 개성. + + 各自 각자. 제각기. + + 鸽子 비둘기. + + 公布 공포〔공표〕하다. + + 工厂 공장. + + 工程师 기사(技師). 엔지니어. + + 功夫 시간 + + 公开 공개적인. 터놓은. 오픈된. 드러난. + + 功能 기능. 작용. 효능. + + 公平 공평하다. 공정하다. + + 工人 노동자. + + 贡献 바치다. 헌납하다. 봉납하다. + + 工业 공업. + + 公寓 월세 여관. 하숙집. + + 公元 서기(西紀).예수 탄생을 기원(紀元)으로 한 서양 기독교 문화권에서 사용해 ... + + 公主 공주. + + 构成 구성하다. 짜다. 이루다. 형성하다. + + 沟通 잇다. 연결하다. 서로 통하게 하다. 교류하다. 의견을 나누다. 통하다. 소... + + 挂号 등록하다. 접수시키다. 수속하다. + + (어린아이가) 얌전하다. 착하다. 말을 잘 듣다. + + 怪不得 책망할 수 없다. 탓할 수 없다. 나무랄 수 없다. + + 拐弯 굽이〔커브〕를 돌다. 방향을 틀다. + + 국가〔정부〕에 속하는 것. + + 关闭 닫다. + + 观察 (사물·현상을) 관찰하다. 살피다. + + 观点 관점. 견지(見地). 견해. + + 广场 광장. + + 广大 (면적이나 공간이) 광대하다. 크고 넓다. 넓다. 널찍하다. + + 广泛 광범(위)하다. 폭넓다. 두루 미치다. + + 光滑 (물체의 표면이) 매끌매끌하다. 반들반들하다. 빤질빤질하다. + + 光临 광림하시다. 광고(光顧)하시다. [남이 찾아오는 일을 높여 이르는 말] + + 光明 광명. 빛. + + 光盘 시디(CD). 콤팩트디스크. + + 光荣 영광스럽다. 영예롭다. + + 关怀 (주로 윗사람이 아랫사람에게) 관심을 가지고 보살피다. 배려하다. + + 冠军 챔피언(champion). 우승(자). 우승팀. 1등. + + 观念 관념. 생각. + + 罐头 통조림. + + 管子 대롱. 관. 호스. 파이프. + + 古代 고대. + + 古典 고전적. + + 固定 고정되다. 불변하다. + + 姑姑 고모. + + 规矩 표준. 법칙. 규율. 규정. 습관. + + 规律 규율. 법칙. 규칙. + + 规模 규모. 형태. 범위. 영역. + + 柜台 계산대. 카운터. + + 规则 규칙. 규정. 법규. + + 古老 오래 되다. + + 구르다. 뒹굴다. + + 姑娘 처녀. 아가씨. + + 솥. 냄비. 가마. + + 过分 지나치다. 분에 넘치다. 과분하다. + + 国籍 (사람의) 국적. + + 过敏 (약물이나 외부 자극에) 이상 반응을 나타내다. 알레르기 반응을 보이다. + + 过期 기한을 넘기다. 기일이 지나다. + + 国庆节 국경절, 1949년 10월 1일 '중화인민공화국(中华人民共和国)'건립을 선포... + + 果实 과실. + + 股票 주. 주식. (유가) 증권. + + 固体 고체. + + 骨头 뼈. + + 鼓舞 격려하다. 고무하다. 기운 나다. + + 雇佣 고용하다. + + 아하! 오! 거봐! 와! [마음먹은 대로 되거나 기쁠 때의 놀라움을 나타냄] + + 海关 세관(稅關). + + 海鲜 해산물. 해물. + + 외치다. 소리치다. 소리지르다. 고함치다. 큰 소리로 부르다. + + 行业 직업. 직종. 업종. + + 豪华 (생활이) 호화스럽다. 사치스럽다. + + 好奇 호기심을 갖다. 궁금하게〔이상하게〕 생각하다. 신기한 것을 좋아하다. 유별난... + + 何必 구태여〔하필〕 …할 필요가 있는가. …할 필요가 없다. + + 合法 법에 맞다. 합법적이다. 합법하다. 적법하다. + + 何况 더군다나. 하물며. + + 合理 도리에 맞다. 합리적이다. + + 원망하다. 한하다. 증오하다. 적대시하다. 원수로 여기다. + + 가로의. 횡의. [지면과의 평행을 가리킴] + + 和平 평화. + + 合同 계약서. + + 核心 핵심. + + 合影 함께 사진을 찍다. + + 合作 합작하다. 협력하다. + + 后果 (주로 안 좋은) 결과. 뒷일. 뒤탈. + + 병. 항아리. 주전자. + + 滑冰 스케이팅. + + 划船 (노 따위로) 배를 젓다. + + 怀念 회상하다. 추억하다. 생각하다. 회고하다. 그리워하다. + + 皇帝 황제. [최고 통치자의 칭호] + + 黄瓜 오이. + + 皇后 황후. + + 黄金 황금. [‘金(jīn)’의 통칭] + + 慌张 당황하다. 쩔쩔매다. 허둥대다. 동요하다. + + 缓解 (정도가) 완화되다. 호전되다. 누그러지다. 풀리다. 개선되다. + + 幻想 공상. 환상. 몽상. + + 花生 땅콩. + + 话题 화제. 논제. 이야기의 주제. + + 化学 화학. + + 华裔 중국과 중국의 인접국. + + 蝴蝶 나비. + + 재. + + 휘두르다. 흔들다. 내두르다. + + 灰尘 먼지. + + 恢复 회복하다. 회복되다. + + 汇率 환율. + + 灰心 낙담하다. 낙심하다. 의기소침하다. + + 婚礼 결혼식. 혼례. + + 婚姻 혼인. 결혼. + + 伙伴 동료. 친구. 동반자. + + 火柴 성냥. + + 活跃 활동적이다. 활기 있다. 활기 차다. + + 忽视 소홀히 하다. 등한히 하다. 홀시하다. 경시하다. 주의하지 않다. + + 胡说 헛소리하다. 함부로 지껄이다. 말도 안 되는 소리를 하다. + + 胡同 골목. + + 糊涂 어리석다. 멍청하다. 흐리멍덩하다. + + 呼吸 호흡하다. 숨을 쉬다. + + 胡须 수염. + + (거북 등의 몸을 보호하는) 단단〔딱딱〕한 껍데기. + + 시집 가다. 출가하다. + + 嘉宾 귀빈. (존)귀한 손님. 가빈(佳賓). 내빈. + + 줍다. + + (적은 기름에) 지지다. 부치다. + + 肩膀 어깨. + + 剪刀 가위. + + 讲究 중요시하다. 소중히 여기다. …에 정성들이다. …에 신경 쓰다. …에 주의하다. + + 降落 내려오다. 착륙하다. + + 酱油 간장. + + 讲座 강좌. + + 艰巨 어렵고 힘들다. 어렵고도 무겁다. 막중하다. + + 坚决 (태도·행동 등이) 단호하다. 결연(決然)하다. + + 艰苦 간고하다. 어렵고 고달프다. 가난하고 고생스럽다. + + 简历 이력서. + + 建立 창설하다. 건립하다. 수립하다. 성립하다. 세우다. + + 键盘 건반. 키보드(keyboard). + + 坚强 굳세다. 굳고 강하다. 꿋꿋하다. 완강하다. 강경하다. + + 尖锐