6 dùng tay đánh, gõ, vỗ từ phía sau, lần lượt; từng; từng cái một āi 6 bệnh ung thư; chứng ung thư 癌症 áizhèng 6 quyến luyến không rời; không dứt được; không rời ra được; yêu không muốn rời tay 爱不释手 àibúshìshǒu 6 kính yêu; yêu quý; yêu mến 爱戴 àidài 6 tối; mờ; khuất; thâm sâu 暧昧 àimèi 6 an ninh 安宁 ānníng 6 khoan thai; điềm tĩnh; bình thản; bình tĩnh 安详 ānxiáng 6 ổn định; xếp gọn; thu xếp; bố trí ổn thoả 安置 ānzhì 6 xoa bóp; đấm bóp; tẩm quất; chà xát; mát-xa 按摩 ànmó 6 án kiện 案件 ànjiàn 6 án lệ 案例 ànlì 6 ám thị 暗示 ànshì 6 mắc; đắt tiền; mắc mỏ; đắt đỏ 昂贵 ángguì 6 lồi lõm; gồ ghề 凹凸 āotū 6 hầm; nấu nhừ; nấu,sắc; rang; sấy; sao áo 6 huyền bí; bí ẩn; điều thần bí; điều bí mật; bí truyền 奥秘 àomì 6 ước gì; mong sao; chỉ mong sao; hy vọng 巴不得 bābùdé 6 nịnh bợ; nịnh; nịnh hót; bợ đỡ; tâng bốc; xu nịnh 巴结 bājie 6 víu; vin; bíu,đào; cào bới bā 6 sẹo; vết sẹo; thẹo; vết thương lòng,chỗ mẻ; vết mẻ bā 6 kéo cây non cho chóng lớn; nóng vội hỏng việc; đốt cháy giai đoạn 拔苗助长 bámiáozhùzhǎng 6 trấn; giữ cửa ải,kiểm định; nắm chặt 把关 bǎguān 6 bắt tay; nắm tay, tay nắm cửa,người phụ trách; người quản lí 把手 bǎshou 6 bãi công 罢工 bàgōng 6 bá đạo 霸道 bàdào 6 tẽ; tách; vạch; cạy; bẻ bāi 6 thoát khỏi (sự khống chế, ràng buộc, tình huống khó khăn) 摆脱 bǎituō 6 bại hoại 败坏 bàihuài 6 kính thăm; kính cẩn thăm hỏi; thăm viếng; thăm hỏi; viếng thăm. 拜访 bàifǎng 6 chúc tết; mừng năm mới; đi chúc tết 拜年 bàinián 6 xin nhờ; kính nhờ (lời nói kính trọng) 拜托 bàituō 6 ban bố 颁布 bānbù 6 công bố; ban hành; ra chỉ thị; ra chính sách; thông báo chính thức 颁发 bānfā 6 bớt; vết; chấm; lốm đốm; vằn,có chấm; có bớt; có vằn, tiêu biểu; đại biểu bān 6 phiên bản 版本 bǎnběn 6 nửa chừng bỏ dở; bỏ dở dang; không đến nơi đến chốn 半途而废 bàntúérfèi 6 sắm vai; đóng vai 扮演 bànyǎn 6 bầu bạn; bạn; đồng nghiệp; cộng sự; đối tác; bạn đồng hành; bạn đời 伴侣 bànlǚ 6 đi đôi với; theo; kèm theo; đi kèm; cùng với 伴随 bànsuí 6 bắt cóc; cuỗm; lừa mang đi 绑架 bǎngjià 6 tấm gương; gương tốt; kiểu mẫu; gương mẫu; mô hình 榜样 bǎngyàng 6 bảng (đơn vị đo trọng lượng của Anh),cân bàn; bàn cân bàng 6 bao che; che đậy; lấp liếm; dung túng 包庇 bāobì 6 vải gói đồ 包袱 bāofu 6 vây bọc; bao quanh,bao vây; tấn công bốn mặt 包围 bāowéi 6 đóng gói; gói hàng; vô chai; đóng kiện; bọc,bao bì; gói đồ; bưu kiện; thùng hàng 包装 bāozhuāng 6 bão hoà 饱和 bǎohé 6 thế sự xoay vần; vật đổi sao dời; bãi bể nương dâu; nếm đủ mùi đời; từng trải 饱经沧桑 bǎojīngcāngsāng 6 bảo quản 保管 bǎoguǎn 6 bảo mật; giữ bí mật 保密 bǎomì 6 bảo mẫu 保姆 bǎomǔ 6 bảo thủ 保守 bǎoshǒu 6 bảo vệ 保卫 bǎowèi 6 bảo dưỡng 保养 bǎoyǎng 6 bảo đảm; bảo hộ; bảo vệ 保障 bǎozhàng 6 bảo trọng 保重 bǎozhòng 6 báo thù 报仇 bàochóu 6 thù lao 报酬 bàochou 6 báo đáp 报答 bàodá 6 phúc đáp,trả thù; trả miếng; phục thù,báo cáo; trả lời; phúc đáp 报复 bàofu 6 báo nguy,báo động; báo cảnh sát 报警 bàojǐng 6 thanh toán,thanh lý,tiêu tùng; đi tong; sạch; xoá sạch 报销 bàoxiāo 6 hoài bão; tham vọng; nguyện vọng; khát vọng 抱负 bàofù 6 bạo lực 暴力 bàolì 6 bộc lộ; để lộ 暴露 bàolù 6 cho hấp thụ ánh sáng (khi chụp, in, phóng ảnh) 曝光 bàoguāng 6 bộc phát 爆发 bàofā 6 nổ; làm nổ tung; phá (mìn) 爆炸 bàozhà 6 đê tiện; hèn hạ; bỉ ổi; tồi tệ; vô đạo đức,hèn mọn; quê mùa thô lậu; thấp hèn, bỉ lậu 卑鄙 bēibǐ 6 xót xa; đau xót trong lòng; bi ai; thương tâm; buồn đau 悲哀 bēi'āi 6 bi thảm; nghèo khổ; khổ cực; thảm thương 悲惨 bēicǎn 6 Bắc cực 北极 běijí 6 vỏ sò; vỏ ốc 贝壳 bèiké 6 dành trước; dành riêng 备份 bèifèn 6 bản ghi nhớ, sổ ghi chép; bị vong lục; bản ghi nhớ 备忘录 bèiwànglù 6 phản bội; làm trái; đi ngược lại; lùi; chống lại 背叛 bèipàn 6 đọc thuộc lòng 背诵 bèisòng 6 bị động 被动 bèidòng 6 bị cáo 被告 bèigào 6 bôn ba 奔波 bēnbō 6 lao; vụt; chạy băng băng 奔驰 bēnchí 6 bản năng 本能 běnnéng 6 tiền vốn; tiền cái 本钱 běnqián 6 bản thân 本人 běnrén 6 bản thân; ta; mình; chính mình 本身 běnshēn 6 cốt truyện; câu chuyện thật; truyện nguyên mẫu,bản lĩnh; khả năng 本事 běnshi 6 ngốc; kém thông minh; đần; vụng về; vụng; vụng dại 笨拙 bènzhuō 6 tan vỡ; sụp đổ,vỡ; đổ; sập 崩溃 bēngkuì 6 không cần; khỏi phải; khỏi cần béng 6 bung ra; toé ra; tung toé; rộ lên 迸发 bèngfā 6 nhảy,búng; bật; tung ra; bắn ra,không nghĩ đến; đột nhiên xuất hiện; lòi ra bèng 6 thúc ép; ép; bức bách 逼迫 bīpò 6 nước mũi 鼻涕 bítì 6 ví; so sánh; so bì; sánh; phép loại suy;ví dụ; giả dụ; thí dụ, suy ra; nếu; giá mà 比方 bǐfang 6 ví dụ; thí dụ 比喻 bǐyù 6 tỉ trọng 比重 bǐzhòng 6 xem thường, kinh thường 鄙视 bǐshì 6 nghẽn; tắc; tắc nghẽn; bít; bế tắc,hoang vu; hẻo lánh; không thoáng 闭塞 bìsè 6 tệ nạn; tai hại; sai lầm 弊病 bìbìng 6 tai hại; tệ nạn 弊端 bìduān 6 cánh tay,bắp tay bì 6 biên cương 边疆 biānjiāng 6 biên giới 边界 biānjiè 6 biên cảnh; vùng sát biên giới; vùng biên giới; biên thuỳ; duyên biên 边境 biānjìng 6 sát biên giới; rìa; vùng ven; giáp; viền,giáp ranh; giáp giới; liên ngành; ở mép; ở bờ; 边缘 biānyuán 6 bện; đan; tết 编织 biānzhī 6 thúc giục; quất roi; nghiêm khắc thúc giục (để tiến bộ) 鞭策 biāncè 6 hạ thấp; hạ thấp giá trị; làm giảm uy tín; chê bai; gièm pha; cố tình đánh giá thấp 贬低 biǎndī 6 nghĩa xấu 贬义 biǎnyì 6 dẹt; bẹt; bẹp; dẹp,nhìn sai lệch biǎn 6 biến cố 变故 biàngù 6 biến thiên 变迁 biànqiān 6 biến chất 变质 biànzhì 6 tiện lợi 便利 biànlì 6 giấy nhắn tin; giấy ghi chú; note-stick 便条 biàntiáo 6 tiện; tiện bề; tiện việc; dễ 便于 biànyú 6 phân bố; rải rác (khắp nơi) 遍布 biànbù 6 nhận rõ; nhận ra; phân biệt 辨认 biànrèn 6 biện hộ 辩护 biànhù 6 biện giải 辩解 biànjiě 6 biện chứng 辩证 biànzhèng 6 bím tóc 辫子 biànzi 6 tiêu bản 标本 biāoběn 6 ký hiệu; dấu hiệu; dấu; mốc 标记 biāojì 6 tiêu đề 标题 biāotí 6 biểu quyết 表决 biǎojué 6 tỏ thái độ; bày tỏ thái độ 表态 biǎotài 6 khen ngợi; tuyên dương; ca ngợi; khen; biểu dương 表彰 biǎozhāng 6 bịt; nín; kìm nén; nén,ngột ngạt; ngộp; bực bội; bứt rứt biē 6 biệt thự; vi-la 别墅 biéshù 6 độc đáo; mới mẻ; khác thường; đặc biệt; kỳ lạ; mới lạ 别致 biézhì 6 khó chịu; chướng; kỳ quặc; kỳ cục; khó tính; chưa quen,không hợp; hục hặc; rầy rà 别扭 bièniu 6 kề bên; kề; kế cận; sát bên; sắp đến nơi; gần tới chỗ 濒临 bīnlín 6 mưa đá 冰雹 bīngbáo 6 bính; 3; C. (Ngôi thứ ba trong thiên can),lửa bǐng 6 thực sự không phải là 并非 bìngfēi 6 đặt song song; ngang hàng; đồng đẳng 并列 bìngliè 6 phát; cấp; trích; rút; chi; điều; phân phối,đẩy; ẩy; gẩy; quạt; gạt; vén bō 6 gợn sóng; sóng 波浪 bōlàng 6 ba đào; sóng cả; sóng lớn 波涛 bōtāo 6 bóc lột; lợi dụng 剥削 bōxuē 6 gieo; gieo hạt; gieo hạt giống; gieo mạ 播种 bōzhǒng 6 bác gái,dì; cô (gọi người phụ nữ ngang hàng với mẹ mình) 伯母 bómǔ 6 bác đại tinh thâm; nhìn xa trông rộng; học sâu hiểu rộng; uyên thâm; uyên bác 博大精深 bódàjīngshēn 6 hội chợ; triển lãm 博览会 bólǎnhuì 6 vật lộn; đọ sức; vật; đè; đánh xáp lá cà,tranh đấu kịch liệt; vật lộn; trận chiến; 搏斗 bódòu 6 bạc nhược; thất bại; dao động; không hùng hậu; yếu kém; không kiên cường 薄弱 bóruò 6 bồi thường; đền bù (tổn thất, tiêu hao); bổ sung (khiếm khuyết, chổ thiếu ); bổ khuyết 补偿 bǔcháng 6 bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi) 补救 bǔjiù 6 trợ giúp; phụ cấp; bù vào; trợ cấp, tiền phụ cấp; tiền trợ cấp 补贴 bǔtiē 6 bắt; tóm; chụp; chộp; bắt bớ; tróc nã; nắm 捕捉 bǔzhuō 6 nuôi bằng sữa mẹ 哺乳 bǔrǔ 6 bất đắc dĩ; không thể không như vậy; buộc phải như vậy; phải; bắt buộc phải. 不得已 bùdéyǐ 6 đừng ngại; có thể làm; không sao; không gì trở ngại 不妨 bùfáng 6 không dám 不敢当 bùgǎndāng 6 không quan tâm; bất cần; không cần biết đến; không đếm xỉa, không tính đến; 不顾 búgù 6 không kềm nổi; không nén nổi; không nhịn được; không ghìm mình nổi; cố gắng; cố 不禁 bùjīn 6 không chịu nổi; chịu không thấu 不堪 bùkān 6 không tưởng tượng được;không thể tưởng tượng; khó mà giải thích được 不可思议 bùkěsīyì 6 không thẹn; không xấu hổ,xứng đáng 不愧 búkuì 6 không ngờ; chẳng dè; chẳng ngờ; không nghĩ tới 不料 búliào 6 không tránh được; sao khỏi 不免 bùmiǎn 6 thỉnh thoảng; đôi khi,bất cứ lúc nào; bất thường; bất ngờ; một khi 不时 bùshí 6 không tiếc; không tiếc rẻ; không quản; không ngại; không sợ thiệt thòi 不惜 bùxī 6 ngang nhau; ngang tài ngang sức; không phân cao thấp; mức độ ngang nhau 不相上下 bùxiāngshàngxià 6 kỳ cục; vô lý; không hợp lý;tệ quá; hư không tưởng nổi; không thể tưởng tượng nổi 不像话 búxiànghuà 6 không #đáng quan tâm; không đáng để nhìn; không đáng xem; không thèm để mắt đến; 不屑一顾 búxièyígù 6 không nói cũng hiểu; không nói cũng rõ; hai năm rõ mười; đạo lý hiển nhiên 不言而喻 bùyán'éryù 6 không được; đành phải; buộc phải; không cho phép; không thể không 不由得 bùyóude 6 không từ bất cứ thủ đoạn nào; dùng mọi thủ đoạn; bất cứ giá nào; bằng mọi giá 不择手段 bùzéshǒuduàn 6 không dứt; không ngớt; không thôi, hơn; ngoài; quá; vượt quá 不止 bùzhǐ 6 bản thông báo; tờ bố cáo; thông tri; yết thị; thông cáo; bản tin 布告 bùgào 6 bày bố; đặt bố cục; bố trí; sắp đặt và trình bày 布局 bùjú 6 sắp xếp; xếp đặt; bày biện; bài trí; trang trí 布置 bùzhì 6 nhịp bước; nhịp chân; nhịp đi; tiến độ 步伐 bùfá 6 sắp xếp; bố trí; an bài (nhân lực, nhiệm vụ),sắp xếp; xử lí; giải quyết 部署 bùshǔ 6 bộ vị; vị trí (thường dùng cho cơ thể người) 部位 bùwèi 6 tài cán; tài; tài giỏi; năng lực 才干 cáigàn 6 của cải; tài nguyên; giá trị (vật có giá trị) 财富 cáifù 6 tài vụ (những công việc quản lý hoặc kinh doanh tài sản; thu chi, 财务 cáiwù 6 tài chính 财政 cáizhèng 6 may; may vá 裁缝 cáiféng 6 phán định; phán xử; xét xử; phán quyết và quyết định 裁判 cáipàn 6 giảm biên chế; cắt giảm nhân sự 裁员 cáiyuán 6 chọn mua; mua sắm; mua (cho cơ quan xí nghiệp),nhân viên vật tư; người tiếp phẩm 采购 cǎigòu 6 thu thập; sưu tầm; thu nhặt; sưu tập; gom góp 采集 cǎijí 6 tiếp thu; tiếp nhận (ý kiến, kiến nghị, yêu cầu) 采纳 cǎinà 6 vé xổ số; vé số 彩票 cǎipiào 6 ban tham mưu,cố vấn; tư vấn; góp ý,quân sư; người cố vấn; 参谋 cānmóu 6 bắt chước; theo; phỏng theo; làm theo; tham chiếu 参照 cānzhào 6 tàn tật; thương tật; khiếm khuyết; khuyết tật 残疾 cánji 6 tàn khốc; hung ác khắc nghiệt 残酷 cánkù 6 sót lại; còn lại; còn rơi rớt lại 残留 cánliú 6 tàn nhẫn; hung ác độc địa 残忍 cánrěn 6 xán lạn; rực rỡ; sáng rực; sáng lạn 灿烂 cànlàn 6 vội vàng; vội vã; gấp gáp 仓促 cāngcù 6 kho; kho tàng; nhà kho; thương khố 仓库 cāngkù 6 trắng xanh; trắng xám; trắng bệch; trắng bợt; nhợt nhạt; bạc phơ, cứng nhắc; yếu ớt 苍白 cāngbái 6 khoang; buồng cāng 6 làm lụng vất vả; chịu khó làm việc,bỏ sức; làm phiền (lo liệu) 操劳 cāoláo 6 thao luyện;tập luyện; thao diễn 操练 cāoliàn 6 điều khiển,khống chế; thao túng; chi phối; lũng đoạn; giật dây,lái; bẻ lái, 操纵 cāozòng 6 thao tác 操作 cāozuò 6 ầm ĩ; ồn ào; huyên náo (âm thanh), tâm bệnh; chứng tâm phiền (rối loạn tâm lý) 嘈杂 cáozá 6 bản dự thảo; bản phác thảo; dự án 草案 cǎo'àn 6 qua loa; đại khái; qua loa đại khái; quấy quá cho xong chuyện; 草率 cǎoshuài 6 mặt bên; mặt hông; bên hông; trắc diện,cạnh sườn; mặt sườn; mặt hông 侧面 cèmiàn 6 đo lường; trắc lượng; đo; đo đạc 测量 cèliáng 6 trù hoạch; trù tính; sắp đặt; tìm cách; chuẩn bị; đặt kế hoạch; tính kế 策划 cèhuà 6 sách lược; mưu lược;mưu kế,có phương pháp; có sách lược; chiến lược 策略 cèlüè 6 tầng tầng lớp lớp; trùng trùng điệp điệp; liên tiếp xuất hiện; xảy ra liên tục; ùn ùn 层出不穷 céngchūbùqióng 6 trình tự; có lớp lang; có thứ tự; cấp độ , tầng; nấc; lớp; cấp (cơ cấu) 层次 céngcì 6 khác biệt; sai lệch; chênh lệch; sai khác 差别 chābié 6 ổ điện; ổ cắm 插座 chāzuò 6 qua quá trình tra xét mà thu được; phát hiện và tịch thu 查获 cháhuò 6 (n) rẽ; nhánh; ngã; đường rẽ (đường cái),(v).sắp xếp xen kẽ chà 6 chớp mắt; nháy mắt; sát na 刹那 chànà 6 vô cùng kinh ngạc; rất ngạc nhiên 诧异 chàyì 6 dầu ma-dút; dầu diesel (nhiên liệu chất lỏng) 柴油 cháiyóu 6 dìu; vịn, đỡ; nâng đỡ, dìu dắt,trộn; lẫn chān 6 thèm ăn; tham ăn; ham,ham muốn; thèm khát; thèm muốn; khát khao chán 6 quấn; quấn quanh,quấy; quấy rầy; quấn chân 缠绕 chánrào 6 sản nghiệp 产业 chǎnyè 6 nêu rõ; trình bày rõ 阐述 chǎnshù 6 rung rinh; rung rung; run; run rẩy 颤抖 chàndǒu 6 hưng thịnh; hưng vượng,xum xuê; sum sê 昌盛 chāngshèng 6 nếm thử; thử nghiệm 尝试 chángshì 6 bồi hoàn; trả nợ,bù vào; bù lại,đền bù; bù đắp; thực hiện; thoả mãn (nguyện vọng) 偿还 chánghuán 6 trường hợp; nơi 场合 chǎnghé 6 pha; cảnh, cảnh đời,tình cảnh; cảnh (trong trường hợp nhất định) 场面 chǎngmiàn 6 nơi; nơi chốn 场所 chǎngsuǒ 6 mở rộng; rộng mở 敞开 chǎngkāi 6 thông suốt; thông qua; suôn sẻ; thuận lợi 畅通 chàngtōng 6 dễ bán; bán chạy (hàng hoá) 畅销 chàngxiāo 6 khởi xướng; mở đầu công việc; đầu tiên đề xướng; khơi mào 倡导 chàngdǎo 6 đề xướng; đề xuất; kiến nghị trước tiên; phát động 倡议 chàngyì 6 tiền giấy; giấy bạc 钞票 chāopiào 6 vượt qua; hơn hẳn; vượt quá; khắc phục, cao siêu; cao xa; vượt xa 超越 chāoyuè 6 hang ổ; sào huyệt; nơi ẩn náu; nơi trốn tránh,nơi ẩn cư 巢穴 cháoxué 6 triều đại; triều vua 朝代 cháodài 6 chế giễu; chê cười,trêu chọc; chọc cười; đùa giỡn 嘲笑 cháoxiào 6 thuỷ triều; con nước 潮流 cháoliú 6 rút lui; rút quân (quân đội); rời bỏ (trận địa); thoái binh; lui ra sau; lui về phía sau 撤退 chètuì 6 huỷ bỏ; bãi bỏ; thủ tiêu,miễn trừ; tha miễn; tha 撤销 chèxiāo 6 lắng; lắng đọng; kết tủa; chìm xuống đáy; lắng xuống đáy 沉淀 chéndiàn 6 nặng nề; ngột ngạt (thời tiết, không khí) 沉闷 chénmèn 6 trầm tư; suy nghĩ; cân nhắc; lặng im suy nghĩ. 沉思 chénsī 6 nặng; nặng nề; nặng trĩu; phiền toái 沉重 chénzhòng 6 bình tĩnh; vững vàng; vững chắc; không hoảng hốt 沉着 chénzhuó 6 cũ; cũ kỹ; lỗi thời; cổ lổ sĩ; cổ xưa; không hợp thời 陈旧 chénjiù 6 trưng bày; triển lãm; phô bày,sắp xếp; sắp đặt (theo thự tự) 陈列 chénliè 6 trần thuật; kể; trình bày; phát biểu; tuyên bố 陈述 chénshù 6 tôn lên; làm nổi lên; làm nền cho thêm nổi 衬托 chèntuō 6 vừa lòng hợp ý; hài lòng; đồng ý; vừa lòng đẹp dạ 称心如意 chènxīnrúyì 6 danh hiệu; tước vị; tên; danh tánh; tước hiệu; danh nghĩa; tiếng tăm; bổ nhiệm; 称号 chēnghào 6 giá thành; giá; chi phí; phí tổn 成本 chéngběn 6 xong thủ tục mua bán; thống nhất mua bán; mặc cả xong 成交 chéngjiāo 6 suốt ngày; cả ngày 成天 chéngtiān 6 hiệu quả; công hiệu; tác dụng; hiệu lực; tác động; ảnh hưởng; ấn tượng 成效 chéngxiào 6 cố ý; cố tình; có chủ tâm; ráp tâm, thành kiến; nhìn phiến diện 成心 chéngxīn 6 thành viên; hội viên 成员 chéngyuán 6 lộ ra; phơi bày; toả; hiện lên 呈现 chéngxiàn 6 chân thành; đứng đắn; nghiêm chỉnh; sốt sắng; tha thiết,thân ái; thân mật 诚挚 chéngzhì 6 nhận làm; đảm nhận; đảm trách (chỉ nhận gia công hay đặt hàng) 承办 chéngbàn 6 nhận thầu; nhận khoán; ký hợp đồng; đính ước; kết giao 承包 chéngbāo 6 đồng ý làm; nhận lời làm; chấp thuận; cho phép 承诺 chéngnuò 6 thành nhỏ; thành luỹ; pháo đài (kiểu lô cốt) 城堡 chéngbǎo 6 đáp; đi; cưỡi; ngồi; đón,thừa; nhân (dịp); lợi dụng; lạm dụng, trèo lên; leo lên chéng 6 1.đựng; đơm; xới (cơm); rót; đổ.2.hưng thịnh; phồn thịnh chéng,shèng 6 nghiêm phạt; nghiêm trị; nghiêm khắc trừng trị; nghiêm khắc trừng phạt,chịu phạt 惩罚 chéngfá 6 trong veo; trong vắt,dẹp yên; thanh lọc,làm sáng tỏ 澄清 chéngqīng 6 cây cam,quả cam chéng 6 cái cân; cân đòn,xứng (đơn vị đo trọng lượng Trung Quốc; 1 xứng bằng 15 cân, tức bằng 7,5 kg) chèng 6 chịu khổ; đau khổ; chịu; khó khăn; chịu gian khổ 吃苦 chīkǔ 6 phí sức; tốn sức; trầy trật; vất vả; hao sức; khó nhọc; khó khăn,mệt mỏi; mệt rã rời; vất vả; quần quật 吃力 chīlì 6 chậm chạp; ì; trì trệ,ế ẩm; cùn; bị gỉ sét;từ từ; chầm chậm;âm thanh nặng nề 迟钝 chídùn 6 chậm chạp; đà đẫn; rề rà; trì trệ 迟缓 chíhuǎn 6 chần chừ; do dự; ngập ngừng; lưỡng lự; không nhất quyết 迟疑 chíyí 6 kéo dài; giữ lâu dài; sống lâu; mở rộng; bền vững; trường cữu 持久 chíjiǔ 6 xích đạo 赤道 chìdào 6 bút toán đỏ (số tiền chênh lệch, thiếu hụt dùng mực đỏ viết) 赤字 chìzì 6 xung động; kích thích; thúc đẩy; phát động; khởi động; thôi thúc; xung lực (thần kinh) 冲动 chōngdòng 6 xung kích,đập vào; chấn động; đánh; quất; nghiền; giã,bó chặt; 冲击 chōngjī 6 xung đột; mâu thuẫn; va chạm; bất đồng; đụng chạm; xích mích; công kích; tấn công 冲突 chōngtū 6 giữ chức; làm; phụng sự; phục vụ; đảm nhiệm; đảm đương; đảm đang 充当 chōngdāng 6 dồi dào; tràn đầy; sôi nổi; mãnh liệt; hoạt bát; hùng hồn,phong phú; nhiều; giàu; dào dạt 充沛 chōngpèi 6 phong phú; đầy đủ; dư dật; dạt dào, tăng cường; bổ sung cho đủ; nâng cao chất lượng 充实 chōngshí 6 đầy đủ; dồi dào,sung túc; đầy đủ; dư dật,đủ; thoả mãn 充足 chōngzú 6 trùng điệp; trùng lặp; chồng; chồng chéo; chồng lên; đè lên nhau; gối lên nhau 重叠 chóngdié 6 sùng bái; tôn sùng; tôn thờ; tôn kính; kính trọng; thờ phụng 崇拜 chóngbài 6 cao thượng; cao quý; cao cả; cao nhã; nổi tiếng; địa vị cao trọng 崇高 chónggāo 6 sùng kính; sùng bái; tôn thờ; suy tôn; kính mến; tôn kính; quý trọng; kính yêu 崇敬 chóngjìng 6 đông đúc; nhiều; dầy đặc; rậm rạp,thân mật; mật thiết; thân tình; thân thiết; riêng tư 稠密 chóumì 6 trù bị; chuẩn bị; thu xếp; sắp đặt; sắp xếp 筹备 chóubèi 6 xấu xa; bôi nhọ; ghê tởm; đáng ghét; kinh tởm; ghê sợ; khủng khiếp; kinh khủng 丑恶 chǒu'è 6 lối ra; lối thoát; đường ra; đầu ra 出路 chūlù 6 bán; kinh doanh; buôn bán; đổi chác 出卖 chūmài 6 xuất thân 出身 chūshēn 6 xuất thần; 出神 chūshén 6 tiền đồ; triển vọng; viễn cảnh; khả năng thành công; viễn tượng, tiến bộ; khá lên; tiến triển 出息 chūxi 6 bước đầu; sơ bộ; ban đầu; lúc đầu; sơ khởi; mở đầu 初步 chūbù 6 trừ; trừ bỏ; loại ra;khử; rút ra chú 6 xử phạt; trừng phạt; trừng trị,xử lý; giải quyết; đối xử; đối đãi; thực hiện 处分 chǔfèn 6 cảnh ngộ; hoàn cảnh; trường hợp; tình huống; tình hình 处境 chǔjìng 6 xử trí; xử lý; cư xử; đối xử; giải quyết,xử trí; trừng trị 处置 chǔzhì 6 dự trữ; chứa; trữ, 储备 chǔbèi 6 trữ; dự trữ; để dành; dành dụm;tích trữ; tàng trữ; tích lũy số lượng lớn; lưu trữ 储存 chǔcún 6 để dành; dành dụm; tiết kiệm; giữ lại; tằn tiện,tiền để dành; tiền tiết kiệm; của để dành 储蓄 chǔxù 6 xúc phạm; mạo phạm; đụng chạm; va chạm; làm tổn thương; xâm phạm; đụng đến; sỉ nhục 触犯 chùfàn 6 cuồn cuộn không ngừng; ngựa xe như nước; người qua kẻ lại nườm nợp 川流不息 chuānliúbùxī 6 vượt; vượt qua 穿越 chuānyuè 6 truyền đạt 传达 chuándá 6 truyền đơn 传单 chuándān 6 truyền thụ 传授 chuánshòu 6 thuyền; thuyền bè; tàu; tàu bè 船舶 chuánbó 6 thở dốc; thở sâu; hổn hển; thở không ra hơi 喘气 chuǎnqì 6 xuyên suốt; kết ghép; gắn bó, chuỗi; xâu, móc nối; cấu kết, lẫn; nối nhầm chuàn 6 ra giường; khăn trải giường 床单 chuángdān 6 sáng lập 创立 chuànglì 6 cách tân; đổi mới; sáng tạo cái mới; khai mạc; khánh thành 创新 chuàngxīn 6 sáng nghiệp,lập nghiệp; 创业 chuàngyè 6 sáng tác 创作 chuàngzuò 6 thổi phồng; khoác lác; ba hoa; khoe khoang 吹牛 chuīniú 6 tâng bốc; quảng cáo rùm beng; tán dương; ca tụng; khen láo 吹捧 chuīpěng 6 khói bếp 炊烟 chuīyān 6 vuông góc; thẳng góc; thẳng đứng; liêm khiết; chính trực; ngay thẳng 垂直 chuízhí 6 cái chuỳ; chày chuí 6 thuần tuý 纯粹 chúncuì 6 thuần khiết 纯洁 chúnjié 6 từ thiện 慈善 císhàn 6 hiền từ; hiền hậu; đôn hậu; tử tế; ân cần (thái độ, thần sắc của người già) 慈祥 cíxiáng 6 băng từ; băng nhạc (magnetic tape) 磁带 cídài 6 trống mái; đực cái,sống mái; thắng bại; cao thấp (ví với sự thắng thua) 雌雄 cíxióng 6 thứ phẩm 次品 cìpǐn 6 thứ tự 次序 cìxù 6 hầu hạ; phục dịch; phục vụ; chăm sóc 伺候 cìhou 6 đâm; chọc; chích; khoét; xỏ; xuyên cì 6 ung dung; thung dung; thong dong; rảnh rang; rỗi rãi; êm đềm; trầm tĩnh 从容 cóngróng 6 cụm lại; tụ tập;bụi; lùm; khóm,đám; chùm; bọn cóng 6 tập hợp; gom góp; quây quần, góp nhặt; chắp vá,tạm; ráng; cố; chịu đựng; kiên nhẫn chịu đựng 凑合 còuhe 6 thô lỗ 粗鲁 cūlǔ 6 chạy toán loạn; lủi; chuồn; tháo chạy,đày đi; đuổi đi; trục xuất; xua đuổi,sửa chữa; sửa đổi; cắt xén cuàn 6 tàn phá; phá huỷ; huỷ hoại (chính trị, văn hoá, kinh tế, thân thể, tinh thần...); làm tan vỡ; làm sụp đổ 摧残 cuīcán 6 yếu đuối; mỏng manh; mảnh khảnh; không kiên cường; yếu ớt; mảnh dẻ; dễ vỡ 脆弱 cuìruò 6 xoa; xoắn; vặn (hai tay); xe; xát,vò cuō 6 bàn bạc; hội ý; trao đổi; thảo luận kỹ lưỡng; tra cứu; tham khảo 磋商 cuōshāng 6 ngăn trở; chèn ép; cản trở; làm thất bại; làm hỏng; làm vỡ mộng, thất bại; bất lợi 挫折 cuòzhé 6 bắc; dựng; làm,mắc; vắt; đắp; phủ; khoác,nối; nhập lại; ăn khớp,thêm vào; góp vào, phối hợp;khiêng dā 6 hợp tác; cộng tác; hợp sức,làm việc chung; cộng tác; làm thành một đôi,người cộng tác 搭档 dādàng 6 phối hợp; kèm theo; trộn lẫn,kết hợp,tương xứng; xứng; hợp. 搭配 dāpèi 6 đạt tới; đạt đến; đạt được 达成 dáchéng 6 biện hộ; biện luận; bào chữa; trả lời; bảo vệ 答辩 dábiàn 6 trả lời; đáp 答复 dáfù 6 đóng gói; gói,mở gói; mở bao 打包 dǎbāo 6 kiện; đi kiện; kiện tụng; thưa kiện,tranh luận; tranh chấp 打官司 dǎguānsi 6 đả kích 打击 dǎjī 6 đánh nhau; đánh lộn 打架 dǎjià 6 quan sát; nhìn; chú ý; nhìn đánh giá (quần áo, diện mạo), cho rằng; cho là; tưởng là; 打量 dǎliang 6 đi săn 打猎 dǎliè 6 đánh trận; đánh nhau; đánh (trận); giao chiến; tác chiến; đánh giặc, 打仗 dǎzhàng 6 chẳng qua; chỉ là 大不了 dàbuliǎo 6 đại thần 大臣 dàchén 6 mọi người 大伙儿 dàhuǒr 6 trắng trợn; không kiêng nể; không e dè; phung phí (thường chỉ việc xấu) 大肆 dàsì 6 đại thể,nói đại thể; cơ bản 大体 dàtǐ 6 đại ý 大意 dàyì 6 đại thể; tổng thể; cơ bản,đại khái; khoảng chừng; ước chừng 大致 dàzhì 6 tên vô lại; du côn; tên côn đồ; lưu manh 歹徒 dǎitú 6 giá; giá phải trả; chi phí,tiền mua; giá tiền 代价 dàijià 6 đại lý 代理 dàilǐ 6 dẫn dắt; dìu dắt; đưa,dẫn; lãnh đạo; chỉ huy; điều khiển; hướng dẫn. 带领 dàilǐng 6 lãnh đạm; lạnh nhạt; thờ ơ,thất lễ; sơ suất; tiếp đón không được chu đáo,lười biếng hư hỏng; ăn chơi 怠慢 dàimàn 6 bắt; bắt bớ (tội phạm) 逮捕 dàibǔ 6 đảm bảo; bảo đảm; cam đoan; quả quyết 担保 dānbǎo 6 nhát gan; nhút nhát; sợ sệt 胆怯 dǎnqiè 6 sinh nhật; ngày sinh (thường tỏ ý tôn kính) 诞辰 dànchén 6 sinh ra; ra đời 诞生 dànshēng 6 mùa ế hàng; mùa kinh doanh không chạy; mùa ít khách; trái mùa 淡季 dànjì 6 nước ngọt 淡水 dànshuǐ 6 an-bu-min; prô-tê-in; protein; protit 蛋白质 dànbáizhì 6 tại chỗ; ngay tại chỗ; ngay tại trận,lập tức; ngay tức khắc,ngay tại chỗ; ngay tại hiện trường 当场 dāngchǎng 6 lúc đầu; hồi đó; khi đó; lúc đó; trước đây; xưa kia 当初 dāngchū 6 đương đại 当代 dāngdài 6 trước mặt; phía trước; ở trước mặt 当面 dāngmiàn 6 trước mặt; phía trước; ở trước mặt; đối mặt 当前 dāngqián 6 đương sự; bên (trong kiện cáo), 当事人 dāngshìrén 6 việc khẩn cấp; việc làm cấp thiết; việc cấp bách 当务之急 dāngwùzhījí 6 trúng cử 当选 dāngxuǎn 6 Đảng; dǎng 6 hồ sơ; tài liệu 档案 dàng'àn 6 đẳng cấp; cấp; bậc; cấp bậc 档次 dàngcì 6 đạn đạo; hoả tiễn; tên lửa đạn đạo 导弹 dǎodàn 6 hướng dẫn; dẫn đường (tàu thuyền hoặc máy bay) 导航 dǎoháng 6 hướng phát triển; hướng 导向 dǎoxiàng 6 quấy rối; phá đám; gây rối; làm loạn,gây phiền phức; gây phiền hà; phiền toái 捣乱 dǎoluàn 6 đóng cửa; sập tiệm; vỡ nợ 倒闭 dǎobì 6 trộm cướp; trộm cắp; lấy trộm; lấy cắp; đánh cắp 盗窃 dàoqiè 6 hạt thóc; hạt lúa 稻谷 dàogǔ 6 lợi bất cập hại; lợi bốn tám, hại năm tư; được không bằng mất; hại nhiều hơn lợi; được một mất mười 得不偿失 débùchángshī 6 được lợi; được ích lợi; hiệu nghiệm 得力 délì 6 được trời phú; được trời ưu đãi; được thiên nhiên ưu đãi (gặp may mắn; có điều kiện thuận lợi) 得天独厚 détiāndúhòu 6 mạo phạm; đắc tội; làm mất lòng; xúc phạm; làm mích lòng 得罪 dézuì 6 đèn lồng; đèn xếp 灯笼 dēnglong 6 đổ bộ; lên bờ (từ dùng trong quân sự) 登陆 dēnglù 6 đăng ký; ghi tên; ghi danh 登录 dēnglù 6 đạp; giẫm,mặc; mang dēng 6 đợi; chờ; đợi chờ (thường dùng cho đối tượng cụ thể) 等候 děnghòu 6 đẳng cấp 等级 děngjí 6 trừng; trợn (mắt),trừng; lườm; nguýt; trợn mắt nhìn (không hài lòng) dèng 6 đê đập; đê điều 堤坝 dībà 6 căm thù; coi như kẻ thù; coi là kẻ thù; nhìn bằng con mắt căm thù 敌视 díshì 6 tới; đạt được,đến; tới 抵达 dǐdá 6 đề kháng 抵抗 dǐkàng 6 ngăn lại; ngăn chặn 抵制 dǐzhì 6 nông nỗi; tình cảnh; tình trạng; đến nước,mức; bước; nỗi (trình độ),chỗ lùi; chỗ để xoay xở 地步 dìbù 6 địa thế 地势 dìshì 6 địa chất 地质 dìzhì 6 tăng dần; tăng 递增 dìzēng 6 tròng trành; lắc lư; chòng chành; nghiêng ngả 颠簸 diānbǒ 6 đảo lộn; đảo ngược; lật ngược; ngược,hoảng; đảo điên; rối rắm,khống chế;kiểm tra nhiều lần; 颠倒 diāndǎo 6 lễ lớn; lễ; lễ nghi 典礼 diǎnlǐ 6 điển hình 典型 diǎnxíng 6 điểm xuyết; tô điểm; tô vẽ; trang điểm 点缀 diǎnzhuì 6 nguồn điện 电源 diànyuán 6 kê; lót; chèn; độn,đệm; lấp; điền,ứng; đưa trước (cho vay nóng) diàn 6 nhớ; nhớ đến; nghĩ đến; nhớ nhung; lo lắng 惦记 diànjì 6 đặt; gây (làm cho chắc chắn, ổn định) 奠定 diàndìng 6 ngậm; tha diāo 6 điêu khắc;chạm trổ 雕刻 diāokè 6 điêu khắc; nặn tượng 雕塑 diāosù 6 treo; buộc,kéo lên; nâng; trục; cất; nhắc,đánh vào góc chết,chần; may chần, thu hồi; thu lại; thu về diào 6 điều động 调动 diàodòng 6 ngã; té,rơi xuống; rớt (vật thể) diē 6 con trai; tráng đinh; người trưởng thành (chỉ con trai),nhân khẩu; người dīng 6 căn dặn; dặn dò; dặn đi dặn lại 叮嘱 dīngzhǔ 6 nhìn chăm chú; nhìn chòng chọc; nhìn chằm chằm; dán mắt dīng 6 định kỳ 定期 dìngqī 6 định nghĩa 定义 dìngyì 6 mất mặt; xấu mặt; mất thể diện; bẽ mặt 丢人 diūrén 6 quên này quên nọ; quên trước quên sau; vứt bừa bãi; để đâu quên đó 丢三落四 diūsānlàsì 6 chủ tiệc; chủ nhà 东道主 dōngdàozhǔ 6 nhìn đông nhìn tây; nhìn ngang nhìn dọc; nhìn xuôi nhìn ngược; 东张西望 dōngzhāngxīwàng 6 ban giám đốc; hội đồng quản trị 董事长 dǒngshìzhǎng 6 bập bềnh; xao động 动荡 dòngdàng 6 động cơ 动机 dòngjī 6 động tĩnh 动静 dòngjìng 6 động lực 动力 dònglì 6 động mạch 动脉 dòngmài 6 khởi hành; lên đường; xuất phát 动身 dòngshēn 6 động thủ 动手 dòngshǒu 6 động thái 动态 dòngtài 6 động viên 动员 dòngyuán 6 đông lại; đóng băng, 冻结 dòngjié 6 xà ngang; xà chính; đòn dông dòng 6 túi dōu 6 dốc đứng; dốc ngược; dốc 陡峭 dǒuqiào 6 đấu tranh 斗争 dòuzhēng 6 thúc giục; đốc thúc; đôn đốc 督促 dūcù 6 chất có hại; thuốc phiện; ma tuý; chất gây nghiện 毒品 dúpǐn 6 độc tài 独裁 dúcái 6 tắc nghẽn; ngăn chặn 堵塞 dǔsè 6 đánh bạc; đánh bài; canh bạc 赌博 dǔbó 6 ngăn chặn; tiêu diệt; diệt sạch; ngăn chặn tận gốc, 杜绝 dùjué 6 đoan chính; đoan trang; ngay ngắn; đứng đắn,mở đầu; lúc khởi đầu;đầu; đầu mút (của đồ vật) duān 6 tết Đoan Ngọ; tết mồng năm tháng năm 端午节 DuānwǔJié 6 đoan chính 端正 duānzhèng 6 ngắn ngủi; ngắn; cấp bách (thời gian) 短促 duǎncù 6 đoán định, nhận định, kết luận 断定 duàndìng 6 đoạn tuyệt 断绝 duànjué 6 chồng chất; chất đống; tích tụ; xếp đống 堆积 duījī 6 đội ngũ 队伍 duìwu 6 đối sách 对策 duìcè 6 đối xứng 对称 duìchèn 6 đối phó 对付 duìfu 6 đối kháng 对抗 duìkàng 6 đối lập 对立 duìlì 6 câu đối 对联 duìlián 6 đối ứng 对应 duìyìng 6 đối chiếu 对照 duìzhào 6 đổi tiền mặt, làm tròn; thực hiện; thực hành 兑现 duìxiàn 6 ngay; liền; tức khắc 顿时 dùnshí 6 đa dạng hóa 多元化 duōyuánhuà 6 lạnh cóng; căm căm; run cầm cập 哆嗦 duōsuo 6 sa ngã; truỵ lạc; sa đoạ; biến chất (tư tưởng, hành vi), lưu lạc 堕落 duòluò 6 ngoài định mức; ngoài mức quy định; quá mức; quá đáng; số thừa 额外 éwài 6 buồn nôn; buồn ói; mắc ói; lộn mửa,chán ghét; ghét bỏ; khiến người ta ghét bỏ 恶心 ěxin 6 chuyển biến xấu; thay đổi xấu,trầm trọng; gay go; làm cho tình hình xấu đi# 恶化 èhuà 6 ngăn chặn; kiềm chế; kìm lại; nén lại 遏制 èzhì 6 ân oán 恩怨 ēnyuàn 6 mà thôi; thế thôi 而已 éryǐ 6 các-bon-đi ô-xít; đi-ô-xít các-bon 二氧化碳 èryǎnghuàtàn 6 tuyên bố; phát (mệnh lệnh, chỉ thị, tin tức...); phát hành; cho ra; thông báo 发布 fābù 6 phát tài 发财 fācái 6 đờ ra; ngây người; ngẩn người; ngây ra; đực người ra 发呆 fādāi 6 phát động 发动 fādòng 6 phát giác 发觉 fājué 6 phát xạ 发射 fāshè 6 phát thệ; thề; xin thề;lập thệ. 发誓 fāshì 6 phát hành 发行 fāxíng 6 sưng; viêm 发炎 fāyán 6 phát huy; nêu cao; đề cao,tăng cường 发扬 fāyáng 6 phát dục, dậy thì; trưởng thành; trổ mã 发育 fāyù 6 pháp nhân 法人 fǎrén 6 nước ngoài; ngoại biên;um tùm; xanh tươi; lật; xoay; trở, loại; dạng; thứ fān 6 phàm là; hễ là; mọi 凡是 fánshì 6 phồn hoa 繁华 fánhuá 6 bận rộn; bộn bề 繁忙 fánmáng 6 chữ phồn thể 繁体字 fántǐzì 6 sinh sôi nẩy nở; sinh sôi; sinh sản; sinh đẻ 繁殖 fánzhí 6 phản bác 反驳 fǎnbó 6 khác thường; lạ; bất thường; dị thường 反常 fǎncháng 6 phản cảm 反感 fǎngǎn 6 phản kháng 反抗 fǎnkàng 6 phản hồi; đưa trở lại,hiệu ứng ngược 反馈 fǎnkuì 6 phản diện 反面 fǎnmiàn 6 phản xạ 反射 fǎnshè 6 nghĩ lại; suy nghĩ lại chuyện đã qua 反思 fǎnsī 6 phản vấn;hỏi lại; hỏi vặn lại 反问 fǎnwèn 6 trái lại; ngược lại; làm ngược lại 反之 fǎnzhī 6 tràn; tràn lan; lan tràn,lan tràn 泛滥 fànlàn 6 phạm trù 范畴 fànchóu 6 buôn bán,buôn lậu; buôn bán bất hợp pháp;khoe khang; tuyên truyền 贩卖 fànmài 6 phương vị 方位 fāngwèi 6 phương ngôn; phương ngữ; tiếng địa phương 方言 fāngyán 6 xung quanh; chung quanh,chu vi; phạm vi,vuông tròn; quy tắc; tiêu chuẩn; quy cách 方圆 fāngyuán 6 phương châm 方针 fāngzhēn 6 phòng thủ 防守 fángshǒu 6 phòng ngự 防御 fángyù 6 phòng ngừa; phòng; đề phòng (phát sinh việc xấu) 防止 fángzhǐ 6 phòng chống; chống; phòng và chữa trị 防治 fángzhì 6 phỏng vấn 访问 fǎngwèn 6 dệt; dệt vải 纺织 fǎngzhī 6 phóng đại 放大 fàngdà 6 phóng xạ 放射 fàngshè 6 chim bay thú chạy; chim bay cá nhảy; chim trời cá nước; 飞禽走兽 fēiqínzǒushòu 6 bay; bay lượn; vờn bay; chao liệng 飞翔 fēixiáng 6 nhảy vọt; vượt bậc,nhanh chóng; tăng vọt,bay nhảy; nhảy 飞跃 fēiyuè 6 phi pháp 非法 fēifǎ 6 màu mỡ; phì nhiêu (đất đai) 肥沃 féiwò 6 phỉ báng 诽谤 fěibàng 6 phế; phổi. fèi 6 huỷ bỏ; bãi bỏ; xoá bỏ (pháp lệnh, pháp độ, điều ước) 废除 fèichú 6 quên ăn quên ngủ; mất ngủ quên ăn; bỏ ăn bỏ ngủ; mất ăn mất ngủ 废寝忘食 fèiqǐnwàngshí 6 đống hoang tàn; đống đổ nát; đống gạch vụn 废墟 fèixū 6 sôi sùng sục; sôi ùng ục; sôi bùng; sôi mạnh 沸腾 fèiténg 6 phân biệt (biện) 分辨 fēnbiàn 6 một phân một tấc; nhỏ nhoi; nhỏ bé; chút ít,ngắn; ngắn ngủi (thời gian) 分寸 fēncun 6 chia hoa hồng; chia lãi 分红 fēnhóng 6 phân giải; 分解 fēnjiě 6 phân liệt; chia rẽ; tách rời; tách ra 分裂 fēnliè 6 tiết ra; bài tiết 分泌 fēnmì 6 phân minh 分明 fēnmíng 6 phân kỳ; chia rẽ; bất đồng 分歧 fēnqí 6 phân tán 分散 fēnsàn 6 phân phó; căn dặn; dặn dò; sai bảo 吩咐 fēnfù 6 phần mộ 坟墓 fénmù 6 bụi; phấn; bột; vụn 粉末 fěnmò 6 cát bột; cát mịn 粉色 fěnsè 6 vỡ nát; vỡ tan tành; nát; nát tan,nghiền; xay,đập tan; phá tan; phá nát. 粉碎 fěnsuì 6 phân lượng 分量 fènliàng 6 phẫn nộ 愤怒 fènnù 6 đầy ắp; đầy đủ; sung túc; đầy 丰满 fēngmǎn 6 phong phú; nhiều; giàu có; thịnh soạn (phương diện vật chất) 丰盛 fēngshèng 6 được mùa; bội thu; gặt hái tốt đẹp 丰收 fēngshōu 6 gió bão; dông gió; giông bão, bão táp; bão 风暴 fēngbào 6 phong độ 风度 fēngdù 6 phong cảnh; cảnh tượng; quang cảnh 风光 fēngguāng 6 không khí và gió,khí hậu; thời tiết,bầu không khí; khung cảnh; cảnh tượn 风气 fēngqì 6 đậm nét; mang bản sắc; mang nét đặc thù; theo phong cách,hài hước; dí dỏm; thú vị 风趣 fēngqù 6 phong thổ (chỉ môi trường tự nhiên và phong tục tập quán, lễ tiết của một địa phương) 风土人情 fēngtǔrénqíng 6 phong vị; mùi vị; hương vị; màu sắc; đặc sắc 风味 fēngwèi 6 đóng chặt lại; đóng kín lại; khép kín; gắn xi; phủ kín,niêm phong 封闭 fēngbì 6 phong kiến 封建 fēngjiàn 6 phong toả 封锁 fēngsuǒ 6 sắc bén (công cụ, vũ khí),sắn bén; sắc sảo (lời nói, bài viết) 锋利 fēnglì 6 gặp; gặp mặt; gặp nhau féng 6 kính dâng; hiến dâng; kính tặng 奉献 fèngxiàn 6 phủ quyết 否决 fǒujué 6 phu phụ, vợ chồng. 夫妇 fūfù 6 phu nhân 夫人 fūrén 6 kể lại; tả lại; tường thuật lại,qua loa; qua quít,đắp đổi; tạm duy trì; miễn cưỡng cầm cự 敷衍 fūyǎn 6 phục tùng; tuân theo; nghe theo 服从 fúcóng 6 chịu phục; chịu thua; thực lòng tin phục 服气 fúqì 6 bắt tù binh, tù binh 俘虏 fúlǔ 6 ký hiệu; dấu hiệu; dấu 符号 fúhào 6 biên độ; mức độ; phạm vi; khoảng rộng 幅度 fúdù 6 bức xạ 辐射 fúshè 6 phúc lợi 福利 fúlì 6 có phúc; tốt phúc; may mắn 福气 fúqì 6 xoa; vỗ về; vuốt ve 抚摸 fǔmō 6 nuôi nấng; nuôi dưỡng; chăm sóc 抚养 fǔyǎng 6 nhìn xuống; trông xuống 俯视 fǔshì 6 phụ trợ; giúp; giúp đỡ,phụ; giúp 辅助 fǔzhù 6 hủ bại; mục nát; thối rữa; hỏng; mục; ôi; thiu 腐败 fǔbài 6 hủ bại; đồi bại; sa đoạ; hư hỏng,thối rữa; thối nát; mục nát,hỗn loạn; đen tối; suy bại 腐烂 fǔlàn 6 ăn mòn; mòn dần; đục ruỗng,sa ngã; hư hỏng 腐蚀 fǔshí 6 hủ bại; sa đoạ; đồi bại; thối nát,mục; mục nát 腐朽 fǔxiǔ 6 gánh vác; đảm nhiệm; đài thọ (trách nhiệm, công tác, chi phí...),gánh nặng. 负担 fùdān 6 phụ hoạ; hùa theo 附和 fùhè 6 phụ kiện 附件 fùjiàn 6 phụ thuộc 附属 fùshǔ 6 sống lại; phục sinh; hoạt động trở lại 复活 fùhuó 6 phục hưng 复兴 fùxīng 6 phó; thứ; phụ fù 6 giao cho; trao cho; phó thác; giao phó (nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng) 赋予 fùyǔ 6 giàu có; dồi dào; sung túc (tài sản), làm cho giàu có 富裕 fùyù 6 đi tả; tiêu chảy; tháo dạ 腹泻 fùxiè 6 che; phủ,tầng thực vật che phủ (thực vật, cây cỏ có tác dụng bảo vệ đất đai)# 覆盖 fùgài 6 thay đổi; cải tiến; cải tạo, cải thiện 改良 gǎiliáng 6 can-xi gài 6 đóng dấu, con dấu 盖章 gàizhāng 6 khô hạn 干旱 gānhàn 6 quấy rầy; quấy rối; quấy nhiễu; làm phiền,nhiễu; nhiễu sóng 干扰 gānrǎo 6 can thiệp 干涉 gānshè 6 can dự 干预 gānyù 6 trong tình cảnh khó xử; tiến thoái lưỡng nan,lúng ta lúng túng; lắp ba lắp bắp 尴尬 gāngà 6 cảm khái; xúc động; cảm xúc; bùi ngùi 感慨 gǎnkǎi 6 bị nhiễm; lây,cảm hoá (người khác) 感染 gǎnrǎn 6 lòng hăng hái; tinh thần hăng hái; năng nổ 干劲 gànjìn 6 cương lĩnh 纲领 gānglǐng 6 cương vị 岗位 gǎngwèi 6 cảng; bến tàu; bến cảng 港口 gǎngkǒu 6 cảng; bến cảng; bến tàu 港湾 gǎngwān 6 đòn bẩy,cân bằng; thăng bằng; cán cân (lực lượng hay sự vật) 杠杆 gànggǎn 6 cao siêu 高超 gāochāo 6 cao trào 高潮 gāocháo 6 đỉnh núi cao 高峰 gāofēng 6 đỉnh cao; cao điểm 高明 gāomíng 6 cao thượng 高尚 gāoshàng 6 tăng vọt; dâng cao; lên cao; tăng tiến; tiến bộ; đi lên; xu hướng đi lên 高涨 gāozhǎng 6 bài viết; bài vở (bài biên tập hoặc bản thảo để đăng báo nói chung) 稿件 gǎojiàn 6 cáo từ 告辞 gàocí 6 khuyên răn; khuyên bảo (khuyên ai đó đừng làm điều gì),khuyên răn; cảnh cáo; nhắc nhở; răn đe 告诫 gàojiè 6 mụn; mụn cơm, 疙瘩 gēda 6 bồ câu; chim bồ câu 鸽子 gēzi 6 đặt; để; kê,bỏ vào; cho vào,gác lại; kéo dài gē 6 cắt; gặt,chia cắt; tách rời,mua,gây tổn hại; cướp gē 6 ca tụng; ca ngợi 歌颂 gēsòng 6 cách mạng (mệnh) 革命 gémìng 6 lề lối; kết cấu; bố cục,thế cuộc; tình thế; tình hình 格局 géjú 6 cách thức; quy cách 格式 géshì 6 ngăn cách (về tư tưởng); ly gián; xa rời 隔阂 géhé 6 cách ly 隔离 gélí 6 cá thể; 个体 gètǐ 6 mỗi người phát biểu hết ý kiến của mình; phát biểu ý kiến cá nhân 各抒己见 gèshūjǐjiàn 6 sâu rễ bền gốc; nền tảng vững chắc; không thể lay chuyển 根深蒂固 gēnshēndìgù 6 căn nguyên 根源 gēnyuán 6 bên cạnh; cạnh; gần,sắp tới; tới đây; gần tới (thời gian) 跟前 gēnqián 6 theo; đi theo, tuỳ tùng; nhân viên tuỳ tùng 跟随 gēnsuí 6 theo dõi; bám theo; theo gót; theo sát,lén theo sau. 跟踪 gēnzōng 6 canh tân; đổi mới; thay mới 更新 gēngxīn 6 cải chính; đính chính; sửa lại 更正 gēngzhèng 6 cày ruộng; cày bừa; cày cấy,đất canh tác; đất trồng trọt 耕地 gēngdì 6 hàng mỹ nghệ; hàng thủ công mỹ nghệ 工艺品 gōngyìpǐn 6 cục công an 公安局 gōngānjú 6 công bằng; hợp lý; phải chăng; đúng mức 公道 gōngdao 6 công báo 公告 gōnggào 6 quan hệ xã hội; giao tiếp 公关 gōngguān 6 công dân 公民 gōngmín 6 ngang nhiên; thẳng thắn; không kiêng nể gì; công nhiên 公然 gōngrán 6 công nhận 公认 gōngrèn 6 công thức 公式 gōngshì 6 công vụ 公务 gōngwù 6 công chính 公正 gōngzhèng 6 công chứng 公证 gōngzhèng 6 công lao 功劳 gōngláo 6 công hiệu 功效 gōngxiào 6 công kích 攻击 gōngjī 6 đánh hạ; đánh chiếm; hạ được,chiến thắng; khắc phục; khắc chế 攻克 gōngkè 6 cung không đủ cầu; nhu cầu nhiều, không đáp ứng kịp 供不应求 gōngbúyìngqiú 6 cung cấp 供给 gōngjǐ 6 cung điện 宫殿 gōngdiàn 6 cung kính 恭敬 gōngjìng 6 kiên cố; vững chắc; trung kiên, làm cho kiên cố; củng cố 巩固 gǒnggù 6 nước cộng hoà 共和国 gònghéguó 6 tổng cộng; tính gộp; tất cả; cả thảy 共计 gòngjì 6 cộng hưởng,đồng cảm; thông cảm; đồng tình 共鸣 gòngmíng 6 cấu kết,thông đồng; móc ngoặc; 勾结 gōujié 6 móc; cái móc,vòi; vật giống móc câu 钩子 gōuzi 6 cấu tứ; ý nghĩ; lối suy nghĩ 构思 gòusī 6 cô độc 孤独 gūdú 6 cô lập 孤立 gūlì 6 tạm thời; tạm 姑且 gūqiě 6 phụ lòng; không xứng với 辜负 gūfù 6 đồ cổ,hạng đồ cổ; người hủ lậu; người cổ lỗ sĩ; người ngoan cố; người bảo thủ 古董 gǔdǒng 6 cổ quái 古怪 gǔguài 6 cổ đông 股东 gǔdōng 6 cổ phần 股份 gǔfèn 6 cốt cán; nòng cốt; chủ chốt; trụ cột; rường cột 骨干 gǔgàn 6 cổ động 鼓动 gǔdòng 6 cố nhiên 固然 gùrán 6 thể rắn 固体 gùtǐ 6 cố hữu 固有 gùyǒu 6 cố chấp 固执 gùzhí 6 cố hương 故乡 gùxiāng 6 trục trặc; hỏng hóc; vướng mắc; cản trở; sự cố (máy móc) 故障 gùzhàng 6 lo lắng; băn khoăn; đắn đo; lo ngại 顾虑 gùlǜ 6 cố vấn 顾问 gùwèn 6 thuê làm; mướn làm 雇佣 gùyōng 6 gậy; can; ba-toong 拐杖 guǎizhàng 6 quan tâm; chăm sóc; săn sóc; lo lắng 关怀 guānhuái 6 quan tâm, chăm sóc; 关照 guānzhào 6 tham quan; du lịch; thăm 观光 guānguāng 6 đạo làm quan; khi làm quan nên tuân theo lễ pháp,phía chính phủ; chính thức; nhà nước, 官方 guānfāng 6 quản hạt; quản lý; cai quản; thuộc quyền; dưới quyền 管辖 guǎnxiá 6 quán triệt 贯彻 guànchè 6 lệ cũ; cách làm thường lệ; lệ thường; thông lệ,án lệ 惯例 guànlì 6 tưới; dẫn nước tưới ruộng; tưới tiêu; dẫn thuỷ nhập điền 灌溉 guàngài 6 hộp; vại; lọ; bình,xe tải; xe thùng (chở than) guàn 6 quang vinh; vinh dự; vẻ vang; thơm 光彩 guāngcǎi 6 quang minh; xán lạn 光辉 guānghuī 6 hào quang; tia sáng; ánh sáng; chói rọi; ánh sáng rực rỡ 光芒 guāngmáng 6 quang vinh 光荣 guāngróng 6 rộng; rộng rãi; bát ngát; rộng lớn; bao la; mênh mông 广阔 guǎngkuò 6 xét đến cùng; suy cho cùng; chung quy; nói đến cùng; cuối cùng 归根到底 guīgēndàodǐ 6 trả; trả về; trả lại; hoàn lại 归还 guīhuán 6 quy phạm 规范 guīfàn 6 quy cách 规格 guīgé 6 quy hoạch 规划 guīhuà 6 điều lệ; huấn thị; quy tắc; quy chế; qui định 规章 guīzhāng 6 quỹ đạo 轨道 guǐdào 6 quý tộc 贵族 guìzú 6 quỳ; quỳ gối,chân guì 6 côn; gậy; gậy gộc 棍棒 gùnbàng 6 quốc phòng 国防 guófáng 6 quốc vụ viện (nội các chính phủ) 国务院 guówùyuàn 6 quả đoán; quả quyết; quyết đoán 果断 guǒduàn 6 quá độ, quá mức; quá đáng; vượt quá giới hạn 过度 guòdù 6 quá độ,chuyển sang; chuyển tiếp; giao thời 过渡 guòdù 6 quá khen 过奖 guòjiǎng 6 lọc (bột, nước...) 过滤 guòlǜ 6 sai lầm; sai trái; nhầm lẫn; sơ suất 过失 guòshī 6 hỏi đến; can dự; đoái hoài; tham dự vào; can thiệp; để ý; xen vào; quan tâm; đếm xỉa,thăm hỏi 过问 guòwèn 6 đã ghiền; thoả nguyện; đã quá 过瘾 guòyǐn 6 quá; lắm; quá chừng; quá đáng 过于 guòyú 6 dô ta nào; nào; này,ơ; ôi,hoan hô hāi 6 độ cao so với mặt biển; cao hơn mặt biển 海拔 hǎibá 6 ven biển; miền biển; bờ biển; vùng biển; sát mé biển 海滨 hǎibīn 6 hàm hồ (cẩu thả; ẩu tả; không cẩn thận; qua loa) 含糊 hánhu 6 hàm nghĩa 含义 hányì 6 hàn huyên 寒暄 hánxuān 6 hiếm thấy; ít; ít thấy 罕见 hǎnjiàn 6 bảo vệ; giữ gìn; gìn giữ 捍卫 hànwèi 6 hàng; hàng ngũ; đội ngũ 行列 hángliè 6 hàng không 航空 hángkōng 6 hàng không vũ trụ (vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ), hàng không; liên quan đến hàng không 航天 hángtiān 6 đi; vận chuyển (bằng đường hàng không và đường thuỷ) 航行 hángxíng 6 mm, một tí; tí tẹo; một chút; từng li từng tí; đôi chút; nhỏ nhoi; không đáng kể 毫米 háomǐ 6 không có gì 毫无 háowú 6 khí phách hào hùng; hào hùng; hào phóng; phóng khoáng 豪迈 háomài 6 hiệu triệu; lời hiệu triệu; kêu gọi; lời kêu gọi 号召 hàozhào 6 hao phí 耗费 hàofèi 6 thở; thở ra; hà; hà hơi,ơ; ôi; a; úi chà ,ha ha; hi hi hē 6 hợp lại; hợp nhất; thống nhất; nhập chung; hợp lại làm một; sát nhập 合并 hébìng 6 hợp thành 合成 héchéng 6 kết phường; kết hội; chung vốn; hùn vốn 合伙 héhuǒ 6 có lợi; có huê lợi; hiệu quả (chi phí ít mà hiệu quả cao),tính toán; suy nghĩ 合算 hésuàn 6 hoà nhã; dễ gần; nhã nhặn; điềm đạm; ôn hoà; ôn tồn 和蔼 hé'ǎi 6 hoà giải 和解 héjiě 6 hoà thuận; hoà mục; vui vẻ 和睦 hémù 6 hòa khí 和气 héqi 6 hài hoà; dịu dàng; êm dịu; du dương; êm ái 和谐 héxié 6 này; ấy; nè hēi 6 vết tích; dấu vết; vết,dấu tích; cảnh tượng 痕迹 hénjì 6 quyết; đành phải; bất chấp; nhẫn tâm 狠心 hěnxīn 6 hận không thể; muốn; mong muốn; khao khát; nóng lòng mong muốn 恨不得 hènbude 6 hoành,ngang;vượt ngang; vắt ngang héng 6 rên; rên rỉ,hát khẽ; ngâm nga hēng 6 náo động; chấn động; xôn xao; nhốn nháo; vang động 轰动 hōngdòng 6 sưởi ấm; sấy; sấy khô; hong; hơ,tôn lên; làm nổi bật hōng 6 vĩ mô 宏观 hóngguān 6 to lớn; hào hùng; vĩ đại (quy mô, kế hoạch...) 宏伟 hóngwěi 6 hồng thuỷ 洪水 hóngshuǐ 6 lừa; đánh lừa; lừa gạt; lừa đảo; gian lận,trông; trông chừng; dỗ dành (trẻ con) hǒng 6 hầu; yết hầu; cổ họng; họng 喉咙 hóulóng 6 gầm; gào; thét; rống (dã thú),gào lên; gào to; gào thét; thét lên (tỏ ý bực bội) hǒu 6 đời sau; hậu sinh; hậu duệ; con cháu 后代 hòudài 6 lo đứng lo ngồi; nỗi lo về sau 后顾之忧 hòugùzhīyōu 6 hậu cần 后勤 hòuqín 6 ứng viên 候选 hòuxuǎn 6 hô hoán 呼唤 hūhuàn 6 gào thét; rít; hò hét; gào; thét 呼啸 hūxiào 6 hô hào; kêu gọi; cầu cứu; khẩn khoản yêu cầu 呼吁 hūyù 6 không chú ý; không lưu ý; sơ hở; chểnh mảng; lơ là; không để ý; sơ xuất; xem nhẹ 忽略 hūlüè 6 qua loa; qua quýt; tuỳ tiện,làm càn; làm bậy 胡乱 húluàn 6 râu 胡须 húxū 6 ao hồ; hồ 湖泊 húpō 6 cánh hoa 花瓣 huābàn 6 nụ hoa; búp hoa 花蕾 huālěi 6 hoa lệ; lộng lẫy; đẹp đẽ và rực rỡ; tráng lệ 华丽 huálì 6 Hoa Kiều 华侨 huáqiáo 6 phân hoá học; phân bón hoá học 化肥 huàféi 6 hoá thạch 化石 huàshí 6 hoá nghiệm 化验 huàyàn 6 hoá trang 化妆 huàzhuāng 6 phân chia; chia ra; vạch; chia; phân định 划分 huàfēn 6 vẽ rắn thêm chân; vẽ vời vô ích; làm chuyện dư thừa 画蛇添足 huàshétiānzú 6 micro; mi-crô,loa; cái loa 话筒 huàtǒng 6 hoan lạc,vui mừng; vui vẻ; rộn rã; vui thích; vui sướng 欢乐 huānlè 6 hoàn nguyên 还原 huányuán 6 đốt; phân đoạn (của một số động vật bậc thấp như giun, rết) 环节 huánjié 6 dịu; hoà dịu; xoa dịu (tình hình, không khí) 缓和 huǎnhé 6 người bị bệnh; người mắc bệnh 患者 huànzhě 6 hoang vắng; hoang vu; hoang liêu 荒凉 huāngliáng 6 sai lầm; vô lý; vô cùng sai lầm; hoang đường; xằng bậy 荒谬 huāngmiù 6 hoang đường 荒唐 huāngtang 6 hoàng đế 皇帝 huángdì 6 hoàng hậu 皇后 huánghòu 6 hoàng hôn 黄昏 huánghūn 6 tỉnh ngộ; bỗng nhiên tỉnh ngộ; chợt ngộ ra; hiểu ra 恍然大悟 huǎngrándàwù 6 dao động; lay động; lắc lư; rung chuyển, huàng 6 tiêu xài; tiêu pha; phung phí; hoang phí; tiêu tiền như nước,tự nhiên; phóng khoáng; không gò bó 挥霍 huīhuò 6 huy hoàng 辉煌 huīhuáng 6 báo cáo; báo cáo với (nhiệm vụ, sứ mệnh...),báo đáp; báo ơn; đền ơn 回报 huíbào 6 tránh; né tránh; trốn tránh; lánh đi 回避 huíbì 6 hồi cố,nhìn lại; hồi tưởng; nhớ lại; quay đầu nhìn lại 回顾 huígù 6 thu hồi 回收 huíshōu 6 hối hận 悔恨 huǐhèn 6 huỷ diệt 毁灭 huǐmiè 6 hội báo (hối) 汇报 huìbào 6 hội ngộ 会晤 huìwù 6 hối lộ 贿赂 huìlù 6 hôn mê 昏迷 hūnmí 6 huân,tanh; mặn; ăn mặn; chất tanh,thô tục; dâm ô; dâm loạn hūn 6 toàn thân; khắp người; cùng mình 浑身 húnshēn 6 hỗn hợp 混合 hùnhé 6 hỗn loạn 混乱 hùnluàn 6 hỗn hào 混淆 hùnxiáo 6 vẩn đục; bẩn; đục; nhơ nhớp; nhơ bẩn 混浊 hùnzhuó 6 đáng đời; đáng kiếp,nên; phải; cần phải 活该 huógāi 6 sức sống; sinh lực 活力 huólì 6 hoả tiễn 火箭 huǒjiàn 6 ngọn lửa 火焰 huǒyàn 6 hoả dược; thuốc nổ 火药 huǒyào 6 tiền; tiền tệ; tiền mặt 货币 huòbì 6 châm biếm; chế giễu; chế nhạo; nhạo báng 讥笑 jīxiào 6 đói; đói bụng 饥饿 jī'è 6 cơ động 机动 jīdòng 6 cơ cấu 机构 jīgòu 6 thông minh; lanh lợi; cơ trí 机灵 jīling 6 cơ mật 机密 jīmì 6 cơ giới 机械 jīxiè 6 cơ hội; gặp hoàn cảnh tốt; được dịp; thời cơ 机遇 jīyù 6 lanh trí; tinh nhanh; linh hoạt 机智 jīzhì 6 căn cứ; khu vực nền tảng 基地 jīdì 6 quỹ; ngân sách 基金 jījīn 6 gien (đơn vị cơ bản của di truyền) 基因 jīyīn 6 kích phát (làm cho nguyên tử, phân tử từ trạng thái năng lượng thấp chuyển sang trạng thái năng lượng cao) 激发 jīfā 6 khích lệ; khuyến khích; cổ vũ 激励 jīlì 6 tình cảm mãnh liệt; cảm xúc mạnh mẽ (vui sướng, phẫn nộ) 激情 jīqíng 6 nhanh chóng; sớm 及早 jízǎo 6 cát tường (vận may; số đỏ; may mắn) 吉祥 jíxiáng 6 cấp bậc; cấp (khác biệt về đẳng cấp) 级别 jíbié 6 cực đoan 极端 jíduān 6 cực hạn; cao nhất; cực độ; giới hạn; ranh giới 极限 jíxiàn 6 cho dù; dù cho; dù; dù có 即便 jíbiàn 6 gần; sắp; sẽ 即将 jíjiāng 6 chỉ lo lợi ích trước mắt; ham muốn hư danh trước mắt; ăn xổi ở thì 急功近利 jígōngjìnlì 6 cấp tốc; nhanh mạnh; nhanh chóng 急剧 jíjù 6 cấp thiết 急切 jíqiè 6 hết sức cấp bách; vô cùng cấp bách; hỏa tốc; vội như đi chữa cháy 急于求成 jíyúqiúchéng 6 cuống; cuống lên; cuống cuồng; luống cuống 急躁 jízào 6 tật bệnh 疾病 jíbìng 6 tập đoàn 集团 jítuán 6 đố kị; ghen ghét; ghen tị 嫉妒 jídù 6 quê quán (tịch quán) 籍贯 jíguàn 6 dành cho; cho (cấp dư) 给予 jǐyǔ 6 tính toán; so bì; tị nạnh; so đo;tranh luận; tranh cãi; bàn cãi;suy tính; tính; tính toán 计较 jìjiào 6 trí nhớ 记性 jìxing 6 ghi chép; ghi lại (ký tải) 记载 jìzǎi 6 kỷ yếu 纪要 jìyào 6 kỹ xảo 技巧 jìqiǎo 6 kị; kiêng; kiêng kị; cữ; cữ kiêng; kiêng cữ, 忌讳 jìhuì 6 quý; ba tháng 季度 jìdù 6 huy chương đồng; về thứ ba; hạng ba 季军 jìjūn 6 dấu vết (dấu tích không rõ ràng nhưng có thể từ đó suy đoán quá khứ và tương lai) 迹象 jìxiàng 6 thừa kế 继承 jìchéng 6 gởi nhờ; gởi (ký thác) 寄托 jìtuō 6 vắng vẻ; trống trải; yên lặng; yên tĩnh. 寂静 jìjìng 6 gia công; 加工 jiāgōng 6 nguy kịch hơn; trầm trọng hơn 加剧 jiājù 6 chen lẫn; xen lẫn; pha trộn; pha lẫn. 夹杂 jiāzá 6 món ngon; cao lương mỹ vị 佳肴 jiāyáo 6 việc nhà; chuyện nhà; chuyện gia đình; việc thường ngày; sinh hoạt thường ngày của gia đình 家常 jiācháng 6 cái thứ (công cụ hoặc vũ khí);thằng cha; lão (tỏ ý khinh miệt);cái con (chỉ súc vật) 家伙 jiāhuo 6 gia thuộc; (người nhà; người trong gia đình) 家属 jiāshǔ 6 nhà nhà đều biết; mọi người đều biết; ai nấy đều biết 家喻户晓 jiāyùhùxiǎo 6 mũi nhọn; đỉnh điểm;tột đỉnh; đỉnh cao; mũi nhọn (kỹ thuật khoa học) 尖端 jiānduān 6 sắc bén; sắc nhọn; bén (công cụ, vũ khí);chói tai (âm thanh);kịch liệt; gay gắt (ngôn luận, đấu tranh...) 尖锐 jiānruì 6 kiên định 坚定 jiāndìng 6 kiên cố 坚固 jiāngù 6 kiên nhẫn; bền vững kiên cố; vững chắc; kiên trì 坚韧 jiānrèn 6 kiên cố; vững chắc; vững vàng;khoẻ mạnh; rắn chắc; cường tráng 坚实 jiānshí 6 cứng; chắc; rắn; cứng chắc 坚硬 jiānyìng 6 gian nan 艰难 jiānnán 6 giám đốc 监督 jiāndū 6 giám thị 监视 jiānshì 6 nhà tù; ngục tù; nhà giam; nhà lao; nhà pha (giam/giám ngục) 监狱 jiānyù 6 rán; chiên;sắc; sao; pha;nước; lần (lượng từ, chỉ số lần sắc thuốc) jiān 6 lựa chọn; lựa;nhặt lấy (giản) jiǎn 6 kiểm thảo; kiểm điểm;kiểm nghiệm; nghiên cứu 检讨 jiǎntǎo 6 kiểm nghiệm 检验 jiǎnyàn 6 cắt băng (khánh thành) 剪彩 jiǎncǎi 6 giản hoá; đơn giản hoá; 简化 jiǎnhuà 6 sơ sài; thô sơ (phòng ốc, thiết bị...) 简陋 jiǎnlòu 6 chữ giản thể; chữ đơn giản (chữ Hán) 简体字 jiǎntǐzì 6 giản yếu; giản đơn; khái quát; tóm tắt 简要 jiǎnyào 6 hiểu biết sâu rộng; thấy nhiều biết rộng; học rộng biết nhiều 见多识广 jiànduōshíguǎng 6 kiến giải; cách nhìn; quan niệm; nhận xét 见解 jiànjiě 6 hiểu biết; sự từng trải; kiến thức; điều mắt thấy tai nghe 见闻 jiànwén 6 thấy việc nghĩa hăng hái làm; dám làm việc nghĩa 见义勇为 jiànyìyǒngwéi 6 gián điệp 间谍 jiàndié 6 cách; cách nhau; xa cách; gián cách 间隔 jiàngé 6 gián tiếp 间接 jiànjiē 6 thanh gươm; thanh kiếm; kiếm;kiếm thuật; kiếm đạo jiàn 6 kiện toàn 健全 jiànquán 6 tàu chiến; chiến hạm 舰艇 jiàntǐng 6 đạp; giẫm; giẫm lên; đạp lên;chà đạp; giày xéo 践踏 jiàntà 6 bắn; toé; bắn toé; tung toé jiàn 6 phân biệt; giám định (thật, hư, tốt, xấu) (giám biệt) 鉴别 jiànbié 6 giám định 鉴定 jiàndìng 6 xét thấy; thấy rằng; xét theo;do; bởi vì; dựa theo; căn cứ vào 鉴于 jiànyú 6 sắp tới; gần tới; gần; ngót; sấp sỉ 将近 jiāngjìn 6 tạm; đỡ; chín bỏ làm mười; chìu theo; nhường 将就 jiāngjiu 6 tướng quân;chiếu tướng (trong đánh cờ) 将军 jiāngjūn 6 cứng nhắc; cứng đờ; không linh hoạt (cương ngạnh) 僵硬 jiāngyìng 6 khen thưởng; khuyến khích; khuyến thưởng 奖励 jiǎnglì 6 khen thưởng; phần thưởng; thưởng 奖赏 jiǎngshǎng 6 mái chèo jiǎng 6 đến; tới; buông xuống; quá bộ đến 降临 jiànglín 6 đan chéo; đan xen;đan chéo; giao thoa; chồng chéo; xen lẫn vào nhau 交叉 jiāochā 6 bàn giao;dặn dò; nhắn nhủ;nói rõ; khai báo 交代 jiāodài 6 can thiệp; điều đình; thương lượng; đàm phán; thương lượng; mặc cả 交涉 jiāoshè 6 giao dịch 交易 jiāoyì 6 yếu ớt; mỏng manh (ý chí); duyên dáng; thanh nhã; thanh tao; thanh tú 娇气 jiāoqì 6 tiêu điểm 焦点 jiāodiǎn 6 lo lắng; nôn nóng; sốt ruột; lo âu 焦急 jiāojí 6 góc; xó; hốc;xó xỉnh; nơi hẻo lánh; hốc bà tó; 角落 jiǎoluò 6 may mắn; gặp may; số đỏ 侥幸 jiǎoxìng 6 quấy; trộn; quậy; khuấy 搅拌 jiǎobàn 6 giao; nộp 缴纳 jiǎonà 6 đọ sức;tính toán; so đo 较量 jiàoliàng 6 giáo dưỡng 教养 jiàoyǎng 6 tầng lớp;đẳng cấp 阶层 jiēcéng 6 đều; đều là; toàn là; cũng jiē 6 liên tiếp; liên tục; liền một mạch 接连 jiēlián 6 vạch trần; lột trần; vạch rõ; phơi trần; bóc trần 揭露 jiēlù 6 tiết chế 节制 jiézhì 6 tiết tấu 节奏 jiézòu 6 kiệt xuất 杰出 jiéchū 6 kết tinh 结晶 jiéjīng 6 kết cục 结局 jiéjú 6 kết toán 结算 jiésuàn 6 hết hạn; hết thời gian 截止 jiézhǐ 6 tính đến; cho đến 截至 jiézhì 6 dốc hết sức; dốc hết toàn lực; dùng toàn bộ sức lực 竭尽全力 jiéjìnquánlì 6 bỏ; xua tan; giải trừ; huỷ bỏ; làm ... dịu đi 解除 jiěchú 6 giải phóng 解放 jiěfàng 6 đuổi việc; sa thải; không thuê làm nữa; giãn thợ 解雇 jiěgù 6 giải phẫu 解剖 jiěpōu 6 giải tán 解散 jiěsàn 6 giải thể 解体 jiětǐ 6 cảnh giới; phòng bị; canh phòng; giữ gìn 戒备 jièbèi 6 giới hạn 界限 jièxiàn 6 lấy làm gương; điều răn 借鉴 jièjiàn 6 nhờ vào; cậy vào; nhờ; nhờ sự giúp đỡ 借助 jièzhù 6 tài chính; tài chánh 金融 jīnróng 6 say mê thích thú; hứng thú; đầy thú vị; ngon lành 津津有味 jīnjīnyǒuwèi 6 bức bách; cấp bách; gấp rút 紧迫 jǐnpò 6 thêu hoa trên gấm; đẹp càng thêm xinh; đã hay lại càng hay (tô điểm cho sự vật càng đẹp thêm) 锦上添花 jǐnshàngtiānhuā 6 tiến tới; triển khai bước kế tiếp 进而 jìn'ér 6 tiến công 进攻 jìngōng 6 tiến hoá 进化 jìnhuà 6 tiến triển 进展 jìnzhǎn 6 gần đây; dạo này; vừa qua 近来 jìnlái 6 thăng chức; lên chức; thăng cấp; thăng tiến (tấn thăng) 晋升 jìnshēng 6 ngâm; nhúng; dìm; đầm 浸泡 jìnpào 6 thân cây; cọng;chuôi;cây; sợi; cọng (lượng từ) (kinh) jīng 6 kinh phí 经费 jīngfèi 6 kinh độ và vĩ độ 经纬度 Jīngwěidù 6 kinh động 惊动 jīngdòng 6 kinh ngạc; lấy làm lạ; kỳ lạ; ngạc nhiên; sửng sốt (kinh kỳ) 惊奇 jīngqí 6 kinh ngạc; ngạc nhiên; sửng sốt 惊讶 jīngyà 6 thận trọng tỉ mỉ; cẩn thận kỹ càng; cần cù; tận tuỵ 兢兢业业 jīngjīngyèyè 6 tính toán tỉ mỉ; tính toán chi li; tính toán kỹ lưỡng; tính toán kỹ càng 精打细算 jīngdǎxìsuàn 6 tinh hoa 精华 jīnghuá 6 tinh giản 精简 jīngjiǎn 6 tinh vi; tỉ mỉ tinh vi; tỉ mỉ chính xác 精密 jīngmì 6 chính xác; chuẩn xác 精确 jīngquè 6 tinh thông 精通 jīngtōng 6 chăm chú; chuyên tâm; dày công; công phu; chú tâm 精心 jīngxīn 6 đã tốt muốn tốt hơn; đã giỏi muốn giỏi hơn; cầu toàn 精益求精 jīngyìqiújīng 6 tinh xảo; đẹp đẽ; tinh tế; khéo léo (chế tạo) (tinh trí) 精致 jīngzhì 6 giếng; hầm; lò jǐng 6 xương cổ 颈椎 jǐngzhuī 6 cảnh cáo 警告 jǐnggào 6 cảnh giác 警惕 jǐngtì 6 thi đua; thi đấu 竞赛 jìngsài 6 tranh cử; vận động bầu cử 竞选 jìngxuǎn 6 cúi chào; chào;kính chào; kính thư (kính lễ) 敬礼 jìnglǐ 6 chuyên tâm học tập, vui vẻ, hoà đồng với bạn bè 敬业乐群 Jìngyèyuèqún 6 ranh giới; địa giới; cương giới; phạm vi; vùng; khu vực;mức độ; trình độ (cảnh giới) 境界 jìngjiè 6 ống kính (máy ảnh);pha; pô (chụp ảnh);cảnh; đoạn (quay phim) 镜头 jìngtóu 6 tranh chấp; bất hoà; mối bất hoà 纠纷 jiūfēn 6 uốn nắn; sửa chữa (sai lầm về biện pháp, hành động, tư tưởng...) 纠正 jiūzhèng 6 cồn; rượu cồn 酒精 jiǔjīng 6 cứu tế 救济 jiùjì 6 vùng phụ cận; lân cận; phụ cận 就近 jiùjìn 6 vào nghề; đi làm; có công ăn việc làm; có nghề nghiệp 就业 jiùyè 6 nhậm chức; nhận chức 就职 jiùzhí 6 câu lưu; tạm giữ; giữ lại;tạm giam 拘留 jūliú 6 câu thúc; hạn chế; hà khắc; khắc nghiệt; gò bó; ép buộc; thúc ép; cưỡng ép; 拘束 jūshù 6 cư dân 居民 jūmín 6 cư trú 居住 jūzhù 6 cúi chào; cúi đầu; khom; khòm; quỳ gối; cúi mình; khom lưng; cúi rạp người; 鞠躬 jūgōng 6 cục bộ; cục; bộ phận; khu vực; chi nhánh 局部 júbù 6 cục diện 局面 júmiàn 6 thế cuộc; tình hình; tình thế (chính trị, quân sự) 局势 júshì 6 hạn chế; giới hạn 局限 júxiàn 6 nhai; nhai kỹ;nghiền ngẫm; suy ngẫm. 咀嚼 jǔjué 6 ủ rũ; chán; chán nản; uể oải;bị uể oải; làm cho ủ rũ; làm mất tinh thần; làm tiêu tan nhuệ khí 沮丧 jǔsàng 6 cử động 举动 jǔdòng 6 cả thế giới đều nhìn vào; gây chú ý cho toàn cầu 举世瞩目 jǔshìzhǔmù 6 hết sức quan trọng; có ảnh hưởng lớn; nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng đến toàn cục 举足轻重 jǔzúqīngzhòng 6 kịch bản 剧本 jùběn 6 kịch liệt 剧烈 jùliè 6 theo người ta cho biết; theo bảng tin 据悉 jùxī 6 tập trung tinh thần; tập trung tư tưởng; chăm chú theo dõi 聚精会神 jùjīnghuìshén 6 cuốn; cuộn; xoắn; xắn;quấn; gói juǎn 6 quyết sách 决策 juécè 6 giác ngộ; tỉnh ngộ 觉悟 juéwù 6 tỉnh ngộ; giác ngộ 觉醒 juéxǐng 6 tuyệt vọng 绝望 juéwàng 6 quật cường 倔强 juéjiàng 6 quân đội 军队 jūnduì 6 quân tử 君子 jūnzǐ 6 phim hoạt hoạ; phim hoạt hình; tranh châm biếm 卡通 kǎtōng 6 khai thác; khai quật; đào; bới; xới; cuốc (khai thác khoáng sản) 开采 kāicǎi 6 khai trừ 开除 kāichú 6 rộng rãi; bao la; rộng lớn;mở mang; mở rộng;cởi mở; khoáng đạt (tư tưởng, tâm hồn). 开阔 kāikuò 6 rộng rãi; thoáng mát; sáng sủa;vui tươi; thoải mái; cởi mở (tư tưởng, tâm hồn, tính cách); mở rộng 开朗 kāilǎng 6 khai sáng; văn minh; tiến bộ; thông suốt; mang màu sắc dân chủ; giải thoát khỏi sự ngu dốt, mê tín; 开明 kāimíng 6 mở; mở đường; sáng lập; xây dựng; đặt nền móng;khai thác; phát triển; mở mang;khai tịch. 开辟 kāipì 6 khai thác 开拓 kāituò 6 khai triển. 开展 kāizhǎn 6 chi; chi tiền; trả tiền;chi tiêu; tiêu dùng; khoản chi; tiền tiêu; phí tổn; trả lương; trả tiền (khai chi) 开支 kāizhī 6 đăng; đăng tải; xuất bản; công bố; ban bố 刊登 kāndēng 6 sách báo; báo chí; tạp chí; ấn phẩm; tập san 刊物 kānwù 6 khảo sát; trinh sát; do thám; thăm dò (xác định rõ vị trí của khoáng sản, tên hoá học, hình trạng, ..) 勘探 kāntàn 6 nói năng đĩnh đạc; ăn nói đĩnh đạc. 侃侃而谈 kǎnkǎn'értán 6 chặt; đốn; đẵn; phạt (dùng búa hay rìu để chặt cây) 砍伐 kǎnfá 6 đối đãi; tiếp đãi; cư xử; đối xử 看待 kàndài 6 khảng khái; hùng hồn; hào hùng; mạnh mẽ; hào hiệp; vô tư; khẳng khái; không bủn xỉn; hào phóng 慷慨 kāngkǎi 6 khiêng; vác; gánh; nâng;chịu đựng;xử lý; đối phó; đương đầu; gánh vác. káng 6 kháng nghị 抗议 kàngyì 6 khảo sát 考察 kǎochá 6 khảo cổ 考古 kǎogǔ 6 khảo hạch; sát hạch; kiểm tra đánh giá 考核 kǎohé 6 khảo nghiệm; 考验 kǎoyàn 6 dựa; dựa sát; sát vào; áp sát 靠拢 kàolǒng 6 khoa mục; khoa; môn; môn học;danh sách trúng tuyển 科目 kēmù 6 lộp bộp; lốp cốp ;va; chạm; vấp; đụng;gõ; đập; cắn; gặm kē 6 khả quan 可观 kěguān 6 ngon miệng; vừa miệng; hợp khẩu vị; khoái khẩu 可口 kěkǒu 6 đáng ghét; đáng giận; đáng hận; khó ưa; đáng căm ghét 可恶 kěwù 6 khả thi; có thể thực hiện; làm được 可行 kěxíng 6 khát vọng 渴望 kěwàng 6 khắc chế 克制 kèzhì 6 cấp bách; vô cùng khẩn cấp; không thể chậm trễ; không thể chậm một giây 刻不容缓 kèbùrónghuǎn 6 người thuê nhà;chủ hộ ở nơi khác chuyển tới; 客户 kèhù 6 đầu đề; tên bài; sự việc quan trọng cần giải quyết 课题 kètí 6 khẩn thiết 恳切 kěnqiè 6 gặm; rỉa kěn 6 hố; lỗ; vũng;hầm; địa đạo;(phương ngữ) hố xí; hầm cầu; bô tiểu tiện kēng 6 chỗ trống; lỗ trống; lỗ hổng;trống rỗng; suông. 空洞 kōngdòng 6 vô tiền khoáng hậu; độc nhất vô nhị; có một không hai (trước chưa từng có, sau này cũng không có được) 空前绝后 kōngqiánjuéhòu 6 không tưởng 空想 kōngxiǎng 6 trống rỗng; rỗng tuếch; hư không 空虚 kōngxū 6 động; hầm; lỗ; vòm; lỗ hỗng; khe hở; (khổng) kǒng 6 khủng bố 恐怖 kǒngbù 6 doạ dẫm; doạ nạt; đe doạ; hăm doạ 恐吓 kǒnghè 6 sợ hãi; sợ sệt; hoảng hốt; hoảng sợ 恐惧 kǒngjù 6 chỗ trống; lỗ hổng; đoạn bỏ không 空白 kòngbái 6 khe hở; khoảng trống; lúc rảnh rỗi; thời gian rảnh rỗi 空隙 kòngxì 6 khẩu khí 口气 kǒuqì 6 khoang miệng 口腔 kǒuqiāng 6 miệng; ngoài miệng; đầu lưỡi; nói ngoài miệng; đầu môi chót lưỡi; 口头 kǒutóu 6 khẩu âm; giọng 口音 kǒuyīn 6 khâu; cài; móc; úp; đậy; chụp;giam; giữ;khấu trừ; kòu 6 khô héo; thui chột; tàn lụi; héo rụi 枯萎 kūwěi 6 khô; khô cằn; khô khốc; khô cháy; khô hanh;khô khan; đơn điệu; buồn tẻ; nhàm chán. 枯燥 kūzào 6 khóc thút thít; khóc sụt sùi 哭泣 kūqì 6 khổ tận cam lai; hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai; hết khổ đến sướng 苦尽甘来 kǔjìngānlái 6 cay đắng; đắng chát;khổ tâm; đau khổ; nỗi khổ trong lòng 苦涩 kǔsè 6 cắp; xách; khoác; dắt; khoác; đeo; vác kuà 6 sải bước; xoải bước; bước dài; bước;cưỡi; bắt ngang; vắt qua;vượt quá, vượt qua hạn định. kuà 6 vui sướng; sung sướng; hài lòng; hoan hỉ; hân hoan; phấn khởi 快活 kuàihuó 6 rộng rãi; rộng lớn; khoáng đãng 宽敞 kuānchang 6 khoan dung 宽容 kuānróng 6 khoản đãi 款待 kuǎndài 6 kiểu dáng; phong cách; tác phong; cách; lối; kiểu; mẫu; loại; dạng 款式 kuǎnshì 6 giỏ đựng hình vuông; giỏ; sọt (khuông) kuāng 6 trốn học; vắng mặt không lý do 旷课 kuàngkè 6 hơn nữa; vả lại; ngoài ra; vả chăng 况且 kuàngqiě 6 khoáng sản 矿产 kuàngchǎn 6 khung; sườn; giàn khung;kết cấu; cấu trúc; cơ cấu; hệ thống; thứ tự 框架 kuàngjià 6 xử tệ; đối đãi kém; tiếp đãi không chu đáo 亏待 kuīdài 6 hao hụt; lỗ vốn (chi quá số thu); suy dinh dưỡng; hư hao; hao tổn; suy yếu; suy nhược; hao gầy; 亏损 kuīsǔn 6 trói; buộc; ràng buộc; tóm; bắt; trói gô (thường dùng đối với người) 捆绑 kǔnbǎng 6 mở rộng; tăng thêm; bổ sung thêm 扩充 kuòchōng 6 khuếch tán 扩散 kuòsàn 6 khuếch trương 扩张 kuòzhāng 6 kèn đồng;còi; loa 喇叭 lǎba 6 cây nến; đèn cầy 蜡烛 làzhú 6 đấy; nhé; nhá; à (trợ từ, hợp âm của “# ”# “#”) la 6 lai lịch 来历 láilì 6 nguồn gốc; nguồn;phát sinh; bắt nguồn; khởi thuỷ; khởi nguồn 来源 láiyuán 6 chuyên mục 栏目 lánmù 6 lười biếng; lười nhác; làm biếng 懒惰 lǎnduò 6 nhếch nhác; chẳng ra sao; thảm hại; bối rối; tán loạn; hỗn loạn 狼狈 lángbèi 6 ăn như hổ đói; ngốn nga ngốn nghiến; ăn như thần trùng mở mả 狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn 6 kiếm; moi; vét; mò;vơ vét;tiện tay; thuận tay (kéo hoặc cầm) (LAO, LẠO) lāo 6 vững chắc; bền vững; kiên cố 牢固 láogù 6 bực tức; tức; giận;oán trách; oán than; oán thán; kêu ca; than phiền; bất bình 牢骚 láosāo 6 lải nhải; lảm nhảm; càm ràm; lắm mồm; ba hoa; ríu rít 唠叨 láodao 6 niềm vui; hứng thú; thích thú (lạc thú) 乐趣 lèqù 6 cam tâm tình nguyện; vui lòng; tự nguyện;hài lòng; vui sướng; bằng lòng; vừa ý 乐意 lèyì 6 ra- đa 雷达 léidá 6 tương tự; giống; na ná 类似 lèisì 6 cay nghiệt; ác nghiệt; lạnh lùng hà khắc (đối xử) 冷酷 lěngkù 6 vắng vẻ; yên tĩnh; lạnh nhạt (đối với) 冷落 lěngluò 6 làm lạnh; để nguội 冷却 lěngquè 6 sững sờ; ngây; sững; ngẩn;lỗ mãng; làm càn làm bậy;cứ; cứ thế lèng 6 bình minh; hửng sáng; tảng sáng; rạng sáng;Lê Minh 黎明 límíng 6 lễ tiết; lễ độ; lễ phép 礼节 lǐjié 6 có qua có lại mới toại lòng nhau; coi trọng lễ nghĩa qua lại; ông đưa chân giò, bà thò chai rượu; 礼尚往来 lǐshàngwǎnglái 6 mốc cây số; cột ki-lô-mét; mốc lịch sử 里程碑 lǐchéngbēi 6 để ý; quan tâm 理睬 lǐcǎi 6 lẽ đương nhiên; lẽ ra phải thế 理所当然 lǐsuǒdāngrán 6 lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ 理直气壮 lǐzhíqìzhuàng 6 lý trí 理智 lǐzhì 6 gắng đạt tới; cố đạt được 力求 lìqiú 6 nằm trong khả năng; khả năng cho phép; tuỳ theo sức của mình 力所能及 lìsuǒnéngjí 6 cố gắng; tranh thủ;tranh luận; tranh biện; đấu lý 力争 lìzhēng 6 các triều đại 历代 lìdài 6 xưa nay; vốn 历来 lìlái 6 lập trường 立场 lìchǎng 6 lập phương 立方 lìfāng 6 cầu vượt 立交桥 lìjiāoqiáo 6 lập thể 立体 lìtǐ 6 dừng chân; chỗ dựa; chỗ đứng (để sinh sống);đứng 立足 lìzú 6 lợi hại 利害 lìhai 6 ngoại lệ 例外 lìwài 6 hạt;viên lì 6 liên tục nhiều năm; nhiều năm liền; liên tiếp nhiều năm 连年 liánnián 6 mắc xích; móc vào nhau; dây chuyền 连锁 liánsuǒ 6 kể cả; gộp lại; tính cả 连同 liántóng 6 liên hoan 联欢 liánhuān 6 liên lạc 联络 liánluò 6 liên minh 联盟 liánméng 6 liên tưởng 联想 liánxiǎng 6 liêm khiết 廉洁 liánjié 6 lương tâm 良心 liángxīn 6 hiểu và bỏ qua; lượng thứ; thông cảm (lượng giải) 谅解 liàngjiě 6 hong; hong cho khô;phơi;gạt bỏ sang một bên; lãnh nhạt thờ ơ; không để ý; bỏ rơi; (lượng) liàng 6 bao la; bát ngát; mênh mông 辽阔 liáokuò 6 liệt kê; nêu ra; đưa ra; nêu ra từng cái (liệt cử) 列举 lièjǔ 6 lâm sàng 临床 línchuáng 6 xối; giội; dầm;đổ vào; cho vào; thêm vào; (lâm) lín 6 keo kiệt; bủn xỉn 吝啬 lìnsè 6 linh hoạt; lanh lợi 伶俐 línglì 6 linh cảm 灵感 línggǎn 6 linh hồn 灵魂 línghún 6 nhanh nhạy; nhanh nhẹn; nhạy; phản ứng nhanh 灵敏 língmǐn 6 hừng đông; rạng sáng; sáng sớm 凌晨 língchén 6 vụn vặt; linh tinh; nhỏ nhặt; số ít còn lại;lẻ tẻ; lác đác 零星 língxīng 6 lĩnh hội; 领会 lǐnghuì 6 lãnh sự quán 领事馆 lǐngshìguǎn 6 lãnh thổ 领土 lǐngtǔ 6 lĩnh hội; hiểu ý; hiểu rõ (lĩnh/lãnh ngộ) 领悟 lǐngwù 6 vượt lên đầu; dẫn đầu; dẫn trước; tiên phong;dẫn đầu; đi đầu (mức độ, thành tích) 领先 lǐngxiān 6 lãnh tụ 领袖 lǐngxiù 6 trượt; trượt xuống;chuồn mất; lặn mất; biến mất;trơn; nhẵn;nhìn; xem;xuôi theo; men theo (lưu) liū 6 lưu luyến 留恋 liúliàn 6 lưu niệm 留念 liúniàn 6 lưu ý; để ý cẩn thận; chú ý 留神 liúshén 6 lưu lạc; lang thang (lưu lãng) 流浪 liúlàng 6 bộc lộ; thổ lộ; biểu lộ#để lộ (tâm tư, tình cảm) 流露 liúlù 6 lưu manh 流氓 liúmáng 6 lưu thông 流通 liútōng 6 trường khuyết tật; trường câm điếc; trường dành cho trẻ em khuyết tật; trường dành cho trẻ câm điếc 聋哑学校 lóngyǎxuéxiào 6 long trọng 隆重 lóngzhòng 6 lũng đoạn 垄断 lǒngduàn 6 bao phủ; che phủ 笼罩 lǒngzhào 6 ôm lǒu 6 bếp núc; bếp 炉灶 lúzào 6 nhiều lần; liên tiếp; hết lần này đến lần khác 屡次 lǚcì 6 thực hiện; thực thi; thi hành 履行 lǚxíng 6 cướp đoạt; cướp bóc 掠夺 lüèduó 6 ca-nô; tàu thuỷ 轮船 lúnchuán 6 đường viền; hình dáng; đường nét;nét khái quát; khái quát; tình hình chung (của sự việc) 轮廓 lúnkuò 6 săm lốp xe; vỏ ruột xe 轮胎 lúntāi 6 diễn đàn (luận đàn/đàm) 论坛 lùntán 6 luận chứng 论证 lùnzhèng 6 dài dòng, lê thê 啰唆 luōsuo 6 đông như trẩy hội; đông như mắc cửi; tấp nập không ngớt; nườm nượp không ngớt 络绎不绝 luòyìbùjué 6 hoàn thành; khánh thành (công trình xây dựng) 落成 luòchéng 6 chắc chắn; đầy đủ; chu đáo (kế hoạch, phương thức);làm cho chắc chắn, đầy đủ chu đáo;yên ổn 落实 luòshí 6 bệnh tê liệt;mất cảm giác; lơ là 麻痹 mábì 6 tê; sự tê; tê tê 麻木 mámù 6 gây tê; gây mê;mê hoặc 麻醉 mázuì 6 bến đò; bến sông;cửa ngõ; đầu mối (giao thông) 码头 mǎtou 6 con kiến 蚂蚁 mǎyǐ 6 đi; mà ma,má 6 mai phục 埋伏 máifu 6 chôn cất; chôn giấu; chôn vùi; vùi dập 埋没 máimò 6 mai táng 埋葬 máizàng 6 bước; già;dặm Anh; dặm; lý (thường dùng để chỉ tốc độ xe cơ giới) (mạ) mài 6 mạch đập; mạch; nhịp đập của mạch 脉搏 màibó 6 oán trách; oán hận 埋怨 mányuàn 6 lan tràn; lan ra (cỏ mọc) 蔓延 mànyán 6 dài dằng dặc; dài đằng đẵng 漫长 màncháng 6 tranh châm biếm; tranh đả kích 漫画 mànhuà 6 mạn tính 慢性 mànxìng 6 bận rộn; bận bịu 忙碌 mánglù 6 mù quáng 盲目 mángmù 6 mênh mông; mù mịt 茫茫 mángmáng 6 mù tịt; chả biết gì; không biết gì; mù mờ; ngỡ ngàng 茫然 mángrán 6 tươi tốt; xanh tươi (thực vật) 茂盛 màoshèng 6 giả mạo; đội lốt; giả làm 冒充 màochōng 6 mạo phạm 冒犯 màofàn 6 cái; tấm;họ Mai méi 6 môi giới 媒介 méijiè 6 mỹ quan 美观 měiguān 6 mỹ mãn 美满 měimǎn 6 tuyệt vời; tươi đẹp 美妙 měimiào 6 nảy sinh; phát sinh (ví với sự việc mới phát sinh);mới nảy sinh; mới phát sinh 萌芽 méngyá 6 mãnh liệt 猛烈 měngliè 6 mắt hí;chợp mắt mī 6 bù đắp; đền bù 弥补 míbǔ 6 dày đặc; mù mịt; bao phủ (sương, bụi, nước...) 弥漫 mímàn 6 mê hoặc 迷惑 míhuò 6 hấp dẫn, lôi cuốn, thú vị, duyên dáng,yêu kiều, đẹp 迷人 mírén 6 mê tín 迷信 míxìn 6 câu đố; đố chữ 谜语 míyǔ 6 mật độ 密度 mìdù 6 phong kín; bịt kín; đậy kín; dán kín; gói kín 密封 mìfēng 6 cây bông; cây bông vải;bông vải 棉花 miánhua 6 để tránh; đỡ phải 免得 miǎnde 6 miễn dịch 免疫 miǎnyì 6 khuyến khích; động viên; cổ vũ 勉励 miǎnlì 6 miễn cưỡng; gắng gượng; cố ép;tạm thời; cố lắm; chỉ tạm (miễn cường) 勉强 miǎnqiǎng 6 diện mạo 面貌 miànmào 6 mặt ngoài; bề mặt (của đồ vật);thể diện; sĩ diện;nể mặt 面子 miànzi 6 miêu tả; mô tả (miêu hội) 描绘 miáohuì 6 ngắm trúng; ngắm đúng 瞄准 miáozhǔn 6 nhỏ bé 渺小 miǎoxiǎo 6 coi thường; khinh thường; coi khinh 藐视 miǎoshì 6 diệt vong 灭亡 mièwáng 6 miệt thị 蔑视 mièshì 6 dân gian 民间 mínjiān 6 dân chủ 民主 mínzhǔ 6 nhanh nhẹn; mẫn tiệp (động tác) 敏捷 mǐnjié 6 nhạy bén (cảm giác); (ánh mắt) sắc bén 敏锐 mǐnruì 6 thứ tự; thứ bậc; tên xếp theo thứ tự a, b, c 名次 míngcì 6 số người 名额 míng'é 6 danh xứng với thực; xứng danh 名副其实 míngfùqíshí 6 danh dự 名誉 míngyù 6 rõ ràng; rành rành 明明 míngmíng 6 sáng suốt; thức thời; khôn khéo; biết nhìn xa trông rộng 明智 míngzhì 6 mệnh danh; đặt tên; 命名 mìngmíng 6 mò; dò; lần;tìm kiếm; tìm tòi (phương hướng, phương pháp, kinh nghiệm) 摸索 mōsuǒ 6 mô phạm 模范 mófàn 6 kiểu mẫu; khuôn mẫu; mẫu 模式 móshì 6 mô hình 模型 móxíng 6 màng; lớp da mỏng; màng (mạc/mô) mó 6 mài;ma sát; xung đột 摩擦 mócā 6 thích ứng dần dần với nhau; để tham khảo ý kiến; phá vỡ; mặc vào 磨合 móhé 6 ma quỷ 魔鬼 móguǐ 6 ma thuật; ảo thuật 魔术 móshù 6 gạt bỏ; xoá bỏ 抹杀 mǒshā 6 ù ù cạc cạc; như vịt nghe sấm; không hiểu đầu cua tai nheo gì cả 莫名其妙 mòmíngqímiào 6 Mê-hi-cô; Mexico 墨水儿 mòshuǐer 6 lặng lẽ; im lặng 默默 mòmò 6 mưu cầu; tìm kiếm 谋求 móuqiú 6 dáng dấp; dáng điệu; hình dáng; diện mạo;trông vẻ; khoảng chừng 模样 múyàng 6 tiếng mẹ đẻ 母语 mǔyǔ 6 mắt thấy 目睹 mùdǔ 6 ánh mắt; tầm mắt; tầm nhìn 目光 mùguāng 6 tắm gội;được tắm; được gội;đắm chìm; tắm mình 沐浴 mùyù 6 sở trường; tài năng; tài ba; đặc sắc 拿手 náshǒu 6 bồn chồn; bối rối; khó hiểu 纳闷儿 nàmènr 6 bền 耐用 nàiyòng 6 nghĩ một đằng làm một nẻo; nói một đằng làm một nẻo; hành động trái ngược với mục đích 南辕北辙 nányuánběizhé 6 khó có được; khó được;ít thấy; hiếm có; ít có; hiếm thấy# 难得 nándé 6 khó chịu nổi; không chịu nổi; không thể chịu đựng nổi;khó xử; lúng túng; bối rố 难堪 nánkān 6 đáng quý; quý hoá; chỉ việc khó mà có thể làm được 难能可贵 nánnéngkěguì 6 nổi cáu; phát cáu; nổi nóng; bực 恼火 nǎohuǒ 6 nội hàm 内涵 nèihán 6 nội tình; tình hình bên trong 内幕 nèimù 6 nội tại 内在 nèizài 6 năng lượng 能量 néngliàng 6 định ra; vạch ra;dự tính; dự định 拟定 nǐdìng 6 đi ngược chiều 逆行 nìxíng 6 niên độ; hàng năm 年度 niándù 6 nhón; nhặt; cầm (dùng ngón tay cái và một ngón tay khác);vê; nặn;bịa; bịa đặt niē 6 cứng lại; đông đặc; ngưng kết 凝固 nínggù 6 ngưng tụ 凝聚 níngjù 6 nhìn chăm chú; nhìn chằm chằm 凝视 níngshì 6 vặn; vắt;véo; nhéo (ninh) níng 6 thà rằng; thà 宁肯 nìngkěn 6 thà rằng; thà 宁愿 nìngyuàn 6 xoay; quay;xoay chuyển; cải biến; thay đổi 扭转 niǔzhuǎn 6 khuyết áo 纽扣儿 niǔkòur 6 nông lịch 农历 nónglì 6 dày; dày đặc (sương khói, mây);thẫm; nặng nề (màu sắc, ý thức, không khí );say mê 浓厚 nónghòu 6 nô lệ 奴隶 núlì 6 ngược đãi 虐待 nüèdài 6 chuyển; di chuyển; xê dịch; dịch chuyển nuó 6 hứ; há (biểu thị việc nửa tin nửa ngờ, bán tín bán nghi) 6 đánh người; đánh nhau 殴打 ōudǎ 6 nôn mửa 呕吐 ǒutù 6 tượng gỗ; tượng đất (thờ cúng); thần tượng 偶像 ǒuxiàng 6 nằm sấp; nằm bò;nhoài người về phía trước; nằm bò pā 6 bài xích 排斥 páichì 6 bài trừ 排除 páichú 6 tháo ra; đổ ra; thải ra 排放 páifàng 6 tập luyện; tập diễn (kịch, tiết mục văn nghệ) 排练 páiliàn 6 quanh quẩn một chỗ;lưỡng lự; chần chừ 徘徊 páihuái 6 phái; cánh; đảng phái; bè cánh (trong học thuật, tôn giáo, chính đảng) 派别 pàibié 6 cử; phái; điều động (cơ quan, chính phủ, đoàn thể...) 派遣 pàiqiǎn 6 leo; trèo 攀登 pāndēng 6 lượn vòng; quanh quẩn; luẩn quẩn;quanh quẩn; dừng lại 盘旋 pánxuán 6 phán quyết 判决 pànjué 6 bờ; bên (sông, hồ, đường cái);bờ ruộng;rời khỏi; ra đi;trốn; tránh; né tránh; lánh mặt pàn 6 to lớn; to; lớn; bự 庞大 pángdà 6 vứt bỏ; quẳng đi; vứt đi 抛弃 pāoqì 6 bọt 泡沫 pàomò 6 đào tạo; bồi dưỡng; bồi đắp; chăm chút; gây trồng 培育 péiyù 6 phân phối (sức người, sức của);bố trí (binh lực); trang bị 配备 pèibèi 6 phối ngẫu; vợ; chồng 配偶 pèi'ǒu 6 đồng bộ; làm đồng bộ; làm cho hoàn chỉnh 配套 pèitào 6 bồn địa;thung lũng; lòng chảo; chỗ trũng; vũng trũng 盆地 péndì 6 nấu nướng; nấu ăn; xào nấu 烹饪 pēngrèn 6 nâng; bê; bưng;vốc; bốc; nắm;tâng bốc; tán tụng (bổng) pěng 6 bán sỉ; bán buôn 批发 pīfā 6 phê phán 批判 pīpàn 6 bổ; chẻ;nhằm vào; xông thẳng vào;sét đánh; sét đánh hỏng;lưỡi rìu pī 6 thuộc da 皮革 pígé 6 mệt mỏi; mệt nhọc; mệt lử;làm cho mệt mỏi 疲惫 píbèi 6 mệt mỏi rã rời 疲倦 píjuàn 6 mông; đít; đuôi; đầu mút 屁股 pìgu 6 ví như; tỉ như; ví dụ 譬如 pìrú 6 độ lệch; độ chếch; lệch lạc; sai lầm (trong công tác) 偏差 piānchā 6 phiến diện; thành kiến 偏见 piānjiàn 6 hoang vu; hẻo lánh; khuất nẻo 偏僻 piānpì 6 lại; cứ; cố ý; vẫn cứ; khăng khăng; khư khư; cứ một mực;mà lại; nhưng; riêng 偏偏 piānpiān 6 mẩu; một đoạn; đoạn ngắn;nhỏ nhặt; vụn vặt; nhỏ nhặt; không hoàn chỉnh 片断 piànduàn 6 khoảng khắc; phút chốc; chốc lát; giây phút 片刻 piànkè 6 trôi; nổi; bập bềnh; bồng bềnh;hời hợt; qua loa; sơ sài; sơ lược (làm việc) 漂浮 piāofú 6 lay động; phất phơ; tung bay 飘扬 piāoyáng 6 quăng; ném; vứt;nét phẩy (trong chữ Hán);nét piě 6 dốc hết sức để giành lấy 拼搏 pīnbó 6 liều mạng; liều mình; liều lĩnh;bạt mạng; dốc sức; ra sức 拼命 pīnmìng 6 bần cùng; nghèo túng; túng quẫn 贫乏 pínfá 6 nghèo khó; bần cùng; nghèo túng; túng quẫn 贫困 pínkùn 6 nhiều lần; tới tấp 频繁 pínfán 6 tần số;tần suất 频率 pínlǜ 6 nếm; thử; nhấm nháp; thưởng thức 品尝 pǐncháng 6 phẩm đức; 品德 pǐndé 6 phẩm chất 品质 pǐnzhì 6 giống; loại; chủng loại 品种 pǐnzhǒng 6 bình thường; thông thường; tầm thường 平凡 píngfán 6 mặt bằng; mặt phẳng 平面 píngmiàn 6 bằng phẳng; bằng; phẳng 平坦 píngtǎn 6 bình hành 平行 píngxíng 6 bình thường; tầm thường; xoàng; không có gì nổi bật; không có gì đặc sắc 平庸 píngyōng 6 bình nguyên 平原 píngyuán 6 bình thoại (một hình thức văn học truyền miệng Trung Quốc, vừa kể vừa hát) 评估 pínggū 6 bình luận 评论 pínglùn 6 màn phản quang 屏幕 píngmù 6 cái chắn; bức thành che chở; bình phong che chở;che chở; che chắn 屏障 píngzhàng 6 sườn dốc; dốc;nghiêng pō 6 hắt; giội; vẩy (nước);ngang ngược; ngang tàng;hăng hái; khí thế; hăng say pō 6 lệch; xiên;rất; tương đối; khá; có phần pō 6 sốt ruột; nóng lòng sốt ruột 迫不及待 pòbùjídài 6 bức hại 迫害 pòhài 6 phá lệ 破例 pòlì 6 quyết đoán; kiên quyết; quả quyết; dứt khoát 魄力 pòlì 6 bổ nhào; nhào đầu về phía trước;dốc lòng; dốc sức; ra sức;đánh thốc; tấn công; đập pū 6 rải; trải; lót; lát; san;cái (Lượng từ, dùng để chỉ giường) pù,pū 6 giản dị;thật thà chất phác 朴实 pǔshí 6 mộc mạc; giản dị (màu sắc, hình dạng);tiết kiệm (sinh hoạt) 朴素 pǔsù 6 phổ cập 普及 pǔjí 6 thác nước; thác 瀑布 pùbù 6 lạnh lẽo; thê lương; vắng lặng (cảnh vật) 凄凉 qīliáng 6 kỳ vọng 期望 qīwàng 6 kỳ hạn 期限 qīxiàn 6 ức hiếp; ăn hiếp; bắt nạt 欺负 qīfu 6 lừa dối; đánh lừa; lừa gạt 欺骗 qīpiàn 6 đầy đủ; đủ cả (chỉ vật phẩm) 齐全 qíquán 6 đồng tâm hiệp lực; đồng lòng chung sức; đồng lòng nhất trí; đồng lòng góp sức 齐心协力 qíxīnxiélì 6 kỳ diệu; tinh xảo 奇妙 qímiào 6 kỳ thị 歧视 qíshì 6 áo dài (một loại áo của dân tộc Mãn, Trung Quốc) 旗袍 qípáo 6 cờ;tấm gương; lá cờ đầu; tiêu biểu; nồng cốt; quan điểm (tư tưởng, học thuyết, lực lượng chính trị) 旗帜 qízhì 6 ăn xin; ăn mày; hành khất 乞丐 qǐgài 6 đâu có thế được; lẽ nào lại như vậy; lẽ nào có lí đó; há lại như thế 岂有此理 qǐyǒucǐlǐ 6 ý đồ; mưu đồ; mưu tính (mang ý mỉa mai) 企图 qǐtú 6 khởi hành; lên đường 启程 qǐchéng 6 vỡ lòng; nhập môn;phổ cập kiến thức mới; khai thông tư tưởng; khai sáng (cho những người mê tín) 启蒙 qǐméng 6 gợi ý; gợi cho biết; khêu gợi 启示 qǐshì 6 thông báo; rao vặt 启事 qǐshì 6 khởi thảo; thảo ra 起草 qǐcǎo 6 lúc đầu; mới đầu; đầu tiên; thoạt đầu; ban đầu 起初 qǐchū 6 nhấp nhô; lên xuống 起伏 qǐfú 6 ồn ào; gây rối; quấy rối (nhiều người tụ tập);đùa bỡn; giỡn cợt (nhiều người xúm lại) 起哄 qǐhòng 6 mức thấp nhất; mức ít nhất; tối thiểu 起码 qǐmǎ 6 bắt nguồn (khởi nguyên) 起源 qǐyuán 6 khí khái; khí phách 气概 qìgài 6 khí công 气功 qìgōng 6 hăng say; hăng hái;khí thế; quang cảnh 气魄 qìpò 6 khí sắc 气色 qìsè 6 khí thế (người hay sự vật) 气势 qìshì 6 mùi;tính cách; sở thích ( ý xấu) 气味 qìwèi 6 khí tượng 气象 qìxiàng 6 khí áp 气压 qìyā 6 khí chất;tính tình;phong cách; phong độ 气质 qìzhì 6 cuối cùng vẫn không thể thành công; mãi đến giờ cũng chưa thể thành công 迄今为止 qìjīnwéizhǐ 6 khí tài 器材 qìcái 6 khí quan; bộ máy; cơ quan; bộ phận 器官 qìguān 6 ngắt; cấu; bấm; véo; vặt;bóp qiā 6 kiến thức sâu rộng; kiến thức uyên thâm; học nhiều hiểu rộng 洽谈 qiàtán 6 thích hợp; thoả đáng; thích đáng 恰当 qiàdàng 6 vừa lúc; đúng lúc; vừa đúng; vừa may 恰到好处 qiàdàohǎochù 6 vừa khéo; đúng lúc; vừa vặn; vừa may 恰巧 qiàqiǎo 6 trăm phương ngàn kế; tam khoanh tứ đốm; tìm đủ mọi cách; tính mọi đường; xoay sở đủ mẹo 千方百计 qiānfāngbǎijì 6 nhân nhượng; cả nể; chiều theo; chiều ý 迁就 qiānjiù 6 di chuyển; đổi dời 迁徙 qiānxǐ 6 dắt;liên quan; liên hệ tới qiān 6 liên luỵ; liên quan; dây dưa (đến) 牵扯 qiānchě 6 kềm chế; hãm chân; giam chân 牵制 qiānzhì 6 khiêm tốn 谦逊 qiānxùn 6 ký tên; ký (văn kiện quan trọng) 签署 qiānshǔ 6 tiền cảnh 前景 qiánjǐng 6 tiền đề 前提 qiántí 6 tiềm lực 潜力 qiánlì 6 lặn 潜水 qiánshuǐ 6 thay đổi một cách vô tri vô giác; biến đổi ngầm 潜移默化 qiányímòhuà 6 khiển trách 谴责 qiǎnzé 6 cưỡng chế 强制 qiángzhì 6 cướp đoạt; cướp bóc; cướp giật; ăn cướp 抢劫 qiǎngjié 6 cấp cứu 抢救 qiǎngjiù 6 cưỡng bức; cưỡng bách 强迫 qiǎngpò 6 cầu; cầu cống;cầu nối; nhịp cầu 桥梁 qiáoliáng 6 bí quyết; cách giải quyết tốt; then chốt 窍门 qiàomén 6 ngẩng đầu;vênh lên; vểnh lên qiào 6 thiết thực; 切实 qièshí 6 bền gan vững chí; bền chí; kiên nhẫn; miệt mài; cặm cụi 锲而不舍 qiè'érbùshě 6 khâm phục;kính phục; kính trọng 钦佩 qīnpèi 6 xâm phạm 侵犯 qīnfàn 6 xâm lược 侵略 qīnlüè 6 thân mật 亲密 qīnmì 6 thân mật; nồng nhiệt; nồng thắm; thắm thiết 亲热 qīnrè 6 cần cù tiết kiệm; cần kiệm 勤俭 qínjiǎn 6 cần lao 勤劳 qínláo 6 lắng nghe; chú ý nghe 倾听 qīngtīng 6 nghiêng về; hướng về; thiên về;xu thế 倾向 qīngxiàng 6 nghiêng; lệch; xiêu vẹo 倾斜 qīngxié 6 trong suốt; trong veo (nước) 清澈 qīngchè 6 sáng sớm; tảng sáng; sáng tinh mơ 清晨 qīngchén 6 quét sạch; loại bỏ; đuổi; tẩy trừ; tẩy rửa 清除 qīngchú 6 sạch sẽ; sạch 清洁 qīngjié 6 thanh lý 清理 qīnglǐ 6 rõ ràng; rõ rệt; rõ nét 清晰 qīngxī 6 tỉnh táo; minh mẫn; sáng suốt (đầu óc);hồi tỉnh; tỉnh lại (tinh thần) 清醒 qīngxǐng 6 trong sạch; chất phác 清真 qīngzhēn 6 tình báo 情报 qíngbào 6 tình tiết 情节 qíngjié 6 tình lý 情理 qínglǐ 6 tình hình 情形 qíngxing 6 nắng ráo; trời quang; trời trong 晴朗 qínglǎng 6 thiệp mời; thiếp mời 请柬 qǐngjiǎn 6 thỉnh giáo 请教 qǐngjiào 6 xin chỉ thị; xin ý kiến; thỉnh thị (cấp trên) 请示 qǐngshì 6 thiệp mời; thiếp mời; giấy mời 请帖 qǐngtiě 6 đồi núi; đồi 丘陵 qiūlíng 6 phân chia; phân biệt 区分 qūfēn 6 khu vực; vùng 区域 qūyù 6 quanh co; ngoắt ngoéo; ngoằn ngoèo; khúc khuỷu;phức tạp; rối rắm 曲折 qūzhé 6 xua đuổi; trục xuất; đuổi; khu trục 驱逐 qūzhú 6 khuất phục 屈服 qūfú 6 kênh dẫn nước; mương máng;đường đi; cửa ngõ 渠道 qúdào 6 từ khúc;ca khúc; bài hát; bài nhạc 曲子 qǔzi 6 thủ tiêu; cấm chỉ (ra lệnh) 取缔 qǔdì 6 thú vị; hứng thú; lý thú 趣味 qùwèi 6 cái tròng; thòng lọng; cái bẫy 圈套 quāntào 6 cân (cân nhắc, suy tính) 权衡 quánhéng 6 quyền uy; uy tín;người có quyền uy nhất; người có vai vế nhất; người có địa vị nhất 权威 quánwēi 6 toàn cục 全局 quánjú 6 làm mọi thứ; thực hiện một nỗ lực hết mình 全力以赴 quánlìyǐfù 6 nắm tay; quả đấm; nắm đấm 拳头 quántou 6 con chó; chó (khuyển) quǎn 6 chỗ hổng; chỗ hở; lỗ hổng 缺口 quēkǒu 6 vắng họp; nghỉ học 缺席 quēxí 6 chỗ thiếu hụt; chỗ thiếu sót; thiếu sót 缺陷 quēxiàn 6 què; khập khiễng; cà nhắc qué 6 bảo đảm chắc chắn 确保 quèbǎo 6 xác lập 确立 quèlì 6 chuẩn xác; xác đáng; chính xác;chắc chắn 确切 quèqiè 6 vững tin; tin chắc;tin xác thực; tin chính xác 确信 quèxìn 6 quần chúng 群众 qúnzhòng 6 nhuộm;lây; tiêm nhiễm; mắc;tô lên; phủ lên;ô nhiễm; làm bẩn rǎn 6 kêu gào;cãi cọ ồn ào;trách móc; rầy rà rǎng 6 nhượng bộ 让步 ràngbù 6 tha thứ; bỏ qua; thứ lỗi 饶恕 ráoshù 6 nhiễu loạn;quấy nhiễu; hỗn loạn; quấy rối 扰乱 rǎoluàn 6 gây rắc rối; gây tai hoạ; chuốc tội vạ 惹祸 rěhuò 6 nước mắt lưng tròng; nước mắt rưng rưng; rưng rưng ngấn lệ; rơm rớm nước mắt 热泪盈眶 rèlèiyíngkuàng 6 hấp dẫn; lôi cuốn 热门 rèmén 6 nhân đạo 人道 réndào 6 nhân cách 人格 réngé 6 nhân công 人工 réngōng 6 nhà; hộ;gia đình;nhà chồng tương lai; gia đình chồng tương lai; nhân gian; trần gian 人家 rénjiā 6 nhân gian 人间 rénjiān 6 nhân sĩ 人士 rénshì 6 con người làm ra;do con người gây ra; do con người tạo nên (sự việc không như ý) 人为 rénwéi 6 nhân tính 人性 rénxìng 6 con tin 人质 rénzhì 6 nhân từ 仁慈 réncí 6 nhẫn nại 忍耐 rěnnài 6 chịu đựng; nén chịu 忍受 rěnshòu 6 nhận định 认定 rèndìng 6 cho phép; đồng ý 认可 rènkě 6 bổ nhiệm 任命 rènmìng 6 tuỳ hứng; tuỳ thích; buông thả; tự do phóng khoáng 任性 rènxìng 6 tuỳ ý; mặc ý; tuỳ tiện; tha hồ;bất kì; không có điều kiện gì 任意 rènyì 6 gánh nặng đường xa; gánh vác nhiệm vụ nặng nề 任重道远 rènzhòngdàoyuǎn 6 như cũ; như trước;vẫn; cứ 仍旧 réngjiù 6 biến chuyển từng ngày; thay đổi từng ngày; tiến bộ từng ngày; ngày càng đổi mới 日新月异 rìxīnyuèyì 6 ngày càng; càng ngày càng 日益 rìyì 6 vinh hạnh 荣幸 róngxìng 6 vinh dự 荣誉 róngyù 6 dung mạo 容貌 róngmào 6 dung nạp 容纳 róngnà 6 đồ đựng; đồ chứa; vật chứa 容器 róngqì 6 khoan dung; tha thứ; khoan nhượng 容忍 róngrěn 6 hoà tan; tan 溶解 róngjiě 6 tan; hoà tan (băng, tuyết...) 融化 rónghuà 6 hoà hợp; hoà thuận; hài hoà 融洽 róngqià 6 dịu dàng; êm dịu; nhẹ nhàng 柔和 róuhé 6 dụi; vò;nặn; nhào; vê;uốn cong (đồ vật) róu 6 nho gia; nhà nho; 儒家 rújiā 6 bao nhiêu; một số (hỏi số lượng hoặc không định lượng) 若干 ruògān 6 nhược điểm; điểm yếu; chỗ kém 弱点 ruòdiǎn 6 nói dối; bịa đặt; bịa chuyện 撒谎 sāhuǎng 6 tản văn; văn xuôi 散文 sǎnwén 6 rải; toả ra; rải rác 散布 sànbù 6 toả ra; phát ra;thả ra; thải ra;đầu bù tóc rối; từ bỏ áo quan, ở ẩn 散发 sànfā 6 mất đi; mất mát; thất lạc 丧失 sàngshī 6 gây rối; hỗn loạn; quấy rối 骚扰 sāorǎo 6 chị dâu 嫂子 sǎozi 6 phanh lại; thắng lại (xe);hãm máy; tắt máy;bộ phanh xe; bộ thắng xe 刹车 shāchē 6 cái gì; gì ; nấy; nào shá 6 sàng chọn; sàng lọc (quặng) 筛选 shāixuǎn 6 dãy núi; rặng núi 山脉 shānmài 6 lấp lánh; lập loè; chớp tắt (ánh sáng);mập mờ; úp mở (nói) 闪烁 shǎnshuò 6 sở trường; giỏi; khả năng đặc biệt 擅长 shàncháng 6 tự ý; tự tiện 擅自 shànzì 6 hao tổn tâm trí; hao tâm tổn trí 伤脑筋 shāngnǎojīn 6 nhãn hiệu; nhãn (thương phẩm) 商标 shāngbiāo 6 thượng cấp 上级 shàngjí 6 tiến tới; tiến bộ; vươn lên 上进 shàngjìn 6 nhậm chức;tiền nhiệm (quan nhiệm kì trước) 上任 shàngrèn 6 nghiện 上瘾 shàngyǐn 6 thượng du; thượng nguồn 上游 shàngyóu 6 còn 尚且 shàngqiě 6 lùi một chút (lừa, ngựa);quạt; vỗ; đập;vẫy; nước; rưới; tưới (nước);liếc trộm; liếc qua shāo 6 ngọn;cành cây; nhành cây;đuôi thuyền;thùng gỗ shāo 6 đồn; trạm gác; nơi canh gác; chim hót; chim kêu;cái còi; tu huýt;huýt gió; huýt sáo shào 6 xa xỉ 奢侈 shēchǐ 6 lưỡi 舌头 shétou 6 thiết lập 设立 shèlì 6 tưởng tượng; thiết tưởng 设想 shèxiǎng 6 xây dựng; thiết lập;trang bị; lắp đặt 设置 shèzhì 6 phường xã; khu vực; phố 社区 shèqū 6 liên quan đến; đề cập tới 涉及 shèjí 6 độ Celsius; độ bách phân; độ C 摄氏度 shèshìdù 6 trình báo; trình bày 申报 shēnbào 6 rên rỉ; rên;vi vu; rì rào; tiếng thở dài 呻吟 shēnyín 6 thân sĩ 绅士 shēnshì 6 sâu sắc; sâu xa; huyền bí (đạo lí, hàm ý) 深奥 shēn'ào 6 sâu lắng; lắng sâu;trầm lắng; nặng nề (âm thanh);kín đáo; âm thầm 深沉 shēnchén 6 tình sâu nghĩa nặng; tình cảm sâu đậm; tình cảm nồng hậu 深情厚谊 shēnqínghòuyì 6 thần kinh 神经 shénjīng 6 thần kỳ 神奇 shénqí 6 thần khí 神气 shénqì 6 thần thánh 神圣 shénshèng 6 thần thái 神态 shéntài 6 thần tiên 神仙 shénxiān 6 thẩm tra 审查 shěnchá 6 thẩm tra xử lí (vụ án) 审理 shěnlǐ 6 thẩm mỹ 审美 shěnměi 6 thẩm phán 审判 shěnpàn 6 thẩm thấu 渗透 shèntòu 6 thận trọng 慎重 shènzhòng 6 sinh tồn 生存 shēngcún 6 cơ hội sống; khả năng sống;sức sống 生机 shēngjī 6 sinh lí 生理 shēnglǐ 6 mới lạ;không thạo; không quen tay;xa lạ; không thân; hờ hững; lạnh nhạt 生疏 shēngshū 6 sinh thái 生态 shēngtài 6 sinh vật 生物 shēngwù 6 cầm tinh (vị dụ như tuổi tý cầm tinh con chuột, tuổi sửu cầm tinh con trâu...) 生肖 shēngxiào 6 có hiệu lực; có tác dụng 生效 shēngxiào 6 cuộc đời; kiếp người; kiếp sống 生锈 shēngxiù 6 sinh đẻ; sinh con 生育 shēngyù 6 thanh minh 声明 shēngmíng 6 thanh thế 声势 shēngshì 6 danh dự; danh tiếng 声誉 shēngyù 6 súc vật 牲畜 shēngchù 6 tỉnh lị 省会 shěnghuì 6 thắng bại; được thua 胜负 shèngfù