3 阿姨 3 a 3 thấp 3 yêu thích 爱好 3 yên lặng 安静 3 lấy 3 lớp 3 chuyển đi 3 nửa 3 biện pháp 办法 3 văn phòng 办公室 3 giúp 帮忙 3 bao 3 no 3 miền Bắc 北方 3 bị 3 mũi 鼻子 3 so với 比较 3 thi đấu 比赛 3 phải 必须 3 biến hóa 变化 3 biểu thị 表示 3 biểu diễn 表演 3 người khác 别人 3 nhà khách 宾馆 3 tủ lạnh 冰箱 3 mới (động tác diễn ra muộn) 3 thực đơn 菜单 3 tham gia 参加 3 cỏ 3 tầng 3 kém 3 siêu thị 超市 3 áo sơ-mi 衬衫 3 thành tích 成绩 3 thành phố 城市 3 đến muộn 迟到 3 xuất hiện 出现 3 bếp 厨房 3 ngoài ra 除了 3 mùa xuân 3 từ ngữ 词语 3 thông minh 聪明 3 quét 打扫 3 định 打算 3 đem 3 lo lắng 担心 3 bánh ga tô 蛋糕 3 đương nhiên 当然 3 trợ từ kết cấu 3 đèn 3 thấp 3 địa phương 地方 3 tàu điện ngầm 地铁 3 bản đồ 地图 3 thang máy 电梯 3 e-mail 电子邮件 3 mùa đông 3 phía đông 3 động vật 动物 3 ngắn 3 đoạn 3 tập luyện 锻炼 3 bao nhiêu 多么 3 đói 饿 3 mà còn 而且 3 tai 耳朵 3 phát sốt 发烧 3 tìm ra 发现 3 thuận tiện 方便 3 tha 3 yên trí 放心 3 chia 3 cận 附近 3 ôn tập 复习 3 sạch sẽ 干净 3 dám 3 bị cảm 感冒 3 vừa 刚才 3 theo 3 căn cứ 根据 3 hơn nữa 3 công viên 公园 3 truyện 故事 3 cạo gió 刮风 3 đóng 3 quan hệ 关系 3 quan tâm 关心 3 về 关于 3 nhà nước 国家 3 nước hoa quả 果汁 3 đã qua 过去 3 vẫn 还是 3 sợ 害怕 3 sông 3 bảng đen 黑板 3 hộ chiếu 护照 3 hoa 3 hoa viên 花园 3 vẽ 3 xấu 3 còn 3 môi trường 环境 3 đổi 3 màu vàng 3 hội nghị 会议 3 hoặc 或者 3 cơ hội 机会 3 hầu như 几乎 3 rất 3 nhớ 记得 3 kiểm tra 检查 3 đơn giản 简单 3 khỏe mạnh 健康 3 găp mặt 见面 3 nói 3 dạy 3 sừng 3 chân 3 tiếp 3 phố 街道 3 kết hôn 结婚 3 kết thúc 结束 3 tiết mục 节目 3 ngày lễ 节日 3 giải quyết 解决 3 mượn 3 thường 经常 3 quá trình 经过 3 giám đốc 经理 3 lâu 3 3 tổ chức 举行 3 câu 句子 3 quyết định 决定 3 khát 3 đáng yêu 可爱 3 khắc (15 phút) 3 khách 客人 3 máy điều hòa nhiệt độ 空调 3 miệng 3 khóc 3 quần 裤子 3 đũa 筷子 3 xanh lam 3 già 3 rời khỏi 离开 3 quà 礼物 3 lịch sử 历史 3 mặt 3 luyện tập 练习 3 chiếc 3 hiểu rõ 了解 3 hàng xóm 邻居 3 tầng 3 xanh lục 绿 3 ngựa 3 ngay 马上 3 hài lòng 满意 3 帽子 3 gạo 3 bánh mì 面包 3 面条 3 rõ ràng 明白 3 cầm 3 奶奶 3 phía nam 3 khó 3 khó chịu 难过 3 lớp 年级 3 trẻ 年轻 3 chim 3 cố gắng 努力 3 leo núi 爬山 3 đĩa 盘子 3 béo 3 bia 啤酒 3 nho 葡萄 3 tiếng phổ thông 普通话 3 cưỡi 3 kỳ thực 其实 3 khác 其他 3 kỳ lạ 奇怪 3 bút chì 铅笔 3 rõ ràng 清楚 3 mùa thu 3 váy 裙子 3 sau đó 然后 3 nhiệt tình 热情 3 cho rằng 认为 3 chăm chỉ 认真 3 dễ 容易 3 nếu 如果 3 ô 3 lên mạng 上网 3 tức giận 生气 3 âm thanh 声音 3 khiến 使 3 thế giới 世界 3 gầy 3 thoải mái 舒服 3 chú 叔叔 3 cây 3 toán học 数学 3 chải răng 刷牙 3 đôi 3 trình độ 水平 3 lái xe 司机 3 tuy 虽然 3 mặt trời 太阳 3 đường 3 đặc biệt 特别 3 đau 3 nâng cao 提高 3 thể thao 体育 3 ngọt 3 cành 3 đồng nghiệp 同事 3 đồng ý 同意 3 tóc 头发 3 đột nhiên 突然 3 thư viện 图书馆 3 chân 3 hoàn thành 完成 3 bát 3 vạn 3 quên 忘记 3 vị trí 3 hành 3 để 为了 3 văn hóa 文化 3 tây 西 3 quen 习惯 3 nhà vệ sinh 洗手间 3 tắm 洗澡 3 mùa hè 3 trước tiên 3 chuối tiêu 香蕉 3 giống nhau 相同 3 tin 相信 3 ảnh tượng 3 cẩn thận 小心 3 hiệu trưởng 校长 3 giày 3 tin tức 新闻 3 tươi 新鲜 3 thư 3 vali 行李箱 3 hứng thú 兴趣 3 gấu trúc 熊猫 3 cần 需要 3 chọn 选择 3 kính mắt 眼睛 3 yêu cầu 要求 3 ông 爷爷 3 nhất định 一定 3 tổng cộng 一共 3 một lúc 一会儿 3 giống 一样 3 sau này 以后 3 trước đây 以前 3 cho rằng 以为 3 bình thường 一般 3 mặt bên 一边 3 thẳng 一直 3 âm nhạc 音乐 3 ngân hàng 银行 3 nên 应该 3 ảnh hưởng 影响 3 dùng 3 trò chơi 游戏 3 nổi tiếng 有名 3 lại 3 gặp mặt 遇到 3 bằng lòng 愿意 3 vượt qua 3 mặt trăng 月亮 3 mây 3 đứng 3 dài 3 lo lắng 着急 3 chăm sóc 照顾 3 bức ảnh 照片 3 máy chụp ảnh 照相机 3 chỉ 3 ở giữa 中间 3 cuối cùng 终于 3 loại 3 quan trọng 重要 3 cuối tuần 周末 3 chủ yếu 主要 3 chúc 3 chú ý 注意 3 từ điển 字典 3 tự mình 自己 3 luôn luôn 总是 3 gần đây 最近 3 bài tập 作业 3 tác dụng 作用


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

from CC-CEDICT under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License

FrameNet Data Release 1.6 by http://framenet.icsi.berkeley.edu licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License+
Wordnet Translations:
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved.


Translations::
Copyright MultiWordNet 1.39
Copyright: 2005-2010 CWN group, Academia Sinica
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University.
WOLF (Wordnet Libre du Français) Copyright: 2011 NICT
FinnWordNet Copyright 2012-2014 by the Department of Modern Languages, University of Helsinki.
GermaNet version 10.0: German part of the ILI
Multiwordnet Spanish Human Language Technology Group Copyright (c) 2014
Thai WordNet Copyright: 2011 NICT

문장 끝에 쓰여 긍정을 나타냄. + + (사람의 키가) 작다. + + 爱好 애호하다. …하기를 즐기다. + + 安静 조용하다. 잠잠하다. 고요하다. 적막하다. + + 阿姨 아주머니. 아줌마. + + …으로. …을〔를〕 가지고. + + 조. 그룹. 반. + + (비교적 크거나 무거운 것을) 옮기다. 운반하다. + + 절반. 2분의 1. + + 办法 방법. 수단. 방식. 조치. 방책. 술책. + + 帮忙 일(손)을 돕다. 도움을 주다. 원조하다. 거들어 주다. 가세하다. + + 办公室 사무실. 오피스(office). + + (종이나 베 혹은 기타 얇은 것으로) 싸다. 싸매다. + + 배부르다. + + 덮다. + + 北方 북방. 북쪽. + + 变化 변화하다. 달라지다. + + 表示 의미하다. 가리키다. + + 表演 공연하다. 연기하다. + + 别人 (일반적인) 남. 타인. + + 比较 비교하다. + + 宾馆 (규모가 비교적 큰) 호텔. + + 冰箱 아이스박스. + + 比赛 경기. 시합. + + 必须 반드시 …해야 한다. 꼭 …해야 한다. 기필코 …해야 한다. + + 鼻子 코. + + 재능. 재주. 자질. 능력. + + 菜单 메뉴. 식단. 차림표. + + 参加 (어떤 조직이나 활동에) 참가하다. 가입하다. 참여하다. 참석하다. + + 풀. [재배 식물을 제외한 초본 식물의 총칭] + + 층. [중첩된 것] + + 나쁘다. 표준에 못 미치다. 좋지 않다. + + 超市 超级市场(슈퍼마켓)의 약칭. + + 成绩 (일·학업상의) 성적. 성과. 수확. + + 城市 도시. + + 衬衫 와이셔츠. 셔츠. 블라우스. + + 迟到 지각하다. + + 厨房 주방. 부엌. + + 除了 …을〔를〕 제외하고(는). + + 봄. 봄철. 춘계. + + 出现 출현하다. 나타나다. + + 词语 단어와 어구. 어휘. 글자. + + 聪明 똑똑하다. 총명하다. 영리하다. 영민하다. + + 띠. 벨트. 끈. 밴드. 테이프. 리본. + + 蛋糕 케이크. 카스텔라. + + 当然 당연하다. 물론이다. + + 担心 염려하다. 걱정하다. + + 打扫 청소하다. 소제하다. 깨끗이 정리〔처리〕하다. + + 打算 …할 생각이다〔작정이다〕. …하려고 하다. 계획하다. 고려하다. + + 관형어로 쓰이는 단어나 구 뒤에 쓰여, 그 단어나 구가 동사 또는 형용사와 ... + + 등. 등롱. 램프. 라이트. 랜턴. + + (높이가) 낮다. + + 电梯 엘리베이터. + + 电子邮件 전자 우편. 이메일. + + 地方 부분. 점. + + 地铁 지하철(도를 운행하는 열차). + + 地图 지도. + + 동쪽. 동녘. 동편. 동방. + + 겨울. 겨울철. 동계. + + 动物 동물. + + (공간적 거리가) 짧다. + + 단락. 토막. [사물의 한 부분을 나타냄] + + 锻炼 단조하다. 제련하다. + + 多么 얼마나. [감탄문에서 정도가 심함을 나타냄] + + 饿 배고프다. + + 耳朵 귀. + + 而且 게다가. 뿐만 아니라. 또한. [앞에 ‘不但(bùdàn)’이나 ‘不仅(bùj... + + (자유롭게) 놓아주다. 풀어 주다. 석방하다. + + 方便 편리하다. + + 放心 마음을 놓다. 안심하다. + + 发烧 열이 나다. + + 发现 발견하다. 알아차리다. + + 나누다. 가르다. 분류하다. 분리하다. 구분하다. + + 附近 가까운. 인접한. + + 复习 복습하다. + + 용기가 있다. 용감하다. 담력이 세다. + + 刚才 지금 막. 방금. 막. 이제 금방. 방금 전. + + 干净 깨끗하다. 청결하다. 말끔하다. + + 感冒 감기. + + (~儿) 발뒤꿈치. (구두) 굽. 뒷굽. 양말 뒤축. + + 더욱. 더. 훨씬. 한층 더. 가일층. 더군다나. 보다 더. + + 根据 …에 의거하여. [동작 행위의 근거를 이끌어들임] + + 公园 공원. + + 刮风 바람이 불다. + + 닫다. 덮다. + + 关系 (사람과 사람 또는 사물 사이의) 관계. 연줄. + + 关心 (사람 또는 사물에 대해) 관심을 갖다. 관심을 기울이다. + + 关于 …에 관해서〔관하여〕. [어떤 행위의 관계자를 이끌어들여 개사 구조를 이루어... + + 国家 국가. 나라. + + 过去 지나가다. [화자나 서술 대상이 있는 시점이나 지점을 거쳐 지나감을 나타냄] + + 果汁 과일즙. + + 故事 이야기. 옛날 이야기. + + 害怕 겁내다. 두려워하다. 무서워하다. + + 还是 여전히. 아직도. 변함없이. 원래대로. 그래도. 끝내. 역시. [동작이나 상... + + 강. 하천. + + 黑板 칠판. + + (~儿) 꽃. + + (그림을) 그리다. + + 나쁘다. + + 돌아가다. 돌아오다. (원상태로) 되돌아가다. 환원하다. + + 교환하다. + + 노랗다. 누렇다. + + 环境 환경. + + 花园 화원. + + 会议 회의. [여럿이 모여 의논함. 또는 그런 모임] + + 或者 아마. 어쩌면. 혹시(…인지 모른다). + + 护照 여권. + + 정점. 절정. 최고점. 꼭대기. 끝. + + 检查 검사하다. 점검하다. 조사하다. + + 简单 간단하다. 단순하다. + + 말하다. 이야기하다. 평론하다. + + 健康 건강하다. + + 见面 만나다. 대면하다. + + (지식 또는 기술을) 전수하다. 가르치다. + + (짐승의) 뿔. + + 발. + + 记得 기억하고 있다. 잊지 않고 있다. + + 잇다. 이어지다. 연결하다. 연결되다. + + 빌리다. + + 街道 거리. 가두. 길거리. 가로. 대로. 큰길. + + 结婚 결혼하다. + + 解决 해결하다. 풀다. + + 节目 프로그램(program). 프로. 종목. 항목. 레퍼토리(repertory)... + + 节日 (국경일 따위의 법정) 기념일. 경축일. + + 结束 끝나다. 마치다. 종결하다. 종료하다. 마무르다. + + 几乎 거의. 거의 모두. 거진 다. + + 机会 기회. 시기. 찬스. + + 季节 계절. 철. 절기. + + 经常 평소. 평상. 보통. 일상. + + 经过 경유하다. 통과하다. 지나다. 거치다. + + 经理 (기업의) 경영 관리 책임자. 지배인. 사장. 매니저(manager). + + 오래다. 시간이 길다. + + 헐다. 낡다. 오래다. 오래 되다. + + 决定 결정〔결심·결의·의결〕하다. + + 举行 거행하다. + + 句子 문(文). 문장. + + 목이 타다. 목마르다. 갈증나다. + + 새기다. 조각하다. + + 可爱 사랑스럽다. 귀엽다. + + 客人 손님. 방문객. + + 空调 (에어컨으로) 공기를 조절하다. + + 입. + + (소리내어) 울다. + + 筷子 젓가락. + + 裤子 바지. + + 남색의. 남빛의. + + 늙다. + + 얼굴. + + 대. 량. [차량을 세는 단위] + + 练习 연습하다. 익히다. + + 了解 자세하게 알다. 이해하다. + + 离开 떠나다. 벗어나다. 헤어지다. + + 邻居 이웃집. 이웃 사람. + + 历史 역사. + + 礼物 선물. 예물. + + (이층 이상의) 다층 건물. 층집. 층옥. + + 绿 푸르다. + + 말. + + 满意 만족하다. 만족스럽다. 흡족하다. + + 帽子 모자. + + 马上 곧. 즉시. 바로. 금방. + + 쌀. + + 面包 빵. + + 面条 국수. + + 明白 알다. 이해하다. + + (손으로) 쥐다. 잡다. 가지다. + + 奶奶 할머니. [자기 할머니를 가리킴] + + 남. 남쪽. + + 어렵다. 힘들다. 곤란하다. + + 难过 고통스럽다. 괴롭다. 슬프다. 견디기 어렵다. + + 年级 학년. + + 年轻 젊다. 어리다. + + 새. 날짐승. + + 努力 노력하다. 힘쓰다. 열심히 하다. + + (몸이) 뚱뚱하다. + + 盘子 쟁반. + + 爬山 산을 오르다. 등산하다. + + 啤酒 맥주. + + 葡萄 포도. + + 普通话 현대 중국 표준어. [베이징 어음(北京語音)을 표준음으로 하고 북방 방언을 ... + + (동물이나 자전거 등에) 타다. + + 铅笔 연필. + + 奇怪 기이하다. 이상하다. 괴이하다. + + 清楚 분명하다. 조리있다. 알기 쉽다. 명백하다. 뚜렷하다. + + 其实 기실. 사실. + + 其他 (사람·사물에 쓰여) 기타. 다른 사람〔사물〕. + + 가을. + + 裙子 치마. 스커트. + + 然后 그런 후에. 연후에. 그 다음에. + + 认为 여기다. 생각하다. 보다. 인정하다. + + 认真 진지하다. 착실하다. 진솔하다. + + 热情 열정적이다. 친절하다. 다정하다. + + 容易 쉽다. 용이하다. + + 如果 만약. 만일. + + 우산. + + 上网 인터넷을 하다. 인터넷을 연결하다. + + 生气 화내다. 성나다. + + 声音 소리. 목소리. + + 使 (…에게) …시키다. …하게 하다. + + 世界 세계. [지구상의 모든 곳] + + 마르다. 여위다. + + 나무. 수목. + + 짝. 켤레. 쌍. 매. + + 刷牙 이를 닦다. 양치질하다. + + 舒服 (몸·마음이) 편안하다. 쾌적하다. 가볍다. 가뿐하다. 홀가분하다. 유쾌하다... + + 水平 수평. + + 叔叔 숙부. 작은아버지. 삼촌. + + 数学 수학. + + 司机 (자동차·전차·기차 등의) 기사. 운전사. 기관사. 조종사. + + 虽然 비록 …하지만〔일지라도〕. 설령 …일지라도. + + 太阳 태양. 해. + + 설탕의 총칭. + + 特别 특별하다. 특이하다. 별다르다. 보통이 아니다. + + 아프다. + + (설탕이나 꿀처럼) 달다. 달콤하다. + + (~儿) 가늘고 긴 것. 폭이 좁고 긴 것. + + 提高 (위치·수준·질·수량 등을) 제고하다. 향상시키다. 높이다. 끌어올리다. + + 体育 체육. + + 同事 한 직장에서 같이 일하다. 함께 일하다. + + 同意 동의하다. 찬성하다. 승인하다. 허락하다. + + 头发 머리카락. 두발. 머리털. + + 다리. + + 突然 갑자기. 문득. 난데없이. 느닷없이. 불쑥. 돌연히. 홀연히. + + 图书馆 도서관. + + 만. 10000. + + 사발. 공기. 주발. 그릇. + + 完成 완성하다. (예정대로) 끝내다. 완수하다. + + 忘记 (지난 일을) 잊어버리다. + + …에게 (…을 해 주다). …을 위하여 (…을 하다). [행위의 대상을 나타... + + 자리. 곳. 위치. + + 为了 …을〔를〕 하기 위하여. + + 文化 문화. + + 西 서쪽. + + 여름. + + 원래. 처음. + + 같다. 비슷하다. 닮다. + + 香蕉 바나나. + + 相同 서로 같다. 똑같다. 일치하다. + + 相信 믿다. 신임하다. 신뢰하다. + + 小心 조심하세요! 조심해! + + 校长 학교장. [(초·중·고교의) 교장. (단과대학의) 학장. (대학의) 총장] + + 신(발). 구두. + + 习惯 버릇. 습관. 습성. 풍습. 관습. + + 편지. 서신. 서한. + + 行李箱 트렁크,화물칸,여행용 가방. + + 兴趣 흥미. 흥취. 취미. + + 新闻 (매스컴의) 뉴스. + + 新鲜 (야채·과일 등을 갓 따서) 신선하다. 싱싱하다. + + 熊猫 슝마오. 팬더. [중국 상하이(上海)의 고급 담배] + + 洗手间 화장실. + + 洗澡 목욕하다. 몸을 씻다. + + 选择 고르다. 선택하다. + + 需要 필요하다. 요구되다. + + 眼镜 안경. + + 要求 요구하다. 요망하다. + + 爷爷 할아버지. 조부. + + 一般 보통이다. 일반적이다. 평범하다. + + 一边 한쪽. 한 편. 한 면. + + 一定 반드시. 필히. 꼭. + + 一共 모두. 전부. 합계. + + 以后 이후. 금후. + + 一会儿 짧은 시간. 잠깐 동안. 잠시. + + 应该 …해야 한다. …하는 것이 마땅하다. + + 影响 영향을 주다〔끼치다〕. + + 银行 은행. + + 音乐 음악. + + 以前 과거. 이전. 예전. + + 以为 여기다. 생각하다. 간주하다. 알다. 인정하다. [현대 한어에서 주로 ‘…라... + + 一样 같다. 동일하다. 한 가지이다. + + 一直 계속. 줄곧. [동작 혹은 상태가 지속됨을 나타냄] + + 쓰다. 사용하다. 고용하다. 임용하다. + + 또. 다시. 거듭. [어떤 동작이나 상황이 중복되거나 계속됨을 나타냄] + + 有名 유명하다. 명성이 높다. 이름이 널리 알려지다. + + 游戏 게임. + + 愿意 동의하다. 달가워하다. + + 遇到 만나다. 마주치다. 부딪치다. 부닥치다. 맞닥뜨리다. 봉착하다. + + 넘다. 뛰어넘다. + + 月亮 달. + + 구름. + + 서다. 바로 서다. + + 자라다. + + 照顾 보살피다. 돌보다. 간호하다. + + 着急 조급해하다. 안달하다. 안타까워하다. 초조해하다. 마음을 졸이다. + + 照片 사진. + + 照相机 사진기. 카메라. + + 단지. 다만. 오직. 겨우. 한갓. [‘仅仅(jǐnjǐn)’에 상당함] + + 종자. 열매. 씨(앗). + + 中间 중간. + + 重要 중요하다. + + 终于 마침내. 결국. 끝내. + + 周末 주말. + + 기원하다. 축복하다. 축하하다. + + 主要 주요한. 주된. + + 注意 주의하다. 조심하다. + + 字典 자전. + + 自己 자기. 자신. 스스로. + + 总是 늘. 줄곧. 언제나. + + 最近 최근. 요즈음. 일간. + + 作业 숙제. 과제. + + 作用 (사람과 사물에 끼치는) 작용. 영향. 효과. 효용. 역할. + +
Links:
+ + + + + + + +