Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
003
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
003
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
003
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
003
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
003
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
003
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
005
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
005
Bạn có thích ở đây không? Do you like it here? Gefällt es Ihnen hier?
005
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
005
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
021
Hôm nay bạn muốn nấu món gì? What do you want to cook today? Was willst du heute kochen?
021
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
021
Bạn rán / chiên cá ở trong chảo này à? Are you frying the fish in this pan? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
021
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
023
Bạn có thích ở đây không? How do you like it here? Wie gefällt es Ihnen bei uns?
023
Rất thích. Mọi người rất là dễ mến. A lot. The people are nice. Sehr gut. Die Leute sind nett.
023
Và tôi cũng thích quang cảnh ở đây. And I like the scenery, too. Und die Landschaft gefällt mir auch.
023
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
024
Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. There’s a party here tomorrow. Morgen gibt es hier eine Party.
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
026
Tôi đề nghị, chúng ta gặp nhau vào cuối tuần. I suggest that we meet on the weekend. Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende.
028
Tôi thích đá này. I like this stone. Der Stein hier gefällt mir.
028
Tôi thích bông hoa này. I like this flower. Die Blume hier gefällt mir.
028
Tôi thấy cái đó đẹp. I find that pretty. Ich finde das hübsch.
028
Tôi thấy cái này hay. I find that interesting. Ich finde das interessant.
028
Tôi thấy cái này tuyệt đẹp. I find that gorgeous. Ich finde das wunderschön.
028
Tôi thấy cái đó xấu. I find that ugly. Ich finde das hässlich.
028
Tôi thấy cái đó chán. I find that boring. Ich finde das langweilig.
028
Tôi thấy cái này khủng khiếp. I find that terrible. Ich finde das furchtbar.
029
Tốt, tôi lấy căn phòng này. Fine, I’ll take the room. Gut, ich nehme das Zimmer.
030
Tôi không thích cái này. I don’t like that. Das gefällt mir nicht.
032
Tôi không thích món đó. That doesn’t taste good. Das schmeckt mir nicht.
032
Tôi đã không đặt / gọi món đó. I didn’t order this. Das habe ich nicht bestellt.
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
036
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
038
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
040
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
040
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
042
Bạn đi qua cầu! Cross the bridge! Überqueren Sie die Brücke!
042
Bạn đi qua đường hầm! Go through the tunnel! Fahren Sie durch den Tunnel!
044
Ai đã xây dựng toà nhà này? Who built the building? Wer hat das Gebäude gebaut?
048
Bạn thấy nhạc thế nào? How do you like the music? Wie finden Sie die Musik?
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
048
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
048
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
048
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
051
Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. There is a football / soccer (am.) stadium in our city. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion.
056
Tôi lấy cái này. I’ll take it. Die nehme ich.
066
Tôi không hiểu từ này. I don’t understand the word. Ich verstehe das Wort nicht.
066
Tôi không hiểu câu này. I don’t understand the sentence. Ich verstehe den Satz nicht.
066
Tôi không hiểu ý nghĩa này. I don’t understand the meaning. Ich verstehe die Bedeutung nicht.
066
Bạn hiểu thầy giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie den Lehrer?
066
Bạn hiểu cô giáo không? Do you understand the teacher? Verstehen Sie die Lehrerin?
067
Bạn sống ở đây lâu chưa? Have you lived here long? Wohnst du schon lange hier?
073
Bạn muốn ở lại đây không? Do you want to stay here? Willst du hier bleiben?
073
Bạn muốn ăn ở đây không? Do you want to eat here? Willst du hier essen?
073
Bạn muốn ngủ ở đây không? Do you want to sleep here? Willst du hier schlafen?
074
Tôi phải gửi lá thư. I must post the letter. Ich muss den Brief verschicken.
075
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? May we smoke here? Dürfen wir hier rauchen?
076
Bạn sửa đồng hồ được không? Can you fix the clock? Können Sie die Uhr reparieren?
076
Bạn là / ủi áo sơ mi được không? Can you iron the shirt? Können Sie das Hemd bügeln?
076
Bạn giặt quần được không? Can you clean the pants / trousers? Können Sie die Hose reinigen?
076
Bạn sửa giày được không? Can you fix the shoes? Können Sie die Schuhe reparieren?
079
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Why aren’t you eating the cake? Warum essen Sie die Torte nicht?
079
Tôi không uống, bởi vì tôi còn phải đi nữa. I’m not drinking it because I have to drive. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss.
079
Tại sao bạn không uống trà? Why aren’t you drinking the tea? Warum trinkst du den Tee nicht?
079
Tai sao bạn không ăn xúp? Why aren’t you eating the soup? Warum essen Sie die Suppe nicht?
079
Tại sao bạn không ăn thịt? Why don’t you eat the meat? Warum essen Sie das Fleisch nicht?
086
Tôi nghe cái này – tôi đã nghe cái này. I hear that – I heard that. Ich höre das – ich habe das gehört.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
086
Tôi giải thích điều này – tôi đã giải thích điều này. I’ll explain that – I explained that. Ich erkläre das – ich habe das erklärt.
086
Tôi biết cái này – tôi đã biết cái này. I know that – I knew that. Ich kenne das – ich habe das gekannt.
090
Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. They did not want to tidy the room. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen.
091
Bạn lười biếng quá – đừng có lười biếng quá! You are so lazy – don’t be so lazy! Du bist so faul – sei doch nicht so faul!
091
Bạn cười to quá – đừng có cười to quá! You laugh so loudly – don’t laugh so loudly! Du lachst so laut – lach doch nicht so laut!
091
Bạn nói nhỏ quá – đừng có nói nhỏ quá! You speak so softly – don’t speak so softly! Du sprichst so leise – sprich doch nicht so leise!
091
Bạn uống nhiều quá – đừng có uống nhiều quá! You drink too much – don’t drink so much! Du trinkst zu viel – trink doch nicht so viel!
091
Bạn hút thuốc lá nhiều quá – đừng có hút thuốc nhiều quá! You smoke too much – don’t smoke so much! Du rauchst zu viel – rauch doch nicht so viel!
091
Bạn lái xe nhanh quá – đừng có lái xe nhanh quá! You drive too fast – don’t drive so fast! Du fährst so schnell – fahr doch nicht so schnell!
091
Bạn đừng dốt thế! Don’t be stupid! Seien Sie nicht dumm!
092
Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi! Do visit us again soon! Besuchen Sie uns bald wieder!
093
Bạn thấy vậy sao? Do you think so? Finden Sie?
093
Bạn thật nghĩ vậy sao? Do you really think so? Glauben Sie wirklich?
094
Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. I’m angry that you drink so much beer. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst.
094
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
094
Tôi rất vui, vì bạn muốn mua căn nhà. I’m happy that you want to buy the house. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen.
098
Theo tôi biết, anh ấy ở đây. As far as I know, he lives here. Soweit ich weiß, wohnt er hier.
099
Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. Despite the road being slippery, he drives fast. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt er so schnell.
101
Ai là cha mẹ của bé gái này? Who are the girl’s parents? Wer sind die Eltern des Mädchens?
101
Căn nhà nằm ở cuối đường. The house is at the end of the road. Das Haus steht am Ende der Straße.
102
Bạn có quen ai ở đây không? Do you know someone here? Kennen Sie hier jemand(en)?
102
Không, tôi không quen ai ở đây. No, I don’t know anyone here. Nein, ich kenne hier niemand(en).
102
Bạn còn ở đây lâu nữa không? Will you stay here a little longer? Bleiben Sie noch lange hier?
102
Không, tôi không ở đây lâu nữa. No, I won’t stay here much longer. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
在这儿 zài zhèr diese hier
在这种情况下 zài zhè zhǒng qíng kuàng xià in diesem Fall
在这段时间里 zài zhè duàn shí jiān lǐ in der Zwischenzeit
恰好这么多 qià hǎo zhè me duō genauso viel
在这期间 zài zhè qījiān inzwischen
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * zhe4 this/ this moment/ now 1. dies,dies, das 2. nun, jetzt, gleich +
A 這個 + * * zhe4ge this one/ this 1. dieser, dies, das 2. nun, jetzt, gleich +
A 這裡(這兒) + * * zhe4li3 here hier +
A 這麼 + * * zhe4me so/ such/ this way/ like this so, solch,so ein +
A 這些 + * * zhe4xie1 these diese +
A 這樣 + * * zhe4yang4 so/ such/ like this/ this way so,auf diese Weise +
B 這邊 + * * zhe4bian1 here/ this side hier, diese Seite +
C 這會兒 + * * zhe4hui4r this-moment/ now/ at present/ at the moment nun, jetzt, in diesem Moment +
C 這樣一來 + * * zhe4yang4 yi1 lai2 this-way-ever-since/ in this way/ in such a case/ thus in dieser Art, in so einem Fall, +
D 這麼著 + * * zhe4mezhe like this/ such so, auf diese Weise +
Oxford3000Ten
These results are a further proof of his outstanding ability.
Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beweis seiner herausragenden Fähigkeiten.
Estos resultados son una prueba más de su destacada habilidad.
Ces résultats sont une preuve supplémentaire de sa capacité exceptionnelle.
Questi risultati sono un'ulteriore prova della sua eccezionale capacità.
Estes resultados são uma prova adicional de sua excelente habilidade.
ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถที่โดดเด่นของเขา
Những kết quả này là một bằng chứng nữa về khả năng xuất sắc của ông.
这些结果进一步证明了他卓越的能力。
這些結果進一步證明了他卓越的能力。
We were absolutely thrilled with this game.
Wir waren absolut begeistert von diesem Spiel.
Estamos absolutamente encantados con este juego.
Nous étions absolument ravis de ce jeu.
Eravamo assolutamente entusiasti di questo gioco.
Estávamos absolutamente entusiasmados com este jogo.
เราตื่นเต้นอย่างมากกับเกมนี้
Chúng tôi hoàn toàn xúc động với trò chơi này.
我们对这款游戏非常激动。
我們對這款遊戲非常激動。
Much of the crime in this area is related to drug abuse.
Ein Großteil der Kriminalität in diesem Bereich betrifft Drogenmissbrauch.
Gran parte del crimen en esta área está relacionado con el abuso de drogas.
Une grande partie du crime dans ce domaine est liée à l'abus de drogues.
Gran parte del crimine in questo settore è legato all'abuso di droghe.
Grande parte do crime nesta área está relacionada ao abuso de drogas.
อาชญากรรมในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด
Phần lớn các tội phạm trong lĩnh vực này có liên quan đến lạm dụng ma túy.
这方面的大部分犯罪都与药物滥用有关。
這方面的大部分犯罪都與藥物濫用有關。
The activist joined a protest against fracking.
Der Aktivist schloss sich einem Protest gegen Fracking an.
El activista se unió a una protesta contra el fracking.
L'activiste a rejoint une manifestation contre la fracturation.
L'attivista si è unito a una protesta contro il fracking.
O ativista se juntou a um protesto contra fracking.
นักเคลื่อนไหวเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการเดินขบวน
Nhà hoạt động xã hội đã tham gia biểu tình phản đối.
这位维权人士加入了反对压裂的抗议活动。
這位維權人士加入了反對壓裂的抗議活動。
This activity requires a lot of patience.
Diese Aktivität erfordert viel Geduld.
Esta actividad requiere mucha paciencia.
Cette activité nécessite beaucoup de patience.
Questa attività richiede molta pazienza.
Esta atividade requer muita paciência.
กิจกรรมนี้ต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก
Hoạt động này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn.
这项活动需要很多耐心。
這項活動需要很多耐心。
I need to add these documents to my application.
Ich muss diese Dokumente zu meiner Bewerbung hinzufügen.
Necesito agregar estos documentos a mi aplicación.
J'ai besoin d'ajouter ces documents à mon application.
Ho bisogno di aggiungere questi documenti alla mia domanda.
Preciso adicionar esses documentos à minha aplicação.
ฉันจำเป็นต้องเพิ่มเอกสารเหล่านี้ในใบสมัครของฉัน
Tôi cần thêm các tài liệu này vào đơn đăng ký của tôi.
我需要将这些文档添加到我的应用程序中。
我需要將這些文檔添加到我的應用程序中。
This is my address.
Das ist meine Adresse.
Esta es mi dirección.
C'est mon adresse.
Questo è il mio indirizzo.
Esta é a minha morada.
นี่คือที่อยู่ของฉัน
Đây là địa chỉ của tôi.
这是我的地址。
這是我的地址。
This film is for adults only.
Dieser Film ist nur für Erwachsene.
Esta película es solo para adultos.
Ce film est pour les adultes seulement.
Questo film è solo per adulti.
Este filme é apenas para adultos.
ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น
Bộ phim này chỉ dành cho người lớn.
这部电影仅适用于成年人。
這部電影僅適用於成年人。
This advertising boosts sales.
Diese Werbung steigert den Umsatz.
Esta publicidad aumenta las ventas.
Cette publicité stimule les ventes.
Questa pubblicità aumenta le vendite.
Esta publicidade aumenta as vendas.
โฆษณานี้ช่วยเพิ่มยอดขาย
Quảng cáo này thúc đẩy doanh số bán hàng.
这个广告增加了销量。
這個廣告增加了銷量。
She's been elegantly pulling herself out of the affair.
Sie hat sich elegant aus der Affäre gezogen.
Ella ha estado elegantemente saliendo del asunto.
Elle s'est élégamment retirée de l'affaire.
Si è elegantemente tirata fuori dall'affare.
Ela ficou elegantemente afastada do caso.
เธอถูกดึงตัวเองออกจากงาน
Cô đã được thanh lịch kéo mình ra khỏi vụ.
她一直在优雅地摆脱这件事。
她一直在優雅地擺脫這件事。
This event affected the negotiations.
Dieses Ereignis hat die Verhandlungen beeinflusst.
Este evento afectó las negociaciones.
Cet événement a affecté les négociations.
Questo evento ha influito sui negoziati.
Este evento afetou as negociações.
เหตุการณ์นี้มีผลต่อการเจรจา
Sự kiện này ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.
这个事件影响了谈判。
這個事件影響了談判。
I can't afford such an expensive car.
Ich kann mir ein so teures Auto nicht leisten.
No puedo pagar un auto tan caro.
Je ne peux pas me permettre une voiture aussi chère.
Non posso permettermi un'auto così costosa.
Não posso pagar um carro tão caro.
ฉันไม่สามารถจ่ายได้เช่นรถราคาแพง
Tôi không thể mua được một chiếc xe đắt tiền.
我买不起这么贵的车。
我買不起這麼貴的車。
The committee voted against the proposition.
Der Ausschuss stimmte gegen den Vorschlag.
El comité votó en contra de la proposición.
Le comité a voté contre la proposition.
La commissione ha votato contro la proposta.
O comitê votou contra a proposição.
คณะกรรมการคัดค้านข้อเสนอนี้
Ủy ban đã bỏ phiếu chống lại đề xuất.
委员会投票反对这一提议。
委員會投票反對這一提議。
He comes here almost every day.
Er kommt fast jeden Tag hierher.
Él viene aquí casi todos los días.
Il vient ici presque tous les jours.
Viene qui quasi tutti i giorni.
Ele vem aqui quase todos os dias.
เขามาที่นี่เกือบทุกวัน
Anh ấy đến đây gần như mỗi ngày.
他几乎每天都来这里。
他幾乎每天都來這裡。
The dressmaker altered the dress.
Die Schneiderin veränderte das Kleid.
La modista alteró el vestido.
La couturière a modifié la robe.
La sarta ha cambiato il vestito.
A costureira alterou o vestido.
ช่างตัดเสื้อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
Nhà may mặc thay đổi trang phục.
裁缝改变了这件衣服。
裁縫改變了這件衣服。
The show was great, simply amazing.
Die Show war großartig, einfach unglaublich.
El espectáculo fue genial, simplemente increíble.
Le spectacle était génial, tout simplement incroyable.
Lo spettacolo è stato grandioso, semplicemente fantastico.
O show foi ótimo, simplesmente incrível.
การแสดงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก
Chương trình thật tuyệt vời, đơn giản là tuyệt vời.
这个节目很棒,简直太棒了。
這個節目很棒,簡直太棒了。
I will pay the amount by bank transfer.
Ich werde den Betrag per Banküberweisung bezahlen.
Pagaré el monto mediante transferencia bancaria.
Je vais payer le montant par virement bancaire.
Pagherò l'importo tramite bonifico bancario.
Pagarei o valor por transferência bancária.
ฉันจะจ่ายเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
Tôi sẽ thanh toán số tiền bằng chuyển khoản ngân hàng.
我将通过银行转账支付这笔款项。
我將通過銀行轉賬支付這筆款項。
Why are you so angry?
Warum bist du so wütend?
¿Porque estas tan enojado?
Pourquoi es-tu si fâché?
Perché sei così arrabbiato?
Por que você está tão bravo?
ทำไมคุณถึงโกรธ?
Tại sao bạn rất tức giận?
你为什么这么生气?
你為什麼這么生氣?
He stood apart and did not join the group.
Er stand abseits und trat der Gruppe nicht bei.
Se mantuvo aparte y no se unió al grupo.
Il s'est tenu à part et n'a pas rejoint le groupe.
Si è separato e non si è unito al gruppo.
Ele se separou e não se juntou ao grupo.
เขายืนห่างและไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม
Anh đứng ngoài và không tham gia nhóm.
他分开了,并没有加入这个组织。
他分開了,並沒有加入這個組織。
We apologize for these inconveniences.
Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten.
Nos disculpamos por estos inconvenientes.
Nous nous excusons pour ces inconvénients.
Ci scusiamo per questi inconvenienti.
Pedimos desculpas por estes inconvenientes.
ขออภัยในความไม่สะดวกเหล่านี้
Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện này.
我们对这些不便表示歉意。
我們對這些不便表示歉意。
Some effects of the changes are already apparent.
Einige Auswirkungen der Änderungen sind bereits ersichtlich.
Algunos efectos de los cambios ya son evidentes.
Certains effets des changements sont déjà apparents.
Alcuni effetti dei cambiamenti sono già evidenti.
Alguns efeitos das mudanças já são evidentes.
ผลกระทบบางประการของการเปลี่ยนแปลงมีอยู่แล้ว
Một số tác động của những thay đổi đã được rõ ràng.
这些变化的一些影响已经很明显。
這些變化的一些影響已經很明顯。
The approximate weight of this car is three tonnes.
Das ungefähre Gewicht dieses Autos ist drei Tonnen.
El peso aproximado de este auto es de tres toneladas.
Le poids approximatif de cette voiture est de trois tonnes.
Il peso approssimativo di questa macchina è di tre tonnellate.
O peso aproximado deste carro é de três toneladas.
น้ำหนักโดยประมาณของรถคันนี้คือสามตัน
Trọng lượng ước tính của chiếc xe này là ba tấn.
这辆车的大概重量是三吨。
這輛車的大概重量是三噸。
I live in this area.
Ich lebe in dieser Gegend.
Yo vivo en esta área.
Je vis dans cette région.
Vivo in questa zona
Eu vivo nesta área.
ฉันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้
Tôi sống trong khu vực này.
我住在这个地区。
我住在這個地區。
The book is as good as the film, if not better.
Das Buch ist so gut wie der Film, wenn nicht besser.
El libro es tan bueno como la película, si no mejor.
Le livre est aussi bon que le film, sinon meilleur.
Il libro è buono come il film, se non meglio.
O livro é tão bom quanto o filme, se não melhor.
หนังสือดีเหมือนหนังถ้าไม่ดี
Cuốn sách cũng tốt như bộ phim, nếu không tốt hơn.
这本书和电影一样好,如果不是更好。
這本書和電影一樣好,如果不是更好。
I associate this holiday with many beautiful memories.
Ich verbinde diesen Urlaub mit vielen schönen Erinnerungen.
Asociaré estas vacaciones con muchos hermosos recuerdos.
J'associe cette fête avec beaucoup de beaux souvenirs.
Associo questa festa con molti bei ricordi
Associo este feriado com muitas memórias bonitas.
ฉันเชื่อมโยงวันหยุดนี้กับความทรงจำที่สวยงามมากมาย
Tôi kết hợp kỳ nghỉ này với nhiều kỷ niệm đẹp.
我把这个假期与许多美好的回忆联系起来
我把這個假期與許多美好的回憶聯繫起來
The lawyer assumes that the man is not honest.
Der Anwalt geht davon aus, dass der Mann nicht ehrlich ist.
El abogado asume que el hombre no es honesto.
L'avocat suppose que l'homme n'est pas honnête.
L'avvocato presume che l'uomo non sia onesto.
O advogado assume que o homem não é honesto.
ทนายความสันนิษฐานว่าชายคนนี้ไม่ซื่อสัตย์
Luật sư giả định rằng người đàn ông đó không phải là người trung thực.
律师认为这个人不诚实。
律師認為這個人不誠實。
He was fully aware of the situation.
Er war sich der Situation voll bewusst.
Él era completamente consciente de la situación.
Il était pleinement conscient de la situation.
Era pienamente consapevole della situazione.
Ele estava plenamente consciente da situação.
เขาตระหนักดีถึงสถานการณ์
Anh ấy đã nhận thức đầy đủ về tình hình.
他完全知道这种情况。
他完全知道這種情況。
To be or not to be, that is the question.
Zu sein oder nicht zu sein, das ist die Frage.
Ser o no ser, esa es la pregunta.
Être ou ne pas être, telle est la question.
Essere o non essere, questa è la domanda.
Para ser ou não ser, essa é a questão.
เป็นหรือไม่ที่จะเป็นคำถามที่
Để được hoặc không được, đó là câu hỏi.
无论是或不是,这都是问题。
無論是或不是,這就是問題所在。
This model is the epitome of beauty.
Dieses Modell ist der Inbegriff von Schönheit.
Este modelo es el epítome de la belleza.
Ce modèle est l'incarnation de la beauté.
Questo modello è l'epitome della bellezza.
Este modelo é o epítome da beleza.
แบบนี้เป็นตัวอย่างของความงาม
Mô hình này là mẫu mực của vẻ đẹp.
这个模型是美的缩影。
這個模型是美的縮影。
I’ve never been here before.
Ich war noch nie hier.
Nunca he estado aquí antes.
Je n'ai jamais été ici avant.
Non sono mai stato qui prima.
Eu nunca estive aqui antes.
ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อน
Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
我以前从未来过这里。
我以前從未來過這裡。
I read this book from beginning to end.
Ich lese dieses Buch von Anfang bis Ende.
Leí este libro de principio a fin.
J'ai lu ce livre du début à la fin.
Ho letto questo libro dall'inizio alla fine.
Eu li este livro do começo ao fim.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ
Tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối.
我从头到尾阅读这本书。
我從頭到尾閱讀這本書。
Such behaviour is unexcusable.
Ein solches Verhalten ist nicht entwerfbar.
Tal comportamiento es inexcusable.
Un tel comportement est inexcusable.
Un simile comportamento è ingiustificabile.
Esse comportamento é inexcusável.
พฤติกรรมดังกล่าวไม่น่าไว้ใจ
Hành vi như vậy là không thể chấp nhận.
这种行为是不可饶恕的。
這種行為是不可饒恕的。
It's not true. I don't believe it.
Es ist nicht wahr. Ich glaube es nicht.
No es verdad. No lo creo
Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas.
Non è vero. Non ci credo
Não é verdade. Eu não acredito nisso.
มันไม่เป็นความจริง. ฉันไม่เชื่อ
Nó không đúng. Tôi không tin nó.
这不是真的。我不相信。
這不是真的。我不相信。
That's the best joke I ever heard.
Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe.
Esa es la mejor broma que he escuchado.
C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue.
È il miglior scherzo che abbia mai sentito.
Essa é a melhor piada que já ouvi.
เป็นเรื่องตลกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมา
Đó là một trò đùa tốt nhất mà tôi từng nghe.
这是我听过的最好的笑话。
這是我聽過的最好的笑話。
You have to choose between these two options.
Sie müssen zwischen diesen beiden Optionen wählen.
Tienes que elegir entre estas dos opciones.
Vous devez choisir entre ces deux options.
Devi scegliere tra queste due opzioni.
Você deve escolher entre essas duas opções.
คุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกนี้
Bạn phải chọn giữa hai tùy chọn này.
你必须在这两个选项中进行选择。
你必須在這兩個選項中進行選擇。
It's beyond my power.
Es ist jenseits meiner Kraft.
Está más allá de mi poder.
C'est au-delà de mon pouvoir.
È oltre il mio potere.
Está além do meu poder.
มันเกินกว่ากำลังของฉัน
Nó vượt quá sức mạnh của tôi.
这超出了我的力量。
這超出了我的力量。
I have had this mark on my arm since birth.
Ich habe dieses Zeichen seit der Geburt an meinem Arm.
He tenido esta marca en mi brazo desde el nacimiento.
J'ai cette marque sur mon bras depuis ma naissance.
Ho avuto questo marchio sul mio braccio sin dalla nascita.
Eu tive essa marca no meu braço desde o nascimento.
ฉันมีเครื่องหมายบนแขนของฉันตั้งแต่แรกเกิด
Tôi đã có dấu hiệu trên cánh tay của tôi kể từ khi sinh ra.
自出生以来,我的手臂上有这个痕迹。
自出生以來,我的手臂上有這個痕跡。
I need a bit of wood to fix this broken toy.
Ich brauche ein bisschen Holz, um dieses kaputte Spielzeug zu reparieren.
Necesito un poco de madera para arreglar este juguete roto.
J'ai besoin d'un peu de bois pour réparer ce jouet cassé.
Ho bisogno di un po 'di legno per riparare questo giocattolo rotto.
Preciso de um pouco de madeira para consertar este brinquedo quebrado.
ฉันต้องการไม้สักเล็กน้อยเพื่อแก้ไขของเล่นที่ไม่สมบูรณ์นี้
Tôi cần một chút gỗ để sửa đồ chơi bị hỏng này.
我需要一点木头来修理这个破碎的玩具。
我需要一點木頭來修理這個破碎的玩具。
You can pet the dog; it will not bite you.
Sie können den Hund streicheln; er wird dich nicht beißen.
Puedes acariciar al perro; no te morderá
Vous pouvez caresser le chien; ça ne te mordra pas.
Puoi accarezzare il cane; non ti morderà.
Você pode amar o cachorro; não vai morder você.
คุณสามารถเลี้ยงสุนัข; มันจะไม่กัดคุณ
Bạn có thể nuôi con chó; nó sẽ không cắn bạn.
你可以宠爱这只狗;它不会咬你。
你可以寵愛這隻狗;它不會咬你。
The boxer was able to dodge the blow.
Der Boxer konnte dem Schlag ausweichen.
El boxeador pudo esquivar el golpe.
Le boxeur a pu esquiver le coup.
Il pugile è stato in grado di schivare il colpo.
O boxeador conseguiu esquivar o golpe.
นักมวยก็สามารถที่จะหลบระเบิด
Vị võ sĩ đã có thể né đòn.
这位拳击手能够躲开这一击。
這位拳擊手能夠躲開這一擊。
At this lake you can rent boats.
An diesem See können Sie Boote mieten.
En este lago puedes alquilar botes.
À ce lac, vous pouvez louer des bateaux.
In questo lago è possibile noleggiare barche.
Nesse lago você pode alugar barcos.
ที่ทะเลสาบนี้คุณสามารถเช่าเรือได้
Tại hồ này bạn có thể thuê thuyền.
在这个湖边,你可以租船。
在這個湖邊,你可以租船。
The house was built of bricks.
Das Haus wurde aus Ziegeln gebaut.
La casa fue construida con ladrillos.
La maison a été construite en briques.
La casa era costruita in mattoni.
A casa foi construída de tijolos.
บ้านสร้างด้วยอิฐ
Ngôi nhà được xây bằng gạch.
这所房子是用砖砌成的。
這所房子是用磚砌成的。
The girl's brilliant response baffled the teacher.
Die brillante Antwort des Mädchens verblüffte den Lehrer.
La brillante respuesta de la niña desconcertó al maestro.
La brillante réponse de la jeune fille a déconcerté l'enseignant.
La brillante risposta della ragazza ha sconcertato l'insegnante.
A brilhante resposta da menina perplexa o professor.
การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของผู้หญิงทำให้งงงวยครู
Phản ứng rực rỡ của cô gái khiến người giáo bối rối.
这位女孩的杰出回应让老师感到困惑。
這位女孩的傑出回應讓老師感到困惑。
That costs ten bucks.
Das kostet zehn Dollar.
Eso cuesta diez dólares.
Cela coûte dix dollars.
Questo costa dieci dollari.
Isso custa dez dólares.
ค่าใช้จ่ายสิบเหรียญ
Điều đó tốn mười đô la.
这花费十块钱。
這花費十塊錢。
The builder of this church is unknown.
Der Erbauer dieser Kirche ist unbekannt.
El constructor de esta iglesia es desconocido.
Le constructeur de cette église est inconnu.
Il costruttore di questa chiesa è sconosciuto.
O construtor desta igreja é desconhecido.
ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จัก
Người xây dựng nhà thờ này không biết.
这座教堂的建造者是未知的。
這座教堂的建造者是未知的。
This building is famous.
Dieses Gebäude ist berühmt.
Este edificio es famoso.
Ce bâtiment est célèbre.
Questo edificio è famoso.
Este edifício é famoso.
อาคารนี้มีชื่อเสียง
Toà nhà này nổi tiếng.
这座建筑很有名。
這座建築很有名。
This calculator converts one currency into another.
Dieser Rechner konvertiert eine Währung in eine andere.
Esta calculadora convierte una moneda en otra.
Cette calculatrice convertit une monnaie en une autre.
Questo calcolatore converte una valuta in un'altra.
Essa calculadora converte uma moeda em outra.
เครื่องคิดเลขนี้แปลงสกุลเงินหนึ่งเป็นสกุลเงินอื่น
Máy tính này chuyển đổi một đơn vị tiền tệ sang một loại tiền tệ khác.
这个计算器将一种货币转换成另一种
這個計算器將一種貨幣轉換成另一種
It is one of the great unsolved mysteries of this century.
Es ist eines der großen ungelösten Geheimnisse dieses Jahrhunderts.
Es uno de los grandes misterios sin resolver de este siglo.
C'est l'un des grands mystères non résolus de ce siècle.
È uno dei grandi misteri irrisolti di questo secolo.
É um dos grandes mistérios não resolvidos deste século.
เป็นหนึ่งในความลึกลับอันยอดเยี่ยมของศตวรรษนี้
Đây là một trong những bí ẩn chưa được giải quyết tuyệt vời của thế kỷ này.
这是本世纪最大的未解之谜之一。
這是本世紀最大的未解之謎之一。
The role will be the biggest challenge of his acting career.
Die Rolle wird die größte Herausforderung seiner Schauspielkarriere sein.
El papel será el mayor desafío de su carrera como actor.
Le rôle sera le plus grand défi de sa carrière d'acteur.
Il ruolo sarà la più grande sfida della sua carriera di attore.
O papel será o maior desafio de sua carreira de ator.
บทบาทนี้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการแสดงของเขา
Vai diễn sẽ là thách thức lớn nhất cho sự nghiệp diễn xuất của anh.
这个角色将是他演艺生涯中最大的挑战。
這個角色將是他演藝生涯中最大的挑戰。
A very strong sense of smell characterizes this breed of dog.
Ein sehr starker Geruchssinn zeichnet diese Hunderasse aus.
Un fuerte sentido del olfato caracteriza a esta raza de perros.
Un sens de l'odorat très fort caractérise cette race de chien.
Un forte senso dell'olfatto caratterizza questa razza di cane.
Um sentimento de cheiro muito forte caracteriza esta raça de cachorro.
ความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากของกลิ่น characterizes สุนัขสายพันธุ์นี้
Một cảm giác rất mạnh mẽ về mùi đặc trưng cho giống chó này.
一种非常强烈的嗅觉表征这种狗的品种。
一種非常強烈的嗅覺表徵這種狗的品種。
No charge is made for this service.
Für diesen Service wird keine Gebühr erhoben.
No se aplica ningún cargo por este servicio.
Aucun frais n'est facturé pour ce service.
Nessun addebito per questo servizio.
Nenhuma cobrança é feita para este serviço.
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการนี้
Không tính phí cho dịch vụ này.
这项服务不收取任何费用。
這項服務不收取任何費用。
This picture reminds me of my childhood.
Dieses Bild erinnert mich an meine Kindheit.
Esta imagen me recuerda mi infancia.
Cette photo me rappelle mon enfance.
Questa foto mi ricorda la mia infanzia.
Esta foto me faz lembrar da minha infância.
ภาพนี้ทำให้ฉันนึกถึงวัยเด็กของฉัน
Hình ảnh này nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của tôi.
这张照片让我想起了我的童年。
這張照片讓我想起了我的童年。
More than one million foreigners visit the city every year.
Mehr als eine Million Ausländer besuchen die Stadt jedes Jahr.
Más de un millón de extranjeros visitan la ciudad cada año.
Plus d'un million d'étrangers visitent la ville chaque année.
Più di un milione di stranieri visitano la città ogni anno.
Mais de um milhão de estrangeiros visitam a cidade todos os anos.
ชาวต่างชาติมากกว่าหนึ่งล้านคนเดินทางมาเที่ยวเมืองทุกปี
Hơn một triệu người nước ngoài đến thăm thành phố mỗi năm.
每年有超过一百万的外国人访问这座城市。
每年有超過一百萬的外國人訪問這座城市。
That is a classic example.
Das ist ein klassisches Beispiel.
Ese es un ejemplo clásico.
C'est un exemple classique.
Questo è un classico esempio.
Esse é um exemplo clássico.
นั่นคือตัวอย่างคลาสสิก
Đó là một ví dụ cổ điển.
这是一个典型的例子。
這是一個典型的例子。
The clever girl quickly solved the riddle.
Das kluge Mädchen löste schnell das Rätsel.
La chica inteligente resolvió rápidamente el enigma.
La fille intelligente a rapidement résolu l'énigme.
La ragazza intelligente risolse rapidamente l'enigma.
A garota inteligente resolveu rapidamente o enigma.
สาวฉลาดฉลาดแก้ปริศนาได้อย่างรวดเร็ว
Cô gái thông minh nhanh chóng giải quyết được câu đố.
聪明的女孩很快解决了这个谜题。
聰明的女孩很快解決了這個謎題。
I have no clue why he did that.
Ich habe keine Ahnung, warum er das getan hat.
No tengo idea de por qué lo hizo.
Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle il l'a fait.
Non ho idea del perché lo abbia fatto.
Não tenho idéia de por que ele fez isso.
ฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น
Tôi không có đầu mối tại sao ông ấy đã làm điều đó.
我不知道他为什么这么做。
我不知道他為什麼這麼做。
The soldier followed the command of his superior.
Der Soldat folgte dem Befehl seines Vorgesetzten.
El soldado siguió el comando de su superior.
Le soldat a suivi le commandement de son supérieur.
Il soldato seguì il comando del suo superiore.
O soldado seguiu o comando de seu superior.
ทหารตามคำสั่งของหัวหน้าของเขา
Người lính theo chỉ huy cấp trên của mình.
这名士兵服从了他的上级的指挥。
這名士兵服從了他的上級的指揮。
My brief comment explains the situation.
Mein kurzer Kommentar erklärt die Situation.
Mi breve comentario explica la situación.
Mon bref commentaire explique la situation.
Il mio breve commento spiega la situazione.
Meu breve comentário explica a situação.
ความเห็นโดยย่อของฉันอธิบายถึงสถานการณ์
Bình luận ngắn gọn của tôi giải thích tình hình.
我的简短评论解释了这种情况。
我的簡短評論解釋了這種情況。
The commission will deal with this issue next week.
Die Kommission wird sich nächste Woche mit diesem Thema befassen.
La comisión se ocupará de este tema la próxima semana.
La commission traitera de cette question la semaine prochaine.
La commissione affronterà questo problema la prossima settimana.
A comissão tratará este assunto na próxima semana.
คณะกรรมาธิการจะจัดการกับปัญหานี้ในสัปดาห์หน้า
Ủy ban sẽ giải quyết vấn đề này trong tuần tới.
该委员会将在下周处理这个问题。
該委員會將在下周處理這個問題。
The two companies pursue a common goal.
Die beiden Unternehmen verfolgen ein gemeinsames Ziel.
Las dos compañías persiguen un objetivo común.
Les deux sociétés poursuivent un objectif commun.
Le due aziende perseguono un obiettivo comune.
As duas empresas perseguem um objetivo comum.
ทั้งสอง บริษัท มีเป้าหมายร่วมกัน
Hai công ty này theo đuổi một mục tiêu chung.
这两家公司追求共同的目标。
這兩家公司追求共同的目標。
These complex procedures are difficult to understand.
Diese komplexen Verfahren sind schwer zu verstehen.
Estos complejos procedimientos son difíciles de entender.
Ces procédures complexes sont difficiles à comprendre.
Queste complesse procedure sono difficili da capire.
Esses procedimentos complexos são difíceis de entender.
ขั้นตอนที่ซับซ้อนเหล่านี้ยากที่จะเข้าใจ
Những thủ tục phức tạp này rất khó hiểu.
这些复杂的程序难以理解。
這些複雜的程序難以理解。
The question of the future of this club concerns all of us.
Die Frage nach der Zukunft dieses Clubs betrifft uns alle.
La cuestión del futuro de este club nos concierne a todos.
La question de l'avenir de ce club nous concerne tous.
La domanda sul futuro di questo club riguarda tutti noi.
A questão do futuro deste clube diz respeito a todos nós.
คำถามเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ
Câu hỏi về tương lai của câu lạc bộ này liên quan đến tất cả chúng ta.
这个俱乐部的未来问题关系到我们所有人。
這個俱樂部的未來問題關係到我們所有人。
The President is deeply concerned about this issue.
Der Präsident ist sehr besorgt über dieses Problem.
El Presidente está profundamente preocupado por este tema.
Le président est profondément préoccupé par cette question.
Il Presidente è profondamente preoccupato per questo problema.
O Presidente está profundamente preocupado com esta questão.
ประธานาธิบดีรู้สึกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
Tổng thống quan tâm sâu sắc đến vấn đề này.
总统对这个问题深表关切。
總統對這個問題深表關切。
I have nothing to say concerning this issue.
Ich habe nichts zu diesem Thema zu sagen.
No tengo nada que decir sobre este tema.
Je n'ai rien à dire sur cette question.
Non ho nulla da dire su questo problema.
Não tenho nada a dizer sobre este problema.
ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับปัญหานี้
Tôi không có gì để nói về vấn đề này.
关于这个问题,我无话可说。
關於這個問題,我無話可說。
He was confident that the event would be successful.
Er war zuversichtlich, dass die Veranstaltung erfolgreich sein würde.
Estaba seguro de que el evento sería exitoso.
Il était confiant que l'événement serait couronné de succès.
Era sicuro che l'evento avrebbe avuto successo.
Ele estava confiante de que o evento seria bem sucedido.
เขามั่นใจว่าเหตุการณ์จะประสบความสำเร็จ
Ông tin rằng sự kiện này sẽ thành công.
他相信这次活动会取得成功。
他相信這次活動會取得成功。
This novel consists of three parts.
Dieser Roman besteht aus drei Teilen.
Esta novela consiste en tres partes.
Ce roman se compose de trois parties.
Questo romanzo consiste di tre parti.
Este romance é composto por três partes.
นวนิยายเรื่องนี้ประกอบด้วยสามส่วน
Cuốn tiểu thuyết này bao gồm ba phần.
这部小说由三部分组成。
這部小說由三部分組成。
My boss had the situation under control.
Mein Chef hatte die Situation unter Kontrolle.
Mi jefe tenía la situación bajo control.
Mon patron avait la situation sous contrôle.
Il mio capo aveva la situazione sotto controllo.
Meu chefe teve a situação sob controle.
เจ้านายของฉันมีสถานการณ์ภายใต้การควบคุม
Ông chủ của tôi đã có tình hình kiểm soát.
我的老板已经掌握了这个情况。
我的老闆已經掌握了這個情況。
I am firmly convinced of that.
Davon bin ich fest überzeugt.
Estoy firmemente convencido de eso.
Je suis fermement convaincu de cela.
Ne sono fermamente convinto.
Estou firmemente convencido disso.
ฉันมั่นใจอย่างแน่วแน่ว่า
Tôi chắc chắn về điều đó.
我坚信这一点。
我堅信這一點。
I want to copy this photo for the newsletter.
Ich möchte dieses Foto für den Newsletter kopieren.
Quiero copiar esta foto para el boletín.
Je veux copier cette photo pour la newsletter.
Voglio copiare questa foto per la newsletter.
Quero copiar esta foto para a newsletter.
ฉันต้องการคัดลอกรูปภาพนี้เพื่อรับจดหมายข่าว
Tôi muốn sao chép bức ảnh này cho bản tin.
我想复制这张照片的时事通讯。
我想複製這張照片的時事通訊。
The magnificent house belonged to a count and his family.
Das prächtige Haus gehörte einem Grafen und seiner Familie.
La magnífica casa pertenecía a un conde y su familia.
La magnifique maison appartenait à un comte et à sa famille.
La magnifica casa apparteneva a un conte e alla sua famiglia.
A magnífica casa pertencia a um conde e a sua família.
บ้านที่งดงามเป็นของนับและครอบครัวของเขา
Ngôi nhà tuyệt vời thuộc về một nhà thờ và gia đình ông.
这座宏伟的房子属于伯爵和他的家人。
這座宏偉的房子屬於伯爵和他的家人。
The couple adopted a child.
Das Paar adoptierte ein Kind.
La pareja adoptó un niño.
Le couple a adopté un enfant.
La coppia ha adottato un bambino.
O casal adotou uma criança.
ทั้งคู่เป็นบุตรบุญธรรม
Cặp vợ chồng nhận nuôi con.
这对夫妇收养了一个孩子。
這對夫婦收養了一個孩子。
All candidates should meet this criterion.
Alle Kandidaten sollten dieses Kriterium erfüllen.
Todos los candidatos deben cumplir este criterio.
Tous les candidats doivent répondre à ce critère.
Tutti i candidati dovrebbero soddisfare questo criterio.
Todos os candidatos devem cumprir este critério.
ผู้สมัครทั้งหมดควรเป็นไปตามเกณฑ์นี้
Tất cả các ứng viên phải đáp ứng tiêu chí này.
所有考生都应该符合这个标准。
所有考生都應該符合這個標準。
Thanks to the good weather, it was an excellent crop.
Dank des guten Wetters war es eine ausgezeichnete Ernte.
Gracias al buen clima, fue una cosecha excelente.
Grâce au beau temps, c'était une excellente récolte.
Grazie al bel tempo, è stato un raccolto eccellente.
Graças ao bom tempo, foi uma excelente safra.
ขอบคุณสภาพอากาศที่ดีมันเป็นพืชที่ยอดเยี่ยม
Nhờ thời tiết tốt, đó là một vụ mùa tuyệt vời.
由于天气好,这是一个非常好的作物。
由於天氣好,這是一個非常好的作物。
This road sign warns drivers of a dangerous curve.
Dieses Straßenschild warnt den Fahrer vor einer gefährlichen Kurve.
Esta señal de tráfico advierte a los conductores de una curva peligrosa.
Ce panneau de signalisation avertit les conducteurs d'une courbe dangereuse.
Questo segnale stradale avverte i conducenti di una curva pericolosa.
Este sinalizador alerta os drivers de uma curva perigosa.
ป้ายบอกทางนี้เตือนผู้ขับขี่ของเส้นโค้งที่เป็นอันตราย
Dấu hiệu đường này cảnh báo lái xe của một đường cong nguy hiểm.
这个路标警告司机有危险的曲线。
這個路標警告司機有危險的曲線。
This little dog is cute.
Dieser kleine Hund ist süß.
Este pequeño perro es lindo.
Ce petit chien est mignon.
Questo cagnolino è carino.
Esse cachorrinho é fofo.
สุนัขตัวนี้น่ารัก
Con chó nhỏ này rất dễ thương.
这只小狗很可爱。
這隻小狗很可愛。
Watch out! It is dangerous here!
Achtung! Es ist gefährlich hier!
¡Cuidado! ¡Es peligroso aquí!
Fais attention! C'est dangereux ici!
Attento! È pericoloso qui!
Cuidado! É perigoso aqui!
ระวัง! เป็นอันตรายที่นี่!
Xem ra! Đây là nguy hiểm ở đây!
小心!这里很危险!
小心!這裡很危險!
This is for you, my dear child.
Das ist für dich, mein liebes Kind.
Esto es para ti, mi querido hijo.
Ceci est pour vous, mon cher enfant.
Questo è per te, mia cara bambina.
Isto é para você, meu querido filho.
นี่คือสำหรับคุณลูกที่รักของฉัน
Đây là dành cho bạn, con yêu quý của tôi.
这是给你的,我亲爱的孩子。
這是給你的,我親愛的孩子。
After a long debate, the congress approved the proposal.
Nach einer langen Debatte stimmte der Kongress dem Vorschlag zu.
Después de un largo debate, el congreso aprobó la propuesta.
Après un long débat, le congrès a approuvé la proposition.
Dopo un lungo dibattito, il congresso ha approvato la proposta.
Após um longo debate, o congresso aprovou a proposta.
หลังจากการอภิปรายเป็นเวลานานสภาคองเกรสอนุมัติข้อเสนอนี้
Sau một cuộc tranh luận kéo dài, Đại hội đã thông qua đề xuất.
经过漫长的辩论后,大会批准了这项提案。
經過漫長的辯論後,大會批准了這項提案。
Over the last decade, many new houses have been built in this town.
Im letzten Jahrzehnt wurden viele neue Häuser in dieser Stadt gebaut.
En la última década, muchas casas nuevas se han construido en esta ciudad.
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses nouvelles maisons ont été construites dans cette ville.
Nell'ultimo decennio, molte nuove case sono state costruite in questa città.
Ao longo da última década, muitas casas novas foram construídas nesta cidade.
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสร้างบ้านใหม่หลายหลังในเมืองนี้
Trong thập kỷ qua, nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng trong thị trấn này.
在过去的十年里,这个小镇已经建成了许多新房子。
在過去的十年裡,這個小鎮已經建成了許多新房子。
The team discussed the issue and then came to a decision.
Das Team diskutierte das Thema und kam dann zu einer Entscheidung.
El equipo discutió el problema y luego tomó una decisión.
L'équipe a discuté de la question et est ensuite parvenue à une décision.
Il team ha discusso il problema e poi ha preso una decisione.
A equipe discutiu o problema e então tomou uma decisão.
ทีมคุยกันเรื่องนี้แล้วจึงตัดสินใจ
Nhóm thảo luận về vấn đề này và sau đó đã đưa ra quyết định.
团队讨论了这个问题,然后做出了决定。
團隊討論了這個問題,然後做出了決定。
The soldiers successfully defended the fortress.
Die Soldaten verteidigten erfolgreich die Festung.
Los soldados defendieron con éxito la fortaleza.
Les soldats ont défendu avec succès la forteresse.
I soldati hanno difeso con successo la fortezza.
Os soldados defenderam com sucesso a fortaleza.
ทหารประสบความสำเร็จในการปกป้องป้อมปราการ
Những người lính thành công bảo vệ pháo đài.
士兵们成功地防御了这座堡垒。
士兵們成功地防禦了這座堡壘。
The new facts have definitely influenced the decision.
Die neuen Fakten haben die Entscheidung definitiv beeinflusst.
Los nuevos hechos definitivamente han influido en la decisión.
Les faits nouveaux ont définitivement influencé la décision.
I nuovi fatti hanno sicuramente influenzato la decisione.
Os novos fatos definitivamente influenciaram a decisão.
ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างแน่นอน
Các sự kiện mới đã chắc chắn ảnh hưởng đến quyết định.
新的事实肯定影响了这个决定。
新的事實肯定影響了這個決定。
The definition explains the term.
Die Definition erklärt den Begriff.
La definición explica el término.
La définition explique le terme.
La definizione spiega il termine.
A definição explica o termo.
คำจำกัดความอธิบายคำ
Định nghĩa giải thích thuật ngữ.
定义解释了这个术语。
定義解釋了這個術語。
Before democracy, kings and queens governed this country.
Vor der Demokratie regierten Könige und Königinnen dieses Land.
Antes de la democracia, los reyes y las reinas gobernaban este país.
Avant la démocratie, les rois et les reines gouvernaient ce pays.
Prima della democrazia, re e regine governavano questo paese.
Antes da democracia, reis e rainhas governavam este país.
ก่อนที่ระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์และราชินีปกครองประเทศนี้
Trước dân chủ, các vị vua và hoàng hậu điều hành đất nước này.
民主之前,国王和王后统治着这个国家。
民主之前,國王和王后統治著這個國家。
Could you describe the person in detail?
Kannst du die Person im Detail beschreiben?
¿Podría describir a la persona en detalle?
Pourriez-vous décrire la personne en détail?
Potresti descrivere la persona in dettaglio?
Você poderia descrever a pessoa em detalhes?
คุณช่วยอธิบายรายละเอียดได้ไหม?
Bạn có thể mô tả người cụ thể?
你能详细描述一下这个人吗?
你能詳細描述一下這個人嗎?
I do not remember the details of the story.
Ich erinnere mich nicht an die Details der Geschichte.
No recuerdo los detalles de la historia.
Je ne me souviens pas des détails de l'histoire.
Non ricordo i dettagli della storia.
Não me lembro dos detalhes da história.
ฉันจำไม่ได้ว่ารายละเอียดของเรื่องนี้
Tôi không nhớ những chi tiết của câu chuyện.
我不记得这个故事的细节。
我不記得這個故事的細節。
I am determined to finish this training.
Ich bin entschlossen, dieses Training zu beenden.
Estoy decidido a terminar este entrenamiento.
Je suis déterminé à terminer cette formation.
Sono determinato a finire questo allenamento.
Estou determinado a terminar este treinamento.
ฉันตั้งใจที่จะจบการฝึกนี้
Tôi quyết tâm hoàn thành khóa học này.
我决心完成这项训练。
我決心完成這項訓練。
This dress is available in different sizes.
Dieses Kleid ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Este vestido está disponible en diferentes tamaños.
Cette robe est disponible en différentes tailles.
Questo vestito è disponibile in diverse taglie.
Este vestido está disponível em diferentes tamanhos.
ชุดนี้มีให้เลือกหลายขนาด
Trang phục này có sẵn trong các kích cỡ khác nhau.
这件连衣裙有不同的尺码。
這件連衣裙有不同的尺碼。
She was proud to have solved the difficult problem.
Sie war stolz darauf, das schwierige Problem gelöst zu haben.
Estaba orgullosa de haber resuelto el problema difícil.
Elle était fière d'avoir résolu le problème difficile.
Era orgogliosa di aver risolto il difficile problema.
Ela estava orgulhosa por ter resolvido o difícil problema.
เธอภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาที่ยากลำบาก
Cô tự hào đã giải quyết được vấn đề khó khăn.
她为解决这个难题感到自豪。
她為解決這個難題感到自豪。
I ordered the book directly from the publisher.
Ich habe das Buch direkt beim Verlag bestellt.
Pedí el libro directamente al editor.
J'ai commandé le livre directement à l'éditeur.
Ho ordinato il libro direttamente dall'editore.
Pedi o livro diretamente da editora.
ฉันสั่งหนังสือจากผู้จัดพิมพ์โดยตรง
Tôi ra lệnh cho cuốn sách trực tiếp từ nhà xuất bản.
我直接从出版商那里订购这本书。
我直接從出版商那裡訂購這本書。
This dish tastes delicious.
Dieses Gericht schmeckt köstlich.
Este plato sabe delicioso.
Ce plat a un goût délicieux.
Questo piatto ha un sapore delizioso.
Este prato prova delicioso.
จานนี้มีรสชาติอร่อย
Món này ngon ngon.
这道菜味道鲜美。
這道菜味道鮮美。
There are no schools in this district.
In diesem Bezirk gibt es keine Schulen.
No hay escuelas en este distrito.
Il n'y a pas d'écoles dans ce district.
Non ci sono scuole in questo distretto.
Não há escolas neste distrito.
ไม่มีโรงเรียนในเขตนี้
Không có trường học trong khu học chánh này.
这个地区没有学校。
這個地區沒有學校。
The boy did not want to disturb his mother at her work.
Der Junge wollte seine Mutter bei ihrer Arbeit nicht stören.
El chico no quería molestar a su madre en su trabajo.
Le garçon ne voulait pas déranger sa mère à son travail.
Il ragazzo non voleva disturbare sua madre nel suo lavoro.
O menino não queria incomodar sua mãe em seu trabalho.
เด็กผู้ชายไม่อยากรบกวนแม่ของเขาในที่ทำงานของเธอ
Cậu bé không muốn làm phiền mẹ mình trong công việc của mình.
这个男孩在工作时不想打扰他的母亲。
這個男孩在工作時不想打擾他的母親。
The housekeeper leaked the information about the couple's divorce.
Die Haushälterin ließ die Informationen über die Scheidung des Paares durchsickern.
El ama de llaves filtró la información sobre el divorcio de la pareja.
La femme de ménage a divulgué les informations sur le divorce du couple.
La governante ha divulgato le informazioni sul divorzio della coppia.
A governanta vazou a informação sobre o divórcio do casal.
แม่บ้านรั่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับการหย่าร้างของทั้งคู่
Người quản gia tiết lộ thông tin về ly hôn của hai người.
管家泄露了关于这对夫妻离婚的信息。
管家洩露了關於這對夫妻離婚的信息。
The woman wanted to dump her boyfriend, but then they reconciled.
Die Frau wollte ihren Freund loswerden, aber dann versöhnten sie sich.
La mujer quería deshacerse de su novio, pero luego se reconciliaron.
La femme voulait vider son petit ami, mais ensuite ils se sont réconciliés.
La donna voleva scaricare il suo fidanzato, ma poi si sono riconciliati.
A mulher queria despejar seu namorado, mas depois se reconciliaram.
ผู้หญิงคนนี้อยากจะทิ้งแฟนของเธอ แต่แล้วก็คืนดีกัน
Người phụ nữ muốn bỏ bạn trai, nhưng sau đó họ hòa giải.
这个女人想甩掉她的男朋友,但后来他们和解了。
這個女人想甩掉她的男朋友,但後來他們和解了。
The soldier was discharged of his duties.
Der Soldat wurde von seinen Pflichten entlassen.
El soldado fue despedido de sus deberes.
Le soldat a été libéré de ses fonctions.
Il soldato fu congedato dai suoi doveri.
O soldado foi cumprido de suas funções.
ทหารถูกปลดออกจากหน้าที่ของเขา
Người lính đã được hoàn thành nhiệm vụ của mình.
这名士兵已被解除了职务。
這名士兵已被解除了職務。
This empty shelf is for your things.
Dieses leere Regal ist für deine Sachen.
Este estante vacío es para tus cosas.
Cette étagère vide est pour vos affaires.
Questo scaffale vuoto è per le tue cose.
Esta prateleira vazia é para suas coisas.
ชั้นวางของว่างนี้เป็นของคุณ
Kệ trống này dành cho những thứ của bạn.
这个空的架子适合你的东西。
這個空的架子適合你的東西。
The first results of the study are encouraging.
Die ersten Ergebnisse der Studie sind ermutigend.
Los primeros resultados del estudio son alentadores.
Les premiers résultats de l'étude sont encourageants.
I primi risultati dello studio sono incoraggianti.
Os primeiros resultados do estudo são encorajadores.
ผลการวิจัยครั้งแรกเป็นที่น่ายินดี
Kết quả đầu tiên của nghiên cứu rất đáng khích lệ.
这项研究的第一批成果令人鼓舞。
研究的第一個結果是令人鼓舞的。
The power supply is enough for this building.
Die Stromversorgung reicht für dieses Gebäude.
El suministro de energía es suficiente para este edificio.
L'alimentation est suffisante pour ce bâtiment.
L'alimentazione elettrica è sufficiente per questo edificio.
A fonte de alimentação é suficiente para este edifício.
แหล่งจ่ายไฟเพียงพอสำหรับอาคารนี้
Nguồn cung cấp điện đủ cho tòa nhà này.
这座建筑物的电源就足够了。
這座建築物的電源就足夠了。
All visitors, especially the children, found the clown funny.
Alle Besucher, besonders die Kinder, fanden den Clown lustig.
Todos los visitantes, especialmente los niños, encontraron divertido al payaso.
Tous les visiteurs, surtout les enfants, ont trouvé le clown drôle.
Tutti i visitatori, specialmente i bambini, hanno trovato divertente il pagliaccio.
Todos os visitantes, especialmente as crianças, acharam o palhaço engraçado.
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดโดยเฉพาะเด็ก ๆ พบตัวตลกดังกล่าว
Tất cả các du khách, đặc biệt là trẻ em, đã tìm thấy chú hề hài hước.
所有的游客,尤其是孩子们,都发现这个小丑很有趣。
所有的遊客,尤其是孩子們,都發現這個小丑很有趣。
There are three essentially different ways of tackling the problem.
Es gibt drei grundsätzlich unterschiedliche Wege, das Problem anzugehen.
Hay tres formas esencialmente diferentes de abordar el problema.
Il y a trois façons essentiellement différentes de s'attaquer au problème.
Esistono tre modi essenzialmente diversi di affrontare il problema.
Existem três formas essencialmente diferentes de abordar o problema.
มีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสามวิธี
Có ba cách cơ bản để giải quyết vấn đề.
处理这个问题有三种基本不同的方式。
處理這個問題有三種基本不同的方式。
I will do everything I can to address the problem.
Ich werde alles tun, um das Problem anzugehen.
Haré todo lo que pueda para resolver el problema.
Je ferai tout ce que je peux pour résoudre le problème.
Farò tutto il possibile per affrontare il problema.
Farei tudo o que puder para resolver o problema.
ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหา
Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giải quyết vấn đề.
我会尽我所能解决这个问题。
我會盡我所能解決這個問題。
At the end of this semester, I have to take many exams.
Am Ende dieses Semesters muss ich viele Prüfungen ablegen.
Al final de este semestre, tengo que tomar muchos exámenes.
À la fin de ce semestre, je dois passer de nombreux examens.
Alla fine di questo semestre, devo sostenere molti esami.
No final deste semestre, eu tenho que fazer muitos exames.
ในตอนท้ายของภาคการศึกษานี้ฉันต้องสอบหลายครั้ง
Vào cuối học kỳ này, tôi phải làm nhiều kỳ thi.
在这学期结束时,我必须参加很多考试。
在這學期結束時,我必須參加很多考試。
Our first visit to the city was very exciting.
Unser erster Besuch in der Stadt war sehr aufregend.
Nuestra primera visita a la ciudad fue muy emocionante.
Notre première visite à la ville était très excitant.
La nostra prima visita in città è stata molto emozionante.
Nossa primeira visita à cidade foi muito emocionante.
การมาเยือนครั้งแรกของเราในเมืองนั้นน่าตื่นเต้นมาก
Chuyến thăm đầu tiên của chúng tôi tới thành phố rất thú vị.
我们第一次去这个城市非常兴奋。
我們第一次去這個城市非常興奮。
This is a good exercise for the leg muscles.
Dies ist eine gute Übung für die Beinmuskulatur.
Este es un buen ejercicio para los músculos de las piernas.
C'est un bon exercice pour les muscles de la jambe.
Questo è un buon esercizio per i muscoli delle gambe.
Este é um bom exercício para os músculos da perna.
นี่คือการออกกำลังกายที่ดีสำหรับกล้ามเนื้อขา
Đây là một bài tập tốt cho cơ bắp chân.
这对腿部肌肉来说是一个很好的锻炼。
這對腿部肌肉來說是一個很好的鍛煉。
This car park has two exits.
Dieser Parkplatz hat zwei Ausgänge.
Este estacionamiento tiene dos salidas.
Ce parking a deux sorties.
Questo parcheggio ha due uscite.
Este parque de estacionamento tem duas saídas.
ที่จอดรถนี้มีทางออกสองทาง
Bãi đậu xe này có hai lối ra.
这个停车场有两个出口。
這個停車場有兩個出口。
The professor expects a term paper from every student.
Der Professor erwartet von jedem Studenten eine Hausarbeit.
El profesor espera un trabajo final de cada alumno.
Le professeur attend un article de chaque étudiant.
Il professore si aspetta un termine da tutti gli studenti.
O professor espera um documento de cada estudante.
ศาสตราจารย์คาดหวังว่าจะเป็นเอกสารระยะยาวจากนักเรียนทุกคน
Giáo sư mong đợi một bài báo dài từ mỗi học sinh.
这位教授期待每位学生的学期论文。
這位教授期待每位學生的學期論文。
It was an adventure to explore this remote mountain.
Es war ein Abenteuer, diesen abgelegenen Berg zu erkunden.
Fue una aventura explorar esta remota montaña.
C'était une aventure pour explorer cette montagne reculée.
È stata un'avventura esplorare questa remota montagna.
Foi uma aventura para explorar esta montanha remota.
เป็นการผจญภัยในการสำรวจภูเขาที่ห่างไกลนี้
Đó là một cuộc phiêu lưu để khám phá ngọn núi xa xôi này.
探索这座偏远的山脉是一次冒险。
探索這座偏遠的山脈是一次冒險。
The singer had extraordinary talent.
Der Sänger hatte außergewöhnliches Talent.
El cantante tenía un talento extraordinario.
Le chanteur avait un talent extraordinaire.
Il cantante aveva un talento straordinario.
O cantor tinha talento extraordinário.
นักร้องมีพรสวรรค์พิเศษ
Ca sĩ có tài năng phi thường.
这位歌手拥有非凡的才能。
這位歌手擁有非凡的才能。
This tent was made for extreme weather conditions.
Dieses Zelt wurde für extreme Wetterbedingungen hergestellt.
Esta tienda fue hecha para condiciones climáticas extremas.
Cette tente a été faite pour des conditions météorologiques extrêmes.
Questa tenda è stata realizzata per condizioni meteorologiche estreme.
Esta barraca foi feita para condições climáticas extremas.
เต็นท์นี้ทำขึ้นเพื่อสภาพอากาศที่รุนแรง
Lều này được làm cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
这顶帐篷是为极端天气情况而制作的。
這頂帳篷是為極端天氣情況而製作的。
He was extremely happy about the positive answer.
Er war sehr glücklich über die positive Antwort.
Estaba extremadamente feliz con la respuesta positiva.
Il était extrêmement heureux de la réponse positive.
Era estremamente felice della risposta positiva.
Ele ficou extremamente feliz com a resposta positiva.
เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำตอบในทางบวก
Anh ấy rất hạnh phúc với câu trả lời tích cực.
他对这个肯定的答案感到非常高兴。
他對這個肯定的答案感到非常高興
Don't make such a sad face!
Mach kein so trauriges Gesicht!
¡No hagas una cara tan triste!
Ne fais pas un visage si triste!
Non fare una faccia così triste!
Não faça um rosto tão triste!
อย่าทำให้หน้าเศร้า!
Đừng làm như vậy một khuôn mặt buồn!
不要让这样一个悲伤的脸!
不要讓這樣一個悲傷的臉!
I refute these false allegations.
Ich widerlege diese falschen Behauptungen.
Rechazo estas falsas acusaciones.
Je réfute ces fausses allégations.
Respingo queste false accuse.
Refiro essas falsas alegações.
ฉันหักล้างข้อกล่าวหาเท็จเหล่านี้
Tôi bác bỏ những cáo buộc sai lầm này.
我反驳这些错误的指控。
我反駁這些錯誤的指控。
This dress has a fancy design.
Dieses Kleid hat ein schickes Design.
Este vestido tiene un diseño elegante.
Cette robe a un design de fantaisie.
Questo vestito ha un design di fantasia
Este vestido tem um design elegante.
ชุดนี้มีการออกแบบแฟนซี
Trang phục này có thiết kế lạ mắt.
这件衣服有一个奇特的设计。
這件衣服有一個奇特的設計。
The book gives fascinating insights into the ancient world.
Das Buch gibt faszinierende Einblicke in die Antike.
El libro ofrece ideas fascinantes sobre el mundo antiguo.
Le livre donne des aperçus fascinants sur le monde antique.
Il libro offre affascinanti intuizioni nel mondo antico.
O livro dá uma visão fascinante do mundo antigo.
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจในโลกยุคโบราณ
Cuốn sách mang lại những hiểu biết hấp dẫn vào thế giới cổ đại.
这本书给古代世界提供了有趣的见解。
這本書給古代世界提供了有趣的見解。
The play received excellent feedback.
Das Stück erhielt ein ausgezeichnetes Feedback.
La obra recibió excelentes comentarios.
Le jeu a reçu d'excellents commentaires.
Il gioco ha ricevuto un feedback eccellente.
A peça recebeu excelente feedback.
การเล่นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
Vở kịch nhận được phản hồi tuyệt vời.
这出戏得到了很好的反馈。
這齣戲得到了很好的反饋。
There are just a few quiet spots in this big city.
Es gibt nur ein paar ruhige Orte in dieser großen Stadt.
Solo hay unos pocos lugares tranquilos en esta gran ciudad.
Il y a juste quelques endroits calmes dans cette grande ville.
Ci sono solo alcuni punti tranquilli in questa grande città.
Há apenas alguns pontos tranquilos nesta grande cidade.
มีเพียงไม่กี่จุดที่เงียบสงบในเมืองใหญ่นี้
Chỉ có một vài điểm yên tĩnh ở thành phố lớn này.
这个大城市里只有几个安静的地方。
這個大城市裡只有幾個安靜的地方。
The bookkeeper wrote the figures into the ledger.
Der Buchhalter schrieb die Zahlen in das Hauptbuch.
El contable escribió las cifras en el libro mayor.
Le comptable a écrit les chiffres dans le grand livre.
Il contabile ha scritto le cifre nel libro mastro.
O contador escreveu os números no livro de contas.
พนักงานทำบัญชีเขียนตัวเลขไว้ในบัญชีแยกประเภท
Người kế toán đã viết những con số vào sổ cái.
簿记员将这些数字写入分类帐中。
簿記員將這些數字寫入分類帳中。
I read the book and saw the film.
Ich las das Buch und sah den Film.
Leí el libro y vi la película.
J'ai lu le livre et j'ai vu le film.
Ho letto il libro e ho visto il film.
Eu li o livro e vi o filme.
ฉันอ่านหนังสือและดูหนัง
Tôi đọc cuốn sách và xem bộ phim.
我读了这本书并看了这部电影。
我讀了這本書並看了這部電影。
The fish had a red fin.
Der Fisch hatte eine rote Flosse.
El pez tenía una aleta roja.
Le poisson avait une nageoire rouge.
Il pesce aveva una pinna rossa.
O peixe tinha uma barbatana vermelha.
ปลามีครีบแดง
Cá có vây đỏ.
这条鱼有一个红鳍。
這條魚有一個紅鰭。
The hat fits very well with the new dress.
Der Hut passt sehr gut zum neuen Kleid.
El sombrero se adapta muy bien con el nuevo vestido.
Le chapeau va très bien avec la nouvelle robe.
Il cappello si adatta molto bene con il nuovo vestito.
O chapéu se encaixa muito bem com o novo vestido.
หมวกสวมใส่ได้ดีกับชุดใหม่
Mũ phù hợp rất tốt với chiếc váy mới.
这顶帽子很适合新款连衣裙。
這頂帽子很適合新款連衣裙。
Fresh basil greatly enhances the flavour of this dish.
Frisches Basilikum verbessert den Geschmack dieses Gerichtes erheblich.
La albahaca fresca mejora mucho el sabor de este plato.
Le basilic frais améliore grandement la saveur de ce plat.
Il basilico fresco migliora notevolmente il sapore di questo piatto.
O manjericão aumenta o sabor deste prato.
โหระพาสดช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารจานนี้
Húng quế tươi làm tăng hương vị của món ăn này.
新鲜的罗勒大大增强了这道菜的味道。
新鮮的羅勒大大增強了這道菜的味道。
This fish has a very tender flesh; it is delicious.
Dieser Fisch hat ein sehr zartes Fleisch; es ist köstlich.
Este pez tiene una carne muy tierna; es delicioso.
Ce poisson a une chair très tendre; c'est délicieux.
Questo pesce ha una carne molto tenera; è delizioso.
Este peixe tem uma carne muito macia; é delicioso.
ปลาตัวนี้มีเนื้อนุ่มมาก มันอร่อยมาก.
Con cá này có thịt mềm; nó ngon.
这条鱼肉很嫩,它很美味。
這條魚肉很嫩,它很美味。
There are many different trees in this forest.
In diesem Wald gibt es viele verschiedene Bäume.
Hay muchos árboles diferentes en este bosque.
Il y a beaucoup d'arbres différents dans cette forêt.
Ci sono molti alberi diversi in questa foresta.
Existem muitas árvores diferentes nesta floresta.
มีต้นไม้หลายชนิดอยู่ในป่านี้
Có nhiều cây khác nhau trong khu rừng này.
这片森林里有许多不同的树木。
這片森林裡有許多不同的樹木。
The sentence is formally correct, but it sounds odd.
Der Satz ist formal korrekt, aber er klingt seltsam.
La oración es formalmente correcta, pero suena extraña.
La phrase est formellement correcte, mais cela semble étrange.
La frase è formalmente corretta, ma suona strana.
A frase é formalmente correta, mas parece estranha.
ประโยคนี้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ แต่ฟังดูแปลก ๆ
Câu này chính thức là chính xác, nhưng có vẻ kỳ quặc.
这句话在形式上是正确的,但听起来很奇怪。
這句話在形式上是正確的,但聽起來很奇怪。
The experiment has confirmed the formula.
Das Experiment hat die Formel bestätigt.
El experimento ha confirmado la fórmula.
L'expérience a confirmé la formule.
L'esperimento ha confermato la formula.
O experimento confirmou a fórmula.
การทดสอบยืนยันสูตรแล้ว
Thử nghiệm đã xác nhận công thức.
实验已经证实了这个公式。
實驗已經證實了這個公式。
He bought a beautiful frame for the new painting.
Er kaufte einen schönen Rahmen für das neue Gemälde.
Compró un hermoso marco para la nueva pintura.
Il a acheté un beau cadre pour la nouvelle peinture.
Ha comprato una bella cornice per il nuovo dipinto.
Ele comprou uma bela moldura para a nova pintura.
เขาซื้อกรอบรูปสวย ๆ สำหรับภาพวาดใหม่
Anh mua một khung cảnh đẹp cho bức tranh mới.
他为这幅新画作买了一个漂亮的框架。
他為這幅新畫作買了一個漂亮的框架
I have visited this town frequently and know it quite well by now.
Ich habe diese Stadt häufig besucht und kenne sie mittlerweile sehr gut.
He visitado esta ciudad con frecuencia y ahora la conozco bastante bien.
J'ai visité cette ville fréquemment et je la connais très bien maintenant.
Ho visitato questa città frequentemente e lo conosco abbastanza bene ormai.
Eu já visitei esta cidade com frequência e já conheço isso bastante bem.
ฉันได้ไปเยือนเมืองนี้บ่อยๆและรู้ดีแล้วในตอนนี้
Tôi đã viếng thăm thành phố này thường xuyên và biết khá rõ về điều đó ngay bây giờ.
我经常访问这个小镇,现在知道它很好。
我經常訪問這個小鎮,現在知道它很好。
He was fully aware of the situation.
Er war sich der Situation voll bewusst.
Él era completamente consciente de la situación.
Il était pleinement conscient de la situation.
Era pienamente consapevole della situazione.
Ele estava plenamente consciente da situação.
เขาตระหนักดีถึงสถานการณ์
Anh ấy đã nhận thức đầy đủ về tình hình.
他完全知道这种情况。
他完全知道這種情況。
This car drives on gasoline.
Dieses Auto fährt mit Benzin.
Este carro conduce con gasolina.
Cette voiture roule sur l'essence.
Questa macchina guida a benzina.
Este carro dirige a gasolina.
รถคันนี้ใช้น้ำมันเบนซิน
Chiếc xe này chạy xăng.
这辆车开着汽油。
這輛車開著汽油。
This machine has a gear made of ceramics.
Diese Maschine hat ein Getriebe aus Keramik.
Esta máquina tiene un engranaje hecho de cerámica.
Cette machine a un engrenage en céramique.
Questa macchina ha un ingranaggio fatto di ceramica.
Esta máquina possui uma engrenagem feita de cerâmica.
เครื่องนี้มีเกียร์ทำจากเซรามิค
Máy này có một thiết bị làm bằng gốm sứ.
这台机器有一个由陶瓷制成的齿轮。
這台機器有一個由陶瓷製成的齒輪。
The information was too general to be useful.
Die Informationen waren zu allgemein, um nützlich zu sein.
La información era demasiado general para ser útil.
L'information était trop générale pour être utile.
L'informazione era troppo generica per essere utile.
A informação era muito geral para ser útil.
ข้อมูลนี้กว้างเกินไปที่จะเป็นประโยชน์
Thông tin là quá chung chung để có ích.
这些信息过于宽泛而无用。
這些信息過於寬泛而無用。
The landscape in this country is just gorgeous.
Die Landschaft in diesem Land ist einfach wunderschön.
El paisaje en este país es simplemente hermoso.
Le paysage de ce pays est magnifique.
Il paesaggio in questo paese è semplicemente stupendo.
A paisagem neste país é simplesmente maravilhosa.
ภูมิทัศน์ในประเทศนี้งดงามมาก
Phong cảnh ở đất nước này thật tuyệt vời.
这个国家的风景非常美丽。
這個國家的風景非常美麗。
Before democracy, kings and queens governed this country.
Vor der Demokratie regierten Könige und Königinnen dieses Land.
Antes de la democracia, los reyes y las reinas gobernaban este país.
Avant la démocratie, les rois et les reines gouvernaient ce pays.
Prima della democrazia, re e regine governavano questo paese.
Antes da democracia, reis e rainhas governavam este país.
ก่อนที่ระบอบประชาธิปไตยกษัตริย์และราชินีปกครองประเทศนี้
Trước dân chủ, các vị vua và hoàng hậu điều hành đất nước này.
民主之前,国王和王后统治着这个国家。
民主之前,國王和王后統治著這個國家。
This graph illustrates the relation between health and happiness.
Diese Grafik veranschaulicht die Beziehung zwischen Gesundheit und Glück.
Este gráfico ilustra la relación entre salud y felicidad.
Ce graphique illustre la relation entre la santé et le bonheur.
Questo grafico illustra la relazione tra salute e felicità.
Este gráfico ilustra a relação entre saúde e felicidade.
กราฟนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและความสุข
Biểu đồ này minh họa mối quan hệ giữa sức khoẻ và hạnh phúc.
这张图说明了健康与幸福之间的关系。
這張圖說明了健康與幸福之間的關係。
The job requires a great sense of responsibility.
Der Job erfordert ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
El trabajo requiere un gran sentido de responsabilidad.
Le travail exige un grand sens des responsabilités.
Il lavoro richiede un grande senso di responsabilità.
O trabalho exige um grande senso de responsabilidade.
งานต้องมีความรับผิดชอบที่ดี
Công việc đòi hỏi một trách nhiệm rất lớn.
这份工作需要很高的责任感。
這份工作需要很高的責任感。
I greatly admire this painter.
Ich bewundere diesen Maler sehr.
Admiro mucho a este pintor.
J'admire beaucoup ce peintre.
Ammiro molto questo pittore.
Eu admiro muito este pintor.
ฉันชื่นชมจิตรกรคนนี้มาก
Tôi rất ngưỡng mộ họa sĩ này.
我非常欣赏这位画家。
我非常欣賞這位畫家。
The manager was accused of gross negligence.
Dem Manager wurde grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen.
El gerente fue acusado de negligencia grave.
Le gestionnaire a été accusé de négligence grave.
Il manager è stato accusato di grave negligenza.
O gerente foi acusado de negligência grave.
ผู้จัดการถูกกล่าวหาว่าประมาทอย่างร้ายแรง
Người quản lý bị buộc tội là do sơ suất cẩu thả.
这位经理被指责为重大过失。
這位經理被指責為重大過失。
There is no guarantee that this plan will work.
Es gibt keine Garantie, dass dieser Plan funktioniert.
No hay garantía de que este plan funcione.
Il n'y a aucune garantie que ce plan fonctionnera.
Non vi è alcuna garanzia che questo piano funzionerà.
Não há garantia de que este plano funcione.
ไม่มีการรับประกันว่าแผนนี้จะใช้ได้ผลดี
Không có đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ làm việc.
这个计划无法保证能够奏效。
這個計劃無法保證能夠奏效。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.
In questo gioco, devi sentire un oggetto e indovinare di cosa si tratta.
Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
The guide showed the group of tourists the historic district.
Der Führer zeigte der Touristengruppe das historische Viertel.
La guía mostraba al grupo de turistas el distrito histórico.
Le guide a montré au groupe de touristes le quartier historique.
La guida ha mostrato al gruppo di turisti il ​​quartiere storico.
O guia mostrou o grupo de turistas do distrito histórico.
คู่มือนี้แสดงกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตประวัติศาสตร์
Hướng dẫn cho thấy nhóm du khách của khu di tích lịch sử.
指南向游客展示了这个历史街区。
指南向遊客展示了這個歷史街區。
This handy map showed me the way through the city.
Diese praktische Karte zeigte mir den Weg durch die Stadt.
Este práctico mapa me mostró el camino a través de la ciudad.
Cette carte pratique m'a montré le chemin à travers la ville.
Questa pratica mappa mi ha mostrato la strada attraverso la città.
Este mapa útil me mostrou o caminho pela cidade.
แผนที่ที่มีประโยชน์นี้แสดงให้ฉันเห็นทางผ่านเมือง
Bản đồ tiện dụng này cho tôi thấy đường đi qua thành phố.
这张方便的地图向我展示了穿越城市的方式。
這張方便的地圖向我展示了穿越城市的方式。
The hat is too big for my head.
Der Hut ist zu groß für meinen Kopf.
El sombrero es demasiado grande para mi cabeza.
Le chapeau est trop grand pour ma tête.
Il cappello è troppo grande per la mia testa.
O chapéu é muito grande para a minha cabeça.
หมวกใหญ่เกินไปสำหรับหัวของฉัน
Nón quá lớn đối với đầu tôi.
这顶帽子太大了,不适合我的头。
這頂帽子太大了,不適合我的頭。
The book is very thick and heavy.
Das Buch ist sehr dick und schwer.
El libro es muy grueso y pesado.
Le livre est très épais et lourd.
Il libro è molto denso e pesante.
O livro é muito grosso e pesado.
หนังสือมีความหนาและหนักมาก
Cuốn sách rất dày và nặng.
这本书非常厚重。
這本書非常厚重。
It was hell at times, but eventually I finished the marathon.
Es war manchmal die Hölle, aber am Ende habe ich den Marathon beendet.
Fue un infierno a veces, pero finalmente terminé el maratón.
C'était parfois l'enfer, mais finalement j'ai fini le marathon.
A volte è stato un inferno, ma alla fine ho finito la maratona.
Era o inferno às vezes, mas eventualmente eu terminei a maratona.
มันเป็นเรื่องนรกตลอดเวลา แต่ในที่สุดฉันก็เสร็จสิ้นการวิ่งมาราธอน
Đôi khi cũng có những lúc, nhưng cuối cùng tôi đã hoàn thành marathon.
有时候这很糟糕,但最终我完成了马拉松比赛。
有時候這很糟糕,但最終我完成了馬拉鬆比賽。
Watch out! It is dangerous here!
Achtung! Es ist gefährlich hier!
¡Cuidado! ¡Es peligroso aquí!
Fais attention! C'est dangereux ici!
Attento! È pericoloso qui!
Cuidado! É perigoso aqui!
ระวัง! เป็นอันตรายที่นี่!
Xem ra! Đây là nguy hiểm ở đây!
小心!这里很危险!
小心!這裡很危險!
The man was celebrated as a hero, because he had saved the child.
Der Mann wurde als Held gefeiert, weil er das Kind gerettet hatte.
El hombre fue celebrado como un héroe, porque había salvado al niño.
L'homme a été célébré comme un héros, parce qu'il avait sauvé l'enfant.
L'uomo è stato celebrato come un eroe, perché aveva salvato il bambino.
O homem foi celebrado como um herói, porque ele salvou a criança.
ชายคนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษเพราะเขาช่วยเด็กไว้ได้
Người đàn ông được cử hành như một anh hùng, bởi vì anh đã cứu đứa trẻ.
这名男子被称为英雄,因为他救了孩子。
這名男子被稱為英雄,因為他拯救了孩子。
The woman claims that the bag is hers.
Die Frau behauptet, dass die Tasche ihr gehört.
La mujer dice que la bolsa es suya.
La femme prétend que le sac lui appartient.
La donna afferma che la borsa è sua.
A mulher afirma que a bolsa é dela.
ผู้หญิงอ้างว่ากระเป๋าเป็นของเธอ
Người phụ nữ khẳng định rằng túi là của cô.
那女人声称这个包是她的。
那女人聲稱這個包是她的。
The historian found this script in an old tomb.
Der Historiker fand dieses Skript in einem alten Grab.
El historiador encontró este script en una antigua tumba.
L'historien a trouvé ce script dans une vieille tombe.
Lo storico ha trovato questo copione in una vecchia tomba.
O historiador encontrou esse roteiro em uma antiga tumba.
นักประวัติศาสตร์พบสคริปต์นี้ในสุสานเก่า
Nhà sử học đã tìm thấy kịch bản này trong một ngôi mộ cổ.
历史学家在一座古墓中发现了这个剧本。
歷史學家在一座古墓中發現了這個劇本。
I can't believe he got that money honestly.
Ich kann nicht glauben, dass er das Geld ehrlich bekam.
No puedo creer que haya obtenido ese dinero honestamente.
Je ne peux pas croire qu'il a eu cet argent honnêtement.
Non posso credere che abbia ricevuto quei soldi onestamente.
Não posso acreditar que tenha conseguido esse dinheiro honestamente.
ฉันไม่สามารถเชื่อว่าเขาได้เงินอย่างสุจริต
Tôi không thể tin rằng anh ta có được số tiền đó một cách thành thật.
我无法相信他诚实地获得了这笔钱。
我無法相信他誠實地獲得了這筆錢。
The teenager looked at his mother's dress with horror.
Der Teenager sah das Kleid seiner Mutter mit Entsetzen an.
El adolescente miró el vestido de su madre con horror.
L'adolescent regarda avec horreur la robe de sa mère.
L'adolescente guardò con orrore l'abito di sua madre.
O adolescente olhou para o vestido de sua mãe com horror.
วัยรุ่นมองไปที่ชุดแม่ของเขาด้วยความสยดสยอง
Cậu thiếu niên nhìn chiếc váy của mẹ mình kinh hoàng.
这位少年惊恐地看着他母亲的裙子。
這位少年驚恐地看著他母親的裙子。
We went swimming because it was a hot day.
Wir gingen schwimmen, weil es ein heißer Tag war.
Fuimos a nadar porque era un día caluroso.
Nous sommes allés nager car il faisait chaud.
Andammo a nuotare perché era una giornata calda.
Nós fomos nadar porque era um dia caloroso.
เราว่ายน้ำเพราะเป็นวันที่อากาศร้อน
Chúng tôi bơi vì đó là một ngày nóng.
我们去游泳,因为这是一个炎热的一天。
我們去游泳,因為這是一個炎熱的一天。
However, there are some conditions to this contract.
Es gibt jedoch einige Bedingungen für diesen Vertrag.
Sin embargo, hay algunas condiciones para este contrato.
Cependant, il existe certaines conditions à ce contrat.
Tuttavia, ci sono alcune condizioni per questo contratto.
No entanto, existem algumas condições para este contrato.
อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขบางประการสำหรับสัญญานี้
Tuy nhiên, có một số điều kiện cho hợp đồng này.
但是,这个合同有一些条件。
但是,這個合同有一些條件。
The boy ate three sausages, but he was still hungry.
Der Junge aß drei Würste, aber er war immer noch hungrig.
El niño comió tres salchichas, pero aún tenía hambre.
Le garçon a mangé trois saucisses, mais il avait encore faim.
Il ragazzo mangiò tre salsicce, ma aveva ancora fame.
O menino comeu três salsichas, mas ainda estava com fome.
เด็กชายกินไส้กรอกสาม แต่เขายังคงหิว
Cậu bé ăn ba xúc xích, nhưng cậu vẫn đói.
这男孩吃了三根香肠,但他仍然很饿。
這個男孩吃了三根香腸,但他仍然很餓。
My boss is an important man in this town.
Mein Chef ist ein wichtiger Mann in dieser Stadt.
Mi jefe es un hombre importante en esta ciudad.
Mon patron est un homme important dans cette ville.
Il mio capo è un uomo importante in questa città.
Meu chefe é um homem importante nesta cidade.
เจ้านายของฉันเป็นคนสำคัญในเมืองนี้
Ông chủ của tôi là một người đàn ông quan trọng trong thị trấn này.
我的老板是这个城镇的重要人物。
我的老闆是這個城鎮的重要人物。
The singer's impressive performance delighted the audience.
Die beeindruckende Aufführung des Sängers begeisterte das Publikum.
La actuación impresionante de la cantante deleitó a la audiencia.
La performance impressionnante du chanteur a ravi le public.
L'impressionante performance del cantante ha deliziato il pubblico.
A impressionante performance do cantor encantou o público.
การแสดงที่น่าประทับใจของนักร้องทำให้ผู้ชมรู้สึกยินดีมาก
Sự trình diễn ấn tượng của ca sĩ đã làm hài lòng khán giả.
这位歌手的令人印象深刻的表演让观众感到高兴。
這位歌手的令人印象深刻的表演讓觀眾感到高興。
This is a definite sign of improvement.
Dies ist ein eindeutiges Zeichen der Verbesserung.
Este es un claro signo de mejora.
C'est un signe certain d'amélioration.
Questo è un chiaro segno di miglioramento.
Este é um sinal definitivo de melhoria.
นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้การปรับปรุง
Đây là một dấu hiệu rõ nét về sự cải thiện.
这是一个明显的改善迹象。
這是一個明顯的改善跡象。
This is the price including taxes.
Dies ist der Preis inklusive Steuern.
Este es el precio que incluye impuestos.
C'est le prix incluant les taxes.
Questo è il prezzo tasse incluse.
Este é o preço, incluindo impostos.
ราคานี้รวมภาษีแล้ว
Đây là giá bao gồm thuế.
这是含税的价格。
這是含稅的價格。
This offer is indeed a great opportunity.
Dieses Angebot ist in der Tat eine große Chance.
Esta oferta es de hecho una gran oportunidad.
Cette offre est en effet une excellente opportunité.
Questa offerta è davvero una grande opportunità.
Esta oferta é de fato uma ótima oportunidade.
ข้อเสนอนี้เป็นโอกาสที่ดี
Cung cấp này thực sự là một cơ hội tuyệt vời.
这个提议确实是一个很好的机会。
這個提議確實是一個很好的機會。
The passing of this law was inevitable.
Die Verabschiedung dieses Gesetzes war unvermeidlich.
La aprobación de esta ley fue inevitable.
L'adoption de cette loi était inévitable.
Il superamento di questa legge era inevitabile.
A aprovação desta lei era inevitável.
การผ่านกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Việc thông qua luật này là không thể tránh khỏi.
这条法律的通过是不可避免的。
這條法律的通過是不可避免的。
Inflation has not been this low for a long time.
Die Inflation war lange nicht so tief.
La inflación no ha sido tan baja durante mucho tiempo.
L'inflation n'a pas été aussi basse depuis longtemps.
L'inflazione non è stata così bassa da molto tempo.
A inflação não foi tão baixa há muito tempo.
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน
Lạm phát không phải là thấp trong một thời gian dài.
通货膨胀长期以来一直不是这么低。
通貨膨脹長期以來一直不是這麼低。
This restaurant has an informal atmosphere.
Das Restaurant hat eine familiäre Atmosphäre.
Este restaurante tiene un ambiente informal.
Ce restaurant a une atmosphère informelle.
Questo ristorante ha un'atmosfera informale.
Este restaurante tem uma atmosfera informal.
ห้องอาหารแห่งนี้มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง
Nhà hàng này có bầu không khí thân mật.
这家餐厅有着非正式的氛围。
這家餐廳有著非正式的氛圍。
After some initial difficulties, the project was a great success.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten war das Projekt ein großer Erfolg.
Después de algunas dificultades iniciales, el proyecto fue un gran éxito.
Après quelques difficultés initiales, le projet a été un grand succès.
Dopo alcune difficoltà iniziali, il progetto è stato un grande successo.
Após algumas dificuldades iniciais, o projeto foi um grande sucesso.
หลังจากประสบปัญหาบางอย่างแล้วโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
Sau một số khó khăn ban đầu, dự án đã thành công tốt đẹp.
在一些最初的困难之后,这个项目取得了巨大的成功。
在一些最初的困難之後,這個項目取得了巨大的成功。
Luckily, the dog did not injure the boy.
Glücklicherweise verletzte der Hund den Jungen nicht.
Afortunadamente, el perro no lastimó al niño.
Heureusement, le chien n'a pas blessé le garçon.
Fortunatamente, il cane non ha ferito il ragazzo.
Por sorte, o cão não feriu o menino.
โชคดีที่สุนัขไม่ทำร้ายเด็ก
May mắn thay, con chó không làm bị thương cậu bé.
幸运的是,狗没有伤害这个男孩。
幸運的是,狗沒有傷害這個男孩。
The woman did not give up and insisted on her rights.
Die Frau gab nicht auf und bestand auf ihre Rechte.
La mujer no se dio por vencida e insistió en sus derechos.
La femme n'a pas abandonné et a insisté sur ses droits.
La donna non si arrese e insistette per i suoi diritti.
A mulher não desistiu e insistiu em seus direitos.
ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมแพ้และยืนยันสิทธิของเธอ
Người phụ nữ này đã không từ bỏ và khẳng định quyền của mình.
这位女士并没有放弃并坚持自己的权利。
這位女士並沒有放棄並堅持自己的權利。
The article remains intellectual property of the author.
Der Artikel bleibt geistiges Eigentum des Autors.
El artículo sigue siendo propiedad intelectual del autor.
L'article reste la propriété intellectuelle de l'auteur.
L'articolo rimane proprietà intellettuale dell'autore.
O artigo continua a ser propriedade intelectual do autor.
บทความยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
Bài viết vẫn là sở hữu trí tuệ của tác giả.
这篇文章仍然是作者的知识产权。
這篇文章仍然是作者的知識產權。
This is clearly the only feasible interpretation.
Dies ist eindeutig die einzig mögliche Interpretation.
Esta es claramente la única interpretación factible.
C'est clairement la seule interprétation possible.
Questa è chiaramente l'unica interpretazione fattibile.
Esta é claramente a única interpretação viável.
นี่เป็นเพียงการแปลความหมายที่เป็นไปได้เท่านั้น
Đây rõ ràng là giải thích khả thi duy nhất.
这显然是唯一可行的解​​释。
這顯然是唯一可行的解​​釋。
The interval between the two dates is very short.
Das Intervall zwischen den beiden Terminen ist sehr kurz.
El intervalo entre las dos fechas es muy corto.
L'intervalle entre les deux dates est très court.
L'intervallo tra le due date è molto breve.
O intervalo entre as duas datas é muito curto.
ช่วงเวลาระหว่างสองวันสั้นมาก
Khoảng thời gian giữa hai ngày rất ngắn.
这两个日期之间的时间间隔非常短。
這兩個日期之間的時間間隔非常短。
The reporter interviewed the actor.
Der Reporter interviewte den Schauspieler.
El periodista entrevistó al actor.
Le journaliste a interviewé l'acteur.
Il giornalista ha intervistato l'attore.
O repórter entrevistou o ator.
นักข่าวสัมภาษณ์นักแสดง
Các phóng viên phỏng vấn các diễn viên.
记者采访了这位演员。
記者採訪了這位演員。
This project involves a lot of work.
Dieses Projekt beinhaltet viel Arbeit.
Este proyecto implica mucho trabajo.
Ce projet implique beaucoup de travail.
Questo progetto richiede molto lavoro.
Este projeto envolve muito trabalho.
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นจำนวนมาก
Dự án này bao gồm rất nhiều công việc.
这个项目涉及很多工作。
這個項目涉及很多工作。
It is my favorite restaurant.
Es ist mein Lieblingsrestaurant.
Es mi restaurante favorito
C'est mon restaurant préféré.
È il mio ristorante preferito
É o meu restaurante favorito.
เป็นร้านอาหารที่ฉันชอบ
Đó là nhà hàng yêu thích của tôi.
这是我最喜欢的餐厅。
這是我最喜歡的餐廳。
The restaurant is known for its good food.
Das Restaurant ist bekannt für sein gutes Essen.
El restaurante es conocido por su buena comida.
Le restaurant est connu pour sa bonne nourriture.
Il ristorante è noto per il suo buon cibo.
O restaurante é conhecido por sua boa comida.
ร้านอาหารเป็นที่รู้จักสำหรับอาหารที่ดี
Nhà hàng được biết đến với thực phẩm tốt.
这家餐厅以其美食而闻名。
這家餐廳以其美食而聞名。
She wore a warm jacket on this cold winter day.
Sie trug an diesem kalten Wintertag eine warme Jacke.
Ella usaba una cálida chaqueta en este frío día de invierno.
Elle portait une veste chaude en cette froide journée d'hiver.
Indossava una giacca calda in questa fredda giornata invernale.
Ela usava uma jaqueta quente nesse frio dia de inverno.
เธอสวมแจ็กเก็ตที่อบอุ่นในวันฤดูหนาวนี้
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ấm vào mùa đông lạnh giá này.
在这个寒冷的冬日,她穿着一件保暖的外套。
在這個寒冷的冬日,她穿著保暖夾克。
I have been doing this job for many years.
Ich mache diese Arbeit seit vielen Jahren.
He estado haciendo este trabajo por muchos años.
Je fais ce travail depuis de nombreuses années.
Ho fatto questo lavoro per molti anni.
Eu tenho feito este trabalho por muitos anos.
ฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้ว
Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm.
我一直在做这项工作多年。
我一直在做這項工作多年。
Her grandchildren brought great joy to the old lady.
Ihre Enkelkinder brachten der alten Frau große Freude.
Sus nietos trajeron gran alegría a la anciana.
Ses petits-enfants ont apporté une grande joie à la vieille dame.
I suoi nipoti hanno portato grande gioia alla vecchia signora.
Seus netos trouxeram grande alegria para a velha senhora.
ลูกหลานของเธอนำความปิติยินดีกับสุภาพสตรี
Những đứa cháu của bà đã đem lại niềm vui lớn cho bà cụ.
她的孙子女为这位老太太带来了极大的喜悦。
她的孫子女為這位老太太帶來了極大的喜悅。
I am keen to learn more about the subject.
Ich bin daran interessiert, mehr über das Thema zu erfahren.
Estoy interesado en aprender más sobre el tema.
Je suis désireux d'en apprendre plus sur le sujet.
Sono desideroso di saperne di più sull'argomento.
Estou interessado em saber mais sobre o assunto.
ฉันกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้
Tôi muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này.
我渴望更多地了解这个主题。
我渴望更多地了解這個主題。
He seems to know what people think, it is uncanny.
Er scheint zu wissen, was die Leute denken, es ist unheimlich.
Parece saber lo que la gente piensa, es extraño.
Il semble savoir ce que les gens pensent, c'est étrange.
Sembra sapere cosa pensa la gente, è inquietante.
Ele parece saber o que as pessoas pensam, é estranho.
เขาดูเหมือนจะรู้ว่าคนคิดว่าอะไรเป็นเรื่องแปลก
Anh ta dường như biết những gì mọi người nghĩ, đó là điều kỳ diệu.
他似乎知道人们的想法,这是不可思议的。
他似乎知道人們的想法,這是不可思議的。
I am not the owner, I am renting this house from my landlord.
Ich bin nicht der Besitzer, ich miete dieses Haus von meinem Vermieter.
No soy el dueño, estoy alquilando esta casa de mi casero.
Je ne suis pas le propriétaire, je loue cette maison de mon propriétaire.
Non sono il proprietario, sto affittando questa casa dal mio padrone di casa.
Eu não sou o dono, estou arrumando esta casa do meu senhorio.
ฉันไม่ใช่เจ้าของฉันกำลังเช่าบ้านหลังนี้จากเจ้าของบ้าน
Tôi không phải là chủ sở hữu, tôi đang thuê ngôi nhà này từ chủ nhà của tôi.
我不是主人,我是从房东那里出租这间房子的。
我不是主人,我是從房東那裡出租這間房子的。
The landscape in this country is just gorgeous.
Die Landschaft in diesem Land ist einfach wunderschön.
El paisaje en este país es simplemente hermoso.
Le paysage de ce pays est magnifique.
Il paesaggio in questo paese è semplicemente stupendo.
A paisagem neste país é simplesmente maravilhosa.
ภูมิทัศน์ในประเทศนี้งดงามมาก
Phong cảnh ở đất nước này thật tuyệt vời.
这个国家的风景非常美丽。
這個國家的風景非常美麗。
I came here to learn the language.
Ich kam hierher, um die Sprache zu lernen.
Vine aquí para aprender el idioma.
Je suis venu ici pour apprendre la langue.
Sono venuto qui per imparare la lingua.
Eu vim aqui para aprender o idioma.
ฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ภาษา
Tôi đến đây để học ngôn ngữ.
我来这里学习这门语言。
我來這裡學習這門語言。
The book was funny, I laughed for hours.
Das Buch war lustig, ich habe stundenlang gelacht.
El libro fue divertido, me reí por horas.
Le livre était drôle, j'ai ri pendant des heures.
Il libro era divertente, ho riso per ore.
O livro foi engraçado, eu ri por horas.
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องตลกฉันหัวเราะเป็นเวลาหลายชั่วโมง
Cuốn sách thật buồn cười, tôi cười nhiều giờ.
这本书很有趣,我笑了好几个小时。
這本書很有趣,我笑了好幾個小時。
I won the case, I had a good lawyer.
Ich habe den Fall gewonnen, ich hatte einen guten Anwalt.
Gané el caso, tuve un buen abogado.
J'ai gagné l'affaire, j'avais un bon avocat.
Ho vinto il caso, ho avuto un buon avvocato.
Ganhei o caso, eu tive um bom advogado.
ฉันได้รับรางวัลในกรณีที่ฉันมีทนายความที่ดี
Tôi đã thắng vụ này, tôi có một luật sư giỏi.
我赢了这个案子,我有一个好律师。
我贏了這個案子,我有一個好律師。
This road leads to the factory.
Diese Straße führt zur Fabrik.
Este camino conduce a la fábrica.
Cette route mène à l'usine.
Questa strada conduce alla fabbrica.
Esta estrada leva à fábrica.
ถนนสายนี้นำไปสู่โรงงาน
Con đường này dẫn đến nhà máy.
这条路通向工厂。
這條路通向工廠。
The leader of the political party is very popular.
Der Führer der politischen Partei ist sehr populär.
El líder del partido político es muy popular.
Le chef du parti politique est très populaire.
Il leader del partito politico è molto popolare.
O líder do partido político é muito popular.
ผู้นำพรรคการเมืองเป็นที่นิยมอย่างมาก
Lãnh đạo đảng chính trị rất phổ biến.
这个政党的领导人很受欢迎。
這個政黨的領導人很受歡迎。
The new coach has already trained several other teams in this league.
Der neue Trainer hat bereits mehrere andere Mannschaften in dieser Liga trainiert.
El nuevo entrenador ya ha entrenado a otros equipos en esta liga.
Le nouvel entraîneur a déjà entraîné plusieurs autres équipes dans cette ligue.
Il nuovo allenatore ha già allenato diverse altre squadre in questo campionato.
O novo treinador já treinou várias outras equipas nesta liga.
โค้ชคนใหม่ได้ฝึกฝนทีมอื่น ๆ อีกหลายลีกในลีกนี้แล้ว
Huấn luyện viên mới đã huấn luyện một số đội khác trong giải đấu này.
新教练已经在这个联盟训练了其他几支球队。
新教練已經在這個聯盟訓練了其他幾支球隊。
The shop sells clothing for sport and leisure.
Das Geschäft verkauft Kleidung für Sport und Freizeit.
La tienda vende ropa para deporte y ocio.
La boutique vend des vêtements pour le sport et les loisirs.
Il negozio vende abbigliamento per lo sport e il tempo libero.
A loja vende roupas para esporte e lazer.
ร้านขายเสื้อผ้าสำหรับกีฬาและสันทนาการ
Cửa hàng bán quần áo cho thể thao và giải trí.
这家商店出售运动和休闲服装。
這家商店出售運動和休閒服裝。
The schoolbook consists of twelve lessons.
Das Schulbuch besteht aus zwölf Lektionen.
El libro de texto consta de doce lecciones.
Le livre d'école se compose de douze leçons.
Il libro di scuola è composto da dodici lezioni.
O livro consta de doze aulas.
หนังสือเรียนประกอบไปด้วยบทเรียนสิบสองบท
Cuốn sách gồm mười hai bài học.
这本教科书由十二节课组成。
這本教科書由十二節課組成。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.
In questa libreria, puoi prendere in prestito dieci libri contemporaneamente.
Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
That is not true, it is a lie.
Das ist nicht wahr, es ist eine Lüge.
Eso no es verdad, es una mentira.
Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge.
Non è vero, è una bugia.
Isso não é verdade, é uma mentira.
ที่ไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกหก
Điều đó không đúng, đó là một lời nói dối.
这不是真的,这是一个谎言。
這不是真的,這是一個謊言。
The bridge serves as a link between the two islands.
Die Brücke dient als Bindeglied zwischen den beiden Inseln.
El puente sirve como un enlace entre las dos islas.
Le pont sert de lien entre les deux îles.
Il ponte funge da collegamento tra le due isole.
A ponte serve de ligação entre as duas ilhas.
สะพานทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเกาะ
Cây cầu làm cầu nối giữa hai hòn đảo.
这座桥是两个岛屿之间的联系。
這座橋是兩個島嶼之間的聯繫。
Thanks to these initiatives the town now has a very low crime rate.
Dank dieser Initiativen hat die Stadt jetzt eine sehr niedrige Kriminalitätsrate.
Gracias a estas iniciativas, la ciudad ahora tiene una tasa de criminalidad muy baja.
Grâce à ces initiatives, la ville a maintenant un taux de criminalité très faible.
Grazie a queste iniziative la città ora ha un tasso di criminalità molto basso.
Graças a estas iniciativas, a cidade tem uma taxa de criminalidade muito baixa.
ด้วยความคิดริเริ่มเหล่านี้เมืองนี้มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมาก
Nhờ những sáng kiến ​​này, thị trấn hiện có tỷ lệ tội phạm rất thấp.
由于这些举措,该镇现在的犯罪率很低。
由於這些舉措,該鎮現在的犯罪率很低。
He must be mad to do something like this.
Er muss verrückt sein, so etwas zu tun.
Él debe estar loco para hacer algo como esto.
Il doit être fou de faire quelque chose comme ça.
Deve essere pazzo per fare qualcosa del genere.
Ele deve louco bravo por fazer algo assim.
เขาต้องเป็นคนบ้าที่จะทำอะไรแบบนี้
Anh ấy phải điên để làm một việc như thế này.
他一定会疯狂地做这样的事情。
他一定會瘋狂地做這樣的事情。
The film's imagery is magic.
Die Bilder des Films sind magisch.
La imagen de la película es mágica.
L'imagerie du film est magique.
Le immagini del film sono magiche.
As imagens do filme são mágicas.
ภาพของภาพยนตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์
Hình ảnh của bộ phim thật kỳ diệu.
这部电影的图像是神奇的。
這部電影的圖像是神奇的。
What time did the mail arrive this morning?
Um wie viel Uhr ist die Post heute Morgen eingetroffen?
¿A qué hora llegó el correo esta mañana?
À quelle heure le courrier est-il arrivé ce matin?
A che ora è arrivata la posta stamattina?
A que horas chegou o correio esta manhã?
จดหมายถึงเช้านี้มีกี่โมง?
Đã gửi thư đến sáng nay lúc nào?
这封邮件今天早上几点到达?
郵件今天早上幾點到達?
The move represented a major change in her life.
Der Umzug bedeutete eine große Veränderung in ihrem Leben.
La mudanza representó un cambio importante en su vida.
Le déménagement représentait un changement majeur dans sa vie.
La mossa ha rappresentato un cambiamento importante nella sua vita.
O movimento representou uma grande mudança em sua vida.
การย้ายนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของเธอ
Động thái này đại diện cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô.
这一举动代表了她人生的一次重大变革。
這一舉動代表了她人生的一次重大變革。
This composition was written for a male alto.
Diese Komposition wurde für ein männliches Alto geschrieben.
Esta composición fue escrita para un alto masculino.
Cette composition a été écrite pour un alto masculin.
Questa composizione è stata scritta per un alto maschile.
Esta composição foi escrita para um alto masculino.
องค์ประกอบนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้ชายตัวหนึ่ง
Thành phần này được viết cho một alto nam.
这部作品是为男性中音而写的。
這部作品是為男性中音而寫的。
The couple danced in an elegant manner.
Das Paar tanzte auf elegante Weise.
La pareja bailó de una manera elegante.
Le couple a dansé d'une manière élégante.
La coppia danzò in modo elegante.
O casal dançou de maneira elegante.
ทั้งคู่เต้นอย่างสง่างาม
Đôi vợ chồng nhảy múa một cách thanh lịch.
这对夫妇以优雅的方式跳舞。
這對夫婦以優雅的方式跳舞。
This map is unreliable, it is too old.
Diese Karte ist unzuverlässig, sie ist zu alt.
Este mapa no es confiable, es demasiado viejo.
Cette carte n'est pas fiable, elle est trop vieille.
Questa mappa è inaffidabile, è troppo vecchia.
Este mapa não é confiável, é muito antigo.
แผนที่นี้ไม่น่าเชื่อถือมันเก่าเกินไป
Bản đồ này không đáng tin cậy, quá cũ.
这张地图不可靠,太旧了。
這張地圖不可靠,太舊了。
According to me, it is absolutely marvellous.
Nach meiner Meinung ist es absolut wunderbar.
Según yo, es absolutamente maravilloso.
Selon moi, c'est absolument merveilleux.
Secondo me, è assolutamente meraviglioso.
Segundo mim, é absolutamente maravilhoso.
ตามฉันมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง
Theo tôi, nó là tuyệt diệu.
据我所知,这绝对是不可思议的。
據我所知,這絕對是不可思議的。
This pianist is a master of his craft.
Dieser Pianist ist ein Meister seines Faches.
Este pianista es un maestro de su oficio.
Ce pianiste est un maître de son métier.
Questo pianista è un maestro del suo mestiere.
Este pianista é um mestre de seu ofício.
นักเปียโนคนนี้เป็นนายช่างฝีมือของเขา
Nghệ sĩ dương cầm này là một bậc thầy về nghề của mình.
这位钢琴家是他的手艺大师。
這位鋼琴家是他的手藝大師。
We will discuss this matter in our next meeting.
Wir werden diese Angelegenheit in unserem nächsten Treffen besprechen.
Discutiremos este asunto en nuestra próxima reunión.
Nous discuterons de cette question lors de notre prochaine réunion.
Discuteremo di questo argomento nel nostro prossimo incontro.
Vamos discutir este assunto na nossa próxima reunião.
เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมครั้งต่อไปของเรา
Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo của chúng tôi.
我们将在下次会议上讨论这个问题。
我們將在下次會議上討論這個問題。
The news was distributed through the media.
Die Nachrichten wurden über die Medien verbreitet.
La noticia fue distribuida a través de los medios.
Les nouvelles ont été distribuées par les médias.
La notizia è stata distribuita attraverso i media.
A notícia foi distribuída através da mídia.
ข่าวถูกแจกจ่ายผ่านสื่อต่างๆ
Tin tức được phân phát thông qua các phương tiện truyền thông.
这个消息是通过媒体分发的。
這個消息是通過媒體分發的。
The event brought memories back to my mind.
Das Ereignis brachte mir Erinnerungen zurück.
El evento me trajo recuerdos a mi mente.
L'événement m'a rappelé des souvenirs.
L'evento mi ha riportato alla mente dei ricordi.
O evento trouxe memórias de volta à minha mente.
เหตุการณ์นำความทรงจำกลับคืนสู่ความคิดของฉัน
Sự kiện mang lại những ký ức trong đầu tôi.
这件事让我想起了回忆。
這件事讓我想起了回憶。
The old lady was in perfect mental health.
Die alte Dame war in vollkommener geistiger Gesundheit.
La anciana estaba en perfecta salud mental.
La vieille dame était en parfaite santé mentale.
La vecchia signora era in perfetta salute mentale.
A velha estava em perfeita saúde mental.
หญิงชรามีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แบบ
Người phụ nữ lớn tuổi có sức khoẻ tâm thần hoàn hảo.
这位老太太心理健康。
這位老太太心理健康。
The scarf is 2.3 metres long.
Der Schal ist 2,3 Meter lang.
La bufanda mide 2.3 metros de largo.
L'écharpe mesure 2,3 mètres de long.
La sciarpa è lunga 2,3 metri.
O cachecol tem 2,3 metros de comprimento.
ผ้าพันคอมีความยาว 2.3 เมตร
Chiếc khăn dài 2,3 mét.
这条围巾长2.3米。
這條圍巾長2.3米。
This military strategy forced the enemy's retreat.
Diese militärische Strategie erzwang den Rückzug des Feindes.
Esta estrategia militar forzó la retirada del enemigo.
Cette stratégie militaire a forcé la retraite de l'ennemi.
Questa strategia militare costrinse la ritirata del nemico.
Essa estratégia militar forçou o retiro do inimigo.
กลยุทธ์ทางทหารนี้บังคับให้ถอยทัพของศัตรู
Chiến lược quân sự này đã buộc cuộc rút lui của địch.
这种军事战略迫使敌人撤退。
這種軍事戰略迫使敵人撤退。
The dots are only a quarter of a millimetre across.
Die Punkte sind nur einen Viertelmillimeter breit.
Los puntos tienen solo un cuarto de milímetro de ancho.
Les points ne font qu'un quart de millimètre de diamètre.
I punti sono solo di un quarto di millimetro di diametro.
Os pontos são apenas um quarto de milímetro.
จุดมีขนาดเพียงหนึ่งในสี่ของมิลลิเมตร
Các dấu chấm chỉ bằng một phần tư milimet.
这些点只有四分之一毫米。
這些點只有四分之一毫米。
This sports car has a very strong motor.
Dieser Sportwagen hat einen sehr starken Motor.
Este automóvil deportivo tiene un motor muy fuerte.
Cette voiture de sport a un moteur très fort.
Questa macchina sportiva ha un motore molto forte.
Este carro esportivo tem um motor muito forte.
รถสปอร์ตคันนี้มีมอเตอร์แรงมาก
Chiếc xe thể thao này có động cơ rất mạnh.
这辆跑车有一个非常强大的电机。
這輛跑車有一個非常強大的電機。
I am going to the museum to see the paintings.
Ich gehe ins Museum, um die Bilder zu sehen.
Voy al museo a ver las pinturas.
Je vais au musée pour voir les peintures.
Vado al museo per vedere i dipinti.
Eu vou ao museu para ver as pinturas.
ฉันไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อดูภาพวาด
Tôi sẽ đến bảo tàng để xem các bức tranh.
我去博物馆看这些画。
我去博物館看這些畫。
This is my book.
Das ist mein Buch.
Este es mi libro.
C'est mon livre.
Questo è il mio libro.
Este é meu livro.
นี่คือหนังสือของฉัน.
Đây là quyển sách của tôi.
这是我的书。
這是我的書。
Why he behaved this way is a mystery.
Warum er sich so benahm, ist ein Rätsel.
Por qué se comportó de esta manera es un misterio.
Pourquoi il s'est comporté de cette façon est un mystère.
Perché si è comportato in questo modo è un mistero.
Por que ele se comportou dessa maneira é um mistério.
ทำไมเขาถึงประพฤติแบบนี้จึงเป็นเรื่องลึกลับ
Tại sao ông cư xử theo cách này là một điều bí ẩn.
他为什么这样表现是一个谜。
他為什麼這樣表現是一個謎。
The countries negotiated the surrender of wanted criminals.
Die Länder verhandelten die Auslieferung von gesuchten Kriminellen.
Los países negociaron la rendición de criminales buscados.
Les pays ont négocié la reddition des criminels recherchés.
I paesi hanno negoziato la resa dei criminali ricercati.
Os países negociaram a rendição de criminosos procurados.
ประเทศต่างๆได้เจรจายอมจำนนอาชญากรที่ต้องการ
Các quốc gia đàm phán việc đầu hàng các tên tội phạm muốn.
这些国家谈判了通缉罪犯。
這些國家談判了通緝罪犯。
I like the editorials in this newspaper.
Ich mag die Leitartikel in dieser Zeitung.
Me gustan los editoriales en este periódico.
J'aime les éditoriaux dans ce journal.
Mi piacciono gli editoriali di questo giornale.
Eu gosto dos editoriais neste jornal.
ฉันชอบบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
Tôi thích các bài xã luận trong tờ báo này.
我喜欢这家报纸的社论。
我喜歡這家報紙的社論。
I will take the next bus, this one is crowded.
Ich werde den nächsten Bus nehmen, dieser ist voll.
Tomaré el próximo autobús, este está abarrotado.
Je prendrai le prochain bus, celui-ci est bondé.
Prenderò il prossimo autobus, questo è affollato.
Vou pegar o próximo ônibus, este está lotado.
ฉันจะไปต่อรถบัสคนนี้จะหนาแน่น
Tôi sẽ đi xe buýt kế tiếp, một trong những điều này là đông đúc.
我会乘坐下一班公车,这里很拥挤。
我會乘坐下一班公車,這裡很擁擠。
The vitamin content of the dish was practically nil.
Der Vitamingehalt der Schale war praktisch null.
El contenido de vitaminas del plato era prácticamente nulo.
La teneur en vitamines du plat était pratiquement nulle.
Il contenuto di vitamine del piatto era praticamente nulla.
O conteúdo vitamínico do prato era praticamente nulo.
ปริมาณวิตามินในจานไม่มีเลย
Nội dung vitamin của món ăn thực tế là không.
这道菜的维生素含量几乎为零。
這道菜的維生素含量幾乎為零。
None of these shoes were what she was looking for.
Keiner dieser Schuhe war, wonach sie suchte.
Ninguno de estos zapatos era lo que ella estaba buscando.
Aucune de ces chaussures n'était ce qu'elle cherchait.
Nessuna di queste scarpe era ciò che stava cercando.
Nenhum desses sapatos era o que ela estava procurando.
ไม่มีรองเท้าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอกำลังมองหา
Không có những đôi giày này là thứ mà cô ấy đang tìm kiếm.
这些鞋子都不是她想要的。
這些鞋子都不是她想要的。
This kind of forest exists nowhere else in the world.
Diese Art von Wald gibt es nirgendwo sonst auf der Welt.
Este tipo de bosque no existe en ningún otro lugar del mundo.
Ce genre de forêt n'existe nulle part ailleurs dans le monde.
Questo tipo di foresta non esiste in nessun'altra parte del mondo.
Esse tipo de floresta não existe em nenhum outro lugar do mundo.
ป่าชนิดนี้ไม่มีที่ใดในโลกนี้
Loại rừng này không có nơi nào khác trên thế giới.
这种森林在世界上无处存在。
這種森林在世界上無處存在。
The party was a nuisance for the whole area.
Die Party war ein Ärgernis für das ganze Gebiet.
La fiesta fue una molestia para toda la zona.
La fête était une nuisance pour toute la région.
La festa è stata una seccatura per l'intera area.
A festa foi um incômodo para toda a área.
งานเลี้ยงเป็นสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับทั้งพื้นที่
Đảng đã gây phiền toái cho toàn bộ khu vực.
这个派对对整个地区来说都是令人讨厌的。
這個派對對整個地區來說都是令人討厭的。
The singer received numerous letters from fans.
Der Sänger erhielt zahlreiche Briefe von Fans.
El cantante recibió numerosas cartas de los fanáticos.
Le chanteur a reçu de nombreuses lettres de fans.
Il cantante ha ricevuto numerose lettere dai fan.
O cantor recebeu numerosas cartas dos fãs.
นักร้องได้รับจดหมายมากมายจากแฟน ๆ
Ca sĩ này đã nhận được rất nhiều lá thư từ người hâm mộ.
这位歌手收到了很多粉丝的来信。
這位歌手收到了很多粉絲的來信。
They had no objections to the plan.
Sie hatten keine Einwände gegen den Plan.
No tenían objeciones al plan.
Ils n'avaient aucune objection au plan.
Non avevano obiezioni al piano.
Não tinham objeções ao plano.
พวกเขาไม่ได้คัดค้านแผน
Họ không có phản đối kế hoạch.
他们不反对这个计划。
他們不反對這個計劃。
When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it.
Wenn Lehrer Hausaufgaben vergeben, fühlen sich die Schüler normalerweise verpflichtet, dies zu tun.
Cuando los maestros asignan la tarea, los estudiantes generalmente se sienten obligados a hacerlo.
Lorsque les enseignants assignent des devoirs, les étudiants se sentent généralement obligés de le faire.
Quando gli insegnanti assegnano i compiti, gli studenti di solito sentono l'obbligo di farlo.
Quando os professores atribuem o dever de casa, os alunos geralmente sentem a obrigação de fazê-lo.
เมื่อครูมอบหมายการบ้านนักเรียนมักจะรู้สึกผูกพันที่จะทำ
Khi giáo viên chỉ định bài tập về nhà, học sinh thường cảm thấy có nghĩa vụ phải làm việc đó.
当教师分配作业时,学生通常有义务这样做。
當教師分配作業時,學生通常有義務這樣做。
The probability that this scenario will occur is very low.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario eintritt, ist sehr gering.
La probabilidad de que ocurra este escenario es muy baja.
La probabilité que ce scénario se produise est très faible.
La probabilità che questo scenario si verifichi è molto bassa.
A probabilidade de que esse cenário ocorra seja muito baixa.
ความเป็นไปได้ที่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่ำมาก
Xác suất mà kịch bản này sẽ xảy ra là rất thấp.
这种情况发生的可能性非常低。
這種情況發生的可能性非常低。
I have quickly accepted the good offer.
Ich habe das gute Angebot schnell angenommen.
Acepté rápidamente la buena oferta.
J'ai rapidement accepté la bonne offre.
Ho accettato rapidamente la buona offerta.
Acabei rapidamente de aceitar a boa oferta.
ฉันได้ยอมรับข้อเสนอที่ดีแล้ว
Tôi đã nhanh chóng chấp nhận đề nghị tốt.
我很快接受了这个好的提议。
我很快接受了這個好的提議。
There are many shops on this street.
In dieser Straße gibt es viele Geschäfte.
Hay muchas tiendas en esta calle.
Il y a beaucoup de magasins dans cette rue.
Ci sono molti negozi su questa strada.
Existem muitas lojas nesta rua.
มีร้านค้ามากมายบนถนนสายนี้
Có nhiều cửa hàng trên đường phố này.
这条街上有很多商店。
這條街上有很多商店。
The house was only a few steps away from the beach.
Das Haus war nur ein paar Schritte vom Strand entfernt.
La casa estaba a solo unos pasos de la playa.
La maison n'était qu'à quelques pas de la plage.
La casa era a pochi passi dalla spiaggia.
A casa estava a poucos passos de distância da praia.
บ้านอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากชายหาด
Ngôi nhà chỉ cách bãi biển một vài bước.
这房子离海滩只有几步之遥。
這房子離海灘只有幾步之遙。
We oppose the plan as we do not think it is profitable.
Wir widersetzen uns dem Plan, da wir ihn für nicht profitabel halten.
Nos oponemos al plan ya que no creemos que sea rentable.
Nous nous opposons au plan car nous ne pensons pas qu'il soit rentable.
Ci opponiamo al piano perché non pensiamo che sia redditizio.
Nós nos opomos ao plano, pois não achamos rentável.
เราคัดค้านแผนดังกล่าวเนื่องจากเราไม่คิดว่าเป็นผลกำไร
Chúng tôi phản đối kế hoạch vì chúng tôi không nghĩ rằng đó là lợi nhuận.
我们反对该计划,因为我们认为这不是有利可图的。
我們反對該計劃,因為我們認為這不是有利可圖的。
It was just an ordinary day at work, nothing special happened.
Es war nur ein gewöhnlicher Tag bei der Arbeit, nichts Besonderes geschah.
Fue solo un día normal en el trabajo, no sucedió nada especial.
C'était juste une journée ordinaire au travail, rien de spécial ne s'est passé.
Era solo una normale giornata di lavoro, non è successo niente di speciale.
Era apenas um dia comum no trabalho, nada especial aconteceu.
มันเป็นแค่วันธรรมดาที่ทำงานไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น
Đó chỉ là một ngày bình thường trong công việc, không có gì đặc biệt xảy ra.
这只是一个平常的工作日,没有什么特别的事情发生。
這只是一個平常的工作日,沒有什麼特別的事情發生。
The young man already owns a car.
Der junge Mann besitzt bereits ein Auto.
El joven ya posee un auto.
Le jeune homme possède déjà une voiture.
Il giovane possiede già una macchina.
O jovem já possui um carro.
ชายหนุ่มนั้นเป็นเจ้าของรถแล้ว
Người thanh niên đã sở hữu một chiếc xe.
这个年轻人已经拥有一辆汽车。
這個年輕人已經擁有一輛汽車。
At this pace, we will reach the city in two hours.
In diesem Tempo erreichen wir die Stadt in zwei Stunden.
A este ritmo, llegaremos a la ciudad en dos horas.
A ce rythme, nous atteindrons la ville en deux heures.
A questo ritmo, raggiungeremo la città in due ore.
A essa altura, chegaremos à cidade em duas horas.
ที่ก้าวนี้เราจะไปถึงเมืองภายในสองชั่วโมง
Với tốc độ này, chúng tôi sẽ đến thành phố trong hai giờ.
按照这个速度,我们将在两个小时内抵达这个城市。
按照這個速度,我們將在兩個小時內抵達這座城市。
The book has two hundred pages.
Das Buch hat zweihundert Seiten.
El libro tiene doscientas páginas.
Le livre a deux cents pages.
Il libro ha duecento pagine.
O livro tem duzentos páginas.
หนังสือมีสองร้อยหน้า
Cuốn sách có hai trăm trang.
这本书有两百页。
這本書有兩百頁。
We will soon participate in these discussions.
Wir werden bald an diesen Diskussionen teilnehmen.
Pronto participaremos en estas discusiones.
Nous participerons bientôt à ces discussions.
Presto parteciperemo a queste discussioni.
Em breve, participaremos dessas discussões.
เร็ว ๆ นี้เราจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายเหล่านี้
Chúng tôi sẽ sớm tham gia vào các cuộc thảo luận này.
我们很快就会参与这些讨论。
我們很快就會參與這些討論。
The bridge has only been partly repaired.
Die Brücke wurde nur teilweise repariert.
El puente solo ha sido parcialmente reparado.
Le pont n'a été que partiellement réparé.
Il ponte è stato solo parzialmente riparato.
A ponte foi parcialmente reparada.
สะพานได้รับการซ่อมแซมเพียงบางส่วนเท่านั้น
Cầu đã được sửa chữa một phần.
这座桥只是部分修好了。
這座橋只是部分修好了。
Due to construction works, this passage is closed.
Aufgrund von Bauarbeiten ist diese Passage geschlossen.
Debido a las obras de construcción, este pasaje está cerrado.
En raison de travaux de construction, ce passage est fermé.
A causa di lavori di costruzione, questo passaggio è chiuso.
Devido a obras de construção, esta passagem está fechada.
เนื่องจากงานก่อสร้างทางนี้ถูกปิด
Do công trình xây dựng, đoạn văn này đã đóng.
由于建筑工程,这段文字被关闭。
由於建築工程,這段文字被關閉。
The village is peaceful at night.
Das Dorf ist nachts ruhig.
El pueblo es tranquilo por la noche.
Le village est paisible la nuit.
Il villaggio è tranquillo di notte.
A vila é pacífica à noite.
หมู่บ้านสงบในเวลากลางคืน
Ngôi làng yên bình vào ban đêm.
晚上,这个村庄很安静。
晚上,這個村莊很安靜。
The discovery was perceived as a major breakthrough.
Die Entdeckung wurde als großer Durchbruch wahrgenommen.
El descubrimiento fue percibido como un gran avance.
La découverte a été perçue comme une percée majeure.
La scoperta è stata percepita come un importante passo avanti.
A descoberta foi percebida como um grande avanço.
การค้นพบนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่
Phát hiện này được coi là một bước đột phá lớn.
这一发现被认为是一项重大突破。
這一發現被認為是一項重大突破。
This hotel is perfectly suited for physically impaired guests.
Das Hotel ist perfekt für körperlich beeinträchtigte Gäste geeignet.
Este hotel es ideal para personas con discapacidad física.
Cet hôtel est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite.
Questo hotel è perfetto per gli ospiti con disabilità fisiche.
Este hotel é perfeitamente adequado para hóspedes com deficiência física.
โรงแรมแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย
Khách sạn này hoàn toàn phù hợp cho những khách khiếm khuyết về thể chất.
这家酒店非常适合残障人士入住。
這家酒店非常適合殘障人士入住。
Perhaps I can dissuade him from buying the old house.
Vielleicht kann ich ihn davon abhalten, das alte Haus zu kaufen.
Quizás pueda disuadirlo de comprar la casa vieja.
Peut-être que je peux le dissuader d'acheter la vieille maison.
Forse potrei dissuaderlo dall'acquistare la vecchia casa.
Talvez eu possa dissuadi-lo de comprar a casa velha.
บางทีฉันสามารถห้ามปรามเขาจากการซื้อบ้านเก่า
Có lẽ tôi có thể ngăn cản anh ta mua căn nhà cũ.
也许我可以阻止他买下这栋老房子。
也許我可以阻止他買下這棟老房子。
Personally I think it's a waste of time.
Persönlich denke ich, es ist Zeitverschwendung.
Personalmente, creo que es una pérdida de tiempo.
Personnellement, je pense que c'est une perte de temps.
Personalmente penso che sia una perdita di tempo.
Pessoalmente, acho que é uma perda de tempo.
ส่วนตัวผมคิดว่ามันเสียเวลา
Cá nhân tôi nghĩ rằng đó là một sự lãng phí thời gian.
我个人认为这是浪费时间。
我個人認為這是浪費時間。
I persuaded my friend to come to the event with me.
Ich überredete meinen Freund, mit mir zu der Veranstaltung zu kommen.
Convencí a mi amigo para que venga al evento conmigo.
J'ai persuadé mon ami de venir à l'événement avec moi.
Ho persuaso il mio amico a venire con me all'evento.
Eu convenci o meu amigo a vir para o evento comigo.
ฉันเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนมาร่วมงานกับฉัน
Tôi đã thuyết phục bạn tôi đến dự sự kiện với tôi.
我劝说我的朋友和我一起来参加这个活动。
我勸說我的朋友和我一起來參加這個活動。
He was shown a photocopy of the letter.
Ihm wurde eine Fotokopie des Briefes gezeigt.
Le mostraron una fotocopia de la carta.
On lui a montré une photocopie de la lettre.
Gli fu mostrata una fotocopia della lettera.
Ele recebeu uma fotocópia da carta.
เขาได้แสดงสำเนาหนังสือ
Anh ta đã được phô tô một bức phông.
他看到了这封信的复印件。
他看到了這封信的複印件。
This phrase is easy to understand for beginners.
Dieser Satz ist für Anfänger leicht zu verstehen.
Esta frase es fácil de entender para principiantes.
Cette phrase est facile à comprendre pour les débutants.
Questa frase è facile da capire per i principianti.
Esta frase é fácil de entender para iniciantes.
วลีนี้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
Cụm từ này rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
这个短语对初学者来说很容易理解。
這個短語對初學者來說很容易理解。
I want to study a science like physics.
Ich möchte eine Wissenschaft wie Physik studieren.
Quiero estudiar una ciencia como la física.
Je veux étudier une science comme la physique.
Voglio studiare una scienza come la fisica.
Quero estudar uma ciência como a física.
ฉันต้องการศึกษาวิทยาศาสตร์เช่นฟิสิกส์
Tôi muốn học một khoa học như vật lý.
我想学习像物理学这样的科学。
我想學習像物理學這樣的科學。
This place looks familiar, I must have been here before.
Dieser Ort kommt mir bekannt vor, ich muss schon mal hier gewesen sein.
Este lugar parece familiar, debo haber estado aquí antes.
Cet endroit semble familier, je devais être ici avant.
Questo posto sembra familiare, devo essere stato qui prima.
Este lugar parece familiar, devo estar aqui antes.
สถานที่นี้ดูคุ้น ๆ ฉันต้องมาที่นี่มาก่อน
Nơi này trông rất quen thuộc, trước đây tôi phải ở đây.
这个地方看起来很熟悉,我以前一定在这里。
這個地方看起來很熟悉,我以前一定在這裡。
The city is planning a new shopping mall.
Die Stadt plant ein neues Einkaufszentrum.
La ciudad está planeando un nuevo centro comercial.
La ville prévoit un nouveau centre commercial.
La città sta progettando un nuovo centro commerciale.
A cidade está planejando um novo shopping center.
เมืองกำลังวางแผนการช้อปปิ้งมอลล์ใหม่
Thành phố đang lên kế hoạch mua sắm mới.
这个城市正在规划一个新的购物中心。
這個城市正在規劃一個新的購物中心。
The player is very talented.
Der Spieler ist sehr talentiert.
El jugador es muy talentoso.
Le joueur est très talentueux.
Il giocatore ha molto talento.
O jogador é muito talentoso.
ผู้เล่นมีพรสวรรค์มาก
Người chơi rất tài năng.
这位球员非常有才华。
這位球員非常有才華。
The manager was pleased with the good sales figures.
Der Manager war mit den guten Verkaufszahlen zufrieden.
El gerente estaba satisfecho con las buenas cifras de ventas.
Le directeur était satisfait des bons chiffres de ventes.
Il manager è stato soddisfatto delle buone cifre di vendita.
O gerente estava satisfeito com os bons números de vendas.
ผู้จัดการมีความพอใจกับยอดขายที่ดี
Người quản lý hài lòng với số liệu bán hàng tốt.
这位经理对这个好销售数字感到满意。
這位經理對銷售數據表示滿意。
The film's plot is based on a famous novel.
Die Handlung des Films basiert auf einem berühmten Roman.
La trama de la película está basada en una novela famosa.
L'intrigue du film est basée sur un roman célèbre.
La trama del film è basata su un famoso romanzo.
A trama do filme é baseada em uma novela famosa.
พล็อตเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนวนิยายที่มีชื่อเสียง
Cốt truyện của bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.
这部电影的剧情是基于一部着名的小说。
這部電影的劇情是基於一部著名的小說。
The little boy repeated the poem.
Der kleine Junge wiederholte das Gedicht.
El niño repitió el poema.
Le petit garçon a répété le poème.
Il ragazzino ha ripetuto il poema.
O menino repetiu o poema.
เด็กชายตัวน้อยพูดซ้ำบทกวี
Cậu bé lặp lại bài thơ.
小男孩重复了这首诗。
小男孩重複了這首詩。
Come over to this side of the pool, it is sunnier here.
Kommen Sie auf diese Seite des Pools, es ist sonnig hier.
Ven a este lado de la piscina, es más soleado aquí.
Venez de ce côté de la piscine, il est plus ensoleillé ici.
Vieni su questo lato della piscina, è più soleggiato qui.
Venha para este lado da piscina, está mais ensolarado aqui.
มาถึงด้านนี้ของสระว่ายน้ำจะสว่างที่นี่
Đi qua bên này của hồ bơi, nó là sunnier ở đây.
来到泳池的这边,它在这里晒太阳。
來到泳池的這邊,它在這裡曬太陽。
The professor is very popular among his students.
Der Professor ist sehr beliebt bei seinen Studenten.
El profesor es muy popular entre sus alumnos.
Le professeur est très populaire parmi ses étudiants.
Il professore è molto popolare tra i suoi studenti.
O professor é muito popular entre os alunos.
ศาสตราจารย์เป็นที่นิยมมากในหมู่นักเรียนของเขา
Giáo sư rất nổi tiếng trong số sinh viên của mình.
这位教授在他的学生中很受欢迎。
這位教授在他的學生中很受歡迎。
This is an invention with great potential.
Dies ist eine Erfindung mit großem Potenzial.
Esta es una invención con gran potencial.
C'est une invention avec un grand potentiel.
Questa è un'invenzione con un grande potenziale.
Esta é uma invenção com grande potencial.
นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพมาก
Đây là một phát minh có tiềm năng to lớn.
这是一项潜力巨大的发明。
這是一項潛力巨大的發明。
This is a good idea, but it's not feasible in practice.
Dies ist eine gute Idee, aber in der Praxis ist dies nicht möglich.
Esta es una buena idea, pero no es factible en la práctica.
C'est une bonne idée, mais ce n'est pas faisable en pratique.
Questa è una buona idea, ma nella pratica non è fattibile.
Esta é uma boa idéia, mas não é viável na prática.
นี่เป็นความคิดที่ดี แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
Đây là một ý tưởng hay, nhưng thực tế thì không khả thi.
这是一个好主意,但在实践中不可行。
這是一個好主意,但在實踐中不可行。
She solved the problem precisely as the teacher expected.
Sie löste das Problem genau so, wie der Lehrer es erwartet hatte.