Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
005
Bạn từ châu Âu đến à? Do you come from Europe? Kommen Sie aus Europa?
005
Bạn từ châu Mỹ đến à? Do you come from America? Kommen Sie aus Amerika?
005
Bạn từ châu Á đến à? Do you come from Asia? Kommen Sie aus Asien?
005
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
007
John từ London đến. John is from London. John ist aus London.
007
Maria từ Madrid đến. Maria is from Madrid. Maria ist aus Madrid.
007
Peter và Martha từ Berlin đến. Peter and Martha are from Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin.
017
Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món xúp. We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.
023
Bạn từ đâu đến? Where do you come from? Woher kommen Sie?
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
024
Các bạn cũng đến chứ? Are you also coming? Kommen Sie auch?
025
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
025
Tôi không nhớ ra tên. The title is not coming to me. Mir fällt der Titel nicht ein.
030
Không có nước nóng. There is no warm water. Es kommt kein warmes Wasser.
030
Cái này đắt quá. That’s too expensive. Das ist mir zu teuer.
032
Một cốc / ly nước táo ạ! An apple juice, please. Einen Apfelsaft, bitte.
032
Một cốc / ly nước chanh ạ! A lemonade, please. Eine Limonade, bitte.
032
Một cốc / ly nước cà chua ạ! A tomato juice, please. Einen Tomatensaft, bitte.
033
Xin một phần sữa chua nữa ạ. Another yoghurt, please. Bitte noch einen Joghurt.
033
Xin muối và hạt tiêu nữa ạ. Some salt and pepper also, please. Bitte noch Salz und Pfeffer.
033
Xin một ly nước nữa ạ. Another glass of water, please. Bitte noch ein Glas Wasser.
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 5 phút nữa đến. The next train is in 5 minutes. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
040
Tôi quay trở lại ngay. I’ll be back immediately. Ich bin gleich zurück.
041
Bạn hãy gọi bác sĩ! Call a doctor! Rufen Sie einen Arzt!
041
Bạn hãy gọi công an! Call the police! Rufen Sie die Polizei!
048
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
048
Tôi chưa bao giờ ở đây. I’ve never been here before. Ich war noch nie hier.
048
Ở đằng sau kia, anh ấy đến kìa. There he is! Da hinten kommt er ja!
051
Trọng tài đến từ Bỉ. The referee is from Belgium. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien.
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
057
Bạn muốn trở thành gì? What would you like to become some day? Was willst du einmal werden?
059
Bác sĩ đến ngay lập tức. The doctor is on his way. Der Arzt kommt gleich.
062
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
064
Bạn đến không? Are you coming? Kommen Sie?
064
Vâng, chúng tôi đến ngay. Yes, we are coming soon. Ja, wir kommen gleich.
067
Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
069
Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa! Here come their parents! Aber da kommen ja ihre Eltern!
073
Tôi không muốn đến muộn / trễ. I don’t want to arrive late. Ich will nicht spät kommen.
077
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommen Sie nicht?
077
Tôi không đến, bởi vì thời tiết xấu quá. I am not coming because the weather is so bad. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist.
077
Tại sao anh ấy không đến? Why isn’t he coming? Warum kommt er nicht?
077
Anh ấy không đến, bởi vì anh ấy đã không được mời. He isn’t coming because he isn’t invited. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist.
077
Tại sao bạn không đến? Why aren’t you coming? Warum kommst du nicht?
077
Tôi không đến, bởi vì tôi không có thời gian. I am not coming because I have no time. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.
077
Tại sao bạn không ở lại? Why don’t you stay? Warum bleibst du nicht?
077
Tôi không ở lại, bởi vì tôi còn phải làm việc nữa. I am not staying because I still have to work. Ich bleibe nicht, weil ich noch arbeiten muss.
078
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã bị ốm. I didn’t come because I was ill. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
078
Tại sao chị ấy đã không đến? Why didn’t she come? Warum ist sie nicht gekommen?
078
Chị ấy đã không đến, bởi vì chị ấy đã bị mệt. She didn’t come because she was tired. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
078
Tại sao anh ấy đã không đến? Why didn’t he come? Warum ist er nicht gekommen?
078
Anh ấy đã không đến, bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. He didn’t come because he wasn’t interested. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte.
078
Tại sao các bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum seid ihr nicht gekommen?
078
Chúng tôi đã không đến, bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. We didn’t come because our car is damaged. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
078
Tại sao họ đã không đến? Why didn’t the people come? Warum sind die Leute nicht gekommen?
078
Họ đã không đến, bởi vì họ đã bị lỡ tàu. They didn’t come because they missed the train. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
078
Tại sao bạn đã không đến? Why didn’t you come? Warum bist du nicht gekommen?
078
Tôi đã không đến, bởi vì tôi đã không được phép. I didn’t come because I was not allowed to. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
084
Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Did he come on time? He could not come on time. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen.
084
Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Why could you not come on time? Warum konntest du nicht pünktlich kommen?
084
Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. I could not come on time because there were no buses. Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr.
086
Tôi viết cái này – tôi đã viết cái này. I write that – I wrote that. Ich schreibe das – ich habe das geschrieben.
086
Tôi lấy cái này – tôi đã lấy cái này. I’ll get it – I got it. Ich hole das – ich habe das geholt.
086
Tôi mang cái này – tôi đã mang cái này. I’ll bring that – I brought that. Ich bringe das – ich habe das gebracht.
086
Tôi mua cái này – tôi đã mua cái này. I’ll buy that – I bought that. Ich kaufe das – ich habe das gekauft.
088
Bạn đã đến từ đâu? Where did you come from? Woher sind Sie gekommen?
091
Bạn tới muộn / trễ quá – đừng có tới muộn / trễ quá! You come home so late – don’t come home so late! Du kommst so spät – komm doch nicht so spät!
091
Xin ông đứng dậy, ông Müller! Get up, Mr. Miller! Stehen Sie auf, Herr Müller!
092
Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi! Do visit us again soon! Besuchen Sie uns bald wieder!
093
Anh ấy chắc chắn tới. He will definitely come. Er kommt ganz bestimmt.
093
Tôi biết rằng anh ấy tới. I know that he’ll come. Ich weiß, dass er kommt.
093
Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. He’ll definitely call. Er ruft bestimmt an.
093
Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. I believe that he’ll call. Ich glaube, dass er anruft.
094
Tôi bực mình vì bạn đến muộn. I’m angry that you come so late. Es ärgert mich, dass du so spät kommst.
094
Tôi rất vui, vì bạn đã đến. I’m happy that you came. Es freut mich, dass Sie gekommen sind.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. I don’t know if he’ll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
095
Liệu anh ấy có trở lại không? Maybe he won’t come back? Ob er wohl zurückkommt?
096
Chờ đến khi anh ấy trở lại. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt.
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
097
Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn, nếu anh ấy không đến ngay. We’ll start eating if he doesn’t come soon. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
098
Bao giờ bạn gọi điện thoại? When will you call? Wann rufen Sie an?
098
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ. He’ll call, as soon as he has a little time. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat.
099
Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. He didn’t come although we had made an appointment. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten.
099
Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist er nicht gekommen.
100
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
100
Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. The earlier you come, the earlier you can go. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen.
101
Cúc áo sơ mi bị rơi ra. The button from the shirt is gone. Der Knopf von dem Hemd ist ab.
102
Một lần rồi – chưa bao giờ already – not yet schon einmal – noch nie
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
本来的 běnlái de eigentlich
听起来不错 tīng qǐ lái bú cuò gut klingen
用篱笆围起来的 yòng lí ba wéi qǐ lái de umzäunt
再来一次 zài lái yí cì noch einmal
未来的 wèi lái de zukünftig
将来的, 今后的 jiānglái de, jīnghòu de künftig
未来的丈夫 wèilái de zhàngfu zukünftige Ehemann
独行侠, 独来独往的人 dúxíngxiá, dúlái- dúwǎng de rén Einzelgänger
水尝起来不新鲜 shuǐ chángqǐlái bù xīnxiān Wasser schmeckt abgestanden
招来某人 zhāolái mǒurén jemanden herbeirufen
马来西亚 Mǎláixīyà Malaysia
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 回來 + * * hui2 lai2 return/ come back/ be back zurück,zurückkommen +
A + * * lai2 come/ arrive/ crop up/ take place etwa +
A 進來 + * * jin4lai2 come in/ get in hineinkommen +
A 起來 + * * qi3 lai2 stand up/ sit up/ rise to one's feet aufstehen +
A 將來 + * * jiang1lai2 future Zukunft +
A 出來 + * * chu1 lai2 come out/ emerge herauskommen, hervorkommen +
A 上來 + * * shang4 lai2 come up hoch kommen +
A 下來 + * * xia4 lai2 come down herunter kommen +
A 原來 + * * yuan2lai2 original/ former ursprünglich +
A 過來 + * * guo4 lai come over/ come up herüberkommen +
B 越來越… + * * yue4lai2yue4 more and more immermehr, mehr und mehr +
B 未來 + * * wei4lai2 future Zukunft +
B 本來 + * * ben3lai2 original ursprünglich +
B 從來 + * * cong2lai2 always/ all along zu allen Zeiten, immer +
B + * * lai2 about/ more or less ( v. ) kommen ( präp. ) seit / von. . . her ( adv. ) etwa / ungefähr +
B + * * lai2 about/ more or less ( v. ) kommen ( präp. ) seit / von. . . her ( adv. ) etwa / ungefähr +
B 來不及 + * * lai2 bu ji2 there's not enough time ohne genügend Zeit, es ist zu spät +
B 來得及 + * * lai2 de ji2 there's still time da ist noch genug Zeit, noch Zeit haben / noch etw. machen können +
B 來信 + * * lai2xin4 send a letter/ incoming letter ankommender Brief, einen Brief senden +
B 來自 + * * lai2zi4 come from von (einem Ort) kommen +
B 看來 + * * kan4lai2 it seems anscheinend, es scheint, +
B 近來 + * * jin4lai2 recently/ lately vor kurzem, kürzlich +
B 後來 + * * hou4lai2 afterwards/ after dann,danach +
B 以來 + * * yi3lai2 since seit, seitdem +
C 來賓 + * * lai2bin1 visitor/ guest Gast, Besucher +
C 來回 + * * lai2hui2 visitor/ guest hin und her,hin und zurück,Hin-und Rückweg +
C 來客 + * * lai2ke4 back and forth/ to and fro/ round trip Gast, Besucher +
C 來往 + * * lai2wang3 come and go/ associate/ association kommen und gehen, Verkehr +
C 來源 + * * lai2yuan2 source/ origin Quelle, entspringen,entstammen +
C 向來 + * * xiang4lai2 from beginning coming towards now/ always/ all along von jeher, seit ehund je, schon immer +
C 對…來說 + * * dui4 lai2shuo1 not let down/ treat sb. fairly/ be worthy of was das angeht +
C 往來 + * * wang3lai2 come-go/ be in contact with/ have relations with kommen und gehen, hin- und zurück, Kontakt, Verkehr +
C 拿…來說 + * * na2 lai2shuo1 take … for example auf jmd einreden, beschwören +
C 自來水 + * * zi4lai2shui3 self-come-water/ tap water Leitungswasser +
C 這樣一來 + * * zhe4yang4 yi1 lai2 this-way-ever-since/ in this way/ in such a case/ thus in dieser Art, in so einem Fall, +
D 總的來說 + * * zong3 de lai2 shuo1 in general im allgemeinen +
D 到來 + * * dao4lai2 come ankommen, Ankunft +
D 從…看來 + * * cong2 kan4lai2 from soweit es ...betrifft +
D 來訪 + 访* * lai2fang3 come to visit zu Besuch kommen +
D 來回來去 + * * lai2 hui2 lai2 qu4 come-and-go Kommen und Gehen +
D 來看 + * * lai2kan4 according to gemäß, so gesehen, +
D 來歷 + * * lai2li4 derivation/ history Vorgeschichte +
D 來臨 + * * lai2lin2 come/ fall ankommen, herannahen +
D 來年 + * * lai2nian2 the coming year kommendes Jahr, nächstes Jahr +
D …來說 + * * lai2shuo1 concerning/ on betreffend +
D 推來推去 + * * tui1 lai2 tui1 qu4 push/ decline alle möglichen Entschuldigungen vorbringen +
D 看起來 + * * kan4 qi3lai2 look like es scheint, dem Anschein nach +
D 歷來 + * * li4lai2 always seit jeher, von alters her, schon immer +
D 胡來 + * * hu2lai2 make trouble/ mess things up etwas durcheinander bringen +
Oxford3000Ten
He comes here almost every day.
Er kommt fast jeden Tag hierher.
Él viene aquí casi todos los días.
Il vient ici presque tous les jours.

Ele vem aqui quase todos os dias.
เขามาที่นี่เกือบทุกวัน
Anh ấy đến đây gần như mỗi ngày.
他几乎每天都来这里。
他幾乎每天都來這裡。
He has announced his arrival.
Er hat seine Ankunft angekündigt.
Él ha anunciado su llegada.
Il a annoncé son arrivée.

Ele anunciou sua chegada.
เขาได้ประกาศการมาถึงของเขา
Anh ấy đã thông báo sự xuất hiện của anh ấy.
他已经宣布他的到来。
他已經宣布他的到來。
The company anticipates sales growth in the upcoming year.
Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum.
La compañía anticipa el crecimiento de las ventas en el próximo año.
La société prévoit une croissance des ventes au cours de l'année à venir.

A empresa antecipa o crescimento das vendas no próximo ano.
บริษัท คาดว่ายอดขายจะเติบโตในปีที่กำลังจะมา
Công ty dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu trong năm tới.
该公司预计即将到来的一年销售额增长。
該公司預計即將到來的一年銷售額增長。
The apple fell from the tree.
Der Apfel fiel vom Baum.
La manzana se cayó del árbol.
La pomme est tombée de l'arbre.

A maçã caiu da árvore.
แอปเปิ้ลตกลงมาจากต้นไม้
Quả táo rơi ra khỏi cây.
苹果从树上掉下来。
蘋果從樹上掉下來
My husband and I never have arguments.
Mein Mann und ich haben nie Streit.
Mi esposo y yo nunca tenemos argumentos.
Mon mari et moi n'avons jamais d'arguments.

Meu marido e eu nunca temos argumentos.
สามีและฉันไม่เคยมีข้อโต้แย้ง
Chồng tôi và tôi không bao giờ tranh luận.
我和丈夫从来没有争论。
我和丈夫從來沒有爭論。
Please notify me of your arrival.
Bitte teilen Sie mir Ihre Ankunft mit.
Por favor avísenme de su llegada.
S'il vous plaît informez-moi de votre arrivée.

Por favor, avise-me da sua chegada.
โปรดแจ้งให้ฉันทราบถึงการมาถึงของคุณ
Vui lòng thông báo cho tôi khi bạn đến.
请通知我你的到来。
請通知我你的到來。
He arrived earlier than expected.
Er kam früher als erwartet an.
Llegó antes de lo esperado.
Il est arrivé plus tôt que prévu.

Ele chegou mais cedo do que o esperado.
เขามาถึงก่อนหน้านี้กว่าที่คาดไว้
Anh ấy đến sớm hơn dự kiến.
他比预期的来得早。
他比預期的來得早。
Artificial intelligence will change our future.
Künstliche Intelligenz wird unsere Zukunft verändern.
La inteligencia artificial cambiará nuestro futuro.
L'intelligence artificielle va changer notre avenir.

A inteligência artificial mudará nosso futuro.
ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนอนาคตของเรา
Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi tương lai của chúng ta.
人工智能将改变我们的未来。
人工智能將改變我們的未來。
He stood up to attract our attention.
Er stand auf, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen.
Se levantó para atraer nuestra atención.
Il s'est levé pour attirer notre attention.

Ele se levantou para atrair nossa atenção.
เขาลุกขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของเรา
Anh đứng dậy để thu hút sự chú ý của chúng tôi.
他站起来吸引我们的注意力。
他站起來吸引我們的注意力。
I'll be back soon.
Ich werde bald zurück sein.
Volveré pronto.
Je reviens vite.

Volto em breve.
ฉันจะกลับมาเร็ว ๆ นี้.
Tôi sẽ trở lại sớm.
我很快回来。
我很快回來。
I’ve never been here before.
Ich war noch nie hier.
Nunca he estado aquí antes.
Je n'ai jamais été ici avant.

Eu nunca estive aqui antes.
ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อน
Tôi chưa bao giờ đến đây trước đây.
我以前从未来过这里。
我以前從未來過這裡。
I have had this mark on my arm since birth.
Ich habe dieses Zeichen seit der Geburt an meinem Arm.
He tenido esta marca en mi brazo desde el nacimiento.
J'ai cette marque sur mon bras depuis ma naissance.

Eu tive essa marca no meu braço desde o nascimento.
ฉันมีเครื่องหมายบนแขนของฉันตั้งแต่แรกเกิด
Tôi đã có dấu hiệu trên cánh tay của tôi kể từ khi sinh ra.
自出生以来,我的手臂上有这个痕迹。
自出生以來,我的手臂上有這個痕跡。
I need a bit of wood to fix this broken toy.
Ich brauche ein bisschen Holz, um dieses kaputte Spielzeug zu reparieren.
Necesito un poco de madera para arreglar este juguete roto.
J'ai besoin d'un peu de bois pour réparer ce jouet cassé.

Preciso de um pouco de madeira para consertar este brinquedo quebrado.
ฉันต้องการไม้สักเล็กน้อยเพื่อแก้ไขของเล่นที่ไม่สมบูรณ์นี้
Tôi cần một chút gỗ để sửa đồ chơi bị hỏng này.
我需要一点木头来修理这个破碎的玩具。
我需要一點木頭來修理這個破碎的玩具。
The waiter brought the menu.
Der Kellner brachte die Speisekarte.
El mesero trajo el menú.
Le serveur a apporté le menu.

O garçom trouxe o menu.
พนักงานเสิร์ฟนำเมนู
Người phục vụ mang thực đơn.
服务员带来了菜单。
服務員帶來了菜單。
His broad shoulders make him look stronger than he is.
Seine breiten Schultern lassen ihn stärker aussehen als er.
Sus anchos hombros lo hacen parecer más fuerte que él.
Ses larges épaules le font paraître plus fort que lui.

Seus ombros largos o fazem parecer mais forte do que ele.
ไหล่กว้างของเขาทำให้เขาดูแข็งแรงกว่าเขา
Vai rộng của anh làm anh trông khỏe hơn anh.
他宽阔的肩膀使他看起来比他强壮。
他寬闊的肩膀使他看起來比他強壯。
Barley is a type of cereal used to make beer.
Gerste ist eine Art von Getreide zur Herstellung von Bier.
La cebada es un tipo de cereal utilizado para hacer cerveza.
L'orge est un type de céréale utilisée pour faire de la bière.

A cevada é um tipo de cereal usado para fazer cerveja.
ข้าวบาร์เลย์เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ทำเบียร์
Lúa mạch là một loại ngũ cốc dùng làm bia.
大麦是一种用来制作啤酒的麦片。
大麥是一種用來製作啤酒的麥片。
I want to run another test to check the results.
Ich möchte einen weiteren Test durchführen, um die Ergebnisse zu überprüfen.
Quiero ejecutar otra prueba para verificar los resultados.
Je veux lancer un autre test pour vérifier les résultats.

Eu quero executar outro teste para verificar os resultados.
ฉันต้องการเรียกใช้การทดสอบอื่นเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์
Tôi muốn chạy thử nghiệm khác để kiểm tra kết quả.
我想运行另一个测试来检查结果。
我想運行另一個測試來檢查結果。
The clouds will bring rain.
Die Wolken werden Regen bringen.
Las nubes traerán lluvia.
Les nuages ​​apporteront de la pluie.

As nuvens trarão chuva.
เมฆจะมีฝนตก
Những đám mây sẽ mang mưa.
云会带来下雨。
雲會帶來下雨。
The collapse of the old regime brought on many changes.
Der Zusammenbruch des alten Regimes brachte viele Veränderungen mit sich.
El colapso del antiguo régimen trajo muchos cambios.
L'effondrement de l'ancien régime a apporté de nombreux changements.

O colapso do antigo regime provocou muitas mudanças.
การล่มสลายของระบอบการปกครองเก่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
Sự sụp đổ của chế độ cũ đã mang lại nhiều thay đổi.
旧政权的崩溃带来了许多变化。
舊政權的崩潰帶來了許多變化。
Unfortunately, I can't come.
Leider kann ich nicht kommen.
Lamentablemente, no puedo ir.
Malheureusement, je ne peux pas venir.

Infelizmente, não posso ir.
แต่ฉันไม่สามารถมาได้
Thật không may, tôi không thể đến.
不幸的是,我不能来。
不幸的是,我不能來。
The question of the future of this club concerns all of us.
Die Frage nach der Zukunft dieses Clubs betrifft uns alle.
La cuestión del futuro de este club nos concierne a todos.
La question de l'avenir de ce club nous concerne tous.

A questão do futuro deste clube diz respeito a todos nós.
คำถามเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ
Câu hỏi về tương lai của câu lạc bộ này liên quan đến tất cả chúng ta.
这个俱乐部的未来问题关系到我们所有人。
這個俱樂部的未來問題關係到我們所有人。
The company is considering new alternatives to increase profits.
Das Unternehmen erwägt neue Alternativen, um den Gewinn zu steigern.
La compañía está considerando nuevas alternativas para aumentar las ganancias.
La société envisage de nouvelles alternatives pour augmenter les profits.

A empresa está considerando novas alternativas para aumentar os lucros.
บริษัท กำลังพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลกำไร
Công ty đang xem xét lựa chọn thay thế mới để tăng lợi nhuận.
该公司正在考虑新的替代方案来增加利润。
該公司正在考慮新的替代方案來增加利潤。
We have arranged a conversation to exchange our ideas.
Wir haben ein Gespräch organisiert, um unsere Ideen auszutauschen.
Hemos arreglado una conversación para intercambiar nuestras ideas.
Nous avons organisé une conversation pour échanger nos idées.

Nós organizamos uma conversa para trocar nossas idéias.
เราได้จัดให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดของเรา
Chúng tôi đã sắp xếp một cuộc trò chuyện để trao đổi ý tưởng của chúng tôi.
我们安排了一次对话来交换我们的想法。
我們安排了一次對話來交換我們的想法。
Every critic interpreted the play differently.
Jeder Kritiker interpretierte das Stück anders.
Cada crítico interpretó la obra de manera diferente.
Chaque critique a interprété le jeu différemment.

Cada crítico interpretou a peça de maneira diferente.
นักวิจารณ์ทุกคนตีความการเล่นแตกต่างกัน
Mỗi nhà phê bình giải thích cách chơi khác nhau.
每个评论家都以不同的方式来解读剧本
每個評論家都以不同的方式來解讀劇本
The crowd cheered when the singer entered the stage.
Die Menge jubelte, als der Sänger die Bühne betrat.
La multitud aplaudió cuando el cantante entró al escenario.
La foule a acclamé quand le chanteur est entré dans la scène.

A multidão aplaudiu quando o cantor entrou no palco.
ฝูงชนโห่ร้องเมื่อนักร้องเข้ามาในเวที
Đám đông cổ vũ khi ca sĩ bước lên sân khấu.
当歌手进入舞台时,人群欢呼起来。
當歌手進入舞台時,人群歡呼起來。
Many people believe in the hereafter, a life after death.
Viele Menschen glauben an das Jenseits, ein Leben nach dem Tod.
Muchas personas creen en el más allá, una vida después de la muerte.
Beaucoup de gens croient en l'au-delà, une vie après la mort.

Muitas pessoas acreditam no futuro, uma vida após a morte.
หลายคนเชื่อในปรโลกชีวิตหลังจากความตาย
Nhiều người tin vào cuộc sống sau này, một cuộc sống sau khi chết.
许多人相信在未来,死后的生活。
許多人相信在未來,死後的生活。
He sounded desperate, so I decided to help him.
Er klang verzweifelt, also beschloss ich, ihm zu helfen.
Parecía desesperado, así que decidí ayudarlo.
Il semblait désespéré, alors j'ai décidé de l'aider.

Ele pareceu desesperado, então eu decidi ajudá-lo.
เขาฟังหมดหวังดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะช่วยเขา
Anh ấy tuyệt vọng, vì vậy tôi quyết định giúp anh ấy.
他听起来很绝望,所以我决定帮助他。
他聽起來很絕望,所以我決定幫助他。
I hear the distant sound of church bells.
Ich höre das ferne Geräusch von Kirchenglocken.
Escucho el sonido distante de las campanas de las iglesias.
J'entends le son lointain des cloches de l'église.

Eu ouço o som distante dos sinos da igreja.
ฉันได้ยินเสียงระฆังของโบสถ์ที่ห่างไกล
Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ xa xôi.
我听到教堂钟声的远处传来的声音。
我聽到教堂鐘聲的遠處傳來的聲音。
The woman wanted to dump her boyfriend, but then they reconciled.
Die Frau wollte ihren Freund loswerden, aber dann versöhnten sie sich.
La mujer quería deshacerse de su novio, pero luego se reconciliaron.
La femme voulait vider son petit ami, mais ensuite ils se sont réconciliés.

A mulher queria despejar seu namorado, mas depois se reconciliaram.
ผู้หญิงคนนี้อยากจะทิ้งแฟนของเธอ แต่แล้วก็คืนดีกัน
Người phụ nữ muốn bỏ bạn trai, nhưng sau đó họ hòa giải.
这个女人想甩掉她的男朋友,但后来他们和解了。
這個女人想甩掉她的男朋友,但後來他們和解了。
Let's watch a DVD tonight.
Lass uns heute Abend eine DVD schauen.
Vamos a ver un DVD esta noche.
Regardons un DVD ce soir.

Vamos assistir a um DVD esta noite.
ลองดูดีวีดีคืนนี้
Hãy xem một DVD tối nay.
今晚我们来看DVD吧。
今晚我們來看DVD吧。
They come from Eastern Europe.
Sie kommen aus Osteuropa.
Vienen de Europa del Este.
Ils viennent d'Europe de l'Est.

Eles vêm da Europa Oriental.
พวกเขามาจากยุโรปตะวันออก
Họ đến từ Đông Âu.
他们来自东欧。
他們來自東歐。
A good education pays for itself in the long run.
Eine gute Ausbildung zahlt sich auf lange Sicht aus.
Una buena educación se paga a sí misma a largo plazo.
Une bonne éducation se rentabilise à long terme.

Uma boa educação se paga a longo prazo.
การศึกษาที่ดีจ่ายสำหรับตัวเองในระยะยาว
Một nền giáo dục tốt sẽ trả cho chính nó về lâu về dài.
长远来看,良好的教育是值得的。
長遠來看,良好的教育是值得的。
I will send you an email to confirm the appointment.
Ich werde Ihnen eine E-Mail senden, um den Termin zu bestätigen.
Le enviaré un correo electrónico para confirmar la cita.
Je vous enverrai un email pour confirmer le rendez-vous.

Vou enviar-lhe um e-mail para confirmar o compromisso.
ฉันจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการนัดหมาย
Tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận cuộc hẹn.
我会发一封电子邮件来确认预约。
我會給你發一封電子郵件確認預約。
Our company employs experts from all over the world.
Unsere Firma beschäftigt Experten aus der ganzen Welt.
Nuestra compañía emplea expertos de todo el mundo.
Notre société emploie des experts du monde entier.

Nossa empresa emprega especialistas de todo o mundo.
บริษัท ของเรามีพนักงานจากทั่วทุกมุมโลก
Công ty chúng tôi thuê các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.
我们公司聘请来自世界各地的专家。
我們公司聘請來自世界各地的專家。
This is a good exercise for the leg muscles.
Dies ist eine gute Übung für die Beinmuskulatur.
Este es un buen ejercicio para los músculos de las piernas.
C'est un bon exercice pour les muscles de la jambe.

Este é um bom exercício para os músculos da perna.
นี่คือการออกกำลังกายที่ดีสำหรับกล้ามเนื้อขา
Đây là một bài tập tốt cho cơ bắp chân.
这对腿部肌肉来说是一个很好的锻炼。
這對腿部肌肉來說是一個很好的鍛煉。
You'll have to work an extra hour in the future.
Sie müssen eine zusätzliche Stunde in der Zukunft arbeiten.
Tendrás que trabajar una hora extra en el futuro.
Vous devrez travailler une heure de plus dans le futur.

Você terá que trabalhar uma hora extra no futuro.
คุณจะต้องทำงานอีกหนึ่งชั่วโมงในอนาคต
Bạn sẽ phải làm việc thêm một giờ nữa trong tương lai.
你将来不得不再工作一小时。
你將來不得不再工作一小時。
I was fairly surprised when all my friends came to my birthday party.
Ich war ziemlich überrascht, als alle meine Freunde zu meiner Geburtstagsparty kamen.
Estaba bastante sorprendido cuando todos mis amigos vinieron a mi fiesta de cumpleaños.
J'ai été assez surpris quand tous mes amis sont venus à ma fête d'anniversaire.

Fiquei bastante surpreso quando todos os meus amigos vieram à minha festa de aniversário.
ฉันค่อนข้างแปลกใจเมื่อเพื่อน ๆ มางานเลี้ยงวันเกิดของฉัน
Tôi đã khá ngạc nhiên khi tất cả bạn bè của tôi đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.
当我所有的朋友来参加我的生日派对时,我都很惊讶。
當我所有的朋友來參加我的生日派對時,我都很驚訝。
The sentence is formally correct, but it sounds odd.
Der Satz ist formal korrekt, aber er klingt seltsam.
La oración es formalmente correcta, pero suena extraña.
La phrase est formellement correcte, mais cela semble étrange.

A frase é formalmente correta, mas parece estranha.
ประโยคนี้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ แต่ฟังดูแปลก ๆ
Câu này chính thức là chính xác, nhưng có vẻ kỳ quặc.
这句话在形式上是正确的,但听起来很奇怪。
這句話在形式上是正確的,但聽起來很奇怪。
Ferries sailing back and forth between the islands
Fähren, die zwischen den Inseln hin und her segeln
Ferries que navegan ida y vuelta entre las islas
Ferries naviguant entre les îles

Ferries navegando para frente e para trás entre as ilhas
เฟอร์รี่แล่นไปมาระหว่างเกาะ
Phà đi thuyền qua lại giữa các hòn đảo
渡轮在岛屿之间来回航行
渡輪在島嶼之間來回航行
I will be back from the trip in a fortnight.
Ich werde in zwei Wochen von der Reise zurück sein.
Regresaré del viaje en quince días.
Je reviendrai du voyage dans une quinzaine de jours.

Eu voltarei da viagem em uma quinzena.
ฉันจะกลับจากการเดินทางในช่วงสองสัปดาห์
Tôi sẽ trở lại từ chuyến đi trong hai tuần.
我将在两周后回来。
我將在兩週後回來。
I got an email from my friend.
Ich habe eine E-Mail von meinem Freund bekommen.
Recibí un correo electrónico de mi amigo.
J'ai reçu un email de mon ami.

Recebi um e-mail do meu amigo.
ฉันได้รับอีเมลจากเพื่อนของฉัน
Tôi nhận được email từ bạn tôi.
我收到了我的朋友发来的电子邮件。
我收到了我的朋友發來的電子郵件。
The future belongs to our children.
Die Zukunft gehört unseren Kindern.
El futuro pertenece a nuestros hijos.
L'avenir appartient à nos enfants.

O futuro pertence aos nossos filhos.
อนาคตเป็นของลูกหลานของเรา
Tương lai thuộc về con cái chúng ta.
未来属于我们的孩子。
未來屬於我們的孩子。
Next to my giant dog, your tiny puppy looks like a mouse.
Neben meinem riesigen Hund sieht dein kleiner Welpe wie eine Maus aus.
Al lado de mi perro gigante, tu pequeño perrito parece un ratón.
À côté de mon chien géant, votre minuscule chiot ressemble à une souris.

Ao lado do meu cachorro gigante, seu cachorro pequeno parece um mouse.
ถัดจากสุนัขยักษ์ของฉันลูกสุนัขเล็ก ๆ ของคุณดูเหมือนเมาส์
Bên cạnh con chó khổng lồ của tôi, con chó con nhỏ xíu của bạn trông giống con chuột.
在我的巨型狗旁边,你的小狗看起来像一只老鼠。
在我的巨型狗旁邊,你的小狗看起來像一隻老鼠。
Goodbye! All the best for the future!
Auf Wiedersehen! Alles Gute für die Zukunft!
¡Adiós! ¡Todo lo mejor para el futuro!
Au revoir! Tout le meilleur pour l'avenir!

Adeus! Tudo de bom para o futuro!
ลาก่อน! สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต!
Tạm biệt! Tất cả tốt nhất cho tương lai!
再见!一切为了未来!
再見!一切為了未來!
I grabbed the rope and pulled myself up.
Ich packte das Seil und zog mich hoch.
Agarré la cuerda y me levanté.
J'ai attrapé la corde et me suis tiré vers le haut.

Agarrei a corda e puxei-me para cima.
ฉันคว้าเชือกและดึงตัวเองขึ้น
Tôi nắm lấy sợi dây thừng và kéo bản thân lên.
我抓住绳子,把自己拉起来。
我抓住繩子,把自己拉起來。
All our family came to Grandad's eightieth birthday party.
All unsere Familie kam zu Großvaters achtzigster Geburtstagsfeier.
Toda nuestra familia vino a la fiesta de cumpleaños número ochenta del abuelo.
Toute notre famille est venue à la fête du quatre-vingtième anniversaire de grand-père.

Toda a nossa família chegou à festa do aniversário de oitavo aniversário do avô.
ทุกคนในครอบครัวมางานเลี้ยงวันเกิดครบรอบปีที่สิบแปดของปู่
Cả gia đình chúng tôi đều đến bữa tiệc sinh nhật thứ tám mươi của ông nội.
我们全家都来到爷爷的八十岁生日派对。
我們全家都來到爺爺的八十歲生日派對。
For children, it is especially important to have a real home.
Für Kinder ist es besonders wichtig, ein richtiges Zuhause zu haben.
Para los niños, es especialmente importante tener un hogar real.
Pour les enfants, il est particulièrement important d'avoir une vraie maison.

Para as crianças, é especialmente importante ter uma casa real.
สำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีบ้านที่แท้จริง
Đối với trẻ em, điều đặc biệt quan trọng là phải có một ngôi nhà thực sự.
对于孩子来说,拥有一个真正的家庭尤为重要。
對於孩子來說,擁有一個真正的家庭尤為重要。
Bees produce honey to feed themselves.
Bienen produzieren Honig, um sich selbst zu ernähren.
Las abejas producen miel para alimentarse.
Les abeilles produisent du miel pour se nourrir.

As abelhas produzem mel para se alimentar.
ผึ้งผลิตน้ำผึ้งเพื่อเลี้ยงตัวเอง
Ong sản xuất mật ong để nuôi sống mình.
蜜蜂生产蜂蜜来养活自己。
蜜蜂生產蜂蜜來養活自己。
There is always hope for a better future.
Es gibt immer Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Siempre hay esperanza de un futuro mejor.
Il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur.

Sempre há esperança de um futuro melhor.
มีความหวังต่ออนาคตที่ดีกว่า
Luôn luôn có hy vọng cho một tương lai tốt hơn.
总有希望有更美好的未来。
總有希望有更美好的未來。
The professor provides a tangible example to illustrate his theory.
Der Professor gibt ein konkretes Beispiel zur Veranschaulichung seiner Theorie.
El profesor proporciona un ejemplo tangible para ilustrar su teoría.
Le professeur fournit un exemple tangible pour illustrer sa théorie.

O professor fornece um exemplo tangível para ilustrar sua teoria.
ศาสตราจารย์ให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายทฤษฎีของเขา
Giáo sư cung cấp một ví dụ hữu hình để minh họa lý thuyết của ông.
教授提供了一个实例来说明他的理论。
教授提供了一個實例來說明他的理論。
Due to regular practice, the dancers increasingly improved.
Durch regelmäßiges Üben verbesserten sich die Tänzer zunehmend.
Debido a la práctica regular, los bailarines mejoraron cada vez más.
En raison de la pratique régulière, les danseurs se sont améliorés de plus en plus.

Devido à prática regular, os dançarinos melhoraram cada vez mais.
เนื่องจากการปฏิบัติตามปกตินักเต้นจึงดีขึ้นมาก
Do thực hành thường xuyên, các vũ công ngày càng được cải thiện.
由于经常练习,舞者越来越完善。
由於經常練習,舞者越來越完善。
Inflation has not been this low for a long time.
Die Inflation war lange nicht so tief.
La inflación no ha sido tan baja durante mucho tiempo.
L'inflation n'a pas été aussi basse depuis longtemps.

A inflação não foi tão baixa há muito tempo.
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน
Lạm phát không phải là thấp trong một thời gian dài.
通货膨胀长期以来一直不是这么低。
通貨膨脹長期以來一直不是這麼低。
Initially, she wanted to become an astronaut, but then she studied medicine.
Ursprünglich wollte sie Astronautin werden, studierte dann aber Medizin.
Inicialmente, ella quería convertirse en astronauta, pero luego estudió medicina.
Au début, elle voulait devenir astronaute, mais elle a ensuite étudié la médecine.

Inicialmente, ela queria se tornar um astronauta, mas depois estudou medicina.
ตอนแรกเธออยากเป็นนักบินอวกาศ แต่แล้วเธอก็เรียนแพทย์
Ban đầu, cô muốn trở thành phi hành gia, nhưng sau đó cô học dược.
起初,她想成为一名宇航员,但后来她学习了医学。
起初,她想成為一名宇航員,但後來她學習了醫學。
The inspector came without notice.
Der Inspektor kam ohne Vorankündigung.
El inspector vino sin previo aviso.
L'inspecteur est venu sans préavis.

O inspetor veio sem aviso prévio.
ผู้ตรวจการมาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Thanh tra viên đến mà không báo trước.
检查员未经通知就来了。
檢查員未經通知就來了。
Your suggestion sounds very interesting.
Ihr Vorschlag klingt sehr interessant.
Tu sugerencia suena muy interesante.
Votre suggestion semble très intéressante.

Sua sugestão parece muito interessante.
คำแนะนำของคุณฟังดูน่าสนใจมาก
Ý kiến ​​của bạn nghe rất thú vị.
你的建议听起来很有趣。
你的建議聽起來很有趣。
The squid discharges ink to defend itself.
Der Tintenfisch stößt Tinte aus, um sich zu verteidigen.
El calamar descarga tinta para defenderse.
Le calamar décharge de l'encre pour se défendre.

A lula descarrega tinta para se defender.
หมึกปล่อยหมึกเพื่อป้องกันตัวเอง
Mực xả mực để tự vệ.
鱿鱼排出墨水来保护自己。
魷魚排出墨水來保護自己。
Her grandchildren brought great joy to the old lady.
Ihre Enkelkinder brachten der alten Frau große Freude.
Sus nietos trajeron gran alegría a la anciana.
Ses petits-enfants ont apporté une grande joie à la vieille dame.

Seus netos trouxeram grande alegria para a velha senhora.
ลูกหลานของเธอนำความปิติยินดีกับสุภาพสตรี
Những đứa cháu của bà đã đem lại niềm vui lớn cho bà cụ.
她的孙子女为这位老太太带来了极大的喜悦。
她的孫子女為這位老太太帶來了極大的喜悅。
He jumped up and down on the trampoline with great joy.
Er sprang mit großer Freude auf dem Trampolin auf und ab.
Saltó arriba y abajo en el trampolín con gran alegría.
Il a sauté de haut en bas sur le trampoline avec une grande joie.

Ele saltou para cima e para baixo no trampolim com grande alegria.
เขากระโดดขึ้นและลงบน trampoline ด้วยความปิติยินดี
Anh ta nhảy lên và xuống trên trampoline với niềm vui lớn.
他非常高兴地在蹦床上跳来跳去。
他非常高興地在蹦床上跳來跳去。
I have never killed anything bigger than a spider.
Ich habe noch nie etwas Größeres als eine Spinne getötet.
Nunca he matado a algo más grande que una araña.
Je n'ai jamais tué quelque chose de plus gros qu'une araignée.

Nunca matei nada maior do que uma aranha.
ฉันไม่เคยฆ่าอะไรที่ใหญ่กว่าแมงมุม
Tôi chưa bao giờ giết bất cứ cái gì lớn hơn một con nhện.
我从来没有杀过比蜘蛛更大的东西。
我從來沒有殺過比蜘蛛更大的東西。
I came here to learn the language.
Ich kam hierher, um die Sprache zu lernen.
Vine aquí para aprender el idioma.
Je suis venu ici pour apprendre la langue.

Eu vim aqui para aprender o idioma.
ฉันมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ภาษา
Tôi đến đây để học ngôn ngữ.
我来这里学习这门语言。
我來這裡學習這門語言。
I came back from holiday last week.
Ich kam letzte Woche aus den Ferien zurück.
Regresé de vacaciones la semana pasada.
Je suis revenu de vacances la semaine dernière.

Voltei de férias na semana passada.
ฉันกลับมาจากวันหยุดสัปดาห์ที่แล้ว
Tôi trở lại từ kỳ nghỉ cuối tuần.
上周我从假期回来。
上週我從假期回來。
I was able to locate the source of the noise.
Ich konnte die Quelle des Geräusches lokalisieren.
Pude localizar la fuente del ruido.
J'étais capable de localiser la source du bruit.

Eu consegui localizar a fonte do ruído.
ฉันสามารถหาแหล่งที่มาของเสียง
Tôi đã có thể xác định được nguồn gốc tiếng ồn.
我能够找到噪音的来源。
我能夠找到噪音的來源。
The caller left a message for you.
Der Anrufer hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
La persona que llamó dejó un mensaje para ti.
L'appelant a laissé un message pour vous.

O chamador deixou uma mensagem para você.
ผู้โทรฝากข้อความไว้ให้คุณ
Người gọi đã để lại tin nhắn cho bạn.
来电者留言给你。
來電者留言給你。
The tax increase was a nasty surprise for businesses.
Die Steuererhöhung war eine böse Überraschung für Unternehmen.
El aumento de impuestos fue una sorpresa desagradable para las empresas.
L'augmentation des taxes a été une mauvaise surprise pour les entreprises.

O aumento de impostos foi uma surpresa desagradável para as empresas.
การเพิ่มภาษีเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับธุรกิจ
Việc tăng thuế là một điều bất ngờ khó chịu cho các doanh nghiệp.
增税对企业来说是一个令人讨厌的惊喜。
增稅對企業來說是一個令人討厭的驚喜。
I need something to calm my nerves.
Ich brauche etwas, um meine Nerven zu beruhigen.
Necesito algo para calmar mis nervios.
J'ai besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs.

Preciso de algo para acalmar meus nervos.
ฉันต้องการอะไรเพื่อทำให้เส้นประสาทของฉันสงบ
Tôi cần một cái gì đó để trấn tĩnh thần kinh của tôi.
我需要一些东西来平息我的神经。
我需要一些東西來平息我的神經。
I awoke in the middle of the night.
Ich erwachte mitten in der Nacht.
Me desperté en el medio de la noche.
Je me suis réveillé au milieu de la nuit.

Acordei no meio da noite.
ฉันตื่นขึ้นมาตอนกลางดึก
Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm.
我半夜醒来。
我半夜醒來。
I live in the north but I'm originally from the south.
Ich lebe im Norden, aber ich komme ursprünglich aus dem Süden.
Vivo en el norte, pero soy originario del sur.
Je vis dans le nord mais je suis originaire du sud.

Eu moro no norte, mas eu sou originário do sul.
ฉันอาศัยอยู่ในภาคเหนือ แต่ฉันมาจากทางใต้
Tôi sống ở miền Bắc nhưng tôi đến từ miền Nam.
我住在北方,但我原本来自南方。
我住在北方,但我原本來自南方。
The party was a nuisance for the whole area.
Die Party war ein Ärgernis für das ganze Gebiet.
La fiesta fue una molestia para toda la zona.
La fête était une nuisance pour toute la région.

A festa foi um incômodo para toda a área.
งานเลี้ยงเป็นสิ่งที่น่ารำคาญสำหรับทั้งพื้นที่
Đảng đã gây phiền toái cho toàn bộ khu vực.
这个派对对整个地区来说都是令人讨厌的。
這個派對對整個地區來說都是令人討厭的。
The singer received numerous letters from fans.
Der Sänger erhielt zahlreiche Briefe von Fans.
El cantante recibió numerosas cartas de los fanáticos.
Le chanteur a reçu de nombreuses lettres de fans.

O cantor recebeu numerosas cartas dos fãs.
นักร้องได้รับจดหมายมากมายจากแฟน ๆ
Ca sĩ này đã nhận được rất nhiều lá thư từ người hâm mộ.
这位歌手收到了很多粉丝的来信。
這位歌手收到了很多粉絲的來信。
The nurse came to tend to my wounds.
Die Krankenschwester kam, um sich um meine Wunden zu kümmern.
La enfermera vino a atender mis heridas.
L'infirmière est venue soigner mes blessures.

A enfermeira veio para cuidar de minhas feridas.
พยาบาลมามีแนวโน้มที่จะเกิดบาดแผลของฉัน
Y tá đến để làm vết thương của tôi.
护士来倾向于我的伤口。
護士來傾向於我的傷口。
The original story had a very different ending.
Die ursprüngliche Geschichte hatte ein ganz anderes Ende.
La historia original tuvo un final muy diferente.
L'histoire originale avait une fin très différente.

A história original teve um final muito diferente.
เรื่องเดิมมีตอนจบที่แตกต่างกันมาก
Câu chuyện ban đầu có một kết thúc rất khác biệt.
原来的故事有一个非常不同的结局。
原來的故事有一個非常不同的結局。
They originally refused to sign the treaty.
Sie weigerten sich ursprünglich, den Vertrag zu unterzeichnen.
Originalmente se negaron a firmar el tratado.
Ils ont initialement refusé de signer le traité.

Eles originalmente se recusaram a assinar o tratado.
เดิมพวกเขาปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญา
Họ ban đầu từ chối ký Hiệp ước.
他们本来拒绝签署该条约。
他們本來拒絕簽署該條約。
I persuaded my friend to come to the event with me.
Ich überredete meinen Freund, mit mir zu der Veranstaltung zu kommen.
Convencí a mi amigo para que venga al evento conmigo.
J'ai persuadé mon ami de venir à l'événement avec moi.

Eu convenci o meu amigo a vir para o evento comigo.
ฉันเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนมาร่วมงานกับฉัน
Tôi đã thuyết phục bạn tôi đến dự sự kiện với tôi.
我劝说我的朋友和我一起来参加这个活动。
我勸說我的朋友和我一起來參加這個活動。
This phrase is easy to understand for beginners.
Dieser Satz ist für Anfänger leicht zu verstehen.
Esta frase es fácil de entender para principiantes.
Cette phrase est facile à comprendre pour les débutants.

Esta frase é fácil de entender para iniciantes.
วลีนี้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
Cụm từ này rất dễ hiểu cho người mới bắt đầu.
这个短语对初学者来说很容易理解。
這個短語對初學者來說很容易理解。
This place looks familiar, I must have been here before.
Dieser Ort kommt mir bekannt vor, ich muss schon mal hier gewesen sein.
Este lugar parece familiar, debo haber estado aquí antes.
Cet endroit semble familier, je devais être ici avant.

Este lugar parece familiar, devo estar aqui antes.
สถานที่นี้ดูคุ้น ๆ ฉันต้องมาที่นี่มาก่อน
Nơi này trông rất quen thuộc, trước đây tôi phải ở đây.
这个地方看起来很熟悉,我以前一定在这里。
這個地方看起來很熟悉,我以前一定在這裡。
A coin dropped out of his pocket.
Eine Münze fiel aus seiner Tasche.
Una moneda cayó de su bolsillo.
Une pièce est tombée de sa poche.

Uma moeda caiu do bolso.
เหรียญออกจากกระเป๋าของเขา
Một đồng tiền bỏ ra khỏi túi của anh ta.
一枚硬币从他的口袋里掉出来。
一枚硬幣從他的口袋裡掉出來。
Come over to this side of the pool, it is sunnier here.
Kommen Sie auf diese Seite des Pools, es ist sonnig hier.
Ven a este lado de la piscina, es más soleado aquí.
Venez de ce côté de la piscine, il est plus ensoleillé ici.

Venha para este lado da piscina, está mais ensolarado aqui.
มาถึงด้านนี้ของสระว่ายน้ำจะสว่างที่นี่
Đi qua bên này của hồ bơi, nó là sunnier ở đây.
来到泳池的这边,它在这里晒太阳。
來到泳池的這邊,它在這裡曬太陽。
The quote comes from the author's latest book.
Das Zitat stammt aus dem neuesten Buch des Autors.
La cita proviene del último libro del autor.
La citation vient du dernier livre de l'auteur.

A citação vem do último livro do autor.
ข้อความอ้างอิงมาจากหนังสือล่าสุดของผู้เขียน
Trích dẫn từ cuốn sách mới nhất của tác giả.
这句话来自作者最新的书。
這句話來自作者最新的書。
We had three weeks to repair it.
Wir hatten drei Wochen Zeit, um es zu reparieren.
Tuvimos tres semanas para repararlo.
Nous avons eu trois semaines pour le réparer.

Tivemos três semanas para repará-lo.
เรามีเวลาซ่อมสามสัปดาห์
Chúng tôi đã có ba tuần để sửa chữa nó.
我们有三个星期来修复它。
我們有三個星期來修復它。
The company has reversed some of its policies to save money.
Das Unternehmen hat einige seiner Richtlinien umgekehrt, um Geld zu sparen.
La compañía ha revertido algunas de sus políticas para ahorrar dinero.
La compagnie a inversé certaines de ses politiques pour économiser de l'argent.

A empresa reverteu algumas de suas políticas para economizar dinheiro.
บริษัท ได้กลับรายการนโยบายบางอย่างเพื่อประหยัดเงิน
Công ty đã đảo ngược một số chính sách của mình để tiết kiệm tiền.
该公司已经扭转了一些政策来节省资金。
該公司已經扭轉了一些政策來節省資金。
Before our trip, we used a map to plan the route.
Vor unserer Reise haben wir eine Karte benutzt, um die Route zu planen.
Antes de nuestro viaje, utilizamos un mapa para planificar la ruta.
Avant notre voyage, nous avons utilisé une carte pour planifier l'itinéraire.

Antes da nossa viagem, usamos um mapa para planejar a rota.
ก่อนการเดินทางเราใช้แผนที่เพื่อวางแผนเส้นทาง
Trước chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi sử dụng bản đồ để lên kế hoạch cho tuyến đường.
在我们旅行之前,我们使用地图来规划路线。
在我們旅行之前,我們使用地圖來規劃路線。
The usher led us to our seats.
Der Platzanweiser führte uns zu unseren Plätzen.
El ujier nos condujo a nuestros asientos.
L'huissier nous a conduits à nos sièges.

O porteiro levou-nos aos nossos assentos.
นำไปสู่ที่นั่งของเรา
Đầu đưa chúng tôi đến chỗ ngồi của chúng tôi.
迎面而来的是我们的座位。
迎面而來的是我們的座位。
He calms his inner self with yoga.
Er beruhigt sein inneres Selbst mit Yoga.
Él calma su ser interior con yoga.
Il calme son moi intérieur avec le yoga.

Ele acalma seu eu interior com ioga.
เขาสงบจิตใจตนเองด้วยโยคะ
Anh ấy làm dịu bản thân mình bằng yoga.
他用瑜伽来平息内心的自我。
他用瑜伽來平息內心的自我。
I needed some time to settle the matter.
Ich brauchte etwas Zeit, um die Angelegenheit zu klären.
Necesitaba algo de tiempo para resolver el asunto.
J'avais besoin de temps pour régler le problème.

Eu precisava de algum tempo para resolver o assunto.
ฉันต้องการเวลาในการแก้ไขปัญหา
Tôi cần một thời gian để giải quyết vấn đề.
我需要一些时间来解决这个问题。
我需要一些時間來解決這個問題。
This task seems very simple at first sight.
Diese Aufgabe erscheint auf den ersten Blick sehr einfach.
Esta tarea parece muy simple a primera vista.
Cette tâche semble très simple à première vue.

Esta tarefa parece muito simples à primeira vista.
งานนี้ดูเรียบง่ายตั้งแต่แรกเห็น
Nhiệm vụ này dường như rất đơn giản ngay từ cái nhìn đầu tiên.
这个任务看起来非常简单。
這個任務看起來非常簡單。
I smiled in the photo.
Ich lächelte auf dem Foto.
Sonreí en la foto.
J'ai souri sur la photo.

Eu sorri na foto.
ฉันยิ้มในภาพ
Tôi mỉm cười trong bức ảnh.
我在照片中笑了起来。
我在照片中笑了起來。
I have bought spares for the repair of my car.
Ich habe Ersatzteile für die Reparatur meines Autos gekauft.
He comprado repuestos para la reparación de mi automóvil.
J'ai acheté des pièces de rechange pour la réparation de ma voiture.

Comprei peças sobressalentes para o reparo do meu carro.
ฉันซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมรถของฉันแล้ว
Tôi đã mua phụ tùng để sửa xe.
我买了备件来修理我的车。
我買了備件來修理我的車。
This exercise is specifically intended to strengthen the lower back.
Diese Übung ist speziell zur Stärkung des unteren Rückens gedacht.
Este ejercicio está específicamente diseñado para fortalecer la zona lumbar.
Cet exercice est spécifiquement destiné à renforcer le bas du dos.

Este exercício destina-se especificamente a fortalecer a parte inferior das costas.
การออกกำลังกายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนหลังส่วนล่าง
Bài tập này đặc biệt nhằm củng cố phần lưng dưới.
这个练习是专门用来加强腰部的。
這個練習是專門用來加強腰部的。
I always eat my cereal with a large spoon.
Ich esse immer mein Müsli mit einem großen Löffel.
Siempre como mi cereal con una cuchara grande.
Je mange toujours mes céréales avec une grosse cuillère.

Sempre comi meu cereal com uma colher grande.
ฉันกินธัญพืชของฉันด้วยช้อนขนาดใหญ่
Tôi luôn luôn ăn ngũ cốc của tôi với một thìa lớn.
我总是用大勺子来吃我的麦片。
我總是用大勺子吃我的麥片。Basketball ist ein spannender Sport.
He mixed vegetables and stock to make soup.
Er mischte Gemüse und Brühe zu Suppe.
Él mezcló verduras y caldo para hacer sopa.
Il a mélangé des légumes et du bouillon pour faire de la soupe.

Ele misturou vegetais e estoque para fazer sopa.
เขาผสมผักและสต็อกเพื่อทำซุป
Ông trộn rau và kho để làm súp.
他混合蔬菜和汤汁来制作汤。
他混合蔬菜和湯汁來製作湯。
With seemingly no effort, he lifted the heavy stone.
Mit scheinbar keiner Anstrengung hob er den schweren Stein.
Con aparentemente ningún esfuerzo, levantó la pesada piedra.
Avec apparemment aucun effort, il a soulevé la lourde pierre.

Com aparentemente sem esforço, levantou a pedra pesada.
เขาก็ยกก้อนหินหนักขึ้น
Với vẻ như không có nỗ lực, ông nhấc tảng đá nặng.
看起来没有任何努力,他举起沉重的石头。
看起來沒有任何努力,他舉起沉重的石頭。
His new job put a strain on their marriage.
Sein neuer Job belastete ihre Ehe.
Su nuevo trabajo puso tensión en su matrimonio.
Son nouveau travail a mis une pression sur leur mariage.

Seu novo emprego colocou uma pressão sobre o casamento deles.
งานใหม่ของเขาทำให้ความเครียดในการแต่งงานของพวกเขา
Công việc mới của ông đã gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của họ.
他的新工作给他们的婚姻带来了压力。
他的新工作給他們的婚姻帶來了壓力。
My sudden arrival surprised the guests.
Meine plötzliche Ankunft überraschte die Gäste.
Mi llegada repentina sorprendió a los invitados.
Mon arrivée soudaine a surpris les invités.

Minha chegada repentina surpreendeu os convidados.
การมาถึงที่ฉับพลันของฉันทำให้แขกประหลาดใจ
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến các vị khách ngạc nhiên.
我突然的到来让客人感到惊讶。
我突然的到來讓客人感到驚訝。
He looked surprised.
Er sah überrascht aus.
Él pareció sorprendido.
Il avait l'air surpris.

Ele pareceu surpreso.
เขาดูแปลกใจ
Anh ấy trông rất ngạc nhiên.
他看起来很惊讶。
他看起來很驚訝。
He came back from work surprisingly early.
Er kam überraschend früh von der Arbeit zurück.
Regresó del trabajo sorprendentemente temprano.
Il est rentré du travail étonnamment tôt.

Ele voltou do trabalho surpreendentemente cedo.
เขากลับมาทำงานเร็ว ๆ นี้
Ông đã trở lại từ công việc đáng ngạc nhiên sớm.
他出人意料地早从工作回来。
他出人意料地早從工作回來。
Fortunately, the man survived the assault.
Zum Glück überlebte der Mann den Angriff.
Afortunadamente, el hombre sobrevivió al asalto.
Heureusement, l'homme a survécu à l'agression.

Felizmente, o homem sobreviveu ao assalto.
โชคดีที่ชายคนนี้รอดชีวิตจากการทำร้ายร่างกาย
May mắn thay, người đàn ông này đã sống sót sau vụ tấn công.
幸运的是,这名男子在袭击中幸存下来。
幸運的是,這名男子在襲擊中倖存下來。
I take a tablet for hay fever every day.
Ich nehme jeden Tag eine Tablette gegen Heuschnupfen.
Tomo una tableta para la fiebre del heno todos los días.
Je prends un comprimé contre le rhume des foins tous les jours.

Tomo um comprimido para a febre dos fenos todos os dias.
ฉันกินยาแก้ไข้วันละ 1 เม็ด
Tôi dùng một viên thuốc hạ sốt hàng ngày.
我每天都要服用花粉来治疗花粉症。
我每天都要服用花粉來治療花粉症。
We should tackle these challenges by working together.
Wir sollten diese Herausforderungen gemeinsam angehen.
Deberíamos abordar estos desafíos trabajando juntos.
Nous devrions relever ces défis en travaillant ensemble.

Devemos enfrentar esses desafios trabalhando juntos.
เราควรจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยการทำงานร่วมกัน
Chúng ta nên giải quyết những thách thức này bằng cách làm việc cùng nhau.
我们应该通过共同努力来应对这些挑战。
我們應該通過共同努力來應對這些挑戰。
I received your letter today, many thanks!
Ich habe heute deinen Brief erhalten, vielen Dank!
Recibí su carta hoy, muchas gracias!
J'ai reçu votre lettre aujourd'hui, merci beaucoup!

Recebi sua carta hoje, muito obrigado!
ฉันได้รับจดหมายของคุณวันนี้ขอบคุณมาก!
Tôi nhận được thư của bạn ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều!
我今天收到你的来信,非常感谢!
我今天收到你的來信,非常感謝!
I tidy the house before visitors come over.
Ich räume das Haus auf, bevor die Besucher herüberkommen.
Ordeno la casa antes de que vengan los visitantes.
Je range la maison avant que les visiteurs viennent.

Eu arrumei a casa antes que os visitantes se aproximem.
ฉันเรียบร้อยบ้านก่อนที่ผู้เยี่ยมชมจะมาถึง
Tôi dọn dẹp nhà cửa trước khi du khách đến.
在游客过来之前我整理房子。
在遊客過來之前我整理房子。
A human looks tiny compared to an elephant.
Ein Mensch sieht winzig im Vergleich zu einem Elefanten aus.
Un humano se ve pequeño en comparación con un elefante.
Un humain a l'air minuscule par rapport à un éléphant.

Um humano parece pequeno em comparação com um elefante.
มนุษย์ดูเล็กเมื่อเทียบกับช้าง
Một con người trông rất nhỏ so với con voi.
与大象相比,人类看起来很小。
與大象相比,人類看起來很小。
You need a special tool to open this box.
Sie benötigen ein spezielles Tool, um diese Box zu öffnen.
Necesitas una herramienta especial para abrir esta caja.
Vous avez besoin d'un outil spécial pour ouvrir cette boîte.

Você precisa de uma ferramenta especial para abrir esta caixa.
คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษเพื่อเปิดกล่องนี้
Bạn cần một công cụ đặc biệt để mở hộp này.
你需要一个特殊的工具来打开这个盒子。
你需要一個特殊的工具來打開這個盒子。
The twins look totally alike.
Die Zwillinge sehen völlig gleich aus.
Los gemelos se parecen por completo.
Les jumeaux se ressemblent totalement.

Os gêmeos se parecem totalmente parecidos.
ฝาแฝดมีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด
Các cặp song sinh trông hoàn toàn giống nhau.
双胞胎看起来完全一样。
雙胞胎看起來完全一樣。
He pulled his boat along on a trailer.
Er zog sein Boot auf einem Anhänger.
Él arrastró su bote en un remolque.
Il a tiré son bateau sur une remorque.

Ele puxou seu barco junto em um trailer.
เขาดึงเรือไปพร้อมกับรถพ่วง
Anh ấy kéo chiếc thuyền của mình lên trên một chiếc xe moóc.
他把他的船沿着一辆拖车拖了起来。
他把他的船沿著一輛拖車拖了起來。
We can transport the goods by air or by sea.
Wir können die Waren auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg transportieren.
Podemos transportar las mercancías por aire o por mar.
Nous pouvons transporter les marchandises par avion ou par mer.

Podemos transportar os bens por via aérea ou marítima.
เราสามารถขนส่งสินค้าทางอากาศหรือทางทะเล
Chúng tôi có thể vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không hoặc bằng đường biển.
我们可以通过空运或海运来运输货物。
我們可以通過空運或海運來運輸貨物。
I am looking forward to my first trip to Spain.
Ich freue mich auf meine erste Reise nach Spanien.
Estoy deseando que llegue mi primer viaje a España.
Je suis impatient de mon premier voyage en Espagne.

Estou ansioso para a minha primeira viagem à Espanha.
ฉันรอคอยการเดินทางครั้งแรกที่สเปน
Tôi đang trông chờ chuyến đi đầu tiên của tôi tới Tây Ban Nha.
我期待着我第一次来西班牙。
我期待著我第一次來西班牙。
A red balloon cheered up the unhappy child.
Ein roter Ballon machte dem unglücklichen Kind Mut.
Un globo rojo animó al infeliz niño.
Un ballon rouge a égayé l'enfant malheureux.

Um balão vermelho animou o filho infeliz.
บอลลูนสีแดงเชียร์เด็กที่ไม่มีความสุข
Một quả bong bóng đỏ cổ vũ cho đứa trẻ không hạnh phúc.
一个红色的气球为不幸的孩子欢呼起来。
一個紅色的氣球為不幸的孩子歡呼起來。
For a small state it has a large urban population.
Für einen kleinen Staat hat er eine große städtische Bevölkerung.
Para un estado pequeño, tiene una gran población urbana.
Pour un petit état, il a une grande population urbaine.

Para um pequeno estado, possui uma grande população urbana.
สำหรับรัฐเล็ก ๆ มันมีประชากรในเมืองใหญ่
Đối với một tiểu bang nhỏ, nó có một dân số đô thị lớn.
对于一个小国来说,它拥有大量的城市人口。
對於一個小國來說,它擁有大量的城市人口。
I urged him to stay, but he left.
Ich drängte ihn zu bleiben, aber er ging.
Le pedí que se quedara, pero se fue.
Je l'ai exhorté à rester, mais il est parti.

Exortei-o a ficar, mas ele saiu.
ฉันขอให้เขาอยู่ แต่เขาก็จากไป
Tôi kêu gọi anh ta ở lại, nhưng anh ta đã rời đi.
我敦促他留下来,但他离开了。
我敦促他留下來,但他離開了。
His visions on the future of our company inspire the team.
Seine Visionen für die Zukunft unseres Unternehmens inspirieren das Team.
Sus visiones sobre el futuro de nuestra compañía inspiran al equipo.
Ses visions sur l'avenir de notre entreprise inspirent l'équipe.

Suas visões sobre o futuro da nossa empresa inspiram o time.
วิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับอนาคตของ บริษัท ของเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
Tầm nhìn của ông về tương lai của công ty chúng tôi truyền cảm hứng cho nhóm.
他对我们公司未来的展望激励了团队。
他對我們公司未來的展望激勵了團隊。
I welcomed the visitors on behalf of all of us.
Ich habe die Besucher im Namen von uns allen begrüßt.
Recibí a los visitantes en nombre de todos nosotros.
J'ai accueilli les visiteurs en notre nom à tous.

Congratulo-me com os visitantes em nome de todos nós.
ผมยินดีต้อนรับผู้มาเยือนในนามของพวกเราทุกคน
Tôi chào đón các du khách thay mặt cho tất cả chúng ta.
我代表我们所有人欢迎来访者。
我代表我們所有人歡迎來訪者。
I woke late this morning, my alarm did not go off.
Ich bin heute Morgen spät aufgewacht, mein Alarm ging nicht aus.
Me desperté tarde esta mañana, mi alarma no sonó.
Je me suis réveillé tard ce matin, mon alarme ne s'est pas éteinte.

Acordei no final da manhã, o meu alarme não foi apagado.
ฉันตื่นสายเช้านี้ปลุกของฉันไม่ได้ไปปิด
Tôi thức dậy muộn vào buổi sáng, báo động của tôi đã không tắt.
我今天晚上醒来,我的闹钟没有响。
我今天晚上醒來,我的鬧鐘沒有響。
They brought the washing in before it rained.
Sie brachten die Wäsche hinein bevor es regnete.
Trajeron el lavado antes de que lloviera.
Ils ont apporté le linge avant qu'il ne pleuve.

Eles levaram a roupa antes de chover.
พวกเขานำผ้ามาซักก่อนที่ฝนจะตก
Họ đem rửa trước khi trời mưa.
他们在下雨之前带来了洗涤。
他們在下雨之前帶來了洗滌。
They said they would come to my party.
Sie sagten, sie würden zu meiner Party kommen.
Dijeron que vendrían a mi fiesta.
Ils ont dit qu'ils viendraient à ma fête.

Eles disseram que viriam para a minha festa.
พวกเขากล่าวว่าพวกเขาจะมางานปาร์ตี้ของฉัน
Họ nói rằng họ sẽ đến bên tôi.
他们说他们会来参加我的派对。
他們說他們會來參加我的派對。
We need to empower our youth because they are going to shape our future.
Wir müssen unsere Jugend stärken, weil sie unsere Zukunft gestalten werden.
Necesitamos empoderar a nuestros jóvenes porque van a moldear nuestro futuro.
Nous devons donner du pouvoir à nos jeunes, car ils vont façonner notre avenir.

Precisamos capacitar nossos jovens porque eles vão moldar nosso futuro.
เราจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนของเราเพราะพวกเขากำลังจะสร้างอนาคตของเรา
Chúng ta cần trao quyền cho tuổi trẻ của chúng ta bởi vì chúng sẽ định hình tương lai của chúng ta.
我们需要赋予青少年权力,因为它们将塑造我们的未来。
我們需要賦予青少年權力,因為它們將塑造我們的未來。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
55美国 + I'm from America. Ich komme aus Amerika.
76他们 山坡 滑下来 + They're sliding down the slope. Sie kommen den Berghang herunter geglitten.
78回来 + I'm back. Ich bin wieder da.
95太阳 出来 + The sun has risen. ((The sun has come out.)) Die Sonne ist aufgegangen. (herauskommen)
99要是 分手 + If you don't come, I am going to break up with you. Wenn du nicht kommst, dann mache ich Schluß mit dir.
190机会 + A good opportunity presented itself. Eine gute Gelegenheit bietet sich.
267我们 来自 东方 + We're from the East. Wir kommen aus dem Osten.
321+ Let me help you. Ich komme Ihnen zu Hilfe.
350来自 英国 + I'm from the U.K. Ich komme aus England.
388知识 阅读 积累 + Knowledge is accumulated by reading. Wissen wird durch Lesen angehäuft.
508火车 + The train should be getting in now. Der Zug sollte jetzt kommen.
521回答 问题 + Let me answer this question. Lassen Sie mich diese Frage beantworten.
530越来越 苗条 + She's getting slimmer. Sie wird immer schlanker.
537铁路 城市 连起来 + Railroads connect cities. Eisenbahnen verbinden Städte.
634+ Please follow me. Bitte folgen Sie mir.
736卡车 用来 运送 货物 + The truck is used to carry goods. Der Lastwagen wird zum Warentransport benutzt.
760我们 合影 + Let's take a group photo. Lasst uns ein Gruppenfoto machen.
829我们 根据 合同 办事 + We conduct our business in accordance with the contract. Wir handeln gemäß dem Vertrag.
947春天 + Spring has come. Der Frühling ist gekommen.
1022回答 问题 + Who is going to answer this question? Wer kann diese Frage beantworten?
1024法官 依据 法律 审判 + The judge tries cases in accordance with the law. Der Richter urteilt auf Basis der Gesetze.
1097国旗 升起来 + The national flag has been raised. Die Nationalflagge wurde gehisst.
1124没有 预料 到来 这么 朋友 + I didn't expect that so many friends would come. Ich habe nicht vorausgesehen, dass so viele Freunde kommen würden.
1193激动 甚至 出来 + He was so excited that he couldn't utter a word. Er ist so aufgeregt, dass er kein Wort herausbringt.
1197大家 仿效 老师 动作 练习 + Everyone is copying the teacher's movements. Alle imitieren die Bewegungen der Lehrerin beim Üben.
1220照顾 + Let me look after you. Lass mich um dich kümmern.
1358这块 手表 看起来 档次 + This watch looks first-class. Diese Armbanduhr sieht sehr edel aus.
1372女儿 迎面 走来 + My daughter walked towards me head-on. Meine Tochter kommt auf mich zu gelaufen.
1393秋季 来临 + Fall has arrived. Der Herbst steht vor der Tür.
1422啤酒 走过来 + He came over, carrying a tray of beer. Er kam mit einem Tablett Bier herüber.
1459看起来 斯文 + She looks very refined. Sie sieht sehr vornehm aus.
1479栏杆 树圈 起来 + The railings enclose the flowers and trees. Die Geländer umgrenzen die Blumen und die Bäume.
1501城堡 看起来 庄严 + The castle looks stately. Das Schloß sieht stattlich aus.
1504大家 兴奋 欢呼起来 + Everyone got so excited they started to cheer. Alle waren so aufgeregt, daß sie zu jubeln begannen.
1554消息 登出来 + The news has come out.
1673这些 咖啡豆 来自 巴西 + These coffee beans are from Brazil.
1689诚实 从来 说谎 + He's very honest, and never lies.
1694看起来 悲伤 + She looks so sad.
1708她们 害怕 尖叫 起来 + They were so frightened that they started to scream.
1714他们 愈来愈 恩爱 + They are getting more and more affectionate.
1727偷偷地 躲起来 + He secretly hid.
1808台风 + The typhoon is coming.
1929他用 尺子 画图 + She uses a ruler to draw the design.
1959房产 抵押 贷款 + I mortgaged my house to get a loan (lit., I used my property as collateral for a loan).
1979我们 终于 来到 巴黎 + We have finally arrived in Paris.
1981援用 生动 案例 讲解 + He explains by citing vivid cases.
2042丝瓜 可以 用来 洗澡 + A loofah can be used to bathe with.
2165图纸 捲起来 + Roll up the blueprint. Rolle den Plan zusammen.
2198眼镜 摘下来 + She took her glasses off.
2311幼苗 长出来 + The seedlings have come up.
2334生意 带来 巨大 利润 + Business brought me great profits.
2342国家 越来越 繁荣 昌盛 + The country is growing more and more prosperous.
2438看起来 有点 + He looks a bit silly.
2495气球 膨胀 起来 + The hot air balloon inflated.
2523计画 暂时 停滞 下来 + This plan is temporarily suspended.
2566看起来 有点 郁闷 + He looks a bit depressed.
2625捞上来 + A big fish was caught (in a net).
2627幼苗 长出来 + The seedlings have come up.
2672他用 现金 偿还 贷款 + He repaid his loan in cash.
2786妈妈 毛巾 婴儿 起来 + The mother wraps the baby in the towel.
2839水坝 可以 用来 发电 + The dam can be used to generate electricity.
2866水晶球 占卜 吉凶 + She uses a crystal ball to tell whether the omens are good or bad.
2894牛奶 洒出 + The milk spilled out.
2938朋友们 一起 拜祭 故人 + Together, the friends paid their respects to their deceased friends.
2977老虎 悄悄 走过来 + The tiger walked over quietly.
2983现在 我们 问题 症结 所在 + Now let's talk about the crux of the issue.
3042葡萄 可以 用来 酿酒 + Grapes can be made into wine.
3108我们 一起 蜡烛 + We are blowing out the candles together.
3130楼梯 栽倒 下来 + He fell down the stairs.
3143渗出来 + Water is seeping out.
3307揣测 不会 + I guess he won't come.
3344一刹那 赛车 冲过来 + In an instant, the race cars came speeding towards us.
3499他们 憧憬 美好 未来 + They're looking forward to a bright future.
3500长城 可以 用来 防止 外寇 入侵 + The Great Wall was used to defend against incursions by foreign invaders.
3501医生 通过 把脉 揆度 病情 + By taking a pulse, a doctor can gauge a patient's condition.
3556看起来 有点 + He looks a little silly. Er sieht etwas bescheuert aus.
3580+ Our lesson starts at 10 o'clock, but he hasn't come until a quarter past ten.
3581+ Our class starts at nine o'clock, but he came as early as at eight.
3588尽管 领导 今天 来可 我们 还是 不 能 懈怠。 我们 还是 懈怠 + Despite the fact that our leader does not come today, nevertheless we can't fall asleep.
3610一个 优秀 领袖 国民 团结 起来 + An excellent leader can unite his people.
3642专程 + I took this trip specially to see you.
3665这种 药草 提炼 出来 精华 治疗 高血压 有效 + The essence drawn out from this medicinal herb is good for high blood pressure.
3681运气 不好 摸奖 从来 中过 + She has bad luck, and never won a price in drawing lots.
3684东西 携带 起来 方便 所以 它们 托运到学校 + It's very inconvenient to carry luggage, so I consigned it for shipment.
3694贪求 享受 从来 不懂 艰苦 朴素 + He is forever seeking after material comforts, and has no idea about hard work and plain living.
3725战役 下来 敌军 粮食 消耗 殆尽 + After several battles, the enemy practically has no food.
3735随着 复活节 来临 冬天 结束 春天 + With the coming of Easter, winter ends and spring comes.
3748边城 出差 星期 才能 回来 + He will take a business trip to a border town, and will be back in a week.
3757大风 过后 帮忙 扶苗 + He asked some people to help him straighten the seedlings flattened by wind. Nach dem Starkwind bat er Leute um Hilfe, die Saatpflanzen wieder aufzurichten.
3767本来 知道 这些 事情 故作 明白 + Though he didn't actually know this stuff, he pretended that he did.
MelnyksPinEng
10000 ThaiThaiEng
5000 FrenchFrzEng
SynsetsEng
SensesEng
Wordnet ChineseGb
+
Wordnet GermanGer
Wordnet EnglishEng
Wordnet FrenchFra
Wordnet SpanishSpa
Wordnet ItalianIta
Wordnet ThaiThai
Wordnet FinnishFin
Wordnet VietnameseVie
Wiktionary VietnameseVie
Instances>
DEEN DICTDeuEng