Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
004
Chúng tôi là một gia đình. We are a family. Wir sind eine Familie.
004
Gia đình không phải nhỏ. The family is not small. Die Familie ist nicht klein.
004
Gia đình lớn. The family is big. Die Familie ist groß.
005
Đây là địa chỉ của tôi. Here is my address. Hier ist meine Adresse.
006
Đây là các học sinh. Those are the school children. Das sind die Schüler.
006
Đây là cô giáo. That is the teacher. Das ist die Lehrerin.
006
Đây là lớp học. That is the class. Das ist die Klasse.
006
Học ngôn ngữ rất là thú vị. Learning languages is interesting. Sprachen lernen ist interessant.
007
London là một thủ đô. London is a capital city. London ist eine Hauptstadt.
007
Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte.
007
Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. Capital cities are big and noisy. Die Hauptstädte sind groß und laut.
011
Ngày thứ nhất là thứ hai. The first day is Monday. Der erste Tag ist Montag.
011
Ngày thứ hai là thứ ba. The second day is Tuesday. Der zweite Tag ist Dienstag.
011
Ngày thứ ba là thứ tư. The third day is Wednesday. Der dritte Tag ist Mittwoch.
011
Ngày thứ tư là thứ năm. The fourth day is Thursday. Der vierte Tag ist Donnerstag.
011
Ngày thứ năm là thứ sáu. The fifth day is Friday. Der fünfte Tag ist Freitag.
011
Ngày thứ sáu là thứ bảy. The sixth day is Saturday. Der sechste Tag ist Samstag.
011
Ngày thứ bảy là chủ nhật. The seventh day is Sunday. Der siebte Tag ist Sonntag.
012
Hôm qua là thứ bảy. Yesterday was Saturday. Gestern war Samstag.
012
Hôm nay là chủ nhật. Today is Sunday. Heute ist Sonntag.
012
Ngày mai là thứ hai. Tomorrow is Monday. Morgen ist Montag.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Peter. That is Peter. Das ist Peter.
012
Peter là sinh viên. Peter is a student. Peter ist Student.
012
Đây là ai? Who is that? Wer ist das?
012
Đây là Martha. That is Martha. Das ist Martha.
012
Martha là thư ký. Martha is a secretary. Martha ist Sekretärin.
012
Peter và Martha là bạn bè. Peter and Martha are friends. Peter und Martha sind Freunde.
012
Peter là bạn của Martha. Peter is Martha’s friend. Peter ist der Freund von Martha.
012
Martha là bạn của Peter. Martha is Peter’s friend. Martha ist die Freundin von Peter.
013
Đó là sáu tháng. These are six months. Das sind sechs Monate.
013
Đó cũng là sáu tháng. These are also six months. Das sind auch sechs Monate.
015
Martha làm gì? What does Martha do? Was macht Martha?
015
Peter làm gì? What does Peter do? Was macht Peter?
016
Tuyết màu trắng. Snow is white. Der Schnee ist weiß.
016
Mặt trời màu vàng. The sun is yellow. Die Sonne ist gelb.
016
Quả / trái cam màu da cam. The orange is orange. Die Orange ist orange.
016
Quả / trái anh đào màu đỏ. The cherry is red. Die Kirsche ist rot.
016
Bầu trời màu xanh nước biển. The sky is blue. Der Himmel ist blau.
016
Cỏ màu xanh lá cây. The grass is green. Das Gras ist grün.
016
Đất màu nâu. The earth is brown. Die Erde ist braun.
016
Mây màu xám. The cloud is grey / gray (am.). Die Wolke ist grau.
016
Lốp xe màu đen. The tyres / tires (am.) are black. Die Reifen sind schwarz.
016
Tuyết màu gì? Màu trắng. What colour / color (am.) is the snow? White. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.
016
Mặt trời màu gì? Màu vàng. What colour / color (am.) is the sun? Yellow. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.
016
Quả / trái cam màu gì? Màu da cam. What colour / color (am.) is the orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange.
016
Quả / trái anh đào màu gì? Màu đỏ. What colour / color (am.) is the cherry? Red. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.
016
Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. What colour / color (am.) is the sky? Blue. Welche Farbe hat der Himmel? Blau.
016
Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. What colour / color (am.) is the grass? Green. Welche Farbe hat das Gras? Grün.
016
Đất màu gì? Màu nâu. What colour / color (am.) is the earth? Brown. Welche Farbe hat die Erde? Braun.
016
Mây màu gì? Màu xám. What colour / color (am.) is the cloud? Grey / Gray (am.). Welche Farbe hat die Wolke? Grau.
016
Lốp xe màu gì? Màu đen. What colour / color (am.) are the tyres / tires (am.)? Black. Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.
018
Đó là những mùa trong năm: These are the seasons: Das sind die Jahreszeiten:
018
Mùa hè trời nắng. The sun shines in summer. Im Sommer scheint die Sonne.
019
Đây là nhà của chúng tôi. Our house is here. Hier ist unser Haus.
019
Ở trên là mái nhà. The roof is on top. Oben ist das Dach.
019
Ở dưới là tầng hầm. The basement is below. Unten ist der Keller.
019
Đây là căn hộ của tôi. My apartment is here. Hier ist meine Wohnung.
019
Ở đây là phòng bếp và phòng tắm. The kitchen and bathroom are here. Hier ist die Küche und das Bad.
019
Ở kia là phòng khách và phòng ngủ. The living room and bedroom are there. Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.
019
Nhưng cửa sổ còn mở. But the windows are open. Aber die Fenster sind offen.
019
Ở kia là cái ghế sô pha và một cái ghế bành. There is a sofa and an armchair there. Dort sind ein Sofa und ein Sessel.
019
Vô tuyến còn rất mới. The TV set is brand new. Der Fernseher ist ganz neu.
020
Hôm nay là thứ bảy. Today is Saturday. Heute ist Samstag.
021
Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Do you cook on an electric or a gas stove? Kochst du elektrisch oder mit Gas?
021
Có cần tôi thái hành tây không? Shall I cut the onions? Soll ich die Zwiebeln schneiden?
021
Có cần tôi gọt khoai tây không? Shall I peel the potatoes? Soll ich die Kartoffeln schälen?
022
Đây là các đĩa CD của tôi. These are my CD’s. Hier sind meine CDs.
022
Đây là đàn ghi-ta của tôi. This is my guitar. Hier ist meine Gitarre.
022
Đây là những quyển sách của tôi. These are my books. Hier sind meine Bücher.
023
Ông ấy là người ngoại quốc. He is a foreigner. Er ist Ausländer.
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
023
Không, tôi năm ngoái đã ở đây rồi. No, I was here once last year. Nein, ich war schon letztes Jahr hier.
023
Nhưng chỉ có một tuần thôi. Only for a week, though. Aber nur eine Woche lang.
023
Bạn làm nghề gì vậy? What is your profession? Was sind Sie von Beruf?
023
Tôi là phiên dịch. I am a translator. Ich bin Übersetzer.
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
024
Hồi xưa thì có. I used to. Früher ja.
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Có, đa số là đi công tác. Yes, mostly on business trips. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen.
024
Vâng, hôm nay nóng thật. Yes, today it’s really hot. Ja, heute ist es wirklich heiß.
025
Các ngôn ngữ đó khá là giống nhau. The languages are quite similar. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich.
025
Nhưng nói và viết thì khó. But speaking and writing is difficult. Aber sprechen und schreiben ist schwer.
025
Người ta biết bạn từ đâu đến. One can tell where you come from. Man erkennt, woher Sie kommen.
025
Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? What is your mother tongue / native language (am.)? Was ist Ihre Muttersprache?
026
Hay bạn đã có hẹn rồi? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet?
027
Đây là thẻ tín dụng của tôi. Here is my credit card. Hier ist meine Kreditkarte.
027
Đây là bằng lái xe của tôi. Here is my licence / license (am.). Hier ist mein Führerschein.
029
Tên của tôi là Müller. My name is Miller. Mein Name ist Müller.
029
Đây là các chìa khóa. Here are the keys. Hier sind die Schlüssel.
029
Đây là hành lý của tôi. Here is my luggage. Hier ist mein Gepäck.
031
Bàn này còn trống không? Is this table taken? Ist der Tisch frei?
032
Thức ăn nguội rồi. The food is cold. Das Essen ist kalt.
033
Tôi muốn hoa quả / trái cây hoặc phó mát. I would like some fruit or cheese. Ich möchte Obst oder Käse.
036
Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? Is that the train to Berlin? Ist das der Zug nach Berlin?
036
Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. I think this is my seat. Ich glaube, das ist mein Platz.
037
Đây có phải là chuyến bay thẳng không? Is it a direct flight? Ist das ein Direktflug?
037
Đây là va li của bạn phải không? Is that your suitcase? Ist das Ihr Koffer?
037
Đây là túi của bạn phải không? Is that your bag? Ist das Ihre Tasche?
037
Đây là hành lý của bạn phải không? Is that your luggage? Ist das Ihr Gepäck?
040
Không sao, bạn giữ phần còn lại. That is okay, please keep the change. Es stimmt so, der Rest ist für Sie.
042
Tốt nhất là bạn đi bằng tàu điện ngầm. It is best if you take the underground / subway (am.). Am besten nehmen Sie die U-Bahn.
044
Chợ có mở cửa chủ nhật không? Is the market open on Sundays? Ist der Markt sonntags geöffnet?
044
Đây là tòa nhà gì? What building is that? Was für ein Gebäude ist das?
047
Phim rất mới. The film is brand new. Der Film ist ganz neu.
047
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. But the book on which the film was based was better. Aber das Buch zum Film war besser.
048
Chỗ này còn trống không? Is this seat taken? Ist der Platz hier frei?
048
Nhưng ban nhạc chơi rất hay. But the band plays very well. Aber die Band spielt ganz gut.
048
Không, lần này là lần đầu. No, this is the first time. Nein, das ist das erste Mal.
048
Không, hôm khác đi. No, maybe some other time. Nein, lieber ein anderes Mal.
050
Tôi là người mới tập môn này. I’m only a beginner. Ich bin erst Anfänger.
050
Tôi hạng trung bình. I’m moderately good. Ich bin mittelgut.
056
Nhưng mà đừng có đắt quá. But nothing too expensive. Aber nichts allzu Teueres.
056
Đen, nâu hay là trắng? Black, brown or white? Schwarz, braun oder weiß?
056
To hay là nhỏ? A large one or a small one? Eine große oder eine kleine?
056
Hay là bằng chất nhựa? Or is it made of plastic? Oder ist die aus Kunststoff?
056
Dĩ nhiên là bằng da. Of leather, of course. Aus Leder natürlich.
056
Chất lượng đặc biệt. This is very good quality. Das ist eine besonders gute Qualität.
056
Và túi xách tay thực sự là rất rẻ. And the bag is really very reasonable. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
056
Quầy trả tiền ở bên kia. The cashier is over there. Dort drüben ist die Kasse.
057
Bạn làm công việc gì? What do you do for a living? Was machen Sie beruflich?
057
Chồng tôi có công việc là bác sĩ. My husband is a doctor. Mein Mann ist Arzt von Beruf.
057
Tôi làm y tá nửa ngày. I work as a nurse part-time. Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
057
Tôi là thực tập sinh. I am an intern. Ich bin Praktikant.
057
Đây là người lãnh đạo của tôi. That is my boss. Das ist mein Chef.
057
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin. We always go to the cafeteria at noon. Mittags gehen wir immer in die Kantine.
059
Bạn có bảo hiểm ở đâu? What insurance company do you belong to? Wo sind Sie versichert?
059
Huyết áp bình thường. Your blood pressure is okay. Der Blutdruck ist in Ordnung.
060
Trước tiên là cái đầu. First the head. Zuerst den Kopf.
060
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
060
Người đàn ông ấy làm bằng tuyết. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee.
060
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
060
Ông ấy là một ông già tuyết. He is a snowman. Er ist ein Schneemann.
061
Đường dây lúc nào cũng bận. The line is always busy. Die Leitung ist immer besetzt.
062
Đây là hộ chiếu của tôi. Here is my passport. Hier ist mein Pass.
062
Và đây là địa chỉ của tôi. And here is my address. Und hier ist meine Adresse.
062
Lệ phí bao nhiêu? What are the fees? Wie hoch sind die Gebühren?
062
Đây là số tài khoản của tôi. Here is my account number. Hier ist meine Kontonummer.
063
Tháng thứ nhất là tháng giêng. The first month is January. Der erste Monat ist der Januar.
063
Tháng thứ hai là tháng hai. The second month is February. Der zweite Monat ist der Februar.
063
Tháng thứ ba là tháng ba. The third month is March. Der dritte Monat ist der März.
063
Tháng thứ tư là tháng tư. The fourth month is April. Der vierte Monat ist der April.
063
Tháng thứ năm là tháng năm. The fifth month is May. Der fünfte Monat ist der Mai.
063
Tháng thứ sáu là tháng sáu. The sixth month is June. Der sechste Monat ist der Juni.
063
Sáu tháng là nửa năm. Six months make half a year. Sechs Monate sind ein halbes Jahr.
063
Tháng thứ bảy là tháng bảy . The seventh month is July. Der siebte Monat ist der Juli.
063
Tháng thứ tám là tháng tám. The eighth month is August. Der achte Monat ist der August.
063
Tháng thứ chín là tháng chín. The ninth month is September. Der neunte Monat ist der September.
063
Tháng thứ mười là tháng mười. The tenth month is October. Der zehnte Monat ist der Oktober.
063
Tháng thứ mười một là tháng mười một. The eleventh month is November. Der elfte Monat ist der November.
063
Tháng thứ mười hai là tháng mười hai. The twelfth month is December. Der zwölfte Monat ist der Dezember.
063
Mười hai tháng là một năm. Twelve months make a year. Zwölf Monate sind ein Jahr.
067
Nhưng mà tôi chỉ có năm chục. But I have only fifty. Aber ich habe nur fünfzig.
067
Nhưng mà tôi sắp xong rồi. But I’ll be finished soon. Aber gleich bin ich fertig.
067
Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. But I already know a lot of people. Aber ich kenne schon viele Leute.
067
Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. But I will be back on Sunday. Aber ich komme schon am Sonntag zurück.
067
Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. But she already has a boyfriend. Aber sie hat schon einen Freund.
068
Bà của chúng tôi mạnh khỏe. Our grandmother is healthy. Unsere Oma ist gesund.
069
Nhưng mà cha mẹ của các em đang đến kia kìa! Here come their parents! Aber da kommen ja ihre Eltern!
070
Con voi to. The elephant is big. Der Elefant ist groß.
070
Con chuột nhỏ. The mouse is small. Die Maus ist klein.
070
Ban đêm tối. The night is dark. Die Nacht ist dunkel.
070
Ban ngày sáng. The day is bright. Der Tag ist hell.
070
70 năm về trước ông còn trẻ. 70 years ago he was still young. Vor 70 Jahren war er noch jung.
070
Con bướm đẹp. The butterfly is beautiful. Der Schmetterling ist schön.
070
Con nhện xấu. The spider is ugly. Die Spinne ist hässlich.
079
Tôi là người ăn chay. I am a vegetarian. Ich bin Vegetarier.
079
Tôi không ăn thịt, bởi vì tôi là người ăn chay. I’m not eating it because I am a vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin.
081
Khách của chúng tôi là những người tử tế. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren nette Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người lịch sự. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren höfliche Leute.
081
Khách của chúng tôi là những người thú vị. Our guests were interesting people. Unsere Gäste waren interessante Leute.
081
Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn. But the neighbours have naughty children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder.
083
Anh ấy đã không chung thủy, nhưng mà chị ấy đã chung thủy. He was disloyal, but she was loyal. Er war untreu, aber sie war treu.
083
Anh ấy đã lười biếng, nhưng mà chị ấy đã siêng năng. He was lazy, but she was hard-working. Er war faul, aber sie war fleißig.
083
Anh ấy đã nghèo, nhưng mà chị ấy đã giàu có. He was poor, but she was rich. Er war arm, aber sie war reich.
087
Bạn đã ngủ như thế nào? How did you sleep? Wie haben Sie geschlafen?
088
Bạn đã đeo ca vát nào? Which tie did you wear? Welche Krawatte hast du getragen?
088
Bạn đã mua xe hơi nào? Which car did you buy? Welches Auto hast du gekauft?
093
Rượu vang này chắc cũ rồi. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt.
093
Tôi đoán rằng nó cũ rồi. I think that it is old. Ich vermute, dass er alt ist.
093
Bạn thật nghĩ vậy sao? Do you really think so? Glauben Sie wirklich?
094
Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. We hope that he is a millionaire. Wir hoffen, dass er Millionär ist.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. I don’t know if he loves me. Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. I don’t know if he’ll come back. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
095
Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. I don’t know if he’ll call me. Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
095
Liệu anh ấy có yêu tôi không? Maybe he doesn’t love me? Ob er mich wohl liebt?
095
Tôi tự hỏi, liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không. I wonder if he thinks about me. Ich frage mich, ob er an mich denkt.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? I wonder if he has someone else. Ich frage mich, ob er eine andere hat.
095
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không. I wonder if he lies. Ich frage mich, ob er lügt.
095
Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? Maybe he thinks of me? Ob er wohl an mich denkt?
095
Liệu anh ấy có nói thật không? Maybe he tells me the truth? Ob er wohl die Wahrheit sagt?
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi không. I doubt whether he really likes me. Ich zweifele, ob er mich wirklich mag.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có viết cho tôi không. I doubt whether he’ll write to me. Ich zweifele, ob er mir schreibt.
095
Tôi nghi ngờ, liệu anh ấy có cưới tôi không. I doubt whether he’ll marry me. Ich zweifele, ob er mich heiratet.
095
Liệu anh ấy có thực sự thích / thương tôi thật không? Does he really like me? Ob er mich wohl wirklich mag?
095
Liệu anh ấy có viết cho tôi không? Will he write to me? Ob er mir wohl schreibt?
095
Liệu anh ấy có cưới tôi không? Will he marry me? Ob er mich wohl heiratet?
098
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
100
Chuyến du lịch tuy rất đẹp, nhưng mà quá mệt. The journey was beautiful, but too tiring. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend.
100
Tàu hỏa tuy đến sớm, nhưng mà đông người quá. The train was on time, but too full. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll.
100
Khách sạn tuy thoải mái, nhưng mà đắt / mắc quá. The hotel was comfortable, but too expensive. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer.
100
Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. He’ll take either the bus or the train. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug.
100
Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. He’ll come either this evening or tomorrow morning. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh.
100
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
100
Anh ấy không chỉ dốt, mà còn lười biếng nữa. He is not only stupid, but also lazy. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul.
101
Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi. This is my colleague’s overcoat. Das ist der Mantel meines Kollegen.
101
Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi. That is my colleague’s car. Das ist das Auto meiner Kollegin.
101
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi. That is my colleagues’ work. Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
101
Ai là cha mẹ của bé gái này? Who are the girl’s parents? Wer sind die Eltern des Mädchens?
101
Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu? When are the children’s holidays? Wann sind die Schulferien von den Kindern?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 但是 + * * dan4shi4 but/ however/ yet; nevertheless aber, dennoch +
A 還是 + * * hai2shi4 still/ nevertheless/ had better/ or oder, trotzdem, dennoch +
A 可是 + * * ke3shi4 but/ nevertheless/ yet/ indeed aber +
A + * * shi4 be 1. richtig, recht, wahr 2.ja, jawohl 3. sein +
A 要是 + * * yao4shi in case/ if/ suppose wenn,falls +
A 總(是) + * * zong3shi4 put together/ general/ chief/ always immer +
B 不是嗎 + * * bu4 shi4 ma isn't it ist es nicht so ? +
B 倒是 + * * dao4shi on the contrary aber wirklich +
B 就是 + * * jiu4shi4 exactly/ even if genau so, exakt, sogar, falls +
B 老(是) + * * lao3shi always immer +
B 實事求是 + * * shi2 shi4 qiu2 shi4 be practical and realistic die Wahrheit aus den Tatsachen ziehen +
B 有的是 + * * you3deshi4 there's no lack of es gibt viele, da ist kein Mangel an +
B 於是 + * * yu2shi4 as a result/ thereupon darauf (zeitlich),deswegen,daher,folglich +
B 只是 + * * zhi3shi4 only/ merely/ simply/ but nur, einfach, +
C 不是 + * * bu4shi4_er2shi4_ mistake/ fault/ blame Fehler, Schuld +
C 不是而是 + * * bu4shi4_ er2shi4 not … but … nicht...sondern.. +
C 不是就是 + * * bu4shi4_ jiu4shi4 either … or … entweder...oder +
C 凡是 + * * fan2shi4 every/ any/ all/ without exception jede, alle,jegliche +
C 就是說 + * * jiu4 shi4 shuo1 even if … still …/ even though … yet … in anderen Worten +
C 就是…也 + * * jiu4shi4 ye3 that is to say/ in other words; that means wenn auch, sogar +
C 可不是 + * * ke3 bu shi4 exactly/ right/ cannot agree more/ tell me about it sicher, daß +
C 是的 + * * shi4de right and wrong/ dispute/ conflict over trivialities ja richtig +
C 是非 + * * shi4fei1 yes/ right/ that's it richtig oder falsch,recht oder unrecht +
C 是否 + * * shi4fou3 yes or no/ whether or not/ if ob ..oder nicht +
C 算是 + * * suan4shi4 can be counted as/ can be regarded as als.. betrachtet werden +
C 要不是 + * * yao4bu2shi4 if-not-be/ if the fact weren't that/ hadn't/ shouldn't falls nicht.. +
C 真是 + * * zhen1 shi really-be/ really/ indeed/ what a shame/ too bad es gibt viele, da ist kein Mangel.. +
D 或是 + * * huo4shi or oder, vielleicht +
D 似是而非 + * * si4 shi4 er2 fei1 specious/ apparently right but actually wrong es scheint so ist aber nicht so +
D 真是的 + * * zhen1 shi4 de be really terrible sind wirklich +
Oxford3000Ten
The compromise was acceptable for both parties.
Der Kompromiss war für beide Parteien akzeptabel.
El compromiso fue aceptable para ambas partes.
Le compromis était acceptable pour les deux parties.
Il compromesso era accettabile per entrambe le parti.
O compromisso foi aceitável para ambas as partes.
การประนีประนอมเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
Sự thoả hiệp đã được cả hai bên chấp nhận.
妥协是双方都可以接受的。
妥協是雙方都可以接受的。
The chemical opposite of base is acid.
Das chemische Gegenteil von Base ist Säure.
El químico opuesto a la base es ácido.
L'opposé chimique de la base est l'acide.
L'opposto chimico della base è acido.
O químico oposto da base é ácido.
สารเคมีตรงข้ามกับฐานคือกรด
Phản ứng hóa học của bazơ là axit.
碱的化学反应是酸。
鹼的化學反應是酸。
He is an extremely versatile actor.
Er ist ein extrem vielseitiger Schauspieler.
Él es un actor extremadamente versátil.
Il est un acteur extrêmement polyvalent.
È un attore estremamente versatile.
Ele é um ator extremamente versátil.
เขาเป็นนักแสดงที่หลากหลายมาก
Anh ấy là một diễn viên vô cùng linh hoạt.
他是一位非常多才多艺的演员。
他是一位非常多才多藝的演員。
The speaker's absence is a problem, actually.
Die Abwesenheit des Sprechers ist tatsächlich ein Problem.
La ausencia del hablante es un problema, en realidad.
L'absence du locuteur est un problème, en fait.
L'assenza di chi parla è un problema, in realtà.
A ausência do falante é um problema, na verdade.
การขาดของผู้พูดเป็นปัญหาจริงๆ
Sự vắng mặt của người nói là một vấn đề.
实际上,演讲者的缺席是一个问题。
實際上,演講者的缺席是一個問題。
The glossary is a useful addition to the article.
Das Glossar ist eine nützliche Ergänzung des Artikels.
El glosario es una adición útil al artículo.
Le glossaire est un ajout utile à l'article.
Il glossario è un'aggiunta utile all'articolo.
O glossário é uma adição útil ao artigo.
อภิธานศัพท์เป็นบทความที่มีประโยชน์นอกเหนือจากบทความนี้
Bảng thuật ngữ là một bổ sung hữu ích cho bài báo.
词汇表是本文的一个有用补充。
詞彙表是本文的一個有用補充。
Are there any additional costs?
Gibt es zusätzliche Kosten?
¿Hay algún costo adicional?
Y a-t-il des coûts supplémentaires?
Ci sono dei costi addizionali?
Há algum custo adicional?
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
Có thêm chi phí nào không?
是否有额外费用?
是否有額外費用?
This is my address.
Das ist meine Adresse.
Esta es mi dirección.
C'est mon adresse.
Questo è il mio indirizzo.
Esta é a minha morada.
นี่คือที่อยู่ของฉัน
Đây là địa chỉ của tôi.
这是我的地址。
這是我的地址。
Admission is free of charge.
Der Eintritt ist frei.
La entrada es gratuita.
L'entrée est gratuite.
L'ingresso è gratuito.
A entrada é gratuita.
ค่าเข้าชมฟรี
Vào cửa miễn phí.
入场费是免费的。
入場費是免費的。
The advantage of living alone is that you have more freedom.
Der Vorteil allein zu leben ist, dass Sie mehr Freiheit haben.
La ventaja de vivir solo es que tienes más libertad.
L'avantage de vivre seul est que vous avez plus de liberté.
Il vantaggio di vivere da solo è che hai più libertà.
A vantagem de viver sozinho é que você tem mais liberdade.
ประโยชน์ของการอยู่คนเดียวคือคุณมีอิสระมากขึ้น
Lợi thế sống một mình là bạn có nhiều tự do hơn.
独居的好处是你有更多的自由。
獨居的好處是你有更多的自由。
The reason I'm calling you is to ask your advice.
Der Grund, warum ich dich anrufe, ist, deinen Rat zu fragen.
La razón por la que te llamo es para pedir tu consejo.
La raison pour laquelle je vous appelle est de demander votre avis.
Il motivo per cui ti sto chiamando è chiedere il tuo consiglio.
A razão pela qual eu estou ligando para você é pedir seu conselho.
เหตุผลที่ฉันโทรหาคุณคือการขอคำแนะนำจากคุณ
Lý do tôi gọi cho bạn là hỏi ý kiến ​​của bạn.
我打电话给你的原因是问你的建议。
我打電話給你的原因是問你的建議。
You are my best adviser.
Du bist mein bester Berater.
Eres mi mejor consejero.
Tu es mon meilleur conseiller.
Sei il mio miglior consulente.
Você é meu melhor conselheiro.
คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของฉัน
Bạn là cố vấn tốt nhất của tôi.
你是我最好的顾问。
你是我最好的顧問。
She is middle-aged.
Sie ist im mittleren Alter.
Ella es de mediana edad.
Elle est d'âge moyen.
Lei è di mezza età.
Ela é de meia idade.
เธอเป็นคนวัยกลางคน
Cô ấy là người trung niên.
她是中年人。
她是中年人。
Lukas is an employee in a travel agency.
Lukas ist Mitarbeiter in einem Reisebüro.
Lukas es un empleado de una agencia de viajes.
Lukas est un employé d'une agence de voyages.
Lukas è un dipendente in un'agenzia di viaggi.
Lukas é um funcionário de uma agência de viagens.
Lukas เป็นลูกจ้างใน บริษัท ท่องเที่ยว
Lukas là một nhân viên trong một cơ quan du lịch.
卢卡斯是旅行社的雇员。
盧卡斯是旅行社的僱員。
He seems to be an FBI agent.
Er scheint ein FBI-Agent zu sein.
Él parece ser un agente del FBI.
Il semble être un agent du FBI.
Sembra essere un agente dell'FBI.
Ele parece ser um agente do FBI.
ดูเหมือนเขาจะเป็นเอฟบีไอ
Anh ta dường như là một nhân viên FBI.
他似乎是联邦调查局特工。
他似乎是聯邦調查局特工。
My aim is to obtain good results in the exam.
Mein Ziel ist es, gute Ergebnisse in der Prüfung zu erzielen.
Mi objetivo es obtener buenos resultados en el examen.
Mon but est d'obtenir de bons résultats à l'examen.
Il mio obiettivo è ottenere buoni risultati nell'esame.
Meu objetivo é obter bons resultados no exame.
เป้าหมายของฉันคือการได้รับผลดีในการสอบ
Mục đích của tôi là để có được kết quả tốt trong kỳ thi.
我的目标是在考试中取得好成绩。
我的目標是在考試中取得好成績。
Margarine is an alternative to butter.
Margarine ist eine Alternative zu Butter.
La margarina es una alternativa a la mantequilla.
La margarine est une alternative au beurre.
La margarina è un'alternativa al burro.
A margarina é uma alternativa à manteiga.
เนยเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเนย
Margarin là một chất thay thế cho bơ.
人造黄油是黄油的替代品。
人造黃油是黃油的替代品。
Although it was raining, he went for a walk.
Obwohl es regnete, ging er spazieren.
Aunque estaba lloviendo, se fue a caminar.
Même s'il pleuvait, il est allé se promener.
Anche se pioveva, andò a fare una passeggiata.
Embora estivesse chovendo, ele foi dar um passeio.
แม้ว่าฝนกำลังตกเขาเดินไป
Mặc dù trời mưa, anh đi dạo.
尽管下雨了,他还是去散步了。
儘管下雨了,他還是去散步了。
Your jokes are always witty.
Deine Witze sind immer geistreich.
Tus chistes siempre son ingeniosos.
Vos blagues sont toujours pleines d'esprit.
Le tue battute sono sempre spiritose.
Suas piadas são sempre espirituosas.
เรื่องตลกของคุณมักจะมีไหวพริบ
Truyện cười của bạn luôn luôn dí dỏm.
你的笑话总是很诙谐。
你的笑話總是很詼諧。
Her ambition knows no bounds.
Ihr Ehrgeiz kennt keine Grenzen.
Su ambición no tiene límites.
Son ambition ne connaît pas de limites.
La sua ambizione non conosce limiti.
Sua ambição não conhece limites.
ความทะเยอทะยานของเธอไม่มีขอบเขต
Tham vọng của cô không hề hạn chế.
她的野心是无限的。
她的野心是無限的。
Three is an odd number.
Drei ist eine ungerade Zahl.
Tres es un número impar.
Trois est un nombre impair.
Tre è un numero dispari.
Três é um número ímpar.
สามเป็นเลขคี่
Ba là một số lẻ.
三是一个奇数。
三是一個奇數。
A right angle is ninety degrees.
Ein rechter Winkel ist neunzig Grad.
Un ángulo recto es de noventa grados.
Un angle droit est de quatre vingt dix degrés.
Un angolo retto è di novanta gradi.
Um ângulo recto é noventa graus.
มุมขวาคือเก้าสิบองศา
Một góc phải là chín mươi độ.
直角是九十度。
直角是九十度。
The annual fee is sixty euros.
Die jährliche Gebühr beträgt 60 Euro.
La tarifa anual es de sesenta euros.
La cotisation annuelle est de soixante euros.
La quota annuale è di sessanta euro.
A taxa anual é de sessenta euros.
ค่าธรรมเนียมรายปีคือ 60 ยูโร
Phí hàng năm là sáu mươi euro.
年费是六十欧元。
年費是六十歐元。
That was the appropriate moment.
Das war der richtige Moment.
Ese fue el momento apropiado.
C'était le bon moment.
Quello era il momento appropriato.
Esse foi o momento apropriado.
นั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสม
Đó là khoảnh khắc thích hợp.
那是适当的时刻。
那是適當的時刻。
How did you manage to get her approval?
Wie hast du es geschafft, ihre Zustimmung zu bekommen?
¿Cómo lograste obtener su aprobación?
Comment avez-vous réussi à obtenir son approbation?
Come sei riuscito a ottenere la sua approvazione?
Como você conseguiu obter sua aprovação?
คุณได้รับการอนุมัติอย่างไร?
Làm thế nào bạn quản lý để có được sự chấp thuận của cô?
你是如何获得批准的?
你是如何獲得批准的?
The approximate weight of this car is three tonnes.
Das ungefähre Gewicht dieses Autos ist drei Tonnen.
El peso aproximado de este auto es de tres toneladas.
Le poids approximatif de cette voiture est de trois tonnes.
Il peso approssimativo di questa macchina è di tre tonnellate.
O peso aproximado deste carro é de três toneladas.
น้ำหนักโดยประมาณของรถคันนี้คือสามตัน
Trọng lượng ước tính của chiếc xe này là ba tấn.
这辆车的大概重量是三吨。
這輛車的大概重量是三噸。
He is an outstanding architect.
Er ist ein hervorragender Architekt.
Él es un arquitecto sobresaliente.
Il est un architecte exceptionnel.
È un architetto eccezionale.
Ele é um excelente arquiteto.
เขาเป็นสถาปนิกที่โดดเด่น
Ông là một kiến ​​trúc sư xuất sắc.
他是一位杰出的建筑师。
他是一位傑出的建築師。
It is unwise to argue in front of the children.
Es ist unklug, vor den Kindern zu streiten.
No es aconsejable discutir en frente de los niños.
Il est imprudent de se disputer devant les enfants.
Non è saggio discutere di fronte ai bambini.
Não é prudente argumentar na frente das crianças.
มันไม่ฉลาดที่จะโต้แย้งต่อหน้าเด็ก ๆ
Không khôn ngoan để tranh luận trước mặt trẻ.
在孩子面前争论是不明智的。
在孩子麵前爭論是不明智的。
The suspects are armed and very dangerous.
Die Verdächtigen sind bewaffnet und sehr gefährlich.
Los sospechosos están armados y son muy peligrosos.
Les suspects sont armés et très dangereux.
I sospetti sono armati e molto pericolosi.
Os suspeitos estão armados e são muito perigosos.
ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธและเป็นอันตรายมาก
Các nghi phạm được vũ trang và rất nguy hiểm.
嫌犯是武装的,非常危险。
嫌犯是武裝的,非常危險。
Who is your favorite artist?
Wer ist dein Lieblingskünstler?
Quien es tu artista favorito?
Qui est votre artiste préféré?
Chi è il tuo artista preferito?
Quem é seu artista favorito?
ศิลปินโปรดของคุณคือใคร?
Nghệ sĩ yêu thích của bạn là ai?
谁是你最喜欢的艺术家?
誰是你最喜歡的藝術家?
The book is as good as the film, if not better.
Das Buch ist so gut wie der Film, wenn nicht besser.
El libro es tan bueno como la película, si no mejor.
Le livre est aussi bon que le film, sinon meilleur.
Il libro è buono come il film, se non meglio.
O livro é tão bom quanto o filme, se não melhor.
หนังสือดีเหมือนหนังถ้าไม่ดี
Cuốn sách cũng tốt như bộ phim, nếu không tốt hơn.
这本书和电影一样好,如果不是更好。
這本書和電影一樣好,如果不是更好。
The roller coaster was a magnificent attraction.
Die Achterbahn war eine großartige Attraktion.
La montaña rusa fue una atracción magnífica.
Les montagnes russes étaient une attraction magnifique.
Le montagne russe erano una magnifica attrazione.
A montanha-russa era uma atração magnífica.
รถไฟเหาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงาม
Tàu lượn lượn là một điểm thu hút tuyệt vời.
过山车是一个宏伟的吸引力。
過山車是一個宏偉的吸引力。
Who is the author of this book?
Wer ist der Autor dieses Buches?
¿Quién es el autor de este libro?
Qui est l'auteur de ce livre?
Chi è l'autore di questo libro?
Quem é o autor deste livro?
ใครเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้?
Ai là tác giả của cuốn sách này?
谁是本书的作者?
誰是本書的作者?
I want to bake a cake. Is there enough flour left?
Ich möchte einen Kuchen backen. Ist genug Mehl übrig?
Quiero hornear un pastel. ¿Ya queda suficiente harina?
Je veux faire un gâteau. Est-ce qu'il reste assez de farine?
Voglio cuocere una torta. C'è ancora farina?
Eu quero assar um bolo. Há farinha suficiente?
ฉันต้องการอบเค้ก มีแป้งเหลือเพียงพอหรือไม่?
Tôi muốn nướng bánh. Có đủ bột không?
我想烤蛋糕。剩下的面粉是否足够?
我想烤蛋糕。剩下的麵粉是否足夠?
A constitution is the basic law of a state.
Eine Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates.
Una constitución es la ley básica de un estado.
Une constitution est la loi fondamentale d'un état.
Una costituzione è la legge fondamentale di uno stato.
Uma constituição é a lei básica de um estado.
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานของรัฐ
Hiến pháp là luật cơ bản của một quốc gia.
宪法是一个​​国家的基本法则。
憲法是一個國家的基本法則。
Knowledge is a good basis for professional success.
Wissen ist eine gute Grundlage für beruflichen Erfolg.
El conocimiento es una buena base para el éxito profesional.
La connaissance est une bonne base pour le succès professionnel.
La conoscenza è una buona base per il successo professionale.
O conhecimento é uma boa base para o sucesso profissional.
ความรู้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับความสำเร็จระดับมืออาชีพ
Kiến thức là một cơ sở tốt cho thành công chuyên nghiệp.
知识是专业成功的良好基础。
知識是專業成功的良好基礎。
To be or not to be, that is the question.
Zu sein oder nicht zu sein, das ist die Frage.
Ser o no ser, esa es la pregunta.
Être ou ne pas être, telle est la question.
Essere o non essere, questa è la domanda.
Para ser ou não ser, essa é a questão.
เป็นหรือไม่ที่จะเป็นคำถามที่
Để được hoặc không được, đó là câu hỏi.
无论是或不是,这都是问题。
無論是或不是,這就是問題所在。
Beans and rice are staple foods in many countries.
Bohnen und Reis sind in vielen Ländern Grundnahrungsmittel.
Los frijoles y el arroz son alimentos básicos en muchos países.
Les haricots et le riz sont des aliments de base dans de nombreux pays.
I fagioli e il riso sono alimenti base in molti paesi.
Feijões e arroz são alimentos básicos em muitos países.
ถั่วและข้าวเป็นอาหารหลักในหลายประเทศ
Đậu và gạo là những thực phẩm chủ yếu ở nhiều nước.
豆类和大米是许多国家的主食。
豆類和大米是許多國家的主食。
This model is the epitome of beauty.
Dieses Modell ist der Inbegriff von Schönheit.
Este modelo es el epítome de la belleza.
Ce modèle est l'incarnation de la beauté.
Questo modello è l'epitome della bellezza.
Este modelo é o epítome da beleza.
แบบนี้เป็นตัวอย่างของความงาม
Mô hình này là mẫu mực của vẻ đẹp.
这个模型是美的缩影。
這個模型是美的縮影。
Such behaviour is unexcusable.
Ein solches Verhalten ist nicht entwerfbar.
Tal comportamiento es inexcusable.
Un tel comportement est inexcusable.
Un simile comportamento è ingiustificabile.
Esse comportamento é inexcusável.
พฤติกรรมดังกล่าวไม่น่าไว้ใจ
Hành vi như vậy là không thể chấp nhận.
这种行为是不可饶恕的。
這種行為是不可饒恕的。
It's my firm belief that he's innocent.
Es ist meine feste Überzeugung, dass er unschuldig ist.
Es mi firme creencia de que él es inocente.
C'est ma conviction qu'il est innocent.
È mia ferma convinzione che sia innocente.
É minha firme convicção de que ele é inocente.
เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาไร้เดียงสา
Đó là niềm tin vững chắc của tôi rằng anh ta vô tội.
我坚信他是无辜的。
我堅信他是無辜的。
It's not true. I don't believe it.
Es ist nicht wahr. Ich glaube es nicht.
No es verdad. No lo creo
Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas.
Non è vero. Non ci credo
Não é verdade. Eu não acredito nisso.
มันไม่เป็นความจริง. ฉันไม่เชื่อ
Nó không đúng. Tôi không tin nó.
这不是真的。我不相信。
這不是真的。我不相信。
That's the best joke I ever heard.
Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe.
Esa es la mejor broma que he escuchado.
C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue.
È il miglior scherzo che abbia mai sentito.
Essa é a melhor piada que já ouvi.
เป็นเรื่องตลกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมา
Đó là một trò đùa tốt nhất mà tôi từng nghe.
这是我听过的最好的笑话。
這是我聽過的最好的笑話。
Most people rather live in a big city than a small town.
Die meisten Menschen leben eher in einer Großstadt als in einer Kleinstadt.
La mayoría de la gente prefiere vivir en una gran ciudad que en una pequeña ciudad.
La plupart des gens vivent plutôt dans une grande ville que dans une petite ville.
La maggior parte delle persone vive in una grande città piuttosto che in una piccola città.
A maioria das pessoas vive em uma cidade grande do que uma pequena cidade.
คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มากกว่าเมืองเล็ก ๆ
Hầu hết mọi người sống ở một thành phố lớn hơn một thị trấn nhỏ.
大多数人宁愿住在一个大城市,而不是一个小镇。
大多數人寧願住在一個大城市而不是一個小鎮上。
My birthday is in June.
Mein Geburtstag ist im Juni.
Mi cumpleaños es en junio.
Mon anniversaire est en juin.
Il mio compleanno è a giugno.
O meu aniversário é em junho.
วันเกิดของฉันคือเดือนมิถุนายน
Sinh nhật của tôi là trong tháng Sáu.
我的生日是在六月。
我的生日是在六月。
He's blind.
Er ist blind.
Él está ciego.
Il est aveugle.
È cieco.
Ele é cego.
เขาตาบอด
Anh ta mù.
他是盲人。
他是盲人。
He's a great bloke.
Er ist ein großartiger Kerl.
Él es un gran tipo.
C'est un super mec.
È un ottimo ragazzo.
Ele é um grande cara.
เขาเป็นผู้ชายที่ดี
Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời.
他是一个伟大的家伙。
他是一個偉大的傢伙。
That is my boss.
Das ist mein Chef.
Ese es mi jefe
C'est mon chef.
Questo è il mio capo.
Esse é o meu chefe.
นั่นคือเจ้านายของฉัน
Đó là ông chủ của tôi.
那是我的老板。

The house was built of bricks.
Das Haus wurde aus Ziegeln gebaut.
La casa fue construida con ladrillos.
La maison a été construite en briques.
La casa era costruita in mattoni.
A casa foi construída de tijolos.
บ้านสร้างด้วยอิฐ
Ngôi nhà được xây bằng gạch.
这所房子是用砖砌成的。
這所房子是用磚砌成的。
We only met briefly when I was in Paris.
Wir haben uns nur kurz getroffen, als ich in Paris war.
Nos conocimos brevemente cuando estaba en París.
Nous nous sommes rencontrés seulement brièvement quand j'étais à Paris.
Ci siamo incontrati solo brevemente quando ero a Parigi.
Nós nos encontramos apenas brevemente quando estava em Paris.
เราได้พบกันเพียงชั่วครู่เมื่อฉันอยู่ปารีส
Chúng tôi chỉ gặp nhau một thời gian ngắn khi tôi ở Paris.
当我在巴黎时,我们只是会见了一会儿。
當我在巴黎時,我們只是會見了一會兒。
The builder of this church is unknown.
Der Erbauer dieser Kirche ist unbekannt.
El constructor de esta iglesia es desconocido.
Le constructeur de cette église est inconnu.
Il costruttore di questa chiesa è sconosciuto.
O construtor desta igreja é desconhecido.
ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จัก
Người xây dựng nhà thờ này không biết.
这座教堂的建造者是未知的。
這座教堂的建造者是未知的。
Bangkok is the capital of Thailand.
Bangkok ist die Hauptstadt von Thailand.
Bangkok es la capital de Tailandia.
Bangkok est la capitale de la Thaïlande.
Bangkok è la capitale della Thailandia.
Bangkok é a capital da Tailândia.
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok là thủ đô của Thái Lan.
曼谷是泰国的首都。
曼谷是泰國的首都。
The cat that I saw was white.
Die Katze, die ich sah, war weiß.
El gato que vi era blanco.
Le chat que j'ai vu était blanc.
Il gatto che ho visto era bianco.
O gato que eu vi era branco.
แมวที่ฉันเห็นเป็นสีขาว
Con mèo mà tôi thấy là da trắng.
我看到的猫是白色的。
我看到的貓是白色的。
One hundred cents are one euro.
Einhundert Cent sind ein Euro.
Cien centavos son un euro.
Cent cents sont un euro.
Cento centesimi sono un euro.
Cem centavos são um euro.
หนึ่งร้อยเซนต์หนึ่งยูโร
Một trăm xu là một đồng Euro.
一百美分是一欧元。
一百美分是一歐元。
The depth of the shelves is 30 centimetres.
Die Tiefe der Regale beträgt 30 Zentimeter.
La profundidad de los estantes es de 30 centímetros.
La profondeur des étagères est de 30 centimètres.
La profondità degli scaffali è di 30 centimetri.
A profundidade das prateleiras é de 30 centímetros.
ความลึกของชั้นวาง 30 เซนติเมตร
Độ sâu của kệ là 30 cm.
货架的深度是30厘米。
貨架的深度是30厘米。
It is one of the great unsolved mysteries of this century.
Es ist eines der großen ungelösten Geheimnisse dieses Jahrhunderts.
Es uno de los grandes misterios sin resolver de este siglo.
C'est l'un des grands mystères non résolus de ce siècle.
È uno dei grandi misteri irrisolti di questo secolo.
É um dos grandes mistérios não resolvidos deste século.
เป็นหนึ่งในความลึกลับอันยอดเยี่ยมของศตวรรษนี้
Đây là một trong những bí ẩn chưa được giải quyết tuyệt vời của thế kỷ này.
这是本世纪最大的未解之谜之一。
這是本世紀最大的未解之謎之一。
Barley is a type of cereal used to make beer.
Gerste ist eine Art von Getreide zur Herstellung von Bier.
La cebada es un tipo de cereal utilizado para hacer cerveza.
L'orge est un type de céréale utilisée pour faire de la bière.
L'orzo è un tipo di cereale usato per fare la birra.
A cevada é um tipo de cereal usado para fazer cerveja.
ข้าวบาร์เลย์เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ทำเบียร์
Lúa mạch là một loại ngũ cốc dùng làm bia.
大麦是一种用来制作啤酒的麦片。
大麥是一種用來製作啤酒的麥片。
The role will be the biggest challenge of his acting career.
Die Rolle wird die größte Herausforderung seiner Schauspielkarriere sein.
El papel será el mayor desafío de su carrera como actor.
Le rôle sera le plus grand défi de sa carrière d'acteur.
Il ruolo sarà la più grande sfida della sua carriera di attore.
O papel será o maior desafio de sua carreira de ator.
บทบาทนี้จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการแสดงของเขา
Vai diễn sẽ là thách thức lớn nhất cho sự nghiệp diễn xuất của anh.
这个角色将是他演艺生涯中最大的挑战。
這個角色將是他演藝生涯中最大的挑戰。
My colleague is a really nice chap.
Mein Kollege ist ein wirklich netter Kerl.
Mi colega es un tipo muy agradable.
Mon collègue est un très bon gars.
Il mio collega è un tipo davvero simpatico.
O meu colega é um cara muito legal.
เพื่อนร่วมงานของฉันเป็นคนดีจริงๆ
Đồng nghiệp của tôi là một chap thực sự tốt đẹp.
我的同事是一个非常好的家伙。
我的同事是一個非常好的傢伙。
Cycling is a cheap way to get around.
Radfahren ist eine günstige Art, sich fortzubewegen.
El ciclismo es una forma barata de moverse.
Le vélo est un moyen peu coûteux de se déplacer.
Andare in bicicletta è un modo economico per spostarsi.
Ciclismo é uma maneira barata de se locomover.
การขี่จักรยานเป็นวิธีที่ประหยัดในการเดินทาง
Đi xe đạp là cách rẻ tiền để đi vòng quanh.
骑自行车是一种廉价的方式。
騎自行車是一種廉價的方式。
The splitting of the chemical compound was a success.
Die Aufspaltung der chemischen Verbindung war ein Erfolg.
La división del compuesto químico fue un éxito.
La division du composé chimique a été un succès.
La scissione del composto chimico è stata un successo.
A divisão do composto químico foi um sucesso.
การแยกสารเคมีออกเป็นความสำเร็จ
Sự chia tách của hợp chất hóa học thành công.
化合物的分解是成功的。
化合物的分解是成功的。
A cherry is a round, red stone fruit.
Eine Kirsche ist eine runde, rote Steinfrucht.
Una cereza es una fruta de piedra redonda y roja.
Une cerise est un fruit rond et rouge.
Una ciliegia è un frutto di pietra rotondo e rosso.
Uma cereja é uma fruta de pedra redonda e vermelha.
เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่กลมสีแดง
Một quả anh đào là trái cây bằng đá màu đỏ.
樱桃是一种圆形的红色石头水果。
櫻桃是一種圓形的紅色石頭水果。
The chief of the tribe was a wise old man.
Der Stammeshäuptling war ein weiser alter Mann.
El jefe de la tribu era un viejo sabio.
Le chef de la tribu était un vieil homme sage.
Il capo della tribù era un vecchio saggio.
O chefe da tribo era um ancião sábio.
หัวหน้าเผ่าเป็นคนชรา
Người đứng đầu bộ lạc là một ông già khôn ngoan.
部落首领是一位聪明的老人。
部落首領是一位聰明的老人。
That is a classic example.
Das ist ein klassisches Beispiel.
Ese es un ejemplo clásico.
C'est un exemple classique.
Questo è un classico esempio.
Esse é um exemplo clássico.
นั่นคือตัวอย่างคลาสสิก
Đó là một ví dụ cổ điển.
这是一个典型的例子。
這是一個典型的例子。
Coal and ore are extracted by mining.
Kohle und Erz werden durch Bergbau gewonnen.
El carbón y el mineral se extraen mediante la minería.
Le charbon et le minerai sont extraits par l'exploitation minière.
Il carbone e il minerale vengono estratti dal settore minerario.
Carvão e minério são extraídos pela mineração.
ถ่านหินและแร่ถูกสกัดโดยการทำเหมืองแร่
Than và quặng được khai thác bằng khai thác.
煤炭和矿石是通过采矿提取的。
煤炭和礦石是通過採礦提取的。
Unfortunately, I can't come.
Leider kann ich nicht kommen.
Lamentablemente, no puedo ir.
Malheureusement, je ne peux pas venir.
Sfortunatamente, non posso venire.
Infelizmente, não posso ir.
แต่ฉันไม่สามารถมาได้
Thật không may, tôi không thể đến.
不幸的是,我不能来。
不幸的是,我不能來。
Owning a pet is a big commitment.
Ein Haustier zu besitzen ist eine große Verpflichtung.
Tener una mascota es un gran compromiso.
Posséder un animal de compagnie est un gros engagement.
Possedere un animale domestico è un grande impegno.
Possuir um animal de estimação é um grande compromisso.
การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นความมุ่งมั่นใหญ่
Sở hữu vật nuôi là một cam kết lớn.
拥有宠物是一项重大的承诺。
擁有寵物是一項重大的承諾。
Good communication is the cornerstone of a relationship.
Gute Kommunikation ist der Eckpfeiler einer Beziehung.
La buena comunicación es la piedra angular de una relación.
Une bonne communication est la pierre angulaire d'une relation.
Una buona comunicazione è la pietra angolare di una relazione.
Uma boa comunicação é a pedra angular de um relacionamento.
การสื่อสารที่ดีเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์
Giao tiếp tốt là nền tảng của mối quan hệ.
良好的沟通是一段关系的基石。
良好的溝通是一段關係的基石。
In comparison to bread, coffee is expensive.
Im Vergleich zu Brot ist Kaffee teuer.
En comparación con el pan, el café es caro.
En comparaison avec le pain, le café coûte cher.
In confronto al pane, il caffè è costoso.
Em comparação com o pão, o café é caro.
เมื่อเทียบกับขนมปังกาแฟมีราคาแพง
So với bánh mì, cà phê đắt tiền.
与面包相比,咖啡是昂贵的。
與麵包相比,咖啡是昂貴的。
It is my aspiration to win the competition.
Es ist mein Bestreben, den Wettbewerb zu gewinnen.
Es mi aspiración para ganar la competencia.
C'est mon aspiration à gagner la compétition.
È la mia aspirazione a vincere la competizione.
É minha aspiração ganhar a competição.
เป็นความปรารถนาของฉันที่จะชนะการแข่งขัน
Đó là nguyện vọng của tôi để giành chiến thắng trong cuộc thi.
赢得比赛是我的愿望。
贏得比賽是我的願望。
Trust is an essential component in every relationship.
Vertrauen ist in jeder Beziehung ein wesentlicher Bestandteil.
La confianza es un componente esencial en cada relación.
La confiance est une composante essentielle de toute relation.
La fiducia è una componente essenziale in ogni relazione.
A confiança é um componente essencial em cada relacionamento.
ความน่าเชื่อถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกความสัมพันธ์
Niềm tin là một thành phần thiết yếu trong mọi mối quan hệ.
信任是每个关系中的重要组成部分。
信任是每個關係中的重要組成部分。
Becoming a vegetarian was a conscious decision.
Vegetarier zu werden, war eine bewusste Entscheidung.
Convertirse en vegetariano fue una decisión consciente.
Devenir végétarien était une décision consciente.
Diventare vegetariani è stata una decisione consapevole.
Tornar-se um vegetariano era uma decisão consciente.
การเป็นมังสวิรัติคือการตัดสินใจอย่างมีสติ
Trở thành người ăn chay là một quyết định có ý thức.
成为素食者是一个有意识的决定。
成為素食者是一個有意識的決定。
The building project was planned in consideration of environmental conditions.
Das Bauvorhaben wurde unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen geplant.
El proyecto de construcción se planificó teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
Le projet de construction a été planifié en tenant compte des conditions environnementales.
Il progetto di costruzione è stato progettato in considerazione delle condizioni ambientali.
O projeto de construção foi planejado em consideração de condições ambientais.
โครงการอาคารมีการวางแผนเพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
Dự án xây dựng đã được lên kế hoạch trong điều kiện môi trường.
该建筑项目是根据环境条件进行规划的。
該建築項目是根據環境條件進行規劃的。
When it comes to parenting, it is important to be consistent.
Wenn es um Elternschaft geht, ist es wichtig, konsequent zu sein.
Cuando se trata de ser padres, es importante ser consecuente.
Quand il s'agit de la parentalité, il est important d'être cohérent.
Quando si tratta di genitori, è importante essere coerenti.
Quando se trata de pais, é importante ser consistente.
เมื่อพูดถึงการเลี้ยงดูบุตรสิ่งสำคัญคือต้องสอดคล้องกัน
Khi nói đến việc nuôi dạy con cái, điều quan trọng là phải nhất quán.
谈到养育时,重要的是保持一致。
談到養育時,重要的是保持一致。
Not everyone shares my religious convictions.
Nicht jeder teilt meine religiösen Überzeugungen.
No todos comparten mis convicciones religiosas.
Tout le monde ne partage pas mes convictions religieuses.
Non tutti condividono le mie convinzioni religiose.
Nem todos compartilham minhas convicções religiosas.
ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในศาสนาของฉัน
Không phải ai cũng chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi.
不是每个人都分享我的宗教信仰。
不是每個人都分享我的宗教信仰。
The field was empty, apart from a single cow.
Das Feld war leer, abgesehen von einer einzigen Kuh.
El campo estaba vacío, aparte de una sola vaca.
Le champ était vide, à l'exception d'une seule vache.
Il campo era vuoto, a parte una mucca.
O campo estava vazio, além de uma única vaca.
เขตข้อมูลว่างเปล่านอกเหนือจากวัวตัวเดียว
Lĩnh vực trống rỗng, ngoài một con bò đơn.
除了一头牛以外,该领域是空的。
除了一頭牛以外,該領域是空的。
I opened the door just a crack to see better.
Ich öffnete die Tür nur einen Spalt, um besser zu sehen.
Abrí la puerta solo un poco para ver mejor.
J'ai ouvert la porte juste une fissure pour mieux voir.
Ho aperto la porta solo per vedere meglio.
Abri a porta apenas um crack para ver melhor.
ฉันเปิดประตูเพียงแตกเพื่อดูดีขึ้น
Tôi mở cửa chỉ là một vết nứt để xem tốt hơn.
我打开门只是一个裂缝,看到更好。
我打開門只是一個裂縫,看到更好。
A book is the result of a creative process.
Ein Buch ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses.
Un libro es el resultado de un proceso creativo.
Un livre est le résultat d'un processus créatif.
Un libro è il risultato di un processo creativo.
Um livro é o resultado de um processo criativo.
หนังสือเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างสรรค์
Cuốn sách là kết quả của một quá trình sáng tạo.
一本书是创造性过程的结果。
一本書是創造性過程的結果。
Constructive criticism is always welcome.
Konstruktive Kritik ist immer willkommen.
La crítica constructiva siempre es bienvenida.
La critique constructive est toujours la bienvenue.
Le critiche costruttive sono sempre benvenute.
Criticas construtivas são sempre bem vindas.
คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ
Những lời chỉ trích tích cực luôn được hoan nghênh.
总是欢迎建设性的批评。
總是歡迎建設性的批評。
Instead of criticizing my work, my boss gave me useful advice.
Anstatt meine Arbeit zu kritisieren, gab mir mein Chef nützliche Ratschläge.
En lugar de criticar mi trabajo, mi jefe me dio consejos útiles.
Au lieu de critiquer mon travail, mon patron m'a donné des conseils utiles.
Invece di criticare il mio lavoro, il mio capo mi ha dato consigli utili.
Em vez de criticar meu trabalho, meu chefe me deu conselhos úteis.
แทนที่จะวิจารณ์งานของฉันเจ้านายของฉันให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ฉัน
Thay vì chỉ trích công việc của tôi, ông chủ của tôi đã cho tôi lời khuyên hữu ích.
我的老板没有批评我的工作,而是给了我有用的建议。
我的老闆沒有批評我的工作,而是給了我有用的建議。
Thanks to the good weather, it was an excellent crop.
Dank des guten Wetters war es eine ausgezeichnete Ernte.
Gracias al buen clima, fue una cosecha excelente.
Grâce au beau temps, c'était une excellente récolte.
Grazie al bel tempo, è stato un raccolto eccellente.
Graças ao bom tempo, foi uma excelente safra.
ขอบคุณสภาพอากาศที่ดีมันเป็นพืชที่ยอดเยี่ยม
Nhờ thời tiết tốt, đó là một vụ mùa tuyệt vời.
由于天气好,这是一个非常好的作物。
由於天氣好,這是一個非常好的作物。
The cycle of nature is a beautiful phenomenon.
Der Kreislauf der Natur ist ein schönes Phänomen.
El ciclo de la naturaleza es un fenómeno hermoso.
Le cycle de la nature est un beau phénomène.
Il ciclo della natura è un fenomeno bellissimo.
O ciclo da natureza é um fenômeno bonito.
วัฏจักรของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงาม
Chu trình tự nhiên là một hiện tượng đẹp.
自然的循环是一个美丽的现象。
自然的循環是一個美麗的現象。
The youngest child is the darling of the whole family.
Das jüngste Kind ist der Liebling der ganzen Familie.
El niño más pequeño es el niño mimado de toda la familia.
Le plus jeune enfant est le chéri de toute la famille.
Il figlio più piccolo è il tesoro di tutta la famiglia.
O filho mais novo é o querido de toda a família.
ลูกคนสุดท้องเป็นที่รักของทั้งครอบครัว
Con út là đứa con yêu của cả gia đình.
最小的孩子是全家的宠儿。
最小的孩子是全家的寵兒。
This is for you, my dear child.
Das ist für dich, mein liebes Kind.
Esto es para ti, mi querido hijo.
Ceci est pour vous, mon cher enfant.
Questo è per te, mia cara bambina.
Isto é para você, meu querido filho.
นี่คือสำหรับคุณลูกที่รักของฉัน
Đây là dành cho bạn, con yêu quý của tôi.
这是给你的,我亲爱的孩子。
這是給你的,我親愛的孩子。
There was no riot, just a peaceful demonstration.
Es gab keinen Aufstand, nur eine friedliche Demonstration.
No hubo disturbios, solo una manifestación pacífica.
Il n'y avait pas d'émeute, juste une manifestation pacifique.
Non c'era rivolta, solo una dimostrazione pacifica.
Não houve revoltas, apenas uma manifestação pacífica.
ไม่มีการจลาจลเพียงประท้วงอย่างสันติ
Không có cuộc bạo động, chỉ là một cuộc biểu tình ôn hòa.
没有暴动,只是一场和平示威。
沒有騷亂,只是一場和平示威。
In the desert, water is a scarce resource.
In der Wüste ist Wasser eine knappe Ressource.
En el desierto, el agua es un recurso escaso.
Dans le désert, l'eau est une ressource rare.
Nel deserto, l'acqua è una risorsa scarsa.
No deserto, a água é um recurso escasso.
ในทะเลทรายน้ำเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน
Ở vùng sa mạc, nước là nguồn tài nguyên khan hiếm.
在沙漠中,水是一种稀缺资源。
在沙漠中,水是一種稀缺資源。
Luckily, the earthquake did not destroy our house.
Zum Glück hat das Erdbeben unser Haus nicht zerstört.
Afortunadamente, el terremoto no destruyó nuestra casa.
Heureusement, le tremblement de terre n'a pas détruit notre maison.
Fortunatamente, il terremoto non ha distrutto la nostra casa.
Por sorte, o terremoto não destruiu nossa casa.
โชคดีที่แผ่นดินไหวไม่ได้ทำลายบ้านเรา
May mắn thay, trận động đất đã không phá huỷ ngôi nhà của chúng tôi.
幸运的是,地震并没有破坏我们的房子。
幸運的是,地震並沒有破壞我們的房子。
The destruction of ancient Pompeii is a famous historical event.
Die Zerstörung des antiken Pompeji ist ein berühmtes historisches Ereignis.
La destrucción de la antigua Pompeya es un evento histórico famoso.
La destruction de l'ancienne Pompéi est un événement historique célèbre.
La distruzione dell'antica Pompei è un famoso evento storico.
A destruição da antiga Pompéia é um evento histórico famoso.
การทำลายโบราณ Pompeii เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
Sự phá hủy Pompeii cổ là một sự kiện lịch sử nổi tiếng.
古代庞培城的破坏是一个着名的历史事件。
古代龐培城的毀滅是一個著名的歷史事件。
The overall development is positive.
Die Gesamtentwicklung ist positiv.
El desarrollo general es positivo.
Le développement global est positif.
Lo sviluppo generale è positivo.
O desenvolvimento geral é positivo.
การพัฒนาโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก
Sự phát triển tổng thể là tích cực.
整体发展是积极的。
整體發展是積極的。
The margin is the difference between the cost and selling price.
Die Marge ist die Differenz zwischen den Kosten und dem Verkaufspreis.
El margen es la diferencia entre el costo y el precio de venta.
La marge est la différence entre le coût et le prix de vente.
Il margine è la differenza tra il costo e il prezzo di vendita.
A margem é a diferença entre o custo eo preço de venda.
ส่วนต่างคือราคาและราคาขาย
Lề là sự khác biệt giữa chi phí và giá bán.
保证金是成本和销售价格之间的差额。
保證金是成本和銷售價格之間的差額。
The company's new ad campaign was a disaster, they need to improve it.
Die neue Werbekampagne des Unternehmens war eine Katastrophe, sie muss verbessert werden.
La nueva campaña publicitaria de la compañía fue un desastre, necesitan mejorarla.
La nouvelle campagne publicitaire de l'entreprise a été un désastre, ils ont besoin de l'améliorer.
La nuova campagna pubblicitaria dell'azienda è stata un disastro, hanno bisogno di migliorarlo.
A nova campanha publicitária da empresa foi um desastre, eles precisam melhorar.
แคมเปญโฆษณาใหม่ของ บริษัท เป็นภัยพิบัติพวกเขาจำเป็นต้องปรับปรุง
Chiến dịch quảng cáo mới của công ty là một thảm hoạ, họ cần phải cải thiện nó.
该公司的新广告活动是一场灾难,他们需要改进它。
該公司的新廣告活動是一場災難,他們需要改進它。
The discovery of gravity was accidental.
Die Entdeckung der Schwerkraft war zufällig.
El descubrimiento de la gravedad fue accidental.
La découverte de la gravité était accidentelle.
La scoperta della gravità è stata accidentale.
A descoberta da gravidade foi acidental.
การค้นพบแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องบังเอิญ
Sự khám phá ra trọng lực là vô tình.
重力的发现是偶然的。
重力的發現是偶然的。
The shortest distance between two points is a straight line.
Der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie.
La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta.
La distance la plus courte entre deux points est une ligne droite.
La distanza più breve tra due punti è una linea retta.
A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta.
ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองจุดคือเส้นตรง
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng.
两点之间的最短距离是一条直线。
兩點之間的最短距離是一條直線。
Dogs are loyal animals.
Hunde sind loyale Tiere.
Los perros son animales leales.
Les chiens sont des animaux loyaux.
I cani sono animali fedeli.
Os cães são animais leais.
สุนัขเป็นสัตว์ภักดี
Chó là những con vật trung thành.
狗是忠诚的动物。
狗是忠誠的動物。
The prices are in euros, not dollars.
Die Preise sind in Euro, nicht in Dollar.
Los precios están en euros, no en dólares.
Les prix sont en euros, pas en dollars.
I prezzi sono in euro, non in dollari.
Os preços são em euros, não dólares.
ราคาอยู่ในสกุลเงินยูโรไม่ใช่ดอลลาร์
Giá cả bằng đồng euro, không phải đô la.
价格以欧元为单位,而不是美元。
價格以歐元為單位,而不是美元。
My father was a very dominant person.
Mein Vater war eine sehr dominante Person.
Mi padre era una persona muy dominante.
Mon père était une personne très dominante.
Mio padre era una persona molto dominante.
Meu pai era uma pessoa muito dominante.
พ่อของฉันเป็นคนที่มีอำนาจมาก
Cha tôi là một người rất thống lĩnh.
我的父亲是一个非常有统治力的人。
我的父親是一個非常有統治力的人。
The stage play was a classic drama.
Das Bühnenstück war ein klassisches Drama.
La obra teatral fue un drama clásico.
La pièce de théâtre était un drame classique.
Lo spettacolo teatrale era un dramma classico.
O palco era um drama clássico.
ละครเวทีเป็นละครคลาสสิก
Vở kịch sân khấu là một bộ phim cổ điển.
舞台剧是一部经典戏剧。
舞台劇是一部經典戲劇。
He always encourages his students to follow their dreams.
Er ermutigt seine Schüler immer, ihren Träumen zu folgen.
Él siempre alienta a sus alumnos a seguir sus sueños.
Il encourage toujours ses étudiants à suivre leurs rêves.
Incoraggia sempre i suoi studenti a seguire i loro sogni.
Ele sempre incentiva seus alunos a seguir seus sonhos.
เขาสนับสนุนให้นักเรียนทำตามฝันของตัวเองเสมอ
Anh ấy luôn khuyến khích học sinh theo đuổi ước mơ của mình.
他总是鼓励他的学生追随他们的梦想。
他總是鼓勵他的學生追隨他們的夢想。
Spirits are strong alcoholic drinks.
Spirituosen sind starke alkoholische Getränke.
Los espíritus son bebidas alcohólicas fuertes.
Les spiritueux sont des boissons alcoolisées fortes.
Gli alcolici sono forti bevande alcoliche.
Os espíritos são bebidas alcoólicas fortes.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แข็งแกร่ง
Rượu mạnh là đồ uống có cồn.
烈酒是强烈的酒精饮料。
烈酒是強烈的酒精飲料。
Cocaine is a highly addictive drug.
Kokain ist eine stark süchtig machende Droge.
La cocaína es una droga altamente adictiva.
La cocaïne est une drogue hautement addictive.
La cocaina è una droga molto coinvolgente.
A cocaína é uma droga altamente viciante.
โคเคนเป็นยาเสพติดสูง
Cocaine là một loại thuốc có tính gây nghiện cao.
可卡因是一种高度上瘾的药物。
可卡因是一種高度上癮的藥物。
I must be the happiest person on earth!
Ich muss der glücklichste Mensch auf Erden sein!
¡Debo ser la persona más feliz de la tierra!
Je dois être la personne la plus heureuse de la terre!
Devo essere la persona più felice sulla terra!
Eu devo ser a pessoa mais feliz da terra!
ฉันต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก!
Tôi phải là người hạnh phúc nhất trên trái đất!
我一定是地球上最幸福的人!
我一定是地球上最幸福的人!
Which way is east?
Welcher Weg ist Osten?
¿Qué camino es este?
De quel côté est-est?
Da che parte è est?
De onde é o leste?
ทางไหนที่ทางตะวันออก
Cách nào là phía đông?
东是哪条路?
東是哪條路?
A good education pays for itself in the long run.
Eine gute Ausbildung zahlt sich auf lange Sicht aus.
Una buena educación se paga a sí misma a largo plazo.
Une bonne éducation se rentabilise à long terme.
Una buona educazione si ripaga a lungo termine.
Uma boa educação se paga a longo prazo.
การศึกษาที่ดีจ่ายสำหรับตัวเองในระยะยาว
Một nền giáo dục tốt sẽ trả cho chính nó về lâu về dài.
长远来看,良好的教育是值得的。
長遠來看,良好的教育是值得的。
Our new solution is practical and effective.
Unsere neue Lösung ist praktisch und effektiv.
Nuestra nueva solución es práctica y efectiva.
Notre nouvelle solution est pratique et efficace.
La nostra nuova soluzione è pratica ed efficace.
Nossa nova solução é prática e eficaz.
ทางออกใหม่ของเรามีความเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
Giải pháp mới của chúng tôi là thực tiễn và hiệu quả.
我们的新解决方案是实用和有效的。
我們的新解決方案是實用和有效的。
Today's topic in physics class was electric charge.
Das heutige Thema im Physikunterricht war elektrische Ladung.
El tema de hoy en la clase de física fue la carga eléctrica.
Le sujet d'aujourd'hui en cours de physique était la charge électrique.
L'argomento di oggi in classe di fisica era la carica elettrica.
O tópico de hoje na classe de física foi a carga elétrica.
หัวข้อฟิสิกส์ในวันนี้คือการคิดค่าไฟฟ้า
Chủ đề hôm nay trong lớp vật lý là điện tích.
今天在物理课上的话题是电费。
今天在物理課上的話題是電費。
Speech is only one element of communication.
Sprache ist nur ein Element der Kommunikation.
El habla es solo un elemento de comunicación.
La parole n'est qu'un élément de communication.
Il linguaggio è solo un elemento di comunicazione.
A fala é apenas um elemento de comunicação.
การพูดเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสาร
Bài phát biểu chỉ là một yếu tố giao tiếp.
言语只是沟通的一个元素。
言語只是溝通的一個元素。
The discussion was no longer factual but emotional.
Die Diskussion war nicht mehr sachlich, sondern emotional.
La discusión ya no era real sino emocional.
La discussion n'était plus factuelle mais émotionnelle.
La discussione non era più fattuale ma emotiva.
A discussão já não era factual, mas emocional.
การอภิปรายไม่ได้เป็นความจริง แต่เป็นการแสดงอารมณ์
Cuộc thảo luận không còn là thực tế nữa mà là cảm xúc.
讨论不再是事实,而是情绪化。
討論不再是事實,而是情緒化。
The company is an attractive employer in the region.
Das Unternehmen ist ein attraktiver Arbeitgeber in der Region.
La compañía es un empleador atractivo en la región.
L'entreprise est un employeur attrayant dans la région.
L'azienda è un datore di lavoro attraente nella regione.
A empresa é um empregador atraente na região.
บริษัท เป็นนายจ้างที่น่าสนใจในภูมิภาคนี้
Công ty là một nhà tuyển dụng hấp dẫn trong khu vực.
该公司是该地区颇具吸引力的雇主。
該公司是該地區頗具吸引力的雇主。
The end of the novel was really surprising.
Das Ende des Romans war wirklich überraschend.
El final de la novela fue realmente sorprendente.
La fin du roman était vraiment surprenante.
La fine del romanzo è stata davvero sorprendente.
O final do romance foi realmente surpreendente.
การสิ้นสุดของนวนิยายเรื่องนี้น่าแปลกใจจริงๆ
Sự kết thúc của cuốn tiểu thuyết thực sự đáng ngạc nhiên.
小说的结尾真是令人惊讶。
小說的結尾真的令人驚訝。
Physics is about matter and energy.
In der Physik geht es um Materie und Energie.
La física se trata de materia y energía.
La physique concerne la matière et l'énergie.
La fisica riguarda la materia e l'energia.
A física é sobre matéria e energia.
ฟิสิกส์เป็นเรื่องและพลังงาน
Vật lý là về vật chất và năng lượng.
物理是关于物质和能量。
物理是關於物質和能量。
The potential of the new medicine is enormous.
Das Potenzial der neuen Medizin ist enorm.
El potencial de la nueva medicina es enorme.
Le potentiel du nouveau médicament est énorme.
Il potenziale della nuova medicina è enorme.
O potencial do novo medicamento é enorme.
ศักยภาพของยาใหม่นั้นใหญ่มาก
Tiềm năng của thuốc mới là rất lớn.
新药的潜力是巨大的。
新藥的潛力是巨大的。
Our main concern is to protect the environment.
Unser Hauptanliegen ist der Schutz der Umwelt.
Nuestra principal preocupación es proteger el medio ambiente.
Notre principale préoccupation est de protéger l'environnement.
La nostra principale preoccupazione è proteggere l'ambiente.
Nossa principal preocupação é proteger o meio ambiente.
ความกังวลหลักของเราคือการปกป้องสิ่งแวดล้อม
Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ môi trường.
我们主要关心的是保护环境。
我們主要關心的是保護環境。
The building project was planned in consideration of environmental conditions.
Das Bauvorhaben wurde unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen geplant.
El proyecto de construcción se planificó teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
Le projet de construction a été planifié en tenant compte des conditions environnementales.
Il progetto di costruzione è stato progettato in considerazione delle condizioni ambientali.
O projeto de construção foi planejado em consideração de condições ambientais.
โครงการอาคารมีการวางแผนเพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อม
Dự án xây dựng đã được lên kế hoạch trong điều kiện môi trường.
该建筑项目是根据环境条件进行规划的。
該建築項目是根據環境條件進行規劃的。
All visitors, especially the children, found the clown funny.
Alle Besucher, besonders die Kinder, fanden den Clown lustig.
Todos los visitantes, especialmente los niños, encontraron divertido al payaso.
Tous les visiteurs, surtout les enfants, ont trouvé le clown drôle.
Tutti i visitatori, specialmente i bambini, hanno trovato divertente il pagliaccio.
Todos os visitantes, especialmente as crianças, acharam o palhaço engraçado.
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมดโดยเฉพาะเด็ก ๆ พบตัวตลกดังกล่าว
Tất cả các du khách, đặc biệt là trẻ em, đã tìm thấy chú hề hài hước.
所有的游客,尤其是孩子们,都发现这个小丑很有趣。
所有的遊客,尤其是孩子們,都發現這個小丑很有趣。
Good nutrition is an essential element of a healthy lifestyle.
Gute Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden Lebensstils.
Una buena nutrición es un elemento esencial de un estilo de vida saludable.
Une bonne nutrition est un élément essentiel d'un mode de vie sain.
Una buona alimentazione è un elemento essenziale di uno stile di vita sano.
Uma boa nutrição é um elemento essencial de um estilo de vida saudável.
โภชนาการที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
Dinh dưỡng tốt là một yếu tố thiết yếu của một lối sống lành mạnh.
良好的营养是健康生活方式的重要元素。
良好的營養是健康生活方式的重要元素。
The opening of the gallery was the event of the year.
Die Eröffnung der Galerie war das Ereignis des Jahres.
La apertura de la galería fue el evento del año.
L'ouverture de la galerie a été l'événement de l'année.
L'apertura della galleria è stata l'evento dell'anno.
A abertura da galeria foi o evento do ano.
การเปิดแกลเลอรีเป็นงานของปี
Sự mở cửa phòng trưng bày là sự kiện của năm.
画廊的开幕式是当年的事件。
畫廊的開幕式是當年的事件。
Not everyone shares my religious convictions.
Nicht jeder teilt meine religiösen Überzeugungen.
No todos comparten mis convicciones religiosas.
Tout le monde ne partage pas mes convictions religieuses.
Non tutti condividono le mie convinzioni religiose.
Nem todos compartilham minhas convicções religiosas.
ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในศาสนาของฉัน
Không phải ai cũng chia sẻ niềm tin tôn giáo của tôi.
不是每个人都分享我的宗教信仰。
不是每個人都分享我的宗教信仰。
After the fire there was soot everywhere.
Nach dem Feuer war überall Ruß.
Después del incendio, había hollín en todas partes.
Après l'incendie, il y avait de la suie partout.
Dopo l'incendio c'era fuliggine dappertutto.
Após o incêndio, havia fuligem em todos os lugares.
หลังจากเกิดไฟไหม้แล้วก็มีเขม่าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
Sau khi ngọn lửa bốc lên khắp nơi.
在大火之后,到处都是煤烟。
在大火之後,到處都是煤煙。
This is a good exercise for the leg muscles.
Dies ist eine gute Übung für die Beinmuskulatur.
Este es un buen ejercicio para los músculos de las piernas.
C'est un bon exercice pour les muscles de la jambe.
Questo è un buon esercizio per i muscoli delle gambe.
Este é um bom exercício para os músculos da perna.
นี่คือการออกกำลังกายที่ดีสำหรับกล้ามเนื้อขา
Đây là một bài tập tốt cho cơ bắp chân.
这对腿部肌肉来说是一个很好的锻炼。
這對腿部肌肉來說是一個很好的鍛煉。
My trip to France was a great experience.
Meine Reise nach Frankreich war eine tolle Erfahrung.
Mi viaje a Francia fue una gran experiencia.
Mon voyage en France a été une expérience formidable.
Il mio viaggio in Francia è stata una grande esperienza.
Minha viagem à França foi uma ótima experiência.
การเดินทางไปฝรั่งเศสเป็นประสบการณ์ที่ดี
Chuyến đi của tôi tới Pháp là một trải nghiệm tuyệt vời.
我去法国旅行是一次很棒的经历。
我去法國旅行是一次很棒的經歷。
I am an experienced team-leader
Ich bin ein erfahrener Teamleiter
Soy un experimentado líder de equipo
Je suis un chef d'équipe expérimenté
Sono un team leader esperto
Eu sou um líder de equipe experiente
ฉันเป็นหัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์
Tôi là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm
我是一位经验丰富的团队领导者
我是一位經驗豐富的團隊領導者
It was an adventure to explore this remote mountain.
Es war ein Abenteuer, diesen abgelegenen Berg zu erkunden.
Fue una aventura explorar esta remota montaña.
C'était une aventure pour explorer cette montagne reculée.
È stata un'avventura esplorare questa remota montagna.
Foi uma aventura para explorar esta montanha remota.
เป็นการผจญภัยในการสำรวจภูเขาที่ห่างไกลนี้
Đó là một cuộc phiêu lưu để khám phá ngọn núi xa xôi này.
探索这座偏远的山脉是一次冒险。
探索這座偏遠的山脈是一次冒險。
This tent was made for extreme weather conditions.
Dieses Zelt wurde für extreme Wetterbedingungen hergestellt.
Esta tienda fue hecha para condiciones climáticas extremas.
Cette tente a été faite pour des conditions météorologiques extrêmes.
Questa tenda è stata realizzata per condizioni meteorologiche estreme.
Esta barraca foi feita para condições climáticas extremas.
เต็นท์นี้ทำขึ้นเพื่อสภาพอากาศที่รุนแรง
Lều này được làm cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
这顶帐篷是为极端天气情况而制作的。
這頂帳篷是為極端天氣情況而製作的。
All facilities of the hotel are free of charge.
Alle Einrichtungen des Hotels sind kostenlos.
Todas las instalaciones del hotel son gratuitas.
Toutes les installations de l'hôtel sont gratuites.
Tutte le strutture dell'hotel sono gratuite.
Todas as instalações do hotel são gratuitas.
สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของโรงแรมไม่มีค่าใช้จ่าย
Tất cả các tiện nghi của khách sạn đều miễn phí.
酒店的所有设施都是免费的。
酒店的所有設施都是免費的。
Money was a major factor in the decision.
Geld war ein wichtiger Faktor in der Entscheidung.
El dinero fue un factor importante en la decisión.
L'argent était un facteur majeur dans la décision.
Il denaro è stato un fattore importante nella decisione.
O dinheiro foi um fator importante na decisão.
เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
Tiền là một yếu tố chính quyết định.
钱是决定的主要因素。
錢是決定的主要因素。
Our dog is part of the family.
Unser Hund ist Teil der Familie.
Nuestro perro es parte de la familia
Notre chien fait partie de la famille.
Il nostro cane fa parte della famiglia.
Nosso cão faz parte da família.
สุนัขของเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
Con chó của chúng tôi là một phần của gia đình.
我们的狗是家庭的一部分。
我們的狗是家庭的一部分。
She loves fashion and is always dressed elegantly.
Sie liebt Mode und ist immer elegant gekleidet.
Ella ama la moda y siempre está vestida elegantemente.
Elle aime la mode et est toujours habillée avec élégance.
Ama la moda ed è sempre vestita elegantemente.
Ela ama a moda e sempre está vestida elegantemente.
เธอชอบแฟชั่นและสวมใส่เสมออย่างหรูหรา
Cô ấy yêu thời trang và luôn luôn ăn mặc thanh lịch.
她喜欢时尚,并且总是穿着优雅。
她喜歡時尚,並且總是穿著優雅。
I had to admit that the misunderstanding was my fault.
Ich musste zugeben, dass das Missverständnis meine Schuld war.
Tenía que admitir que el malentendido fue mi culpa.
Je devais admettre que le malentendu était de ma faute.
Dovevo ammettere che l'incomprensione era colpa mia.
Eu tinha que admitir que o mal-entendido era minha culpa.
ฉันต้องยอมรับว่าความเข้าใจผิดเป็นความผิดของฉัน
Tôi phải thừa nhận rằng sự hiểu lầm là lỗi của tôi.
我不得不承认,误解是我的错。
我不得不承認,誤解是我的錯。
The key is, how long can the federal government control the inflation rate?
Der Schlüssel ist, wie lange kann die Bundesregierung die Inflationsrate kontrollieren?
La clave es, ¿cuánto tiempo puede el gobierno federal controlar la tasa de inflación?
La clé est, combien de temps le gouvernement fédéral peut-il contrôler le taux d'inflation?
La chiave è, per quanto tempo il governo federale può controllare il tasso di inflazione?
A chave é, quanto tempo o governo federal pode controlar a taxa de inflação?
ที่สำคัญคือระยะเวลาที่รัฐบาลสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้หรือไม่?
Điều quan trọng là, bao lâu có thể chính phủ liên bang kiểm soát được tỷ lệ lạm phát?
关键是,联邦政府可以控制通货膨胀率多久?
關鍵是,聯邦政府可以控制通貨膨脹率多久?
He always finds a way to surprise me.
Er findet immer einen Weg, mich zu überraschen.
Él siempre encuentra una manera de sorprenderme.
Il trouve toujours un moyen de me surprendre.
Trova sempre un modo per sorprendermi.
Ele sempre encontra uma maneira de me surpreender.
เขามักจะหาทางทำให้ฉันประหลาดใจ
Anh ấy luôn tìm ra cách để làm tôi ngạc nhiên.
他总是找到让我感到惊讶的方法。
他總是找到讓我感到驚訝的方法。
Luckily, we were able to extinguish the fire quickly.
Glücklicherweise konnten wir das Feuer schnell löschen.
Afortunadamente, pudimos extinguir el fuego rápidamente.
Heureusement, nous avons pu éteindre le feu rapidement.
Fortunatamente, siamo stati in grado di spegnere rapidamente il fuoco.
Por sorte, conseguimos apagar o fogo rapidamente.
โชคดีที่เราสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
May mắn thay, chúng tôi đã có thể dập tắt ngọn lửa một cách nhanh chóng.
幸运的是,我们能够迅速扑灭火灾。
幸運的是,我們能夠迅速撲滅火災。
Fishing and hiking are two of my hobbies.
Angeln und Wandern sind zwei meiner Hobbies.
La pesca y el senderismo son dos de mis hobbies.
La pêche et la randonnée sont deux de mes hobbies.
La pesca e le escursioni sono due dei miei hobby.
Pesca e caminhadas são dois dos meus hobbies.
การตกปลาและการเดินป่าเป็นงานอดิเรกสองแห่งของฉัน
Câu cá và đi bộ là hai trong số những sở thích của tôi.
钓鱼和徒步旅行是我的两个爱好。
釣魚和徒步旅行是我的兩個愛好。
A vase is a vessel for flowers.
Eine Vase ist ein Gefäß für Blumen.
Un jarrón es un recipiente para flores.
Un vase est un vase pour les fleurs.
Un vaso è un vaso per fiori.
Um vaso é uma embarcação para flores.
แจกันเป็นเรือสำหรับดอกไม้
Một bình hoa là một chiếc tàu cho hoa.
花瓶是鲜花的容器。
花瓶是鮮花的容器。
It was decreed that the following day would be a holiday.
Es wurde angeordnet, dass der folgende Tag ein Feiertag wäre.
Se decretó que el día siguiente sería feriado.
Il a été décrété que le jour suivant serait un jour férié.
Fu decretato che il giorno seguente sarebbe stata una vacanza.
Foi decretado que no dia seguinte seria um feriado.
มีการกำหนดว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันหยุด
Nó đã được quy định rằng ngày hôm sau sẽ là một kỳ nghỉ.
有人认为第二天是假期。
有人認為第二天是假期。
The sentence is formally correct, but it sounds odd.
Der Satz ist formal korrekt, aber er klingt seltsam.
La oración es formalmente correcta, pero suena extraña.
La phrase est formellement correcte, mais cela semble étrange.
La frase è formalmente corretta, ma suona strana.
A frase é formalmente correta, mas parece estranha.
ประโยคนี้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ แต่ฟังดูแปลก ๆ
Câu này chính thức là chính xác, nhưng có vẻ kỳ quặc.
这句话在形式上是正确的,但听起来很奇怪。
這句話在形式上是正確的,但聽起來很奇怪。
Our first task is the formation of teams.
Unsere erste Aufgabe ist die Bildung von Teams.
Nuestra primera tarea es la formación de equipos.
Notre première tâche est la formation d'équipes.
Il nostro primo compito è la formazione di squadre.
Nossa primeira tarefa é a formação de equipes.
งานแรกของเราคือการจัดตั้งทีม
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là thành lập đội.
我们的首要任务是组建团队。
我們的首要任務是組建團隊。
The coach is a former professional player.
Der Trainer ist ein ehemaliger Profi-Spieler.
El entrenador es un ex jugador profesional.
L'entraîneur est un ancien joueur professionnel.
L'allenatore è un ex giocatore professionista.
O treinador é um antigo jogador profissional.
โค้ชเป็นอดีตนักเตะมืออาชีพ
Huấn luyện viên là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp.
教练是前职业球员。
教練是前職業球員。
I consider him a good friend.
Ich halte ihn für einen guten Freund.
Lo considero un buen amigo.
Je le considère comme un bon ami.
Lo considero un buon amico.
Considero-o um bom amigo.
ฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดี
Tôi coi ông ấy là một người bạn tốt.
我认为他是一个好朋友。
我認為他是一個好朋友。
Trust is the cornerstone of a really good friendship.
Vertrauen ist der Grundstein einer wirklich guten Freundschaft.
La confianza es la piedra angular de una muy buena amistad.
La confiance est la pierre angulaire d'une très bonne amitié.
La fiducia è la pietra angolare di una vera amicizia.
A confiança é a pedra angular de uma amizade muito boa.
ความน่าเชื่อถือเป็นรากฐานที่สำคัญของมิตรภาพที่ดีจริงๆ
Niềm tin là nền tảng của một tình bạn thật sự tốt đẹp.
信任是真正友谊的基石。
信任是真正友誼的基石。
According to the recipe, the garlic is optional.
Nach dem Rezept ist der Knoblauch optional.
De acuerdo con la receta, el ajo es opcional.
Selon la recette, l'ail est facultatif.
Secondo la ricetta, l'aglio è facoltativo.
De acordo com a receita, o alho é opcional.
ตามสูตรที่กระเทียมเป็นตัวเลือก
Theo công thức, tỏi là tùy chọn.
根据食谱,大蒜是可选的。
根據食譜,大蒜是可選的。
Gas is an important source of energy.
Gas ist eine wichtige Energiequelle.
El gas es una importante fuente de energía.
Le gaz est une source d'énergie importante.
Il gas è un'importante fonte di energia.
O gás é uma importante fonte de energia.
ก๊าซเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ
Gas là một nguồn năng lượng quan trọng.
天然气是重要的能源。
天然氣是重要的能源。
One of my best friends is gay, the other is straight.
Einer meiner besten Freunde ist schwul, der andere ist hetero.
Uno de mis mejores amigos es homosexual, el otro es heterosexual.
L'un de mes meilleurs amis est gay, l'autre est droit.
Uno dei miei migliori amici è gay, l'altro è etero.
Um dos meus melhores amigos é gay e o outro é heterossexual.
หนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือเกย์คนอื่น ๆ ตรง
Một trong những người bạn tốt nhất của tôi là đồng tính, người kia là người thẳng.
我的一个好朋友是同性恋,另一个是直的。
我的一個好朋友是同性戀,另一個是直的。
Genes can be either dominant or recessive.
Gene können entweder dominant oder rezessiv sein.
Los genes pueden ser dominantes o recesivos.
Les gènes peuvent être dominants ou récessifs.
I geni possono essere sia dominanti che recessivi.
Os genes podem ser dominantes ou recessivos.
ยีนสามารถเป็นได้ทั้งที่เด่นหรือด้อย
Giống có thể là chi phối hoặc lặn.
基因可以是显性或隐性的。
基因可以是顯性或隱性的。
He was always polite and charming - a true gentleman.
Er war immer höflich und charmant - ein wahrer Gentleman.
Siempre fue cortés y encantador, un verdadero caballero.
Il était toujours poli et charmant - un vrai gentleman.
Era sempre educato e affascinante - un vero gentiluomo.
Ele sempre foi educado e encantador - um verdadeiro cavalheiro.
เขาสุภาพและมีเสน่ห์เสมอสุภาพบุรุษที่แท้จริง
Anh ấy luôn lịch sự và quyến rũ - một quý ông thật sự.
他总是彬彬有礼,很有魅力 - 一位真正的绅士。
他總是彬彬有禮,很有魅力 - 一位真正的紳士。
I always wear a hat and gloves in winter.
Im Winter trage ich immer einen Hut und Handschuhe.
Siempre uso un sombrero y guantes en invierno.
Je porte toujours un chapeau et des gants en hiver.
Indosso sempre un cappello e guanti in inverno.
Eu sempre uso um chapéu e luvas no inverno.
ฉันสวมหมวกและถุงมือในช่วงฤดูหนาวเสมอ
Tôi luôn đội mũ và găng tay vào mùa đông.
冬天我总是戴帽子和手套。
冬天我總是戴帽子和手套。
Gosh! What a surprise!
Meine Güte! Was fuer eine Ueberraschung!
Gosh! ¡Qué sorpresa!
Gosh! Quelle surprise!
Perbacco! Che sorpresa!
Poxa! Que surpresa!
เอ้ย! ช่างน่าประหลาดใจ!
Gosh! Thật bất ngờ!
天哪!真是一个惊喜!
天哪!真是一個驚喜!
The governor of my home state was elected by a vast majority.
Der Gouverneur meines Heimatstaates wurde mit großer Mehrheit gewählt.
El gobernador de mi estado natal fue elegido por una gran mayoría.
Le gouverneur de mon pays d'origine a été élu par une grande majorité.
Il governatore del mio stato di origine fu eletto da una vasta maggioranza.
O governador do meu estado natal foi eleito por uma grande maioria.
ผู้ว่าการรัฐที่บ้านของฉันได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก
Thống đốc bang nhà tôi đã được đa số đại cử tri.
我的国家州长是绝大多数人当选的。
我的國家州長是絕大多數人當選的。
One gram is the thousandth part of a kilogram.
Ein Gramm ist der tausendste Teil eines Kilogramms.
Un gramo es la milésima parte de un kilogramo.
Un gramme est la millième partie d'un kilogramme.
Un grammo è la millesima parte di un chilogrammo.
Um grama é a milésima parte de um quilograma.
หนึ่งกรัมคือส่วนที่พันของกิโลกรัม
Một gram là phần nghìn của một kg.
一克是千克的千分之一。
一克是千克的千分之一。
It's my grandpa's birthday tomorrow.
Es ist der Geburtstag meines Großvaters morgen.
Es el cumpleaños de mi abuelo mañana.
C'est l'anniversaire de mon grand-père demain.
È il compleanno di mio nonno domani.
É o aniversário do meu avô amanhã.
วันพรุ่งนี้คุณปู่ของฉัน
Đó là ngày sinh nhật của cháu tôi ngày mai.
明天是我爷爷的生日。
明天是我爺爺的生日。
Grass, frogs and kiwis are green.
Gras, Frösche und Kiwis sind grün.
La hierba, las ranas y los kiwis son verdes.
L'herbe, les grenouilles et les kiwis sont verts.
Erba, rane e kiwi sono verdi.
Grama, sapos e kiwis são verdes.
กบหญ้าและกีวีมีสีเขียว
Cỏ, ếch và quả Kiwi xanh.
草,青蛙和猕猴桃是绿色的。
草,青蛙和獼猴桃是綠色的。
The ground is quite stony in some areas.
Der Boden ist in einigen Gebieten ziemlich steinig.
El suelo es bastante pedregoso en algunas áreas.
Le sol est assez pierreux dans certaines régions.
Il terreno è piuttosto sassoso in alcune aree.
O solo é bastante pedregoso em algumas áreas.
พื้นดินค่อนข้างเป็นหินในบางพื้นที่
Mặt đất khá đá ở một số khu vực.
在某些地区,地面是相当石质的。
在某些地區,地面是相當石質的。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.
In questo gioco, devi sentire un oggetto e indovinare di cosa si tratta.
Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
My best friend is a nice guy.
Mein bester Freund ist ein netter Kerl.
Mi mejor amigo es un buen tipo.
Mon meilleur ami est un gars sympa.
Il mio migliore amico è un bravo ragazzo.
Meu melhor amigo é um cara legal.
เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือผู้ชายที่ดี
Người bạn tốt nhất của tôi là một chàng trai tốt.
我最好的朋友是一个好人。
我最好的朋友是一個好人。
Mining is hard work.
Bergbau ist harte Arbeit.
La minería es un trabajo duro.
L'exploitation minière est un travail difficile.
Le miniere sono un duro lavoro.
Mineração é um trabalho árduo.
การทำเหมืองแร่เป็นการทำงานหนัก
Khai thác mỏ là công việc khó khăn.
采矿是艰苦的工作。
採礦是艱苦的工作。
The contract is signed, hence it is valid.
Der Vertrag ist unterschrieben, daher ist er gültig.
El contrato está firmado, por lo tanto es válido.
Le contrat est signé, d'où il est valide.
Il contratto è firmato, quindi è valido.
O contrato está assinado, portanto, é válido.
สัญญาลงนามจึงมีผลบังคับใช้
Hợp đồng được ký kết, do đó nó hợp lệ.
合同已签署,因此它是有效的。
合同已簽署,因此它是有效的。
The woman claims that the bag is hers.
Die Frau behauptet, dass die Tasche ihr gehört.
La mujer dice que la bolsa es suya.
La femme prétend que le sac lui appartient.
La donna afferma che la borsa è sua.
A mulher afirma que a bolsa é dela.
ผู้หญิงอ้างว่ากระเป๋าเป็นของเธอ
Người phụ nữ khẳng định rằng túi là của cô.
那女人声称这个包是她的。
那女人聲稱這個包是她的。
The last song was the special highlight of the show.
Das letzte Lied war der besondere Höhepunkt der Show.
La última canción fue el punto culminante especial del espectáculo.
La dernière chanson était le point culminant spécial du spectacle.
L'ultima canzone è stata la parte migliore dello spettacolo.
A última música foi o destaque especial do show.
เพลงสุดท้ายเป็นจุดเด่นของการแสดง
Bài hát cuối cùng là điểm nổi bật đặc biệt của chương trình.
最后一首歌是该节目的特别亮点。
最後一首歌是該節目的特別亮點。
His father is my best friend.
Sein Vater ist mein bester Freund.
Su padre es mi mejor amigo
Son père est mon meilleur ami.
Suo padre è il mio migliore amico.
Seu pai é meu melhor amigo.
พ่อของเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
Cha của anh ấy là bạn thân nhất của tôi.
他的父亲是我最好的朋友。
他的父親是我最好的朋友。
He is an honest man, who never lies.
Er ist ein ehrlicher Mann, der niemals lügt.
Él es un hombre honesto, que nunca miente.
C'est un homme honnête, qui ne ment jamais.
È un uomo onesto, che non mente mai.
Ele é um homem honesto, que nunca mente.
เขาเป็นคนซื่อสัตย์ที่ไม่เคยโกหก
Anh ấy là một người đàn ông trung thực, không bao giờ dối.
他是一个诚实的人,从不说谎。
他是一個誠實的人,從不說謊。
We went swimming because it was a hot day.
Wir gingen schwimmen, weil es ein heißer Tag war.
Fuimos a nadar porque era un día caluroso.
Nous sommes allés nager car il faisait chaud.
Andammo a nuotare perché era una giornata calda.
Nós fomos nadar porque era um dia caloroso.
เราว่ายน้ำเพราะเป็นวันที่อากาศร้อน
Chúng tôi bơi vì đó là một ngày nóng.
我们去游泳,因为这是一个炎热的一天。
我們去游泳,因為這是一個炎熱的一天。
Education and housing are basic social rights.
Bildung und Wohnen sind grundlegende soziale Rechte.
La educación y la vivienda son derechos sociales básicos.
L'éducation et le logement sont des droits sociaux fondamentaux.
L'istruzione e l'alloggio sono diritti sociali fondamentali.
Educação e habitação são direitos sociais básicos.
การศึกษาและที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม
Giáo dục và nhà ở là các quyền xã hội cơ bản.
教育和住房是基本的社会权利。
教育和住房是基本的社會權利。
However, there are some conditions to this contract.
Es gibt jedoch einige Bedingungen für diesen Vertrag.
Sin embargo, hay algunas condiciones para este contrato.
Cependant, il existe certaines conditions à ce contrat.
Tuttavia, ci sono alcune condizioni per questo contratto.
No entanto, existem algumas condições para este contrato.
อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขบางประการสำหรับสัญญานี้
Tuy nhiên, có một số điều kiện cho hợp đồng này.
但是,这个合同有一些条件。
但是,這個合同有一些條件。
Humans always pursue happiness.
Menschen verfolgen immer das Glück.
Los humanos siempre buscan la felicidad.
Les humains poursuivent toujours le bonheur.
Gli umani perseguono sempre la felicità.
Os seres humanos sempre buscam a felicidade.
มนุษย์มักติดตามความสุข
Con người luôn theo đuổi hạnh phúc.
人类总是追求幸福。
人類總是追求幸福。
I am German.
Ich bin Deutscher.
Soy alemán.
Je suis Allemand.
Sono tedesco.
Sou alemão.
ฉันเป็นคนเยอรมัน.
Tôi là người Đức.
我是德国人。
我是德國人。
Ice is frozen water.
Eis ist gefrorenes Wasser.
El hielo es agua congelada.
La glace est de l'eau gelée.
Il ghiaccio è acqua ghiacciata.
O gelo é água congelada.
น้ำแข็งเป็นน้ำแช่แข็ง
Ice là nước đá lạnh.
冰是冷冻水。
冰是冷凍水。
It was a great idea to go to the party.
Es war eine großartige Idee, zur Party zu gehen.
Fue una gran idea ir a la fiesta.
C'était une bonne idée d'aller à la fête.
E 'stata una grande idea andare alla festa.
Foi uma ótima idéia para ir à festa.
มันเป็นความคิดที่ดีที่จะไปงานปาร์ตี้
Đó là một ý tưởng tuyệt vời để đi đến bữa tiệc.
参加派对是个好主意。
參加派對是個好主意。
My dog is the ideal companion for hiking tours.
Mein Hund ist der ideale Begleiter für Wanderungen.
Mi perro es el compañero ideal para excursiones de senderismo.
Mon chien est le compagnon idéal pour les randonnées.
Il mio cane è il compagno ideale per le escursioni.
Meu cão é o companheiro ideal para passeios de caminhada.
สุนัขของฉันเป็นเพื่อนที่เหมาะสำหรับการเดินป่า
Con chó của tôi là bạn đồng hành lý tưởng cho các tour đi bộ đường dài.
我的狗是远足旅行的理想伴侣。
我的狗是遠足旅行的理想伴侶。
The passport is a valid proof of identity.
Der Reisepass ist ein gültiger Identitätsnachweis.
El pasaporte es una prueba válida de identidad.
Le passeport est une preuve d'identité valide.
Il passaporto è una prova di identità valida.
O passaporte é uma prova de identidade válida.
หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง
Hộ chiếu là bằng chứng xác minh hợp lệ.
护照是身份的有效证明。
護照是身份的有效證明。
It is illegal to drive through a red light.
Es ist illegal, durch ein rotes Licht zu fahren.
Es ilegal conducir a través de una luz roja.
Il est illégal de conduire à travers un feu rouge.
È illegale guidare attraverso una luce rossa.
É ilegal dirigir através de uma luz vermelha.
ขับรถผ่านแสงสีแดงผิดกฎหมาย
Không được lái xe qua ánh sáng màu đỏ.
驾驶红灯是违法的。
駕駛紅燈是違法的。
Children's imagination is limitless.
Die Phantasie der Kinder ist grenzenlos.
La imaginación de los niños es ilimitada.
L'imagination des enfants est illimitée.
L'immaginazione dei bambini non ha limiti.
A imaginação infantil é ilimitada.
จินตนาการของเด็กนั้นไม่มีขีด จำกัด
Trí tưởng tượng của trẻ là vô hạn.
儿童的想象力是无限的。
兒童的想像力是無限的。
My boss is an important man in this town.
Mein Chef ist ein wichtiger Mann in dieser Stadt.
Mi jefe es un hombre importante en esta ciudad.
Mon patron est un homme important dans cette ville.
Il mio capo è un uomo importante in questa città.
Meu chefe é um homem importante nesta cidade.
เจ้านายของฉันเป็นคนสำคัญในเมืองนี้
Ông chủ của tôi là một người đàn ông quan trọng trong thị trấn này.
我的老板是这个城镇的重要人物。
我的老闆是這個城鎮的重要人物。
Penetrating the fortress is virtually impossible.
Das Durchdringen der Festung ist praktisch unmöglich.
Penetrar la fortaleza es virtualmente imposible.
Pénétrer la forteresse est pratiquement impossible.
Penetrare la fortezza è praticamente impossibile.
Penetrar a fortaleza é praticamente impossível.
การเจาะป้อมปราการเป็นไปไม่ได้เลย
Xâm nhập pháo đài là hầu như không thể.
穿透堡垒几乎是不可能的。
穿透堡壘幾乎是不可能的。
This is a definite sign of improvement.
Dies ist ein eindeutiges Zeichen der Verbesserung.
Este es un claro signo de mejora.
C'est un signe certain d'amélioration.
Questo è un chiaro segno di miglioramento.
Este é um sinal definitivo de melhoria.
นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้การปรับปรุง
Đây là một dấu hiệu rõ nét về sự cải thiện.
这是一个明显的改善迹象。
這是一個明顯的改善跡象。
The diameter of the pipe is one inch.
Der Durchmesser des Rohres beträgt 1 Zoll.
El diámetro de la tubería es de una pulgada.
Le diamètre du tuyau est d'un pouce.
Il diametro del tubo è di un pollice.
O diâmetro do tubo é de uma polegada.
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเท่ากับหนึ่งนิ้ว
Đường kính của ống là một inch.
管道的直径是一英寸。
管道的直徑是一英寸。
This is the price including taxes.
Dies ist der Preis inklusive Steuern.
Este es el precio que incluye impuestos.
C'est le prix incluant les taxes.
Questo è il prezzo tasse incluse.
Este é o preço, incluindo impostos.
ราคานี้รวมภาษีแล้ว
Đây là giá bao gồm thuế.
这是含税的价格。
這是含稅的價格。
This offer is indeed a great opportunity.
Dieses Angebot ist in der Tat eine große Chance.
Esta oferta es de hecho una gran oportunidad.
Cette offre est en effet une excellente opportunité.
Questa offerta è davvero una grande opportunità.
Esta oferta é de fato uma ótima oportunidade.
ข้อเสนอนี้เป็นโอกาสที่ดี
Cung cấp này thực sự là một cơ hội tuyệt vời.
这个提议确实是一个很好的机会。
這個提議確實是一個很好的機會。
I am an independent candidate, I do not belong to any party.
Ich bin ein unabhängiger Kandidat, ich gehöre keiner Partei an.
Soy un candidato independiente, no pertenezco a ninguna de las partes.
Je suis un candidat indépendant, je n'appartiens à aucun parti.
Sono un candidato indipendente, non appartengo a nessuna delle parti.
Eu sou um candidato independente, eu não pertenço a nenhuma festa.
ฉันเป็นผู้สมัครอิสระฉันไม่ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
Tôi là một ứng viên độc lập, tôi không thuộc về bất kỳ đảng nào.
我是独立候选人,我不属于任何一方。
我是獨立候選人,我不屬於任何一方。
Please indicate if you suffer from food allergies.
Bitte geben Sie an, ob Sie an Nahrungsmittelallergien leiden.
Por favor, indique si padece alergias alimentarias.
Veuillez indiquer si vous souffrez d'allergies alimentaires.
Si prega di indicare se si soffre di allergie alimentari.
Indique se você sofre de alergias alimentares.
โปรดระบุว่าคุณมีอาการแพ้อาหารหรือไม่
Xin cho biết nếu bạn bị dị ứng thức ăn.
请指出您是否患有食物过敏。
請指出您是否患有食物過敏。
The passing of this law was inevitable.
Die Verabschiedung dieses Gesetzes war unvermeidlich.
La aprobación de esta ley fue inevitable.
L'adoption de cette loi était inévitable.
Il superamento di questa legge era inevitabile.
A aprovação desta lei era inevitável.
การผ่านกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Việc thông qua luật này là không thể tránh khỏi.
这条法律的通过是不可避免的。
這條法律的通過是不可避免的。
Tickets for children are half price, infants under two go free.
Tickets für Kinder sind zum halben Preis, Kleinkinder unter zwei Jahren sind frei.
Las entradas para niños cuestan la mitad, los bebés menores de dos años entran gratis.
Les billets pour les enfants sont à moitié prix, les enfants de moins de deux ans sont gratuits.
I biglietti per i bambini sono a metà prezzo, i bambini sotto i due vanno gratis.
Os ingressos para crianças são metade do preço, crianças menores de dois anos vão de graça.
ตั๋วสำหรับเด็กราคาครึ่งหนึ่งทารกอายุต่ำกว่าสองคนไปฟรี
Vé cho trẻ em được nửa giá, trẻ em dưới hai đi miễn phí.
儿童票价是半价,两岁以下的婴儿免费。
兒童票價是半價,兩歲以下的嬰兒免費。
Inflation has not been this low for a long time.
Die Inflation war lange nicht so tief.
La inflación no ha sido tan baja durante mucho tiempo.
L'inflation n'a pas été aussi basse depuis longtemps.
L'inflazione non è stata così bassa da molto tempo.
A inflação não foi tão baixa há muito tempo.
อัตราเงินเฟ้อไม่ได้อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน
Lạm phát không phải là thấp trong một thời gian dài.
通货膨胀长期以来一直不是这么低。
通貨膨脹長期以來一直不是這麼低。
Luckily, the dog did not injure the boy.
Glücklicherweise verletzte der Hund den Jungen nicht.
Afortunadamente, el perro no lastimó al niño.
Heureusement, le chien n'a pas blessé le garçon.
Fortunatamente, il cane non ha ferito il ragazzo.
Por sorte, o cão não feriu o menino.
โชคดีที่สุนัขไม่ทำร้ายเด็ก
May mắn thay, con chó không làm bị thương cậu bé.
幸运的是,狗没有伤害这个男孩。
幸運的是,狗沒有傷害這個男孩。
My lawyer proved that I was innocent.
Mein Anwalt hat bewiesen, dass ich unschuldig bin.
Mi abogado demostró que era inocente.
Mon avocat a prouvé que j'étais innocent.
Il mio avvocato ha dimostrato che ero innocente.
Meu advogado mostrou que eu era inocente.
ทนายความของฉันพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันไร้เดียงสา
Luật sư của tôi đã chứng minh rằng tôi vô tội.
我的律师证明我是无辜的。
我的律師證明我是無辜的。
Innovation is a vital part of the success.
Innovation ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs.
La innovación es una parte vital del éxito.
L'innovation est une partie essentielle du succès.
L'innovazione è una parte vitale del successo.
A inovação é uma parte vital do sucesso.
นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ
Đổi mới là một phần quan trọng của sự thành công.
创新是成功的重要组成部分。
創新是成功的重要組成部分。
I bought a book instead of a magazine.
Ich kaufte ein Buch statt einer Zeitschrift.
Compré un libro en lugar de una revista.
J'ai acheté un livre au lieu d'un magazine.
Ho comprato un libro invece di una rivista.
Comprei um livro em vez de uma revista.
ฉันซื้อหนังสือแทนนิตยสาร
Tôi đã mua một cuốn sách thay vì một tạp chí.
我买了一本书而不是一本杂志。
我買了一本書而不是一本雜誌。
Hospitals, schools and libraries are public institutions.
Krankenhäuser, Schulen und Bibliotheken sind öffentliche Einrichtungen.
Los hospitales, escuelas y bibliotecas son instituciones públicas.
Les hôpitaux, les écoles et les bibliothèques sont des institutions publiques.
Ospedali, scuole e biblioteche sono istituzioni pubbliche.
Hospitais, escolas e bibliotecas são instituições públicas.
โรงพยาบาลโรงเรียนและห้องสมุดเป็นสถาบันของรัฐ
Bệnh viện, trường học và thư viện là các cơ sở công cộng.
医院,学校和图书馆是公共机构。
醫院,學校和圖書館是公共機構。
Hygienically clean surgical instruments are indispensable.
Hygienisch saubere chirurgische Instrumente sind unverzichtbar.
Los instrumentos quirúrgicos higiénicamente limpios son indispensables.
Des instruments chirurgicaux hygiéniquement propres sont indispensables.
Strumenti chirurgici igienicamente puliti sono indispensabili.
Instrumentos cirúrgicos higienicamente limpos são indispensáveis.
เครื่องมือผ่าตัดที่สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
Vệ sinh sạch dụng cụ phẫu thuật là không thể thiếu.
卫生清洁的手术器械是不可或缺的。
衛生清潔的手術器械是不可或缺的。
The article remains intellectual property of the author.
Der Artikel bleibt geistiges Eigentum des Autors.
El artículo sigue siendo propiedad intelectual del autor.
L'article reste la propriété intellectuelle de l'auteur.
L'articolo rimane proprietà intellettuale dell'autore.
O artigo continua a ser propriedade intelectual do autor.
บทความยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน
Bài viết vẫn là sở hữu trí tuệ của tác giả.
这篇文章仍然是作者的知识产权。
這篇文章仍然是作者的知識產權。
His intelligence is truly extraordinary, he is a genius.
Seine Intelligenz ist wirklich außergewöhnlich, er ist ein Genie.
Su inteligencia es verdaderamente extraordinaria, es un genio.
Son intelligence est vraiment extraordinaire, il est un génie.
La sua intelligenza è davvero straordinaria, è un genio.
Sua inteligência é realmente extraordinária, ele é um gênio.
ปัญญาของเขาเป็นพิเศษอย่างแท้จริงเขาเป็นอัจฉริยะ
Trí thông minh của anh ấy thực sự phi thường, anh ấy là một thiên tài.
他的智慧是非凡的,他是一个天才。
他的智慧是非凡的,他是一個天才。
Even the most intelligent people make mistakes.
Selbst die intelligentesten Menschen machen Fehler.
Incluso las personas más inteligentes cometen errores.
Même les gens les plus intelligents font des erreurs.
Anche le persone più intelligenti commettono errori.
Mesmo as pessoas mais inteligentes cometem erros.
แม้แต่คนฉลาดที่สุดก็ทำผิดพลาด
Ngay cả những người thông minh nhất cũng mắc phải sai lầm.
即使是最聪明的人也会犯错误。
即使是最聰明的人也會犯錯誤。
The internal affairs of the company are strictly confidential.
Die internen Angelegenheiten des Unternehmens sind streng vertraulich.
Los asuntos internos de la compañía son estrictamente confidenciales.
Les affaires internes de l'entreprise sont strictement confidentielles.
Gli affari interni della compagnia sono strettamente confidenziali.
Os assuntos internos da empresa são estritamente confidenciais.
กิจการภายในของ บริษัท เป็นความลับอย่างเคร่งครัด
Công việc nội bộ của công ty được giữ kín.
公司的内部事务是严格保密的。
公司的內部事務是嚴格保密的。
London is a hub for international business.
London ist ein Zentrum für internationale Geschäfte.
Londres es un centro de negocios internacionales.
Londres est une plaque tournante pour les affaires internationales.
Londra è un centro per gli affari internazionali.
Londres é um centro para negócios internacionais.
ลอนดอนเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
London là trung tâm thương mại quốc tế.
伦敦是国际商业的中心。
倫敦是國際商業的中心。
This is clearly the only feasible interpretation.
Dies ist eindeutig die einzig mögliche Interpretation.
Esta es claramente la única interpretación factible.
C'est clairement la seule interprétation possible.
Questa è chiaramente l'unica interpretazione fattibile.
Esta é claramente a única interpretação viável.
นี่เป็นเพียงการแปลความหมายที่เป็นไปได้เท่านั้น
Đây rõ ràng là giải thích khả thi duy nhất.
这显然是唯一可行的解​​释。
這顯然是唯一可行的解​​釋。
Buying gold or silver is usually a good investment.
Der Kauf von Gold oder Silber ist normalerweise eine gute Investition.
Comprar oro o plata suele ser una buena inversión.
L'achat d'or ou d'argent est généralement un bon investissement.
Comprare oro o argento è di solito un buon investimento.
Comprar ouro ou prata geralmente é um bom investimento.
การซื้อทองหรือเงินมักเป็นการลงทุนที่ดี
Mua vàng hoặc bạc thường là một khoản đầu tư tốt.
购买黄金或白银通常是一笔不错的投资。
購買黃金或白銀通常是一筆不錯的投資。
My hammer is made of iron.
Mein Hammer ist aus Eisen.
Mi martillo está hecho de hierro.
Mon marteau est fait de fer.
Il mio martello è fatto di ferro.
Meu martelo é feito de ferro.
ค้อนของฉันทำด้วยเหล็ก
Búa của tôi được làm bằng sắt.
我的锤子是用铁制成的。
我的錘子是用鐵製成的。
Cuba is the biggest island in the Caribbean.
Kuba ist die größte Insel der Karibik.
Cuba es la isla más grande del Caribe.
Cuba est la plus grande île des Caraïbes.
Cuba è la più grande isola dei Caraibi.
Cuba é a maior ilha do Caribe.
คิวบาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียน
Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Caribê.
古巴是加勒比地区最大的岛屿。
古巴是加勒比地區最大的島嶼。
It is my favorite restaurant.
Es ist mein Lieblingsrestaurant.
Es mi restaurante favorito
C'est mon restaurant préféré.
È il mio ristorante preferito
É o meu restaurante favorito.
เป็นร้านอาหารที่ฉันชอบ
Đó là nhà hàng yêu thích của tôi.
这是我最喜欢的餐厅。
這是我最喜歡的餐廳。
The ankle is the joint that connects the leg to the foot.
Der Knöchel ist das Gelenk, das das Bein mit dem Fuß verbindet.
El tobillo es la articulación que conecta la pierna con el pie.
La cheville est l'articulation qui relie la jambe au pied.
La caviglia è l'articolazione che collega la gamba al piede.
O tornozelo é a articulação que liga a perna ao pé.
ข้อเท้าเป็นข้อต่อที่ต่อขากับเท้า
Mắt cá chân là khớp nối chân với chân.
脚踝是连接腿部和脚部的关节。
腳踝是連接腿部和腳部的關節。
He is such a fun person, he always tells jokes.
Er ist so ein lustiger Mensch, er erzählt immer Witze.
Él es una persona tan divertida, siempre cuenta chistes.
Il est une personne tellement amusante, il raconte toujours des blagues.
È una persona così divertente, dice sempre barzellette.
Ele é uma pessoa tão divertida, ele sempre conta piadas.
เขาเป็นคนสนุกสนานเช่นนั้นเขามักจะเล่าเรื่องตลก
Anh ấy là một người vui vẻ, anh ấy luôn nói đùa.
他是一个很有趣的人,他总是讲笑话。
他是一個很有趣的人,他總是講笑話。
A good judge is impartial and just.
Ein guter Richter ist unparteiisch und gerecht.
Un buen juez es imparcial y justo.
Un bon juge est impartial et juste.
Un buon giudice è imparziale e giusto.
Um bom juiz é imparcial e justo.
ผู้พิพากษาที่ดีเป็นธรรมและเป็นธรรม
Một thẩm phán tốt là vô tư và chỉ.
一个好的法官是公正的,公正的。
一個好的法官是公正的,公正的。
Everyone agreed that the judge's decision was just.
Alle waren sich einig, dass die Entscheidung des Richters gerecht war.
Todos estuvieron de acuerdo en que la decisión del juez fue justa.
Tout le monde a convenu que la décision du juge était juste.
Tutti erano d'accordo sul fatto che la decisione del giudice fosse giusta.
Todos concordaram que a decisão do juiz era justa.
ทุกคนเห็นพ้องกันว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาเป็นเพียง
Mọi người đều đồng ý rằng quyết định của thẩm phán là đúng.
大家都同意法官的决定是公正的。
大家都同意法官的決定是公正的。
He found it easy to justify his decision.
Er fand es leicht, seine Entscheidung zu rechtfertigen.
Le resultó fácil justificar su decisión.
Il a trouvé facile de justifier sa décision.
Ha trovato facile giustificare la sua decisione.
Ele achou fácil justificar sua decisão.
เขาพบว่ามันง่ายที่จะปรับการตัดสินใจของเขา
Ông thấy dễ dàng để biện minh cho quyết định của mình.
他发现很容易证明他的决定是正确的。
他發現很容易證明他的決定是正確的。
He seems to know what people think, it is uncanny.
Er scheint zu wissen, was die Leute denken, es ist unheimlich.
Parece saber lo que la gente piensa, es extraño.
Il semble savoir ce que les gens pensent, c'est étrange.
Sembra sapere cosa pensa la gente, è inquietante.
Ele parece saber o que as pessoas pensam, é estranho.
เขาดูเหมือนจะรู้ว่าคนคิดว่าอะไรเป็นเรื่องแปลก
Anh ta dường như biết những gì mọi người nghĩ, đó là điều kỳ diệu.
他似乎知道人们的想法,这是不可思议的。
他似乎知道人們的想法,這是不可思議的。
According to an old saying, knowledge is power.
Nach einem alten Sprichwort ist Wissen Macht.
Según un viejo refrán, el conocimiento es poder.
Selon un vieux dicton, la connaissance est le pouvoir.
Secondo un vecchio detto, la conoscenza è potere.
De acordo com um velho ditado, o conhecimento é poder.
ตามความเก่าความรู้เป็นอำนาจ
Theo một câu nói cũ, kiến ​​thức là sức mạnh.
按照一句老话说,知识就是力量。
按照一句老話說,知識就是力量。
The lamp flashed once and then there was darkness.
Die Lampe blitzte einmal und dann war Dunkelheit.
La lámpara brilló una vez y luego hubo oscuridad.
La lampe a clignoté une fois et puis il y avait de l'obscurité.
La luce lampeggiò una volta e poi ci fu l'oscurità.
A lâmpada brilhou uma vez e depois havia escuridão.
โคมไฟกระพริบหนึ่งครั้งแล้วมีความมืด
Đèn chiếu một lần và sau đó có bóng tối.
灯闪了一下,然后是黑暗。
燈閃了一下,然後是黑暗。
I am not the owner, I am renting this house from my landlord.
Ich bin nicht der Besitzer, ich miete dieses Haus von meinem Vermieter.
No soy el dueño, estoy alquilando esta casa de mi casero.
Je ne suis pas le propriétaire, je loue cette maison de mon propriétaire.
Non sono il proprietario, sto affittando questa casa dal mio padrone di casa.
Eu não sou o dono, estou arrumando esta casa do meu senhorio.
ฉันไม่ใช่เจ้าของฉันกำลังเช่าบ้านหลังนี้จากเจ้าของบ้าน
Tôi không phải là chủ sở hữu, tôi đang thuê ngôi nhà này từ chủ nhà của tôi.
我不是主人,我是从房东那里出租这间房子的。
我不是主人,我是從房東那裡出租這間房子的。
We are one of the leading exporters with extensive business contacts.
Wir sind einer der führenden Exporteure mit umfangreichen Geschäftskontakten.
Somos uno de los principales exportadores con amplios contactos comerciales.
Nous sommes l'un des principaux exportateurs avec de nombreux contacts d'affaires.
Siamo uno dei principali esportatori con ampi contatti commerciali.
Somos um dos principais exportadores com extensos contatos comerciais.
เราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชั้นนำที่มีการติดต่อทางธุรกิจที่กว้างขวาง
Chúng tôi là một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu với các địa chỉ liên lạc kinh doanh rộng rãi.
我们是拥有广泛业务联系的主要出口商之一。
我們是擁有廣泛業務聯繫的主要出口商之一。
Foreclosure is a legal process to recover loans.
Die Zwangvollstreckung ist ein rechtlicher Prozess zur Rückzahlung von Darlehen.
La ejecución hipotecaria es un proceso legal para recuperar préstamos.
La forclusion est un processus légal pour récupérer des prêts.
Preclusione è un processo legale per recuperare i prestiti.
Foreclosure é um processo legal para recuperar empréstimos.
การยึดสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการทางกฎหมายในการกู้คืนเงินกู้
Nhà bị tịch thu là một quá trình hợp pháp để thu hồi khoản vay.
止赎是恢复贷款的法律程序。
止贖是恢復貸款的法律程序。
That is not true, it is a lie.
Das ist nicht wahr, es ist eine Lüge.
Eso no es verdad, es una mentira.
Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge.
Non è vero, è una bugia.
Isso não é verdade, é uma mentira.
ที่ไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องโกหก
Điều đó không đúng, đó là một lời nói dối.
这不是真的,这是一个谎言。
這不是真的,這是一個謊言。
Suffrage was limited and only men could vote.
Das Wahlrecht war begrenzt und nur Männer konnten wählen.
El sufragio era limitado y solo los hombres podían votar.
Le suffrage était limité et seuls les hommes pouvaient voter.
Il suffragio era limitato e solo gli uomini potevano votare.
Sufrágio era limitado e apenas os homens podiam votar.
การลงคะแนนเสียงมีจำนวน จำกัด และมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนได้
Quyền hạn được giới hạn và chỉ có người đàn ông có thể bỏ phiếu.
普选是有限的,只有男子才能投票。
普選是有限的,只有男子才能投票。
The bridge serves as a link between the two islands.
Die Brücke dient als Bindeglied zwischen den beiden Inseln.
El puente sirve como un enlace entre las dos islas.
Le pont sert de lien entre les deux îles.
Il ponte funge da collegamento tra le due isole.
A ponte serve de ligação entre as duas ilhas.
สะพานทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสองเกาะ
Cây cầu làm cầu nối giữa hai hòn đảo.
这座桥是两个岛屿之间的联系。
這座橋是兩個島嶼之間的聯繫。
I like poetry, but my own literary skills are limited.
Ich mag Poesie, aber meine eigenen literarischen Fähigkeiten sind begrenzt.
Me gusta la poesía, pero mis propias habilidades literarias son limitadas.
J'aime la poésie, mais mes compétences littéraires sont limitées.
Mi piace la poesia, ma le mie capacità letterarie sono limitate.
Eu gosto de poesia, mas minhas próprias habilidades literárias são limitadas.
ฉันชอบบทกวี แต่ทักษะทางวรรณกรรมของตัวเองมีอยู่อย่าง จำกัด
Tôi thích thơ, nhưng kỹ năng văn học của tôi bị hạn chế.
我喜欢诗歌,但我的文学技能是有限的。
我喜歡詩歌,但我的文學技能是有限的。
A world without literature would be a dull world.
Eine Welt ohne Literatur wäre eine langweilige Welt.
Un mundo sin literatura sería un mundo aburrido.
Un monde sans littérature serait un monde terne.
Un mondo senza letteratura sarebbe un mondo noioso.
Um mundo sem literatura seria um mundo maçante.
โลกที่ไร้วรรณกรรมจะเป็นโลกที่น่าเบื่อ
Một thế giới không có văn học sẽ là một thế giới buồn tẻ.
一个没有文学的世界将是一个沉闷的世界。
一個沒有文學的世界將是一個沉悶的世界。
We need a long-term solution, not just a temporary one.
Wir brauchen eine langfristige Lösung, nicht nur eine vorübergehende.
Necesitamos una solución a largo plazo, no solo temporal.
Nous avons besoin d'une solution à long terme, pas seulement temporaire.
Abbiamo bisogno di una soluzione a lungo termine, non solo temporanea.
Precisamos de uma solução a longo prazo, não apenas temporária.
เราต้องการโซลูชันระยะยาวไม่ใช่แค่ชั่วคราวเท่านั้น
Chúng ta cần một giải pháp lâu dài, không chỉ là một giải pháp tạm thời.
我们需要一个长期的解决方案,而不仅仅是一个临时解决方案。
我們需要一個長期的解決方案,而不僅僅是一個臨時解決方案。
His daughter is a lovely young woman.
Seine Tochter ist eine schöne junge Frau.
Su hija es una mujer joven encantadora.
Sa fille est une charmante jeune femme.
Sua figlia è una giovane donna adorabile.
Sua filha é uma jovem encantadora.
ลูกสาวของเขาเป็นหญิงสาวที่น่ารัก
Con gái của ông là một phụ nữ trẻ đáng yêu.
他的女儿是一个可爱的年轻女子。
他的女兒是一個可愛的年輕女子。
I am a lover of antique furniture.
Ich bin ein Liebhaber von antiken Möbeln.
Soy un amante de los muebles antiguos.
Je suis un amoureux des meubles antiques.
Sono un amante dei mobili antichi.
Eu sou amante dos móveis antigos.
ฉันเป็นคนรักของเก่าเฟอร์นิเจอร์
Tôi là người yêu đồ cổ.
我是一个古董家具的爱好者。
我是一個古董家具的愛好者。
It was sheer luck that he did not miss the bus.
Es war pures Glück, dass er den Bus nicht vermisste.
Fue pura suerte que no perdiera el autobús.
C'était par pure chance qu'il n'a pas manqué le bus.
È stato un vero colpo che non ha perso l'autobus.
Foi pura sorte que ele não perdeu o ônibus.
มันเป็นโชคดีที่เขาไม่ได้พลาดรถบัส
Thật may mắn là anh không bỏ lỡ chuyến xe buýt.
他没有错过巴士真是太幸运了。
他沒有錯過巴士真是太幸運了。
Luckily, we did not suffer any injury.
Zum Glück haben wir keine Verletzung erlitten.
Afortunadamente, no sufrimos ninguna lesión.
Heureusement, nous n'avons subi aucune blessure.
Fortunatamente, non abbiamo subito lesioni.
Felizmente, não sofremos nenhuma lesão.
โชคดีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บ
May mắn thay, chúng tôi đã không bị thương tích nào.
幸运的是,我们没有受到任何伤害。
幸運的是,我們沒有受到任何傷害。
13 is my lucky number.
13 ist meine Glückszahl.
13 es mi número de la suerte.
13 est mon numéro chanceux.
13 è il mio numero fortunato.
13 é o meu número de sorte.
13 คือหมายเลขที่โชคดีของฉัน
13 là con số may mắn của tôi.
13是我的幸运数字。
13是我的幸運數字。
Luckily, the lump in her breast was benign.
Zum Glück war der Knoten in ihrer Brust gutartig.
Afortunadamente, el bulto en su pecho era benigno.
Heureusement, la boule dans sa poitrine était bénigne.
Fortunatamente, il nodulo nel suo seno era benigno.
Por sorte, o nódulo em seu peito era benigno.
โชคดีที่ก้อนในเต้านมของเธอเป็นคนใจดี
May mắn thay, khối u trong vú của cô ấy lành tính.
幸运的是,她乳房的肿块是良性的。
幸運的是,她乳房的腫塊是良性的。
The film's imagery is magic.
Die Bilder des Films sind magisch.
La imagen de la película es mágica.
L'imagerie du film est magique.
Le immagini del film sono magiche.
As imagens do filme são mágicas.
ภาพของภาพยนตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์
Hình ảnh của bộ phim thật kỳ diệu.
这部电影的图像是神奇的。
這部電影的圖像是神奇的。
Our main concern is to protect the environment.
Unser Hauptanliegen ist der Schutz der Umwelt.
Nuestra principal preocupación es proteger el medio ambiente.
Notre principale préoccupation est de protéger l'environnement.
La nostra principale preoccupazione è proteggere l'ambiente.
Nossa principal preocupação é proteger o meio ambiente.
ความกังวลหลักของเราคือการปกป้องสิ่งแวดล้อม
Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ môi trường.
我们主要关心的是保护环境。
我們主要關心的是保護環境。
This composition was written for a male alto.
Diese Komposition wurde für ein männliches Alto geschrieben.
Esta composición fue escrita para un alto masculino.
Cette composition a été écrite pour un alto masculin.
Questa composizione è stata scritta per un alto maschile.
Esta composição foi escrita para um alto masculino.
องค์ประกอบนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้ชายตัวหนึ่ง
Thành phần này được viết cho một alto nam.
这部作品是为男性中音而写的。
這部作品是為男性中音而寫的。
I assumed that he was the manager.
Ich nahm an, dass er der Manager war.
Supuse que él era el gerente.
J'ai supposé qu'il était le directeur.
Ho pensato che fosse il manager.
Supus que ele era o gerente.
ฉันคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการ
Tôi cho rằng ông là người quản lý.
我认为他是经理。
我認為他是經理。
The margin is the difference between the cost and selling price.
Die Marge ist die Differenz zwischen den Kosten und dem Verkaufspreis.
El margen es la diferencia entre el costo y el precio de venta.
La marge est la différence entre le coût et le prix de vente.
Il margine è la differenza tra il costo e il prezzo di vendita.
A margem é a diferença entre o custo eo preço de venda.
ส่วนต่างคือราคาและราคาขาย
Lề là sự khác biệt giữa chi phí và giá bán.
保证金是成本和销售价格之间的差额。
保證金是成本和銷售價格之間的差額。
A high price is not always a mark of quality.
Ein hoher Preis ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal.
Un precio alto no siempre es una marca de calidad.
Un prix élevé n'est pas toujours une marque de qualité.
Un prezzo elevato non è sempre un marchio di qualità.
Um preço elevado nem sempre é uma marca de qualidade.
ราคาสูงไม่ใช่เครื่องหมายของคุณภาพเสมอไป
Giá cao không phải lúc nào cũng là dấu hiệu chất lượng.
高价并不总是质量的标志。
高價並不總是質量的標誌。
He is not married, he is still a bachelor.
Er ist nicht verheiratet, er ist immer noch Junggeselle.
Él no está casado, todavía es un soltero.
Il n'est pas marié, il est encore célibataire.
Non è sposato, è ancora scapolo.
Ele não é casado, ele ainda é solteiro.
เขาไม่ได้แต่งงานเขายังคงเป็นปริญญาตรี
Anh ta chưa kết hôn, anh ta vẫn là một cử nhân.
他没有结婚,他仍然是一个单身汉。
他沒有結婚,他仍然是一個單身漢。
According to me, it is absolutely marvellous.
Nach meiner Meinung ist es absolut wunderbar.
Según yo, es absolutamente maravilloso.
Selon moi, c'est absolument merveilleux.
Secondo me, è assolutamente meraviglioso.
Segundo mim, é absolutamente maravilhoso.
ตามฉันมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง
Theo tôi, nó là tuyệt diệu.
据我所知,这绝对是不可思议的。
據我所知,這絕對是不可思議的。
This pianist is a master of his craft.
Dieser Pianist ist ein Meister seines Faches.
Este pianista es un maestro de su oficio.
Ce pianiste est un maître de son métier.
Questo pianista è un maestro del suo mestiere.
Este pianista é um mestre de seu ofício.
นักเปียโนคนนี้เป็นนายช่างฝีมือของเขา
Nghệ sĩ dương cầm này là một bậc thầy về nghề của mình.
这位钢琴家是他的手艺大师。
這位鋼琴家是他的手藝大師。
Exact measurements are required for a perfect fit.
Genaue Messungen sind für eine perfekte Passform erforderlich.
Se requieren medidas exactas para un ajuste perfecto.
Des mesures exactes sont nécessaires pour un ajustement parfait.
Per una perfetta vestibilità sono necessarie misurazioni esatte.
Medições precisas são necessárias para um ajuste perfeito.
จำเป็นต้องมีการตรวจวัดที่สมบูรณ์แบบ
Các phép đo chính xác là cần thiết cho sự phù hợp hoàn hảo.
精确测量是完美匹配所必需的。
精確測量是完美匹配所必需的。
The news was distributed through the media.
Die Nachrichten wurden über die Medien verbreitet.
La noticia fue distribuida a través de los medios.
Les nouvelles ont été distribuées par les médias.
La notizia è stata distribuita attraverso i media.
A notícia foi distribuída através da mídia.
ข่าวถูกแจกจ่ายผ่านสื่อต่างๆ
Tin tức được phân phát thông qua các phương tiện truyền thông.
这个消息是通过媒体分发的。
這個消息是通過媒體分發的。
Membership in our association is voluntary.
Die Mitgliedschaft in unserem Verein ist freiwillig.
La membresía en nuestra asociación es voluntaria.
L'adhésion à notre association est volontaire.
L'appartenenza alla nostra associazione è volontaria.
A adesão à nossa associação é voluntária.
การเป็นสมาชิกในสมาคมของเราเป็นความสมัครใจ