Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
003
Gia đình của tôi đang ở đây. My family is here. Meine Familie ist hier.
003
Tôi ở đây. I am here. Ich bin hier.
003
Bạn ở đây. You are here. Du bist hier.
003
Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. He is here and she is here. Er ist hier und sie ist hier.
003
Chúng tôi ở đây. We are here. Wir sind hier.
003
Các bạn ở đây. You are here. Ihr seid hier.
003
Họ ở đây hết. They are all here. Sie sind alle hier.
005
Bạn ở khách sạn nào vậy? In which hotel are you staying? In welchem Hotel wohnen Sie?
005
Bạn ở đây bao lâu rồi? How long have you been here for? Wie lange sind Sie schon hier?
005
Bạn đi du lịch ở đây à? Are you here on vacation? Machen Sie hier Urlaub?
006
Chúng ta ở đâu? Where are we? Wo sind wir?
006
Chúng ta ở trường học. We are at school. Wir sind in der Schule.
006
Chúng ta có giờ học. We are having class / a lesson. Wir haben Unterricht.
010
Bây giờ là mấy giờ ạ? What time is it, please? Wie viel Uhr ist es, bitte?
010
Bây giờ là một giờ. It is one o’clock. Es ist ein Uhr.
010
Bây giờ là hai giờ. It is two o’clock. Es ist zwei Uhr.
010
Bây giờ là ba giờ. It is three o’clock. Es ist drei Uhr.
010
Bây giờ là bốn giờ. It is four o’clock. Es ist vier Uhr.
010
Bây giờ là năm giờ. It is five o’clock. Es ist fünf Uhr.
010
Bây giờ là sáu giờ. It is six o’clock. Es ist sechs Uhr.
010
Bây giờ là bảy giờ. It is seven o’clock. Es ist sieben Uhr.
010
Bây giờ là tám giờ. It is eight o’clock. Es ist acht Uhr.
010
Bây giờ là chín giờ. It is nine o’clock. Es ist neun Uhr.
010
Bây giờ là mười giờ. It is ten o’clock. Es ist zehn Uhr.
010
Bây giờ là mười một giờ. It is eleven o’clock. Es ist elf Uhr.
010
Bây giờ là mười hai giờ. It is twelve o’clock. Es ist zwölf Uhr.
012
Tôi ở nhà. I’m staying at home. Ich bleibe zu Hause.
012
Tôi làm ở trong văn phòng. I work at an office. Ich arbeite im Büro.
015
Cô ấy làm việc trong văn phòng. She works at an office. Sie arbeitet im Büro.
015
Martha đâu rồi? Where is Martha? Wo ist Martha?
015
Cô ấy xem / coi phim. She is watching a film. Sie schaut sich einen Film an.
015
Anh ấy học về ngôn ngữ. He studies languages. Er studiert Sprachen.
015
Peter đâu rồi? Where is Peter? Wo ist Peter?
015
Anh ấy uống cà phê. He is drinking coffee. Er trinkt Kaffee.
018
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông. We like to stay home in winter. Im Winter bleiben wir gern zu Hause.
018
Trời mưa. It is raining. Es regnet.
019
Máy tính của tôi ở đó. My computer is there. Dort steht mein Computer.
019
Ở kia là máy âm thanh của tôi. My stereo is there. Dort steht meine Stereoanlage.
021
Cốc chén đâu rồi? Where are the glasses? Wo sind die Gläser?
021
Bát đĩa ở đâu? Where are the dishes? Wo ist das Geschirr?
021
Thìa dĩa ở đâu? Where is the cutlery / silverware (am.)? Wo ist das Besteck?
021
Bạn nấu xúp ở trong nồi này à? Are you cooking the soup in this pot? Kochst du die Suppe in diesem Topf?
021
Bạn nướng rau ở trên lò này à? Are you grilling the vegetables on this grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
022
Bạn hãy coi như là ở nhà. Please, feel right at home! Fühlen Sie sich wie zu Hause!
022
Tôi đang đọc quyển sách này. I am currently reading this book. Ich lese gerade dieses Buch.
023
Bạn ở đây một mình à? Are you alone here? Sind Sie allein hier?
023
Không, vợ / chồng tôi cũng ở đây. No, my wife / my husband is also here. Nein, meine Frau / mein Mann ist auch hier.
023
Và đó là hai đứa con tôi. And those are my two children. Und dort sind meine beiden Kinder.
024
Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. But I don’t smoke anymore. Aber jetzt rauche ich nicht mehr.
024
Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. But now we’re on holiday. Aber jetzt machen wir hier Urlaub.
025
Bạn học tiếng Tây Ban Nha ở đâu vậy? Where did you learn Spanish? Wo haben Sie Spanisch gelernt?
025
Bạn có tham gia một khóa học ngoại ngữ không? Are you taking a language course? Machen Sie einen Sprachkurs?
025
Bây giờ tôi không biết cái đó gọi là gì. I don’t remember the name right now. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt.
026
Bạn không mang theo điện thoại di động sao? Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? Hast du kein Handy bei dir?
036
Toa nằm ở đâu? Where is the sleeper? Wo ist der Schlafwagen?
036
Toa nằm ở cuối tàu. The sleeper is at the end of the train. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
036
Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. And where is the dining car? – At the front. Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.
036
Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? Can I sleep below? Kann ich unten schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng giữa được không? Can I sleep in the middle? Kann ich in der Mitte schlafen?
036
Tôi ngủ ở tầng trên được không? Can I sleep at the top? Kann ich oben schlafen?
036
Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? Could you please wake me up at 7 o’clock? Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?
038
Bến / trạm xe buýt ở đâu? Where is the bus stop? Wo ist die Bushaltestelle?
038
Tôi có phải đổi tuyến không? Do I have to change? Muss ich umsteigen?
038
Tôi phải đổi xe ở đâu? Where do I have to change? Wo muss ich umsteigen?
038
Bạn phải xuống ở đây. You have to get off here. Sie müssen hier aussteigen.
040
Làm ơn rẽ phải ở đây. Please turn right here. Bitte hier nach rechts.
040
Làm ơn góc kia rẽ trái. Please turn left at the corner. Bitte dort an der Ecke nach links.
040
Bạn làm ơn dừng lại ở đây. Please stop here. Halten Sie hier bitte.
041
Trạm xăng tiếp sau ở đâu? Where is the next gas station? Wo ist die nächste Tankstelle?
041
Tôi gọi điện thoại ở đâu được? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
041
Trạm điện thoại gần đây ở đâu? Where is the nearest telephone? Wo ist das nächste Telefon?
042
Bạn rẽ trái góc đó. Take a left at the corner. Gehen Sie links um die Ecke.
043
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu? Where is the tourist information office? Wo ist das Fremdenverkehrsamt?
043
Khu phố cổ ở đâu? Where is the old city? Wo ist die Altstadt?
043
Nhà thờ lớn ở đâu? Where is the cathedral? Wo ist der Dom?
043
Viện bảo tàng ở đâu? Where is the museum? Wo ist das Museum?
043
Bến cảng ở đâu? Where is the harbour / harbor (am.)? Wo ist der Hafen?
043
Chợ ở đâu? Where is the market? Wo ist der Markt?
043
Lâu đài ở đâu? Where is the castle? Wo ist das Schloss?
045
Sở thú ở kia. The zoo is there. Dort ist der Zoo.
045
Con hươu cao cổ ở kia. The giraffes are there. Dort sind die Giraffen.
045
Những con gấu ở đâu? Where are the bears? Wo sind die Bären?
045
Nhũng con voi ở đâu? Where are the elephants? Wo sind die Elefanten?
045
Những con rắn ở đâu? Where are the snakes? Wo sind die Schlangen?
045
Những con sư tử ở đâu? Where are the lions? Wo sind die Löwen?
045
Pin ở đâu? Where can I find a battery? Wo ist eine Batterie?
045
Ở đâu có chim cánh cụt? Where are the penguins? Wo sind die Pinguine?
045
Ở đâu có con chuột túi? Where are the kangaroos? Wo sind die Kängurus?
045
Ở đâu có con tê giác? Where are the rhinos? Wo sind die Nashörner?
045
Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Where is the toilet / restroom (am.)? Wo ist eine Toilette?
045
Nhũng con lạc đà ở đâu? Where are the camels? Wo sind die Kamele?
045
Nhũng con đười ươi và nhũng con ngựa vằn ở đâu? Where are the gorillas and the zebras? Wo sind die Gorillas und die Zebras?
045
Nhũng con hổ và nhũng con cá sấu ở đâu? Where are the tigers and the crocodiles? Wo sind die Tiger und die Krokodile?
047
Quầy bán vé ở đâu? Where is the cash register? Wo ist die Kasse?
047
Tôi muốn ngồi ở đằng sau. I want to sit at the back. Ich möchte hinten sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở đằng trước. I want to sit at the front. Ich möchte vorn sitzen.
047
Tôi muốn ngồi ở giữa. I want to sit in the middle. Ich möchte in der Mitte sitzen.
048
Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn không? May I sit with you? Darf ich mich zu Ihnen setzen?
048
Bạn đang đợi ai à? Are you waiting for someone? Warten Sie auf jemand?
048
Phải, bạn trai của tôi. Yes, for my boyfriend. Ja, auf meinen Freund.
050
Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Where is the ski lift? Wo ist der Skilift?
051
Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. There is a football / soccer (am.) match on now. Gerade gibt es ein Fußballspiel.
051
Hiện giờ hòa. It is currently a tie. Im Moment steht es unentschieden.
051
Bây giờ có một cú đá phạt đền. Now there is a penalty. Jetzt gibt es einen Elfmeter.
052
Vòi tắm hoa sen ở đâu? Where is the shower? Wo ist die Dusche?
052
Phòng thay quần áo ở đâu? Where is the changing room? Wo ist die Umkleidekabine?
052
Kính bơi ở đâu? Where are the swimming goggles? Wo ist die Schwimmbrille?
052
Tôi lên bờ đây. I am getting out of the water now. Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
054
Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Where are the office supplies? Wo sind die Büroartikel?
054
Đồ gỗ ở đâu? Where is the furniture? Wo sind die Möbel?
054
Đồ chơi ở đâu? Where are the toys? Wo sind die Spielsachen?
054
Dụng cụ ở đâu? Where are the tools? Wo ist das Werkzeug?
054
Đồ trang sức ở đâu? Where is the jewellery / jewelry (am.) department? Wo ist der Schmuck?
057
Tôi làm thực tập ở nước ngoài. I am doing an internship abroad. Ich mache ein Praktikum im Ausland.
057
Tôi tìm một chỗ làm. I am looking for a job. Ich suche eine Stelle.
059
Mời bạn ngồi trong phòng đợi. Please take a seat in the waiting room. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz.
059
Bạn hãy nằm lên giường! Lie down on the examining table. Legen Sie sich bitte auf die Liege!
060
Đang là mùa đông và lạnh. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt.
061
Bưu điện gần nhất ở đâu? Where is the nearest post office? Wo ist das nächste Postamt?
061
Thùng / hộp thư gần nhất ở đâu? Where is the nearest mail box? Wo ist der nächste Briefkasten?
061
Tôi có thể gọi điện thoại ở đâu? Where can I make a call? Wo kann ich telefonieren?
061
Trạm điện thoại công cộng gần nhất ở đâu? Where is the nearest telephone booth? Wo ist die nächste Telefonzelle?
062
Tôi phải ký tên vào đâu? Where should I sign? Wo muss ich unterschreiben?
062
Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. I’m expecting a transfer from Germany. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
064
Anh ấy có đang làm việc không? Is he working right now? Arbeitet er gerade?
064
Vâng, anh ấy đang làm việc. Yes, he is working right now. Ja, er arbeitet gerade.
064
Bạn sống ở Berlin à? Do you live in Berlin? Wohnen Sie in Berlin?
064
Vâng, tôi sống ở Berlin. Yes, I live in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.
065
Sân quần vợt ở đâu? Where is the tennis court? Wo ist ein Tennisplatz?
065
Sân bóng đá ở đâu? Where is the football / soccer (am.) field? Wo ist ein Fußballplatz?
065
Ở đâu có bác sĩ? Is there a doctor? Wo ist ein Doktor?
065
Ở đâu có máy giặt? Where is the washing machine? Wo ist die Waschmaschine?
065
Muối và hạt tiêu ở đâu? Where is the salt and pepper? Wo sind Salz und Pfeffer?
067
Bạn sống ở đây lâu chưa? Have you lived here long? Wohnst du schon lange hier?
068
Bạn biết chìa khóa của anh ấy ở đâu không? Do you know where his key is? Weißt du, wo sein Schlüssel ist?
068
Bạn biết vé xe của anh ấy ở đâu không? Do you know where his ticket is? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist?
068
Các cháu ơi, bố của các cháu ở đâu? Children, where is your father? Kinder, wo ist euer Vati?
068
Các cháu ơi, mẹ của các cháu ở đâu? Children, where is your mother? Kinder, wo ist eure Mutti?
069
Kính của anh ấy ở đâu? Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille?
069
Đồng hồ treo trên tường. The clock hangs on the wall. Die Uhr hängt an der Wand.
069
Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Where is his passport then? Wo hat er denn seinen Pass?
069
Vợ của ông ở đâu rồi, ông Müller? Where is your wife, Mr. Miller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
069
Chồng của bà ở đâu rồi, bà Schmidt? Where is your husband, Mrs. Smith? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
073
Tôi muốn ở nhà. I want to stay at home. Ich will zu Hause bleiben.
073
Bạn muốn ở lại đây không? Do you want to stay here? Willst du hier bleiben?
073
Bạn muốn ăn ở đây không? Do you want to eat here? Willst du hier essen?
073
Bạn muốn ngủ ở đây không? Do you want to sleep here? Willst du hier schlafen?
075
Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? May we smoke here? Dürfen wir hier rauchen?
075
Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? May I just make a call? Darf ich mal eben telefonieren?
075
Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? May I just ask something? Darf ich mal eben etwas fragen?
075
Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? May I just say something? Darf ich mal eben etwas sagen?
075
Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. He is not allowed to sleep in the park. Er darf nicht im Park schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. He is not allowed to sleep in the car. Er darf nicht im Auto schlafen.
075
Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. He is not allowed to sleep at the train station. Er darf nicht im Bahnhof schlafen.
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong đĩa CD. The pictures are on the CD. Die Fotos sind auf der CD.
076
Mấy bức / tấm ảnh ở trong máy ảnh. The pictures are in the camera. Die Fotos sind in der Kamera.
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum gehen Sie schon?
077
Tại sao bạn đi rồi? Why are you going already? Warum fahren Sie schon?
082
Anh ấy ở trong khách sạn. He is staying in a hotel. Er wohnt in einem Hotel.
082
Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền, He is staying in a cheap hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel.
082
Anh ấy đọc một quyển / cuốn tiểu thuyết. He reads a novel. Er liest einen Roman.
082
Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. He is reading a boring novel. Er liest einen langweiligen Roman.
082
Chị ấy xem một bộ phim. She is watching a movie. Sie sieht einen Film.
082
Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. She is watching an exciting movie. Sie sieht einen spannenden Film.
085
Tôi đã gọi điện thoại suốt. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert.
087
Bạn đã sống ở đâu? Where did you live? Wo haben Sie gewohnt?
087
Bạn đã làm việc ở đâu? Where did you work? Wo haben Sie gearbeitet?
090
Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa? Were you allowed to smoke in the airplane? Durftest du im Flugzeug rauchen?
090
Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa? Were you allowed to drink beer in the hospital? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken?
090
Trong kỳ nghỉ mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. During the holidays the children were allowed to remain outside late. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben.
090
Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu. They were allowed to play in the yard for a long time. Sie durften lange im Hof spielen.
094
Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. I think he is sleeping now. Ich glaube, dass er jetzt schläft.
094
Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. I heard that she is in the hospital. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt.
096
Còn trước kỳ nghỉ hè à? Before the summer holidays? Noch vor den Sommerferien?
096
Vâng, còn trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Yes, before the summer holidays begin. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen.
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
096
Hãy rửa tay, trước khi bạn ngồi vào bàn ăn. Wash your hands before you sit at the table. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt.
096
Hãy đóng cửa sổ, trước khi bạn đi ra ngoài. Close the window before you go out. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst.
097
Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. Yes, when she is driving. Ja, während sie Auto fährt.
098
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc. He lies in bed instead of working. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet.
098
Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn. She reads the newspaper instead of cooking. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht.
098
Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà. He is at the bar instead of going home. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht.
098
Theo tôi biết, anh ấy ở đây. As far as I know, he lives here. Soweit ich weiß, wohnt er hier.
100
Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. He’s going to stay either with us or in the hotel. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel.
100
Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. She has lived in Madrid as well as in London. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt.
101
Căn nhà nằm ở cuối đường. The house is at the end of the road. Das Haus steht am Ende der Straße.
102
Bạn có quen ai ở đây không? Do you know someone here? Kennen Sie hier jemand(en)?
102
Không, tôi không quen ai ở đây. No, I don’t know anyone here. Nein, ich kenne hier niemand(en).
102
Bạn còn ở đây lâu nữa không? Will you stay here a little longer? Bleiben Sie noch lange hier?
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
藏身在...下 cángshēn zài...xià sich unterstellen unter ...
猪在咕哝 zhū zài gū nong Schwein grunzt
把某物拿在手里 bǎ mǒu wù ná zài shǒu lǐ etwas in der Hand halten
不在场证明 bú zàichǎng zhèngmíng Alibi
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A 現在 + * * xian4zai4 now/ at present/ today jetzt,nun +
A + * * zai4 1.at, in, on 2. be at a place in, um, an , bei; an einem Ort sein, +
A + * * zai4 used to indicate action in progress Hilfswort für Verlaufsform +
A 正在 + * * zheng4zai4 in process of/ in course of ein Adverb, das eine im Gang befindl. H. anzeigt +
B 存在 + * * cun2zai4 exist existieren +
B 實在 + * * shi2zai4 true/ real/ honest tatsächlich, wirlich, ehrlich +
C 所在 + * * suo3zai4 where-be/ place/ location/ where sth. or sb. is Platz, Ort,darin bestehen +
C 不在乎 + * * bu4 zai4hu not mind/ not care sich nicht um etwas kümmern, sich nicht um etwas scheren +
C 在於 + * * zai4yu2 be-at/ lie in/ consist in/ depend on/ rest with auf etw. beruhen, in etw. bestehen, von etw.,jn bestimmt sein +
C 在座 + * * zai4zuo4 be-seated/ be present (at a meeting; banquet; etc.) anwesend, zugegen (bei Versammlungen, Banketts etc.) +
D 內在 + * * nei4zai4 immanent/ inherent immanent, innerlich +
D 在乎 + * * zai4hu care about sich etwas zu Herzen nehmen +
D 在意 + * * zai4 yi4 care about sich etwas zu Herzen nehmen, auf etwas achten +
D 好在 + * * hao3zai4 fortunately zum Glück, glücklicherweise +
Oxford3000Ten
We hung her portrait above the fireplace.
Wir haben ihr Porträt über dem Kamin aufgehängt.
Colgamos su retrato sobre la chimenea.
Nous avons accroché son portrait au-dessus de la cheminée.

Pendurámos seu retrato acima da lareira.
เราแขวนภาพของเธอเหนือเตาผิง
Chúng tôi treo bức chân dung của cô ấy lên trên lò sưởi.
我们把她的肖像挂在壁炉上面。
我們把她的肖像掛在壁爐上面
My son still lives abroad.
Mein Sohn lebt immer noch im Ausland.
Mi hijo todavía vive en el extranjero.
Mon fils vit encore à l'étranger.

Meu filho ainda vive no exterior.
ลูกชายฉันยังอยู่ต่างประเทศ
Con trai tôi vẫn sống ở nước ngoài.
我的儿子仍然生活在国外。
我的兒子仍然生活在國外
He acquired many of his skills at university.
Er erwarb viele seiner Fähigkeiten an der Universität.
Adquirió muchas de sus habilidades en la universidad.
Il a acquis plusieurs de ses compétences à l'université.

Ele adquiriu muitas das suas habilidades na universidade.
เขาได้รับทักษะมากมายจากมหาวิทยาลัย
Anh đã có nhiều kỹ năng của mình tại trường đại học.
他在大学获得了很多技能。
他在大學獲得了很多技能。
The government is planning an action against smoking.
Die Regierung plant eine Aktion gegen das Rauchen.
El gobierno está planeando una acción contra el tabaquismo.
Le gouvernement planifie une action contre le tabagisme.

O governo está planejando uma ação contra o tabagismo.
รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะดำเนินการต่อต้านการสูบบุหรี่
Chính phủ đang lên kế hoạch chống lại việc hút thuốc.
政府正在计划一项反对吸烟的行动。
政府正在計劃一項反對吸煙的行動。
He played an active role in the revolution.
Er spielte eine aktive Rolle in der Revolution.
Él jugó un papel activo en la revolución.
Il a joué un rôle actif dans la révolution.

Ele desempenhou um papel ativo na revolução.
เขามีบทบาทอย่างแข็งขันในการปฏิวัติ
Ông đã đóng một vai trò tích cực trong cuộc cách mạng.
他在革命中发挥了积极的作用。
他在革命中發揮了積極的作用。
He's adjusting the audio equipment.
Er passt die Audiogeräte an.
Él está ajustando el equipo de audio.
Il ajuste l'équipement audio.

Ele está ajustando o equipamento de áudio.
เขากำลังปรับอุปกรณ์เครื่องเสียง
Anh ta đang điều chỉnh thiết bị âm thanh.
他正在调整音频设备。
他正在調整音頻設備。
we’re preparing to adopt a new system
wir bereiten uns auf ein neues System vor
nos estamos preparando para adoptar un nuevo sistema
nous nous préparons à adopter un nouveau système

Estamos nos preparando para adotar um novo sistema
เรากำลังเตรียมที่จะยอมรับระบบใหม่
chúng tôi đang chuẩn bị để áp dụng một hệ thống mới
我们正在准备采用新系统
我們正在準備採用新系統
On the advertisement many applicants applied.
Auf die Werbung haben sich viele Bewerber beworben.
En la publicidad aplicada por muchos solicitantes.
Sur la publicité, de nombreux candidats ont postulé.

No anúncio, muitos candidatos aplicaram.
ในการโฆษณาผู้สมัครจำนวนมากที่สมัคร
Về quảng cáo nhiều ứng viên đã nộp đơn.
在许多申请人申请的广告上。
在許多申請人申請的廣告上。
She's been elegantly pulling herself out of the affair.
Sie hat sich elegant aus der Affäre gezogen.
Ella ha estado elegantemente saliendo del asunto.
Elle s'est élégamment retirée de l'affaire.

Ela ficou elegantemente afastada do caso.
เธอถูกดึงตัวเองออกจากงาน
Cô đã được thanh lịch kéo mình ra khỏi vụ.
她一直在优雅地摆脱这件事。
她一直在優雅地擺脫這件事。
I like to walk around the lake in the afternoon.
Ich gehe gerne am Nachmittag um den See spazieren.
Me gusta caminar alrededor del lago por la tarde.
J'aime marcher autour du lac dans l'après-midi.

Eu gosto de caminhar pelo lago à tarde.
ฉันชอบเดินรอบทะเลสาบช่วงบ่าย
Tôi thích đi bộ quanh hồ vào buổi chiều.
我喜欢在下午在湖边散步。
我喜歡在下午在湖邊散步。
Please call again in five minutes.
Bitte rufen Sie in fünf Minuten erneut an.
Por favor llame de nuevo en cinco minutos.
S'il vous plaît appelez à nouveau dans cinq minutes.

Ligue novamente em cinco minutos.
โปรดโทรอีกครั้งภายในห้านาที
Vui lòng gọi lại sau 5 phút.
请在五分钟内再打。
請在五分鐘內再打。
They signed an agreement at the meeting.
Sie haben auf dem Treffen eine Vereinbarung unterzeichnet.
Firmaron un acuerdo en la reunión.
Ils ont signé un accord lors de la réunion.

Eles assinaram um acordo na reunião.
พวกเขาลงนามข้อตกลงในที่ประชุม
Họ đã ký một thỏa thuận tại cuộc họp.
他们在会上签了协议。
他們在會上簽了協議。
The company is one step ahead of its competition.
Das Unternehmen ist seiner Konkurrenz einen Schritt voraus.
La compañía está un paso adelante de su competencia.
L'entreprise a une longueur d'avance sur ses concurrents.

A empresa está um passo à frente de sua concorrência.
บริษัท ก้าวล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง
Công ty là một bước đi trước sự cạnh tranh của nó.
该公司在竞争中领先一步。
該公司在競爭中領先一步。
My aim is to obtain good results in the exam.
Mein Ziel ist es, gute Ergebnisse in der Prüfung zu erzielen.
Mi objetivo es obtener buenos resultados en el examen.
Mon but est d'obtenir de bons résultats à l'examen.

Meu objetivo é obter bons resultados no exame.
เป้าหมายของฉันคือการได้รับผลดีในการสอบ
Mục đích của tôi là để có được kết quả tốt trong kỳ thi.
我的目标是在考试中取得好成绩。
我的目標是在考試中取得好成績。
Will you pick me up at the airport?
Holst du mich am Flughafen ab?
¿Me recogerás en el aeropuerto?
Voulez-vous venir me chercher à l'aéroport?

Você vai me buscar no aeroporto?
คุณจะรับฉันที่สนามบิน?
Bạn sẽ đón tôi tại sân bay?
你会在机场接我吗?
你會在機場接我嗎?
They're recording a new album.
Sie nehmen ein neues Album auf.
Están grabando un nuevo álbum.
Ils enregistrent un nouvel album.

Eles estão gravando um novo álbum.
พวกเขากำลังบันทึกอัลบั้มใหม่
Họ đang thu âm một album mới.
他们正在录制一张新专辑。
他們正在錄製一張新專輯。
I saw him walking along the street.
Ich sah ihn die Straße entlanggehen.
Lo vi caminando por la calle.
Je l'ai vu marcher dans la rue.

Eu o vi caminhar pela rua.
ฉันเห็นเขาเดินไปตามถนน
Tôi thấy anh ta đang đi dọc phố.
我看到他在街上散步。
我看到他在街上散步。
In therapy, he learned how to handle anxiety and stress.
In der Therapie lernte er, mit Angst und Stress umzugehen.
En la terapia, aprendió a manejar la ansiedad y el estrés.
En thérapie, il a appris à gérer l'anxiété et le stress.

Na terapia, ele aprendeu a lidar com ansiedade e estresse.
ในการรักษาเขาได้เรียนรู้วิธีการจัดการความวิตกกังวลและความเครียด
Trong liệu pháp, ông đã học cách giải quyết lo lắng và căng thẳng.
在治疗中,他学会了如何处理焦虑和压力。
在治療中,他學會瞭如何處理焦慮和壓力。
The cat can hide anywhere in the house.
Die Katze kann sich überall im Haus verstecken.
El gato puede esconderse en cualquier lugar de la casa.
Le chat peut se cacher n'importe où dans la maison.

O gato pode se esconder em qualquer lugar da casa.
แมวสามารถซ่อนได้ทุกที่ในบ้าน
Con mèo có thể trốn ở bất cứ đâu trong nhà.
猫可以隐藏在房子的任何地方。
貓可以隱藏在房子的任何地方。
We are cleaning the apartment today.
Wir putzen heute die Wohnung.
Estamos limpiando el departamento hoy.
Nous nettoyons l'appartement aujourd'hui.

Estamos limpando o apartamento hoje.
เรากำลังทำความสะอาดอพาร์ทเม้นวันนี้
Chúng tôi đang dọn dẹp căn hộ hôm nay.
我们今天正在打扫公寓。
我們今天正在打掃公寓。
He appeared to me in my dream.
Er erschien mir in meinem Traum.
Él se me apareció en mi sueño.
Il m'a apparu dans mon rêve.

Ele apareceu em meu sonho.
เขาดูเหมือนกับฉันในฝันของฉัน
Anh ấy xuất hiện với tôi trong giấc mơ của tôi.
他在我梦中出现在我面前。
他在我夢中出現在我面前。
I live in this area.
Ich lebe in dieser Gegend.
Yo vivo en esta área.
Je vis dans cette région.

Eu vivo nesta área.
ฉันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้
Tôi sống trong khu vực này.
我住在这个地区。
我住在這個地區。
It is unwise to argue in front of the children.
Es ist unklug, vor den Kindern zu streiten.
No es aconsejable discutir en frente de los niños.
Il est imprudent de se disputer devant les enfants.

Não é prudente argumentar na frente das crianças.
มันไม่ฉลาดที่จะโต้แย้งต่อหน้าเด็ก ๆ
Không khôn ngoan để tranh luận trước mặt trẻ.
在孩子面前争论是不明智的。
在孩子麵前爭論是不明智的。
We thought a lot about the arrangement of the ideas in our study.
Wir haben viel über die Anordnung der Ideen in unserer Studie nachgedacht.
Pensamos mucho sobre la disposición de las ideas en nuestro estudio.
Nous avons beaucoup réfléchi à la disposition des idées dans notre étude.

Pensamos muito no arranjo das idéias em nosso estudo.
เราคิดอย่างมากเกี่ยวกับการจัดเรียงแนวคิดในการศึกษาของเรา
Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về sự sắp xếp các ý tưởng trong nghiên cứu của chúng tôi.
我们在研究中思考了很多关于思想的安排。
我們在研究中思考了很多關於思想的安排。
The photographers were waiting at the finish line.
Die Fotografen warteten im Ziel.
Los fotógrafos estaban esperando en la línea de meta.
Les photographes attendaient à la ligne d'arrivée.

Os fotógrafos estavam esperando na linha de chegada.
ช่างภาพกำลังรออยู่ที่เส้นชัย
Các nhiếp ảnh gia đang đợi ở đích.
摄影师在终点线等着。
攝影師在終點線等著。
He is studying law and wants to be an attorney.
Er studiert Jura und möchte Anwalt werden.
Él está estudiando derecho y quiere ser abogado.
Il étudie le droit et veut être avocat.

Ele está estudando direito e quer ser advogado.
เขากำลังเรียนกฎหมายและต้องการเป็นทนายความ
Anh ta đang theo học luật và muốn trở thành một luật sư.
他正在学习法律,想成为一名律师。
他正在學習法律,想成為一名律師。
We are in close liaison with the local authorities.
Wir stehen in enger Verbindung mit den lokalen Behörden.
Estamos en estrecha relación con las autoridades locales.
Nous sommes en liaison étroite avec les autorités locales.

Estamos em estreita ligação com as autoridades locais.
เราอยู่ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่น
Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương.
我们正在与当地政府密切联系。
我們正在與當地政府密切聯繫。
We had some drinks in the bar.
Wir hatten ein paar Drinks in der Bar.
Tomamos algunas bebidas en el bar.
Nous avons pris quelques verres au bar.

Nós tomamos algumas bebidas no bar.
เรามีเครื่องดื่มในบาร์
Chúng tôi đã có một số đồ uống trong quán bar.
我们在酒吧喝了点酒。
我們在酒吧喝了點酒。
He's weaving a basket.
Er webt einen Korb.
Él está tejiendo una canasta.
Il tisse un panier.

Ele está armando uma cesta.
เขาสานตะกร้า
Anh ta dệt một giỏ.
他正在编篮子。
他正在編籃子。
We spent the day at the beach.
Wir verbrachten den Tag am Strand.
Pasamos el día en la playa.
Nous avons passé la journée à la plage.

Passamos o dia na praia.
เราใช้เวลาทั้งวันที่ชายหาด
Chúng tôi đã dành cả ngày tại bãi biển.
我们在沙滩上度过了一天。
我們在沙灘上度過了一天。
Bears live in the forest.
Bären leben im Wald.
Los osos viven en el bosque.
Les ours vivent dans la forêt.

Os ursos vivem na floresta.
หมีอาศัยอยู่ในป่า
Gấu sống trong rừng.
熊生活在森林里。
熊生活在森林裡。
He's shaving his beard.
Er rasiert sich den Bart.
Se está afeitando la barba.
Il se rase la barbe.

Ele está a barbear a barba.
เขาโกนเคราของเขา
Cậu râu râu.
他在刮胡子。
他在刮鬍子。
I'm very nervous. My heart is beating.
Ich bin sehr nervös. Mein Herz schlägt.
Estoy muy nervioso. Mi corazon esta latiendo.
Je suis très nerveux. Mon cœur bat.

Eu estou muito nervoso. Meu coração está batendo.
ฉันกังวลมาก หัวใจของฉันเต้น
Tôi rất lo lắng. Trái tim tôi đang đập.
我很紧张。我心在跳动。
我很緊張。我心在跳動。
Can you afford to behave like that in school?
Können Sie es sich leisten, sich in der Schule so zu verhalten?
¿Puede permitirse comportarse así en la escuela?
Pouvez-vous vous permettre de vous comporter comme ça à l'école?

Você pode se comportar assim na escola?
คุณสามารถที่จะประพฤติเช่นนั้นในโรงเรียนได้หรือไม่?
Bạn có khả năng cư xử như thế ở trường học?
你能在学校中表现得如何吗?
你能在學校中表現得如何嗎?
He left his wallet on the bench.
Er ließ seine Brieftasche auf der Bank liegen.
Dejó su billetera en el banco.
Il a laissé son portefeuille sur le banc.

Ele deixou sua carteira no banco.
เขาทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนม้านั่ง
Anh ta bỏ ví của mình lên băng ghế dự bị.
他把钱包放在板凳上。
他把錢包放在板凳上。
You will be safe, when you are beside me.
Du wirst in Sicherheit sein, wenn du neben mir bist.
Estarás a salvo, cuando estés a mi lado.
Vous serez en sécurité, quand vous êtes à côté de moi.

Você ficará a salvo, quando você estiver ao meu lado.
คุณจะปลอดภัยเมื่อคุณอยู่ข้างฉัน
Bạn sẽ được an toàn, khi bạn đang ở bên cạnh tôi.
当你在我身边时,你会安然无恙。
當你在我身邊時,你會安然無恙。
You have to choose between these two options.
Sie müssen zwischen diesen beiden Optionen wählen.
Tienes que elegir entre estas dos opciones.
Vous devez choisir entre ces deux options.

Você deve escolher entre essas duas opções.
คุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกนี้
Bạn phải chọn giữa hai tùy chọn này.
你必须在这两个选项中进行选择。
你必須在這兩個選項中進行選擇。
You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk.
Sie sollten kein Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren.
No deberías andar en bicicleta en la acera.
Vous ne devriez pas faire du vélo sur le trottoir.

Você não deve andar de bicicleta na calçada.
คุณไม่ควรขี่จักรยานบนทางเท้า
Bạn không nên đi xe đạp trên vỉa hè.
你不应该在人行道上骑自行车。
你不應該在人行道上騎自行車。
At auctions one can bid on interesting items.
Auf Auktionen kann man auf interessante Artikel bieten.
En las subastas, puede pujar por artículos interesantes.
Aux enchères, on peut enchérir sur des objets intéressants.

Nos leilões, pode-se oferecer itens interessantes.
ในการประมูลหนึ่งสามารถเสนอราคาในรายการที่น่าสนใจ
Tại cuộc đấu giá người ta có thể đấu giá trên các mặt hàng thú vị.
在拍卖会上,您可以竞拍有趣的物品。
在拍賣會上,您可以競拍有趣的物品。
Most people rather live in a big city than a small town.
Die meisten Menschen leben eher in einer Großstadt als in einer Kleinstadt.
La mayoría de la gente prefiere vivir en una gran ciudad que en una pequeña ciudad.
La plupart des gens vivent plutôt dans une grande ville que dans une petite ville.

A maioria das pessoas vive em uma cidade grande do que uma pequena cidade.
คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มากกว่าเมืองเล็ก ๆ
Hầu hết mọi người sống ở một thành phố lớn hơn một thị trấn nhỏ.
大多数人宁愿住在一个大城市,而不是一个小镇。
大多數人寧願住在一個大城市而不是一個小鎮上。
After our picnic, we put the litter in the bin.
Nach dem Picknick legen wir den Müll in den Müll.
Después de nuestro picnic, ponemos la basura en el contenedor.
Après notre pique-nique, nous mettons la litière dans la poubelle.

Após o nosso piquenique, colocamos a ninhada na lixeira.
หลังจากปิกนิกของเราเราใส่ขยะในถัง
Sau bữa ăn ngoài trời của chúng tôi, chúng tôi đưa rác vào thùng rác.
我们野餐后,我们把垃圾放在垃圾桶里。
我們野餐後,我們把垃圾放在垃圾桶裡。
The sun was shining, and the birds were singing.
Die Sonne schien und die Vögel sangen.
El sol brillaba y los pájaros cantaban.
Le soleil brillait et les oiseaux chantaient.

O sol estava brilhando, e os pássaros estavam cantando.
ดวงอาทิตย์ส่องแสงและนกร้องเพลง
Mặt trời đang chiếu sáng, và những con chim đang hát.
阳光灿烂,鸟儿在唱歌。
太陽正在閃耀,鳥兒在唱歌。
My birthday is in June.
Mein Geburtstag ist im Juni.
Mi cumpleaños es en junio.
Mon anniversaire est en juin.

O meu aniversário é em junho.
วันเกิดของฉันคือเดือนมิถุนายน
Sinh nhật của tôi là trong tháng Sáu.
我的生日是在六月。
我的生日是在六月。
Sign your name in the blank space below.
Unterschreiben Sie Ihren Namen in dem leeren Feld unten.
Firme su nombre en el espacio en blanco a continuación.
Signez votre nom dans l'espace vide ci-dessous.

Assine seu nome no espaço em branco abaixo.
ลงชื่อชื่อของคุณลงในช่องว่างด้านล่าง
Ký tên của bạn vào ô bên dưới.
在下面的空白处签名。
在下面的空白處簽名。
They went for a walk around the block.
Sie gingen um den Block spazieren.
Fueron a caminar alrededor de la cuadra.
Ils sont allés se promener autour du pâté de maisons.

Eles foram dar uma volta pelo quarteirão.
พวกเขาเดินไปรอบ ๆ ตึก
Họ đi dạo quanh khu phố.
他们在街区散步。
他們在街區散步。
At this lake you can rent boats.
An diesem See können Sie Boote mieten.
En este lago puedes alquilar botes.
À ce lac, vous pouvez louer des bateaux.

Nesse lago você pode alugar barcos.
ที่ทะเลสาบนี้คุณสามารถเช่าเรือได้
Tại hồ này bạn có thể thuê thuyền.
在这个湖边,你可以租船。
在這個湖邊,你可以租船。
I am looking for a new challenge as my current job is rather boring.
Ich suche nach einer neuen Herausforderung, da mein jetziger Job eher langweilig ist.
Estoy buscando un nuevo desafío ya que mi trabajo actual es bastante aburrido.
Je suis à la recherche d'un nouveau défi car mon travail actuel est plutôt ennuyeux.

Estou à procura de um novo desafio, já que o meu trabalho atual é bastante aborrecido.
ฉันกำลังมองหาสิ่งท้าทายใหม่เนื่องจากงานปัจจุบันของฉันค่อนข้างน่าเบื่อ
Tôi đang tìm kiếm một thách thức mới vì công việc hiện tại của tôi là khá nhàm chán.
我正在寻找新的挑战,因为我目前的工作很无聊。
我正在尋找新的挑戰,因為我目前的工作很無聊。
The birds were sitting on the branches of an old tree.
Die Vögel saßen auf den Ästen eines alten Baumes.
Los pájaros estaban sentados en las ramas de un viejo árbol.
Les oiseaux étaient assis sur les branches d'un vieil arbre.

Os pássaros estavam sentados nos ramos de uma árvore velha.
นกกำลังนั่งอยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้เก่า
Những con chim đang ngồi trên cành cây già.
鸟儿坐在一棵老树的树枝上。
鳥兒坐在一棵老樹的樹枝上。
She pressed the child against her breast.
Sie drückte das Kind an ihre Brust.
Presionó al niño contra su pecho.
Elle pressa l'enfant contre sa poitrine.

Ela pressionou a criança contra o peito dela.
เธอกดเด็กกับเต้านมของเธอ
Cô ép đứa trẻ vào vú của cô.
她把孩子压在她的乳房上。
她把孩子壓在她的乳房上。
We only met briefly when I was in Paris.
Wir haben uns nur kurz getroffen, als ich in Paris war.
Nos conocimos brevemente cuando estaba en París.
Nous nous sommes rencontrés seulement brièvement quand j'étais à Paris.

Nós nos encontramos apenas brevemente quando estava em Paris.
เราได้พบกันเพียงชั่วครู่เมื่อฉันอยู่ปารีส
Chúng tôi chỉ gặp nhau một thời gian ngắn khi tôi ở Paris.
当我在巴黎时,我们只是会见了一会儿。
當我在巴黎時,我們只是會見了一會兒。
I am building a sandcastle with my children.
Ich baue mit meinen Kindern eine Sandburg.
Estoy construyendo un castillo de arena con mis hijos.
Je construis un château de sable avec mes enfants.

Estou construindo um castelo de areia com meus filhos.
ฉันกำลังสร้างปราสาททรายกับลูก ๆ
Tôi đang xây một bãi cát với lũ trẻ.
我正在和孩子们一起建造一座沙堡。
我正在和孩子們一起建造一座沙堡。
I bought a bunch of parsley at the market.
Ich habe ein Bund Petersilie auf dem Markt gekauft.
Compré un montón de perejil en el mercado.
J'ai acheté un bouquet de persil au marché.

Comprei um monte de salsa no mercado.
ฉันซื้อพาสลี่ย์ที่ตลาด
Tôi mua một bó rau mùi trên thị trường.
我在市场上买了一串香菜。
我在市場上買了一串香菜。
My grandfather died last year, and we buried him at the graveyard.
Mein Großvater ist letztes Jahr gestorben, und wir haben ihn auf dem Friedhof begraben.
Mi abuelo murió el año pasado y lo enterramos en el cementerio.
Mon grand-père est mort l'année dernière et nous l'avons enterré au cimetière.

Meu avô morreu no ano passado, e nós o enterramos no cemitério.
คุณปู่ของฉันเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วและเราฝังศพเขาไว้ที่สุสาน
Ông tôi qua đời vào năm ngoái, và chúng tôi chôn ông ta ở nghĩa trang.
我的祖父去年去世了,我们把他埋葬在坟墓场。
我的祖父去年去世了,我們把他埋葬在墳墓場。
I'm busy right now.
Ich bin gerade beschäftigt.
Estoy ocupado en este momento.
Je suis occupé en ce moment.

Agora estou ocupado.
ฉันยุ่งตอนนี้
Bây giờ tôi đang bận.
我现在很忙。
我現在很忙。
I am eating toast with butter.
Ich esse Toast mit Butter.
Estoy comiendo tostadas con mantequilla.
Je mange du pain grillé avec du beurre.

Estou comendo torradas com manteiga.
ฉันกินขนมปังปิ้งกับเนย
Tôi đang ăn bánh mì nướng với bơ.
我正在用黄油烤面包。
我正在用黃油烤麵包。
He keeps his spices in a cabinet in the kitchen.
Er hält seine Gewürze in einem Schrank in der Küche.
Él mantiene sus especias en un armario en la cocina.
Il garde ses épices dans une armoire dans la cuisine.

Ele mantém suas especiarias em um armário na cozinha.
เขาเก็บเครื่องเทศไว้ในตู้ในห้องครัว
Anh ta giữ gia vị trong tủ trong nhà bếp.
他把香料放在厨房的橱柜里。
他把香料放在廚房的櫥櫃裡。
The camera is mounted on a tripod.
Die Kamera ist auf einem Stativ montiert.
La cámara está montada en un trípode.
La caméra est montée sur un trépied.

A câmera é montada em um tripé.
กล้องติดตั้งอยู่บนขาตั้งกล้อง
Máy ảnh được gắn trên một chân.
相机安装在三脚架上。
相機安裝在三腳架上
He spent two weeks at camp this summer.
Er verbrachte diesen Sommer zwei Wochen im Camp.
Pasó dos semanas en el campamento este verano.
Il a passé deux semaines au camp cet été.

Ele passou duas semanas no acampamento neste verão.
เขาใช้เวลาสองสัปดาห์ในค่ายฤดูร้อนนี้
Ông đã dành hai tuần tại trại vào mùa hè này.
他今年夏天在训练营呆了两周。
他今年夏天在訓練營呆了兩週。
The cigarette burned a hole in the carpet.
Die Zigarette brannte ein Loch in den Teppich.
El cigarrillo hizo un agujero en la alfombra.
La cigarette a brûlé un trou dans le tapis.

O cigarro queimou um buraco no tapete.
บุหรี่ไหม้หลุมในพรม
Điếu thuốc đã đốt cháy một lỗ trên thảm.
香烟在地毯上烧了一个洞。
香煙在地毯上燒了一個洞。
Products are classified by category on our website.
Produkte sind nach Kategorien auf unserer Website klassifiziert.
Los productos se clasifican por categoría en nuestro sitio web.
Les produits sont classés par catégorie sur notre site Web.

Os produtos são classificados por categoria em nosso site.
ผลิตภัณฑ์จำแนกตามหมวดหมู่ในเว็บไซต์ของเรา
Sản phẩm được phân loại theo loại trên trang web của chúng tôi.
产品在我们的网站上按类别分类。
產品在我們的網站上按類別分類。
The noise ceased as suddenly as it had started.
Das Geräusch hörte so plötzlich auf wie es begonnen hatte.
El ruido cesó tan repentinamente como había comenzado.
Le bruit a cessé aussi soudainement qu'il avait commencé.

O ruído cessou tão repentinamente quanto começou.
เสียงดังหยุดลงทันทีที่เริ่ม
Tiếng ồn dừng lại đột ngột như khi nó bắt đầu.
噪音在开始时突然停止。
噪音在開始時突然停止。
How do people celebrate New Year in your country?
Wie feiern Menschen Neujahr in Ihrem Land?
¿Cómo celebra la gente el Año Nuevo en su país?
Comment les gens célèbrent-ils le Nouvel An dans votre pays?

Como as pessoas celebram o Ano Novo em seu país?
ผู้คนฉลองปีใหม่ในประเทศของคุณอย่างไร
Làm thế nào để mọi người chào mừng năm mới ở nước bạn?
人们如何在你的国家庆祝新年?
人們如何在你的國家慶祝新年?
We have booked a nice hotel in a central location.
Wir haben ein schönes Hotel in zentraler Lage gebucht.
Hemos reservado un buen hotel en una ubicación central.
Nous avons réservé un bel hôtel dans un emplacement central.

Reservamos um hotel agradável numa localização central.
เราได้จองโรงแรมที่ดีในทำเลใจกลางเมือง
Chúng tôi đã đặt một khách sạn đẹp ở một vị trí trung tâm.
我们在一个中心位置预订了一家不错的酒店。
我們在一個中心位置預訂了一家不錯的酒店。
Certain things should only be discussed in private.
Bestimmte Dinge sollten nur privat diskutiert werden.
Ciertas cosas solo deben discutirse en privado.
Certaines choses ne devraient être discutées qu'en privé.

Certas coisas só devem ser discutidas em particular.
บางสิ่งควรได้รับการกล่าวถึงเป็นส่วนตัวเท่านั้น
Một số điều chỉ nên được thảo luận riêng tư.
某些事情只能在私下讨论。
某些事情只能在私下討論。
After he won the amateur championship he turned professional.
Nachdem er die Amateur-Meisterschaft gewonnen hatte, wurde er Profi.
Después de ganar el campeonato amateur, se convirtió en profesional.
Après avoir remporté le championnat amateur, il est devenu professionnel.

Depois que ele ganhou o campeonato amador, ele se tornou profissional.
หลังจากที่เขาได้รับตำแหน่งแชมป์มือสมัครเล่นเขากลายเป็นมืออาชีพ
Sau khi ông giành chức vô địch nghiệp dư, ông đã chuyển sang chuyên nghiệp.
在他赢得业余锦标赛后,他变成了职业球员。
在他贏得業餘錦標賽后,他變成了職業球員。
The two girls chatted happily on the bus.
Die beiden Mädchen plauderten fröhlich im Bus.
Las dos chicas conversaron felizmente en el autobús.
Les deux filles discutaient joyeusement dans le bus.

As duas meninas conversaram alegremente no ônibus.
ทั้งสองสาวคุยกันอย่างมีความสุขบนรถบัส
Hai cô gái trò chuyện vui vẻ trên xe buýt.
两个女孩在巴士上愉快地聊天。
兩個女孩在巴士上愉快地聊天。
She crossed her arms over her chest.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
Ella cruzó sus brazos sobre su pecho.
Elle croisa les bras sur sa poitrine.

Ela cruzou os braços sobre o peito.
เธอกอดแขนไว้เหนือหน้าอกของเธอ
Cô khoanh tay trước ngực.
她将双臂抱在胸前。
她將雙臂抱在胸前。
He works in a factory that produces microchips
Er arbeitet in einer Fabrik, die Mikrochips herstellt
Él trabaja en una fábrica que produce microchips
Il travaille dans une usine qui produit des micropuces

Ele trabalha em uma fábrica que produz microchips
เขาทำงานในโรงงานที่ผลิตไมโครชิพ
Ông làm việc trong một nhà máy sản xuất vi mạch
他在一家生产微芯片的工厂工作
他在一家生產微芯片的工廠工作
He was chopping logs for firewood.
Er hackte Holz für Brennholz.
Estaba cortando troncos para obtener leña.
Il coupait des bûches pour le bois de chauffage.

Ele estava cortando troncos para lenha.
เขากำลังตัดไม้ฟืน
Anh ta đang chặt củi cho củi.
他正在砍木柴。
他正在砍木柴。
He chucks the ball against the wall.
Er schmeißt den Ball gegen die Wand.
Él tira la pelota contra la pared.
Il appuie la balle contre le mur.

Ele empurra a bola contra a parede.
เขาจับลูกบอลกับผนัง
Anh ta cầm bóng vào tường.
他将球夹在墙上。
他將球夾在牆上。
In my class, there were fewer boys than girls.
In meiner Klasse gab es weniger Jungen als Mädchen.
En mi clase, había menos niños que niñas.
Dans ma classe, il y avait moins de garçons que de filles.

Na minha classe, havia menos meninos do que meninas.
ในชั้นเรียนของฉันมีเด็กผู้ชายน้อยกว่าเด็กหญิง
Trong lớp của tôi, có ít trẻ hơn con gái.
在我的班上,男孩少于女孩。
在我的班上,男孩少於女孩。
We have to clean the tools immediately after use.
Wir müssen die Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch reinigen.
Tenemos que limpiar las herramientas inmediatamente después del uso.
Nous devons nettoyer les outils immédiatement après utilisation.

Temos de limpar as ferramentas imediatamente após o uso.
เราต้องทำความสะอาดเครื่องมือทันทีหลังจากใช้งาน
Chúng ta phải làm sạch dụng cụ ngay sau khi sử dụng.
我们必须在使用后立即清洁工具。
我們必須在使用後立即清潔工具。
The cleaners are in the same cabinet as the mop.
Die Reiniger befinden sich im selben Schrank wie der Mopp.
Los limpiadores están en el mismo gabinete que el trapeador.
Les nettoyeurs sont dans le même meuble que le balai.

Os limpadores estão no mesmo gabinete que o esfregão.
น้ำยาทำความสะอาดอยู่ในตู้เดียวกันกับซับ
Các chất tẩy rửa có trong cùng tủ với lau.
清洁剂与内胆在同一个柜子里。
清潔劑與內膽在同一個櫃子裡。
The window was open, but I am closing it now.
Das Fenster war offen, aber ich schließe es jetzt.
La ventana estaba abierta, pero la estoy cerrando ahora.
La fenêtre était ouverte, mais je la ferme maintenant.

A janela estava aberta, mas estou fechando agora.
หน้าต่างกำลังเปิดอยู่ แต่ตอนนี้ฉันกำลังปิดตอนนี้
Cửa sổ mở ra, nhưng tôi đang đóng cửa ngay bây giờ.
窗户打开了,但我现在正在关闭它。
窗戶打開了,但我現在正在關閉它。
All my clothes are put away in the closet.
Alle meine Kleider sind im Schrank verstaut.
Toda mi ropa se guarda en el armario.
Tous mes vêtements sont rangés dans le placard.

Todas as minhas roupas são guardadas no armário.
เสื้อผ้าของฉันถูกเก็บไว้ในตู้
Tất cả quần áo của tôi đều được cất trong tủ quần áo.
我所有的衣服都放在衣柜里。
我所有的衣服都放在衣櫃裡。
In Vietnam they don't use coins.
In Vietnam verwenden sie keine Münzen.
En Vietnam no usan monedas.
Au Vietnam, ils n'utilisent pas de pièces de monnaie.

No Vietnã, eles não usam moedas.
ในเวียดนามพวกเขาไม่ได้ใช้เหรียญ
Tại Việt Nam, họ không sử dụng tiền xu.
在越南,他们不使用硬币。
在越南,他們不使用硬幣。
I like collecting shells and pebbles at the beach.
Ich sammle gern Muscheln und Kieselsteine ​​am Strand.
Me gusta coleccionar conchas y guijarros en la playa.
J'aime ramasser des coquillages et des cailloux à la plage.

Eu gosto de colecionar conchas e seixos na praia.
ฉันชอบเก็บเปลือกหอยและกรวดที่ชายหาด
Tôi thích thu thập vỏ sò và sỏi trên bãi biển.
我喜欢在沙滩上收集贝壳和鹅卵石。
我喜歡在沙灘上收集貝殼和鵝卵石。
I studied law at college.
Ich habe Jura studiert.
Estudié leyes en la universidad.
J'ai étudié le droit au collège.

Eu estudei direito na faculdade.
ฉันเรียนกฎหมายที่วิทยาลัย
Tôi học luật tại trường đại học.
我在大学学习法律。
我在大學學習法律。
What colour is in fashion right now?
Welche Farbe ist gerade in Mode?
¿De qué color está de moda ahora?
Quelle couleur est à la mode en ce moment?

Que cor está na moda agora?
สีอะไรในแฟชั่นตอนนี้?
Màu thời trang hiện nay là gì?
现在流行什么颜色?
現在流行什麼顏色?
The commission will deal with this issue next week.
Die Kommission wird sich nächste Woche mit diesem Thema befassen.
La comisión se ocupará de este tema la próxima semana.
La commission traitera de cette question la semaine prochaine.

A comissão tratará este assunto na próxima semana.
คณะกรรมาธิการจะจัดการกับปัญหานี้ในสัปดาห์หน้า
Ủy ban sẽ giải quyết vấn đề này trong tuần tới.
该委员会将在下周处理这个问题。
該委員會將在下周處理這個問題。
Both sides competed fiercely in the game.
Beide Seiten kämpften heftig im Spiel.
Ambas partes compitieron ferozmente en el juego.
Les deux parties ont rivalisé férocement dans le match.

Ambos os lados competiram ferozmente no jogo.
ทั้งสองฝ่ายแข่งขันอย่างดุเดือดในเกม
Cả hai bên cạnh tranh gay gắt trong trò chơi.
双方在比赛中进行了激烈的比赛。
雙方在比賽中進行了激烈的比賽。
On long working days I lose my concentration.
An langen Arbeitstagen verliere ich meine Konzentration.
En días largos de trabajo, pierdo mi concentración.
Pendant les longues journées de travail, je perds ma concentration.

Em longos dias úteis, perco a minha concentração.
ในวันทำงานที่ยาวนานฉันเสียสมาธิ
Trong những ngày làm việc dài, tôi mất tập trung.
在长时间工作的日子里,我失去了专心。
在長時間工作的日子裡,我失去了專心。
The company is constantly developing concepts for new products.
Das Unternehmen entwickelt ständig Konzepte für neue Produkte.
La compañía desarrolla constantemente conceptos para nuevos productos.
L'entreprise développe constamment des concepts pour de nouveaux produits.

A empresa está constantemente desenvolvendo conceitos para novos produtos.
บริษัท กำลังพัฒนาแนวคิดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
Công ty liên tục phát triển các khái niệm cho sản phẩm mới.
该公司正在不断开发新产品的概念。
該公司正在不斷開發新產品的概念。
The company is considering new alternatives to increase profits.
Das Unternehmen erwägt neue Alternativen, um den Gewinn zu steigern.
La compañía está considerando nuevas alternativas para aumentar las ganancias.
La société envisage de nouvelles alternatives pour augmenter les profits.

A empresa está considerando novas alternativas para aumentar os lucros.
บริษัท กำลังพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลกำไร
Công ty đang xem xét lựa chọn thay thế mới để tăng lợi nhuận.
该公司正在考虑新的替代方案来增加利润。
該公司正在考慮新的替代方案來增加利潤。
He constructed a wall around his house.
Er baute eine Mauer um sein Haus.
Él construyó un muro alrededor de su casa.
Il a construit un mur autour de sa maison.

Ele construiu uma parede em volta de sua casa.
เขาสร้างกำแพงรอบบ้านของเขา
Ông xây một bức tường quanh nhà mình.
他在他家附近修建了一堵墙。
他在他家附近修建了一堵牆。
We are reducing our consumption of water and energy.
Wir reduzieren unseren Verbrauch von Wasser und Energie.
Estamos reduciendo nuestro consumo de agua y energía.
Nous réduisons notre consommation d'eau et d'énergie.

Estamos reduzindo nosso consumo de água e energia.
เรากำลังลดการใช้น้ำและพลังงาน
Chúng tôi đang giảm tiêu thụ nước và năng lượng.
我们正在减少水和能源的消耗。
我們正在減少水和能源的消耗。
He made new contacts at the convention.
Er hat auf dem Kongress neue Kontakte geknüpft.
Hizo nuevos contactos en la convención.
Il a fait de nouveaux contacts à la convention.

Ele fez novos contatos na convenção.
เขาได้ติดต่อใหม่ในที่ประชุม
Ông đã liên lạc mới tại hội nghị.
他在大会上建立了新的联系。
他在大會上建立了新的聯繫。
My office is at the end of the corridor.
Mein Büro ist am Ende des Korridors.
Mi oficina está al final del pasillo.
Mon bureau est au bout du couloir.

Meu escritório está no final do corredor.
สำนักงานของฉันอยู่ที่ตอนท้ายของทางเดิน
Văn phòng của tôi ở cuối hành lang.
我的办公室在走廊的尽头。
我的辦公室在走廊的盡頭。
I spend my summers in a little cottage by the sea.
Ich verbringe meine Sommer in einem kleinen Häuschen am Meer.
Paso mis veranos en una pequeña cabaña junto al mar.
Je passe mes étés dans un petit chalet au bord de la mer.

Passo meus verões em uma pequena casa junto ao mar.
ฉันใช้ฤดูร้อนของฉันในกระท่อมเล็ก ๆ ริมทะเล
Tôi dành mùa hè của mình trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển.
我把我的夏天花在海边的小屋里。
我把我的夏天花在海邊的小屋裡。
Education plays a crucial role in a child's development.
Bildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung eines Kindes.
La educación juega un papel crucial en el desarrollo de un niño.
L'éducation joue un rôle crucial dans le développement de l'enfant.

A educação desempenha um papel crucial no desenvolvimento de uma criança.
การศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็ก
Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ.
教育在儿童发展中起着至关重要的作用。
教育在兒童發展中起著至關重要的作用。
The pepper is in the cupboard, beside the salt.
Der Pfeffer ist im Schrank, neben dem Salz.
La pimienta está en el armario, al lado de la sal.
Le poivre est dans le placard, à côté du sel.

A pimenta está no armário, ao lado do sal.
พริกไทยอยู่ในตู้ข้างเกลือ
Hạt tiêu nằm trong tủ, bên cạnh muối.
胡椒放在柜子里,放在盐旁边。
胡椒放在櫃子裡,放在鹽旁邊。
The children danced round the tree.
Die Kinder tanzten um den Baum herum.
Los niños bailaron alrededor del árbol.
Les enfants dansaient autour de l'arbre.

As crianças dançaram em volta da árvore.
เด็ก ๆ เต้นรอบต้นไม้
Các em nhảy quanh cây.
孩子们在树上跳舞。
孩子們在樹上跳舞。
We store all our clients' data in a database.
Wir speichern alle Daten unserer Kunden in einer Datenbank.
Almacenamos todos los datos de nuestros clientes en una base de datos.
Nous stockons toutes les données de nos clients dans une base de données.

Nós armazenamos todos os dados de nossos clientes em um banco de dados.
เราจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล
Chúng tôi lưu trữ tất cả dữ liệu của khách hàng của chúng tôi trong cơ sở dữ liệu.
我们将所有客户的数据存储在数据库中。
我們將所有客戶的數據存儲在數據庫中。
Many people believe in the hereafter, a life after death.
Viele Menschen glauben an das Jenseits, ein Leben nach dem Tod.
Muchas personas creen en el más allá, una vida después de la muerte.
Beaucoup de gens croient en l'au-delà, une vie après la mort.

Muitas pessoas acreditam no futuro, uma vida após a morte.
หลายคนเชื่อในปรโลกชีวิตหลังจากความตาย
Nhiều người tin vào cuộc sống sau này, một cuộc sống sau khi chết.
许多人相信在未来,死后的生活。
許多人相信在未來,死後的生活。
Over the last decade, many new houses have been built in this town.
Im letzten Jahrzehnt wurden viele neue Häuser in dieser Stadt gebaut.
En la última década, muchas casas nuevas se han construido en esta ciudad.
Au cours de la dernière décennie, de nombreuses nouvelles maisons ont été construites dans cette ville.

Ao longo da última década, muitas casas novas foram construídas nesta cidade.
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีการสร้างบ้านใหม่หลายหลังในเมืองนี้
Trong thập kỷ qua, nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng trong thị trấn này.
在过去的十年里,这个小镇已经建成了许多新房子。
在過去的十年裡,這個小鎮已經建成了許多新房子。
The seller's and the buyer's obligations are defined in the contract.
Die Verpflichtungen des Verkäufers und des Käufers sind im Vertrag definiert.
Las obligaciones del vendedor y del comprador se definen en el contrato.
Les obligations du vendeur et de l'acheteur sont définies dans le contrat.

As obrigações do vendedor e do comprador são definidas no contrato.
ข้อผูกพันของผู้ขายและผู้ซื้อระบุไว้ในสัญญา
Nghĩa vụ của người bán và người mua được xác định trong hợp đồng.
卖方和买方的义务在合同中定义。
賣方和買方的義務在合同中定義。
We can deliver any package within five working days.
Wir können jedes Paket innerhalb von fünf Arbeitstagen liefern.
Podemos entregar cualquier paquete dentro de los cinco días hábiles.
Nous pouvons livrer n'importe quel paquet dans les cinq jours ouvrables.

Nós podemos entregar qualquer pacote dentro de cinco dias úteis.
เราสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 5 วันทำการ
Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ gói trong vòng năm ngày làm việc.
我们可以在五个工作日内提供任何包裹。
我們可以在五個工作日內提供任何包裹。
Andreas is financially dependent on his parents.
Andreas ist finanziell von seinen Eltern abhängig.
Andreas es financieramente dependiente de sus padres.
Andreas dépend financièrement de ses parents.

Andreas é financeiramente dependente de seus pais.
Andreas ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของเขา
Andreas phụ thuộc tài chính vào bố mẹ mình.
安德烈亚斯在经济上依赖于他的父母。
安德烈亞斯在經濟上依賴於他的父母。
The buyer paid a deposit on the new car.
Der Käufer hat eine Kaution für das neue Auto bezahlt.
El comprador pagó un depósito en el auto nuevo.
L'acheteur a payé un dépôt sur la nouvelle voiture.

O comprador pagou um depósito no novo carro.
ผู้ซื้อจ่ายเงินมัดจำค่ารถใหม่
Người mua trả tiền đặt cọc cho chiếc xe mới.
买家在新车上支付了保证金。
買家在新車上支付了保證金。
People suffering from depression can find help in therapy.
Menschen mit Depressionen können Hilfe in der Therapie finden.
Las personas que sufren de depresión pueden encontrar ayuda en la terapia.
Les personnes souffrant de dépression peuvent trouver de l'aide en thérapie.

Pessoas que sofrem de depressão podem encontrar ajuda na terapia.
ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าสามารถหาวิธีใช้ในการบำบัดได้
Những người bị chứng trầm cảm có thể tìm được trợ giúp trong điều trị.
患有抑郁症的人可以在治疗中找到帮助。
患有抑鬱症的人可以在治療中找到幫助。
In the desert, water is a scarce resource.
In der Wüste ist Wasser eine knappe Ressource.
En el desierto, el agua es un recurso escaso.
Dans le désert, l'eau est une ressource rare.

No deserto, a água é um recurso escasso.
ในทะเลทรายน้ำเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน
Ở vùng sa mạc, nước là nguồn tài nguyên khan hiếm.
在沙漠中,水是一种稀缺资源。
在沙漠中,水是一種稀缺資源。
I lay all my books on the desk before studying.
Ich lege alle meine Bücher auf den Schreibtisch, bevor ich lerne.
Dejo todos mis libros en el escritorio antes de estudiar.
Je pose tous mes livres sur le bureau avant d'étudier.

Coloco todos os meus livros na mesa antes de estudar.
ฉันวางหนังสือทั้งหมดไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเรียน
Tôi đặt tất cả sách lên bàn trước khi học.
在学习之前,我把所有的书放在桌子上。
在學習之前,我把所有的書放在桌子上。
You can find detailed information in the handbook.
Sie finden detaillierte Informationen im Handbuch.
Puede encontrar información detallada en el manual.
Vous pouvez trouver des informations détaillées dans le manuel.

Você pode encontrar informações detalhadas no manual.
คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือ
Bạn có thể tìm thông tin chi tiết trong sổ tay.
您可以在手册中找到详细信息。
您可以在手冊中找到詳細信息。
The determination of the best strategy will take place tomorrow.
Die Festlegung der besten Strategie wird morgen stattfinden.
La determinación de la mejor estrategia tendrá lugar mañana.
La détermination de la meilleure stratégie aura lieu demain.

A determinação da melhor estratégia acontecerá amanhã.
การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
Việc xác định chiến lược tốt nhất sẽ diễn ra vào ngày mai.
最佳战略的决心将在明天举行。
最佳戰略的決心將在明天舉行。
A diamond glittered on her ring finger.
Ein Diamant glitzerte an ihrem Ringfinger.
Un diamante brillaba en su dedo anular.
Un diamant scintillait sur son annulaire.

Um diamante brilhou no dedo anelar.
เพชรจารึกบนนิ้วนางของเธอ
Một viên kim cương lấp lánh trên ngón tay nhẫn của cô.
一枚钻石在她无名指上闪闪发光。
一枚鑽石在她無名指上閃閃發光。
My grandmother kept a diary all her life.
Meine Großmutter hat ihr ganzes Leben Tagebuch geführt.
Mi abuela mantuvo un diario toda su vida.
Ma grand-mère a tenu un journal toute sa vie.

Minha avó manteve um diário durante toda a vida.
ยายของฉันเก็บไดอารี่ไว้ตลอดชีวิต
Bà tôi giữ nhật ký suốt cả cuộc đời.
我的祖母一生都在写日记。
我的祖母一生都在寫日記。
After the work in the garden, her clothes were dirty.
Nach der Arbeit im Garten waren ihre Kleider dreckig.
Después del trabajo en el jardín, su ropa estaba sucia.
Après le travail dans le jardin, ses vêtements étaient sales.

Após o trabalho no jardim, suas roupas estavam sujas.
หลังจากที่ทำงานในสวนเสื้อผ้าของเธอสกปรก
Sau khi làm việc trong vườn, quần áo của cô bẩn.
在花园里工作后,她的衣服很脏。
在花園里工作後,她的衣服很髒。
My watch displays the current time in Berlin and New York.
Meine Uhr zeigt die aktuelle Uhrzeit in Berlin und New York an.
Mi reloj muestra la hora actual en Berlín y Nueva York.
Ma montre affiche l'heure actuelle à Berlin et New York.

Meu relógio mostra a hora atual em Berlim e Nova York.
นาฬิกาของฉันแสดงเวลาปัจจุบันในเบอร์ลินและนิวยอร์ก
Đồng hồ của tôi hiển thị thời gian hiện tại ở Berlin và New York.
我的手表在柏林和纽约显示当前时间。
我的手錶在柏林和紐約顯示當前時間。
The boy did not want to disturb his mother at her work.
Der Junge wollte seine Mutter bei ihrer Arbeit nicht stören.
El chico no quería molestar a su madre en su trabajo.
Le garçon ne voulait pas déranger sa mère à son travail.

O menino não queria incomodar sua mãe em seu trabalho.
เด็กผู้ชายไม่อยากรบกวนแม่ของเขาในที่ทำงานของเธอ
Cậu bé không muốn làm phiền mẹ mình trong công việc của mình.
这个男孩在工作时不想打扰他的母亲。
這個男孩在工作時不想打擾他的母親。
Wait downstairs in the hall.
Warte unten in der Halle.
Espera abajo en el pasillo.
Attendez en bas dans le couloir.

Aguarde lá embaixo no corredor.
รอที่ชั้นล่างในห้องโถง
Chờ xuống cầu thang trong sảnh.
在楼下等楼下。
在樓下等樓下。
I keep my socks in the top drawer.
Ich halte meine Socken in der obersten Schublade.
Guardo mis calcetines en el cajón superior.
Je garde mes chaussettes dans le tiroir du haut.

Mantenho minhas meias na gaveta superior.
ฉันเก็บถุงเท้าไว้ในลิ้นชักด้านบน
Tôi giữ tất của tôi trong ngăn kéo hàng đầu.
我把袜子放在最上面的抽屉里。
我把襪子放在最上面的抽屜裡。
I only drive when I am sober.
Ich fahre nur, wenn ich nüchtern bin.
Solo manejo cuando estoy sobrio.
Je conduis seulement quand je suis sobre.

Eu só lanço quando estou sóbrio.
ฉันขับรถเมื่อฉันมีสติ
Tôi chỉ lái xe khi tôi tỉnh táo.
我只有在清醒时才开车。
我只有在清醒時才開車。
He is drunk, he has been boozing all night.
Er ist betrunken, er hat die ganze Nacht gesoffen.
Está borracho, ha estado bebiendo toda la noche.
Il est saoul, il boit toute la nuit.

Ele está bêbado, ele está bebendo a noite toda.
เขาเมาเขาได้รับการ boozing ตลอดทั้งคืน
Anh ấy say rượu, anh ấy đang say đắm cả đêm.
他喝醉了,他一整晚都在喝酒。
他喝醉了,他一整晚都在喝酒。
Two ducks are swimming in the pond.
Zwei Enten schwimmen im Teich.
Dos patos están nadando en el estanque.
Deux canards nagent dans l'étang.

Dois patos estão nadando na lagoa.
เป็ดสองตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ในบ่อ
Hai con vịt đang bơi trong ao.
两只鸭子在池塘里游泳。
兩隻鴨子在池塘里游泳。
During the blackout we resorted to candles.
Während des Stromausfalls griffen wir auf Kerzen zurück.
Durante el apagón recurrimos a las velas.
Pendant la panne d'électricité, nous avons eu recours à des bougies.

Durante o apagão recorremos a velas.
ในระหว่างการปิดไฟเราใช้เทียน
Trong thời gian tắt máy, chúng tôi sử dụng nến.
在停电期间,我们诉诸蜡烛。
在停電期間,我們訴諸蠟燭。
I want to call my mother, but it is too early in her time zone.
Ich möchte meine Mutter anrufen, aber es ist zu früh in ihrer Zeitzone.
Quiero llamar a mi madre, pero es muy temprano en su zona horaria.
Je veux appeler ma mère, mais il est trop tôt dans son fuseau horaire.

Quero ligar para minha mãe, mas é muito cedo em seu fuso horário.
ฉันต้องการโทรหาแม่ แต่เช้าเกินไปในเขตเวลาของเธอ
Tôi muốn gọi cho mẹ tôi, nhưng nó quá sớm trong múi giờ của bà ấy.
我想给母亲打电话,但在她的时区还为时过早。
我想給母親打電話,但在她的時區還為時過早。
She earns more money now than at her previous job.
Sie verdient jetzt mehr Geld als bei ihrem früheren Job.
Ella gana más dinero ahora que en su trabajo anterior.
Elle gagne plus d'argent maintenant qu'à son emploi précédent.

Ela ganha mais dinheiro agora do que em seu trabalho anterior.
เธอได้รับเงินมากขึ้นกว่าที่งานก่อนหน้านี้
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn lúc làm việc trước đây.
她现在比以前的工作挣更多的钱。
她現在比以前的工作掙更多的錢。
I studied economics at university.
Ich habe an der Universität Wirtschaftswissenschaften studiert.
Estudié economía en la universidad.
J'ai étudié l'économie à l'université.

Eu estudei economia na universidade.
ฉันเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
Tôi học chuyên ngành kinh tế tại trường đại học.
我在大学学习经济学。
我在大學學習經濟學。
Today's topic in physics class was electric charge.
Das heutige Thema im Physikunterricht war elektrische Ladung.
El tema de hoy en la clase de física fue la carga eléctrica.
Le sujet d'aujourd'hui en cours de physique était la charge électrique.

O tópico de hoje na classe de física foi a carga elétrica.
หัวข้อฟิสิกส์ในวันนี้คือการคิดค่าไฟฟ้า
Chủ đề hôm nay trong lớp vật lý là điện tích.
今天在物理课上的话题是电费。
今天在物理課上的話題是電費。
It's on the fifth floor, so we'd better take the elevator.
Es ist im fünften Stock, also nehmen wir besser den Aufzug.
Está en el quinto piso, así que mejor tomemos el ascensor.
C'est au cinquième étage, donc nous ferions mieux de prendre l'ascenseur.

Está no quinto andar, então é melhor nós pegar o elevador.
อยู่ที่ชั้น 5 ดังนั้นเราจึงควรใช้ลิฟท์
Trên tầng 5, chúng ta nên đi thang máy.
它在五楼,所以我们最好乘电梯。
它在五樓,所以我們最好乘電梯。
I will not sell you beer; buy it elsewhere.
Ich werde dir kein Bier verkaufen; kauf es woanders.
No te venderé cerveza; comprarlo en otro lugar.
Je ne te vendrai pas de bière; l'acheter ailleurs.

Não vou vender cerveja; compre-o em outro lugar.
ฉันจะไม่ขายคุณเบียร์; ซื้อที่อื่น
Tôi sẽ không bán cho bạn bia; mua nó ở nơi khác.
我不会卖给你啤酒;在别处购买。
我不會賣給你啤酒;在別處購買。
In a first aid course, you learn how to handle emergencies.
In einem Erste-Hilfe-Kurs lernen Sie den Umgang mit Notfällen.
En un curso de primeros auxilios, aprendes a manejar emergencias.
Dans un cours de premiers soins, vous apprenez à gérer les situations d'urgence.

Em um curso de primeiros socorros, você aprende como lidar com emergências.
ในหลักสูตรการปฐมพยาบาลคุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
Trong khóa học sơ cứu, bạn học cách xử lý trường hợp khẩn cấp.
在急救课程中,您将学习如何处理紧急情况。
在急救課程中,您將學習如何處理緊急情況。
The emphasis of the language course is on conversation.
Der Schwerpunkt des Sprachkurses liegt auf Konversation.
El énfasis del curso de idiomas está en la conversación.
L'accent du cours de langue est sur la conversation.

A ênfase do curso de línguas está na conversa.
ความสำคัญของหลักสูตรภาษาคือการสนทนา
Sự nhấn mạnh của khóa học ngôn ngữ là về cuộc trò chuyện.
语言课程的重点在于对话。
語言課程的重點在於對話。
The new software enables me to work from home.
Die neue Software ermöglicht es mir, von zu Hause aus zu arbeiten.
El nuevo software me permite trabajar desde casa.
Le nouveau logiciel me permet de travailler à la maison.

O novo software me permite trabalhar em casa.
ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้ฉันทำงานจากที่บ้านได้
Phần mềm mới này cho phép tôi làm việc ở nhà.
新软件使我能够在家工作。
新軟件使我能夠在家工作。
I had a strange encounter at work today.
Ich hatte heute eine seltsame Begegnung bei der Arbeit.
Tuve un extraño encuentro en el trabajo hoy.
J'ai eu une étrange rencontre au travail aujourd'hui.

Tive um encontro estranho no trabalho hoje.
วันนี้ฉันเจอกับงานแปลกใหม่
Tôi đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong công việc ngày hôm nay.
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
The engineer found a flaw in the construction.
Der Ingenieur fand einen Fehler in der Konstruktion.
El ingeniero encontró un defecto en la construcción.
L'ingénieur a trouvé une faille dans la construction.

O engenheiro encontrou uma falha na construção.
วิศวกรพบข้อบกพร่องในการก่อสร้าง
Các kỹ sư tìm thấy một lỗ hổng trong xây dựng.
工程师在施工中发现了一个缺陷。
工程師在施工中發現了一個缺陷。
I studied engineering at a technical university.
Ich habe Maschinenbau an einer technischen Universität studiert.
Estudié ingeniería en una universidad técnica.
J'ai étudié l'ingénierie dans une université technique.

Eu estudei engenharia em uma universidade técnica.
ฉันเรียนวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคนิค
Tôi học kỹ sư tại một trường đại học kỹ thuật.
我在一所技术大学学习过工程学。
我在一所技術大學學習過工程學。
We are lying on the beach and enjoying the sunshine.
Wir liegen am Strand und genießen den Sonnenschein.
Estamos tumbados en la playa y disfrutando del sol.
Nous sommes allongés sur la plage et profitons du soleil.

Estamos deitados na praia e curtindo a luz do sol.
เรากำลังนอนอยู่บนชายหาดและเพลิดเพลินกับแสงแดด
Chúng tôi đang nằm trên bãi biển và tận hưởng ánh nắng mặt trời.
我们躺在沙滩上享受阳光。
我們躺在沙灘上享受陽光。
The entrance is at the front of the building.
Der Eingang befindet sich an der Vorderseite des Gebäudes.
La entrada está en la parte delantera del edificio.
L'entrée est à l'avant du bâtiment.

A entrada fica na frente do prédio.
ทางเข้าอยู่ที่ด้านหน้าของอาคาร
Lối vào là ở phía trước của tòa nhà.
入口在大楼的前面。
入口在大樓的前面。
I almost forgot to put a stamp on the envelope.
Fast hätte ich vergessen, den Umschlag zu stempeln.
Casi me olvido de poner un sello en el sobre.
J'ai presque oublié de mettre un tampon sur l'enveloppe.

Eu quase esqueci de colocar um selo no envelope.
ฉันเกือบลืมใส่แสตมป์ลงบนซองจดหมาย
Tôi gần như quên đặt một con tem lên phong bì.
我差点忘了在信封上盖上邮票。
我差點忘了在信封上蓋上郵票。
I tested the product before I eventually bought it.
Ich habe das Produkt getestet, bevor ich es schließlich gekauft habe.
Probé el producto antes de que finalmente lo comprara.
J'ai testé le produit avant de l'acheter.

Testei o produto antes de comprá-lo.
ฉันทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่ฉันจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้
Tôi đã kiểm tra sản phẩm trước khi tôi mua nó.
在我最终购买之前,我测试了该产品。
在我最終購買之前,我測試了該產品。
After the fire there was soot everywhere.
Nach dem Feuer war überall Ruß.
Después del incendio, había hollín en todas partes.
Après l'incendie, il y avait de la suie partout.

Após o incêndio, havia fuligem em todos os lugares.
หลังจากเกิดไฟไหม้แล้วก็มีเขม่าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
Sau khi ngọn lửa bốc lên khắp nơi.
在大火之后,到处都是煤烟。
在大火之後,到處都是煤煙。
They met in spring and got married exactly two months later.
Sie trafen sich im Frühjahr und heirateten genau zwei Monate später.
Se conocieron en primavera y se casaron exactamente dos meses después.
Ils se sont rencontrés au printemps et se sont mariés exactement deux mois plus tard.

Eles se conheceram na primavera e se casaram exatamente dois meses depois.
พวกเขาพบกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิและแต่งงานกันภายในสองเดือน
Họ gặp nhau vào mùa xuân và kết hôn chính xác hai tháng sau đó.
他们在春季见面,两个月后结婚。
他們在春季見面,兩個月後結婚。
At the end of this semester, I have to take many exams.
Am Ende dieses Semesters muss ich viele Prüfungen ablegen.
Al final de este semestre, tengo que tomar muchos exámenes.
À la fin de ce semestre, je dois passer de nombreux examens.

No final deste semestre, eu tenho que fazer muitos exames.
ในตอนท้ายของภาคการศึกษานี้ฉันต้องสอบหลายครั้ง
Vào cuối học kỳ này, tôi phải làm nhiều kỳ thi.
在这学期结束时,我必须参加很多考试。
在這學期結束時,我必須參加很多考試。
Yesterday, I took an examination at school.
Gestern habe ich eine Prüfung in der Schule gemacht.
Ayer, hice un examen en la escuela.
Hier, j'ai passé un examen à l'école.

Ontem, fiz um exame na escola.
เมื่อวานนี้ฉันเข้าสอบที่โรงเรียน
Hôm qua, tôi đã kiểm tra tại trường.
昨天我在学校考试。
昨天我在學校考試。
The club excludes women from membership.
Der Club schließt Frauen von der Mitgliedschaft aus.
El club excluye a las mujeres de la membresía.
Le club exclut les femmes de l'adhésion.

O clube exclui mulheres de membros.
สโมสรไม่รวมผู้หญิงจากการเป็นสมาชิก
Câu lạc bộ loại trừ phụ nữ khỏi thành viên.
俱乐部将女性排除在会员之外。
俱樂部將女性排除在會員之外。
After many years in the company, he was promoted to executive.
Nach vielen Jahren im Unternehmen wurde er zum Geschäftsführer befördert.
Después de muchos años en la compañía, fue ascendido a ejecutivo.
Après de nombreuses années dans l'entreprise, il a été promu à l'exécutif.

Depois de muitos anos na empresa, ele foi promovido a executivo.
หลังจากหลายปีใน บริษัท เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
Sau nhiều năm làm việc trong công ty, ông được thăng cấp lên chức vụ điều hành.
在公司工作多年后,他晋升为高管。
在公司工作多年後,他晉升為高管。
Some companies exist only on paper.
Einige Unternehmen existieren nur auf dem Papier.
Algunas empresas existen solo en papel.
Certaines entreprises n'existent que sur papier.

Algumas empresas existem apenas no papel.
บาง บริษัท มีอยู่เฉพาะบนกระดาษเท่านั้น
Một số công ty chỉ tồn tại trên giấy.
有些公司只能在纸上存在。
有些公司只能在紙上存在。
The philosopher discussed the meaning of our existence.
Der Philosoph diskutierte die Bedeutung unserer Existenz.
El filósofo discutió el significado de nuestra existencia.
Le philosophe a discuté de la signification de notre existence.

O filósofo discutiu o significado de nossa existência.
ปราชญ์กล่าวถึงความหมายของการดำรงอยู่ของเรา
Nhà triết học thảo luận về ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta.
哲学家讨论了我们存在的意义。
哲學家討論了我們存在的意義。
You should not expose your skin to the sun for too long.
Sie sollten Ihre Haut nicht zu lange der Sonne aussetzen.
No debes exponer tu piel al sol por mucho tiempo.
Vous ne devriez pas exposer votre peau au soleil pendant trop longtemps.

Você não deve expor sua pele ao sol por muito tempo.
คุณไม่ควรให้ผิวของคุณแดดนานเกินไป
Bạn không nên để da của bạn lên mặt trời quá lâu.
你不应该把皮肤暴露在太阳下太久。
你不應該把皮膚暴露在太陽下太久。
The plan was modified to a large extent.
Der Plan wurde weitgehend modifiziert.
El plan fue modificado en gran medida.
Le plan a été modifié dans une large mesure.

O plano foi modificado em grande medida.
แผนการปรับเปลี่ยนไปในระดับใหญ่
Kế hoạch đã được sửa đổi đến một mức độ lớn.
该计划在很大程度上进行了修改。
該計劃在很大程度上進行了修改。
The company owns several factories abroad.
Das Unternehmen besitzt mehrere Fabriken im Ausland.
La compañía posee varias fábricas en el extranjero.
La société possède plusieurs usines à l'étranger.

A empresa possui várias fábricas no exterior.
บริษัท เป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่งในต่างประเทศ
Công ty sở hữu một số nhà máy ở nước ngoài.
该公司在国外拥有多家工厂。
該公司在國外擁有多家工廠。
Many older people feel most comfortable in a familiar environment.
Viele ältere Menschen fühlen sich in einer vertrauten Umgebung am wohlsten.
Muchas personas mayores se sienten más cómodas en un entorno familiar.
Beaucoup de personnes âgées se sentent plus à l'aise dans un environnement familier.

Muitas pessoas mais velhas se sentem mais confortáveis ​​em um ambiente familiar.
ผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกสบายที่สุดในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
Nhiều người lớn tuổi cảm thấy thoải mái nhất trong một môi trường quen thuộc.
许多老年人在熟悉的环境中感觉最舒适。
許多老年人在熟悉的環境中感覺最舒適。
A famous actor plays the lead role in the film.
Ein berühmter Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem Film.
Un famoso actor juega el papel principal en la película.
Un acteur célèbre joue le rôle principal dans le film.

Um ator famoso desempenha o papel principal no filme.
นักแสดงที่มีชื่อเสียงมีบทบาทนำในภาพยนตร์
Một diễn viên nổi tiếng đóng vai chính trong phim.
着名演员在电影中扮演主角。
著名演員在電影中扮演主角。
During a heat wave, we use a fan to cool us down.
Während einer Hitzewelle benutzen wir einen Ventilator, um uns abzukühlen.
Durante una ola de calor, utilizamos un ventilador para enfriarnos.
Pendant une vague de chaleur, nous utilisons un ventilateur pour nous rafraîchir.

Durante uma onda de calor, usamos um ventilador para nos refrescar.
ระหว่างคลื่นความร้อนเราใช้พัดลมเพื่อทำให้เราเย็นลง
Trong đợt nóng, chúng tôi sử dụng một cái quạt để làm mát chúng tôi.
在热浪期间,我们使用风扇为我们降温。
在熱浪期間,我們使用風扇為我們降溫。
The farmer worked in the field.
Der Bauer arbeitete auf dem Feld.
El granjero trabajó en el campo.
L'agriculteur a travaillé sur le terrain.

O fazendeiro trabalhou no campo.
ชาวนาทำงานอยู่ในทุ่งนา
Người nông dân làm việc trong lĩnh vực này.
农民在田间工作。
農民在田間工作。
We are still waiting for the final results.
Wir warten immer noch auf das Endergebnis.
Todavía estamos esperando los resultados finales.
Nous attendons toujours les résultats finaux.

Ainda estamos aguardando os resultados finais.
เรายังคงรอผลการแข่งขันอยู่
Chúng tôi vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng.
我们仍在等待最终结果。
我們仍在等待最終結果。
I live in a small flat.
Ich lebe in einer kleinen Wohnung.
Yo vivo en un pequeño apartamento.
Je vis dans un petit appartement.

Moro em um apartamento pequeno.
ฉันอาศัยอยู่ในที่ราบขนาดเล็ก
Tôi sống trong một căn hộ nhỏ.
我住在一个小公寓里。
我住在一個小公寓裡。
Dams protect the village by the sea from a flood.
Staudämme schützen das Dorf am Meer vor einer Flut.
Las presas protegen el pueblo junto al mar de una inundación.
Les barrages protègent le village de la mer contre les inondations.

As barragens protegem a aldeia pelo mar de uma inundação.
เขื่อนปกป้องหมู่บ้านริมทะเลจากน้ำท่วม
Đập chắn sóng bảo vệ ngôi làng bên bờ biển do lũ lụt.
水坝在洪水中保护海边的村庄。
水壩在洪水中保護海邊的村莊。
She dropped her bags on the floor.
Sie ließ ihre Taschen auf den Boden fallen.
Ella dejó caer sus bolsas en el piso.
Elle a laissé tomber ses sacs sur le sol.

Ela deixou cair as malas no chão.
เธอทิ้งกระเป๋าลงบนพื้น
Cô ấy bỏ túi xuống sàn.
她把手提包丢在地上。
她把手提包丟在地上。
The photographer focuses the lens before taking the shot.
Der Fotograf fokussiert das Objektiv vor der Aufnahme.
El fotógrafo enfoca la lente antes de tomar la foto.
Le photographe concentre l'objectif avant de prendre la photo.

O fotógrafo foca a lente antes de tirar o tiro.
ช่างภาพโฟกัสเลนส์ก่อนที่จะถ่ายภาพ
Nhiếp ảnh gia tập trung ống kính trước khi chụp.
摄影师在拍摄前对焦镜头。
攝影師在拍攝前對焦鏡頭。
I met some nice folk at the party.
Ich habe ein paar nette Leute auf der Party getroffen.
Conocí a mucha gente agradable en la fiesta.
J'ai rencontré des gens sympas à la fête.

Conheci um bom pessoal na festa.
ฉันพบคนดีๆในงานปาร์ตี้
Tôi đã gặp một số folks tốt đẹp tại bữa tiệc.
我在聚会上遇到了一些好人。
我在聚會上遇到了一些好人。
She saved my life once, so I will forever be in her debt.
Sie hat mir einmal das Leben gerettet, also werde ich für immer in ihrer Schuld sein.
Ella me salvó la vida una vez, así que siempre estaré en deuda con ella.
Elle m'a sauvé la vie une fois, donc je serai toujours dans sa dette.

Ela salvou minha vida uma vez, então eu sempre estarei na dívida dela.
เธอช่วยชีวิตฉันไว้เพียงครั้งเดียวดังนั้นฉันจะอยู่ในความรักของเธอตลอดไป
Cô đã cứu sống tôi một lần, vì vậy tôi sẽ mãi mãi ở trong nợ của cô.
她挽救了我的一生,所以我将永远在她的债务。
她挽救了我的一生,所以我將永遠在她的債務。
The sentence is formally correct, but it sounds odd.
Der Satz ist formal korrekt, aber er klingt seltsam.
La oración es formalmente correcta, pero suena extraña.
La phrase est formellement correcte, mais cela semble étrange.

A frase é formalmente correta, mas parece estranha.
ประโยคนี้ถูกต้องอย่างเป็นทางการ แต่ฟังดูแปลก ๆ
Câu này chính thức là chính xác, nhưng có vẻ kỳ quặc.
这句话在形式上是正确的,但听起来很奇怪。
這句話在形式上是正確的,但聽起來很奇怪。
Ferries sailing back and forth between the islands
Fähren, die zwischen den Inseln hin und her segeln
Ferries que navegan ida y vuelta entre las islas
Ferries naviguant entre les îles

Ferries navegando para frente e para trás entre as ilhas
เฟอร์รี่แล่นไปมาระหว่างเกาะ
Phà đi thuyền qua lại giữa các hòn đảo
渡轮在岛屿之间来回航行
渡輪在島嶼之間來回航行
I will be back from the trip in a fortnight.
Ich werde in zwei Wochen von der Reise zurück sein.
Regresaré del viaje en quince días.
Je reviendrai du voyage dans une quinzaine de jours.

Eu voltarei da viagem em uma quinzena.
ฉันจะกลับจากการเดินทางในช่วงสองสัปดาห์
Tôi sẽ trở lại từ chuyến đi trong hai tuần.
我将在两周后回来。
我將在兩週後回來。
On his journey, he experienced a new sense of freedom.
Auf seiner Reise erlebte er ein neues Gefühl der Freiheit.
En su viaje, experimentó una nueva sensación de libertad.
Au cours de son voyage, il a éprouvé un nouveau sentiment de liberté.

Em sua jornada, ele experimentou uma nova sensação de liberdade.
ในการเดินทางของเขาเขามีประสบการณ์ความรู้สึกใหม่ของเสรีภาพ
Trên hành trình của mình, ông đã trải nghiệm một cảm giác tự do mới.
在旅途中,他体验了一种新的自由感。
在旅途中,他體驗了一種新的自由感。
I have visited this town frequently and know it quite well by now.
Ich habe diese Stadt häufig besucht und kenne sie mittlerweile sehr gut.
He visitado esta ciudad con frecuencia y ahora la conozco bastante bien.
J'ai visité cette ville fréquemment et je la connais très bien maintenant.

Eu já visitei esta cidade com frequência e já conheço isso bastante bem.
ฉันได้ไปเยือนเมืองนี้บ่อยๆและรู้ดีแล้วในตอนนี้
Tôi đã viếng thăm thành phố này thường xuyên và biết khá rõ về điều đó ngay bây giờ.
我经常访问这个小镇,现在知道它很好。
我經常訪問這個小鎮,現在知道它很好。
I met many friendly people on the way.
Ich habe viele freundliche Leute auf dem Weg getroffen.
Conocí a mucha gente amable en el camino.
J'ai rencontré beaucoup de gens sympathiques sur le chemin.

Conheci muitas pessoas amigáveis ​​no caminho.
ฉันเจอคนที่เป็นมิตรมากมายระหว่างทาง
Tôi đã gặp nhiều người thân thiện trên đường đi.
我在路上遇到了很多友善的人。
我在路上遇到了很多友善的人。
I am waiting at the front of the building.
Ich warte an der Vorderseite des Gebäudes.
Estoy esperando en la parte delantera del edificio.
J'attends à l'avant du bâtiment.

Estou aguardando na frente do prédio.
ฉันรออยู่หน้าอาคาร
Tôi đang đợi ở phía trước tòa nhà.
我在建筑物的前面等着。
我在建築物的前面等著。
The children will have a lot of fun at the party.
Die Kinder werden auf der Party viel Spaß haben.
Los niños se divertirán mucho en la fiesta.
Les enfants auront beaucoup de plaisir à la fête.

As crianças se divertirão muito na festa.
เด็ก ๆ จะมีความสนุกสนานในงานปาร์ตี้
Các em sẽ có rất nhiều niềm vui tại bữa tiệc.
在聚会上孩子们会有很多乐趣。
在聚會上孩子們會有很多樂趣。
The police are pursuing a very dangerous gang of criminals
Die Polizei verfolgt eine sehr gefährliche Verbrecherbande
La policía está persiguiendo a una banda de delincuentes muy peligrosos
La police poursuit une bande de criminels très dangereux

A polícia está perseguindo uma gangue muito perigosa de criminosos
ตำรวจกำลังติดตามแก๊งอาชญากรอันตรายมาก
Cảnh sát đang theo đuổi một nhóm tội phạm rất nguy hiểm
警方正在追查一个非常危险的罪犯团伙
警方正在追查一個非常危險的罪犯團伙
He had a small workshop in his garage.
Er hatte eine kleine Werkstatt in seiner Garage.
Tenía un pequeño taller en su garaje.
Il avait un petit atelier dans son garage.

Ele tinha uma pequena oficina na sua garagem.
เขามีห้องเครื่องเล็ก ๆ ในโรงจอดรถของเขา
Ông đã có một hội thảo nhỏ trong nhà để xe của mình.
他在他的车库里有一个小作坊。
他在他的車庫裡有一個小作坊。
I grow tomatoes in my garden.
Ich züchte Tomaten in meinem Garten.
Cultivo tomates en mi jardín.
Je fais pousser des tomates dans mon jardin.

Eu cresço tomates no meu jardim.
ฉันปลูกมะเขือเทศในสวนของฉัน
Tôi trồng cà chua trong vườn của tôi.
我在我的花园里种植西红柿。
我在花園裡種植西紅柿。
A gentle massage after a long day in the office is extremely relaxing.
Eine sanfte Massage nach einem langen Arbeitstag im Büro ist äußerst entspannend.
Un suave masaje después de un largo día en la oficina es extremadamente relajante.
Un massage doux après une longue journée au bureau est extrêmement relaxant.

Uma massagem suave depois de um longo dia no escritório é extremamente relaxante.
การนวดอย่างอ่อนโยนหลังจากวันอันยาวนานในห้องทำงานผ่อนคลายมาก
Một massage nhẹ nhàng sau một ngày dài trong văn phòng là rất thư giãn.
在办公室度过漫长的一天后,进行温和的按摩,非常放松。
在辦公室度過漫長的一天后,進行溫和的按摩,非常放鬆。
Next to my giant dog, your tiny puppy looks like a mouse.
Neben meinem riesigen Hund sieht dein kleiner Welpe wie eine Maus aus.
Al lado de mi perro gigante, tu pequeño perrito parece un ratón.
À côté de mon chien géant, votre minuscule chiot ressemble à une souris.

Ao lado do meu cachorro gigante, seu cachorro pequeno parece um mouse.
ถัดจากสุนัขยักษ์ของฉันลูกสุนัขเล็ก ๆ ของคุณดูเหมือนเมาส์
Bên cạnh con chó khổng lồ của tôi, con chó con nhỏ xíu của bạn trông giống con chuột.
在我的巨型狗旁边,你的小狗看起来像一只老鼠。
在我的巨型狗旁邊,你的小狗看起來像一隻老鼠。
He spends all his spare time with his girlfriend.
Er verbringt seine ganze Freizeit mit seiner Freundin.
Él pasa todo su tiempo libre con su novia.
Il passe tout son temps libre avec sa petite amie.

Ele gasta todo o seu tempo livre com sua namorada.
เขาใช้เวลาว่างทั้งหมดกับแฟนของเขา
Anh ấy dành tất cả thời gian rỗi của mình với bạn gái.
他把所有的空闲时间都花在了女友身上。
他把所有的空閒時間都花在了女友身上。
A quick glance out of the window confirmed that it was raining.
Ein kurzer Blick aus dem Fenster bestätigte, dass es regnete.
Una rápida mirada por la ventana confirmó que estaba lloviendo.
Un rapide coup d'œil par la fenêtre confirma qu'il pleuvait.

Um olhar rápido fora da janela confirmou que estava chovendo.
แวบหนึ่งออกจากหน้าต่างยืนยันว่าฝนตก
Một cái nhìn thoáng qua cửa sổ xác nhận rằng trời đang mưa.
窗外的一瞥确认了正在下雨。
窗外的一瞥證實了下雨。
The pirates found gold in a wooden chest.
Die Piraten fanden Gold in einer Holzkiste.
Los piratas encontraron oro en un cofre de madera.
Les pirates ont trouvé de l'or dans un coffre en bois.

Os piratas encontraram ouro em um baú de madeira.
พวกโจรสลัดพบทองในอกไม้
Những tên cướp biển tìm thấy vàng trong ngực gỗ.
海盗们在木箱里发现了金子。
海盜們在木箱裡發現了金子。
The goods are stored in a large depot.
Die Waren werden in einem großen Depot gelagert.
Los productos se almacenan en un gran depósito.
Les marchandises sont stockées dans un grand dépôt.

Os bens são armazenados em um depósito grande.
สินค้าถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าขนาดใหญ่
Hàng hoá được lưu trữ trong một kho lớn.
货物存放在一个大型仓库中。
貨物存放在一個大型倉庫中。
Sam is in the second grade.
Sam ist in der zweiten Klasse.
Sam está en segundo grado.
Sam est en deuxième année.

Sam está na segunda série.
แซมอยู่ในเกรดสอง
Sam đang học lớp hai.
山姆在二年级。
山姆在二年級。
I went shopping at the grocery around the corner.
Ich ging im Supermarkt um die Ecke einkaufen.
Fui de compras al supermercado a la vuelta de la esquina.
Je suis allé faire du shopping à l'épicerie du coin.

Fui às compras na mercearia ao virar da esquina.
ฉันไปช็อปปิ้งที่ร้านขายของชำรอบมุม
Tôi đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa ở góc.
我在拐角处的杂货店购物。
我在拐角處的雜貨店購物。
The ground is quite stony in some areas.
Der Boden ist in einigen Gebieten ziemlich steinig.
El suelo es bastante pedregoso en algunas áreas.
Le sol est assez pierreux dans certaines régions.

O solo é bastante pedregoso em algumas áreas.
พื้นดินค่อนข้างเป็นหินในบางพื้นที่
Mặt đất khá đá ở một số khu vực.
在某些地区,地面是相当石质的。
在某些地區,地面是相當石質的。
Grapes grow on vines.
Trauben wachsen auf Reben.
Las uvas crecen en vides.
Les raisins poussent sur les vignes.

As uvas crescem nas videiras.
องุ่นเติบโตขึ้นบนองุ่น
Nho trồng trên cây nho.
葡萄生长在葡萄藤上。
葡萄生長在葡萄藤上。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.

Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
One mustn't give up halfway in one's studies.
Man darf nicht auf halben Weg in seinen Studien aufgeben.
No se debe renunciar a la mitad de los estudios.
Il ne faut pas abandonner à mi-chemin de ses études.

Não se deve desistir até a metade dos estudos.
หนึ่งไม่ต้องให้ขึ้นครึ่งหนึ่งในการศึกษาของคน
Không được bỏ một nửa trong nghiên cứu của một người.
在学习中一定不能放弃。
在學習中一定不能放棄。
Every morning the whole school meets in the hall.
Jeden Morgen trifft sich die ganze Schule in der Halle.
Todas las mañanas toda la escuela se encuentra en el pasillo.
Chaque matin, toute l'école se réunit dans le hall.

Todas as manhãs, toda a escola se encontra no corredor.
ทุกเช้าทั้งโรงเรียนจะพบกันในห้องโถง
Mỗi buổi sáng toàn bộ trường gặp nhau trong hội trường.
每天早上,整个学校在大厅里开会。
每天早上,整個學校在大廳裡開會。
I placed my hat on the table.
Ich legte meinen Hut auf den Tisch.
Puse mi sombrero sobre la mesa.
J'ai placé mon chapeau sur la table.

Coloquei meu chapéu na mesa.
ฉันวางหมวกไว้บนโต๊ะ
Tôi đặt mũ lên bàn.
我把帽子放在桌子上。
我把帽子放在桌子上。
I usually hire a car when I'm on holiday.
Normalerweise miete ich ein Auto, wenn ich im Urlaub bin.
Normalmente alquilo un coche cuando estoy de vacaciones.
Je loue habituellement une voiture quand je suis en vacances.

Costumo contratar um carro quando estou de férias.
ฉันมักจะจ้างรถเมื่อฉันอยู่ในวันหยุด
Tôi thường thuê một chiếc xe khi tôi đi nghỉ.
我在度假时通常会租一辆车。
我在度假時通常會租一輛車。
The historian found this script in an old tomb.
Der Historiker fand dieses Skript in einem alten Grab.
El historiador encontró este script en una antigua tumba.
L'historien a trouvé ce script dans une vieille tombe.

O historiador encontrou esse roteiro em uma antiga tumba.
นักประวัติศาสตร์พบสคริปต์นี้ในสุสานเก่า
Nhà sử học đã tìm thấy kịch bản này trong một ngôi mộ cổ.
历史学家在一座古墓中发现了这个剧本。
歷史學家在一座古墓中發現了這個劇本。
I visited many historical sites on my trip.
Ich besuchte viele historische Stätten auf meiner Reise.
Visité muchos sitios históricos en mi viaje.
J'ai visité de nombreux sites historiques lors de mon voyage.

Visitei muitos sites históricos na minha viagem.
ฉันเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งในการเดินทางของฉัน
Tôi đã ghé thăm nhiều di tích lịch sử trong chuyến đi của tôi.
我在旅途中参观了许多历史遗迹。
我在旅途中參觀了許多歷史遺跡。
In summer, many people go on holiday.
Im Sommer gehen viele Menschen in Urlaub.
En verano, mucha gente se va de vacaciones.
En été, beaucoup de gens partent en vacances.

No verão, muitas pessoas vão de férias.
ในช่วงฤดูร้อนหลายคนไปเที่ยวพักผ่อน
Vào mùa hè, nhiều người đi nghỉ.
在夏天,很多人都去度假。
在夏天,很多人都去度假。
He hung his coat on a hook by the door.
Er hängte seinen Mantel an einen Haken an der Tür.
Colgó su abrigo en un gancho junto a la puerta.
Il a accroché son manteau à un crochet près de la porte.

Ele pendurou o casaco no gancho pela porta.
เขาแขวนเสื้อโค้ทของเขาไว้บนเบ็ดข้างประตู
Anh treo áo khoác lên móc dưới cửa.
他把外套挂在门边的钩子上。
他把外套掛在門邊的鉤子上。
The horse is resting in the stable.
Das Pferd ruht sich im Stall aus.
El caballo está descansando en el establo.
Le cheval se repose dans l'écurie.

O cavalo está descansando no estábulo.
ม้ากำลังนั่งอยู่ในคอกม้า
Con ngựa đang nghỉ ngơi trong chuồng.
马在马厩里休息。
馬在馬厩裡休息。
I received an infusion at the hospital.
Ich erhielt eine Infusion im Krankenhaus.
Recibí una infusión en el hospital.
J'ai reçu une perfusion à l'hôpital.

Recebi uma infusão no hospital.
ฉันได้รับการฉีดยาที่โรงพยาบาล
Tôi nhận được truyền dịch tại bệnh viện.
我在医院接受了输液。
我在醫院接受了輸液。
Ideally, we should arrive in the morning.
Im Idealfall sollten wir morgens ankommen.
Idealmente, deberíamos llegar por la mañana.
Idéalement, nous devrions arriver le matin.

Idealmente, devemos chegar de manhã.
เราควรจะมาถึงในตอนเช้า
Tốt nhất là chúng ta nên đến vào buổi sáng.
理想情况下,我们应该在早上抵达。
理想情況下,我們應該在早上抵達。
I am sure we can improve our language skills in the course.
Ich bin mir sicher, dass wir unsere Sprachkenntnisse im Kurs verbessern können.
Estoy seguro de que podemos mejorar nuestras habilidades lingüísticas en el curso.
Je suis sûr que nous pouvons améliorer nos compétences linguistiques dans le cours.

Estou certo de que podemos melhorar nossas habilidades linguísticas no curso.
ผมแน่ใจว่าเราสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของเราได้ในหลักสูตร
Tôi chắc chắn chúng tôi có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình trong khóa học.
我相信我们可以在课程中提高我们的语言技能。
我相信我們可以在課程中提高我們的語言技能。
I live in a big city.
Ich lebe in einer großen Stadt.
Yo vivo en una gran ciudad
Je vis dans une grande ville.

Moro em uma grande cidade.
ฉันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
Tôi sống ở một thành phố lớn.
我住在一个大城市。
我住在一個大城市。
The lawyer incorporated the new terms in the contract.
Der Anwalt hat die neuen Bedingungen in den Vertrag aufgenommen.
El abogado incorporó los nuevos términos en el contrato.
L'avocat a incorporé les nouvelles conditions dans le contrat.

O advogado incorporou os novos termos do contrato.
ทนายความได้รวมข้อกำหนดใหม่ไว้ในสัญญา
Luật sư đã kết hợp các điều khoản mới trong hợp đồng.
律师在合同中纳入了新的条款。
律師在合同中納入了新的條款。
Internet speed has increased significantly over the last years.
Die Internetgeschwindigkeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
La velocidad de Internet ha aumentado significativamente en los últimos años.
La vitesse d'Internet a considérablement augmenté au cours des dernières années.

A velocidade da Internet aumentou significativamente nos últimos anos.
ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
Tốc độ Internet đã tăng đáng kể trong những năm qua.
互联网速度在过去几年中显着增加。
互聯網速度在過去幾年顯著增加。
The chapter numbers are listed in the index.
Die Kapitelnummern sind im Index aufgeführt.
Los números de los capítulos se enumeran en el índice.
Les numéros de chapitre sont répertoriés dans l'index.

Os números dos capítulos estão listados no índice.
หมายเลขบทที่แสดงอยู่ในดัชนี
Các số của chương được liệt kê trong chỉ mục.
章节编号在索引中列出。
章節編號在索引中列出。
After some initial difficulties, the project was a great success.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten war das Projekt ein großer Erfolg.
Después de algunas dificultades iniciales, el proyecto fue un gran éxito.
Après quelques difficultés initiales, le projet a été un grand succès.

Após algumas dificuldades iniciais, o projeto foi um grande sucesso.
หลังจากประสบปัญหาบางอย่างแล้วโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
Sau một số khó khăn ban đầu, dự án đã thành công tốt đẹp.
在一些最初的困难之后,这个项目取得了巨大的成功。
在一些最初的困難之後,這個項目取得了巨大的成功。
The initiative culminated in a global movement.
Die Initiative gipfelte in einer globalen Bewegung.
La iniciativa culminó en un movimiento global.
L'initiative a abouti à un mouvement mondial.

A iniciativa culminou em um movimento global.
ความคิดริเริ่มดังกล่าวเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวทั่วโลก
Sáng kiến ​​này đã lên đến đỉnh cao trong một phong trào toàn cầu.
该倡议在全球运动中达到高潮。
該倡議在全球運動中達到高潮。
She had a little accident on her bike, but the injury was minor.
Sie hatte einen kleinen Unfall auf ihrem Fahrrad, aber die Verletzung war gering.
Ella tuvo un pequeño accidente en su bicicleta, pero la lesión fue menor.
Elle a eu un petit accident sur son vélo, mais la blessure était mineure.

Ela teve um pequeno acidente na bicicleta, mas a lesão foi menor.
เธอเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยบนจักรยาน แต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อย
Cô ấy đã có một chút tai nạn trên chiếc xe đạp của mình, nhưng chấn thương là nhỏ.
她在自行车上发生了一次小小的事故,但受伤很轻微。
她在自行車上發生了一次小小的事故,但受傷很輕微。
She derives her inner strength from meditation.
Sie bezieht ihre innere Stärke aus der Meditation.
Ella deriva su fuerza interna de la meditación.
Elle tire sa force intérieure de la méditation.

Ela deriva sua força interior da meditação.
เธอได้รับแรงใจจากการทำสมาธิ
Cô phát huy được sức mạnh bên trong của mình từ thiền định.
她从冥想中获得内在力量。
她從冥想中獲得內在的力量。
At night, light attracts insects.
Nachts zieht Licht Insekten an.
Por la noche, la luz atrae a los insectos.
La nuit, la lumière attire les insectes.

À noite, a luz atrai insetos.
ในเวลากลางคืนแสงดึงดูดแมลง
Vào ban đêm, ánh sáng thu hút côn trùng.
在夜间,光线吸引昆虫。
在夜間,光線吸引昆蟲。
Inside the house, it was much warmer than outside.
Im Haus war es viel wärmer als draußen.
Dentro de la casa, era mucho más cálido que afuera.
À l'intérieur de la maison, il faisait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur.

Dentro da casa, era muito mais quente do que fora.
ภายในบ้านอุ่นกว่านอกมาก
Bên trong nhà, nó ấm hơn nhiều so với bên ngoài.
在房子里面,它比外面温暖得多。
在房子裡面,它比外面溫暖得多。
I installed new software on my computer.
Ich habe neue Software auf meinem Computer installiert.
Instalé nuevo software en mi computadora.
J'ai installé un nouveau logiciel sur mon ordinateur.

Instalei novos softwares no meu computador.
ฉันติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ของฉัน
Tôi đã cài đặt phần mềm mới trên máy tính của tôi.
我在我的电脑上安装了新软件。
我在我的電腦上安裝了新軟件。
The biologist works at an institute for life science.
Der Biologe arbeitet an einem Institut für Biowissenschaften.
El biólogo trabaja en un instituto de ciencias de la vida.
Le biologiste travaille dans un institut de sciences de la vie.

O biólogo trabalha em um instituto de ciências da vida.
นักชีววิทยาทำงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Nhà sinh vật học làm việc tại một viện khoa học sự sống.
生物学家在生命科学研究所工作。
生物學家在生命科學研究所工作。
We resolved our dispute without the intervention of a judge.
Wir haben unseren Streit ohne das Eingreifen eines Richters gelöst.
Resolvimos nuestra disputa sin la intervención de un juez.
Nous avons résolu notre différend sans l'intervention d'un juge.

Resolvemos a nossa disputa sem a intervenção de um juiz.
เราแก้ไขข้อพิพาทโดยไม่ได้รับการแทรกแซงของผู้พิพากษา
Chúng tôi giải quyết tranh chấp của chúng tôi mà không có sự can thiệp của thẩm phán.
我们在没有法官干预的情况下解决了争议。
我們在沒有法官干預的情況下解決了爭議。
Forensic scientists are investigating the composition of the substance.
Forensische Wissenschaftler untersuchen die Zusammensetzung der Substanz.
Los científicos forenses están investigando la composición de la sustancia.
Les médecins légistes étudient la composition de la substance.

Cientistas forenses estão investigando a composição da substância.
นักวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบส่วนประกอบของสาร
Các nhà khoa học pháp y đang điều tra thành phần của chất.
法医科学家正在调查该物质的组成。
法醫科學家正在調查該物質的組成。
She wore a warm jacket on this cold winter day.
Sie trug an diesem kalten Wintertag eine warme Jacke.
Ella usaba una cálida chaqueta en este frío día de invierno.
Elle portait une veste chaude en cette froide journée d'hiver.

Ela usava uma jaqueta quente nesse frio dia de inverno.
เธอสวมแจ็กเก็ตที่อบอุ่นในวันฤดูหนาวนี้
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác ấm vào mùa đông lạnh giá này.
在这个寒冷的冬日,她穿着一件保暖的外套。
在這個寒冷的冬日,她穿著保暖夾克。
I have been doing this job for many years.
Ich mache diese Arbeit seit vielen Jahren.
He estado haciendo este trabajo por muchos años.
Je fais ce travail depuis de nombreuses années.

Eu tenho feito este trabalho por muitos anos.
ฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้ว
Tôi đã làm công việc này trong nhiều năm.
我一直在做这项工作多年。
我一直在做這項工作多年。
I am squeezing an orange to get fresh juice.
Ich presse eine Orange aus, um frischen Saft zu bekommen.
Estoy exprimiendo una naranja para obtener jugo fresco.
Je presse une orange pour obtenir du jus frais.

Estou apertando uma laranja para obter suco fresco.
ฉันบีบน้ำส้มเพื่อรับน้ำผลไม้สด
Tôi đang ép một quả cam để lấy nước trái cây tươi.
我正在挤压橙汁以获得新鲜果汁。
我正在擠壓橙汁以獲得新鮮果汁。
He jumped up and down on the trampoline with great joy.
Er sprang mit großer Freude auf dem Trampolin auf und ab.
Saltó arriba y abajo en el trampolín con gran alegría.
Il a sauté de haut en bas sur le trampoline avec une grande joie.

Ele saltou para cima e para baixo no trampolim com grande alegria.
เขากระโดดขึ้นและลงบน trampoline ด้วยความปิติยินดี
Anh ta nhảy lên và xuống trên trampoline với niềm vui lớn.
他非常高兴地在蹦床上跳来跳去。
他非常高興地在蹦床上跳來跳去。
They keep several hens in their garden.
Sie halten mehrere Hühner in ihrem Garten.
Mantienen varias gallinas en su jardín.
Ils gardent plusieurs poules dans leur jardin.

Eles mantêm várias galinhas em seu jardim.
พวกเขาเก็บไก่หลายตัวไว้ในสวนของพวกเขา
Họ giữ một số gà mái trong vườn.
他们在花园里养了几只母鸡。
他們在花園裡養了幾隻母雞。
I accidentally kicked her in the shin.
Ich trat ihr versehentlich ins Schienbein.
Accidentalmente le di una patada en la espinilla.
Je l'ai accidentellement frappée au tibia.

Eu acidentalmente a chutei na canela.
ฉันบังเอิญเตะเธอเข้าที่หน้าแข้ง
Tôi vô tình đá vào bụng cô ấy.
我不小心将她踢在了胫骨上。
我不小心將她踢在了脛骨上。
The kids are playing hide and seek outside.
Die Kinder spielen draußen Verstecken.
Los niños juegan a las escondidas afuera.
Les enfants jouent à cache-cache à l'extérieur.

As crianças estão jogando escondendo lá fora.
เด็กกำลังเล่นซ่อนหาอยู่ข้างนอก
Các em đang chơi ẩn và tìm kiếm bên ngoài.
孩子们在外面玩捉迷藏。
孩子們在外面玩捉迷藏。
I hurt my knee. I can't walk now.
Ich habe mich am Knie verletzt. Ich kann jetzt nicht gehen.
Me lastimé la rodilla. No puedo caminar ahora
Je me suis fait mal au genou. Je ne peux pas marcher maintenant.

Eu machuquei meu joelho. Não posso andar agora.
ฉันเจ็บเข่า ตอนนี้ฉันไม่สามารถเดินได้
Tôi đau đầu gối. Tôi không thể đi bộ bây giờ.
我伤了我的膝盖。我现在不能走路。
我傷了我的膝蓋。我現在不能走路。
They tested the sample in the lab.
Sie testeten die Probe im Labor.
Probaron la muestra en el laboratorio.
Ils ont testé l'échantillon dans le laboratoire.

Eles testaram a amostra no laboratório.
พวกเขาทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
Họ đã kiểm tra mẫu trong phòng thí nghiệm.
他们在实验室测试了样品。
他們在實驗室測試了樣品。
The ingredients are listed on the label.
Die Zutaten sind auf dem Etikett aufgeführt.
Los ingredientes están listados en la etiqueta.
Les ingrédients sont listés sur l'étiquette.

Os ingredientes estão listados no rótulo.
ส่วนผสมที่ระบุไว้บนฉลาก
Các thành phần được liệt kê trên nhãn.
成分列在标签上。
成分列在標籤上。
He works as a researcher in a laboratory.
Er arbeitet als Forscher in einem Labor.
Él trabaja como investigador en un laboratorio.
Il travaille comme chercheur dans un laboratoire.

Ele trabalha como pesquisador em um laboratório.
เขาทำงานเป็นนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ
Ông làm việc như một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
他在实验室担任研究员。
他在實驗室擔任研究員。
My grandfather laboured in a mine all his life.
Mein Großvater arbeitete sein Leben lang in einer Mine.
Mi abuelo trabajó en una mina toda su vida.
Mon grand-père a travaillé toute sa vie dans une mine.

Meu avô trabalhou em uma mina toda a vida dele.
คุณปู่ของฉันทำงานในเหมืองตลอดชีวิต
Ông tôi đã làm việc trong một hầm mỏ suốt cuộc đời.
我的祖父一生都在矿中工作。
我的祖父一生都在礦中工作。
The lamb is drinking the ewe's milk.
Das Lamm trinkt die Muttermilch.
El cordero está bebiendo leche de oveja.
L'agneau boit le lait de brebis.

O cordeiro está bebendo o leite da ovelha.
แกะกำลังดื่มนมแม่
Con cừu đang uống sữa của đàn cừu.
羊肉正在喝羊奶。
羊肉正在喝羊奶。
We live in a large house with many rooms.
Wir leben in einem großen Haus mit vielen Zimmern.
Vivimos en una casa grande con muchas habitaciones.
Nous vivons dans une grande maison avec beaucoup de pièces.

Vivemos em uma casa grande com muitos quartos.
เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีห้องพักหลายห้อง
Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn với nhiều phòng.
我们住在有很多房间的大房子里。
我們住在有很多房間的大房子裡。
I will arrive in the late morning or early afternoon.
Ich werde am späten Vormittag oder frühen Nachmittag ankommen.
Llegaré a última hora de la mañana o a principios de la tarde.
J'arriverai en fin de matinée ou en début d'après-midi.

Chegaremos no final da manhã ou no início da tarde.
ฉันจะมาถึงในตอนเช้าหรือช่วงบ่าย
Tôi sẽ đến vào cuối buổi sáng hoặc buổi chiều sớm.
我将在傍晚或下午早些时候到达。
我將在傍晚或下午早些時候到達。
The company is developing well under new leadership.
Das Unternehmen entwickelt sich gut unter neuer Führung.
La compañía se está desarrollando bien bajo un nuevo liderazgo.
L'entreprise se développe bien sous une nouvelle direction.

A empresa está se desenvolvendo bem sob nova liderança.
บริษัท กำลังพัฒนาภายใต้ภาวะผู้นำแบบใหม่
Công ty đang phát triển tốt dưới sự lãnh đạo mới.
该公司在新的领导下发展良好。
該公司在新的領導下發展良好。
The new coach has already trained several other teams in this league.
Der neue Trainer hat bereits mehrere andere Mannschaften in dieser Liga trainiert.
El nuevo entrenador ya ha entrenado a otros equipos en esta liga.
Le nouvel entraîneur a déjà entraîné plusieurs autres équipes dans cette ligue.

O novo treinador já treinou várias outras equipas nesta liga.
โค้ชคนใหม่ได้ฝึกฝนทีมอื่น ๆ อีกหลายลีกในลีกนี้แล้ว
Huấn luyện viên mới đã huấn luyện một số đội khác trong giải đấu này.
新教练已经在这个联盟训练了其他几支球队。
新教練已經在這個聯盟訓練了其他幾支球隊。
The tree is leaning slightly in the wind.
Der Baum neigt sich leicht im Wind.
El árbol se inclina ligeramente en el viento.
L'arbre penche légèrement dans le vent.

A árvore está inclinada ligeiramente ao vento.
ต้นไม้พิงลม
Cây đang nghiêng một chút trong gió.
树在风中略微倾斜。
樹在風中略微傾斜。
The stork was standing on one leg.
Der Storch stand auf einem Bein.
La cigüeña estaba parada en una pierna.
La cigogne était debout sur une jambe.

A cegonha estava parada em uma perna.
นกกระสายืนอยู่บนขาข้างเดียว
Con cò đang đứng trên một chân.
鹳站在一条腿上。
鸛站在一條腿上。
He lets his children play outside a lot.
Er lässt seine Kinder viel draußen spielen.
Deja que sus hijos jueguen afuera mucho.
Il laisse ses enfants jouer beaucoup dehors.

Ele deixa seus filhos brincarem fora muito.
เขาปล่อยให้ลูก ๆ ของเขาเล่นนอกบ้านมาก
Ông đã để cho con mình chơi bên ngoài rất nhiều.
他让他的孩子在外面玩很多。
他讓他的孩子在外面玩很多。
I am writing with reference to your letter to our managing director.
Ich schreibe mit Bezug auf Ihren Brief an unseren Geschäftsführer.
Le escribo con referencia a su carta a nuestro director gerente.
J'écris en référence à votre lettre à notre directeur général.

Estou escrevendo com referência à sua carta ao nosso diretor-gerente.
ฉันเขียนด้วยการอ้างอิงถึงจดหมายของคุณให้กับกรรมการผู้จัดการของเรา
Tôi viết thư có liên quan đến lá thư của bạn cho giám đốc điều hành của chúng tôi.
我正在参考你致我们总经理的信。
我正在參考你致我們總經理的信。
In this library, you can borrow ten books at the same time.
In dieser Bibliothek können Sie zehn Bücher gleichzeitig ausleihen.
En esta biblioteca, puedes tomar prestados diez libros al mismo tiempo.
Dans cette bibliothèque, vous pouvez emprunter dix livres en même temps.

Nesta biblioteca, você pode emprestar dez livros ao mesmo tempo.
ในห้องสมุดนี้คุณสามารถยืมหนังสือได้สิบเล่มในเวลาเดียวกัน
Trong thư viện này, bạn có thể mượn mười cuốn sách cùng một lúc.
在这个图书馆里,你可以同时借十本书。
在這個圖書館裡,你可以同時藉十本書。
He lives abroad.
Er lebt im Ausland.
Él vive en el extranjero.
Il vit à l'étranger.

Ele mora no exterior.
เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศ
Anh ta sống ở nước ngoài.
他住在国外。
他住在國外。
Applicants for a loan can fill in a form online.
Bewerber für ein Darlehen können ein Formular online ausfüllen.
Los solicitantes de un préstamo pueden completar un formulario en línea.
Les candidats à un prêt peuvent remplir un formulaire en ligne.

Os candidatos a um empréstimo podem preencher um formulário on-line.
ผู้ขอสินเชื่อสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้
Người xin vay tiền có thể điền vào một mẫu đơn trực tuyến.
申请贷款可以在线填写表格。
申請貸款可以在線填寫表格。
The meeting is taking place at a secret location.
Das Treffen findet an einem geheimen Ort statt.
La reunión se lleva a cabo en un lugar secreto.
La réunion se déroule dans un endroit secret.

A reunião está ocorrendo em um local secreto.
การประชุมกำลังเกิดขึ้นในที่ลับ
Cuộc họp đang diễn ra tại một địa điểm bí mật.
会议正在秘密地点举行。
會議正在秘密地點舉行。
Thanks to these initiatives the town now has a very low crime rate.
Dank dieser Initiativen hat die Stadt jetzt eine sehr niedrige Kriminalitätsrate.
Gracias a estas iniciativas, la ciudad ahora tiene una tasa de criminalidad muy baja.
Grâce à ces initiatives, la ville a maintenant un taux de criminalité très faible.

Graças a estas iniciativas, a cidade tem uma taxa de criminalidade muito baixa.
ด้วยความคิดริเริ่มเหล่านี้เมืองนี้มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำมาก
Nhờ những sáng kiến ​​này, thị trấn hiện có tỷ lệ tội phạm rất thấp.
由于这些举措,该镇现在的犯罪率很低。
由於這些舉措,該鎮現在的犯罪率很低。
Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime.
Gestern hat es den ganzen Morgen geregnet. Es hat am Mittag aufgehört.
Ayer llovió toda la mañana. Se detuvo a la hora del almuerzo.
Hier, il a plu toute la matinée. Il s'est arrêté à l'heure du déjeuner.

Ontem choveu toda a manhã. Parou no horário de almoço.
เมื่อวานนี้ฝนตกทุกเช้า มันหยุดลงในเวลากลางวัน
Hôm qua trời mưa cả buổi sáng. Nó dừng lại vào giờ ăn trưa.
昨天整个上午都下雨了。它在午餐时间停止。
昨天整個上午都下雨了。它在午餐時間停止。
The captain has to maintain discipline aboard his ship.
Der Kapitän muss Disziplin an Bord seines Schiffes aufrechterhalten.
El capitán tiene que mantener la disciplina a bordo de su barco.
Le capitaine doit maintenir la discipline à bord de son navire.

O capitão tem que manter a disciplina a bordo de seu navio.
กัปตันต้องรักษาวินัยในเรือ
Đội trưởng phải duy trì kỷ luật trên chiếc tàu của mình.
船长必须在他的船上保持纪律。
船長必須在他的船上保持紀律。
In the northern hemisphere, the official beginning of spring is in March.
In der nördlichen Hemisphäre ist der offizielle Frühlingsbeginn im März.
En el hemisferio norte, el comienzo oficial de la primavera es en marzo.
Dans l'hémisphère nord, le début officiel du printemps est en mars.

No hemisfério norte, o início oficial da primavera é em março.
ในซีกโลกเหนือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของฤดูใบไม้ผลิคือเดือนมีนาคม
Ở bán cầu bắc, bắt đầu vào mùa xuân chính thức vào tháng 3.
在北半球,春季正式开始于三月。
在北半球,春季正式開始於三月。
Our company sells products on various markets.
Unsere Firma verkauft Produkte auf verschiedenen Märkten.
Nuestra compañía vende productos en varios mercados.
Notre société vend des produits sur différents marchés.

Nossa empresa vende produtos em vários mercados.
บริษัท ของเราขายสินค้าในตลาดต่างๆ
Công ty chúng tôi bán sản phẩm trên các thị trường khác nhau.
我们公司在各个市场销售产品。
我們公司在各個市場銷售產品。
He meets with his mates in the pub every Friday.
Er trifft sich jeden Freitag im Pub mit seinen Kumpels.
Se encuentra con sus amigos en el pub todos los viernes.
Il rencontre ses camarades au pub tous les vendredis.

Ele se encontra com seus companheiros no pub todas as sextas-feiras.
เขาพบปะกับเพื่อน ๆ ในผับทุกวันศุกร์
Anh gặp các bạn trong quán rượu mỗi thứ 6.
他每周五在酒吧见面。
他每週五在酒吧見面。
We will discuss this matter in our next meeting.
Wir werden diese Angelegenheit in unserem nächsten Treffen besprechen.
Discutiremos este asunto en nuestra próxima reunión.
Nous discuterons de cette question lors de notre prochaine réunion.

Vamos discutir este assunto na nossa próxima reunião.
เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมครั้งต่อไปของเรา
Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo của chúng tôi.
我们将在下次会议上讨论这个问题。
我們將在下次會議上討論這個問題。
We met in front of the opera at eight.
Wir trafen uns um acht Uhr vor der Oper.
Nos encontramos frente a la ópera a las ocho.
Nous nous sommes rencontrés devant l'opéra à huit heures.

Nos encontramos na frente da ópera às oito.
เราพบกันที่หน้าโอเปร่าที่แปด
Chúng tôi gặp nhau ở phía trước của opera lúc tám.
八点钟我们在歌剧院前见面。
八點鐘我們在歌劇院前見面。
The writer mentions his teachers in his autobiography.
Der Schriftsteller erwähnt seine Lehrer in seiner Autobiographie.
El escritor menciona a sus maestros en su autobiografía.
L'auteur mentionne ses professeurs dans son autobiographie.

O escritor menciona seus professores em sua autobiografia.
นักเขียนกล่าวถึงครูของเขาในอัตชีวประวัติของเขา
Người viết đề cập đến các giáo viên của mình trong cuốn tự truyện của mình.
作者在他的自传中提到了他的老师。
作者在他的自傳中提到了他的老師。
She was not there to teach, but merely to supervise the children.
Sie war nicht da, um zu unterrichten, sondern um die Kinder zu beaufsichtigen.
Ella no estaba allí para enseñar, sino simplemente para supervisar a los niños.
Elle n'était pas là pour enseigner, mais simplement pour superviser les enfants.

Ela não estava lá para ensinar, mas apenas para supervisionar as crianças.
เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อสอน แต่เพียงเพื่อดูแลเด็ก ๆ
Cô ấy không có mặt ở đó để dạy, nhưng chỉ để giám sát trẻ em.
她不在那里教书,而只是为了监督孩子。
她不在那裡教書,而只是為了監督孩子。
I do not like sleeping in a messy room.
Ich mag es nicht, in einem unordentlichen Zimmer zu schlafen.
No me gusta dormir en una habitación desordenada.
Je n'aime pas dormir dans une pièce en désordre.

Não gosto de dormir em um quarto bagunçado.
ฉันไม่ชอบนอนในห้องยุ่ง
Tôi không thích ngủ trong một căn phòng lộn xộn.
我不喜欢在凌乱的房间里睡觉。
我不喜歡在凌亂的房間裡睡覺。
He explained how the method works in practice.
Er erklärte, wie die Methode in der Praxis funktioniert.
Explicó cómo funciona el método en la práctica.
Il a expliqué comment la méthode fonctionne dans la pratique.

Ele explicou como o método funciona na prática.
เขาอธิบายวิธีการทำงานในทางปฏิบัติ
Ông giải thích phương pháp hoạt động như thế nào trong thực tế.
他解释了该方法在实践中的工作原理。
他解釋了該方法在實踐中的工作原理。
Dissolution of the minerals in water did not take long.
Auflösung der Mineralien in Wasser dauerte nicht lange.
La disolución de los minerales en el agua no tomó mucho tiempo.
La dissolution des minéraux dans l'eau n'a pas pris longtemps.

A dissolução dos minerais na água não demorou muito.
การละลายของแร่ธาตุในน้ำไม่ใช้เวลานานนัก
Việc giải thể các khoáng chất trong nước không mất nhiều thời gian.
矿物质在水中溶解并不需要很长时间。
礦物質在水中溶解並不需要很長時間。
Ministers are discussing the deployment of troops.
Die Minister diskutieren den Einsatz von Truppen.
Los ministros están discutiendo el despliegue de tropas.
Les ministres discutent du déploiement des troupes.

Os ministros estão discutindo a implantação de tropas.
รัฐมนตรีกำลังคุยเรื่องการใช้กำลังทหาร
Các Bộ trưởng đang thảo luận về việc triển khai quân đội.
部长们正在讨论部署部队的问题。
部長們正在討論部署部隊的問題。
My mother is a politician, she works at the ministry.
Meine Mutter ist eine Politikerin, sie arbeitet im Ministerium.
Mi madre es política, ella trabaja en el ministerio.
Ma mère est une politicienne, elle travaille au ministère.

Minha mãe é uma política, ela trabalha no ministério.
แม่ของฉันเป็นนักการเมืองเธอทำงานที่กระทรวง
Mẹ tôi là một chính trị gia, bà làm việc tại Bộ.
我的母亲是政治家,她在该部工作。
我的母親是政治家,她在該部工作。
After a few minor revisions, the book is now ready for printing.
Nach ein paar kleineren Überarbeitungen ist das Buch jetzt druckbereit.
Después de algunas revisiones menores, el libro ahora está listo para imprimir.
Après quelques révisions mineures, le livre est maintenant prêt pour l'impression.

Após algumas pequenas revisões, o livro está pronto para impressão.