Deutschtrainer Level A1- A2DeuEngVie
Goethebuch VieEngDeu
005
Bạn hãy đến thăm tôi đi! Please do visit me sometime! Besuchen Sie mich mal!
009
Tôi đếm đến ba. I count to three. Ich zähle bis drei.
011
Từ thứ hai đến chủ nhật from Monday to Sunday von Montag bis Sonntag
019
Chúng tôi vào phòng khách. We are going to the living room. Wir gehen in das Wohnzimmer.
023
Bạn tới đây lần đầu à? Are you here for the first time? Sind Sie zum ersten Mal hier?
024
Chúng ta đi ra ban công đi. Let’s go to the balcony. Gehen wir auf den Balkon.
024
Có, chúng tôi cũng được mời. Yes, we’ve also been invited. Ja, wir sind auch eingeladen.
026
Tôi đón bạn ở văn phòng nhé. I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab.
026
Tôi đón bạn ở nhà. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab.
026
Tôi đón bạn ở bến / trạm xe buýt. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab.
027
Tôi muốn đến nhà ga. I would like to go to the station. Ich möchte zum Bahnhof.
027
Tôi muốn đến sân bay / phi trường. I would like to go to the airport. Ich möchte zum Flughafen.
027
Tôi muốn vào trung tâm. I would like to go to the city centre / center (am.). Ich möchte ins Stadtzentrum.
035
Tôi muốn một vé đến Madrid. I’d like a ticket to Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid.
035
Tôi muốn một vé đến Prag. I’d like a ticket to Prague. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag.
035
Tôi muốn một vé đến Bern. I’d like a ticket to Bern. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern.
035
Tầu hỏa khi nào đến Wien? When does the train arrive in Vienna? Wann kommt der Zug in Wien an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Moskau? When does the train arrive in Moscow? Wann kommt der Zug in Moskau an?
035
Tầu hỏa khi nào đến Amsterdam? When does the train arrive in Amsterdam? Wann kommt der Zug in Amsterdam an?
035
Tôi chỉ muốn vé một chiều đi Brüssel thôi. I’d like a one-way ticket to Brussels. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel.
035
Tôi muốn một vé khứ hồi về Kopenhagen. I’d like a return ticket to Copenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen.
036
Bao giờ tàu đến Berlin? When does the train arrive in Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an?
036
Bao giờ chúng ta đến biên giới? When will we get to the border? Wann sind wir an der Grenze?
036
Ở đây có gì để ăn và uống được không? Can one get something to eat and to drink here? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
037
Tôi muốn đăng ký một chuyến bay sang Athen. I’d like to book a flight to Athens. Ich möchte einen Flug nach Athen buchen.
037
Bao giờ có chuyến bay tới sang Rôm? When is the next flight to Rome? Wann geht die nächste Maschine nach Rom?
037
Bao giờ chúng ta đến nơi? When will we be there? Wann sind wir da?
038
Chuyến tàu điện ngầm tiếp theo 10 phút nữa đến. The next tram is in 10 minutes. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
038
Chuyến xe buýt tiếp theo 15 phút nữa đến. The next bus is in 15 minutes. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
039
Ở đây có thể thuê đồ trượt tuyết không? Can one rent skis here? Kann man hier Ski leihen?
040
Bạn hãy đưa tôi đến địa chỉ này. Drive me to this address. Fahren Sie mich zu dieser Adresse.
040
Bạn hãy đưa tôi đến khách sạn của tôi. Drive me to my hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel.
040
Bạn hãy đưa tôi đến bãi biển. Drive me to the beach. Fahren Sie mich zum Strand.
042
Bạn lái đến đèn xanh đèn đỏ thứ ba. Drive until you reach the third traffic light. Fahren Sie bis zur dritten Ampel.
042
Rồi bạn rẽ phải đường thứ nhất. Then turn into the first street on your right. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.
042
Rồi bạn lái thẳng qua ngã tư tiếp theo. Then drive straight through the next intersection. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.
042
Bạn hãy đi đến trạm cuối. Simply get out at the last stop. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.
043
Ở đâu có thể mua tem thư? Where can one buy stamps? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua hoa? Where can one buy flowers? Wo gibt es Blumen zu kaufen?
043
Ở đâu có thể mua vé tàu xe? Where can one buy tickets? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?
046
Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Can you get me a ticket? Können Sie mir eine Karte besorgen?
048
Bạn có hay tới đây không? Do you come here often? Sind Sie öfter hier?
052
Tôi lạnh quá. I am freezing. Ich friere.
053
Tôi muốn đến quầy tạp hoá. I want to go to the newspaper stand. Ich will zum Kiosk.
053
Tôi muốn vào quầy tạp hoá để mua một tờ báo. I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen.
059
Tôi viết đơn thuốc cho bạn mua ở hiệu / quầy thuốc. I am giving you a prescription for the pharmacy. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.
060
Nhưng mà Ông ấy không bị lạnh cóng. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht.
061
Cước phí / Bưu phí sang Mỹ bao nhiêu tiền? How much is the postage to America? Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
061
Bao nhiêu lâu mới đến? How long will it take to get there? Wie lange dauert es, bis es ankommt?
062
Tiền đã đến chưa? Has the money arrived? Ist das Geld angekommen?
067
Chưa, cuối tuần cơ. No, only on the weekend. Nein, erst am Wochenende.
068
Tôi không tìm thấy chìa khoá của tôi. I can’t find my key. Ich finde meinen Schlüssel nicht.
068
Tôi không tìm thấy vé xe của tôi. I can’t find my ticket. Ich finde meine Fahrkarte nicht.
068
Bạn đã tìm thấy chìa khóa của bạn chưa? Have you found your key? Hast du deinen Schlüssel gefunden?
068
Bạn đã tìm thấy vé xe của bạn chưa? Have you found your ticket? Hast du deine Fahrkarte gefunden?
069
Kính của anh ấy ở đâu? Where has he left his glasses? Wo hat er denn seine Brille?
069
Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Where is his passport then? Wo hat er denn seinen Pass?
069
Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. The children cannot find their parents. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
073
Bạn muốn ở lại đến mai không? Do you want to stay till tomorrow? Wollen Sie bis morgen bleiben?
073
Bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không? Do you want to pay the bill only tomorrow? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen?
073
Các bạn muốn đi nhảy không? Do you want to go to the disco? Wollt ihr in die Disko?
074
Bạn phải đến đúng giờ. You must be punctual. Du musst pünktlich sein.
083
Lấy to take nehmen
084
Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Did he find the way? He could not find the way. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden.
084
Tại sao bạn đã không tìm được đường? Why could you not find the way? Warum konntest du den Weg nicht finden?
084
Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. I could not find the way because I had no city map. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte.
087
Bạn đã tìm thấy đường như thế nào? How did you find the way? Wie haben Sie den Weg gefunden?
087
Bạn đã được biết những gì? What did you come to know? Was haben Sie erfahren?
090
Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Were you allowed to take the dog into the hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen?
092
Bạn hãy sớm đến thăm lại chúng tôi! Do visit us again soon! Besuchen Sie uns bald wieder!
096
Chờ đến khi tạnh mưa. Wait until the rain stops. Warte, bis der Regen aufhört.
096
Chờ đến khi tôi xong. Wait until I’m finished. Warte, bis ich fertig bin.
096
Chờ đến khi anh ấy trở lại. Wait until he comes back. Warte, bis er zurückkommt.
096
Tôi chờ đến khi tóc của tôi khô. I’ll wait until my hair is dry. Ich warte, bis meine Haare trocken sind.
096
Tôi chờ đến khi phim hết. I’ll wait until the film is over. Ich warte, bis der Film zu Ende ist.
096
Tôi chờ đến khi đèn xanh. I’ll wait until the traffic light is green. Ich warte, bis die Ampel grün ist.
096
Hãy sửa chữa lại mái nhà, trước khi mùa đông bắt đầu. Repair the roof before the winter begins. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt.
097
Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. I can’t smell anything when I have a cold. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe.
098
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi. I will stop working as soon as I am 60. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin.
098
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không tôi đã đến đúng giờ. I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen.
099
Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. Although she went to college, she can’t find a job. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat.
099
Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle.
GlossikaVieEng
DuolingoVieEng
LangmasterVieEng
CEFRFieldCategorySubcategoryEngVie
Oxford 3000VieEng
ABC_VD VieDeu
ABCCDGbPinDeu
随后到来 suíhòu dàolái kommen nach
收到一个包裹 shōu dào yí gè bāo guǒ ein Paket erhalten
可得到的 kě dé dào de verfügbar
感到高兴 gǎn dào gāo xìng sich freuen
感到无聊 gǎn dào wú liáo sich langweilen
感到惊奇 gǎn dào jīng qí sich wundern
这牵涉到我 zhè qiān shè dào wǒ es betrifft mich
提及某事, 提到某事 tíjí mǒushì, tídào mǒushì etwas erwähnen
可达到的 kě dádào de erreichbar
从一个枝头荡到另一个枝头 cóng yī gè zhītóu dàng dào lìng yī gè zhītóu sich von Ast zu Ast schwingen
可听到的 kě tīngdào de hörbar
把某物转录到MP3播放器上 bǎ mǒuwù zhuǎnlù dào MPsān bōfàngqì shàng etwas auf den MP3-Player überspielen
感到厌恶 gǎndào yànwù sich ekeln
ABC_VD SEN LektionVieDeu
Goethe-Institut Topic SubtopicDeuEng
Goethe-Institut SentenceskeyGerEngVie
Oxford TopicsTopSubtopicEng
Oxford Picture DictEngThemeCode
ExpertThemeDeuEngSubthemeLevel


8822 HSKBig5GbPinEngDeu
A + * * dao4 arrive/ reach/ go to/ leave for 1. ankommen, gelangen, eintreffen 2. nach..., sich (an einen Ort) begeben 3. bis, bis zu 4 aufmerksam, umsichtig 5. verbal +
A 從…到… + * * cong2 dao4 from … to … von...bis +
A 感到 + * * gan3dao4 feel/ sense/ think fühlen +
A 得到 + * * de2 dao4 get/ obtain/ gain/ receive bekommen +
A 遲到 + * * chi2dao4 be late sich verspäten +
A 遇到 + * * yu4dao4 meet with/ run into/ encounter stoßen auf,begegnen, treffen auf +
B 到處 + * * dao4chu4 at all places/ everywhere überall +
B 到達 + * * dao4da2 arrive/ reach/ get to ankommen, erreichen, +
B 到底 + * * dao4di3 ever/ indeed schliesslich und endlich +
B 到底 + * * dao4di3 ever/ indeed gründlich, völlig +
B 周到 + * * zhou1dao4 thoughtful/ considerate gedankenvoll, durchdacht, umsichtig +
B 遭到 + * * zao1dao4 suffer/ encounter/ meet with auf etwas stoßen, erleiden +
B 達到 + * * da2 dao4 achieve/ attain/ reach erreichen, anlangen +
B 直到 + * * zhi2dao4 until/ up to bis +
B 報到 + * * bao4 dao4 report for duty/ check in/ register sich anmelden, registrieren lassen +
B 接到 + * * jie1 dao4 receive empfangen (z.B einen Befehl, eine Antwort, Bewerbung, Mitteilung) +
C 到…為止 + 为止* * dao4 wei2zhi3 up to …/ up till …/ until … zu, bis zu +
C 等到 + * * deng3dao4 by the time/ when warten bis, bis zu der Zeit (wenn etwas fertig ist) +
D 到來 + * * dao4lai2 come ankommen, Ankunft +
D 到期 + * * dao4 qi1 mature/ expire ablaufen, fällig werden +
D 面面俱到 + * * mian4 mian4 ju4 dao4 reach every aspect of a matter keinen Aspekt außer Acht lassen, sich um alles kümmern wollen und sich auf nichts konzentrieren können +
D 歸根到底 + * * gui1 gen1 dao4 di3 at all time and place in der letzten Analyse +
D 恰到好處 + * * qia4 dao4 hao3 chu4 just right gerade richtig +
Oxford3000Ten
He is proud to have achieved his goal.
Er ist stolz darauf, sein Ziel erreicht zu haben.
Él está orgulloso de haber logrado su objetivo.
Il est fier d'avoir atteint son objectif.

Ele se orgulha de alcançar seu objetivo.
เขาภูมิใจที่ได้บรรลุเป้าหมายของเขา
Anh ta tự hào đã đạt được mục tiêu của mình.
他为实现他的目标感到自豪。
他為實現他的目標感到自豪。
I need to add these documents to my application.
Ich muss diese Dokumente zu meiner Bewerbung hinzufügen.
Necesito agregar estos documentos a mi aplicación.
J'ai besoin d'ajouter ces documents à mon application.

Preciso adicionar esses documentos à minha aplicação.
ฉันจำเป็นต้องเพิ่มเอกสารเหล่านี้ในใบสมัครของฉัน
Tôi cần thêm các tài liệu này vào đơn đăng ký của tôi.
我需要将这些文档添加到我的应用程序中。
我需要將這些文檔添加到我的應用程序中。
I finally received an adequate answer to my question.
Ich habe endlich eine angemessene Antwort auf meine Frage erhalten.
Finalmente recibí una respuesta adecuada a mi pregunta.
J'ai finalement reçu une réponse adéquate à ma question.

Eu finalmente recebi uma resposta adequada à minha pergunta.
ในที่สุดฉันก็ได้รับคำตอบที่เพียงพอสำหรับคำถามของฉัน
Cuối cùng tôi đã nhận được một câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của tôi.
我终于收到了适合我的问题的答案。
我終於收到了適合我的問題的答案。
After he went to Vietnam, he became rich.
Nachdem er nach Vietnam gegangen war, wurde er reich.
Después de ir a Vietnam, se hizo rico.
Après être allé au Vietnam, il est devenu riche.

Depois que ele foi para o Vietnã, tornou-se rico.
หลังจากที่เขาไปเวียดนามเขาก็รวย
Sau khi về Việt Nam, ông trở nên giàu có.
到越南后,他变得富有。
到越南後,他變得富有。
I have attained all my aims.
Ich habe alle meine Ziele erreicht.
He alcanzado todos mis objetivos.
J'ai atteint tous mes objectifs.

Eu alcancei todos os meus objetivos.
ฉันบรรลุเป้าหมายทั้งหมดแล้ว
Tôi đã đạt được tất cả các mục tiêu của tôi.
我达到了我的所有目标。
我達到了我的所有目標。
I saw him walking along the street.
Ich sah ihn die Straße entlanggehen.
Lo vi caminando por la calle.
Je l'ai vu marcher dans la rue.

Eu o vi caminhar pela rua.
ฉันเห็นเขาเดินไปตามถนน
Tôi thấy anh ta đang đi dọc phố.
我看到他在街上散步。
我看到他在街上散步。
He has announced his arrival.
Er hat seine Ankunft angekündigt.
Él ha anunciado su llegada.
Il a annoncé son arrivée.

Ele anunciou sua chegada.
เขาได้ประกาศการมาถึงของเขา
Anh ấy đã thông báo sự xuất hiện của anh ấy.
他已经宣布他的到来。
他已經宣布他的到來。
The company anticipates sales growth in the upcoming year.
Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum.
La compañía anticipa el crecimiento de las ventas en el próximo año.
La société prévoit une croissance des ventes au cours de l'année à venir.

A empresa antecipa o crescimento das vendas no próximo ano.
บริษัท คาดว่ายอดขายจะเติบโตในปีที่กำลังจะมา
Công ty dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu trong năm tới.
该公司预计即将到来的一年销售额增长。
該公司預計即將到來的一年銷售額增長。
I was anxious because he came home late.
Ich war besorgt, weil er spät nach Hause kam.
Estaba ansioso porque llegó tarde a casa.
J'étais anxieux parce qu'il rentrait tard.

Estava ansiosa porque chegou em casa até tarde.
ฉันเป็นกังวลเพราะเขามาที่บ้านช้า
Tôi rất lo lắng vì anh ấy đã về muộn.
我很担心,因为他迟到了。
我很擔心,因為他遲到了。
I can’t smell anything when I have a cold.
Ich kann nichts riechen, wenn ich erkältet bin.
No puedo oler nada cuando tengo un resfriado.
Je ne peux rien sentir quand j'ai un rhume.

Não consigo cheirar nada quando tenho frio.
ฉันไม่รู้สึกอะไรเมื่อฉันรู้สึกหนาว
Tôi không thể ngửi bất cứ thứ gì khi tôi bị cảm.
感冒时我闻不到任何东西。
感冒時我聞不到任何東西。
Please notify me of your arrival.
Bitte teilen Sie mir Ihre Ankunft mit.
Por favor avísenme de su llegada.
S'il vous plaît informez-moi de votre arrivée.

Por favor, avise-me da sua chegada.
โปรดแจ้งให้ฉันทราบถึงการมาถึงของคุณ
Vui lòng thông báo cho tôi khi bạn đến.
请通知我你的到来。
請通知我你的到來。
She feels very ashamed.
Sie schämt sich sehr.
Ella se siente muy avergonzada.
Elle a très honte.

Ela está muito envergonhada.
เธอรู้สึกอายมาก
Cô cảm thấy rất xấu hổ.
她感到非常惭愧。
她感到非常慚愧。
He moved the table aside.
Er schob den Tisch zur Seite.
Él movió la mesa a un lado.
Il a déplacé la table de côté.

Ele moveu a mesa de lado.
เขาย้ายโต๊ะไปข้างๆ
Anh đưa bàn sang một bên.
他把桌子挪到一边。
他把桌子挪到一邊。
The assistant went back to the office to get the file.
Der Assistent ging zurück ins Büro, um die Akte zu holen.
El asistente regresó a la oficina para obtener el archivo.
L'assistant est retourné au bureau pour obtenir le dossier.

O assistente voltou ao escritório para obter o arquivo.
ผู้ช่วยกลับไปที่ออฟฟิศเพื่อขอไฟล์
Trợ lý quay trở lại văn phòng để lấy hồ sơ.
助理回到办公室拿到文件。
助理回到辦公室拿到文件。
She receives an average salary.
Sie erhält ein durchschnittliches Gehalt.
Ella recibe un salario promedio.
Elle reçoit un salaire moyen.

Ela recebe um salário médio.
เธอได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ย
Cô ấy nhận được mức lương trung bình.
她收到平均工资。
她收到平均工資。
I was late because there was a traffic jam.
Ich war spät dran, weil es einen Stau gab.
Llegué tarde porque había un atasco de tráfico.
J'étais en retard parce qu'il y avait un embouteillage.

Eu estava atrasado porque havia um engarrafamento.
ฉันมาสายเพราะมีการจราจรติดขัด
Tôi đã trễ vì đã có một ách tắc giao thông.
因为交通堵塞,我迟到了。
因為交通堵塞,我遲到了。
I read this book from beginning to end.
Ich lese dieses Buch von Anfang bis Ende.
Leí este libro de principio a fin.
J'ai lu ce livre du début à la fin.

Eu li este livro do começo ao fim.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ
Tôi đọc cuốn sách này từ đầu đến cuối.
我从头到尾阅读这本书。
我從頭到尾閱讀這本書。
The thermometer has dropped below zero.
Das Thermometer ist unter Null gefallen.
El termómetro ha caído por debajo de cero.
Le thermomètre est tombé en dessous de zéro.

O termómetro caiu abaixo de zero.
เครื่องวัดอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์
Nhiệt kế đã giảm xuống dưới không.
温度计已经降到零度以下。
溫度計已經降到零度以下。
He could not feel the ground beneath his feet.
Er konnte den Boden unter seinen Füßen nicht fühlen.
No podía sentir el suelo debajo de sus pies.
Il ne pouvait pas sentir le sol sous ses pieds.

Não podia sentir o chão debaixo de seus pés.
เขาไม่รู้สึกพื้นใต้เท้า
Anh không thể cảm nhận được mặt đất dưới chân anh.
他无法感觉到脚下的地面。
他無法感覺到腳下的地面。
The blood samples are sent to the laboratory for analysis.
Die Blutproben werden zur Analyse an das Labor geschickt.
Las muestras de sangre se envían al laboratorio para su análisis.
Les échantillons de sang sont envoyés au laboratoire pour analyse.

As amostras de sangue são enviadas ao laboratório para análise.
ตัวอย่างเลือดจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์
Các mẫu máu được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích.
血样送到实验室进行分析。
血樣送到實驗室進行分析。
Everyone heard the bomb explode.
Jeder hörte die Bombe explodieren.
Todo el mundo oyó explotar la bomba.
Tout le monde a entendu l'explosion de la bombe.

Todos ouviram a explosão da bomba.
ทุกคนได้ยินเสียงระเบิด
Mọi người đều nghe thấy quả bom phát nổ.
每个人都听到炸弹爆炸。
每個人都聽到炸彈爆炸。
His breath smelt of garlic.
Sein Atem roch nach Knoblauch.
Su aliento olía a ajo.
Son haleine sentait l'ail.

Sua respiração cheirava a alho.
ลมหายใจของเขาได้กลิ่นกระเทียม
Hơi thở của anh tỏa tỏi.
他的呼气闻到了大蒜的味道。
他的呼氣聞到了大蒜的味道。
The girl's brilliant response baffled the teacher.
Die brillante Antwort des Mädchens verblüffte den Lehrer.
La brillante respuesta de la niña desconcertó al maestro.
La brillante réponse de la jeune fille a déconcerté l'enseignant.

A brilhante resposta da menina perplexa o professor.
การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมของผู้หญิงทำให้งงงวยครู
Phản ứng rực rỡ của cô gái khiến người giáo bối rối.
这位女孩的杰出回应让老师感到困惑。
這位女孩的傑出回應讓老師感到困惑。
Have you found a buyer for your house?
Haben Sie einen Käufer für Ihr Haus gefunden?
¿Has encontrado un comprador para tu casa?
Avez-vous trouvé un acheteur pour votre maison?

Você encontrou um comprador para sua casa?
คุณพบผู้ซื้อบ้านของคุณหรือไม่?
Bạn đã tìm thấy một người mua nhà của bạn?
你找到了你家的买主吗?
你找到了你家的買主嗎?
A long cable connects the monitor to the computer.
Ein langes Kabel verbindet den Monitor mit dem Computer.
Un cable largo conecta el monitor a la computadora.
Un long câble relie le moniteur à l'ordinateur.

Um cabo longo conecta o monitor ao computador.
สายยาวเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับคอมพิวเตอร์
Một cáp dài kết nối màn hình với máy tính.
长电缆将显示器连接到电脑。
長電纜將顯示器連接到電腦。
The cat that I saw was white.
Die Katze, die ich sah, war weiß.
El gato que vi era blanco.
Le chat que j'ai vu était blanc.

O gato que eu vi era branco.
แมวที่ฉันเห็นเป็นสีขาว
Con mèo mà tôi thấy là da trắng.
我看到的猫是白色的。
我看到的貓是白色的。
She threw her coat carelessly onto the chair.
Sie warf ihren Mantel sorglos auf den Stuhl.
Ella arrojó su abrigo descuidadamente sobre la silla.
Elle jeta négligemment son manteau sur la chaise.

Ela jogou o casaco sem cuidado na cadeira.
เธอโยนเสื้อคลุมของเธอลงบนเก้าอี้อย่างไม่ระมัดระวัง
Cô ném một cách vô cớ áo lên ghế.
她不小心把衣服扔到椅子上。
她不小心把衣服扔到椅子上。
I have learned a lot about various substances in chemistry.
Ich habe viel über verschiedene Substanzen in der Chemie gelernt.
Aprendí mucho sobre diversas sustancias en química.
J'ai beaucoup appris sur diverses substances en chimie.

Aprendi muito sobre várias substâncias em química.
ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆมากมาย
Tôi đã học được rất nhiều về các chất khác nhau trong hóa học.
我学到了很多关于化学中的各种物质。
我學到了很多關於化學中的各種物質。
The water is so clear that I can see the ocean floor.
Das Wasser ist so klar, dass ich den Meeresboden sehen kann.
El agua es tan clara que puedo ver el fondo del océano.
L'eau est si claire que je peux voir le fond de l'océan.

A água é tão clara que posso ver o oceano.
น้ำใสมากจนมองเห็นพื้นมหาสมุทรได้
Nước như vậy là rõ ràng rằng tôi có thể nhìn thấy đại dương.
水很清澈,我可以看到海底。
水很清澈,我可以看到海底。
The clerks at the ministry work from nine to five.
Die Angestellten im Ministerium arbeiten von neun bis fünf.
Los empleados del ministerio trabajan de nueve a cinco.
Les employés du ministère travaillent de neuf heures à cinq heures.

Os funcionários do ministério trabalham de nove para cinco.
เสมียนที่กระทรวงทำงานตั้งแต่เก้าถึงห้า
Các nhân viên làm việc từ 9 đến 5 người.
该部的职员从九点到五点工作。
該部的職員從九點到五點工作。
The actress heard the click of a camera and smiled.
Die Schauspielerin hörte das Klicken einer Kamera und lächelte.
La actriz escuchó el clic de una cámara y sonrió.
L'actrice a entendu le déclic d'une caméra et a souri.

A atriz ouviu o clique de uma câmera e sorriu.
นักแสดงหญิงได้ยินเสียงคลิกกล้องและยิ้ม
Nữ diễn viên nghe thấy tiếng bấm máy và mỉm cười.
女演员听到了一个相机的点击,并微笑。
女演員聽到了一個相機的點擊,並微笑。
The question of the future of this club concerns all of us.
Die Frage nach der Zukunft dieses Clubs betrifft uns alle.
La cuestión del futuro de este club nos concierne a todos.
La question de l'avenir de ce club nous concerne tous.

A questão do futuro deste clube diz respeito a todos nós.
คำถามเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจ
Câu hỏi về tương lai của câu lạc bộ này liên quan đến tất cả chúng ta.
这个俱乐部的未来问题关系到我们所有人。
這個俱樂部的未來問題關係到我們所有人。
They refused to release their hostages unless certain conditions were met.
Sie weigerten sich, ihre Geiseln freizulassen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt waren.
Se negaron a liberar a sus rehenes a menos que se cumplieran ciertas condiciones.
Ils ont refusé de libérer leurs otages à moins que certaines conditions ne soient remplies.

Eles recusaram-se a liberar seus reféns, a menos que certas condições fossem atendidas.
พวกเขาปฏิเสธที่จะปล่อยตัวตัวประกันของพวกเขาเว้นแต่เงื่อนไขบางอย่างได้รับการตอบสนอง
Họ đã từ chối thả con tin của họ trừ khi những điều kiện nhất định đã được đáp ứng.
除非某些条件得到满足,否则他们拒绝释放他们的人质。
除非某些條件得到滿足,否則他們拒絕釋放他們的人質。
The speaker at the conference talked about sustainability.
Der Vortragende auf der Konferenz sprach über Nachhaltigkeit.
El orador en la conferencia habló sobre sostenibilidad.
L'orateur à la conférence a parlé de durabilité.

O palestrante da conferência falou sobre sustentabilidade.
วิทยากรบรรยายในเรื่องความยั่งยืน
Người nói tại hội nghị đã nói về sự bền vững.
会议发言人谈到可持续性。
會議發言人談到可持續性。
I forgot to connect the printer to the computer.
Ich habe vergessen, den Drucker an den Computer anzuschließen.
Olvidé conectar la impresora a la computadora.
J'ai oublié de connecter l'imprimante à l'ordinateur.

Esqueci de conectar a impressora ao computador.
ฉันลืมเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
Tôi quên kết nối máy in với máy tính.
我忘了将打印机连接到电脑。
我忘了將打印機連接到電腦。
When it comes to parenting, it is important to be consistent.
Wenn es um Elternschaft geht, ist es wichtig, konsequent zu sein.
Cuando se trata de ser padres, es importante ser consecuente.
Quand il s'agit de la parentalité, il est important d'être cohérent.

Quando se trata de pais, é importante ser consistente.
เมื่อพูดถึงการเลี้ยงดูบุตรสิ่งสำคัญคือต้องสอดคล้องกัน
Khi nói đến việc nuôi dạy con cái, điều quan trọng là phải nhất quán.
谈到养育时,重要的是保持一致。
談到養育時,重要的是保持一致。
Consumers are satisfied with the new product.
Die Verbraucher sind mit dem neuen Produkt zufrieden.
Los consumidores están satisfechos con el nuevo producto.
Les consommateurs sont satisfaits du nouveau produit.

Os consumidores estão satisfeitos com o novo produto.
ผู้บริโภคพอใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่
Người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm mới.
消费者对新产品感到满意。
消費者對新產品感到滿意。
I opened the door just a crack to see better.
Ich öffnete die Tür nur einen Spalt, um besser zu sehen.
Abrí la puerta solo un poco para ver mejor.
J'ai ouvert la porte juste une fissure pour mieux voir.

Abri a porta apenas um crack para ver melhor.
ฉันเปิดประตูเพียงแตกเพื่อดูดีขึ้น
Tôi mở cửa chỉ là một vết nứt để xem tốt hơn.
我打开门只是一个裂缝,看到更好。
我打開門只是一個裂縫,看到更好。
The cars were only slightly damaged after the crash.
Die Autos wurden nach dem Unfall nur leicht beschädigt.
Los autos fueron dañados levemente luego del choque.
Les voitures ont été légèrement endommagées après l'accident.

Os carros foram ligeiramente danificados após o acidente.
รถคันนี้ได้รับความเสียหายเล็กน้อยหลังเกิดอุบัติเหตุ
Những chiếc xe hơi chỉ bị hư hỏng nhẹ sau vụ tai nạn.
事故发生后,汽车只受到轻微的损坏。
事故發生後,汽車只受到輕微的損壞。
The thief was punished for his crime.
Der Dieb wurde für sein Verbrechen bestraft.
El ladrón fue castigado por su crimen.
Le voleur a été puni pour son crime.

O ladrão foi punido por seu crime.
โจรถูกลงโทษด้วยความผิดของเขา
Tên trộm đã bị trừng phạt vì tội ác của mình.
小偷因他的罪行受到惩罚。
小偷因他的罪行受到懲罰。
I heard a loud cry.
Ich hörte einen lauten Schrei.
Escuché un fuerte grito.
J'ai entendu un grand cri.

Ouvi um grito alto.
ฉันได้ยินเสียงดัง
Tôi nghe một tiếng lớn.
我听到一声巨响。
我聽到一聲巨響。
Having paid off the debt, I felt a sense of relief.
Nachdem ich die Schulden beglichen hatte, fühlte ich Erleichterung.
Después de pagar la deuda, sentí una sensación de alivio.
Ayant remboursé la dette, j'ai ressenti un soulagement.

Tendo pago a dívida, senti uma sensação de alívio.
หลังจากจ่ายเงินแล้วผมรู้สึกโล่งใจ
Sau khi trả nợ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
偿还债务后,我感到一种安慰。
償還債務後,我感到一種安慰。
Everyone deserves a decent pension.
Jeder verdient eine anständige Rente.
Todos merecen una pensión decente.
Tout le monde mérite une pension décente.

Todo mundo merece uma pensão decente.
ทุกคนสมควรได้รับเงินบำนาญที่ดี
Mọi người xứng đáng được hưởng một khoản tiền hưu bổng.
每个人都应该得到体面的退休金。
每個人都應該得到體面的退休金。
The delivery arrived on time.
Die Lieferung kam pünktlich an.
La entrega llegó a tiempo.
La livraison est arrivée à l'heure.

A entrega chegou a tempo.
การจัดส่งถึงเวลา
Việc giao hàng đến đúng giờ.
交货准时到达。
交貨準時到達。
People suffering from depression can find help in therapy.
Menschen mit Depressionen können Hilfe in der Therapie finden.
Las personas que sufren de depresión pueden encontrar ayuda en la terapia.
Les personnes souffrant de dépression peuvent trouver de l'aide en thérapie.

Pessoas que sofrem de depressão podem encontrar ajuda na terapia.
ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าสามารถหาวิธีใช้ในการบำบัดได้
Những người bị chứng trầm cảm có thể tìm được trợ giúp trong điều trị.
患有抑郁症的人可以在治疗中找到帮助。
患有抑鬱症的人可以在治療中找到幫助。
You can find detailed information in the handbook.
Sie finden detaillierte Informationen im Handbuch.
Puede encontrar información detallada en el manual.
Vous pouvez trouver des informations détaillées dans le manuel.

Você pode encontrar informações detalhadas no manual.
คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือ
Bạn có thể tìm thông tin chi tiết trong sổ tay.
您可以在手册中找到详细信息。
您可以在手冊中找到詳細信息。
I cannot detect any error.
Ich kann keinen Fehler feststellen.
No puedo detectar ningún error.
Je ne peux pas détecter d'erreur.

Não consigo detectar nenhum erro.
ฉันไม่สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดใด ๆ
Tôi không thể phát hiện bất kỳ lỗi.
我无法检测到任何错误。
我無法檢測到任何錯誤。
She was proud to have solved the difficult problem.
Sie war stolz darauf, das schwierige Problem gelöst zu haben.
Estaba orgullosa de haber resuelto el problema difícil.
Elle était fière d'avoir résolu le problème difficile.

Ela estava orgulhosa por ter resolvido o difícil problema.
เธอภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาที่ยากลำบาก
Cô tự hào đã giải quyết được vấn đề khó khăn.
她为解决这个难题感到自豪。
她為解決這個難題感到自豪。
The director asked me into his office to discuss my project.
Der Direktor hat mich in sein Büro gebeten, um über mein Projekt zu sprechen.
El director me invitó a su oficina a hablar sobre mi proyecto.
Le directeur m'a demandé dans son bureau de discuter de mon projet.

O diretor me convidou para o escritório dele para discutir meu projeto.
ผู้อำนวยการถามฉันเข้าไปในห้องทำงานของเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการของฉัน
Đạo diễn hỏi tôi vào văn phòng của ông để thảo luận về dự án của tôi.
导演让我到他的办公室讨论我的项目。
導演讓我到他的辦公室討論我的項目。
After a short dispute, we found a compromise.
Nach einem kurzen Streit haben wir einen Kompromiss gefunden.
Después de una breve disputa, encontramos un compromiso.
Après une courte dispute, nous avons trouvé un compromis.

Após uma pequena disputa, encontramos um compromisso.
หลังจากข้อพิพาทสั้น ๆ เราพบว่ามีการประนีประนอม
Sau một tranh chấp ngắn, chúng tôi đã tìm ra một thỏa hiệp.
经过短暂的争议后,我们找到了妥协。
經過短暫的爭執後,我們找到了妥協。
I hear the distant sound of church bells.
Ich höre das ferne Geräusch von Kirchenglocken.
Escucho el sonido distante de las campanas de las iglesias.
J'entends le son lointain des cloches de l'église.

Eu ouço o som distante dos sinos da igreja.
ฉันได้ยินเสียงระฆังของโบสถ์ที่ห่างไกล
Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ xa xôi.
我听到教堂钟声的远处传来的声音。
我聽到教堂鐘聲的遠處傳來的聲音。
The payment is due next week.
Die Zahlung ist nächste Woche fällig.
El pago vence la próxima semana.
Le paiement est dû la semaine prochaine.

O pagamento é devido na próxima semana.
การชำระเงินจะครบกำหนดในสัปดาห์หน้า
Việc thanh toán sẽ đến vào tuần tới.
付款将于下周到期。
付款將於下周到期。
With an embarrassed smile, I listened to the praise.
Mit einem verlegenen Lächeln hörte ich dem Lob zu.
Con una sonrisa avergonzada, escuché los elogios.
Avec un sourire embarrassé, j'ai écouté les éloges.

Com um sorriso embaraçado, ouvi os elogios.
ด้วยรอยยิ้มอายฉันได้ฟังคำชม
Với một nụ cười xấu hổ, tôi đã lắng nghe những lời khen ngợi.
带着尴尬的笑容,我听到了赞美。
帶著尷尬的笑容,我聽到了讚美。
I had a strange encounter at work today.
Ich hatte heute eine seltsame Begegnung bei der Arbeit.
Tuve un extraño encuentro en el trabajo hoy.
J'ai eu une étrange rencontre au travail aujourd'hui.

Tive um encontro estranho no trabalho hoje.
วันนี้ฉันเจอกับงานแปลกใหม่
Tôi đã có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong công việc ngày hôm nay.
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
今天我在工作中遇到了一次奇怪的遭遇。
After the fire there was soot everywhere.
Nach dem Feuer war überall Ruß.
Después del incendio, había hollín en todas partes.
Après l'incendie, il y avait de la suie partout.

Após o incêndio, havia fuligem em todos os lugares.
หลังจากเกิดไฟไหม้แล้วก็มีเขม่าอยู่ทุกหนทุกแห่ง
Sau khi ngọn lửa bốc lên khắp nơi.
在大火之后,到处都是煤烟。
在大火之後,到處都是煤煙。
I have a really good excuse for why I'm late.
Ich habe eine wirklich gute Ausrede dafür, warum ich zu spät komme.
Tengo una muy buena excusa de por qué llego tarde.
J'ai une très bonne excuse pour pourquoi je suis en retard.

Tenho uma ótima desculpa para por que estou atrasado.
ฉันมีข้ออ้างที่ดีจริงๆสำหรับเหตุผลที่ฉันมาสาย
Tôi có một lý do thực sự tốt cho lý do tại sao tôi trễ.
我有一个很好的借口,为什么我迟到了。
我有一個很好的藉口,為什麼我遲到了。
The new information must be added to the existing data.
Die neuen Informationen müssen zu den vorhandenen Daten hinzugefügt werden.
La nueva información debe agregarse a los datos existentes.
Les nouvelles informations doivent être ajoutées aux données existantes.

As novas informações devem ser adicionadas aos dados existentes.
ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในข้อมูลที่มีอยู่
Thông tin mới phải được thêm vào dữ liệu hiện có.
新信息必须添加到现有数据中。
新信息必須添加到現有數據中。
Scientists look for an explanation for something they have observed.
Wissenschaftler suchen nach einer Erklärung für etwas, das sie beobachtet haben.
Los científicos buscan una explicación para algo que han observado.
Les scientifiques cherchent une explication pour quelque chose qu'ils ont observé.

Os cientistas procuram uma explicação para algo que eles observaram.
นักวิทยาศาสตร์มองหาคำอธิบายสำหรับสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็น
Các nhà khoa học tìm kiếm một lời giải thích cho một cái gì đó họ đã quan sát được.
科学家寻找他们观察到的东西的解释。
科學家尋找他們觀察到的東西的解釋。
He was extremely happy about the positive answer.
Er war sehr glücklich über die positive Antwort.
Estaba extremadamente feliz con la respuesta positiva.
Il était extrêmement heureux de la réponse positive.

Ele ficou extremamente feliz com a resposta positiva.
เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำตอบในทางบวก
Anh ấy rất hạnh phúc với câu trả lời tích cực.
他对这个肯定的答案感到非常高兴。
他對這個肯定的答案感到非常高興
The play received excellent feedback.
Das Stück erhielt ein ausgezeichnetes Feedback.
La obra recibió excelentes comentarios.
Le jeu a reçu d'excellents commentaires.

A peça recebeu excelente feedback.
การเล่นได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
Vở kịch nhận được phản hồi tuyệt vời.
这出戏得到了很好的反馈。
這齣戲得到了很好的反饋。
I can feel the warm sun on my skin.
Ich kann die warme Sonne auf meiner Haut spüren.
Puedo sentir el cálido sol sobre mi piel.
Je peux sentir le soleil chaud sur ma peau.

Eu posso sentir o sol quente na minha pele.
ฉันรู้สึกได้ถึงดวงอาทิตย์ที่อบอุ่นบนผิวของฉัน
Tôi có thể cảm nhận được làn da ấm áp trên da tôi.
我可以感受到我皮肤上温暖的阳光。
我可以感受到我皮膚上溫暖的陽光。
he has found a very charming new fellow.
Er hat einen sehr charmanten neuen Gefährten gefunden.
él ha encontrado un nuevo compañero muy encantador.
il a trouvé un nouveau camarade charmant.

Ele encontrou um novo companheiro muito charmoso.
เขาได้พบเพื่อนใหม่ที่มีเสน่ห์มาก
anh đã tìm thấy một người bạn mới duyên dáng.
他找到了一个非常有魅力的新人。
他找到了一個非常有魅力的新人。
The files on the computer are saved into folders.
Die Dateien auf dem Computer werden in Ordnern gespeichert.
Los archivos en la computadora se guardan en carpetas.
Les fichiers sur l'ordinateur sont enregistrés dans des dossiers.

Os arquivos no computador são salvos em pastas.
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์จะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์
Các tệp trên máy tính được lưu vào thư mục.
计算机上的文件被保存到文件夹中。
計算機上的文件被保存到文件夾中。
We bargained a little and finally got the old table at a fair price.
Wir haben ein wenig verhandelt und endlich den alten Tisch zu einem fairen Preis bekommen.
Negociamos un poco y finalmente conseguimos la mesa vieja a un precio justo.
Nous avons négocié un peu et finalement obtenu l'ancienne table à un prix équitable.

Nós negociamos um pouco e finalmente conseguimos a mesa antiga a um preço justo.
เราเจรจาต่อรองกันไปเล็กน้อยและในที่สุดก็มีโต๊ะเก่าในราคาที่ยุติธรรม
Chúng tôi mặc cả một ít và cuối cùng đã có bảng cũ ở một mức giá hợp lý.
我们讨论了一下,最终以合理的价格买到了旧桌子。
我們討論了一下,最終以合理的價格買到了舊桌子。
He always finds a way to surprise me.
Er findet immer einen Weg, mich zu überraschen.
Él siempre encuentra una manera de sorprenderme.
Il trouve toujours un moyen de me surprendre.

Ele sempre encontra uma maneira de me surpreender.
เขามักจะหาทางทำให้ฉันประหลาดใจ
Anh ấy luôn tìm ra cách để làm tôi ngạc nhiên.
他总是找到让我感到惊讶的方法。
他總是找到讓我感到驚訝的方法。
Firstly, I have to get a new visa.
Als Erstes muss ich ein neues Visum bekommen.
En primer lugar, tengo que obtener una nueva visa.
Premièrement, je dois obtenir un nouveau visa.

Em primeiro lugar, tenho que obter um novo visto.
ประการแรกฉันต้องได้รับวีซ่าใหม่
Thứ nhất, tôi phải có thị thực mới.
首先,我必须得到一个新的签证。
首先,我必須得到一個新的簽證。
I met some nice folk at the party.
Ich habe ein paar nette Leute auf der Party getroffen.
Conocí a mucha gente agradable en la fiesta.
J'ai rencontré des gens sympas à la fête.

Conheci um bom pessoal na festa.
ฉันพบคนดีๆในงานปาร์ตี้
Tôi đã gặp một số folks tốt đẹp tại bữa tiệc.
我在聚会上遇到了一些好人。
我在聚會上遇到了一些好人。
When she drove through the countryside, she felt free.
Als sie durch die Landschaft fuhr, fühlte sie sich frei.
Cuando conducía por el campo, se sintió libre.
Quand elle a traversé la campagne, elle s'est sentie libre.

Quando ela atravessou o campo, sentiu-se livre.
เมื่อเธอขับรถผ่านชนบทเธอรู้สึกเป็นอิสระ
Khi cô lái xe qua vùng nông thôn, cô cảm thấy tự do.
当她开车穿过乡村时,她感到自由了。
當她開車穿過鄉村時,她感到自由了。
I will take the freeway in order to get to my destination faster.
Ich werde die Autobahn nehmen, um schneller an mein Ziel zu kommen.
Tomaré la autopista para llegar más rápido a mi destino.
Je prendrai l'autoroute pour arriver à destination plus rapidement.

Vou pegar a rodovia para chegar mais rápido ao meu destino.
ฉันจะไปทางด่วนเพื่อไปยังปลายทางของฉันได้เร็วขึ้น
Tôi sẽ đi theo đường cao tốc để đến đích nhanh hơn.
我会乘坐高速公路,以便更快到达目的地。
我會乘坐高速公路,以便更快到達目的地。
I met many friendly people on the way.
Ich habe viele freundliche Leute auf dem Weg getroffen.
Conocí a mucha gente amable en el camino.
J'ai rencontré beaucoup de gens sympathiques sur le chemin.

Conheci muitas pessoas amigáveis ​​no caminho.
ฉันเจอคนที่เป็นมิตรมากมายระหว่างทาง
Tôi đã gặp nhiều người thân thiện trên đường đi.
我在路上遇到了很多友善的人。
我在路上遇到了很多友善的人。
I got an email from my friend.
Ich habe eine E-Mail von meinem Freund bekommen.
Recibí un correo electrónico de mi amigo.
J'ai reçu un email de mon ami.

Recebi um e-mail do meu amigo.
ฉันได้รับอีเมลจากเพื่อนของฉัน
Tôi nhận được email từ bạn tôi.
我收到了我的朋友发来的电子邮件。
我收到了我的朋友發來的電子郵件。
Each boy gets a piece of cake.
Jeder Junge bekommt ein Stück Kuchen.
Cada niño recibe un pedazo de pastel.
Chaque garçon reçoit un morceau de gâteau.

Cada garoto recebe um pedaço de bolo.
เด็กแต่ละคนได้รับชิ้นส่วนของเค้ก
Mỗi cậu bé lấy một miếng bánh.
每个男孩都得到一块蛋糕。
每個男孩都得到一塊蛋糕。
All our family came to Grandad's eightieth birthday party.
All unsere Familie kam zu Großvaters achtzigster Geburtstagsfeier.
Toda nuestra familia vino a la fiesta de cumpleaños número ochenta del abuelo.
Toute notre famille est venue à la fête du quatre-vingtième anniversaire de grand-père.

Toda a nossa família chegou à festa do aniversário de oitavo aniversário do avô.
ทุกคนในครอบครัวมางานเลี้ยงวันเกิดครบรอบปีที่สิบแปดของปู่
Cả gia đình chúng tôi đều đến bữa tiệc sinh nhật thứ tám mươi của ông nội.
我们全家都来到爷爷的八十岁生日派对。
我們全家都來到爺爺的八十歲生日派對。
In this game, you must feel an object and guess what it is.
In diesem Spiel musst du ein Objekt fühlen und raten, was es ist.
En este juego, debes sentir un objeto y adivinar de qué se trata.
Dans ce jeu, vous devez sentir un objet et deviner de quoi il s'agit.

Neste jogo, você deve sentir um objeto e adivinhar o que é.
ในเกมนี้คุณต้องรู้สึกวัตถุและคาดเดาสิ่งที่เป็น
Trong trò chơi này, bạn phải cảm thấy một vật và đoán nó là gì.
在这个游戏中,你必须感觉到一个物体,并猜测它是什么。
在這個遊戲中,你必須感覺到一個物體,並猜測它是什麼。
He has no reason to feel guilty.
Er hat keinen Grund, sich schuldig zu fühlen.
Él no tiene razón para sentirse culpable.
Il n'a aucune raison de se sentir coupable.

Ele não tem motivos para se sentir culpado.
เขาไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกผิด
Anh ta không có lý do để cảm thấy có lỗi.
他没有理由感到内疚。
他沒有理由感到內疚。
I hate being late.
Ich hasse es, zu spät zu kommen.
Odio llegar tarde.
Je déteste être en retard.

Odeio ser tarde.
ฉันเกลียดการมาสาย
Tôi ghét bị trễ.
我讨厌迟到。
我討厭遲到。
He cannot hear her because she speaks too quietly.
Er kann sie nicht hören, weil sie zu leise spricht.
Él no puede oírla porque ella habla en voz muy baja.
Il ne peut pas l'entendre parce qu'elle parle trop doucement.

Ele não consegue ouvi-la porque fala muito calmamente.
เขาไม่ได้ยินเสียงเธอเพราะเธอพูดอย่างเงียบเชียบ
Anh ta không thể nghe thấy cô ấy vì cô ấy nói quá lặng lẽ.
他听不到她,因为她说话太安静。
他聽不到她,因為她說話太安靜。
Hi! Nice to see you!
Hallo! Schön dich zu sehen!
¡Hola! ¡Me alegro de verte!
Salut! Ravi de vous voir!

Oi! É bom te ver!
Hi! ดีใจที่ได้พบคุณ!
Chào! Rất vui được gặp bạn!
嗨!很高兴见到你!
嗨!很高興見到你!
If you do not pay attention, you might hurt your fingers.
Wenn Sie nicht aufpassen, verletzen Sie möglicherweise Ihre Finger.
Si no le prestas atención, podrías lastimarte los dedos.
Si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous blesser les doigts.

Se você não prestar atenção, pode machucar os dedos.
ถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณอาจทำร้ายนิ้วมือคุณ
Nếu bạn không chú ý, bạn có thể làm tổn thương các ngón tay của bạn.
如果你不注意,你可能会伤到你的手指。
如果你不注意,你可能會傷到你的手指。
The singer's impressive performance delighted the audience.
Die beeindruckende Aufführung des Sängers begeisterte das Publikum.
La actuación impresionante de la cantante deleitó a la audiencia.
La performance impressionnante du chanteur a ravi le public.

A impressionante performance do cantor encantou o público.
การแสดงที่น่าประทับใจของนักร้องทำให้ผู้ชมรู้สึกยินดีมาก
Sự trình diễn ấn tượng của ca sĩ đã làm hài lòng khán giả.
这位歌手的令人印象深刻的表演让观众感到高兴。
這位歌手的令人印象深刻的表演讓觀眾感到高興。
The initiative culminated in a global movement.
Die Initiative gipfelte in einer globalen Bewegung.
La iniciativa culminó en un movimiento global.
L'initiative a abouti à un mouvement mondial.

A iniciativa culminou em um movimento global.
ความคิดริเริ่มดังกล่าวเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวทั่วโลก
Sáng kiến ​​này đã lên đến đỉnh cao trong một phong trào toàn cầu.
该倡议在全球运动中达到高潮。
該倡議在全球運動中達到高潮。
The sailors were happy to see land again.
Die Seeleute waren froh, wieder Land zu sehen.
Los marineros estaban felices de ver tierra de nuevo.
Les marins étaient heureux de revoir la terre.

Os marinheiros ficaram felizes em ver a terra novamente.
ลูกเรือมีความสุขที่ได้เห็นแผ่นดินอีกครั้ง
Các thủy thủ vui vẻ nhìn thấy đất một lần nữa.
水手们很高兴再次看到土地。
水手們很高興再次看到土地。
I will arrive in the late morning or early afternoon.
Ich werde am späten Vormittag oder frühen Nachmittag ankommen.
Llegaré a última hora de la mañana o a principios de la tarde.
J'arriverai en fin de matinée ou en début d'après-midi.

Chegaremos no final da manhã ou no início da tarde.
ฉันจะมาถึงในตอนเช้าหรือช่วงบ่าย
Tôi sẽ đến vào cuối buổi sáng hoặc buổi chiều sớm.
我将在傍晚或下午早些时候到达。
我將在傍晚或下午早些時候到達。
I was able to locate the source of the noise.
Ich konnte die Quelle des Geräusches lokalisieren.
Pude localizar la fuente del ruido.
J'étais capable de localiser la source du bruit.

Eu consegui localizar a fonte do ruído.
ฉันสามารถหาแหล่งที่มาของเสียง
Tôi đã có thể xác định được nguồn gốc tiếng ồn.
我能够找到噪音的来源。
我能夠找到噪音的來源。
If I have no company in the evening, I feel lonely.
Wenn ich abends keine Gesellschaft habe, fühle ich mich einsam.
Si no tengo compañía en la noche, me siento solo.
Si je n'ai pas de compagnie le soir, je me sens seul.

Se eu não tiver companhia na noite, eu me sinto sozinho.
ถ้าฉันไม่มี บริษัท ในตอนเย็นฉันรู้สึกเหงา
Nếu tôi không có công ty vào buổi tối, tôi cảm thấy cô đơn.
如果我晚上没有公司,我感到孤独。
如果我晚上沒有公司,我感到孤獨。
The lorry transported the furniture to the furniture store.
Der Lastwagen transportierte die Möbel zum Möbelhaus.
El camión transportó los muebles a la tienda de muebles.
Le camion a transporté les meubles jusqu'au magasin de meubles.

O caminhão transportou os móveis para a loja de móveis.
รถบรรทุกส่งเฟอร์นิเจอร์ไปยังร้านเฟอร์นิเจอร์
Người chuyên chở đồ đạc vào cửa hàng đồ gỗ.
卡车将家具运送到家具店。
卡車將家具運送到家具店。
He finally found his lost keys.
Er fand schließlich seine verlorenen Schlüssel.
Finalmente encontró sus llaves perdidas.
Il a finalement trouvé ses clés perdues.

Ele finalmente encontrou suas chaves perdidas.
ในที่สุดเขาก็พบกุญแจหายไป
Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy chìa khóa đã mất.
他终于找到了他丢失的钥匙。
他終於找到了他丟失的鑰匙。
Luckily, we did not suffer any injury.
Zum Glück haben wir keine Verletzung erlitten.
Afortunadamente, no sufrimos ninguna lesión.
Heureusement, nous n'avons subi aucune blessure.

Felizmente, não sofremos nenhuma lesão.
โชคดีที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บ
May mắn thay, chúng tôi đã không bị thương tích nào.
幸运的是,我们没有受到任何伤害。
幸運的是,我們沒有受到任何傷害。
What time did the mail arrive this morning?
Um wie viel Uhr ist die Post heute Morgen eingetroffen?
¿A qué hora llegó el correo esta mañana?
À quelle heure le courrier est-il arrivé ce matin?

A que horas chegou o correio esta manhã?
จดหมายถึงเช้านี้มีกี่โมง?
Đã gửi thư đến sáng nay lúc nào?
这封邮件今天早上几点到达?
郵件今天早上幾點到達?
The writer mentions his teachers in his autobiography.
Der Schriftsteller erwähnt seine Lehrer in seiner Autobiographie.
El escritor menciona a sus maestros en su autobiografía.
L'auteur mentionne ses professeurs dans son autobiographie.

O escritor menciona seus professores em sua autobiografia.
นักเขียนกล่าวถึงครูของเขาในอัตชีวประวัติของเขา
Người viết đề cập đến các giáo viên của mình trong cuốn tự truyện của mình.
作者在他的自传中提到了他的老师。
作者在他的自傳中提到了他的老師。
I missed the train, so I arrived late at work
Ich habe den Zug verpasst, also kam ich zu spät zur Arbeit
Eché de menos el tren, así que llegué tarde al trabajo
J'ai raté le train, alors je suis arrivé en retard au travail

Perdi o trem, então cheguei atrasado no trabalho
ฉันพลาดรถไฟดังนั้นฉันถึงมาสายที่ทำงาน
Tôi bị mất xe, vì vậy tôi đến muộn ở nơi làm việc
我错过了火车,所以我迟到了工作
我錯過了火車,所以我遲到了工作
She saw that there was indeed a man immediately behind her. Moreover, he was observing her strangely.
Sie sah, dass hinter ihr tatsächlich ein Mann war. Außerdem beobachtete er sie seltsam.
Ella vio que efectivamente había un hombre inmediatamente detrás de ella. Además, la estaba observando de forma extraña.
Elle a vu qu'il y avait effectivement un homme immédiatement derrière elle. De plus, il l'observait étrangement.

Ela viu que havia um homem imediatamente atrás dela. Além disso, ele a observava estranhamente.
เธอเห็นว่ามีชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเธอ นอกจากนี้เขากำลังเฝ้าดูเธอแปลก ๆ
Cô thấy rằng thực sự có một người đàn ông ngay sau cô. Hơn nữa, anh ấy đang quan sát cô ấy kỳ lạ.
她看到身后立刻有一个男人。而且,他奇怪地观察着她。
她看到身後立刻有一個男人。而且,他奇怪地觀察著她。
In Egypt I saw a mummy.
In Ägypten sah ich eine Mumie.
En Egipto vi una momia.
En Egypte j'ai vu une momie.

No Egito, vi uma múmia.
ในอียิปต์ฉันเห็นมัมมี่
Ở Ai Cập tôi thấy một xác ướp.
在埃及,我看到了一个木乃伊。
在埃及,我看到了一個木乃伊。
When things go wrong, all of us naturally feel disappointed and frustrated.
Wenn etwas schief geht, fühlen wir uns alle natürlich enttäuscht und frustriert.
Cuando las cosas van mal, todos nosotros, naturalmente, nos sentimos decepcionados y frustrados.
Quand les choses vont mal, nous sommes tous naturellement déçus et frustrés.

Quando as coisas dão errado, todos nós, naturalmente, nos sentimos decepcionados e frustrados.
เมื่อสิ่งที่ผิดพลาดพวกเราทุกคนรู้สึกผิดหวังและผิดหวัง
Khi mọi việc trở nên sai lầm, tất cả chúng ta đều cảm thấy thất vọng và thất vọng.
当事情出错时,我们所有人自然会感到失望和沮丧。
當事情出錯時,我們所有人自然會感到失望和沮喪。
I received a written notice of the decision.
Ich habe eine schriftliche Benachrichtigung über die Entscheidung erhalten.
Recibí un aviso por escrito de la decisión.
J'ai reçu un avis écrit de la décision.

Recebi um aviso por escrito da decisão.
ฉันได้รับหนังสือแจ้งการตัดสินใจ
Tôi đã nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định.
我收到了书面的决定通知。
我收到了書面的決定通知。
Nowadays, important information is found on the internet.
Heutzutage werden wichtige Informationen im Internet gefunden.
Hoy en día, la información importante se encuentra en internet.
De nos jours, des informations importantes sont trouvées sur Internet.

Hoje em dia, informações importantes são encontradas na internet.
ปัจจุบันมีข้อมูลสำคัญที่พบในอินเทอร์เน็ต
Ngày nay, thông tin quan trọng được tìm thấy trên internet.
如今,重要的信息可以在互联网上找到。
現在,重要的信息可以在互聯網上找到。
The singer received numerous letters from fans.
Der Sänger erhielt zahlreiche Briefe von Fans.
El cantante recibió numerosas cartas de los fanáticos.
Le chanteur a reçu de nombreuses lettres de fans.

O cantor recebeu numerosas cartas dos fãs.
นักร้องได้รับจดหมายมากมายจากแฟน ๆ
Ca sĩ này đã nhận được rất nhiều lá thư từ người hâm mộ.
这位歌手收到了很多粉丝的来信。
這位歌手收到了很多粉絲的來信。
He has arrived late on several occasions.
Er ist mehrmals zu spät angekommen.
Ha llegado tarde en varias ocasiones.
Il est arrivé en retard à plusieurs reprises.

Chegou tarde em várias ocasiões.
เขามาถึงสายหลายต่อหลายครั้ง
Anh ấy đã đến muộn nhiều lần.
他迟到了好几次。
他遲到了好幾次。
The children count from one to ten.
Die Kinder zählen von eins bis zehn.
Los niños cuentan del uno al diez.
Les enfants comptent de un à dix.

As crianças contam de um a dez.
เด็กนับหนึ่งถึงสิบ
Trẻ em được tính từ một đến mười.
孩子们从一到十岁。
孩子們從一到十歲。
You had your chance, now we get ours.
Du hattest deine Chance, jetzt haben wir unsere.
Tuviste tu oportunidad, ahora tenemos la nuestra.
Vous avez eu votre chance, maintenant nous avons le nôtre.

Você teve sua chance, agora nós conseguimos o nosso.
คุณมีโอกาสของคุณตอนนี้เราได้รับของเรา
Bạn đã có cơ hội của bạn, bây giờ chúng tôi có được của chúng tôi.
你有机会,现在我们拿到了。
你有機會,現在我們拿到了。
The overall travel time to the USA is about eleven hours.
Die gesamte Reisezeit in die USA beträgt etwa elf Stunden.
El tiempo total de viaje a los Estados Unidos es de aproximadamente once horas.
Le temps de voyage global aux États-Unis est d'environ onze heures.

O tempo total de viagem para os EUA é cerca de onze horas.
ระยะเวลาในการเดินทางโดยรวมของสหรัฐอเมริกาคือประมาณ 11 ชั่วโมง
Thời gian đi du lịch chung đến Hoa Kỳ khoảng mười một giờ.
到美国的整体旅行时间大约是十一个小时。
到美國的整體旅行時間大約是十一個小時。
Payment is due at the end of the month.
Die Zahlung ist am Ende des Monats fällig.
El pago vence a fin de mes.
Le paiement est dû à la fin du mois.

O pagamento é devido no final do mês.
การชำระเงินจะครบกำหนดเมื่อสิ้นเดือน
Thanh toán sẽ đến hạn vào cuối tháng.
付款在月底到期。
付款在月底到期。
The pupil was praised for his good performance in school.
Der Schüler wurde für seine gute schulische Leistung gelobt.
El alumno fue elogiado por su buen desempeño en la escuela.
L'élève a été félicité pour sa bonne performance à l'école.

O aluno foi elogiado por seu bom desempenho na escola.
นักเรียนได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีในโรงเรียน
Học trò được khen ngợi về thành tích xuất sắc trong trường.
学生在学校表现出色,受到称赞。
學生在學校表現出色,受到稱讚。
He was shown a photocopy of the letter.
Ihm wurde eine Fotokopie des Briefes gezeigt.
Le mostraron una fotocopia de la carta.
On lui a montré une photocopie de la lettre.

Ele recebeu uma fotocópia da carta.
เขาได้แสดงสำเนาหนังสือ
Anh ta đã được phô tô một bức phông.
他看到了这封信的复印件。
他看到了這封信的複印件。
They have suffered physically and emotionally.
Sie haben körperlich und emotional gelitten.
Han sufrido física y emocionalmente.
Ils ont souffert physiquement et émotionnellement.

Eles sofreram fisicamente e emocionalmente.
พวกเขาได้รับความเดือดร้อนทางร่างกายและอารมณ์
Họ đã chịu đựng về thể chất và tình cảm.
他们身体和情绪都受到了伤害。
他們身體和情緒都受到了傷害。
Each boy gets a piece of cake.
Jeder Junge bekommt ein Stück Kuchen.
Cada niño recibe un pedazo de pastel.
Chaque garçon reçoit un morceau de gâteau.

Cada garoto recebe um pedaço de bolo.
เด็กแต่ละคนได้รับชิ้นส่วนของเค้ก
Mỗi cậu bé lấy một miếng bánh.
每个男孩都得到一块蛋糕。
每個男孩都得到一塊蛋糕。
I have to take two pills daily until I feel better.
Ich muss täglich zwei Tabletten nehmen, bis es mir besser geht.
Tengo que tomar dos pastillas diariamente hasta que me sienta mejor.
Je dois prendre deux pilules par jour jusqu'à ce que je me sente mieux.

Eu tenho que tomar duas pílulas diariamente até me sentir melhor.
ฉันต้องทานยาวันละสองครั้งจนกว่าฉันจะรู้สึกดีขึ้น
Tôi phải uống hai viên mỗi ngày cho đến khi tôi cảm thấy tốt hơn.
我必须每天服用两颗药,直到我感觉好转。
我必須每天服用兩顆藥,直到我感覺好轉。
I feel pity when I see other people suffer.
Ich fühle Mitleid, wenn ich andere Menschen leiden sehe.
Me da lástima cuando veo sufrir a otras personas.
Je ressens de la pitié quand je vois d'autres personnes souffrir.

Sinto pena quando vejo outras pessoas sofrerem.
ฉันรู้สึกสงสารเมื่อเห็นคนอื่นประสบ
Tôi cảm thấy thương hại khi thấy những người khác đau khổ.
当我看到其他人受苦时,我感到很可惜。
當我看到其他人受苦時,我感到很可惜。
You can easily travel from continent to continent by plane.
Sie können leicht von Kontinent zu Kontinent mit dem Flugzeug reisen.
Puede viajar fácilmente de continente a continente en avión.
Vous pouvez facilement voyager d'un continent à l'autre en avion.

Você pode facilmente viajar de um continente a outro de avião.
คุณสามารถเดินทางจากทวีปไปยังทวีปโดยเครื่องบินได้อย่างง่ายดาย
Bạn có thể dễ dàng đi từ lục địa sang lục địa bằng máy bay.
您可以轻松地从大陆乘飞机到大陆。
您可以輕鬆地從大陸乘飛機到大陸。
The manager was pleased with the good sales figures.
Der Manager war mit den guten Verkaufszahlen zufrieden.
El gerente estaba satisfecho con las buenas cifras de ventas.
Le directeur était satisfait des bons chiffres de ventes.

O gerente estava satisfeito com os bons números de vendas.
ผู้จัดการมีความพอใจกับยอดขายที่ดี
Người quản lý hài lòng với số liệu bán hàng tốt.
这位经理对这个好销售数字感到满意。
這位經理對銷售數據表示滿意。
They talked about the current political situation.
Sie sprachen über die aktuelle politische Situation.
Hablaron sobre la situación política actual.
Ils ont parlé de la situation politique actuelle.

Falaram sobre a situação política atual.
พวกเขาพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
Họ nói về tình hình chính trị hiện tại.
他们谈到了目前的政治形势。
他們談到了目前的政治形勢。
The poll showed that most people were happy with the food.
Die Umfrage zeigte, dass die meisten Menschen mit dem Essen zufrieden waren.
La encuesta mostró que la mayoría de la gente estaba contenta con la comida.
Le sondage a montré que la plupart des gens étaient satisfaits de la nourriture.

A pesquisa mostrou que a maioria das pessoas estava feliz com a comida.
การสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่มีความสุขกับอาหาร
Cuộc thăm dò cho thấy hầu hết mọi người hài lòng với thức ăn.
民意调查显示大多数人对食物感到满意。
民意調查顯示大多數人對食物感到滿意。
Come over to this side of the pool, it is sunnier here.
Kommen Sie auf diese Seite des Pools, es ist sonnig hier.
Ven a este lado de la piscina, es más soleado aquí.
Venez de ce côté de la piscine, il est plus ensoleillé ici.

Venha para este lado da piscina, está mais ensolarado aqui.
มาถึงด้านนี้ของสระว่ายน้ำจะสว่างที่นี่
Đi qua bên này của hồ bơi, nó là sunnier ở đây.
来到泳池的这边,它在这里晒太阳。
來到泳池的這邊,它在這裡曬太陽。
With an embarrassed smile, I listened to the praise.
Mit einem verlegenen Lächeln hörte ich dem Lob zu.
Con una sonrisa avergonzada, escuché los elogios.
Avec un sourire embarrassé, j'ai écouté les éloges.

Com um sorriso embaraçado, ouvi os elogios.
ด้วยรอยยิ้มอายฉันได้ฟังคำชม
Với một nụ cười xấu hổ, tôi đã lắng nghe những lời khen ngợi.
带着尴尬的笑容,我听到了赞美。
帶著尷尬的笑容,我聽到了讚美。
I cannot see him, so presumably he has gone home.
Ich kann ihn nicht sehen, also ist er vermutlich nach Hause gegangen.
No puedo verlo, así que presumiblemente se fue a casa.
Je ne peux pas le voir, alors il est probablement rentré chez lui.

Não consigo vê-lo, então presumivelmente ele foi para casa.
ฉันไม่สามารถเห็นเขาได้ดังนั้นสันนิษฐานว่าเขาได้กลับบ้าน
Tôi không thể nhìn thấy anh ta, vì vậy có lẽ anh ta đã về nhà.
我看不到他,所以大概他已经回家了。
我看不到他,所以大概他已經回家了。
The prince's claim to the throne was not questioned.
Der Anspruch des Prinzen auf den Thron wurde nicht in Frage gestellt.
El reclamo del príncipe al trono no fue cuestionado.
La prétention du prince au trône n'a pas été remise en question.

A reivindicação do príncipe no trono não foi questionada.
การอ้างสิทธิของพระมหากษัตริย์ในราชบัลลังก์ไม่ได้ถูกซักถาม
Lời tuyên bố của hoàng thượng về ngôi vị ấy không bị đặt câu hỏi.
王子对王位的要求没有受到质疑。
王子對王位的要求沒有受到質疑。
It is a great privilege for me to be invited.
Es ist ein großes Privileg für mich, eingeladen zu werden.
Es un gran privilegio para mí ser invitado.
C'est un grand privilège pour moi d'être invité.

É um grande privilégio para mim ser convidado.
เป็นสิทธิ์ที่ดีสำหรับฉันที่ได้รับเชิญ
Đó là một đặc ân lớn đối với tôi khi được mời.
我受到邀请感到非常荣幸。
我受到邀請感到非常榮幸。
I will probably see my friend tomorrow, but I am not sure.
Ich werde wahrscheinlich morgen meinen Freund sehen, aber ich bin mir nicht sicher.
Probablemente veré a mi amigo mañana, pero no estoy seguro.
Je verrai probablement mon ami demain, mais je ne suis pas sûr.

Provavelmente vou ver meu amigo amanhã, mas não tenho certeza.
ฉันอาจจะเห็นเพื่อนของฉันในวันพรุ่งนี้ แต่ฉันไม่แน่ใจ
Tôi có lẽ sẽ gặp bạn tôi vào ngày mai, nhưng tôi không chắc.
我明天可能会看到我的朋友,但我不确定。
我明天可能會看到我的朋友,但我不確定。
All participants received the programme for the conference.
Alle Teilnehmer erhielten das Programm für die Konferenz.
Todos los participantes recibieron el programa para la conferencia.
Tous les participants ont reçu le programme de la conférence.

Todos os participantes receberam o programa para a conferência.
ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับโปรแกรมสำหรับการประชุม
Tất cả những người tham gia đã nhận được chương trình cho hội nghị.
所有与会者都收到了会议的方案。
所有與會者都收到了會議的方案。
She was very proud of her achievements.
Sie war sehr stolz auf ihre Leistungen.
Ella estaba muy orgullosa de sus logros.
Elle était très fière de ses réalisations.

Ela estava muito orgulhosa de suas conquistas.
เธอรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเธอ
Cô đã rất tự hào về thành tích của mình.
她为她的成就感到自豪。
她為她的成就感到自豪。
He will only be punished if he has really committed the crime.
Er wird nur bestraft, wenn er das Verbrechen wirklich begangen hat.
Solo será castigado si realmente ha cometido el crimen.
Il ne sera puni que s'il a vraiment commis le crime.

Ele só será punido se ele realmente cometeu o crime.
เขาจะได้รับการลงโทษถ้าเขาได้ก่ออาชญากรรมจริงๆ
Anh ta sẽ chỉ bị trừng phạt nếu anh ta thực sự phạm tội.
如果他真的犯了罪,他将受到惩罚。
如果他真的犯了罪,他將受到懲罰。
That coffee set me back five quid!
Dieser Kaffee hat mir fünf Pfund zurückgelegt!
¡Ese café me devolvió cinco libras!
Ce café m'a remis cinq quid!

Esse café me deixou de volta cinco quid!
กาแฟที่ทำให้ผมหงุดหงิดห้า!
Đó là cà phê đặt tôi trở lại năm quid!
那咖啡让我回到了五点!
那咖啡讓我回到了五點!
The company's rapid growth surprised market analysts.
Das rasante Wachstum des Unternehmens hat Marktanalysten überrascht.
El rápido crecimiento de la empresa sorprendió a los analistas de mercado.
La croissance rapide de l'entreprise a surpris les analystes du marché.

O rápido crescimento da empresa surpreendeu os analistas de mercado.
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ บริษัท ทำให้นักวิเคราะห์ตลาดประหลาดใจ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty khiến các nhà phân tích thị trường ngạc nhiên.
该公司的快速增长令市场分析师感到惊讶
該公司的快速增長令市場分析師感到驚訝
We could see rare birds in the nature reserve.
Wir konnten seltene Vögel im Naturschutzgebiet sehen.
Pudimos ver aves raras en la reserva natural.
Nous pouvions voir des oiseaux rares dans la réserve naturelle.

Podemos ver pássaros raros na reserva natural.
เราสามารถเห็นนกหายากในเขตสงวนธรรมชาติ
Chúng ta có thể thấy các loài chim quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên.
我们可以看到自然保护区内的珍禽。
我們可以看到自然保護區內的珍禽。
Tigers are rarely seen in the wild these days.
Tiger werden heutzutage selten in freier Wildbahn gesehen.
Los tigres rara vez se ven en libertad en estos días.
Les tigres sont rarement vus dans la nature ces jours-ci.

Os tigres raramente são vistos na natureza estes dias.
เสือมักไม่ค่อยเห็นในป่าวันนี้
Những con hổ hiếm khi được nhìn thấy trong tự nhiên những ngày này.
这些天,野生动物很少见到野生动物。
這些天,野生動物很少見到野生動物。
We tried to reach the village on foot.
Wir haben versucht, das Dorf zu Fuß zu erreichen.
Intentamos llegar al pueblo a pie.
Nous avons essayé d'atteindre le village à pied.

Tentamos chegar à aldeia a pé.
เราพยายามเข้าถึงหมู่บ้านด้วยการเดินเท้า
Chúng tôi đã đi bộ đến làng bằng chân.
我们试图步行到达村庄。
我們試圖步行到達村莊。
In front of the door I realized that I had forgotten my keys.
Vor der Tür wurde mir klar, dass ich meine Schlüssel vergessen hatte.
Frente a la puerta me di cuenta de que había olvidado mis llaves.
Devant la porte, j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés.

Em frente à porta percebi que tinha esquecido minhas chaves.
หน้าประตูฉันตระหนักว่าลืมคีย์แล้ว
Trước cửa tôi nhận ra rằng tôi đã quên mất chìa khóa của tôi.
在门前,我意识到我忘记了我的钥匙。
在門前,我意識到我忘記了我的鑰匙。
The hotel room was reasonably comfortable, considering the cheap price.
Das Hotelzimmer war recht komfortabel, wenn man den günstigen Preis bedenkt.
La habitación del hotel era bastante cómoda, teniendo en cuenta el precio barato.
La chambre d'hôtel était raisonnablement confortable, compte tenu du prix bon marché.

O quarto do hotel era razoavelmente confortável, considerando o preço barato.
ห้องพักของโรงแรมมีความสะดวกสบายพอสมควรเมื่อพิจารณาจากราคาถูก
Các phòng khách sạn đã được hợp lý thoải mái, xem xét giá rẻ.
考虑到便宜的价格,酒店房间相当舒适。
考慮到便宜的價格,酒店房間相當舒適。
Thank you very much for your email which we received yesterday.
Vielen Dank für Ihre E-Mail, die wir gestern erhalten haben.
Muchas gracias por su correo electrónico que recibimos ayer.
Merci beaucoup pour votre email que nous avons reçu hier.

Muito obrigado pelo seu email que recebemos ontem.
ขอบคุณมากสำหรับอีเมลที่เราได้รับเมื่อวานนี้
Cảm ơn bạn rất nhiều vì email của bạn mà chúng tôi đã nhận được hôm qua.
非常感谢您收到我们昨天收到的电子邮件。
非常感謝您收到我們昨天收到的電子郵件。
I reckon it will take us an hour to get to the airport.
Ich rechne damit, dass wir eine Stunde brauchen werden, um zum Flughafen zu kommen.
Creo que nos llevará una hora llegar al aeropuerto.
Je pense qu'il nous faudra une heure pour arriver à l'aéroport.

Eu acho que isso nos levará uma hora para chegar ao aeroporto.
ฉันคิดว่าจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปสนามบิน
Tôi cho rằng sẽ mất một giờ để đến sân bay.
我估计要花一个小时才能到达机场。
我估計要花一個小時才能到達機場。
I got the job due to his recommendation.
Ich habe den Job aufgrund seiner Empfehlung bekommen.
Obtuve el trabajo debido a su recomendación.
J'ai eu le travail en raison de sa recommandation.

Recebi o trabalho devido à sua recomendação.
ฉันได้งานเนื่องจากข้อเสนอแนะของเขา
Tôi nhận công việc do đề nghị của anh ta.
由于他的推荐,我得到了这份工作。
由於他的推薦,我得到了這份工作。
In his speech, he referred to a recent trip abroad.
In seiner Rede bezog er sich auf eine kürzliche Auslandsreise.
En su discurso, se refirió a un reciente viaje al extranjero.
Dans son discours, il a évoqué un récent voyage à l'étranger.

Em seu discurso, ele se referiu a uma viagem recente no exterior.
ในคำพูดของเขาเขากล่าวถึงการเดินทางครั้งล่าสุดในต่างประเทศ
Trong bài phát biểu của mình, ông đã đề cập đến một chuyến đi nước ngoài gần đây.
他在讲话中提到最近一次出国旅行。
他在講話中提到最近一次出國旅行。
He regrets that he forgot her birthday.
Er bedauert, dass er ihren Geburtstag vergessen hat.
Se arrepiente de haber olvidado su cumpleaños.
Il regrette qu'il ait oublié son anniversaire.

Ele lamenta que ele tenha esquecido seu aniversário.
เขาเสียใจที่ลืมวันเกิดของเธอ
Anh hối hận rằng anh đã quên ngày sinh nhật của mình.
他感到遗憾的是他忘了她的生日。
他感到遺憾的是他忘了她的生日。
It took us an entire day to arrive at this remote town.
Wir brauchten einen ganzen Tag, um in dieser abgelegenen Stadt anzukommen.
Nos llevó un día entero llegar a esta remota ciudad.
Il nous a fallu une journée entière pour arriver à cette ville reculée.

Nos levou um dia inteiro para chegar a essa cidade remota.
เราต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อไปถึงเมืองที่ห่างไกลนี้
Phải mất cả ngày mới đến thành phố xa xôi này.
我们花了整整一天才到达这个偏远的小镇。
我們花了整整一天才到達這個偏遠的小鎮。
The cycle repeats until it is interrupted.
Der Zyklus wiederholt sich, bis er unterbrochen wird.
El ciclo se repite hasta que se interrumpe.
Le cycle se répète jusqu'à ce qu'il soit interrompu.

O ciclo se repete até ser interrompido.
รอบซ้ำจนกว่าจะมีการขัดจังหวะ
Chu kỳ lặp lại cho đến khi nó bị gián đoạn.
循环重复,直到中断。
循環重複,直到中斷。
The witness reported what he had seen to the police.
Der Zeuge berichtete, was er bei der Polizei gesehen hatte.
El testigo informó lo que había visto a la policía.
Le témoin a rapporté ce qu'il avait vu à la police.

A testemunha relatou o que tinha visto à polícia.
พยานรายงานสิ่งที่เขาเห็นต่อตำรวจ
Các nhân chứng báo cáo những gì ông đã nhìn thấy cảnh sát.
证人向警方报告了他所看到的情况。
證人向警方報告了他所看到的情況。
We have not yet received a response to our proposal from the client.
Wir haben auf unseren Vorschlag vom Kunden noch keine Antwort erhalten.
Todavía no hemos recibido una respuesta a nuestra propuesta del cliente.
Nous n'avons pas encore reçu de réponse à notre proposition du client.

Ainda não recebemos uma resposta à nossa proposta do cliente.
เรายังไม่ได้รับคำตอบจากข้อเสนอของเราจากลูกค้า
Chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ đề xuất của chúng tôi từ phía khách hàng.
我们尚未收到客户对我们提案的回复。
我們尚未收到客戶對我們提案的回复。
We saw some seals lying on the rocks in the sea.
Wir sahen einige Robben auf den Felsen im Meer liegen.
Vimos algunas focas tumbadas en las rocas del mar.
Nous avons vu des phoques couchés sur les rochers dans la mer.

Vimos alguns focos deitados nas rochas do mar.
เราเห็นแมวน้ำอยู่บนโขดหินในทะเล
Chúng tôi thấy một số con dấu nằm trên các tảng đá ở biển.
我们看到一些海豹躺在海中的岩石上。
我們看到一些海豹躺在海中的岩石上。
After the sale of their house, the couple moved abroad.
Nach dem Verkauf ihres Hauses zog das Paar ins Ausland.
Después de la venta de su casa, la pareja se mudó al extranjero.
Après la vente de leur maison, le couple a déménagé à l'étranger.

Após a venda de sua casa, o casal se mudou para o exterior.
หลังจากการขายบ้านของพวกเขาทั้งคู่ย้ายไปต่างประเทศ
Sau khi bán nhà của họ, hai vợ chồng chuyển ra nước ngoài.
出售房子后,这对夫妇搬到国外。
出售房子後,這對夫婦搬到國外。
Consumers are satisfied with the new product.
Die Verbraucher sind mit dem neuen Produkt zufrieden.
Los consumidores están satisfechos con el nuevo producto.
Les consommateurs sont satisfaits du nouveau produit.

Os consumidores estão satisfeitos com o novo produto.
ผู้บริโภคพอใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่
Người tiêu dùng hài lòng với sản phẩm mới.
消费者对新产品感到满意。
消費者對新產品感到滿意。
The results will be shown on a scale from one to ten.
Die Ergebnisse werden auf einer Skala von eins bis zehn angezeigt.
Los resultados se mostrarán en una escala del uno al diez.
Les résultats seront affichés sur une échelle de un à dix.

Os resultados serão exibidos em uma escala de um a dez.
ผลลัพธ์จะแสดงในระดับหนึ่งถึงสิบ
Các kết quả sẽ được hiển thị trên một quy mô từ một đến mười.
结果将以一到十的等级显示。
結果將以一到十的等級顯示。
I see the sunrise from my bed.
Ich sehe den Sonnenaufgang von meinem Bett aus.
Veo el amanecer desde mi cama.
Je vois le lever de soleil de mon lit.

Eu vejo o nascer do sol da minha cama.
ฉันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากเตียงของฉัน
Tôi thấy mặt trời mọc từ trên giường của tôi.
我从床上看到日出。
我從床上看到日出。
The shelf is attached to the wall.
Das Regal ist an der Wand befestigt.
El estante está unido a la pared.
L'étagère est fixée au mur.

A prateleira é anexada à parede.
ชั้นวางติดกับผนัง
Kệ được gắn vào tường.
架子连接到墙上。
架子連接到牆上。
His shift did not end until morning.
Seine Schicht endete erst am Morgen.
Su turno no terminó hasta la mañana.
Son changement ne s'est pas terminé jusqu'au matin.

Sua mudança não terminou até a manhã.
การเปลี่ยนของเขาไม่ได้จบลงจนถึงเช้า
Sự thay đổi của ông đã không kết thúc cho đến sáng.
他的转变直到早上才结束。
他的轉變直到早上才結束。
I came home shortly before midnight.
Ich kam kurz vor Mitternacht nach Hause.
Regresé a casa poco antes de la medianoche.
Je suis rentré peu avant minuit.

Cheguei em casa pouco antes da meia-noite.
ฉันกลับบ้านก่อนเที่ยงคืน
Tôi về nhà sớm trước nửa đêm.
我在午夜前不久回到家。
我在午夜前不久回到家。
Do not enter until I give you a sign.
Geh nicht hinein, bis ich dir ein Zeichen gebe.
No ingreses hasta que te dé una señal.
N'entrez pas avant de vous avoir donné un signe.

Não entre até eu lhe dar um sinal.
อย่าเข้าจนกว่าฉันจะให้สัญลักษณ์แก่คุณ
Đừng nhập cho đến khi tôi cho bạn một dấu hiệu.
直到我给你一个标志,才进入。
直到我給你一個標誌,才進入。
I bought silver at a competitive price.
Ich habe Silber zu einem wettbewerbsfähigen Preis gekauft.
Compré plata a un precio competitivo.
J'ai acheté de l'argent à un prix compétitif.

Comprei prata a um preço competitivo.
ฉันซื้อเงินในราคาที่แข่งขัน
Tôi đã mua bạc ở một mức giá cạnh tranh.
我以有竞争力的价格买到了白银。
我以有競爭力的價格買到了白銀。
We saw the smoke and alerted the firemen.
Wir sahen den Rauch und arlamierten die Feuerwehr.
Vimos el humo y alertamos a los bomberos.
Nous avons vu la fumée et alerté les pompiers.

Vimos a fumaça e alertamos os bombeiros.
เราเห็นควันและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
Chúng tôi nhìn thấy khói và cảnh báo cho lính cứu hỏa.
我们看到了烟雾,并警告消防员。
我們看到了煙霧,並警告消防員。
Push hard until the latch on the door snaps.
Drücken Sie kräftig, bis die Verriegelung an der Tür einrastet.
Empuje con fuerza hasta que el pestillo de la puerta se rompa.
Poussez fort jusqu'à ce que le loquet de la porte s'enclenche.

Empurre com força até que a trava na porta encaixe.
กดให้แน่นจนสลักบนประตูล็อค
Đẩy mạnh cho đến khi chốt trên cửa snaps.
用力推直到门上的闩锁卡住。
用力推直到門上的閂鎖卡住。
They went outside so that nobody would hear them.
Sie gingen nach draußen, damit niemand sie hören konnte.
Salieron afuera para que nadie los escuchara.
Ils sont sortis pour que personne ne les entende.

Eles saíram para que ninguém os ouvisse.
พวกเขาออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไม่มีใครได้ยินพวกเขา
Họ đi ra ngoài để không ai nghe thấy họ.
他们走到外面去,没有人会听到他们的声音。
他們走到外面去,沒有人會聽到他們的聲音。
My mother can find a solution to any problem.
Meine Mutter kann für jedes Problem eine Lösung finden.
Mi madre puede encontrar una solución a cualquier problema.
Ma mère peut trouver une solution à n'importe quel problème.

Minha mãe pode encontrar uma solução para qualquer problema.
แม่ของฉันสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้
Mẹ tôi có thể tìm ra một giải pháp cho bất kỳ vấn đề.
我的母亲可以找到解决任何问题的办法。
我的母親可以找到解決任何問題的辦法。
I felt somewhat tired after the journey.
Ich fühlte mich nach der Reise etwas müde.
Me sentí un poco cansado después del viaje.
Je me sentais un peu fatigué après le voyage.

Fiquei um pouco cansada após a viagem.
ฉันรู้สึกเหนื่อยหลังการเดินทาง
Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi sau cuộc hành trình.
旅程结束后,我感到有些疲倦。
旅程結束後,我感到有些疲倦。
The sound of the piano improved after it was tuned.
Der Klang des Klaviers verbesserte sich, nachdem es gestimmt wurde.
El sonido del piano mejoró después de que se sintonizó.
Le son du piano s'est amélioré après l'accord.

O som do piano melhorou depois que foi sintonizado.
เสียงของเปียโนดีขึ้นหลังจากปรับสายแล้ว
Âm thanh của piano cải thiện sau khi nó được điều chỉnh.
调好后,钢琴的声音得到改善。
調好後,鋼琴的聲音得到改善。
We drove to the southern region of Spain.
Wir fuhren in die südliche Region Spaniens.
Fuimos en coche a la región sur de España.
Nous avons conduit à la région sud de l'Espagne.

Dirigimos para a região sul da Espanha.
เราขับรถไปทางตอนใต้ของสเปน
Chúng tôi lái xe đến khu vực phía Nam của Tây Ban Nha.
我们开车到西班牙南部地区。
我們開車到西班牙南部地區。
The lobby provides enough space for many arriving guests.
Die Lobby bietet ausreichend Platz für viele ankommende Gäste.
El vestíbulo ofrece suficiente espacio para muchos huéspedes que llegan.
Le hall offre assez d'espace pour de nombreux invités.

O lobby oferece espaço suficiente para muitos hóspedes que chegam.
ล็อบบี้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับแขกที่เดินทางมาถึงจำนวนมาก
Sảnh đợi cung cấp đủ không gian cho nhiều khách đến.
大堂为许多到达的客人提供足够的空间。
大堂為許多到達的客人提供足夠的空間。
You can find the correct spelling of a word in a dictionary.
Sie können die korrekte Schreibweise eines Wortes in einem Wörterbuch finden.
Puede encontrar la ortografía correcta de una palabra en un diccionario.
Vous pouvez trouver l'orthographe correcte d'un mot dans un dictionnaire.

Você pode encontrar a ortografia correta de uma palavra em um dicionário.
คุณสามารถค้นหาการสะกดคำที่ถูกต้องในพจนานุกรมได้
Bạn có thể tìm chính xác chính tả của một từ trong một từ điển.
您可以在字典中找到正确的单词拼写。
您可以在字典中找到正確的單詞拼寫。
The staff are happy about the pay rise.
Die Mitarbeiter freuen sich über die Lohnerhöhung.
El personal está contento con el aumento salarial.
Le personnel est heureux de l'augmentation de salaire.

A equipe está feliz com o aumento do salário.
พนักงานมีความสุขกับการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
Các nhân viên hài lòng về mức tăng lương.
工作人员对加薪感到高兴。
工作人員對加薪感到高興。
Stars can be seen best at night.
Sterne können am besten nachts gesehen werden.
Las estrellas se pueden ver mejor por la noche.
Les étoiles peuvent être vues mieux la nuit.

As estrelas podem ser vistas melhor à noite.
ดาวสามารถมองเห็นได้ดีที่สุดในเวลากลางคืน
Sao có thể được nhìn thấy tốt nhất vào ban đêm.
夜晚可以看到星星。
夜晚可以看到星星。
Many cities note a steady increase in the number of inhabitants.
Viele Städte verzeichnen einen stetigen Anstieg der Einwohnerzahl.
Muchas ciudades notan un aumento constante en el número de habitantes.
De nombreuses villes notent une augmentation constante du nombre d'habitants.

Muitas cidades observam um aumento constante no número de habitantes.
เมืองหลายเมืองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Nhiều thành phố ghi nhận sự gia tăng đều đặn về số lượng cư dân.
许多城市注意到居民人数稳步增加。
許多城市注意到居民人數穩步增加。
I heard a strange noise and opened the door.
Ich hörte ein seltsames Geräusch und öffnete die Tür.
Oí un ruido extraño y abrí la puerta.
J'ai entendu un bruit étrange et j'ai ouvert la porte.

Ouvi um barulho estranho e abri a porta.
ฉันได้ยินเสียงแปลก ๆ และเปิดประตู
Tôi nghe tiếng lạ và mở cửa.
我听到一声奇怪的声音,打开了门。
我聽到一聲奇怪的聲音,打開了門。
Our teacher was very strict, but we learned a lot.
Unser Lehrer war sehr streng, aber wir haben viel gelernt.
Nuestro maestro fue muy estricto, pero aprendimos mucho.
Notre professeur était très strict, mais nous avons beaucoup appris.

Nosso professor era muito rigoroso, mas aprendemos muito.
ครูของเราเข้มงวดมาก แต่เราได้เรียนรู้มากมาย
Giáo viên của chúng tôi rất nghiêm khắc, nhưng chúng tôi đã học được rất nhiều.
我们的老师非常严格,但我们学到了很多东西。
我們的老師非常嚴格,但我們學到了很多東西。
The photographer had moved to a new studio.
Der Fotograf war in ein neues Studio gezogen.
El fotógrafo se mudó a un nuevo estudio.
Le photographe avait déménagé dans un nouveau studio.

O fotógrafo se mudou para um novo estúdio.
ช่างภาพได้ย้ายไปที่สตูดิโอใหม่
Nhiếp ảnh gia đã chuyển đến một studio mới.
摄影师已经搬到新的工作室。
攝影師已經搬到新的工作室。
Such rare gems can only be found here.
Solche seltenen Edelsteine ​​können nur hier gefunden werden.
Tales extrañas gemas solo se pueden encontrar aquí.
De telles gemmes rares peuvent seulement être trouvées ici.

Essas gemas raras só podem ser encontradas aqui.
อัญมณีหายากดังกล่าวสามารถพบได้ที่นี่เท่านั้น
Những viên đá quý hiếm như vậy chỉ có thể được tìm thấy ở đây.
这种稀有宝石只能在这里找到。
這種稀有寶石只能在這裡找到。
My sudden arrival surprised the guests.
Meine plötzliche Ankunft überraschte die Gäste.
Mi llegada repentina sorprendió a los invitados.
Mon arrivée soudaine a surpris les invités.

Minha chegada repentina surpreendeu os convidados.
การมาถึงที่ฉับพลันของฉันทำให้แขกประหลาดใจ
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến các vị khách ngạc nhiên.
我突然的到来让客人感到惊讶。
我突然的到來讓客人感到驚訝。
I am sure we will arrive on time.
Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen werden.
Estoy seguro de que llegaremos a tiempo.
Je suis sûr que nous arriverons à l'heure.

Estou certo de que chegaremos a tempo.
ฉันแน่ใจว่าเราจะมาถึงตรงเวลา
Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ đến đúng giờ.
我相信我们会准时到达。
我相信我們會準時到達。
To my surprise, a lot of people came to hear my talk at the conference.
Zu meiner Überraschung kamen viele Leute, um meine Rede auf der Konferenz zu hören.
Para mi sorpresa, mucha gente vino a escuchar mi charla en la conferencia.
À ma grande surprise, beaucoup de gens sont venus entendre mon discours à la conférence.

Para minha surpresa, muitas pessoas vieram ouvir minha palestra na conferência.
ฉันประหลาดใจที่หลายคนมาฟังการพูดคุยของฉันในที่ประชุม
Tôi rất ngạc nhiên, rất nhiều người đến nghe buổi nói chuyện của tôi tại hội nghị.
令我惊讶的是,很多人都在会议上听到我的演讲。
令我驚訝的是,很多人都在會議上聽到我的演講。
I heard suspicious noises in the attic.
Ich hörte verdächtige Geräusche auf dem Dachboden.
Escuché ruidos sospechosos en el ático.
J'ai entendu des bruits suspects dans le grenier.

Ouvi ruídos suspeitos no sótão.
ฉันได้ยินเสียงที่น่าสงสัยในห้องใต้หลังคา
Tôi nghe những tiếng ồn đáng nghi trong căn gác.
我在阁楼上听到可疑的声音。
我在閣樓上聽到可疑的聲音。
The popular monarch had the sympathy of the people.
Der populäre Monarch hatte die Sympathie der Menschen.
El monarca popular tenía la simpatía de la gente.
Le monarque populaire avait la sympathie du peuple.

O monarca popular tinha a simpatia das pessoas.
พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่นิยมได้เห็นใจประชาชน
Nhà vua nổi tiếng đã có sự thông cảm của người dân.
这位受欢迎的君主得到了人民的同情。
這位受歡迎的君主得到了人民的同情。
The glitch in the system has been corrected.
Der Fehler im System wurde korrigiert.
El problema en el sistema ha sido corregido.
Le problème dans le système a été corrigé.

A falha no sistema foi corrigida.
ข้อผิดพลาดในระบบได้รับการแก้ไขแล้ว
Sự trục trặc trong hệ thống đã được sửa chữa.
系统中的小故障已得到纠正。
系統中的小故障已得到糾正。
I saw the chocolate, took it and ate it.
Ich sah die Schokolade, nahm sie und aß sie.
Vi el chocolate, lo tomé y lo comí.
J'ai vu le chocolat, l'ai pris et l'ai mangé.

Eu vi o chocolate, peguei e comi.
ฉันเห็นช็อคโกแลตเอามันและกินมัน
Tôi thấy sô cô la, lấy nó và ăn nó.
我看到了巧克力,拿着它吃了。
我看到了巧克力,拿著牠吃了。
I am so tall, my head touches the ceiling.
Ich bin so groß, mein Kopf berührt die Decke.
Soy tan alto, mi cabeza toca el techo.
Je suis si grand, ma tête touche le plafond.

Eu sou tão alto, minha cabeça toca o teto.
ฉันสูงมากหัวของฉันแตะที่เพดาน
Tôi quá cao, đầu tôi chạm vào trần nhà.
我很高,我的头接触到天花板。
我很高,我的頭接觸到天花板。
The tension was palpable when the winner was about to be announced.
Die Spannung war spürbar, als der Gewinner bekannt gegeben wurde.
La tensión era palpable cuando el ganador estaba a punto de ser anunciado.
La tension était palpable lorsque le gagnant était sur le point d'être annoncé.

A tensão era palpável quando o vencedor estava prestes a ser anunciado.
ความตึงเครียดเห็นได้ชัดเมื่อผู้ชนะกำลังจะได้รับการประกาศ
Sự căng thẳng rõ rệt khi người chiến thắng sắp được thông báo.
当获胜者即将被宣布时,紧张情绪可以感觉到。
當獲勝者即將被宣佈時,緊張情緒可以感覺到。
I received your letter today, many thanks!
Ich habe heute deinen Brief erhalten, vielen Dank!
Recibí su carta hoy, muchas gracias!
J'ai reçu votre lettre aujourd'hui, merci beaucoup!

Recebi sua carta hoje, muito obrigado!
ฉันได้รับจดหมายของคุณวันนี้ขอบคุณมาก!
Tôi nhận được thư của bạn ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều!
我今天收到你的来信,非常感谢!
我今天收到你的來信,非常感謝!
The boy threw the ball over the fence.
Der Junge warf den Ball über den Zaun.
El niño arrojó la pelota sobre la valla.
Le garçon a jeté la balle sur la clôture.

O menino jogou a bola sobre a cerca.
เด็กชายขว้างบอลข้ามรั้ว
Cậu bé ném quả bóng qua hàng rào.
这个男孩把球扔到栅栏上。
這個男孩把球扔到柵欄上。
The tone of my voice changes when I am embarrassed.
Der Ton meiner Stimme ändert sich, wenn es mir peinlich ist.
El tono de mi voz cambia cuando estoy avergonzado.
Le ton de ma voix change quand je suis embarrassé.

O tom da minha voz muda quando estou envergonhado.
เสียงของเสียงของฉันเปลี่ยนไปเมื่อฉันอาย
Giọng nói của tôi thay đổi khi tôi bối rối.
当我感到尴尬时,我的声音的语气会改变。
當我感到尷尬時,我的聲音的音調會改變。
It was tough, but he did it.
Es war hart, aber er hat es getan.
Fue duro, pero lo hizo.
C'était dur, mais il l'a fait.

Foi difícil, mas ele fez isso.
มันเป็นเรื่องยาก แต่เขาทำมัน
Nó rất khó khăn, nhưng anh ấy đã làm nó.
这很艰难,但他做到了。
這很艱難,但他做到了。
The detective tracked him all the way to his house.
Der Detective verfolgte ihn den ganzen Weg zu seinem Haus.
El detective lo siguió hasta su casa.
Le détective l'a suivi jusqu'à sa maison.

O detetive o seguiu até a sua casa.
นักสืบติดตามเขาไปตลอดทางจนถึงบ้านของเขา
Thám tử theo dõi anh ta đến nhà anh ta.
侦探一路追踪到他的房子。
偵探一路追踪到他的房子。
My trainer was proud of me when I won the marathon.
Mein Trainer war stolz auf mich, als ich den Marathon gewonnen habe.
Mi entrenador estaba orgulloso de mí cuando gané el maratón.
Mon entraîneur était fier de moi quand j'ai gagné le marathon.

Meu treinador estava orgulhoso de mim quando ganhei a maratona.
ผู้ฝึกสอนของฉันรู้สึกภาคภูมิใจกับฉันเมื่อฉันได้รับรางวัลมาราธอน
Người hướng dẫn của tôi tự hào về tôi khi tôi giành được cuộc chạy đua.
当我赢得马拉松比赛时,我的教练为我感到骄傲。
當我贏得馬拉鬆比賽時,我的教練為我感到驕傲。
My dog learned some tricks.
Mein Hund hat ein paar Tricks gelernt.
Mi perro aprendió algunos trucos.
Mon chien a appris quelques trucs.

Meu cão aprendeu alguns truques.
สุนัขของฉันได้เรียนรู้เทคนิคบางอย่าง
Con chó của tôi đã học được một số thủ thuật.
我的狗学到了一些技巧。
我的狗學到了一些技巧。
We had trouble finding the hotel after we lost the map.
Wir hatten Probleme, das Hotel zu finden, nachdem wir die Karte verloren hatten.
Tuvimos problemas para encontrar el hotel después de que perdimos el mapa.
Nous avons eu du mal à trouver l'hôtel après avoir perdu la carte.

Tivemos problemas para encontrar o hotel depois de perdermos o mapa.
เราพบปัญหาในการหาโรงแรมหลังจากที่เราสูญเสียแผนที่แล้ว
Chúng tôi đã gặp sự cố khi tìm khách sạn sau khi chúng tôi bị mất bản đồ.
我们在失去地图后很难找到酒店。
我們在失去地圖後很難找到酒店。
We tried to reach the village on foot.
Wir haben versucht, das Dorf zu Fuß zu erreichen.
Intentamos llegar al pueblo a pie.
Nous avons essayé d'atteindre le village à pied.

Tentamos chegar à aldeia a pé.
เราพยายามเข้าถึงหมู่บ้านด้วยการเดินเท้า
Chúng tôi đã đi bộ đến làng bằng chân.
我们试图步行到达村庄。
我們試圖步行到達村莊。
After he had been unemployed for a while, he found his dream job.
Nachdem er eine Weile arbeitslos war, fand er seinen Traumjob.
Después de haber estado desempleado por un tiempo, encontró el trabajo de sus sueños.
Après avoir été au chômage pendant un certain temps, il a trouvé son emploi de rêve.

Depois de ter estado desempregado por um tempo, ele encontrou o trabalho dos seus sonhos.
หลังจากที่เขาตกงานอยู่พักหนึ่งเขาก็ค้นพบงานในฝันของเขา
Sau khi ông thất nghiệp một thời gian, ông đã tìm được công việc mơ ước của mình.
在他失业一段时间后,他找到了自己梦寐以求的工作。
在他失業一段時間後,他找到了自己夢寐以求的工作。
I pulled the rope until it was taut.
Ich zog das Seil, bis es straff war.
Tiré de la cuerda hasta que estuvo tensa.
J'ai tiré la corde jusqu'à ce qu'elle soit tendue.

Peguei a corda até que estivesse esticada.
ฉันดึงเชือกจนแน่น
Tôi kéo dây thừng cho đến khi nó được căng.
我拉绳子直到绷紧。
我拉繩子直到繃緊。
She felt an urgent need to eat something.
Sie hatte das dringende Bedürfnis, etwas zu essen.
Ella sintió una necesidad urgente de comer algo.
Elle ressentait un besoin urgent de manger quelque chose.

Ela sentiu uma necessidade urgente de comer alguma coisa.
เธอรู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกินอะไร
Cô cảm thấy cần phải ăn một thứ gì đó khẩn cấp.
她感到迫切需要吃东西。
她感到迫切需要吃東西。
The waiter took us to our table.
Der Kellner brachte uns zu unserem Tisch.
El camarero nos llevó a nuestra mesa.
Le serveur nous a emmenés à notre table.

O garçom levou-nos a nossa mesa.
พนักงานเสิร์ฟพาเราไปที่โต๊ะของเรา
Người bồi bàn đưa chúng tôi đến bàn của chúng tôi.
服务员把我们带到我们的桌子。
服務員把我們帶到我們的桌子。
I arrived early and I had to wait for my friend.
Ich kam früh an und musste auf meinen Freund warten.
Llegué temprano y tuve que esperar a mi amigo.
Je suis arrivé tôt et j'ai dû attendre mon ami.

Cheguei cedo e tive que esperar meu amigo.
ฉันมาถึงช่วงต้นและต้องรอเพื่อน
Tôi đến sớm và tôi phải đợi bạn tôi.
我很早到达,我不得不等待我的朋友。
我很早到達,我不得不等待我的朋友。
This country has been attacked by nuclear weapons.
Dieses Land wurde mit Atomwaffen angegriffen.
Este país ha sido atacado con armas nucleares.
Ce pays a été attaqué par des armes nucléaires.

Este país foi atacado por armas nucleares.
ประเทศนี้ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์
Đất nước này đã bị tấn công bởi vũ khí hạt nhân.
这个国家遭到核武器袭击。
這個國家遭到核武器襲擊。
Internet users can easily find our website.
Internetnutzer können unsere Website leicht finden.
Los usuarios de Internet pueden encontrar fácilmente nuestro sitio web.
Les internautes peuvent facilement trouver notre site Web.

Os usuários da Internet podem facilmente encontrar nosso site.
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถหาเว็บไซต์ของเราได้ง่ายๆ
Người sử dụng Internet có thể dễ dàng tìm thấy trang web của chúng tôi.
网民可以轻松找到我们的网站。
網民可以輕鬆找到我們的網站。
Employees receive a weekly report every Friday.
Mitarbeiter erhalten jeden Freitag einen Wochenbericht.
Los empleados reciben un informe semanal todos los viernes.
Les employés reçoivent un rapport hebdomadaire tous les vendredis.

Os funcionários recebem um relatório semanal todas as sextas-feiras.
พนักงานจะได้รับรายงานรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์
Nhân viên nhận được báo cáo hàng tuần vào mỗi Thứ Sáu.
员工每周五都会收到一份周报。
員工每週五都會收到一份週報。
I start singing whenever I hear this song.
Ich fange an zu singen, wenn ich dieses Lied höre.
Comienzo a cantar cada vez que escucho esta canción.
Je commence à chanter chaque fois que j'entends cette chanson.

Eu começo a cantar sempre que ouço essa música.
ฉันเริ่มร้องเพลงเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้ยินเพลงนี้
Tôi bắt đầu hát bất cứ khi nào tôi nghe bài hát này.
我每当听到这首歌时就开始唱歌。
我每當聽到這首歌時就開始唱歌。
My dog follows me wherever I go.
Mein Hund folgt mir, wohin ich auch gehe.
Mi perro me sigue a donde sea que vaya.
Mon chien me suit partout où je vais.

Meu cachorro segue-me onde quer que eu vá.
สุนัขของฉันตามฉันไปทุกที่ที่ฉันไป
Con chó của tôi đi theo tôi bất cứ nơi nào tôi đi.
无论我走到哪里,我的狗都跟着我。
無論我走到哪裡,我的狗都跟著我。
You can learn a lot from a wrong answer.
Sie können viel von einer falschen Antwort lernen.
Puedes aprender mucho de una respuesta incorrecta.
Vous pouvez apprendre beaucoup d'une mauvaise réponse.

Você pode aprender muito com uma resposta errada.
คุณสามารถเรียนรู้ได้มากจากคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
Bạn có thể học được rất nhiều từ một câu trả lời sai.
你可以从错误的答案中学到很多东西。
你可以從錯誤的答案中學到很多東西。
Oxford 32000EngGlossDeuVie


Mcc SentencesGbEngDeuVie
2老师 机场 + I took the teacher to the airport. Ich bringe den Lehrer zum Flughafen.
52迟到 怎么办 + I'm going to be late. What should I do? Ich werde mich verspäten. Was soll ich tun?
79终于 到达 山顶 + I finally got to the top of the mountain. Am Ende erreichte ich die Bergspitze.
80捡到 钱包 + She found a wallet on the ground. Sie fand ein Portemonnaie. (Sie sammelte ein Portemonnaie auf.)
90起床 时间 + It's time to get up. Die Zeit aufzustehen ist gekommen.
272我们 到达 目的地 + We've arrived at our destination. Wir sind am Zielort angekommen.
297一直 等到 中午 + She waited all the way till noon. Sie wartete ununterbrochen bis Mittag.
345感到 为难 + I'm in a quandary. Ich fühle mich peinlich berührt.
475收到 + I've received a letter. Ich erhalte einen Brief.
483数到 + I can count from one to ten. Ich kann von ein bis zehn zählen.
487+ I've caught a fish. Ich habe einen Fisch gefangen.
505感到 高兴 + She feels very happy. Sie fühlt sich sehr glücklich.
515圣诞节 + Christmas is coming. Weihnachten steht vor der Tür.
559已经 没有 收到 音信 + He hasn't heard from her for quite a long time. Er hat schon lange keinen Ton von ihr gehört.
622到站 + The train has arrived at the station. Der Zug ist im Bahnhof eingefahren.
727玫瑰 联想 爱情 + Roses remind people of love. Rosen lassen Menschen an Liebe denken.
801及时 赶到 车站 + I made it to the station in time. Ich habe die Station rechtzeitig erreicht.
840调到 人事 部门 + I was transferred to personnel department. Ich wurde in die Personalabteilung versetzt.
860听到 惊人 消息 + She's heard some shocking news. Sie hörte eine sensationelle Neuigkeit.
867发言 得到 热烈 回响 + His speech is warmly welcomed. Seine Rede erhält ein begeistertes Echo.
887大众 集聚 街上 + The crowd gathered in the street. Die Menschenmasse versammelte sich auf der Straße.
1018目前 为止 北京 + Up to now, I haven't been to Beijing. Bis jetzt bin ich noch nicht in Peking gewesen.
1035夏天 + Summer is coming. Der Sommer kommt.
1070秋天 + Autumn is here. Der Herbst ist gekommen.
1071冬天 + Winter has come. Der Winter ist gekommen.
1124没有 预料 到来 这么 朋友 + I didn't expect that so many friends would come. Ich habe nicht vorausgesehen, dass so viele Freunde kommen würden.
1134著名 公司 应聘 + She is applying for a position in a famous company. Sie bewirbt sich um eine Arbeitsstelle bei einem berühmten Unternehmen.
1189受到 太太 责问 + He was reproached by his wife. Er bekam Vorwürfe von seiner Frau.
1201跑到 终点 + He ran to the finish line. Er lief bis ins Ziel.
1246翻到 + He turned to the next page. Er blätterte zur nächsten Seite im Buch.
1280货物 仓库 + He's moved the goods to the warehouse. Er bewegt die Fracht in das Lagerhaus.
1296火灾 已经 得到 控制 + The fire is under control. Der Brand ist schon unter Kontrolle.
1311遇到 老朋友 + He ran into an old friend. Er ist einem alten Freund begegnet.
1398悬崖 感到 恐慌 + Standing on the cliff, I became very frightened. Wenn ich auf dem Kliff stehe, bekomme ich es mit der Angst zu tun.
1408末了 + It's near the end of the month. Bald ist das Monatsende.
1551受到 威胁 + He was threatened.
1646大家 召集 这里 开会 + Everyone has been gathered for a meeting here.
1768孩子 毕业 父母 感到 欣喜 + The child has graduated, and his parents are pleased. Das Kind hat seinen Abschluss gemacht und die Eltern freuen sich.
1799得到 公司 奖励 + He has received a reward from the company.
1839街上 碰到 老同学 + I ran into an old classmate on the street.
1849我们 终于 爬到 顶峰 + We've finally reached the highest peak of the mountain.
1907感到 悲哀 + She feels very sad.
1963宇宙 到底 + How big is the universe?
1979我们 终于 来到 巴黎 + We have finally arrived in Paris.
1997女朋友 面前 感到 心虚 + He feels guilty in front of his girlfriend.
2032案件 涉及到 很多 + Many people are involved in this case.
2060退休 年龄 + I've reached retirement age.
2070邮局 营业 几点 + What time does the post office close?
2071刚刚 收到 邮件 + She just received a big stack of mail.
2098恰巧 遇到 朋友 + She ran into her friend by chance.
2132迟到 + You're late again.
2145翻到 + She turned to the next page of the book.
2156孕妇 户外 走走 + Pregnant women should often take walks outside .
2159不要 迟到 藉口 + Don't make excuses for being late.
2175下雨 水滴 落到 车窗 + It's raining and the raindrops are falling on the car windows.
2189妈妈 花苗 挪到 花盆 + Mom moved the flower seedling to a big flowerpot.
2192象群 迁徙 地方 + A herd of elephants will migrate to a place with water.
2216受到 惩罚 + He's been punished.
2258感到 茫然 + She's feeling at a loss. Sie ist verwirrt.
2327感到 委屈 + She feels very wronged.
2368破案 关键 证人 找到 + The key witness for solving the case has been found.
2377得奖 感到 骄傲 + I'm very proud of the prize I won.
2424感到 沮丧 + She feels frustrated.
2474妈妈 孩子 自闭 感到 忧虑 + The mother is worried about her son's autism.
2508仲夏 不停 + In mid-summer, the rain never stops.
2568生活 感到 无奈 + He feels powerless about his own life.
2583穷人 遭到 歧视 + The poor are discriminated against.
2585买到 球赛 入场券 + I've bought two tickets for the ball game.
2622