1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

show, express, manifest, display
perform, put on / exercise


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Der Sport: Der Reitsport: Rodeo + * +


darstellende Kunst, Schauspielkunst (S) [biao3 yan3 yi4 shu4] 表演艺术
Abendvorstellung (S) [ye4 jian1 biao3 yan3] 夜间表演
Akrobat (S) [biao3 yan3 te4 ji4 zhe3] 表演特技者
Akrobatikaufführung (S) [te4 ji4 biao3 yan3] 特技表演
Armutszeugnis (S) [bu4 hao3 de5 biao3 yan3] 不好的表演
Attraktion (S) [jing1 cai3 biao3 yan3] 精彩表演
aufführen (V)ausführen (V)vorführen (V) [hui4 biao3 yan3] 会表演
Clownerie (S) [chou3 jiao3 de5 biao3 yan3] 丑角的表演
Darsteller, Interpret (S) [biao3 yan3 zhe3] 表演者
eine Rede halten [fa1 biao3 yan3 jiang3] 发表演讲
erotische Vorführungen; Pornodarbietungen (V, Tech) [se4 qing2 biao3 yan3] 色情表演
Flugschau (S, Kunst) [te4 ji4 fei1 xing2 biao3 yan3 hang2 kong1 zhan3 hui4] 特技飞行表演航空展会
Inszenierung (S)inszenieren (V) [shang4 tai2 biao3 yan3] 上台表演
Modenschau [shi2 zhuang1 biao3 yan3] 时装表演
Rodeo [niu2 zi3 jing4 ji4 biao3 yan3] 牛仔竞技表演
Spielplan (S) [biao3 yan3 mu4 lu4] 表演目录
Sportschauvorführung (S) [biao3 yan3 xiang4 mu4] 表演项目
Synchronschwimmen (S, Sport) [shui3 shang4 biao3 yan3] 水上表演
Theater (S) [hua4 ju4 biao3 yan3] 话剧表演
Theaterspielen (S) [xi4 ju4 biao3 yan3] 戏剧表演
überspielen (V) [guo4 huo3 biao3 yan3] 过火表演
vorführen, eine Vorstellung geben (V) [biao3 yan3] 表演
Zirkusdirektor (S) [biao3 yan3 zhi3 dao3 zhe3] 表演指导者


17.9 Mannschaftssport Leistungsträger + Performers + 表演 +