12 Old HSK word(s): ** A ** B ** C ** C ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 西* * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

scratch / clutch, seize, grab
leaf of Dahurian angelica plant / medicine


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + leaf of Dahurian angelica plant / medicine 艸, 艹 Grass 约 (SICH_VERABREDEN) yao4 +


A Der Einkauf: Die Apotheke: Medikament + * +
A Auswärts essen: Das Cafe: Kräutertee + * +
A Der Einkauf: Die Apotheke: Apotheker + * +
A Der Einkauf: Die Apotheke: Pille + * +
A Die Gesundheit: Erste Hilfe: Schmerztablette + * +
A Die Gesundheit: Erste Hilfe: Salbe + * +
B Der Einkauf: Die Apotheke: Kräuterheilmittel + * +
B Die Gesundheit: Die Alternativtherapien: Heilkraut + * +
B Die Arbeit: Die Berufe: Apotheker + * +
B Der Einkauf: Die Apotheke: Apotheke + * +
B Der Einkauf: Die Apotheke: Abführmittel + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Schlaftablette + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Schmerzmittel + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Tablette gegen Reisekrankheit + * +
C Das Haus: Die Gartenpflanzen: Kraut + * +
C Die Nahrungsmittel: Das Gemüse: Jamswurzel + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Hustenmedikament + * +
C Das Haus: Das Badezimmer: Hausapotheke + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Entzündungshemmer + * +
C Die Gesundheit: Die Alternativtherapien: Ayurveda + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Verordnung + * +


pflanzliche Arzneimittel, Heilpflanzen, Arzneipflanze, Heilkräuter [cao3 yao4] 草药
Schlaftablette (S) [an1 mian2 yao4 pian4] 安眠药片
??? (S) [he1 yao4 bu4 duo2 ping5 shang4 diao4 jiu4 gei3 sheng5] 喝药不夺瓶上吊就给绳
abführen (V) [qing1 xie4 yao4] 轻泻药
Abführmittel (S) [tong1 bian4 yao4] 通便药
Abführmittel (S) [xie4 yao4] 泻药
Allheilmittel, Wundermittel (S) [bao1 yi1 bai3 bing4 de5 yao4 fang1] 包医百病的药方
Allheilmittel, Wundermittel (S) [wan4 neng2 yao4] 万能药
Ampulle (S) [zhen1 yao4] 针药
Analgetikum (S, Med)Schmerzmittel (S, Med) [zhen4 tong4 yao4] 镇痛药
Anästhetikum (S)Betäubungsmittel (S)Doping (S) [ma2 zui4 yao4] 麻醉药
Anästhetikum, Betäubungsmittel (S)Arzneimittel (S) [ma2 yao4] 麻药
angewiesen (Adj) [yao4 wu4 yi1 lai4] 药物依赖
Antibabypille (S)Verhütungsmittel (S) [bi4 yun4 yao4] 避孕药
Antibiotika (S) [xiao1 yan2 yao4] 消炎药
Antidepressiva [kang4 yi4 yu4 yao4 wu4] 抗抑郁药物
Antidepressivum, Antidepressiva, Mittel gegen Depressionen (S, Med) [kang4 yi4 yu4 yao4] 抗抑郁药
Antidot, Antidota, Gegengift (S, Med) [jie3 du2 yao4] 解毒药
Antidot, Gegengift (S, Med) [jie3 yao4] 解药
Antihistaminikum, Histamin-Rezeptorblocker (S, Med) [kang4 zu3 an4 yao4] 抗组胺药
Antipsychotikum (S, Med) [kang4 jing1 shen2 bing4 yao4] 抗精神病药
antithrombotisch (Med) [kang4 xie3 shuan1 yao4] 抗血栓药
Apotheke (S) [yao4 dian4] 药店
Apotheke (S) [yao4 fang2] 药房
Apothekenbesitzer (S)Apothekeneigentümer (S)Apotheker (S) [yao4 dian4 lao3 ban3] 药店老板
Apothekenbetreiber (S)Apotheker, Apothekerin (S) [yao4 dian4 jing1 ying2 zhe3] 药店经营者
Apotheker ( TCM ) (S, Med)Apothekerin ( TCM ) (S, Med) [zhong1 yi1 yao4 ji4 shi1] 中医药剂师
Apotheker (S)Apothekerin (S) [pei4 yao4 zhe3] 配药者
Apotheker (S)Arztneimittelhändler (S) [yao4 shang1] 药商
Apotheker, Apothekerin (S, Med) [yao4 ji4 shi1] 药剂师
Apotheker, Apothekerin (S, Med) [yao4 shi1] 药师
Apothekerin (S) [nü3 yao4 dian4 lao3 ban3] 女药店老板
Apothekerin (S)Apothekerin (S) [nü3 yao4 ji4 shi1] 女药剂师
Appetitzügler (S) [yi4 zhi4 shi2 yu4 de5 yao4] 抑制食欲的药
Applikationsform [gei3 yao4 tu2 jing4] 给药途径
Applikator (S) [fu1 yao4 qi4] 敷药器
Arzneibuch (S) [yao4 fang1 shu1] 药方书
Arzneigebühren (S, Med)Arzneikosten (S, Med) [yi1 yao4 fei4] 医药费
Arzneimittel (S)Präparat [yao4 ji4] 药剂
Arzneimittel (S, Med)Medikament, Droge (S, Med)Pharmazie, Pharmaka, Pharmazeutika, Pharmakon (S, Med) [yao4 wu4] 药物
Arzneimittel, Medikament (S) [yao4 pin3] 药品
Arzneimittelanwendung (S) [yao4 wu4 shi3 yong4] 药物使用
Arzneimittelanwendung (S) [yong4 yao4] 用药
Arzneimittelausgabe (S) [yao4 pin3 fa1 fang4] 药品发放
Arzneimittelfabrik (S) [yao4 chang3] 药厂
Arzneimittelgesetz (Adj) [yao4 zheng4 fa3] 药政法
Arzneimittelgesetz (S) [yao4 wu4 fa3] 药物法
Arzneimittelgesetz (S) [yao4 wu4 guan3 li3 fa3] 药物管理法
Arzneimittelkonzern (S) [zhi4 yao4 ji2 tuan2] 制药集团
Arzneimittelkosten (S) [yao4 fei4] 药费
Arzneimittelkügelchen (S) [wan2 yao4] 丸药
Arzneimittelkunde (S) [yao4 wu4 xue2] 药物学
Arzneimittelpreise (S) [yao4 jia4] 药价
Arzneimittelpreise (S) [yao4 pin3 jia4 ge2] 药品价格
Arzneimittelsperre (für Athleten)verbotene Medikamente [jin4 yao4] 禁药
Arzneimitteltherapie (S) [yao4 wu4 liao2 fa3] 药物疗法
Arzneischrank (S) [yi1 yao4 xiang1] 医药箱
Arzneistoff (Med) [yuan2 liao4 yao4] 原料药
Arztneimittelrezept (S, Med)Rezept für Medikamenten ( Arztneimittel ) (S)Rezept (S, Med) [yao4 fang1] 药方
Augentropfen (S) [yan3 yao4] 眼药
Augenwasser (S) [yan3 yao4 shui3] 眼药水
Balsam, Lösung (S, Med) [yao4 shui3] 药水
Beruhigungspille (S) [zhen4 jing4 yao4] 镇静药
Chemikalie [hua4 xue2 yao4 ji4] 化学药剂
Chemikalie (S) [hua4 xue2 yao4 pin3] 化学药品
chemikalienbeständig (Adj) [nai4 hua4 xue2 yao4 pin3] 耐化学药品
chinesische Heilpflanzen (S, Med) [zhong1 cao3 yao4] 中草药
das Aussehen ändern, aber den Inhalt belassen (V) [huan4 tang1 bu4 huan4 yao4] 换汤不换药
Deodorant (S) [chu2 chou4 yao4] 除臭药
Desinfektionsmittel (S) [xiao1 du2 yao4 ji4] 消毒药剂
die Pille danach ( Verhütungspille zur postkoitalen Empfängnisverhütung ) (S, Med) [jin3 ji2 bi4 yun4 yao4] 紧急避孕药
Dopingtest (S, Sport) [yao4 jian3] 药检
dosieren (V) [gei3 fu2 yao4] 给服药
dosieren (V) [gei3 yao4] 给药
Drogen nehmen [ke1 yao4] 磕药
Drogenabusus (S) [yao4 wu4 lan4 yong4] 药物滥用
Drogenmissbrauch und Abhängigkeit (S, Med) [yao4 wu4 cheng2 yin3] 药物成瘾
Druckchemikalien (S) [yin4 shua1 hua4 xue2 yao4 pin3] 印刷化学药品
Dynamit (S) [xiao1 hua4 gan1 you2 zha4 yao4] 硝化甘油炸药
Dynamit (S) [yong4 zha4 yao4 bao4 zha4] 用炸药爆炸
eine den tatsächlichen Umständen entsprechende Lösung finden (Sprichw) [dui4 zheng4 xia4 yao4] 对症下药
einnehmen (Medizin) [fu2 yao4] 服药
Enthaarungsmittel (S) [tuo1 mao2 yao4] 脱毛药
Enthaarungsmittel (S) [you3 tuo1 mao2 zuo4 yong4 de5 yao4] 有脱毛作用的药
Entwicklungschemikalien [xian3 ying3 hua4 xue2 yao4 ji4] 显影化学药剂
Erkältungsmittel [gan3 mao4 yao4] 感冒药
Fiebermittel (S) [tui4 shao1 yao4] 退烧药
Fluse, Medikament (S, Med)Pille, Kügelchen, Kapsel (S, Med)Tablette (S, Med) [yao4 wan5] 药丸
Food and Drug Administration (S) [mei3 guo2 shi2 pin3 yao4 pin3 jian1 du1 guan3 li3 ju2] 美国食品药品监督管理局
Food and Drug Administration (S) [mei3 guo2 shi2 pin3 yao4 wu4 guan3 li3 ju2] 美国食品药物管理局
Generika (S, Med) [fei1 zhuan1 li4 yao4] 非专利药
Generika (S, Med) [guo2 ji4 fei1 zhuan1 you3 ming2 cheng1 yao4 wu4] 国际非专有名称药物
Generika (S, Med) [tong1 yong4 ming2 yao4 wu4] 通用名药物
Genpharmaka (Bio) [ji1 yin1 yao4 wu4] 基因药物
gerinnungshemmende Substanz [kang4 ning2 xie3 yao4] 抗凝血药
Geschwulstwachstum hemmendes Medikament (S, Med) [kang4 zhong3 liu2 yao4] 抗肿瘤药
gipsen (V) [fu1 gao1 yao4] 敷膏药
Gute Laborpraxis, GLP (engl.: Good Laboratory Practice) (Chem) [liang2 hao3 yao4 pin3 shi2 yan4 yan2 jiu1 gui1 fan4] 良好药品实验研究规范
Gute Medizin schmeckt bitter ! (S, Sprichw) [liang2 yao4 ku3 kou3] 良药苦口
Halluzinogen (S) [mi2 huan4 yao4] 迷幻药
Hauptheilmittel, Hauptmittel [zhu3 yao4] 主药
Hausapotheke (S) [hong2 shi2 zi4 yao4 xiang1] 红十字药箱
Heilkräuer ( die in den Bergen wachsen ) (S, Med) [shan1 cao3 yao4] 山草药
Heilkräuterhändler ( z.B. TCM ) (S) [yao4 cai2 shang1] 药材商
Heilkräutertee (S) [tang1 yao4] 汤药
Heilmethode (S) [yao4 liao2] 药疗
Heilmittel, Drogen [yao4 cai2] 药材
Heilpflanze (S) [yao4 yong4 zhi2 wu4] 药用植物
Heilpflanzenkunde [sheng1 yao4 xue2] 生药学
heilsam [you3 yao4 xiao4] 有药效
Herzmedikament (S) [xin1 zang4 yao4 wu4] 心脏药物
hochexplosiver Sprengstoff (S, Mil) [lie4 xing4 zha4 yao4] 烈性炸药
HühneraugeHühnerauge (S) [qu4 you2 yao4] 去疣药
Hustenmittel (S, Med) [zhen4 ke2 yao4] 镇咳药
Hustensaft (S) [zhi3 ke2 yao4 shui3] 止咳药水
Insektizid (S) [sha1 chong2 yao4] 杀虫药
International Nonproprietary Name (INN, 'internationaler markenfreier Name', internationaler markenfreier Name für Arzneimittel) (S, Chem) [guo2 ji4 fei1 zhuan1 li4 yao4 pin3 ming2 cheng1] 国际非专利药品名称
Iroxanadine (Med) [yi1 zhong3 you3 zhu4 yu2 yu4 fang2 xin1 xie3 guan3 ji2 bing4 de5 yao4 wu4] 一种有助于预防心血管疾病的药物
Jodtabletten (S) [dian3 yao4 pian4] 碘药片
Joint Direct Attack Munition (JDAM) (S, Mil) [lian2 he2 zhi2 jie1 gong1 ji1 dan4 yao4] 联合直接攻击弹药
Kartoffel (S, Ess)Erdapfel <Österreich> (S) [shan1 yao5 dan4] 山药蛋
Kartusche (S)Patron (S) [dan4 yao4 tong3] 弹药筒
Kernsprengstoff (S) [he2 zha4 yao4] 核炸药
Konservierungsmittel (S) [yu4 fang2 yao4] 预防药
Konvention über psychotrope Substanzen (Rechtsw) [jing1 shen2 yao4 wu4 gong1 yue1] 精神药物公约
Korallenpfingstrose (Bio)Pfingstrosen [shao2 yao4 shu3] 芍药属
Kräuterhändler (S) [cao3 yao4 shang1] 草药商
Kräuterhändler (S) [mai4 cao3 yao4 zhe3] 卖草药者
Kräuterkenner (S) [cao3 yao4 yi1 sheng1] 草药医生
Krebsmedikament (S) [kang4 ai2 yao4 wu4] 抗癌药物
Krebsmittel (S) [kang4 ai2 yao4 ji4] 抗癌药剂
Laboratorium (S) [huo3 yao4 gong1 chang3] 火药工厂
Laboratorium (S) [zhi4 yao4 chang3] 制药场
leichtes Schlafmittel (S, Med) [qing1 du4 an1 mian2 yao4] 轻度安眠药
Lösung (S, Chem) [xi3 yao4] 洗药
marktschreierisch Plunder andrehen (S) [mai2 gou3 pi2 yao4 gao1] 卖狗皮药膏
Materia medica (S) [zhong1 yao4 xue2] 中药学
Medienexperte (S) [yao4 wu4 zhuan1 jia1] 药物专家
Medikament (S)Medizin und Pharmakologie (S) [yi1 yao4] 医药
Medikament verschreiben verschreiben lassen (S) [kai1 yao4] 开药
Medikamente der Schulmedizin (S, Med)westliche Medizin (S, Med) [xi1 yao4] 西药
Medikamente der tibetische Medizin (S, Med)Tibetische Medizin ( Heilmittel ) (S, Med) [cang2 yao4] 藏药
Medikamente der traditionelle chinesische Medizin ( TCM ) (S, Med)traditionelle chinesische Medizin ( Heilmittel ) (S, Med) [zhong1 yao4] 中药
Medikamentenausgabe ( Krankenhaus ) (S) [qu3 yao4 chu4] 取药处
medikamentöse Behandlung (S) [yao4 wu4 zhi4 liao2] 药物治疗
Medizin für Tiere ( Medikamente ) (S, Med)Tiermedizin ( Heilmittel ) (S, Med) [shou4 yao4] 兽药
Medizin gegen Erkältung (S) [zhi4 gan3 mao4 de5 yao4] 治感冒的药
Medizin und Pharmakologie (V) [yi1 yao4 wei4 sheng1] 医药卫生
Medizin, Arznei, Arzneimittel, Medikament, pharmazeutische Mittel (S, Med)Yao (Eig, Fam) [yao4]
Medizin-Buddha (S, Buddh) [yao4 shi1 fo2] 药师佛
Medizinespeise (S) [yao4 shan4] 药膳
medizinisch (Adj) [yao4 wu4 de5] 药物地
medizinisch (Adj) [yi1 yao4 shang4] 医药上
medizinisch wirksame Eigenschaft (S) [yao4 xing4] 药性
medizinische Betreuung (S, Wirtsch) [yi1 yao4 wei4 sheng1 shi4 ye4] 医药卫生事业
medizinische Salbe, Salbe (S, Med) [yao4 gao1] 药膏
medizinisches Pulver (S, Med) [yao4 san4] 药散
milchige Päonie [shao2 yao4] 芍药
Mineralientabletten (S, Med) [wei2 ta1 ming4 yao4 pian4] 维他命药片
Myrrhe (S) [mei2 yao4] 没药
Narkotikum (S, Med) [ma2 zui4 yao4 pin3] 麻醉药品
Naturstoff (S, Chem) [tian1 ran2 yao4 wu4] 天然药物
Nichtsteroidales Antirheumatikum [fei1 lei4 gu4 chun2 xiao1 yan2 zhi3 tong4 yao4] 非类固醇消炎止痛药
Nichtsteroidales Antirheumatikum [fei1 zai1 ti3 kang4 yan2 yao4] 非甾体抗炎药
Ohrgehänge (S) [er3 yao4 shui3] 耳药水
Orphan-Arzneimittel, Arzneimittel für seltene Leiden (Med) [gu1 er2 yao4] 孤儿药
OTC-Arzneimittel [fei1 chu3 fang1 yao4] 非处方药
Persische Eiche (lat: Quercus macranthara) (Eig, Bio) [da4 yao4 li4] 大药栎
Pestizid verspritzen (S) [da3 nong2 yao4] 打农药
Pestizidrückstand (V) [nong2 yao4 can2 liu2] 农药残留
Pestizidvergiftung (S) [nong2 yao4 zhong4 du2] 农药中毒
Pfizer (Wirtsch) [hui1 rui4 zhi4 yao4 you3 xian4 gong1 si1] 辉瑞制药有限公司
Pflanzenschutzmittel, Pestizid (S) [nong2 yao4] 农药
pflanzliche Arzneimittel, Heilpflanze, Arzneipflanze, Heilkräuter (S, Bio) [yao4 cao3] 药草
pflanzliches (oder tierisches) Arzneimittel (S, Med) [sheng1 yao4] 生药
Pflegemittel (S) [hu4 li3 yao4 shui3] 护理药水
Pharmabetrieb (S, Wirtsch) [zhi4 yao4 qi3 ye4] 制药企业
Pharmahersteller, Pharmaunternehmen, Arzneimittelwerk (S) [zhi4 yao4 chang3] 制药厂
Pharmaindustrie (S) [yi1 yao4 gong1 ye4] 医药工业
Pharmaindustrie (S) [zhi4 yao4 chan3 ye4] 制药产业
Pharmaindustrie (S) [zhi4 yao4 ye4] 制药业
Pharmakodynamik (V) [yao4 xiao4 xue2] 药效学
Pharmakokinetik (S) [yao4 wu4 dong4 li4 xue2] 药物动力学
Pharmakologie (S, Med) [yao4 li3 xue2] 药理学
Pharmakonzern (S) [zhi4 yao4 gong1 si1] 制药公司
Pharmakophor [yao4 xiao4 tuan2] 药效团
Pharmasparte [zhi4 yao4 xing2 ye4] 制药行业
Pharmasparte (S) [zhi4 yao4 bu4 men2] 制药部门
Pharmasparte (S) [zhi4 yao4 ling3 yu4] 制药领域
Pharmazeutik (S) [yao4 ji4 xue2] 药剂学
pharmazeutisch [yao4 xue2 yuan4] 药学院
pharmazeutisch [zhi4 yao4] 制药
pharmazeutisch (Adj) [zhi4 yao4 xue2] 制药学
Pharmazeutische Chemie (S, Chem) [yao4 wu4 hua4 xue2] 药物化学
pharmazeutische Produkte [yao4 xue2 pin3] 药学品
pharmazeutischer Hilfsstoff [yao4 yong4 fu3 liao4] 药用辅料
pharmazeutisches Buch (S) [yao4 shu1] 药书
Phenothiazin, Phenothiazine (S, Chem) [fen1 sai5 qin2 lei4 kang4 jing1 shen2 fen1 lie4 yao4] 酚噻嗪类抗精神分裂药
Prodrug (Substanz, die erst durch Veränderung im Körper wirksam ist) (S, Med) [qian2 ti3 yao4 wu4] 前体药物
Psychoaktive Substanz (S, Psych) [jing1 shen2 yao4 pin3] 精神药品
Psychopharmaka, Medikamente für die Psyche (S, Med) [jing1 shen2 yao4 wu4] 精神药物
Pulverfass (S) [huo3 yao4 tong3] 火药桶
Radikalkur (Eig, Werk) [xia4 meng3 yao4] 下猛药
Rattengift (S, Chem) [mie4 shu3 yao4] 灭鼠药
Rattengift (S, Chem) [shu3 yao4] 鼠药
Rauchschwache Pulver (S) [wu2 yan1 zha4 yao4] 无烟炸药
Rauschgiftsucht (S, Psych) [yao4 yin3] 药瘾
Rauschmittel [yu2 le4 xing4 yao4 wu4] 娱乐性药物
Reagens (S, Chem) [shi4 yao4] 试药
Reizmittel (S) [xing1 fen4 yao4] 兴奋药
Resistenz (S, Med) [nai4 yao4 xing4] 耐药性
Schießpulver (S, Gesch) [huo3 yao4] 火药
Schießpulververschwörung, Gunpowder Plot (S, Gesch) [huo3 yao4 yin1 mou2] 火药阴谋
Schlafmittel, Hypnotikum (S) [an1 mian2 yao4] 安眠药
Schmerzensgeld (S) [tang1 yao4 fei4] 汤药费
schmerzlinderndes Mittel [zhi3 tong4 yao4] 止痛药
Sprengstoff (S) [zha4 yao4] 炸药
Sprengstoffdrohung (S) [zha4 yao4 kong3 he4] 炸药恐吓
Staatliche Behörde für Traditionelle Chinesische Medizin (S, Pol) [zhong1 yi1 yao4 guan3 li3 ju2] 中医药管理局
State Food and Drug Administration, staatliche Arzneimittelzulassungs- und -aufsichtsbehörde der VR China (S, Pol) [guo2 jia1 shi2 pin3 yao4 pin3 jian1 du1 guan3 li3 ju2] 国家食品药品监督管理局
Staub (S) [yao4 fen3] 药粉
Staubbeutel (S) [hua1 yao4] 花药
Süchtige (S) [you3 yao4 yin3 zhe3] 有药瘾者
Tablette ( Medizin ) (S, Med) [yao4 pian4] 药片
TATP (Chem)triaceton triperoxide [shang1 zha4 yao4 san1 guo4 yang3 hua4 san1 bing3 tong2] 熵炸药三过氧化三丙酮
TATP (S, Chem)triaceton triperoxide [san1 guo4 yang3 hua4 san1 bing3 tong2 you4 cheng1 shang1 zha4 yao4] 三过氧化三丙酮又称熵炸药
Tinktur (S) [yao4 jiu3] 药酒
TNT (Trinitrotoluol) (S, Chem) [ti1 en1 ti1 zha4 yao4] 梯恩梯炸药
Treibladung (S) [zhuang1 yao4] 装药
Trinitrotoluol; TNT (S, Chem) [huang2 se4 zha4 yao4] 黄色炸药
überdosieren (V) [fu2 yao4 guo4 liang4] 服药过量
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (Rechtsw) [lian2 he2 guo2 jin4 zhi3 fei1 fa3 fan4 yun4 ma2 zui4 yao4 pin3 he2 jing1 shen2 yao4 wu4 gong1 yue1] 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
Umschlag (S) [hu2 yao4] 糊药
ungiftige Druckchemikalien [wu2 du2 de5 yin4 shua4 yong4 hua4 xue2 yao4 ji4] 无毒的印刷用化学药剂
unheilbar [wu2 ke3 jiu4 yao4] 无可救药
Universität für Traditionelle Chinesische Medizin Peking (S) [bei3 jing1 zhong1 yi1 yao4 da4 xue2] 北京中医药大学
unverbesserlich [wu2 yao4 ke3 jiu4] 无药可救
Verarbeitungspräparate (Druckw) (S) [zhi4 ban3 hua4 xue2 yao4 pin3] 制版化学药品
Verdünnungsmittel (S) [xi1 shi4 yao4] 稀释药
Virostatikum [kang4 bing4 du2 yao4 wu4] 抗病毒药物
Vitamintabletten (S, Med) [kuang4 wu4 zhi2 yao4 pian4] 矿物质药片
Watte (S) [yao4 mian2] 药棉
Weltraummedizin (S) [hang2 kong1 hang2 tian1 yi1 yao4] 航空航天医药
Wirkstoff, wirksamer Bestandteil (S) [yao4 wu4 de5 you3 xiao4 cheng2 fen4] 药物的有效成分
Wundermittel (S) [sheng4 yao4] 圣药
Wundpflaster (S) [gao1 yao4] 膏药
Yams [shan1 yao5] 山药
Yaoshan-Schweinerippchen im Dampftopf (Eig, Ess) [qi4 guo1 yao4 shan4 pai2 gu3] 汽锅药鳝排骨
Zäpfchen (S) [zuo4 yao4] 坐药
zubereitete chinesische Medizin [zhong1 cheng2 yao4] 中成药
Zulassungsprüfung (S, Med) [yao4 shen3] 药审