8 Old HSK word(s): ** A ** B ** C ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

sit / seat / ride, travel by
ship, boat, vessel


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + ship, boat, vessel 沿 Boat 沿 (PH_MARSCH) chuan2 +


Der Sport: Die Fitness: Rudermaschine + * +
A Der Sport: Der Segelsport: rudern + * +
A Der Verkehr: Das Schiff: Kapitän + * +
A Der Verkehr: Der Hafen: an Bord gehen + * +
A Der Verkehr: Das Schiff: Segelboot + * +
A Der Verkehr: Der Hafen: Dock + * +
A Der Sport: Der Segelsport: Segelsport + * +
A Der Verkehr: Der Hafen: von Bord gehen + * +
B Der Verkehr: Das Schiff: Frachtschiff + * +
B Der Verkehr: Das Schiff: Ruderboot + * +
B Der Verkehr: Das Schiff: Katamaran + * +
B Der Verkehr: Der Hafen: Trockendock + * +
B Der Verkehr: Das Schiff: Schleppfampfer + * +
B Der Verkehr: Das Schiff: Containerschiff + * +
B Der Verkehr: Der Hafen: Fischerboot + * +
C Der Sport: Der Segelsport: Rumpf + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Rumpf + * +
C Der Sport: Der Segelsport: Segeljacht + * +
C Der Verkehr: Der Hafen: Marina + * +
C Der Sport: Der Segelsport: Bug + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Bug + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Dock + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Fähre + * +
C Der Verkehr: Der Hafen: Fährterminal + * +
C Der Sport: Der Segelsport: Heck + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Kombüse + * +
C Der Verkehr: Das Schiff: Luftkissenboot + * +
C Der Verkehr: Der Hafen: Werft + * +


abgetakelt (Adj) [xie4 qu4 chuan2 shang4 zhuang1 bei4] 卸去船上装备
abschleppen, schleppen [tuo1 chuan2] 拖船
Achterdeck des Schiffs [chuan2 wei3 zuo4] 船尾座
Aerosmith (amerikanische Musikband) (Eig, Mus) [shi3 mi4 si1 fei1 chuan2] 史密斯飛船
America's Cup (Sport) [mei3 zhou1 bei1 fan2 chuan2 sai4] 美洲杯帆船赛
American Bureau of Shipping [mei3 guo2 chuan2 ji2 she4] 美国船级社
an Bord [zai4 chuan2 shang4] 在船上
anwesend, an BordFOB - free on board (incoterm) [chuan2 shang4] 船上
Arbeitsschiff (S) [gong1 zuo4 chuan2] 工作船
aufreiben (V) [chuan2 sun3] 船损
Außenhaut (S) [chuan2 wai4 ke2] 船外壳
Ausflugsschiff (S) [you2 chuan2] 游船
Aushängeschild (S)Galionsfigur (S)Repräsentationsfigur (S) [zhuang1 shi4 chuan2 tou2 de5 ren2 xiang4] 装饰船头的人像
Ausländer (S) [wai4 guo2 chuan2] 外国船
ausschreiten (V) [li2 chuan2] 离船
Auswandererschiff (S) [yi2 min2 chuan2] 移民船
Bananensplit (S) [xiang1 jiao1 chuan2] 香蕉船
Barcarole [chuan2 ge1] 船歌
Bark (S) [ping2 di3 chuan2] 平底船
Bark (S)Barke (S) [yuan3 yang2 fan2 chuan2] 远洋帆船
Bark (S)Bötchen, Schiffchen (S)Boot (S)kleines Schiff (S) [xiao3 chuan2] 小船
Bau (S)Baute (S)Schiffsbau (S) [chuan2 bo2 gong1 cheng2] 船舶工程
Bau (S)Baute (S)Schiffsbau (S) [chuan2 bo2 zhi4 zao4] 船舶制造
befahrbar (Adj) [ke3 tong1 chuan2] 可通船
Bergungsschiff (S) [jiu4 yuan2 chuan2] 救援船
Bergungsschiff (S) [jiu4 zhu4 chuan2] 救助船
Betreiber (S) [yun4 shu1 chuan2] 运输船
Bilgehahn [chuan2 di3 sai1] 船底塞
Boat People (Gesch) [chuan2 min2] 船民
Bootschuppen (S, Arch)Bootshaus (S, Arch)Schuppen für Schiff (S, Arch) [chuan2 peng2] 船棚
Bootsführer (S) [chuan2 fu1] 船夫
Bootsrumpf (S)Schiffskörper [chuan2 shen1] 船身
Bordaggregat, elektrischer Schiffsantriebsdiesel (S) [chuan2 yong4 chai2 you2 fa1 dian4 ji1 zu3] 船用柴油发电机组
Bordnetzaggregat (S) [chuan2 yong4 fa1 dian4 ji1 zu3] 船用发电机组
Brander (Mil) [huo3 chuan2] 火船
Bratrost (S) [chuan2 jia4] 船架
Breitseite (S) [chuan2 ce4] 船侧
Bug [chuan2 shou3] 船首
Bug (S) [chuan2 tou2] 船头
Commodore (S, Mil) [hai3 jun1 zhun3 jiang1 chuan2 dui4 dui4 chang2] 海军准将船队队长
Containerschiff (S) [huo4 gui4 chuan2] 货柜船
Containerschiff (S) [ji2 zhuang1 xiang1 chuan2] 集装箱船
Containerschiff (S)Containerschifffahrt (S) [ji2 zhuang1 xiang1 huo4 chuan2] 集装箱货船
Dampfer (S, Tech)Dampfschiff (S) [lun2 chuan2] 轮船
Dampfschiff (S) [qi4 chuan2] 汽船
Dampfschiff (S) [zheng1 qi4 ji1 chuan2] 蒸汽机船
Dampfturbinenschiff (S) [zheng1 qi4 lun2 chuan2] 蒸汽轮船
die Segel setzen [kai1 chuan2] 开船
Dockarbeiter (S) [chuan2 wu4 gong1 ren2] 船坞工人
Dollbord (S) [chuan2 de5 shang4 yan2] 船的上沿
Drachenboot (S) [long2 chuan2] 龙船
Dschunke [rong2 ke4 chuan2] 戎克船
Dschunkensegel [zhong1 guo2 fan2 chuan2] 中国帆船
ein Schiff nehmen, ein Boot nehmen (V)mit dem Boot fahren (V)mit dem Schiff fahren (V) [zuo4 chuan2] 坐船
einschiffen (V) [cheng2 chuan2] 乘船
Eisbrecher (S) [po4 bing1 chuan2] 破冰船
Elektroboot (S) [dian4 ping2 chuan2] 电瓶船
Erzfrachter (S) [kuang4 sha1 chuan2] 矿砂船
Fähre (S) [bai3 du4 chuan2] 摆渡船
Fährmann (S) [du4 chuan2 fu1] 渡船夫
Fahrpreis (S) [chuan2 fei4] 船费
Fangschiff, Fischereifahrzeug (S) [yu2 chuan2] 渔船
fein an Bord, F.I. (= free in) [chuan2 fang1 bu4 fu4 dan1 zhuang1 huo4 fei4 yong4] 船方不负担装货费用
Fischdampfer (S) [tuo1 lao1 chuan2] 拖捞船
Fischerboot (S) [yu2 chuan2] 鱼船
Floss, schwimmendes Schiff (S)Fließe (S)fließen (V) [fu2 chuan2] 浮船
FOB - Free on Board [zhuang1 yun4 gang3 chuan2 shang4 jiao1 huo4] 装运港船上交货
Forschungsschiff (S) [kao3 cha2 chuan2] 考察船
Fracht vom Schiff, Ladung vom Schiff, Frachtgut vom Schiff (S)Kargo vom Schiff (S)Schiffsfracht, Schiffsladung, Schiffskargo (S) [chuan2 huo4] 船货
Frachter (S) [huo4 chuan2] 货船
Frachter (S)Frachtschiff (S)Warentransportschiff (S) [huo4 wu4 zhuang1 chuan2] 货物装船
Free on board (FOB) Incoterm [chuan2 shang4 jiao1 huo4] 船上交货
Funabashi [chuan2 qiao2 shi4] 船桥市
Galeere (ein Segel-Kriegsschiff) (S, Tech) [gu3 dai4 de5 you3 jiang3 fan2 chuan2] 古代的有桨帆船
Galeere (ein Segel-Kriegsschiff) (S, Tech) [jiang3 zhan4 chuan2] 桨战船
Galeere (S) [chuan2 nei4 chu2 fang2] 船内厨房
Geisterschiff [you1 ling2 chuan2] 幽灵船
Gondel (S) [liang3 tou2 jian1 de5 ping2 di3 chuan2] 两头尖的平底船
Gondel (S) [xia2 chang2 xiao3 chuan2] 狭长小船
Großsegler (S) [da4 fan2 chuan2] 大帆船
Handelsflotte (S) [shang1 chuan2 dui4] 商船队
Handelsschiff (S) [shang1 chuan2] 商船
Hausboot (S) [xing2 ru2 fang2 zi5 de5 chuan2] 形如房子的船
heckwärts [zai4 chuan2 wei3] 在船尾
Hochseeschiff [yuan3 yang2 chuan2] 远洋船
Kaper (S) [hai3 dao4 chuan2] 海盗船
Karavelle (S) [qing1 kuai4 fan2 chuan2] 轻快帆船
Katamaran (S) [shuang1 ti3 chuan2] 双体船
kentern (V) [fan1 chuan2] 翻船
Kfz- und Bootssteuer (S, Wirtsch) [che1 chuan2 shui4] 车船税
Kohlenarbeiter (S) [yun4 mei2 chuan2] 运煤船
Kombüse (S)Schiffsküche (S) [lun2 chuan2 shang4 de5 chu2 fang2] 轮船上的厨房
Konvoi (S) [hu4 hang2 chuan2 dui4] 护航船队
Kostgänger (S) [gong1 ru4 di2 chuan2 de5 dui4 yuan2] 攻入敌船的队员
Kriegsschiff (S) [bing1 chuan2] 兵船
Kriegsschiff (S) [zhan4 chuan2] 战船
Ladeplatz (S) [chuan2 zhi1 zhuang1 huo4 chu4] 船只装货处
Linienschiff (S) [ding4 qi1 chuan2] 定期船
Los Angeles Clippers [luo4 shan1 ji1 kuai4 chuan2] 洛杉矶快船
Los Angeles Clippers [luo4 shan1 ji1 kuai4 chuan2 dui4] 洛杉矶快船队
Lotsenboot (S) [ling3 hang2 chuan2] 领航船
Love Boat [ai4 zhi1 chuan2] 爱之船
Luftkissenfahrzeug, Luftkissenboot, Hovercraft (S) [qi4 dian4 chuan2] 气垫船
Marineschiff (S) [hai3 shang4 chuan2 zhi1] 海上船只
mit dem gleichen Schiff fahren [tong2 chuan2] 同船
mit dem Schiff fahren nach... (V) [cheng2 chuan2 qu4] 乘船去
Mit fremden Mitteln das eigene Ziel erreichen (Sprichw) [jie4 chuan2 chu1 hai3] 借船出海
Mitsui O.S.K. Lines (Org) [shang1 chuan2 san1 jing3] 商船三井
Motorboot (S) [ji1 chuan2] 机船
Motorboot (S) [ma3 da2 chuan2] 马达船
Motorschiff (S) [nei4 ran2 ji1 chuan2] 内燃机船
Mutterschiff (S) [mu3 chuan2] 母船
Öltanker (S, Tech)Tanker (S, Tech)Tankschiff (S, Tech) [you2 chuan2] 油船
Ozeanforschungsschiff (S) [hai3 yang2 diao4 cha2 chuan2] 海洋调查船
Panzerschiff (S) [tie3 jia3 chuan2] 铁甲船
Papierboot (Argonauta) [chuan2 shao1] 船蛸
Passagierschiff (S) [ke4 chuan2] 客船
per Schiff (Adj) [chuan2 yun4] 船运
Piratenschiff [zei2 chuan2] 贼船
Poller [xi4 chuan2 zhu4] 系船柱
querab (V) [dui4 zhuo2 chuan2 xian2 de5] 对着船舷地
Raumfahrzeug (S, Tech) [yu3 zhou4 fei1 chuan2] 宇宙飞船
Raumkapsel (S) [zai3 ren2 fei1 chuan2] 载人飞船
Raumsonde (S) [fei1 zai4 ren2 yu3 zhou4 fei1 chuan2] 非载人宇宙飞船
Raumtransporter (S) [huo4 yun4 fei1 chuan2] 货运飞船
Rettungsboot (S) [jiu4 sheng1 chuan2] 救生船
Riesenschiff (S) [ju4 chuan2] 巨船
Rotsiegel-Schiff (S, Wirtsch) [zhu1 yin4 chuan2] 朱印船
rudern (V) [hua2 chuan2] 划船
russischer Weltraumfrachter Progress (S) [e2 luo2 si1 jin4 bu4 hao4 huo4 yun4 fei1 chuan2] 俄罗斯进步号货运飞船
Schatzschiff [bao3 chuan2] 宝船
Schaukelschiff (S) [lang4 chuan2] 浪船
Schiff [chuan2]
Schiff (S) [chuan2 bo2 yong4] 船舶用
Schiff (S) [jian4 chuan2] 舰船
Schiff in Seenot [yu4 xian3 chuan2 zhi1] 遇险船只
Schiff, Schiffs- (S) [chuan2 bo2] 船舶
Schiffabfahrtstermin (S) [chuan2 qi1] 船期
Schiffbau (S) [zao4 chuan2] 造船
Schiffbruch (S) [chen2 chuan2] 沉船
Schiffbruch (S)Schiffswrack (S) [yu4 nan2 chuan2] 遇难船
Schifffahrtsbetrieb (S) [lun2 chuan2 gong1 si1] 轮船公司
Schifffahrtslinie, Reederei (S) [chuan2 gong1 si1] 船公司
Schifffahrtslinie, Reederei (S, Wirtsch) [chuan2 yun4 gong1 si1] 船运公司
Schiffs- und Industriedieselmotoren (S) [chuan2 yong4 he2 gong1 ye4 yong4 chai2 you2 ji1] 船用和工业用柴油机
Schiffsbesatzung (S) [chuan2 bo2 cheng2 wu4 yuan2] 船舶乘务员
Schiffsboden, Bilge (S) [chuan2 di3] 船底
Schiffsgeländer (S) [chuan2 lan2 gan1] 船栏杆
Schiffsklassifikation, Register [chuan2 bo2 deng1 ji4 ju2] 船舶登记局
Schiffsmodell [chuan2 mo2 xing2] 船模型
Schiffsreparatur [xiu1 chuan2] 修船
Schiffsrumpf, Schiffskörper (S) [chuan2 ti3] 船体
Schiffsschleuse [tong1 hang2 chuan2 zha2] 通航船闸
Schiffstau, Anlegetau (S) [chuan2 lan3] 船缆
Schiffsunglück (S) [chuan2 bo2 zai1 nan4] 船舶灾难
Schiffsverkehr (S) [chuan2 bo2 jiao1 tong1] 船舶交通
Schildkrötenschiff (Gesch) [gui1 chuan2] 龟船
Schleuser (S) [chuan2 zha2 guan3 li3 ren2] 船闸管理人
Schoner (S) [zong4 fan2 chuan2] 纵帆船
Schraube (S) [luo2 lun2 qi4 chuan2] 螺轮汽船
Schüttgutfrachter (S, Tech) [san4 huo4 chuan2] 散货船
Schwarze Schiffe (Gesch) [hei1 chuan2] 黑船
Schwimmbagger (S) [fu2 dong4 cai3 lao1 chuan2] 浮动采捞船
Schwimmbagger (S) [wa1 ni2 chuan2] 挖泥船
Schwimmbagger (S) [wa1 sha1 chuan2] 挖沙船
Schwimmdock (S) [fu2 chuan2 wu4] 浮船坞
Seekrankheit (S)seekrank sein (V) [yun1 chuan2] 晕船
Seenotrettungskreuzer (S) [jiu4 yuan2 xun2 luo2 chuan2] 救援巡逻船
Segelboot (S) [fan1 chuan2] 帆船
Segeljolle (S) [chuan2 zai4 xiao3 ting3] 船载小艇
Segeljolle (S) [jian4 zai4 za2 yong4 chuan2] 舰载杂用船
Segeljolle (S) [yi1 zhong3 xiao3 fan2 chuan2] 一种小帆船
Segelklub (S) [fan2 chuan2 ju4 le4 bu4] 帆船俱乐部
segeln, ein Segelschiff fahren (V) [jia4 shi3 fan2 chuan2] 驾驶帆船
Segeln, Segelboot führen (S) [fan2 chuan2 jia4 shi3] 帆船驾驶
Segelregatta (S, Sport) [fan2 chuan2 bi3 sai4] 帆船比赛
Segelschiff [fan2 chuan2] 帆船
Segelsport (S) [fan2 chuan2 yun4 dong4] 帆船运动
Shenzhou [shen2 zhou1 hao4 fei1 chuan2] 神舟号飞船
Stapel, Helling (S) [chuan2 tai2] 船台
Steamboat Willie [qi4 chuan2 wei1 li4 hao4] 汽船威利号
Stopper (S) [chuan2 lan4 zhi4 dong4 qi4] 船缆制动器
Tankschiff (S, Tech) [ye4 huo4 chuan2] 液货船
Tankschiff (S, Tech) [you2 cao2 chuan2] 油槽船
Theaterschiff (S) [hua1 chuan2] 花船
Theaterschiff (S) [yan3 xi4 chuan2] 演戏船
Tonnage (S) [chuan2 bo2 dun1 shui4] 船舶吨税
Toshirō Mifune (Eig, Pers, 1920 - 1997) [san1 chuan2 min3 lang2] 三船敏郎
Tragflächenboot [shui3 yi4 chuan2] 水翼船
Traumschiff (S)Boeing 787, ehemals Boeing 7E7 (Eig)Dreamliner (Eig) [li3 xiang3 zhi1 chuan2] 理想之船
Traumschiff (S)Boeing 787, ehemals Boeing 7E7 (Eig)Dreamliner (Eig) [meng4 huan4 zhi1 chuan2] 梦幻之船
Tretboot (S) [jiao3 ta4 chuan2] 脚踏船
Umladung (S) [zhuan3 chuan2] 转船
Ummantelung (S) [chuan2 di3 bao1 ban3] 船底包板
verfahren (V) [xing2 chuan2] 行船
verfrachten (V) [zu1 chuan2] 租船
Versorgungsschiff, Zubringer (S) [bu3 gei3 chuan2] 补给船
Versorgungsschiff, Zubringer (S) [gong1 ying4 chuan2] 供应船
Vissel Kobe (Sport) [shen2 hu4 sheng4 li4 chuan2] 神户胜利船
Vordersektion der Raumkapsel (S) [yu3 zhou4 fei1 chuan2 qian2 cang1] 宇宙飞船前舱
Walfänger (S) [tan4 jing1 chuan2] 探鲸船
Waltran verarbeitendes Schiff (S) [jing1 you2 jia1 gong1 chuan2] 鲸油加工船
Werft (S) [xing2 zao4 chuan2 chang3] 型造船厂
Wettrudern (S) [sai4 chuan2] 赛船
Wrack (S) [shi1 shi4 chuan2 zhi1] 失事船只
Zeppelin 'Hindenburg' (LZ 129) (Gesch) [xing1 deng1 bao3 hao4 fei1 chuan2] 兴登堡号飞船
Zeppelin (S) [qi2 bo2 lin2 fei1 chuan2] 齐柏林飞船
Zielschiff [ba3 chuan2] 靶船


8.14 Schiff Boot + Boat + +
8.14 Schiff Ausflugsschiff + Boat + +