1 Old HSK word(s): ** ADefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

self, private, personal / from
self, oneself / personal, private / 6th heavenly stem


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
dich selbst. selbst, dich (Adj)du selbst (Adj) [ni3 zi4 ji3] 你自己
#NAME? [kao4 zi4 ji3 lao2 dong4 guo4 hou4] 靠自己劳动过后
Alles tun, was in meinen Kräften steht. [jin4 wo3 zi4 ji3 suo3 neng2] 尽我自己所能
auf eigene Faust [ping2 zi4 ji3 de5 li4 liang5] 凭自己的力量
auf eigene Gefahr [zi4 ji3 fu4 ze2] 自己负责
ausprägen (V) [lu4 chu1 zi4 ji3] 露出自己
bedienen (V) [zi4 ji3 qu3 yong4] 自己取用
brüderlich teilen (V) [bie2 ren2 de2 da4 tou2 zi4 ji3 de2 xiao3 tou2] 别人得大头自己得小头
Durchsetzungskraft (S)Durchsetzungsvermögen (S) [jian1 chi2 zi4 ji3] 坚持自己
Eigentor (S) [zi4 ji3 pao3 jin4 de5 qiu2] 自己跑进的球
England expects that every man will do his duty [da4 ying1 di4 guo2 qi1 wang4 mei3 ge5 zi3 min2 dou1 fu4 qi3 zi4 ji3 de5 ze2 ren4] 大英帝国期望每个子民都负起自己的责任
er selbst, ihm selbst (Adj) [ta1 zi4 ji3] 他自己
Es sägt niemand gern den Ast ab, auf dem er sitzt (S, Bio) [shei2 du1 bu4 yuan4 ju1 diao4 zi4 ji3 zuo4 de5 shu4 zhi1] 谁都不愿锯掉自己坐的树枝
Gnothi seauton, Gnôthi seautón („Erkenne dich selbst!“) (Lit) [ren4 shi5 ni3 zi4 ji3] 认识你自己
ich selbst, mir selbst, mich selbst (Adj) [wo3 zi4 ji3] 我自己
ihr selbst, euch selbst (Adj) [ni3 men5 zi4 ji3] 你们自己
legitimiertlegitimieren (V) [zheng4 ming2 zi4 ji3 shen1 fen4] 证明自己身份
monoman, an einer Monomanie leiden (V) [chen2 ni4 yu2 zi4 ji3 de5 xiang3 xiang4 zhi1 zhong1] 沉溺於自己的想像之中
nur sich selbst verstehen koennen (V) [zhi3 neng2 guai4 zi4 ji3] 只能怪自己
profilieren (V) [fa1 zhan3 zi4 ji3 de5 qi3 ye4] 发展自己的企业
rechtfertigen (V) [biao3 ming2 zi4 ji3 shi4 zheng4 que4] 表明自己是正确
selbst ernannt [zi4 ji3 zuo4 zhu3] 自己作主
selbst, selber, eigen, persönlich (Pron) [zi4 ji3] 自己
Selbsteinschätzung (S) [dui4 zi4 ji3 de5 ping2 jia4] 对自己的评价
selbstgebastelt (Adj) [zi4 ji3 shou3 gong1 zhi4 zuo4] 自己手工制作
selbstgebastelt (Adj) [zi4 ji3 zhi4 zuo4] 自己制作
selbstlos [bu4 gu4 zi4 ji3] 不顾自己
Selbstrechtfertigung (S) [wei2 zi4 ji3 bian4 jie3] 为自己辩解
selbsttragend (Adj) [zi4 ji3 zhi1 chi2] 自己支持
sich ins eigene Fleisch schneiden (S) [ban1 qi3 shi2 tou5 za2 zi4 ji3 de5 jiao3] 搬起石头砸自己的脚
sich mit fremden Federn schmücken (Int) [lüe4 ren2 zhi1 mei3 yong4 bie2 ren2 de5 yu3 mao2 lai2 da3 ban4 zi4 ji3] 掠人之美用别人的羽毛来打扮自己
sich selbst [ta1 men2 zi4 ji3] 他们自己
sich selbst bedienen (V) [zi4 ji3 lai2] 自己来
uns selbst [wo3 men5 zi4 ji3] 我们自己
unzurechnungsfähig (Adj) [dui4 zi4 ji3 xing2 wei2 bu4 neng2 fu4 ze2 de5] 对自己行为不能负责的
von einem selbst abhängen, auf sich selbst gestellt sein (V) [yi1 kao4 zi4 ji3] 依靠自己
vordrängeln (V)vordrängen (V) [tu1 chu1 zi4 ji3] 突出自己
vorführen (V) [xian3 shi4 zi4 ji3] 显示自己