14 Old HSK word(s): ** A ** B ** B ** B ** B ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

most, extremely, exceedingly
high, tall / lofty, elevated
level, rank, class / grade


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + level, rank, class / grade Silk 及 (REICHEN) ji2 +


A Das Lernen: Die Schule: Klasse + * +
A Der Verkehr: Das Auto: verlängerte Limousine + 轿 * +
C Der Verkehr: Das Auto: Druckluftgerät + * +
C Der Verkehr: Der Flughafen: Gepäckröntgenmaschine + X * +
C Die Arbeit: Die Medien: Teleprompter + * +


Abteilung auf der Ebene des Stellvertretenden Ministers (S, Pol) [fu4 bu4 ji2 bu4 men2] 副部级部门
(eine) hochrangige Delegation (S, Pol) [gao1 ji2 dai4 biao3 tuan2] 高级代表团
(soziale) Klasse (S) [jie1 ji2] 阶级
2. Fußball-Bundesliga [de2 guo2 zu2 qiu2 yi3 ji2 lian2 sai4] 德国足球乙级联赛
6. Klasse (S) [liu4 nian2 ji2] 六年级
A-League (Sport) [ao4 da4 li4 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 澳大利亚足球甲级联赛
Abhängigkeit (S) [fang4 zhi4 zai4 xia4 ji2] 放置在下级
Abstiegsrang (S) [jiang4 ji2 wei4 zhi4] 降级位置
Abteilung auf Ministerebene (S, Pol) [bu4 ji2 bu4 men2] 部级部门
Achtstufen-Lohnsystem (S, Wirtsch) [ba1 ji2 gong1 zi1 zhi4] 八级工资制
Actionsuperstar (S) [chao1 ji2 dong4 zuo4 ming2 xing1] 超级动作明星
Adelstitel (S) [gui4 zu2 deng3 ji2] 贵族等级
Advanced Encryption Standard (EDV) [gao1 ji2 jia1 mi4 biao1 zhun3] 高级加密标准
Advanced Level, A-Level (S)britisches Abitur, Abitur in Großbritanien (S) [ying1 guo2 gao1 ji2 cheng2 du4 hui4 kao3] 英国高级程度会考
Advanced Microwave ImagerAMI (S, Phys) [gao1 ji2 wei1 bo1 cheng2 xiang4] 高级微波成像
Alaska-Klasse (S, Gesch) [a1 la1 si1 jia1 ji2 da4 xing2 xun2 yang2 jian4] 阿拉斯加级大型巡洋舰
ALG I (S, Wirtsch)Arbeitslosengeld I (S, Wirtsch) [yi1 ji2 shi1 ye4 jiu4 ji4 jin1] 一级失业救济金
ALG II (S)Arbeitslosengeld II (S, Wirtsch) [er4 ji2 shi1 ye4 jiu4 ji4 jin1] 二级失业救济金
All-Terrain Grade (S)ATG [quan2 tian1 hou4 ji2 bie2] 全天候级别
alle Ebenen, jede Stufe (S) [ge4 ji2] 各级
alle Regierungsebenen (S, Pol) [ge4 ji2 zheng4 fu3] 各级政府
alternierende Reihe (S) [jiao1 cuo4 ji2 shu4] 交错级数
Altersfreigabe (S)Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK (Eig, Org) [dian4 ying3 fen1 ji2 zhi4 du4] 电影分级制度
Altersfreigabe (S)Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK (S) [dian4 ying3 pian4 fen4 ji2] 电影片分级
Altersfreigabe für Filme in Taiwan: für alle Zuschauer [pu3 bian4 ji2] 普遍级
Altersfreigabe für Filme in Taiwan: Nicht für Kinder unter 12 Jahren; von 12–18 Jahren nur mit Erlaubnis von Eltern oder Lehrern (S) [fu3 dao3 ji2] 辅导级
Altersfreigabe für Filme in Taiwan: Nicht für Kinder unter 6 Jahren; Kinder von 6–12 Jahren nur in Begleitung von Eltern, Lehrern oder Volljährigen (S) [bao3 hu4 ji2] 保护级
Altersfreigabe für Filme in Taiwan: Nicht unter 18 Jahren (S) [xian4 zhi4 ji2] 限制级
Altersgenosse (S) [tong2 ji2 sheng1] 同级生
Altersklasse (S)Altersklassen (S) [nian2 ling2 ji2 bie2] 年龄级别
Altersklassen (S) [nian2 ling2 ji2 shu4] 年龄级数
America's Next Top Model (S) [quan2 mei3 chao1 ji2 mo2 te4 er5 xin1 xiu4 dai4 sai4] 全美超级模特儿新秀大赛
American Bureau of Shipping [mei3 guo2 chuan2 ji2 she4] 美国船级社
Amt des Hochkommissars für Flüchtlinge [nan4 min2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2 ban4 shi4 chu4] 难民事务高级专员办事处
Amtsbereich (S) [gao1 ji2 jiao4 shi4 zhi1 zhi2] 高级教士之职
Amtsgericht (S) [chu1 ji2 fa3 yuan4] 初级法院
Anfänger, Anfängerstufe, Anfängerlevel (S) [ru4 men2 ji2] 入门级
Anfängerkurs (S) [chu1 ji2 ke4 cheng2] 初级课程
Anfangsphase (S)primäres Stadium [chu1 ji2 jie1 duan4] 初级阶段
Anfangsstadium des Sozialismus (S) [she4 hui4 zhu3 yi4 chu1 ji2 jie1 duan4] 社会主义初级阶段
Angelologie [tian1 shi3 deng3 ji2] 天使等级
Anodenbatterie (S) [yang2 ji2 dian4 chi2] 阳级电池
anspruchsvoll gedruckte Zeitung (S) [gao1 ji2 bao4 zhi3] 高级报纸
anspruchsvolles Druckerzeugnis (S) [gao1 ji2 yin4 shua4 pin3] 高级印刷品
Arbeiterklasse, Proletariat (S) [gong1 ren2 jie1 ji2] 工人阶级
Armenische Fußballmeisterschaft (S, Sport) [ya4 mei3 ni2 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 亚美尼亚足球甲级联赛
AS 332 - Super Puma [chao1 ji2 bao4] 超级豹
atomwaffenfähig, waffenfähig [wu3 qi4 ji2] 武器级
Aufbauschule (S) [qi1 nian2 ji2 xue2 sheng5] 七年级学生
Aufstieg (S) [jin4 ji2] 晋级
Ausbruch (S) [duo1 ji2 zu3 kuai4] 多级组块
außerordentlicher Professor [gao1 ji2 jiang3 shi1] 高级讲师
äußerst populäre und erfolgreiche Computerprogramme (EDV)Killerapplikation (S, EDV) [sha1 shou3 ji2 ying4 yong4] 杀手级应用
ausgebeutete Klasse (S) [bei4 bo1 xue1 jie1 ji2] 被剥削阶级
Ausstattungsgrad (S) [zhuang1 huang2 deng3 ji2] 装潢等级
Ausweitung, Eskalation (S) [zhu2 bu4 sheng1 ji2] 逐步升级
B-Klasse (S) [B ji2] B级
B-Movie [B ji2 pian4] B级片
Baureihe (S)einordnen, Unterrichtsstunde (S)Klasse (S) [xue2 ji2] 学级
Beaufortskala ( meteol. Windstärke-Einheit ) (S, Met)Windstärke (S, Met) [pu2 fu2 shi4 feng1 ji2] 蒲福氏风级
Beaufortskala (S) [pu2 fu2 feng1 ji2] 蒲福风级
bezirksfreie Stadt (eine Verwaltungseinheit in China unterhalb der Provinzebene) (S, Geo) [di4 ji2 shi4] 地级市
Blue Gene (S, EDV) [lan2 se4 ji1 yin1 chao1 ji2 ji4 suan4 ji1 xi4 tong3] 蓝色基因超级计算机系统
Borsodi Liga (S, Sport) [xiong1 ya2 li4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 匈牙利足球甲级联赛
Bourgeoisie [zi1 chan3 jie1 ji2] 资产阶级
Brasilianischer Fußball-Meister (S, Sport) [ba1 xi1 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 巴西足球甲级联赛
C-Klasse (S) [bing3 ji2] 丙级
C-Klasse (S) [C ji2 xi4 lie4] C级系列
Call (S) [dian4 nao3 hua4 chao1 ji2 shi4 chang3] 电脑化超级市场
Chinese Super League [zhong1 guo2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 中国足球超级联赛
Deeskalation (S) [zhu2 bu4 jian3 shao3 jun1 shi4 li4 liang4 jun1 dui4 chong1 tu1 deng3 jiang4 ji2 jiang4 wen1] 逐步减少军事力量军队冲突等降级降温
degradieren (V)erniedrigen (V) [shi3 jiang4 ji2] 使降级
Die 39 Stufen [san1 shi2 jiu3 ji2 tai2 jie1] 三十九级臺阶
Dienstgrad (S) [fu2 wu4 deng3 ji2] 服务等级
Dienstherr (S) [shang4 ji2 zhu3 guan3 bu4] 上级主管部
Diktatur des Proletariats [wu2 chan3 jie1 ji2 zhuan1 zheng4] 无产阶级专政
Divizia A (Sport) [luo2 ma3 ni2 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 罗马尼亚足球甲级联赛
Drehzahlstufe [zhuan3 su4 ji2 shu4] 转速级数
drei [san1 ji2 wang3 luo4] 三级网络
drei [san1 ji2 zhi4] 三级制
Dreiklassenausstattung (S) [san1 deng3 ji2] 三等级
Dreisprung (S) [san1 ji2 tiao4] 三级跳
Dreisprung (S) [san1 ji2 tiao4 yuan3] 三级跳远
Ehrendivision (Sport) [he2 lan2 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 荷兰足球甲级联赛
ein Erdbeben der Stärke 5,2 (S, Geol) [wu3 dian3 er4 ji2 di4 zhen4] 五点二级地震
ein wahres Sternehotel (Werbeslogan) (S) [zhun3 xing1 ji2 fan4 dian4] 准星级饭店
eine frühere Version aktualisieren, Aktualisieren einer früheren Version, Upgrade (S, EDV) [jiang1 lao3 ban3 ben3 sheng1 ji2] 将老版本升级
einstufig (Adj) [yi1 ji2] 一级
Einstufungsprüfung (S) [kao3 ji2] 考级
Elementarbildung (S) [chu1 ji2 jiao4 yu4] 初级教育
Elfenbeinkarton (S) [gao1 ji2 bai2 ban3 zhi3] 高级白板纸
Endstufe (S) [mo4 ji2] 末级
Energieniveau (S)Niveau (S) [neng2 ji2] 能级
Eques (Pol) [qi2 shi4 jing1 ji4 jie1 ji2] 骑士经济阶级
Erdbebenstärke (S) [zhen4 ji2] 震级
erste Klasse (S) [yi1 nian2 ji2] 一年级
erstgradiger Kriegsverbrecher (S) [jia3 ji2 zhan4 fan4] 甲级战犯
Europäischer Supercup [ou1 zhou1 chao1 ji2 bei1 zu2 qiu2 sai4] 欧洲超级杯足球赛
extra, besonders (S)Sonderklasse (S) [te4 ji2] 特级
extrafein [gao1 ji2 pin3] 高级品
Extraklasse (S)super- (Präp) [chao1 ji2] 超级
FA Premier League [ying1 ge2 lan2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 英格兰足球超级联赛
Federgewichtler (S) [qing1 liang2 ji2 xuan3 shou3] 轻量级选手
Fibel (Lehrbuch für Schulanfänger) (S) [chu1 ji2 ke4 ben3] 初级课本
Fliegengewichtler (S) [qing1 liang2 ji2 de5 xuan3 shou3] 轻量级的选手
Football League of Ireland [ai4 er3 lan2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 爱尔兰足球超级联赛
Football League One [ying1 ge2 lan2 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 英格兰足球甲级联赛
Football League Two [ying1 ge2 lan2 zu2 qiu2 yi3 ji2 lian2 sai4] 英格兰足球乙级联赛
Formel 1 [yi1 ji2 fang1 cheng2 shi4] 一级方程式
Formel 1 [yi1 ji2 fang1 cheng2 shi4 sai4 che1] 一级方程式赛车
Formel 1 (S) [yi1 ji2 fang1 cheng2] 一级方程
Formel 3Formel 3 Cup [san1 ji2 fang1 cheng2 shi4 sai4 che1] 三级方程式赛车
Fotbollsallsvenskan (höchste Fußball-Liga in Schweden) (Eig, Sport) [rui4 dian3 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 瑞典足球超级联赛
Fourierreihe [fu4 li3 ye4 ji2 shu3] 傅里叶级数
Französischer Fußballmeister (Sport) [fa3 guo2 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 法国足球甲级联赛
Fujita-Skala (S, Met) [teng2 tian2 ji2 shu3] 藤田级数
Fünf-Sterne-Hotel (S, Wirtsch) [wu3 xing1 ji2 jiu3 dian4] 五星级酒店
Fünfsternestadion [ou1 zhou1 zu2 xie2 wu3 xing1 ji2 zu2 qiu2 chang3] 欧洲足协五星级足球场
Fußball-Bundesliga (Sport) [de2 guo2 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 德国足球甲级联赛
Gebläsestufe (S) [gu3 feng1 ya1 suo1 ji1 ji2 shu4] 鼓风压缩机级数
Gefährdete Tiere: Stufe 2 (S) [bao3 yu4 deng3 ji2 2 ji2] 保育等级2级
Gefahrenklasse (S) [wei2 xian3 deng3 ji2] 危险等级
gekräuselte See [yi1 ji2 lang4] 一级浪
Genauigkeitsklasse (S) [jing1 du4 deng3 ji2] 精度等级
geometrische Reihe [ji3 he2 ji2 shu4] 几何级数
Geräuschpegel (S) [zao4 sheng1 ji2] 噪声级
Gewalt (S)Superintendant (S)vorgesetzt (Adj)Vorgesetzter [shang4 ji2] 上级
Gewichtheben (S) [te4 zhong4 liang4 ji2] 特重量级
Gewichtsklasse (S)Schwergewicht (S) [zhong4 liang4 ji2] 重量级
Gewichtsklasse (S, Sport) [gong1 jin1 ji2] 公斤级
Gewichtsklasse (S, Sport) [ti3 chong2 deng3 ji2] 体重等级
Gewichtsklasse (S, Sport)Größenordnung (S) [liang4 ji2] 量级
gleichrangig (Adj) [tong2 deng3 ji2] 同等级
Grad, Stufe, Klasse, Status, Rang, Stand (S) [deng3 ji2] 等级
Größenordnung (S)größenmäßig (Adj) [shu4 liang4 ji2] 数量级
Guru (S, Philos) [gu3 hui1 ji2] 骨灰级
Gymnasium (S) [gao1 ji2 wen2 li3 zhong1 xue2] 高级文理中学
Halbschwergewicht (S) [ban4 zhong4 liang4 ji2] 半重量级
Handelsklasse (S) [pin3 ji2] 品级
Hartposterpapier (S) [gao1 ji2 shu1 xie3 zhi3] 高级书写纸
Hauptseminar (S) [gao1 ji2 tao3 lun4 ke4] 高级讨论课
herabsetzen, degradierenArmutszeugnis (S)Degradierung (S)Rückführung (S)Reduktion (S)Untersetzung (S)absteigen (V)verunglimpfen (V) [jiang4 ji2] 降级
herrschende Klasse [tong3 zhi4 jie1 ji2] 统治阶级
hierarchisch [jie1 ji2 shi4] 阶级式
Hifi, high fidelity (hohe Klangtreue) (S) [gao1 ji2 yin1 xiang3] 高级音响
High-Level Data Link Control (S, EDV) [gao1 ji2 shu4 ju4 lian4 lu4 kong4 zhi4] 高级数据链路控制
Hochkommissar (S, Pol) [gao1 ji2 zhuan1 yuan2] 高级专员
hochqualifiziert kompetent (Adj) [gao1 ji2 zhuan1 ye4] 高级专业
hochspezialisierte Betreuung (S, Med) [gao1 ji2 yi1 liao2] 高级医疗
Hochtechnologie (S) [gao1 ji2 ji4 shu4] 高级技术
höher [shang4 ji2 zhu3 guan3 ji1 guan1] 上级主管机关
Hoher Gerichtshof [gao1 ji2 fa3 yuan4] 高级法院
höhere Mathematik (S, Math) [gao1 ji2 shu4 xue2] 高级数学
Höhere Programmiersprache (EDV) [gao1 ji2 yu3 yan2] 高级语言
Inspektor (S) [gao1 ji2 guan1 yuan2] 高级官员
Iowa-Klasse (S) [yi1 a1 hua2 ji2 zhan4 lie4 jian4] 衣阿华级战列舰
Isolationsklasse (S) [jue2 yuan2 ji2] 绝缘级
Jahrgang; Klassenstufe; Schuljahr (S) [nian2 ji2] 年级
Jupiler League (Sport) [bi3 li4 shi2 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 比利时足球甲级联赛
Kampionati Shqiptar [a1 er3 ba1 ni2 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 阿尔巴尼亚足球甲级联赛
Kernschrott (S) [gao1 ji2 fei4 gang1] 高级废钢
Kidd-Klasse (S, Mil) [ji1 de2 ji2 qu1 zhu2 jian4] 基德级驱逐舰
Kidd-Klasse (S, Mil) [ji1 long2 ji2 qu1 zhu2 jian4] 基隆级驱逐舰
Kidd-Klasse (S, Mil) [ji4 de2 ji2 qu1 zhu2 jian4] 纪德级驱逐舰
Klasse der Geistlichkeit (S) [jiao4 shi4 jie1 ji2] 教士阶级
Klasse, Kategorie (im Flugzeug) [cang1 wei4 deng3 ji2] 舱位等级
Klasse, Stufe, Ebene, Niveau (S) [ji2]
Klassenantagonismus (S) [jie1 ji2 dui4 li4] 阶级对立
Klassenausstattung (Flugzeug) (S) [ke4 cang1 deng3 ji2] 客舱等级
Klassenbewusstsein (Pol) [jie1 ji2 yi4 shi4] 阶级意识
Klassenbewusstsein (S) [jie1 ji2 jue2 wu4] 阶级觉悟
Klassenfeind [jie1 ji1 di2 ren2] 阶级敌人
Klassenkampf (S, Wirtsch) [jie1 ji2 dou4 zheng1] 阶级斗争
Klassenstandpunkt (S) [jie1 ji2 li4 chang3] 阶级立场
klassifizieren (V) [fen1 ji2] 分级
Klassifizierung ??? (S, EDV) [mi4 ji2] 密级
Klassifizierung, Staffelung (S)bewerten (V) [ping2 ji2] 评级
kleinbürgerlich [xiao3 zi1 chan3 jie1 ji2] 小资产阶级
Knight Bachelor (S) [xia4 ji2 xun1 wei4 jue2 shi4] 下级勋位爵士
Kommunalebene (S)lokale Ebene (S)lokal, regional (Adj) [di4 fang5 ji2] 地方级
Königsklasse (S)Spitzenklasse (S)Superlativ (S) [ding3 ji2] 顶级
Kreisebene (Verwaltung) (S)county level (englisch) [xian4 ji2] 县级
Kurtisane (S) [gao1 ji2 ji4 nü3] 高级妓女
Landesebene (S, Pol) [zhou1 ji2] 州级
Lange und kurze Leiter (S, Math) [shu4 liang4 ming4 ming2 zhong1 de5 ji2 cha1] 数量命名中的级差
Leichtgewicht (S)leichtgewichtig (Adj) [qing1 liang2 ji2] 轻量级
Leistungsklasse (S) [chan3 liang4 deng3 ji2] 产量等级
leitende Angestellte [gao1 ji2 zhi2 yuan2] 高级职员
Leitungsaktualisierung Telekommunikation) (S) [xian4 lu4 sheng1 ji2] 线路升级
Leitungspersonal, Führungspersonal [gao1 ji2 guan3 li3 ren2 yuan2] 高级管理人员
lernen (V) [zai4 ge4 ji2 xue2 xiao4 jiu4 du2] 在各级学校就读
Littorio-Klasse (S, Mil) [wei2 tuo1 li3 ao4 wei2 nei4 tuo1 ji2 zhan4 lie4 jian4] 维托里奥维内托级战列舰
Lohnstufe (S) [gong1 zi1 ji2 bie2] 工资级别
Lumpenproletariat [liu2 mang2 wu2 chan3 jie1 ji2] 流氓无产阶级
M-Klasse (Eig) [ben1 chi2 M ji2] 奔驰M级
Managergehalt (S)Managergehälter (S) [gao1 ji2 guan3 li3 yuan2 xin1 jin1] 高级管理员薪金
Megatonne (S) [bai3 wan4 dun1 ji2] 百万吨级
mehrstufig (EDV) [duo1 ji2] 多级
Meistriliiga (Sport) [ai4 sha1 ni2 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 爱沙尼亚足球甲级联赛
Menschenrechtsrat (UN) (S, Pol) [lian2 he2 guo2 ren2 quan2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2] 联合国人权事务高级专员
Millimeterbereich (S) [hao2 mi3 liang4 ji2] 毫米量级
Minimalgraphem (S) [mo4 ji2 bu4 jian4] 末级部件
Ministerkonferenz (S, Pol) [bu4 zhang3 ji2 hui4 yi4] 部长级会议
Mischstufe (S) [jia1 fa3 ji2] 加法级
Mittelklasse (S)Mittelstand (S)bürgerlich (Adj) [zhong1 chan3 jie1 ji2] 中产阶级
Mittelständler (S) [zhong1 chan3 jie1 ji2 zhe3] 中产阶级者
Mittelstufenkurs [zhong1 ji2 ban1] 中级班
mittlere Ebene (S)mittlere Stufe (S)mittlere (Adj) [zhong1 ji2] 中级
Momenten-Magnituden-Skala (S) [ju3 zhen4 ji2] 矩震级
Mu-Bereich (S, Sport) [wei1 mi3 liang4 ji2] 微米量级
Multimedia Super Corridor [duo1 mei2 ti3 chao1 ji2 zou3 lang2] 多媒体超级走廊
Nacharbeitsstufe (S) [xiu1 li3 chi3 cun4 deng3 ji2] 修理尺寸等级
Nachbehandlung von Abwässern [er4 ji2 chu3 li3] 二级处理
Nerolidol (S, Chem) [cheng2 hua1 san1 ji2 chun2] 橙花三级醇
Nevada-Klasse (S) [nei4 hua2 da2 ji2 zhan4 lie4 jian4] 内华达级战列舰
Nimitz-Klasse (S) [mei3 guo2 ni2 mi3 zi1 ji2 he2 dong4 li4 hang2 kong1 mu3 jian4] 美国尼米兹级核动力航空母舰
Nimitz-Klasse (S, Mil) [ni2 mi3 zi1 ji2 he2 dong4 li4 hang2 kong1 mu3 jian4] 尼米兹级核动力航空母舰
Nomenklaturkader [fen1 ji2 guan3 li3 gan1 bu4] 分级管理干部
North-Carolina-Klasse (S, Mil) [bei3 ka3 luo2 lai2 na4 ji2 zhan4 lie4 jian4] 北卡罗来纳级战列舰
oben, toll [ding3 jian1 ji2] 顶尖级
Ober-, Oberst-, auf höchster Stufe, erstklassig, hochwertig, hocherstklassig (Adj)hochwertig (Adj) [gao1 ji2] 高级
Oberseminar (S) [gao1 ji2 zhuan1 ye4 ke4] 高级专业课
Oberstufenkurs [gao1 ji2 ban1] 高级班
OpenSuse (S, EDV) [qi3 ye4 ji2 lin2 na4 si1 chan3 pin3 de5 xi4 tong3 ji1 chu3] 企业级林纳斯产品的系统基础
Panzerschiff (S) [de2 yi4 zhi4 ji2 zhuang1 jia3 jian4] 德意志级装甲舰
Pflegestufe (S) [hu4 li3 jie1 duan4 hu4 li3 deng3 ji2] 护理阶段护理等级
Potenzreihe (S, Math) [mi4 ji2 shu4] 幂级数
Potenzreihenentwicklung (S, Math) [mi4 ji2 shu4 zhan3 kai1] 幂级数展开
Premjer-Liga (S, Sport) [e2 luo2 si1 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 俄罗斯足球超级联赛
Primärmarkt [yi1 ji2 shi4 chang3] 一级市场
Primärstruktur (Chem) [yi1 ji2 jie2 gou4] 一级结构
Priorität (eines Programmes vor anderen bei Multitasking) (S) [you1 xian1 ji2] 优先级
Programmebene (S) [cheng2 xu4 ji2] 程序级
Programmebene Auftragsvorbereitung (S, Rechtsw) [ren4 wu4 zhun3 bei4 cheng2 xu4 ji2] 任务准备程序级
Proletariat [wu2 chan3 jie1 ji2] 无产阶级
Proseminar (S) [chu1 ji2 tao3 lun4 ban1] 初级讨论班
Proseminar (S) [chu1 ji2 zhuan1 ti2 ke4] 初级专题课
Provinzvolksregierung (S) [sheng3 ji2 ren2 min2 zheng4 fu3] 省级人民政府
Qualitätsniveau (S) [zhi4 liang4 deng3 ji2] 质量等级
Rang, Dienstgrad (S)Rangordnung (S) [ji2 bie2] 级别
Rating (S) [zi1 xin4 ping2 ji2] 资信评级
Rating (Wirtsch) [xin4 yong4 ping2 ji2] 信用评级
Rating Agentur (S) [xin4 yong4 ping2 ji2 ji1 gou4] 信用评级机构
Ratingagenturen (wörtlich: Kreditbewertungsorgane) (S) [zi1 xin4 ping2 ji2 ji1 gou4] 资信评级机构
Rechtsanwalt (S) [gao1 ji2 lü4 shi1] 高级律师
Rechtszug (S) [shen3 ji2] 审级
Reihe (Math) [ji2 shu4] 级数
Reiseklasse (im Flugzeug) (S) [ji1 cang1 deng3 ji2] 机舱等级
relativ hochwertig (Adj) [jiao4 gao1 ji2] 较高级
Richterskala (S) [li2 ke4 te4 zhi4 di4 zhen4 zhen4 ji2] 黎克特制地震震级
Rüstungsspirale (S, Mil) [jun1 bei4 jing4 sai4 sheng1 ji2] 军备竞赛升级
S-Klasse (Eig) [ben1 chi2 S ji2] 奔驰S级
Schlachtschiff Scharnhorst [sha1 en1 huo4 si1 te4 ji2 zhan4 lie4 xun2 yang2 jian4] 沙恩霍斯特级战列巡洋舰
Schule: nicht [liu2 ji2] 留级
Schüler (S) [da4 xue2 er4 nian2 ji2 sheng1] 大学二年级生
Schwergewicht (S) [zhong4 liang4 ji2 quan2 ji1 shou3] 重量级拳击手
Schwergewichtler (S) [zhong4 liang4 ji2 xuan3 shou3] 重量级选手
Scottish Premier League [su1 ge2 lan2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 苏格兰足球超级联赛
sekundär (Adj) [di4 er4 ji2] 第二级
Sekundärliteratur (S) [er4 ji2 wen2 xue2] 二级文学
Sekundärmarkt (S) [er4 ji2 shi4 chang3] 二级市场
Senior Sales Direktor (S) [gao1 ji2 xiao1 shou4 zhu3 ren4] 高级销售主任
Senior Sales Manager (S, Wirtsch) [gao1 ji2 xiao1 shou4 jing1 li3] 高级销售经理
Senioratsgebäude (in Fuggerei) (Eig) [gao1 ji2 gu3 dong1 wei3 yuan2 hui4 hui4 zhi3] 高级股东委员会会址
Sentai [chao1 ji2 zhan4 dui4] 超级战队
Sentai [chao1 ji2 zhan4 dui4 xi4 lie4] 超级战队系列
Shokaku [xiang2 he4 ji2 hang2 kong1 mu3 jian4] 翔鹤级航空母舰
SLI [qiang2 diao4 qi2 ke3 sheng1 ji2 xing4] 强调其可升级性
SMS Derfflinger [de2 fu2 lin2 ge2 ji2 zhan4 lie4 xun2 yang2 jian4] 德弗林格级战列巡洋舰
SMS Derfflinger (Mil) [de2 fu2 lin2 ge2 er3 ji2 zhan4 lie4 xun2 yang2 jian4] 德弗林格尔级战列巡洋舰
South-Dakota-Klasse (S, Mil) [nan2 da2 ke1 ta1 ji2 zhan4 lie4 jian4] 南达科他级战列舰
Sozialstruktur (Pol) [she4 hui4 deng3 ji2] 社会等级
Sozialstruktur (Pol) [she4 hui4 jie1 ji2] 社会阶级
Spitzentreffen (S, Pol) [gao1 ji2 hui4 yi4] 高级会议
Spitzentreffen (S, Pol) [zui4 gao1 ji2 hui4 yi4] 最高级会议
Stadtprovinz, subprovinzielle Stadt (Eig, Geo) [fu4 sheng3 ji2 cheng2 shi4] 副省级城市
staffeln (V) [fen4 cheng2 deng3 ji2] 分成等级
Staffelung (S) [ding4 deng3 ji2] 定等级
Staffelung (S) [hua4 fen1 deng3 ji2] 划分等级
Steuerklasse (S, Wirtsch) [na4 shui4 deng3 ji2] 纳税等级
streng geheim (EDV) [jue2 mi4 ji2] 绝密级
Stufe (S)Treppenstufe (S, Arch) [ti1 ji2] 梯级
Stufenbelichtung (S) [fen1 ji2 pu4 guang1] 分级曝光
stufenlos [wu2 ji2] 无级
stufenlos regelbar (Adj) [wu2 ji2 diao4 su4] 无级调速
stufenlos regelbares Getriebe (S) [wu2 ji2 bian4 su4 qi4] 无级变速器
stufenloser Antrieb (S, Mus) [wu2 ji2 diao4 su4 qu1 dong4 zhuang1 zhi4] 无级调速驱动装置
stufenloses Regelgetriebe (S) [wu2 ji2 diao4 jie2 zhi2 xing2 ji1 gou4] 无级调节执行机构
Super Aguri F1 (Sport) [chao1 ji2 ya4 jiu3 li3 che1 dui4] 超级亚久里车队
Super Basketball League (Sport) [chao1 ji2 lan2 qiu2 lian2 sai4] 超级篮球联赛
Super Bowl (Sport) [chao1 ji2 bei1] 超级盃
Super Bowl (Sport) [chao1 ji2 wan3] 超级碗
Süper Lig (Sport) [tu3 er3 qi2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 土耳其足球超级联赛
Super Nintendo Entertainment System (S) [chao1 ji2 ren4 tian1 tang2] 超级任天堂
Super Tuesday [chao1 ji2 xing1 qi1 er4] 超级星期二
Supercomputer (EDV) [chao1 ji2 ji4 suan4 ji1] 超级计算机
Supercomputer (S, EDV) [chao1 ji2 dian4 nao3] 超级电脑
Supercopa de España (S, Sport) [xi1 ban1 ya2 chao1 ji2 bei1] 西班牙超级杯
Supercup (Eig) [zu2 qiu2 chao1 ji2 bei1 sai4] 足球超级杯赛
Superdollar (Wirtsch) [chao1 ji2 mei3 chao1] 超级美钞
Superheld [chao1 ji2 ying1 xiong2] 超级英雄
Superlativ (S) [zui4 gao1 ji2 de5 yan2 ci2] 最高级的言辞
SuperLiga (Sport) [pu2 tao2 ya2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 葡萄牙足球超级联赛
Supermacht [chao1 ji2 da4 guo2] 超级大国
Supermächte (S) [chao1 ji2 qiang2 guo2] 超级强国
Supermarine Spitfire (Mil) [chao1 ji2 ma3 lin2 pen1 huo3 zhan4 dou4 ji1] 超级马林喷火战斗机
Supermarkt (S) [chao1 ji2 shi4 chang3] 超级市场
Supermodel (S) [chao1 ji2 ming2 mu2] 超级名模
Superstar (S) [chao1 ji2 ming2 xing1] 超级明星
Superstar (S) [chao1 ji2 xing1 ti3] 超级星体
SuperTux (EDV) [chao1 ji2 qi3 e2] 超级企鹅
Supervulkan (Geo) [chao1 ji2 huo3 shan1] 超级火山
SVGA [gao1 ji2 shi4 pin2 tu2 xing2 zhen4 lie4] 高级视频图形阵列
SXGA [gao1 ji2 kuo4 zhan3 tu2 xing2 zhen4 lie4] 高级扩展图形阵列
Taylorreihe [tai4 lei1 ji2 shu3] 泰勒级数
tert.-Amylchlorid (S, Chem) [lü4 hua4 san1 ji2 wu4 ji1] 氯化三级戊基
Tertiärstruktur (Chem) [san1 ji2 jie2 gou4] 三级结构
Ticonderoga-Klasse (S) [ti2 kang1 de2 luo2 jia1 ji2 dao3 dan4 xun2 yang2 jian4] 提康德罗加级导弹巡洋舰
Tippeligaen (Sport) [nuo2 wei1 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 挪威足球超级联赛
Tonnengehalt (S) [dun1 ji2] 吨级
Top Level Domain [ding3 ji2 yu4] 顶级域
Top Level Domain [guo2 jia1 ji2 di4 qu1 ding3 ji2 yu4] 国家及地区顶级域
Top Model (S) [chao1 ji2 mo2 te4 r5] 超级模特儿
Top Model, Supermodel (S) [chao1 ji2 mo2 te4] 超级模特
Treffen auf hoher Ebene [gao1 ceng2 ji2 de5 hui4 tan2] 高层级的会谈
Treffen auf ranghoher Ebene (S) [gao1 ji2 hui4 wu4] 高级会晤
Treppenstufe (S, Arch) [lou2 ti1 ji2] 楼梯级
Trophée des Champions [fa3 guo2 chao1 ji2 bei1] 法国超级盃
Trophieniveau (S) [ying2 yang3 ji2] 营养级
überordnen (V) [shang4 yi1 ji2] 上一级
UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, engl. United Nations High Commissioner for Refugees) (S) [lian2 he2 guo2 nan4 min2 shi4 wu4 gao1 ji2 zhuan1 yuan2 ban4 shi4 chu4] 联合国难民事务高级专员办事处
untergebenem (Adj)untergeordnet (Adj) [xia4 ji2] 下级
Unteroffizier (S) [xia4 ji2 jun1 guan1] 下级军官
Unterstufe der Mittelschule (S) [chu1 ji2 zhong1 xue2] 初级中学
Update (S)versetzt werden (Schule) (V) [sheng1 ji2] 升级
Veikkausliiga [fen1 lan2 zu2 qiu2 chao1 ji2 lian2 sai4] 芬兰足球超级联赛
vierte Klasse (S) [si4 nian2 ji2] 四年级
vierter Grad (S)biquadratisch (Adj) [di4 si4 ji2] 第四级
Virslīga, Virsliga (lettische Fußballliga) (Eig, Sport) [la1 tuo1 wei2 ya4 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 拉脱维亚足球甲级联赛
Volk (S) [ben3 ji2 ren2 min2 zheng4 fu3] 本级人民政府
Weiterführende Schule (S) [gao1 ji2 zhong1 xue2] 高级中学
Weltklasse- [shi4 jie4 ji2] 世界级
Yuksaq Liqa (Sport) [a1 sai4 bai4 jiang1 zu2 qiu2 jia3 ji2 lian2 sai4] 阿塞拜疆足球甲级联赛
Zenerdiode [qi2 na4 er4 ji2 guan3] 齐纳二级管
Zugriffsebene (S) [cun2 qu3 ji2] 存取级
Zwangsabstieg (S) [qiang2 zhi4 jiang4 ji2] 强制降级
zweistufig [liang3 ji2] 两级
zweistufig (Adj) [er4 ji2] 二级


5.8 Beschaffenheit, Art, Form Güteklasse + Grade + +
11.34 Schule Jahrgangsstufe + Grade + +
11.34 Schule Klassenstufe + Grade + +
15.39 Belohnung Besoldung + Grade + +