2 Old HSK word(s): ** A ** B
* * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

hue, color / variegated colors
color, tint, hue, shade / form, body / beauty, desire for beauty
electricity / electric / lightning
look at, inspect, observe, see

Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: den Fernseher einschalten + * +
A Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: fernsehen + * +
B Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: den Fernseher abschalten + * +
B Die Arbeit: Die Medien: Fernsehstudio + * +
B Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Kabelfernsehen + 线 * +
C Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Breitbildfernseher + * +
C Die Arbeit: Die Medien: Fernsehserie + * +
C Die Freizeit: Die Privatunterhaltung: Satellitenschüssel + 线 * +


Al-Dschasira [ban4 dao3 dian4 shi4 tai2] 半岛电视台
analoges Fernsehen (S) [mo2 ni3 dian4 shi4] 模拟电视
Ansage (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 ji1] 电视广播机
Antennenfernsehen [di4 mian4 dian4 shi4] 地面电视
Antennenfernsehen [wu2 xian4 dian4 shi4] 无线电视
Berliner Fernsehturm ( 368 m hoch, höchstes Bauwerk Deutschlands ) (Eig, Arch) [bo2 lin2 dian4 shi4 ta3] 柏林电视塔
Bildschirm (S, Mil) [dian4 shi4 ping2 mu4] 电视屏幕
Bloomberg TV [peng2 bo2 dian4 shi4] 彭博电视
Cable News Network (Wirtsch) [you3 xian4 dian4 shi4 xin1 wen2 wang3] 有线电视新闻网
CCTV-9 [zhong1 guo2 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 ying1 yu3 guo2 ji4 pin2 dao4] 中国中央电视台英语国际频道
CCTV-9 [zhong1 guo2 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 ying1 yu3 pin2 dao4] 中国中央电视台英语频道
Central Radio and TV Tower [zhong1 yang1 guang3 bo1 dian4 shi4 ta3] 中央广播电视塔
China Central Television (S) [zhong1 guo2 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2] 中国中央电视台
China Central Television, CCTV (Eig) [zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2] 中央电视台
CN Tower [jia1 na2 da4 guo2 jia1 dian4 shi4 ta3] 加拿大国家电视塔
CNN International (Org) [you3 xian4 dian4 shi4 xin1 wen2 wang3 guo2 ji4 xin1 wen2 wang3 luo4] 有线电视新闻网国际新闻网络
Computerspiel (S) [dian4 shi4 you2 xi4] 电视游戏
Das ErsteARD (S) [de2 guo2 dian4 shi4 yi1 tai2] 德国电视一台
Digitaler Videorundfunk für Handgeräte (S)Digitales Fernsehen für Handy (S)DVB-H, Digital Video Broadcasting for Handhelds (S) [shou3 ji1 shu4 zi4 dian4 shi4] 手机数字电视
digitales Fernsehen, Digitalfernsehen (S, Tech) [shu4 zi4 dian4 shi4] 数字电视
ein Fernsehgerät [yi1 tai2 dian4 shi4 ji1] 一台电视机
Farbfernsehen (S, Tech) [cai3 se4 dian4 shi4] 彩色电视
Farbfernseher (S) [cai3 se4 dian4 shi4 ji1] 彩色电视机
Fernlehrgang (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 ke4 cheng2] 电视广播课程
Fernlehrgang, Tele-Universität, Fernsehakademie (S) [dian4 shi4 ke4 cheng2] 电视课程
Fernmeldeturm Kiel (S, Geo) [ji1 er3 dian4 shi4 ta3] 基尔电视塔
Fernseh und andere elektronische Produkte (S) [dian4 shi4 ji1 deng3 dian4 zi3 chan3 pin3] 电视机等电子产品
Fernsehansprache (S) [dian4 shi4 zhi4 ci2] 电视致辞
Fernsehbild (S) [dian4 shi4 tu2 xiang4] 电视图像
Fernsehdebatte (S)TV-Debatte (S) [dian4 shi4 bian4 lun4] 电视辩论
Fernsehdokumentation (S) [dian4 shi4 ji4 lu4 pian4] 电视纪录片
Fernsehduell (S) [dian4 shi4 jue2 sai4] 电视决赛
Fernsehen (S) [dian4 shi4] 电视
Fernseher, Fernsehgerät [dian4 shi4 ji1] 电视机
Fernsehfilm [dian4 shi4 dian4 ying3] 电视电影
Fernsehfilm, Fernsehspiel (S) [dian4 shi4 ju4] 电视剧
Fernsehhersteller [dian4 shi4 ji1 zhi4 zao4 shang1] 电视机制造商
Fernsehindustrie [dian4 shi4 ji1 zhi4 zao4 gong1 ye4] 电视机制造工业
Fernsehinterview [dian4 shi4 tan2 hua4] 电视谈话
Fernsehkamera (S) [dian4 shi4 she4 ying3 ji1] 电视摄影机
Fernsehkanal (S) [dian4 shi4 pin2 dao4] 电视频道
Fernsehmoderator (S) [dian4 shi4 bo1 yin1 yuan2] 电视播音员
Fernsehmoderator (S) [dian4 shi4 zhu3 bo1 ren2] 电视主播人
Fernsehpreis (S) [dian4 shi4 jiang3] 电视奖
Fernsehprogramm [dian4 shi4 jie2 mu4] 电视节目
Fernsehsatellitensystem [dian4 shi4 wei4 xing1 xi4 tong3] 电视卫星系统
Fernsehsender (S) [dian4 shi4 tai2] 电视台
Fernsehsender (S) [dian4 shi4 xin4 hao4 fa1 she4 qi4] 电视信号发射器
Fernsehsender, Fernsehstation (S) [dian4 shi4 fa1 she4 tai2] 电视发射台
Fernsehsendung (S) [dian4 shi4 guang3 bo1] 电视广播
Fernsehstudio [dian4 shi4 tai2 de5 bo1 yin1 shi4] 电视台的播音室
Fernsehteilnehmer (S) [dian4 shi4 guan1 zhong4] 电视观众
Fernsehteilnehmer (S) [dian4 shi4 shou1 shi4 zhe3] 电视收视者
Fernsehtisch (S)Fersnsehschränkchen (S)Konsole für den Fernseher (S) [dian4 shi4 gui4] 电视柜
Fernsehturm (S) [guang3 bo1 dian4 shi4 ta3] 广播电视塔
Fernsehturm Sapporo [zha2 huang3 dian4 shi4 ta3] 札幌电视塔
Fernsehübertragung (S) [dian4 shi4 zhuan3 bo1] 电视转播
Fernsehübertragungsrechte (S)TV-Rechte (S) [dian4 shi4 chuan2 bo1 quan2] 电视传播权
Fernsehübertragungsrechte (S)TV-Rechte (S) [dian4 shi4 chuan2 bo1 quan2 li4] 电视传播权利
Fernsehunterhaltung (S) [dian4 shi4 yu2 le4] 电视娱乐
Fernsehwerbung (S)TV-Spot (S) [dian4 shi4 guang3 gao4] 电视广告
Fernsehzentrum (S) [dian4 shi4 guang3 bo1 zhong1 xin1] 电视广播中心
Fotoapparat (S) [dian4 shi4 yong4 she4 ying3 ji1] 电视用摄影机
France Télévisions [fa3 guo2 dian4 shi4 tai2] 法国电视台
Free-TV (S) [mian3 fei4 dian4 shi4] 免费电视
Fuji TV (Eig) [fu4 shi4 dian4 shi4 tai2] 富士电视台
Gebühreneinzugszentrale (S, Org) [guang3 bo1 dian4 shi4 shou1 fei4 zhong1 xin1] 广播电视收费中心
Geschichte des Fernsehens [dian4 shi4 di4 li4 shi3] 电视的历史
gleichzeitige Sendung [dian4 shi4 he2 wu2 xian4 dian4 tong2 shi2 lian2 bo1 jie2 mu4] 电视和无线电同时联播节目
Handy-TV (S) [shou3 ji1 dian4 shi4] 手机电视
HDTV (S)High Definition Television (S) [gao1 qing1 xi1 du4 dian4 shi4] 高清析度电视
High Definition Television (HDTV) [gao1 qing1 dian4 shi4] 高清电视
Independent Television (S) [ying1 guo2 du2 li4 dian4 shi4 tai2] 英国独立电视台
Interaktives Fernsehen (S) [hu4 dong4 dian4 shi4] 互动电视
Internet Protocol TelevisionIPTV (S, EDV)IPTV [wang3 luo4 dian4 shi4] 网络电视
Japanisches Fernsehdrama [ri4 ben3 dian4 shi4 ju4] 日本电视剧
Kabelfernsehen (S) [you3 xian4 dian4 shi4] 有线电视
Kabelkanal (S) [you3 xian4 dian4 shi4 pin2 dao4] 有线电视频道
Korean Central Television (Med) [chao2 xian1 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2] 朝鲜中央电视台
Liveübertragung im Fernsehen (S) [dian4 shi4 zhi2 bo1] 电视直播
Lokalfernsehen, Regionalfernsehen (S) [di4 qu1 dian4 shi4] 地区电视
moderieren (V) [zai4 dian4 shi4 li3 lou4 mian4] 在电视里露面
MTV (Mus) [yin1 yue4 dian4 shi4 wang3] 音乐电视网
Musikvideo (S) [yin1 yue4 dian4 shi4] 音乐电视
Nippon TV (Eig) [ri4 ben3 dian4 shi4 tai2] 日本电视台
Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision (Gesch) [guo2 ji4 guang3 bo1 yu3 dian4 shi4 zu3 zhi1] 国际广播与电视组织
Oriental Pearl Tower [dong1 fang1 ming2 zhu1 dian4 shi4 ta3] 东方明珠电视塔
Pay-TV (EDV) [fu4 fei4 dian4 shi4] 付费电视
Payview, Bezahltfernsehen (S) [shou1 fei4 dian4 shi4] 收费电视
PlayStation (S, EDV) [suo3 ni2 gong1 si1 dian4 shi4 you2 xi4 ji1 pin3 pai2] 索尼公司电视游戏机品牌
Primacom (S, EDV) [de2 guo2 you3 xian4 dian4 shi4 yun4 ying2 shang1] 德国有线电视运营商
privates Fernsehen (S) [si1 ren2 dian4 shi4] 私人电视
Radio Telefís Éireann (Med) [ai4 er3 lan2 dian4 shi4 dian4 tai2] 爱尔兰电视电台
Satellitenfernsehen (S) [wei4 xing1 dian4 shi4] 卫星电视
Schulfernsehen (S) [jiao4 yu4 dian4 shi4] 教育电视
Serienstar (S) [dian4 shi4 ming2 xing1] 电视明星
Show (S) [dian4 shi4 huo4 guang3 bo1 jie2 mu4] 电视或广播节目
Spiegel TV (S) [ming2 jing4 dian4 shi4] 明镜电视
Staatliches Fernsehen (S) [guo2 ying2 dian4 shi4 tai2] 国营电视台
Teleshopping [dian4 shi4 gou4 wu4] 电视购物
Teletext (S) [tu2 wen2 dian4 shi4] 图文电视
TV Asahi (Eig) [zhao1 ri4 dian4 shi4 tai2] 朝日电视台
TV Martí (US-amerikanischer Fernsehsender für Kuba, kann allerdings nicht empfangen werden) (S, Pol) [ma3 di4 dian4 shi4 tai2] 马蒂电视台
TV Tokyo [dong1 jing1 dian4 shi4 tai2] 东京电视台
TV-Duell [dian4 shi4 xian4 chang3 bian4 lun4] 电视现场辩论
TV-Sender (S) [dian4 shi4 tai2 dian4 shi4 xin4 hao4 fa1 she4 tai2] 电视台电视信号发射台
TV-System, Fernsehsystem (S) [dian4 shi4 xi4 tong3] 电视系统
TV-Vertrag (S) [dian4 shi4 he2 tong2] 电视合同
TV-Werbemarkt (S) [dian4 shi4 guang3 gao4 shi4 chang3] 电视广告市场
Überwachungsvideo [bi4 lu4 dian4 shi4 lu4 ying3 dai4] 闭路电视录影带
Videokonferenz (S) [dian4 shi4 hui4 yi4] 电视会议
Werbefernsehen (S, Org) [jia1 yi4 dian4 shi4] 佳艺电视
Zweites Deutsches Fernsehen, ZDF (Eig, Med) [de2 guo2 dian4 shi4 er4 tai2] 德国电视二台


7.28 Geräusch Fernseher + TV + 电视 +
12.63 Fernsehen, Video Fernsehsender + TV + 电视 +
TV + TV + 电视 +
TV + TV + 电视 +
1 Fernsehen + TV + 电视 +
12.63 Fernsehen, Video Fernsehprogramm + TV + 电视 +
TV + TV + 电视 +
12.63 Fernsehen, Video Fernsehübertragung + Television + 电视 +
12.63 Fernsehen, Video Fernsehgerät + TV + 电视 +
12.63 Fernsehen, Video Fernsehapparat + TV + 电视 +
TV + TV + 电视 +
TV + TV + 电视 +