1 Old HSK word(s): ** A
* * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

night, dark / in night / by night
life, living, lifetime / birth
live, exist, survive / lively


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Lebensweise, Way of Life (S) [sheng1 huo2 fang1 shi4] 生活方式
Absicherungssystem des Existenzminimums [zui4 di1 sheng1 huo2 bao3 zhang4 zhi4 du4] 最低生活保障制度
alleinstehend (S)Junggesellentum (S) [du2 shen1 sheng1 huo2] 独身生活
alleinstehend (V) [du2 ju4 sheng1 huo2] 独具生活
Alltagleben (V) [sheng1 huo2] 生活
Alltagsleben, Alltag, (all)tägliches Leben (S) [ri4 chang2 sheng1 huo2] 日常生活
Altersversorgung (S) [lao3 nian2 sheng1 huo2 fei4] 老年生活费
arm (Adj) [mei2 you3 sheng1 huo2 lai2 yuan2] 没有生活来源
Artikel des täglichen Bedarfs (S, Wirtsch)Gebrauchsgegenstände (S, Wirtsch) [sheng1 huo2 yong4 pin3] 生活用品
aus welchen Mitteln wird der Lebensunterhalt bestritten (S) [ni3 jiang1 ru2 he2 zhi1 fu4 sheng1 huo2 fei4 yong4] 你将如何支付生活费用
Berufsleben (S) [zhi2 ye4 sheng1 huo2] 职业生活
bescheidener Wohlstand (S) [xiao3 kang1 sheng1 huo2] 小康生活
Bettelei (S) [qi3 gai4 sheng1 huo2] 乞丐生活
das echte Leben (S)das wirkliche Leben (S, Philos) [xian4 shi2 sheng1 huo2] 现实生活
das kollektive Leben (S) [ji2 ti3 sheng1 huo2] 集体生活
der tägliche Kleinkram (S) [ri4 chang2 sheng1 huo2 de5 suo3 shi4] 日常生活的琐事
Eheleben (S) [hun1 yin1 sheng1 huo2] 婚姻生活
Einfaches Leben (Philos) [jian3 dan1 sheng1 huo2] 简单生活
Eisbärengehege (S, Bio) [bei3 ji2 xiong2 sheng1 huo2 qu1] 北极熊生活区
Familienleben (S) [jia1 ting2 sheng1 huo2] 家庭生活
Gehalt (S) [ding4 qi1 sheng1 huo2 jin1 tie1] 定期生活津贴
glückliches Leben (S) [xing4 fu2 de5 sheng1 huo2] 幸福的生活
Haushaltsabwasser (S) [sheng1 huo2 wu1 shui3] 生活污水
Hausmüll (S) [sheng1 huo2 diu1 qi4 wu4] 生活丢弃物
Hausmüll (S) [sheng1 huo2 la1 ji1] 生活垃圾
Hobby [ye4 yu2 sheng1 huo2 ai4 hao3] 业余生活爱好
Ich möchte mit Dir zusammen leben. (V) [wo3 xiang3 he2 ni3 yi1 qi3 sheng1 huo2] 我想和你一起生活
Idyll (S)Ländlichkeit (S)idyllisch (Adj) [tian2 yuan2 sheng1 huo2] 田园生活
im Alltag, im realen Leben, im wirklichen Leben [zai4 shi2 ji4 sheng1 huo2 zhong1] 在实际生活中
im Leben, in der Realität [zai4 xian4 shi2 sheng1 huo2 li3] 在现实生活里
kampieren (V) [zhang4 mu4 sheng1 huo2] 帐幕生活
ländlich [sheng1 huo2 zai4 nong2 cun1] 生活在农村
Leben [shi2 ji4 sheng1 huo2] 实际生活
leben (V) [sheng1 huo2 zai4] 生活在
Leben genießen (V) [xiang3 shou4 sheng1 huo2] 享受生活
Lebensbedingungen (S) [sheng1 huo2 tiao2 jian4] 生活条件
Lebensbereich (S) [sheng1 huo2 ling3 yu4] 生活领域
Lebensbereich (S) [sheng1 huo2 qu1] 生活区
Lebenserfahrung (S) [sheng1 huo2 jing1 yan4] 生活经验
Lebensfreude (S) [sheng1 huo2 le4 qu4] 生活乐趣
Lebensführung (S)Lebensstil (S)Lifestyle (S) [sheng1 huo2 zuo4 feng1] 生活作风
Lebensgeschichte (S) [sheng1 huo2 shi3] 生活史
Lebensgewohnheiten [sheng1 huo2 xi2 guan4] 生活习惯
Lebensgewohnheiten (S) [sheng1 huo2 xi2 xing4] 生活习性
Lebenslauf (S) [sheng1 huo2 jing1 li4] 生活经历
Lebensmut (S) [mian4 dui4 sheng1 huo2 de5 yong3 qi4] 面对生活的勇气
lebensnotwendige Güter, Grundbedarfsgüter, Güter des täglichen Bedarfs (S) [sheng1 huo2 bi4 xu1 pin3] 生活必需品
Lebensqualität (S) [sheng1 huo2 su4 zhi4] 生活素质
Lebensqualität (S) [sheng1 huo2 zhi2 liang4] 生活质量
Lebensraum (S) [sheng1 huo2 quan1] 生活圈
Lebensrhythmus (S) [sheng1 huo2 jie2 zou4] 生活节奏
Lebensstandard (S) [sheng1 huo2 biao1 zhun3] 生活标准
Lebensstandard (S) [sheng1 huo2 shui3 ping2] 生活水平
Lebensstandard der Bevölkerung (S) [ren2 min2 sheng1 huo2] 人民生活
Lebensstil (S) [sheng1 huo2 feng1 mao4] 生活风貌
Lebensstil (S) [sheng1 huo2 xing2 tai4] 生活型态
Lebensumstand (S)Lebensverhältnis (S) [sheng1 huo2 zhuang4 kuang4] 生活状况
lebenswichtig (Adj) [sheng1 huo2 bi4 xu1] 生活必需
Lebenswirklichkeit (S) [sheng1 huo2 xian4 shi2] 生活现实
Lebenszyklus [sheng1 huo2 guo4 cheng2] 生活过程
luxuiöses Leben, genussorientiertes Leben (S) [she1 chi3 de5 sheng1 huo2] 奢侈的生活
materielles Leben (S) [wu4 zhi2 sheng1 huo2] 物质生活
Maxime (S) [sheng1 huo2 zhun3 ze2] 生活准则
Nachhaltige Lebensweise [lü4 se4 sheng1 huo2] 绿色生活
Nachtleben (S) [ye4 sheng1 huo2] 夜生活
nicht lebensfähig [wu2 fa3 sheng1 huo2] 无法生活
Normalspektrum (Phys) [fa3 zheng4 sheng1 huo2 xing2 pei4 lie4] 法正生活形配列
Parasitismus, Schmarotzertum (S) [ji4 sheng1 sheng1 huo2] 寄生生活
persönlicher Verbrauch [sheng1 huo2 xiao1 fei4] 生活消费
Privatleben (S) [si1 sheng1 huo2] 私生活
schwelgen (V) [guo4 zhuo2 she1 chi3 de5 sheng1 huo2] 过着奢侈的生活
seinen Lebensunterhalt verdienen (V) [wei2 chi2 sheng1 huo2] 维持生活
Sexualleben (S) [xing4 sheng1 huo2] 性生活
sich dem Famlienleben nicht gewöhnen (V)wild ( dem Famlienleben nicht gewohnt sein ) (Adj) [bu4 xi2 guan4 jia1 ting2 sheng1 huo2] 不习惯家庭生活
sich mühsam durchschlagen [tao3 sheng1 huo2] 讨生活
Sondersitzung??? [sheng1 huo2 hui4 yi4] 生活会议
Symbiose (S)Zusammenleben (S) [gong4 tong2 sheng1 huo2] 共同生活
Trinkwasserquellgebiet [sheng1 huo2 yin3 yong4 shui3 yuan2 di4] 生活饮用水源地
UnterhaltsbeihilfeUnterhaltszahlung (S)Unterhaltszuschuss (S) [zui4 di1 sheng1 huo2 bao3 zhang4] 最低生活保障
Unterhaltserklärung (S) [sheng1 huo2 fei4 shen1 bao4] 生活费申报
verdient den Lebensunterhalt durch Arbeit [kao4 da3 gong1 sheng1 huo2] 靠打工生活
verkümmern (V) [shi1 qu4 sheng1 huo2 le4 qu4] 失去生活乐趣
Viel Glück im Leben! (Adj) [sheng1 huo2 yu2 kuai4] 生活愉快
wir zusammenleben (V) [wo3 men5 gong4 tong2 sheng1 huo2] 我们共同生活
wirtschaftliche Notlage [sheng1 huo2 kun4 nan5] 生活困难
Wirtschaftsleben (S) [jing1 ji4 sheng1 huo2] 经济生活
Wirtschaftsstromaggregat (S) [sheng1 huo2 yong4 fa1 dian4 ji1 zu3] 生活用发电机组
zusammen leben (V) [yi1 qi3 sheng1 huo2] 一起生活


1 Leben + Life + 生活 +
3.3 Anwesenheit, Standort wohnhaft + living + 生活 +
9.22 Arbeit Broterwerb + Livelihood + 生活 +
9.22 Arbeit Erwerbszweig + Livelihood + 生活 +