14 Old HSK word(s): ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** B ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

gimlet, awl, drill, auger / bore
form, shape, appearance


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + form, shape, appearance Lines, Long Hair 开 (ÖFFNEN) xing2 +


A Das Lernen: Die Mathematik: Rechteck + * +
A Der Einkauf: Der Supermarkt: Strichcode + * +
A Das Lernen: Die Mathematik: Kreis + * +
A Das Lernen: Die Mathematik: Quadrat + * +
B Die Arbeit: Der Bau: Leitkegel + * +
B Das Lernen: Die Mathematik: Rhombus + * +
B Die äussere Erscheinung: die Kinderkleidung: Knebelknopf + * +
B Die Umwelt: Die Architektur: Gewölbe + * +
B Das Lernen: Die Mathematik: Oval + * +
B Die Nahrungsmittel: Das Brot und das Mehl: Flöte (Meterbrot) + * +
B Das Lernen: Die Mathematik: Dreieck + * +
B Die Gesundheit: Der Augenoptiker: Kontaktlinse + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Achteck + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Sechseck + * +
C Die Gesundheit: das Krankenhaus: plastische Chirurgie + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Parallelogramm + * +
C Die Gesundheit: das Krankenhaus: Orthpädie + * +
C Die Nahrungsmittel: Kuchen und Nachspeisen: Löffelbiskuit + * +
C Der Verkehr: Die Straßen: Kreisverkehr + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Fünfeck + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Form + * +
C Das Lernen: Die Mathematik: Trapez + * +


Grafikkarte, Bildkarte (S, EDV) [tu2 xing2 xian3 shi4 ka3] 图形显示卡
2D-Computergrafik (S, EDV) [er4 wei2 ji4 suan4 ji1 tu2 xing2] 二维计算机图形
2D-Figur, Zwei-Dimenisonale-Figur (S, EDV)2D-Zeichnung, Zwei-Dimenisonale-Zeichnung (S, EDV) [er4 wei2 tu2 xing2] 二维图形
3D-Computergrafik (S, EDV) [san1 wei2 ji4 suan4 ji1 tu2 xing2] 三维计算机图形
3D-Computergrafik (S, EDV)3D-Grafik (S, EDV) [san1 wei2 tu2 xing2] 三维图形
Abbild,äußere Erscheinung. Gestalt, bildlich, bilden, formen (S) [xing2 xiang4] 形像
Abrichtschlitten [zheng3 xing2 hua2 ban3] 整形滑板
Achteck (S) [ba1 bian1 xing2] 八边形
Achterturm (Rollenoffset) (S) [8 zi4 xing2 ta3 shi4 ji1 zu3] 8字形塔式机组
Adjektiv, Eigenschaftswort [xing2 rong2 ci2] 形容词
Aktenkoffer (S) [ying4 de5 fang1 xing2 gong1 wen2 bao1] 硬的方形公文包
alle Formen von Diskriminierung beseitigen (Rechtsw) [xiao1 chu2 suo3 you3 xing2 shi4 de5 qi2 shi4] 消除所有形式的歧视
allerlei, alle möglichen (V)jede Menge (Adj)verschiedenartig (Adj)vielfältig (Adj) [xing2 xing2 se4 se4] 形形色色
Allotropie (Chem) [tong2 su4 yi4 xing2 ti3] 同素异形体
Amöbe (S, Bio) [bian4 xing2 chong2] 变形虫
Amphitheater von Trier [te4 li3 er3 yuan2 xing2 ju4 chang3] 特里尔圆形剧场
anamorphotisches Zerren (S, EDV) [guang1 xue2 bian4 xing2 shi1 zhen1] 光学变形失真
Angioplastie (S, Med) [xie3 guan3 cheng2 xing2 shu4] 血管成形术
Anlageform (S) [tou2 zi1 xing2 shi4] 投资形式
Anordnung. Konfiguration (S) [pai2 lie4 xing2 shi4] 排列形式
Arbeitsmarktsituation (S) [jiu4 ye4 xing2 shi4] 就业形势
Arschbacke, Brötchen (S) [yuan2 xing2 mian4 bao1] 圆形面包
Artigkeit (S) [ju4 you3 … xing2 zhuang4] 具有…形状
Astrozytom [xing1 xing2 jiao1 zhi4 xi4 bao1] 星形胶质细胞
auffächern (纸张) [cheng2 shan1 xing2 kuo4 zhan3] 呈扇形扩展
auflockern (纸张) [cheng2 shan1 xing2 bian4 xing2] 呈扇形变形
aufzeichnen, protokollierenHolzblock (S) [yuan2 xing2 mu4 cai2] 圆形木材
Außenmaß, Außenabmaße (S) [wai4 xing2 chi2 cun5] 外形尺寸
ausfächern, fanout [zhi3 de5 shan4 xing2 nian3 kai1] 纸的扇形捻开
Aussagenlogik (Math) [xing2 shi4 luo2 ji5] 形式逻辑
Ausschlussart [qi2 xing2 xing2 shi4] 齐行形式
Aussehen (S) [xing2 mao4] 形貌
Aussehen, Gestalt, Außen- (S) [wai4 xing2] 外形
Balken [tiao2 xing2 tu2] 条形图
Balkendiagramm (S, EDV) [zhu4 xing2 tu2] 柱形图
Ballon (S) [qiu2 xing2 bo1 li5 rong2 qi4] 球形玻璃容器
Bananenstecker (S) [xiang1 jiao1 xing2 cha1 tou2] 香蕉形插头
Bandquerprofil (S, Tech)ballig (Adj)Balligkeit (Adj, Tech)trommelförmig (Adj) [gu3 xing2] 鼓形
Barbapapa [qi2 miao4 jia1 ting2 bian4 xing2 dou4] 奇妙家庭变形豆
Barcode, Balkenkode, Strichkode (S) [tiao2 xing2 ma3] 条形码
Barcode, Streifencode (S) [tiao2 xing2 bian1 ma3] 条形编码
Barschartige [lu2 xing2 mu4] 鲈形目
Bauform (S) [jie2 gou4 xing2 shi4] 结构形式
Bauweise (S) [xing2 xing2] 型形
Bazillus, Stäbchenbakterie [gan1 xing2 xi1 jun1] 杆形细菌
beschreiben (V) [xing2 rong2] 形容
besondere [yi4 xing2 gang1 cai2] 异形钢材
Beteiligungsform [can1 yu4 xing2 shi4] 参与形式
Beteiligungsform [ru4 gu3 xing2 shi4] 入股形式
biegen (V) [qu3 xing2] 曲形
bilden (V)herausbilden (V)Gestalt annehmen [xing2 cheng2] 形成
bilden, gestalten [mo2 xing2] 模形
Bilderschrift (S, Sprachw) [xing2 xiang4 wen2 zi4] 形像文字
Bilderschrift, Hieroglyphenschrift (S) [xiang4 xing2 wen2 zi4] 象形文字
bildhaftes Denken (S) [xing2 xiang4 si1 wei2] 形象思维
Blutpfropfbildung (S, Med) [xie3 shuan1 xing2 cheng2] 血栓形成
Bogen (S) [hu2 xing2] 弧形
bombieren (V) [ji1 xing2 di4 peng2 zhang4 qi3 lai2] 畸形地膨胀起来
bombiert (Adj) [wa3 leng2 xing2 de5] 瓦楞形的
Breiterdrucken (印张尾端呈 zum Bogenende hin (fanout)) (V) [shan4 mian4 xing2 shen1 zhan3] 扇面形伸展
Brezel [zi4 xing2 mian4 bao1] 字形面包
brieflich (Adj) [yi3 shu1 xin4 xing2 shi4] 以书信形式
Brückendruckwerk (S) [gong3 xing2 yin4 shua4 ji1 zu3] 拱形印刷机组
Buchformen (S) [shu1 ji2 cheng2 xing2] 书籍成形
Buchformpresse (S, Agrar) [shu1 ji2 ya1 cao2 cheng2 xing2 ji1] 书籍压槽成形机
Bügel (S, Rel) [wan1 xing2 yang2] 弯形扬
Bügelsägemaschine (S) [dian4 dong4 gong1 xing2 ju1] 电动弓形锯
Büroklammer, Briefklammer (S, Tech) [hui2 xing2 zhen1] 回形针
Bürokratie (S) [xing2 shi4 zhu3 yi4] 形式主义
Chobits (ein jap. Manga) (Eig, Lit) [ren2 xing2 dian4 nao3 tian1 shi3 xin1] 人形电脑天使心
Circular Error Probable (Mil) [yuan2 xing2 gong1 suan4 wu4 cha1] 圆形公算误差
Color Graphics Adapter (S) [cai3 se4 tu2 xing2 shi4 pei4 qi4] 彩色图形适配器
Computergrafik, CG [ji4 suan4 ji1 tu2 xing2 xue2] 计算机图形学
Computergraphik, CG (S, EDV) [ji4 suan4 ji1 tu2 xing2] 计算机图形
Corporate Identity [qi4 ye4 xing2 xiang4] 企业形象
Daumenschraube (S) [yi4 xing2 luo2 ding1] 翼形螺钉
deformierbar (Adj)formbar (Adj)verformbar (Adj) [ke3 bian4 xing2] 可变形
deformiert [zou3 xing2] 走形
Dehnungsdeformation (S) [la1 shen1 bian4 xing2] 拉伸变形
Deklination (S)Kasus (S) [xing2 shi4 bian4 hua4] 形式变化
Deltaeffekt (S) [san1 jiao3 xing2 xiao4 ying4] 三角形效应
Deltoidalhexakontaeder (ein regelmäßiger Körper) (S, Math) [yuan1 xing2 liu4 shi2 mian4 ti3] 鸢形六十面体
Deltoidalikositetraeder (ein regelmäßiger Körper) (S, Math) [yuan1 xing2 er4 shi2 si4 mian4 ti3] 鸢形二十四面体
Der Unsichtbare (Werk) [yin3 xing2 ren2] 隐形人
Dessin (S)Grafik, Form, Figur (S)grafische Darstellung (S)grafisch (Adj) [tu2 xing2] 图形
Deutschlandbild (S) [de2 guo2 xing2 xiang4] 德国形象
Diagnosebaum (S) [zhen3 duan4 shu4 xing2 wang3 luo4] 诊断树形网络
Die deutsche Ideologie (Werk) [de2 yi4 zhi4 yi4 shi4 xing2 tai4] 德意志意识形态
Die Schlange im Schatten des Adlers [she2 xing2 diao1 shou3] 蛇形刁手
Differentialform [wei1 fen1 xing2 shi4] 微分形式
Differenzialformel [cha1 dong4 xing2 shi4] 差动形式
dihexagonal (Adj) [shuang1 liu4 bian1 xing2] 双六边形
direkt [cheng2 fang1 xing2] 成方形
Dolde (S) [san3 xing2 hua1 xu4] 伞形花序
Doldenblütler (Bio) [san3 xing2 ke1] 伞形科
Doldenblütlerartige (Bio) [san3 xing2 mu4] 伞形目
Dorschartige [xue3 xing2 mu4] 鳕形目
Drachenviereck [yao4 xing2] 鹞形
Dreh (S) [xuan4 pi1 cheng2 xing2] 旋坯成形
Dreieck (S, Math)Triangel (S, Math)dreieckig (Adj)trigonal (Adj) [san1 jiao3 xing2] 三角形
Dreieckszahl [san1 jiao3 xing2 shu3] 三角形数
Drucktechnik (S) [pai2 zi4 qing2 xing5] 排字情形
Dulden, ertragend (S) [xing2 ji4] 形迹
durch die Bildung von Kesselstein auf dem Rohr kann... [dang1 zai4 guan3 zi3 shang4 xing2 cheng2 shui3 gou4 hui4 gei3] 当在管子上形成水垢会给
Eckenheftklammern (S) [jiao3 xing2 ding4 shu1 ding1] 角形订书钉
Eckenheftmaschine (S) [jiao3 xing2 tie3 si1 ding4 shu1 ji1] 角形铁丝订书机
Eckenheftung (S) [jiao3 xing2 tie3 si1 ping2 ding4] 角形铁丝平订
Eckstation (S) [jiao3 xing2 tai2] 角形台
Eierkuchen (S, Ess) [yuan2 xing2 bo2 bing3] 圆形薄饼
eiförmig [dan4 xing2] 蛋形
eiförmig [luan3 xing2] 卵形
Eigenschaft (S)Gestalt, Figur, Form (S) [xing2 zhuang4] 形状
ein Bild von sich [zi4 wo3 xing2 xiang4] 自我形象
Eindrehung (S) [huan2 xing2 cao2] 环形槽
einkeilen, einzwängen [xie4 xing2 wu4] 楔形物
eitern (V)vereitern (V) [xing2 cheng2 kui4 yang2] 形成溃疡
elektronische Verzerrung (S, EDV) [dian4 zi3 shi1 zhen1 bian4 xing2] 电子失真变形
Endlosfalzen (EDV) [zhi1 zi4 xing2 zhe2 die2] 之字形折叠
Enhanced Graphics Adapter (S) [zeng1 qiang2 tu2 xing2 shi4 pei4 qi4] 增强图形适配器
Entwurf, Plan (S) [gai4 xing2] 概形
Erlenmeyerkolben (S, Chem) [zhui1 xing2 ping2] 锥形瓶
ernste Lage [yan2 jun4 xing2 shi4] 严峻形势
erste Gedanken, Vorentwurf, Modell [chu2 xing2] 雏形
etwas formen (V) [cheng2 xing2] 成形
Eulen [xiao1 xing2 mu4] 鸮形目
Facharzt für plastische Chirurgie (S) [zheng3 xing2 wai4 ke1 yi1 sheng1] 整形外科医生
fächerartig auflockern (Bogen) [shan4 xing2 song1 kai1] 扇形松开
fächern (V) [cheng2 shan1 xing2 san3 kai1] 呈扇形散开
Faltart [zhe2 jiao3 xing2 shi4] 折角形式
Familienform (S) [jia1 ting2 xing2 shi4] 家庭形式
farbige Büroklammer (S) [cai3 se4 hui2 xing2 zhen1] 彩色回形针
Figur [ti3 xing2] 体形
Firmenimage (S) [gong1 si1 xing2 xiang4] 公司形象
Fixierfeld (Fam) [ding4 xing2 qu1] 定形区
flach (Adj) [bian3 xing2] 扁形
Flachbandkabel (S) [bian3 xing2 dian4 lan3] 扁形电缆
Flacheingabetastatur, flache Eingabetastatur, Flachtastatur (S, EDV) [ping2 xing2 shu1 ru4 jian4 pan2] 平形输入键盘
Flachführungsbahn (Werkzeugmaschinen) (S) [ju3 xing2 dao3 gui3] 矩形导轨
Form [xing2 shi4] 形式
Formale Grammatik (S) [xing2 shi4 wen2 fa3] 形式文法
formale Prüfung (S) [xing2 shi4 shen3 cha2] 形式审查
Formale Semantik (S, EDV) [xing2 shi4 yu3 yi4 xue2] 形式语义学
Formale Sprache (S, Sprachw) [xing2 shi4 yu3 yan2] 形式语言
formales System [xing2 shi4 xi4 tong3] 形式系统
Formalist (S) [ju1 ni2 xing2 shi4 de5 ren2] 拘泥形式的人
Formalist (S) [xing2 shi4 zhu3 yi4 zhe3] 形式主义者
formell [xing2 shi4 shang4] 形式上
formell (Adj) [ju1 ni2 xing2 shi4 de5] 拘泥形式地
Formen (Mathematik) (S, Math) [ping2 mian4 tu2 xing2] 平面图形
formen (V) [zao4 xing2] 造形
Formenlehre (S)Konjugation (S) [zi4 xing2 bian4 hua4] 字形变化
Formenlehre (S)morphologisch (Adj) [xing2 tai4 xue2] 形态学
Former (S) [zao4 xing2 ji1] 造形机
Formfräsmaschine [cheng2 xing2 xian3 chuang2] 成形铣床
Formgebung (S) [mo2 su4 cheng2 xing2] 模塑成形
Formgebung (S) [zheng3 xing2] 整形
Formgedächtnis-Legierung (S, Chem) [xing2 zhuang4 ji4 yi4 he2 jin1] 形状记忆合金
Formgenauigkeit (S) [xing2 zhuang4 zhun3 que4 du4] 形状准确度
Formgestaltung (S) [wai4 xing2 she4 ji4] 外形设计
Formgestaltung (S) [xing2 zhuang4 she4 ji4] 形状设计
förmlich (Adj) [ju1 ni2 xing2 shi4] 拘泥形式
Förmlichkeit (S) [xing2 shi4 hua4] 形式化
formlos [mei2 you3 xing2 zhuang4] 没有形状
formlos [wu2 ding4 xing2] 无定形
Formlosigkeit (S)gestaltlos (Adj) [bu4 ding4 xing2] 不定形
Formlosigkeit (S)gestaltlos (Adj) [wu2 xing2 zhuang4] 无形状
Fraktal (S, Math) [fen1 xing2] 分形
Fraktal (S, Math) [sui4 xing2] 碎形
freie Figuren (S) [bu4 gui1 ze2 tu2 xing2] 不规则图形
Führung (S) [yan4 wei3 xing2 dao3 gui3] 燕尾形导轨
Fünfeck (S) [wu3 bian1 xing2] 五边形
Fünfeck (S) [zheng4 wu3 bian1 xing2] 正五边形
Fünfzylindersystem (S) [wu3 gun3 tong3 pai2 lie4 xing2 shi4] 五滚筒排列形式
Funktion (S, Phys) [bo1 xing2] 波形
Gabelschlüssel (S) [cha1 xing2 ban3 shou3] 叉形板手
Gänsevögel [yan4 xing2 mu4] 雁形目
Gebilde (S) [xing2 cheng2 zhi1 wu4 huo4 ji1 gou4] 形成之物或机构
Gefügeausbildung (S) [zu3 zhi1 xing2 cheng2] 组织形成
Gefühlswallung (S) [wang4 xing2] 忘形
Gelände [di4 xing2] 地形
geometrisch (Adj) [ji3 he2 xing2 zhuang4] 几何形状
geometrisch exakt genau definiert (Adj) [te4 ding4 ji3 he2 xing2 zhuang4] 特定几何形状
geometrisch exakt genau definiert (S) [ji3 he2 xing2 zhuang4 ming2 que4 de5] 几何形状明确的
geometrische Figuren (S) [ji3 he2 tu2 xing2] 几何图形
gerade [ping2 zhi2 xing2] 平直形
Geschäftsbedingung (S) [ye4 wu4 xing2 shi4] 业务形势
Geschäftsklima (S)Konjunkturlage (S)Wirtschaftslage (S) [jing1 ji4 xing2 shi4] 经济形势
geschlängelte Linie (S) [she2 xing2 xian4] 蛇形线
geschweifte Klammern (S) [hu2 xing2 jia1 zi3] 弧形夹子
Gestalt (S)Form [xing2]
Gestalt, Form, Figur (S) [xing2 ti3] 形体
Gestalt, Form; Morphologie (S) [xing2 tai4] 形态
Gestalt; Form; Figur; Image; Bild (S)plastisch, bildlich, figurativ (Adj) [xing2 xiang4] 形象
gewölbter Deckel (Schachtel) [gong3 xing2 de5 he2 gai4] 拱形的盒盖
gezackte Linie [ju1 chi3 xing2 xian4] 锯齿形线
Glasglocke (S) [zhong1 xing2 nü3 mao4] 钟形女帽
GlypheSchriftschnitt (EDV) [zi4 xing2] 字形
Grafikbildschirm (S) [tu2 xing2 ping2 mu4] 图形屏幕
Grafikdesigner (S, Kunst) [tu2 xing2 she4 ji4 shi1] 图形设计师
Grafikdisplay (S) [tu2 xing2 xian3 shi4 qi4] 图形显示器
Grafiker (S, Kunst) [tu2 xing2 she4 ji4 ren2 yuan2] 图形设计人员
Grafikkarte (S) [tu2 xing2 tu2 xiang4 ka3] 图形图像卡
Grafikprogramm (S, EDV)Grafiksoftware (S, EDV) [tu2 xing2 ruan3 jian4] 图形软件
Grafikprozessor [tu2 xing2 chu3 li3 qi4] 图形处理器
Grafikscanner (S) [tu2 xing2 sao4 miao2 yi2] 图形扫描仪
Grafikschnittstelle (S) [tu2 xing2 jie4 mian4] 图形界面
Grafikstudio (S) [tu2 xing2 gong1 zuo4 shi4] 图形工作室
Grafiktablett, grafisches Tablett (S) [tu2 xing2 shu1 ru4 ban3] 图形输入板
Grafikterminal [tu2 xing2 zhong1 duan1] 图形终端
Grafikverarbeitung (S) [tu2 xing2 chu3 li3] 图形处理
grafisch (Adj, EDV) [yi3 tu2 xing2 fang1 shi4 xian3 shi4 yu2 ping2 mu4] 以图形方式显示于屏幕
grafische Arbeitsstation (S) [tu2 xing2 gong1 zuo4 zhan4] 图形工作站
grafische Benutzeroberfläche (S, EDV) [tu2 xing2 yong4 hu4 jie4 mian4] 图形用户界面
grafischer Bildschirm (EDV) [tu2 xing2 xian3 shi4 ping2] 图形显示屏
grafischer Videoadapter (S) [tu2 xing2 shi4 ping2 shi4 pei4 qi4] 图形视屏适配器
grafischer Videoadapter (S) [tu2 xing2 shi4 ping2 zhuan3 jie1 qi4] 图形视屏转接器
grafisches Symbol [tu2 xing2 fu2 hao4] 图形符号
Graphik-Fenster (S) [han2 you3 tu2 xing2 de5 chuang1 kou3] 含有图形的窗口
Graphikdatei, Grafikdatei (S, EDV)Zeichnungsdatei (S, EDV) [tu2 xing2 wen2 jian4] 图形文件
Graviermaschine (S, Tech) [jing1 fang3 xing2 xian3 chuang2] 经仿形铣床
Greifvögel [zhun3 xing2 mu4] 隼形目
Großer Fetzenfisch (Bio) [ye4 xing2 hai3 long2] 叶形海龙
Grundlage (S)Karte (S) [tu2 xing2 ji1 chu3] 图形基础
günstige Stellung [you3 li4 de5 xing2] 有利地形
hakenförmig (Adj) [gou1 xing2] 钩形
Hakenschlüssel (S) [gou1 xing2 ban1 shou3] 钩形扳手
halbkreisförmig (Adj) [ban4 yuan2 xing2] 半圆形
Halbmondform (S) [ban4 yue4 xing2] 半月形
Halbschale [hu2 xing2 ban3] 弧形板
Hammerkopf (S) [T xing2 tou2] T形头
Handkreuz (S) [xing1 xing2 shou3 lun2] 星形手轮
Hasenartige (lat: Lagomorpha, eine Ordnung der Säugetiere) (S, Bio) [tu4 xing2 mu4] 兔形目
Hausboot (S) [xing2 ru2 fang2 zi5 de5 chuan2] 形如房子的船
hemisphärisch (Adj) [ban4 qiu2 xing2] 半球形
Hercules Graphics Card [da4 li4 shen2 tu2 xing2 ka3] 大力神图形卡
Heringsartige [fei4 xing2 mu4] 鲱形目
Hexagon (S)Sechseck (S)sechseckig (Adj) [liu4 jiao3 xing2] 六角形
hinterhältig [she2 xing2] 蛇形
Hirschkäfer (S) [qiao1 xing2 chong2] 锹形虫
Hochformatseite (S) [zong4 chang2 xing2 shu1 ye4] 纵长形书页
Hornring (S) [huan2 xing2 la3 ba5 an4 niu3] 环形喇叭按钮
Hühnervögel (lat: Galliformes) (Eig, Bio) [ji1 xing2 mu4] 鸡形目
Hygrocybe conica (Eig, Bio)Kegeliger Saftling, Schwärzender Saftling (Eig, Bio) [zhui1 xing2 shi1 san3] 锥形湿伞
Ideogramm (S, Sprachw) [xing2 yi4 wen2 zi4] 形意文字
Ideologie (S, Philos) [yi4 shi4 xing2 tai4] 意识形态
Imagemessung (S, Psych) [xing2 xiang4 ce4 ding4] 形象测定
immaterielles Vermögen [wu2 xing2 zi1 chan3] 无形资产
Impulsform (S) [mai4 chong1 bo1 xing2] 脉冲波形
Inbegriff (S)Inkarnation (S) [ju4 ren2 xing2] 具人形
Indianer (S, Ess) [qiu2 xing2 gao1 bing3] 球形糕饼
internationale Lage, Weltlagezwischenstaatliche Angelegenheiten [guo2 ji4 xing2 shi4] 国际形势
Kambium (Bio) [xing2 cheng2 ceng2] 形成层
Kapitalbildung (S) [zi1 ben3 xing2 cheng2] 资本形成
kapitalistisch geprägte Unternehmensform (Wirtsch) [ju4 you3 zi1 ben3 zhu3 yi4 te4 zheng1 de5 qi3 ye4 xing2 shi4] 具有资本主义特征的企业形式
kariert (Adj)rautenförmig (Adj) [ling2 xing2 de5] 菱形的
Karpfenartige [li3 xing2 mu4] 鲤形目
Karst (Geol) [ka1 si1 te4 di4 xing2] 喀斯特地形
Kastenbauweise [xiang1 xing2 jie2 gou4] 箱形结构
kastenförmige Ausführung (S) [jie2 gou4 wei2 xiang1 xing2] 结构为箱形
Kastenwand (S) [xiang1 xing2 qiang2 ban3] 箱形墙板
KBE (koloniebildende Einheiten) cfu (S) [jun4 la4 xing2 cheng2 dan1 wei4] 菌落形成单位
Kegel (S) [zhui1 xing2] 锥形
Kegelhälfte (Ventil) (S) [zhui1 xing2 dian4 pian4] 锥形垫片
Kegelrad (S) [zhui1 xing2 chi3 lun2] 锥形齿轮
Kegelradgetriebe (S, Tech) [zhui1 xing2 chi3 lun2 chuan2 dong4] 锥形齿轮传动
keilförmig [xie1 xing2] 楔形
keilförmig (Adj) [xie4 xing2] 楔形
Keilleiste (S) [zhui1 xing2 xiang1 tiao2] 锥形镶条
Keilriemen (S) [v xing2 pi2 dai4] V形皮带
Keilriemenantrieb (S) [V xing2 pi2 dai4 chuan2 dong4] V形皮带传动
Keilschrift (S) [xie4 xing2 wen2 zi4] 楔形文字
Kettenkomplex [lian4 fu4 xing2] 链复形
Kettenpunkt (S) [lian4 xing2 wang3 dian3] 链形网点
Kieferorthopädie (S) [he2 jiao3 xing2] 颌矫形
kissenformiger Rasterpunkt (Druckw) (S) [zhen3 xing2 wang3 dian3] 枕形网点
Kompaktaggregatausführung (S) [jin3 cou4 de5 ji1 zu3 jie2 gou4 xing2 shi4] 紧凑的机组结构形式
Komplexbildner (S) [lao4 he2 wu4 xing2 cheng2 ji4] 络合物形成剂
Komplexe Mannigfaltigkeit (S, Math) [fu4 liu2 xing2] 复流形
Konfiguration (S) [jie2 gou4 pai2 lie4 xing2 shi4] 结构排列形式
Konfiguration (S) [zu3 he2 xing2 cheng2] 组合形成
Konfigurationsraum (Phys) [wei4 xing2 kong1 jian1] 位形空间
Konforme Abbildung (S, Math) [gong4 xing2 ying4 she4] 共形映射
konisch (Adj) [yuan2 zhui1 xing2] 圆锥形
Konizität (S) [zhui1 xing2 du4] 锥形度
Konjunkturanalyse (S) [jing1 ji4 xing2 shi4 fen1 xi1] 经济形势分析
Konjunkturerwartungen (S, Wirtsch) [jing1 ji4 xing2 shi4 qi1 wang4] 经济形势期望
Kontaktlinse (S) [yin3 xing2 yan3 jing4] 隐形眼镜
Kontaktlinsenflüssigkeit (S) [yin3 xing2 yan3 jing4 hu4 li3 ye4] 隐形眼镜护理液
Kontaktlinsenreinigungsmittel (S) [yin3 xing2 yan3 jing4 shui3] 隐形眼镜水
Kontraktion (S) [jian3 lüe4 xing2] 简略形
Kooperationsform [he2 zuo4 xing2 shi4] 合作形式
Kopiergenauigkeit (S) [fang3 xing2 jing1 du4] 仿形精度
Kopierschablone (S) [cheng2 xing2 yang4 ban3] 成形样板
Kopiertaster [fang3 xing2 qi4] 仿形器
Kopierverfahren (S) [fang3 xing2 fa3] 仿形法
Körper und Seele [xing2 shen2] 形神
Kranichvögel [he4 xing2 mu4] 鹤形目
kräuseln (V) [shi3 cheng2 bo1 lang4 xing2] 使呈波浪形
Kreis (S) [yuan2 xing2 kong3 yan3] 圆形孔眼
kreisförmig [yuan2 xing2 de5] 圆形地
Kreismaske [yuan2 xing2 yan3 ma3] 圆形掩码
Kreissegment [gong1 xing2] 弓形
Kreissektor [shan4 xing2] 扇形
Kreisverkehr (S) [huan2 xing2 jiao1 cha1 lu4 kou3] 环形交叉路口
Kreuz, Kreuzzeichen (S) [shi2 zi4 xing2 ji4 hao4] 十字形记号
kreuzigen (V) [shi2 zi4 xing2] 十字形
Kuckucksvögel [juan1 xing2 mu4] 鹃形目
Kufe (S) [fang3 xing2 tuo1 ban3] 仿形托板
Kugelfischverwandte [tun2 xing2 mu4] 鲀形目
Kugelgelenk (S) [qiu2 xing2 wan4 xiang4 jie2] 球形万向节
kugeln (V) [nong4 cheng2 qiu2 xing2] 弄成球形
Kugelreiter (Zähl) [qiu2 xing2 hua2 kuai4] 球形滑块
Kuppel (S) [qiu2 xing2 wu1 ding3] 球形屋顶
Kuppel (S)Wölbung (S) [gong3 xing2 jie2 gou4] 拱形结构
Kurvenscheibe [pan2 xing2 tu1 lun2] 盘形凸轮
Lackierungsart [shang4 guang1 xing2 shi4] 上光形式
Langformat (S) [heng2 chang2 xing2 kai1 ben3] 横长形开本
Langpol [chang2 fang1 xing2 ji2] 长方形极
Leistungsbilanz (S) [guo2 ji4 shou1 zhi1 zhong1 you3 xing2 he2 wu2 xing2] 国际收支中有形和无形
Leitsegment (S) [zhu3 shan4 xing2 ti3] 主扇形体
Leitstand mit Vollgrafikmonitor [she4 you3 quan2 tu2 xing2 jian1 shi4 qi4 de5 kong4 zhi4 tai2] 设有全图形监视器的控制台
Leporellofalz (V) [zhi1 zi4 xing2 zhe2 ye4] 之字形折页
Lichthofbildung, Schleierbildung (S) [guang1 yun4 xing2 cheng2] 光晕形成
Lockerungsbläser (单张纸输纸机) (S) [shan4 mian4 xing2 chui1 feng1 zui3] 扇面形吹风嘴
lunular (Adj)mondförmige (Adj) [xin1 yue4 xing2] 新月形
lunular (Adj)mondförmige (Adj) [yue4 ya2 xing2] 月牙形
Mannigfaltigkeit (S) [liu2 xing2] 流形
Maßwerk (S) [ge1 de2 shi4 jian4 zhu4 shang4 de5 ji3 he2 xing2 chuang1 hua1 ge2] 哥德式建筑上的几何形窗花格
materialisieren (V)verkörperlichen (V) [shi3 cheng2 xing2] 使成形
materiell, greifbar (S) [you3 xing2] 有形
Mehrkeil... [hua1 jian4 xing2 shi4] 花键形式
metaphisisch (Adj) [xing2 shang4] 形上
Metaphysik (Philos) [xing2 er2 shang4 xue2] 形而上学
Metaphysiker (S) [xing2 er2 shang4 xue2 zhe3] 形而上学者
Minderwertigkeitsgefühle haben [zi4 can2 xing2 hui4] 自惭形秽
Missbildung (S) [ji1 xing2 wu4] 畸形物
Missbildung (S)anomal (Adj)missgestaltet (Adj) [ji1 xing2] 畸形
Missbildung (S)entstellt (Adj) [bu4 cheng2 xing2] 不成形
Modal (S) [xing2 tai4 shang4] 形态上
Modalanalyse (S) [xing2 tai4 fen1 xi1] 形态分析
Montageart [an1 zhuang1 xing2 shi4] 安装形式
moralischer Verschleiß [wu2 xing2 sun3 hao4] 无形损耗
Muschelkrebse (S, Bio) [jie4 xing2 ya4 gang1] 介形亚纲
Nabla [pi1 xing2 suan4 fu2] 劈形算符
Nachformeinrichtung (S) [fang3 xing2 dao1 jia4] 仿形刀架
Neuauflage (S) [xin1 biao3 xian4 xing2 shi4] 新表现形式
neues Äußeres [wai4 xing2 xin1 ying3] 外形新颖
Neuneck [jiu3 bian1 xing2] 九边形
Neuneck [zheng4 jiu3 bian1 xing2] 正九边形
nicht prädikatsfähiges Adjektiv; Eigenschaftswort (Sprachw) [fei1 wei4 xing2 rong2 ci2] 非谓形容词
nicht trennbar, untrennbar, unzertrennlich (Adj)wie Pech und Schwefel (Adj) [xing2 ying3 bu4 li2] 形影不离
nichts (Pron)was (Pron) [wu2 ci2 xing2 bian4 hua4] 无词形变化
nichts (Pron)was (Pron) [ye3 ke3 zuo4 xing2 rong2 ci2] 也可做形容词
nichts (Pron)was (Pron) [zhi3 you3 dan1 shu4 xing2 shi4] 只有单数形式
Normalspektrum (Phys) [fa3 zheng4 sheng1 huo2 xing2 pei4 lie4] 法正生活形配列
oktogonal (Adj)achteckig [ba1 jiao3 xing2 de5] 八角形的
Orthopäde (S)Orthopädist (S) [zheng3 xing2 wai4 ke1 yi1 shi1] 整形外科医师
Orthopädie (S) [jiao3 xing2 wai4 ke1 xue2] 矫形外科学
Orthopädie (S) [zheng3 xing2 wai4 ke1] 整形外科
Ösenheftung (S) [huan2 xing2 zhuang1 ding4] 环形装订
Oval (S)oval (Adj) [tuo3 yuan2 xing2] 椭圆形
Oval Office (S) [tuo3 yuan2 xing2 ban4 gong1 shi4] 椭圆形办公室
Papageien, Papageienvögel (lat: Psittaciformes, eine Vogelordnung) (S, Bio) [ying1 xing2 mu4] 鹦形目
Parallelogramm (S) [ping2 xing2 si4 bian1 xing2] 平行四边形
Parallelogrammgleichung (S, Math) [ping2 xing2 si4 bian1 xing2 heng2 deng3 shi4] 平行四边形恒等式
Pascalsches Dreieck (Math) [gu3 xian4 san1 jiao3 xing2] 贾宪三角形
Pascalsches Dreieck (S, Math) [yang2 hui1 san1 jiao3 xing2] 杨辉三角形
Pentagon (S) [wu3 jiao3 xing2] 五角形
Pentagramm (S) [wu3 mang2 xing1 xing2] 五芒星形
Piktogramm (S) [xiang4 xing2 fu2 hao4] 象形符号
Piktogramm, piktografisches Schriftzeichen (S) [xiang4 xing2 zi4] 象形字
Piktogramm, Symbol, Icon 图标 (S, EDV)piktographische Sinnwiedergabe, eine der sechs Arten der Bildung chinesischer Charaktere (S) [xiang4 xing2] 象形
plastisch (Adj) [ke3 cheng2 ren4 he2 xing2 zhuang4] 可成任何形状
plastische Chirurgie (S, Med)rekonstruktive Chirurgie (S, Med) [zheng3 xing2 shu4] 整形术
plastische Operation (S) [zheng3 xing2 shou3 shu4] 整形手术
plastische Verformung (S, Phys) [su4 xing4 bian4 xing2] 塑性变形
Plattwürmer [bian3 xing2 dong4 wu4] 扁形动物
Plattwürmer (Bio) [pian1 xing2 dong4 wu4 men2] 扁形动物门
Polygonale Zahl (S) [duo1 bian1 xing2 shu4] 多边形数
Positiv (S, Sprachw) [xing2 rong2 ci2 yuan2 xing2] 形容词原形
prädikatsfähiges Adjektiv; Eingeschaftswort (Sprachw) [wei4 yu3 xing2 rong2 ci2] 谓语形容词
Präfektur Yamagata (Japan) (Eig, Geo) [shan1 xing2 xian4] 山形县
Prisma (S) [leng2 xing2] 棱形
prismatisch (Adj) [leng2 zhu4 xing2] 棱柱形
Proformarechnung (S, Wirtsch) [xing2 shi4 fa1 piao4] 形式发票
Proteobacteria [bian4 xing2 jun1 men2] 变形菌门
Protoplasma (S) [yuan2 xing2 zhi2] 原形质
Prototyp (S) [chu2 xing2 ji1] 雏形机
pyramidal [jin1 zi4 ta3 xing2] 金字塔形
Quad [quan2 di4 xing2 che1] 全地形车
Rädertierchen (Bio) [lun2 xing2 dong4 wu4 men2] 轮形动物门
Rasterpunktform (Druckw) (S) [wang3 dian3 xing2 zhuang4] 网点形状
Raute (S) [ling2 xing2] 菱形
Rechteck (S) [ju3 xing2] 矩形
Rechtsform oder Organisation (S) [zu3 zhi1 xing2 shi4] 组织形式
Regenpfeiferartige [heng2 xing2 mu4] 鸻形目
Rezessivität (S, Bio)unsichtbar (Adj) [yin3 xing2] 隐形
Rhombendodekaeder (ein regelmäßiger Körper) (S, Math) [ling2 xing2 shi2 er4 mian4 ti3] 菱形十二面体
Rhombentriakontaeder (ein regelmäßiger Körper) (S, Math) [ling2 xing2 san1 shi2 mian4 ti3] 菱形三十面体
Riemannsche Mannigfaltigkeit (S) [li2 man4 liu2 xing2] 黎曼流形
Ringbindung (S) [huan2 xing2 huo2 ye4 zhuang1 ding4] 环形活页装订
Ringgabelschlüssel (Med) [huan2 xing2 tuo1 jia4 ban3 shou3] 环形托架板手
Ringleitung (S) [huan2 xing2 dian4 lu4] 环形电路
Ringmotor (S) [huan2 xing2 dian4 dong4 ji1] 环形电动机
Ringoptik (Lichtleiter) (S) [huan2 xing2 guang1 xue2 xi4 tong3] 环形光学系统
Ringschlüssel (S, Med) [huan2 xing2 ban3 shou3] 环形板手
Ringstraße (S) [huan2 xing2 gong1 lu4] 环形公路
Rinnennadel [cao2 xing2 zhen1] 槽形针
Rist (S) [jiao3 bei4 xing2 de5 dong1 xi5] 脚背形的东西
Röhrennasen [hu4 xing2 mu4] 鹱形目
Rosa Winkel (S) [fen3 hong2 san1 jiao3 xing2] 粉红三角形
Ruderfüßer [ti2 xing2 mu4] 鹈形目
rund [cheng2 yuan2 xing2] 成圆形
Runde (S)Rundheit (S)Rundung (S)runden (V)rund (Adj) [yuan2 xing2] 圆形
Rundheit (S) [yuan2 xing2 wu4] 圆形物
rundlich (Adj) [lüe4 dai4 yuan2 xing2] 略带圆形
Rüssel (S) [jian1 xing2 zui3] 尖形嘴
Sachvermögen, materielles Vermögen (S, Wirtsch) [you3 xing2 zi1 chan3] 有形资产
Saitenwürmer (Bio) [xian4 xing2 chong2 dong4 wu4 men2] 线形虫动物门
Schachbrettpunkt, quadratischer Rasterpunkt (S) [fang1 xing2 wang3 dian3] 方形网点
schädliche Erscheinung(en) (S) [bu4 li4 de5 qing2 xing2] 不利的情形
Schaltwerk (S) [cheng2 xing2 ji1 gou4] 成形机构
Scharte (S) [ju1 chi3 xing2 que1 kou3] 锯齿形缺口
Schatten (S) [xing2 ying3 xiang1 sui2] 形影相随
scheibenförmig (Adj) [yuan2 pan2 xing2] 圆盘形
Schildkrot (S) [gui1 jia3 xing2 dai4 dun4] 龟甲形大盾
Schlangenhaut (S) [she2 xing2 fei1 xing2] 蛇形飞行
Schleierbildung (S) [xing2 cheng2 hui1 wu4] 形成灰雾
Schmetterlingsblütler [die2 xing2 hua1 ya4 ke1] 蝶形花亚科
Schnurwürmer (Bio) [niu3 xing2 dong4 wu4 men2] 纽形动物门
Schraube (S) [luo2 xuan2 xing2 de5 dong1 xi5] 螺旋形的东西
Schreitvögel [guan4 xing2 mu4] 鹳形目
Sechseck (S) [zheng4 liu4 bian1 xing2] 正六边形
Sechseck, Hexagon (S) [liu4 bian1 xing2] 六边形
Sesquilinearform (Math) [ban4 shuang1 xian4 xing4 xing2 shi4] 半双线性形式
Sexualdimorphismus (S, Bio) [liang3 xing4 yi4 xing2] 两性异形
Shaolin Tierstile (Eig, Kunst) [shao3 lin2 xiang4 xing2 quan2] 少林象形拳
sich unsagbar Freuen [xi3 xing2 yu2 se4] 喜形于色
Sicherheitslage (S) [an1 quan2 xing2 shi4] 安全形势
Siebeneck (S) [qi1 bian1 xing2] 七边形
Siebeneck, Heptagon (S, Math) [qi1 jiao3 xing2] 七角形
Siebzehneck [zheng4 shi2 qi1 bian1 xing2] 正十七边形
Siebzehneck, Heptadekagon (S, Math) [shi2 qi1 bian1 xing2] 十七边形
Signifikum [xing2 pang2] 形旁
Simplex-Verfahren (S) [dan1 chun2 xing2 fa3] 单纯形法
Situation, Lage, Umstände, Verhältnisse (S)topographische Lage, Terrain [xing2 shi4] 形势
Sonderform (S) [te4 shu1 xing2 zhuang4] 特殊形状
Sonderprofil [yi4 xing2] 异形
SP-Sinographem [xing2 sheng1 zi4] 形声字
Spechtvögel [lie4 xing2 mu4] 鴷形目
Sperlingsvögel (lat: Passeriformes, eine Ordnung der Vögel) (S, Bio) [qiao3 xing2 mu4] 雀形目
sphärisch, kugelig (Adj) [qiu2 xing2] 球形
Sphärometer (S) [qiu2 xing2 ce4 yan4 she4 bei4] 球形测验设备
Spinnentiere (Bio) [zhu1 xing2 gang1] 蛛形纲
Spirale (S)schneckenförmig (Adj)schraubenförmig (Adj)spiralenförmig (Adj)spiralförmig (Adj)spiralig (Adj) [luo2 xuan2 xing2] 螺旋形
spitzwinklig (Adj) [ba1 zi4 xing2] 八字形
Standardglühlampe (S) [biao1 zhun3 xing2 bai2 chi4 deng1] 标准形白炽灯
Stapel bilden (S) [xing2 cheng2 zhi3 dui1] 形成纸堆
Sternanleger (Druckw) [xing1 xing2 xu4 zhi3 zhuang1 zhi4] 星形续纸装置
Sternblende (S) [xing1 xing2 guang1 quan1] 星形光圈
Sternschaltung (S) [xing1 xing2 jie1 fa3] 星形接法
Sternschaltung (S) [xing1 xing2 lian2 jie1] 星形连接
Sternschaltung (S) [xing1 xing2 xian4 lu4] 星形线路
Stiefel (S) [xue1 xing2 jiu3 bei1] 靴形酒杯
Störartige [xun2 xing2 mu4] 鲟形目
Stromlinie (S) [liu2 xian4 xing2] 流线形
stufenförmig (Adj) [jie1 ti1 xing2] 阶梯形
SVGA [gao1 ji2 shi4 pin2 tu2 xing2 zhen4 lie4] 高级视频图形阵列
SXGA [gao1 ji2 kuo4 zhan3 tu2 xing2 zhen4 lie4] 高级扩展图形阵列
Symplektische Geometrie (Phys) [xin1 liu2 xing2] 辛流形
Taubenvögel [ge1 xing2 mu4] 鸽形目
Thermoformung (S)Warmumformung (S) [re4 cheng2 xing2] 热成形
Torsionsbruch [luo2 xuan2 xing2 gu3 zhe2] 螺旋形骨折
Toxoplasma gondii (Eig, Bio) [gong1 xing2 chong2] 弓形虫
Transformer (Eig) [bian4 xing2 jin1 gang1] 变形金刚
Trapez (S, Math)leiterförmig, Leiterkreis (Adj) [ti1 xing2] 梯形
traubenförmig (Adj) [pu2 tao2 xing2] 葡萄形
Trommeldüse (S, Tech) [gu3 xing2 pen1 kou3] 鼓形喷口
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Pers) [xiao1 chu2 dui4 fu4 nü3 yi1 qie4 xing2 shi4 qi2 shi4 gong1 yue1] 消除对妇女一切形式歧视公约
Umgestaltung (S) [gai3 bian4 xing2 xiang4] 改变形像
ungeformt [wei4 cheng2 xing2] 未成形
ungeheuer [qi2 xing2 guai4 zhuang4] 奇形怪状
unmerklich (Adv)ohne dass man es merkt [wu2 xing2 zhong1] 无形中
unorganisch (Adj) [fei1 zi4 ran2 xing2 cheng2] 非自然形成
unsagbar [nan2 yi3 xing2 rong2] 难以形容
unsichtbarimmateriell (Adj)körperlos (Adj) [wu2 xing2] 无形
unverbesserlich [chang2 qi1 xing2 cheng2] 长期形成
unverformbar (Adj) [bu4 ke3 bian4 xing2] 不可变形
unverformt, biegesteif (Adj) [bu4 bian4 xing2] 不变形
Urform (S) [yuan2 xing2] 原形
V-Prismenführung (S) [leng2 xing2 dao3 gui3] 棱形导轨
veranschaulicht, bildhaft (Adj) [xing2 xiang4 hua4] 形象化
verbildlichen (V) [xing2 xiang4 de5 shuo1 ming2] 形象地说明
Verdichtungsdeformation (S) [ya1 suo1 bian4 xing2] 压缩变形
Verformung (S, Phys) [xing2 bian4] 形变
Verformung, Deformation (S) [bian4 xing2] 变形
Vergegenwärtigung (S)materialisieren (V)verkörperlichen (V) [xing2 xiang4 hua4] 形象化
Verhältnis (von etw. zueinander) [qing2 xing5] 情形
verkettet [lian4 xing2] 链形
verschiedenartig (Adj, Math) [bu4 tong2 xing2 shi4 de5] 不同形式的
versteckte Arbeitslosigkeit (S, Wirtsch) [yin3 xing2 shi1 ye4] 隐形失业
verstören (V) [xing2 rong2 ku1 gao3] 形容枯槁
vertikale Deformation (S) [chui2 zhi2 bian4 xing2] 垂直变形
verunstalten (V) [wai4 xing2 nan2 kan4] 外形难看
verzerrtMetamorphose (S)Umformung (S)umformen (V)verzerren (V) [shi3 bian4 xing2] 使变形
Video Graphics Array (S) [shi4 pin2 tu2 xing2 zhen4 lie4] 视频图形阵列
Videokarte (S) [tu2 xing2 cai3 ji2 ka3] 图形采集卡
Viereck (S) [si4 bian1 xing2] 四边形
Viereck (S) [si4 jiao3 xing2] 四角形
Viereckig, quadratisch [kou3 zi5 xing2] 口子形
Vollgrafikmonitor (S, Fam) [quan2 tu2 xing2 jian1 shi4 qi4] 全图形监视器
vom Erfolg berauschtvor Freude außer Rand und Band [de2 yi4 wang4 xing2] 得意忘形
Vorzeigeprojekt (S, Wirtsch) [xing2 xiang4 gong1 cheng2] 形象工程
wellen (V) [bo1 lang4 xing2] 波浪形
wellig (Adj) [cheng2 bo1 lang4 xing2] 呈波浪形
Welsartige [nian2 xing2 mu4] 鲇形目
weltbildend [yu3 zhou4 xing2 cheng2] 宇宙形成
Weltkonjunktur (S) [shi4 jie4 jing1 ji4 xing2 shi4] 世界经济形势
Wirtschaftsform (Wirtsch) [jing1 ji4 xing2 shi4] 经济形式
würfelförmig (Adj) [li4 fang1 xing2] 立方形
XGA [kuo4 zhan3 tu2 xing2 zhen4 lie4] 扩展图形阵列
Xing Yi Quan [xing2 yi4 quan2] 形意拳
Yamagata [shan1 xing2] 山形
Zahnbogen (S) [gong3 xing2 jian4] 拱形件
Zangenbewegung (S, Mil) [qian2 xing2 yun4 dong4] 钳形运动
zangenförmig (Adj) [qian2 xing2] 钳形
Zickzack (S) [zhi1 zi4 xing2] 之字形
Zickzackkurs (S) [ju1 chi3 xing2 lu4 xian4] 锯齿形路线
Zickzackkurs (S) [zhi1 zi4 xing2 lu4 xian4] 之字形路线
Ziegelstein (S) [zhuan1 xing2 de5 dong1 xi5] 砖形的东西
Zikkurat (Gesch) [jin1 zi4 xing2 shen2 ta3] 金字形神塔
zirkular (Adj) [yuan2 zhou1 xing2] 圆周形
Zwölfeck (S) [shi2 er4 bian1 xing2] 十二边形
zylindrisch (Adj) [yuan2 zhu4 xing2] 圆柱形