1 Old HSK word(s): ** A
* * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

change, convert, reform / -ize
labor, work / worker, laborer
factory, workshop / radical 27


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual


A Die Umwelt: Die Stadt: Fabrik + * +


Chemiefabrik (S) [hua4 gong1 chang3] 化工厂
Ab Werk (S, Wirtsch) [gong1 chang3 ti2 huo4 jia4 ge2] 工厂提货价格
Atomanlagen (S) [he2 gong1 chang3] 核工厂
Ausbeutungsbetrieb (S) [xie3 han4 gong1 chang3] 血汗工厂
Betriebsanlage (S) [jia1 gong1 chang3] 加工厂
Betriebsmanagement,Management (S)Fabrikmanagementsystem (S) [gong1 chang3 guan3 li3 zhi4 du4] 工厂管理制度
Chemikant (S) [hua4 gong1 chang3 yuan2 gong1] 化工厂员工
DreamWorks SKG (Org) [meng4 gong1 chang3] 梦工厂
Eisenwerk (S) [tie3 gong1 chang3] 铁工厂
EXW - EX Works ( Incoterms) [gong1 chang3 jiao1 huo4] 工厂交货
Fabrik; Fertigungseinrichtung [gong1 chang3] 工厂
Fabrikant (S) [gong1 chang3 zhu3] 工厂主
Fabrikarbeiter (S) [gong1 chang3 gong1 ren2] 工厂工人
Fabrikarbeiter (S) [gong1 chang3 zhi2 yuan2] 工厂职员
Fabrikationsnummer (S) [gong1 chang3 bian1 hao4] 工厂编号
Fabrikgebäude (S) [gong1 chang3 jian4 zhu4] 工厂建筑
Fabrikmuster [chou1 xiang4 gong1 chang3 mo2 shi4] 抽象工厂模式
Fabrikschornstein (S) [gong1 chang3 yan1 cong1] 工厂烟囱
Gewerbeaufsicht (S) [gong1 chang3 an1 quan2 kong4 zhi4] 工厂安全控制
Glashütte (S) [bo1 li5 gong1 chang3] 玻璃工厂
Kartonfabrik [zhi3 he2 gong1 chang3] 纸盒工厂
Konservenfabrik (S) [guan4 tou5 gong1 chang3] 罐头工厂
Laboratorium (S) [huo3 yao4 gong1 chang3] 火药工厂
Lackiererei (S) [shang4 guang1 gong1 chang3] 上光工厂
Molkerei (S) [ru3 pin3 jia1 gong1 chang3] 乳品加工厂
Neuwerk (S) [xin1 gong1 chang3] 新工厂
Parfümerie (S) [xiang1 shui3 gong1 chang3] 香水工厂
Schlachthof (S) [rou4 lei4 jia1 gong1 chang3] 肉类加工厂
Schokoladenfabrik (S) [qiao3 ke4 li4 gong1 chang3] 巧克力工厂
Völklinger Hütte ( Stahlhütte ) (S, Tech) [fu2 er3 ke4 lin2 gen1 tie3 gong1 chang3] 弗尔克林根铁工厂
Werkstarifvertrag (S, Rechtsw) [gong1 chang3 lao2 zi1 he2 tong2] 工厂劳资合同