4 Old HSK word(s): ** A ** A ** B ** B
* * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

seed / race, breed / to plant
one's family name / clan, people


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + one's family name / clan, people Woman 生 (GEBOREN_SEIN) xing4 +
heißen (V)Familienname; Name; Zuname (S)Xing (Eig, Fam) [xing4]
adressieren (V) [xie3 shang4 xing4 ming2 di4 zhi3] 写上姓名地址
Alle Menschen sind verschieden. (S, Sprichw) [bai2 ren2 bai3 xing4 ge4 ren2 ge4 xing4] 百人百姓个人个性
anonym (Adj) [yin3 xing4 mai2 ming2] 隐姓埋名
Anthroponymie (S) [xing4 ming2 xue2] 姓名学
Autorenname (S) [zuo2 zhe3 xing4 ming2] 作者姓名
Bevölkerung, der Mann auf der Strasse, Bewohner [bai3 xing4] 百姓
Bevölkerung, der Mann auf der Strasse, Bewohner (S, Pol) [guang3 da4 bai3 xing4] 广大百姓
Deng [deng4 xing4] 邓姓
Durchschnittsbürger, Otto Normalverbraucher [pu3 tong1 lao3 bai3 xing4] 普通老百姓
Durchschnittsbürger, Otto Normalverbraucher [yi4 ban1 de5 lao3 bai3 xing4] 一般的老百姓
Familienname (S) [xing4 shi4] 姓氏
Feng [feng2 xing4] 冯姓
Feng [feng2 xing4] 馮姓
Huang [huang2 xing4] 黄姓
Ihren Namen bitte ! < phrase > (Int) [ni3 de5 xing4 ming2] 你的姓名
Kaste (S) [zhong3 xing4 zhi4 du4] 种姓制度
Klarname [zhen1 shi2 xing4 ming2] 真实姓名
Kollateralschaden, Begleitschaden (S, Mil) [ban4 sui2 zhan4 zheng1 er2 lai2 de5 ping2 min2 bai3 xing4 si3 wang2 lü4] 伴随战争而来的平民百姓死亡率
Koreanische Namen (S)Koreanischer Name (S) [han2 guo2 xing4 shi4] 韩国姓氏
Koxinga (S)Zheng Chenggong (1624-1662) [guo2 xing4 ye2] 国姓爷
Kuohsing (Dorf in Taiwan) (Eig, Geo) [guo2 xing4 xiang1] 国姓乡
LIN [lin2 xing4] 林姓
Liu [liu2 xing4] 刘姓
Liu [liu3 xing4] 柳姓
Mädchenname (S)Ledigname [niang2 jia5 xing4] 娘家姓
Name (S) [nü3 ren2 hun1 qian2 de5 xing4] 女人婚前的姓
Name (S) [wei4 hun1 nü3 zi3 de5 xing4] 未婚女子的姓
Namen und Adresse ändern (V) [geng1 gai3 xing4 ming2 di4 zhi3] 更改姓名地址
Namensänderung (S) [gai3 ming2 huo4 gai3 xing4] 改名或改姓
Namensrecht [fu1 xing4] 夫姓
Namensstammbaum [xing4 shi4 qi3 yuan2] 姓氏起源
Nguyễn [ruan3 xing4] 阮姓
normale Bevölkerung (S) [xun2 chang2 bai3 xing4] 寻常百姓
Rumpelstilzchen (Eig, Werk, Autor: Brüder Grimm, die Gebrüder Grimm (Jacob und Wilhelm Grimm, Sprachwissenschafter und Sammler von Märchen)) [gu3 guai4 de5 xing4 shi4] 古怪的姓氏
Smith (S) [xing4 shi4 shi1 mi4 te4] 姓氏施密特
Smith (S)Smith (englisch smith = Schmied) ist der häufigste Nachname des englischsprachigen Raumes. [shi3 mi4 si1 xing4 shi4] 史密斯姓氏
Spielername (S) [wan2 jia1 xing4 ming2] 玩家姓名
TANTan [tan2 xing4] 谭姓
Volk [lao3 bai3 xing4] 老百姓
Volk (S) [wai4 xing4] 外姓
voller NameFamilienname und Rufname (S) [xing4 ming2] 姓名
weit (Adj) [long2 xing4] 龙姓
Wie heißen Sie(Nachname) (Fam) [ni3 xing4 shi2 me5] 你姓什么
Wie heißen Sie? [gui4 xing4] 贵姓
Wie ist ihr Familienname? [ni3 gui4 xing4] 你贵姓
Wie ist ihr werter Name? (Nachname) [nin2 gui4 xing4] 您贵姓
Xie [xie4 xing4] 谢姓
Zhu [zhu1 xing4] 朱姓
zweisilbiger Familienname ( z.B. 司马) [fu4 xing4] 复姓


12.16 Bezeichnung, Wort Familienname + Surname + +
12.16 Bezeichnung, Wort Nachname + Last Name + +