19 Old HSK word(s): ** A ** A ** A ** A ** A ** A ** B ** B ** B ** C ** C ** C ** C ** C ** D ** D ** D ** D ** D
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Definitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

most, extremely, exceedingly
much, many / more than, over


Hsk Characters: *

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
+ + + much, many / more than, over Evening 多 (VIELE) duo1 +


A Die Umwelt: Das Wetter: windig + * +
A Die Umwelt: Das Wetter: bewölkt + * +
A Die Information: Europa: Moldawien + * +
A Die Information: Nord-und Mittelamerika: Dominikanische Republik + * +
B Die Information: Südamerika: Ecuador + * +
B Die Information: Afrika: Togo + * +
B Die Information: Nord-und Mittelamerika: Dominica + * +
B Die Information: Nord-und Mittelamerika: Puerto Rico + * +
C Die Information: Nord-und Mittelamerika: Tobago + * +
C Die Information: Afrika: Sao Tomé + * +
C Die Information: Nord-und Mittelamerika: Salvador + * +
C Die Nahrungsmittel: Das Obst: saftig + * +
C Die Nahrungsmittel: Die Kräuter und Gewürze: Piment + * +
C Der Einkauf: Die Apotheke: Multivitaminmittel + * +
C Das Haus: Die Gartenpflanzen: mehrjährig + * +
C Die Freizeit: Die Spiele: Domino + * +
C Die Information: Nord-und Mittelamerika: Barbados + * +


Abadol; Thiazolamin; Aminothiazole; Basedol (S, Chem) [a1 ba1 duo1] 阿巴多
FDMA, frequency division multiple access (S, EDV)Mehrfachzugriff durch Frequenzteilung, FDMA (S, EDV) [pin2 fen1 duo1 zhi3 zhi4 shi4] 频分多址制式
zahlreich, vielköpfig, bevölkerungsreich [zhong4 duo1] 众多
#NAME? [duo1 kui1] 多亏
(Masanori Takahashi)Kitaro [xi3 duo1 lang2] 喜多郎
(stark) neblig (Adj) [duo1 wu4] 多雾
1. Brief des Paulus an die Korinther (Bibel) (Eig, Rel)1. Korinther (Bibel) (Eig, Rel)1. Korintherbrief (Bibel) (Eig, Rel) [ge1 lin2 duo1 qian2 shu1] 哥林多前书
2. Brief des Paulus an die Korinther (Bibel) (Eig, Rel)2. Korinther (Bibel) (Eig, Rel)2. Korintherbrief (Bibel) (Eig, Rel) [ge1 lin2 duo1 hou4 shu1] 哥林多后书
??? (S) [shao3 sheng1 hai2 zi5 duo1 zhong3 shu4 shao3 sheng1 hai2 zi5 duo1 yang3 zhu1] 少生孩子多种树少生孩子多养猪
Abkürzung für Trinidad und Tobago [te4 duo1] 特多
absolute Mehrheit [jue2 dui4 duo1 shu4] 绝对多数
abwechselungsreich (Adj) [bian4 hua4 duo1 yang4] 变化多样
abwechslungsreich (Adj)reich und vielgestaltig (Adj) [feng1 fu4 duo1 cai3] 丰富多彩
Acevedo [a1 sai4 wei2 duo1] 阿塞维多
Adolf Loos (Eig, Pers, 1870 - 1933) [a1 duo1 fu1 luo4 si1] 阿多夫洛斯
Adonis [a1 duo1 ni2 si1] 阿多尼斯
Adorno, Theodor W. (Eig, Pers, 1903 - 1969) [a1 duo1 nuo4] 阿多诺
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal [meng2 te4 li4 er3 te2 lu3 duo1 guo2 ji4 ji1 chang3] 蒙特利尔特鲁多国际机场
Albrecht Altdorfer (Eig, Pers, 1480 - 1538) [a1 er3 bu4 lei2 xi1 te4 a1 er3 te4 duo1 fei4 er3] 阿尔布雷希特阿尔特多费尔
Aldo Moro (Eig, Pers, 1916 - 1978) [a1 er3 duo1 mo4 luo2] 阿尔多莫罗
Alejandro Toledo (Eig, Pers, 1946 - ) [ya4 li4 hang2 de2 luo2 tuo1 lai2 duo1] 亚历杭德罗托莱多
Alfredo Palacio (Eig, Pers, 1939 - ) [a1 er3 fu2 lei2 duo1 pa4 la1 xi1 ao4] 阿尔弗雷多帕拉西奥
Alleswisser (S) [bo2 xue2 duo1 wen2 zhe3] 博学多闻者
allgemeingültig (Adj) [duo1 yi4] 多艺
allmählich (Adj) [ri4 yi4 zeng1 duo1 de5] 日益增多地
Allround-Talent [duo1 mian4 shou3] 多面手
allseitige,mehrschichtige und weitgefächerte Norm der Öffnung nach Außen [quan2 fang1 wei4 duo1 ceng2 ci4 kuan1 ling3 yu4 de5 dui4 wai4 kai1 fang4 ge2 ju2] 全方位多层次宽领域的对外开放格局
allseitige,mehrschichtige und weitgefächerte Norm der Öffnung nach Außen [quan2 fang1 wei4 duo1 ceng2 ci4 kuan1 ling3 yu4 de5 dui4 wai4 kai1 fang4 ge2 ju2] 全方位多层次宽领域的对外开放格局
altbewährt (Adj) [jing1 guo4 duo1 ci4 mo4 lian4] 经过多次磨练
Amdo (Gesch) [an1 duo1 di4 qu1] 安多地区
Analogmultiplexer (S, Tech) [mo2 ni3 duo1 lu4 qi4] 模拟多路器
André Danican Philidor (Eig, Pers, 1726 - 1795) [fa3 lan2 suo3 wa3 fei1 li4 duo1 er3] 法兰索瓦菲利多尔
Andrew Dominik (Eig, Pers, 1967 - ) [an1 de2 lu3 · duo1 mi3 ni2 ke4] 安德鲁·多米尼克
Anduo (Ort in Tibet) (Eig, Geo) [an1 duo1] 安多
anekdotenhaft (Adj) [duo1 yi4 shi4 qu4 wen2] 多轶事趣闻
Anrüchigkeit (S) [duo1 yu2] 多鱼
Antoninuswall [an1 duo1 ning2 chang2 cheng2] 安多宁长城
Antonius von Padua (Eig, Pers, 1195 - 1231) [pa4 duo1 wa3 huo4 li3 si1 ben3 de5 sheng4 an1 duo1 ni2] 帕多瓦或里斯本的圣安多尼
Archimedischer Körper (S) [ban4 zheng4 duo1 mian4 ti3] 半正多面体
Aristoteles (Eig, Pers, 384 - 322 v.Chr.) [ya4 li3 shi4 duo1 de2] 亚里士多德
Aristoteles (griech. Philosoph) (Eig, Pers, 384 - 322 v.Chr.) [ya4 li3 si1 duo1 de2] 亚里斯多德
Aristoteles Onassis (Eig, Pers, 1906 - 1975) [ya4 li3 shi4 duo1 de2 ao4 na4 xi1 si1] 亚里士多德奥纳西斯
aristotelisch (Adj) [ya4 li3 shi4 duo1 de2 xue2 pai4] 亚里士多德学派
Armer Ritter (S) [xi1 duo1 shi4] 西多士
Artenvielfalt (Bio) [wu4 zhong3 duo1 yang4 xing4] 物种多样性
Artenvielfalt, Biodiversität (S) [sheng1 ming4 duo1 yang4 xing4] 生命多样性
auf Farbkapazität fahren (S) [yin4 shua1 duo1 se4 yin4 jian4] 印刷多色印件
Auftragsspektrum (S) [duo1 zhong3 yin4 jian4] 多种印件
aus Unwissenheit über etwas staunen [shao3 jian4 duo1 guai4] 少见多怪
Ausbruch (S) [duo1 ji2 zu3 kuai4] 多级组块
äußerst viel [duo1 ji2 le5] 多极了
ausgiebig (Adj)beträchtlich (Adj) [xiang1 dang1 duo1] 相当多
ausschließlich, ausschweifendRedundanz (S)zu viel (V)zuviel (V) [guo4 duo1] 过多
ausschließlich, ausschweifendüberflüssig (Adj)restlich (Adj)unnötig (Adj) [duo1 yu2] 多余
Bahnhof Hakata [bo2 duo1 zhan4] 博多站
Bahnhof Victoria [wei2 duo1 li4 ya4 che1 zhan4] 维多利亚车站
Baidoa (Geo) [bai4 duo1 ya4] 拜多亚
Barbados (Eig, Geo) [ba1 ba1 duo1 si1] 巴巴多斯
behaart (Adj)haarig (Adj) [duo1 mao2] 多毛
bekloppt [duo1 juan4] 多圈
belauben (V) [ye4 duo1] 叶多
belaubt [duo1 ye4] 多叶
Beller (S)Quasselstrippe (S) [hua4 duo1 de5 ren2] 话多的人
Bernardo O’Higgins (Eig, Pers, 1778 - 1842) [bei4 na4 duo1 ao4 xi1 jin1 si1] 贝纳多奥希金斯
beträchtlich [liang2 duo1] 良多
bevölkerungsreich (Adj) [ren2 kou3 zui4 duo1] 人口最多
bevölkerungsreich, große Bevölkerung (S) [ren2 kou3 zhong4 duo1] 人口众多
bewaldet [duo1 shu4 mu4] 多树木
bilaterale und multilaterale Verhandlungen [shuang1 bian1 he2 duo1 bian1 tan2 pan4] 双边和多边谈判
Billy Idol (Eig, Pers, 1955 - ) [bi3 li4 ai4 duo1 er3] 比利爱多尔
Biodiversität, biologische Vielfalt (S, Bio) [sheng1 wu4 duo1 yang4 xing4] 生物多样性
Bishamon (Sprachw) [duo1 wen2 tian1 wang2] 多闻天王
Bitte hier klicken ! (Int, EDV)Bitte klicken Sie hier ! (Int, EDV) [qing3 dian3 ji2 zhe4 li3 zeng1 duo1] 请点击这里增多
Blätter des Tālabaumes auf die man (buddhistische) Texte schrieb (S) [duo1 luo2 ye4] 多罗叶
blumig (Adj) [duo1 hua1] 多花
Blutandrang (S)Vollblütigkeit (S) [duo1 xue4 zheng4] 多血症
blutig (Adj) [liu2 xue4 geng4 duo1] 流血更多
Bob Geldof (Eig, Pers, 1954 - ) [bao4 bo2 ge2 er3 duo1 fu1] 鲍勃格尔多夫
Bordeaux (S, Geo) [bo1 er3 duo1] 波尔多
Borussia Dortmund [duo1 te4 meng2 de2 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4] 多特蒙德足球俱乐部
breites Sortiment, breite Palette (Adj) [zhong3 lei4 fan2 duo1] 种类繁多
Brief des Paulus an Titus [ti2 duo1 shu1] 提多书
Brokopondo (Geo) [bu4 luo2 ke1 peng2 duo1] 布罗科蓬多
Bulingleiduolibotai (Eig, Fam) [bu3 ling3 lei1 duo1 li3 bo2 tai2] 卜领勒多礼伯台
bündeln [duo1 gong1 hua4] 多工化
bündelnmehrfach, mehrereMehrfach... [duo1 gong1] 多工
Bündler (S) [duo1 gong1 qi4] 多工器
Buntheit (S)Mannigfaltigkeit (S) [duo1 yang4 xing4] 多样性
Calvados (Departement in Frankreich) (Eig, Geo) [ka3 er3 wa3 duo1 si1 sheng3] 卡尔瓦多斯省
Carbendazim (S, Chem) [duo1 jun4 ling2] 多菌灵
Casa da Música (Mus) [bo1 duo1 yin1 yue4 ting1] 波多音乐厅
CD Estrela Amadora [ai4 ma3 duo1 la1] 艾马多拉
CDMA, code-getrennter Mehrfachzugriff [ma3 fen1 duo1 zhi3 zhi4 shi4] 码分多址制式
Chardonnay (weiße Rebsorte) (S) [xia2 duo1 li4] 霞多丽
Château d'Azay-le-Rideau, Schloss Azay-le-Rideau (Eig, Arch) [a5 za1 yi1 lei1 li3 duo1 cheng2 bao3] 阿扎依勒里多城堡
Chenduo (Ort in Qinghai) (Eig, Geo) [chen4 duo1] 称多
Chindu (Eig, Geo) [chen4 duo1 xian4] 称多县
Chita (Sibirien) (Geo) [zhi1 duo1 shi4] 知多市
Chowd-Aimag (eine Provinz der Mongolei) (S, Geo) [ke1 bu4 duo1 xing3] 科布多省
Christian Doppler (Eig, Pers, 1803 - 1853) [duo1 pu3 lei1] 多普勒
Christian Doppler (Eig, Pers, 1803 - 1853) [ke4 li3 si1 qin2 duo1 pu3 lei1] 克里斯琴多普勒
Christoph Blumhardt (Eig, Pers, 1842 - 1919) [ke4 li3 si1 duo1 fu2 bu4 lu3 ha1 de2] 克里斯多福布鲁哈德
Christopher (Eig, Vorn) [ke4 lai2 si1 duo1 fu1] 克来斯多夫
Clarence Seedorf [ke4 la1 lun2 si1 xi1 duo1 fu1] 克拉伦斯西多夫
Claudio Abbado (Eig, Pers, 1933 - ) [ke4 lao2 di2 ao4 a1 ba1 duo1] 克劳迪奥阿巴多
Colorado (Bundesstaat der USA) (Eig, Geo) [ke1 luo2 la1 duo1 zhou1] 科罗拉多州
Colorado (S) [ke1 luo2 la1 duo1] 科罗拉多
Colorado (S) [mei3 guo2 ke1 luo2 la1 duo1 zhou1] 美国科罗拉多州
Colorado Avalanche [ke1 luo2 la1 duo1 xue3 beng1 dui4] 科罗拉多雪崩队
Colorado Rapids (Geo)Colorado Rapids (Sport) [ke1 luo2 la1 duo1 ji2 liu2] 科罗拉多急流
Colorado River (Geo) [ke1 luo2 la1 duo1 he2] 科罗拉多河
Colorado Rockies (Eig, Geo) [ke1 luo2 la1 duo1 luo4 ji1] 科罗拉多落矶
Colorado Springs (Geo) [ke1 luo2 la1 duo1 si1 pu3 lin2 si1] 科罗拉多斯普林斯
Commonwealth von Dominica (Eig, Geo) [duo1 mi3 ni2 ke4 lian2 bang1] 多米尼克联邦
Condi (S) [kang1 duo1 li3 zha1] 康多里扎
Condoleezza Rice (Eig, Pers, 1954 - ) [kang1 duo1 li4 zha1 lai4 si1] 康多莉扎赖斯
Córdoba (Stadt in Spanien; aber auch viele andere Orte in Argentinien, Kolumbien, Mexico, ...) (Eig, Geo) [ke1 er3 duo1 wa3] 科尔多瓦
Cory Doctorow (Eig, Pers, 1971 - ) [ke1 li4 duo1 ke4 tuo1 luo2] 科利多克托罗
Costco Wholesale (Geo)Costco Wholesale (Org) [hao3 shi4 duo1] 好市多
Côte-d’Or (Departement in Frankreich) (Eig, Geo) [ke1 duo1 er3 sheng3] 科多尔省
Dauerfrostboden (S) [duo1 nian2 dong4 tu3] 多年冻土
davon sehr profitieren (V) [zhan1 liao3 hen3 duo1 guang1] 沾了很多光
Demokratische Republik Sao Tome und Principe (Eig, Geo) [sheng4 duo1 mei3 he2 pu3 lin2 xi1 bi3 zhu3 gong4 he2 guo2] 圣多美和普林西比主共和国
des Öfteren [xu3 duo1 ci4] 许多次
Desmodema polystictum (ein Sensenfisch) (Eig, Bio) [duo1 ban1 dai4 cu1 qi2 yu2] 多斑带粗鳍鱼
Devadatta (Sprachw) [ti2 po2 da2 duo1] 提婆达多
dicht besiedelt [ren2 kou3 duo1] 人口多
Didotpunkt [di2 duo1 dian3] 迪多点
didotsches System (Druckw) (S) [di2 duo1 dian3 zhi4] 迪多点制
die Büchse der Pandora [pan1 duo1 la1 he2 zi5] 潘多拉盒子
die Mehrdeutigkeit (S) [yi1 ci2 duo1 yi4] 一词多义
die überwiegende Mehrheit (S) [jue2 da4 bu4 fen4] 绝大多数
Diego Armando Maradona (Eig, Pers, 1960 - ) [ma3 la1 duo1 na4] 马拉多纳
Digital Equipment Corporation (S, Wirtsch) [di2 ji2 duo1] 迪吉多
dissoziative Identitätsstörung (S) [duo1 chong2 ren2 ge2] 多重人格
diverse (Adj) [bian4 hua4 duo1] 变化多
Diversifikation (S) [duo1 zhong3 hua4] 多种化
Diversifikation (S)Pluralismus (S) [duo1 yuan2 hua4] 多元化
Diversifikation, Diversifizierung, große Vielfalt [duo1 yang4 hua4] 多样化
diversifiziertes Wirtschaften (Adj) [duo1 zhong3 jing1 ying2] 多种经营
Dodoma (Geo) [duo1 duo1 ma3] 多多马
Doha (Hauptstadt von Katar) (Eig, Geo) [duo1 ha1] 多哈
Doha-Entwicklungsrunde, Doha-Runde (S, Wirtsch) [duo1 ha1 fa1 zhan3 hui2 he2] 多哈发展回合
Doha-Runde (S, Wirtsch) [duo1 ha1 hui2 he2 mao4 yi4 tan2 pan4] 多哈回合贸易谈判
Domingo Faustino Sarmiento (Eig, Pers, 1811 - 1888) [duo1 ming2 ge1 fa3 si1 di4 nuo4 sa4 mi3 en1 tuo1] 多明戈法斯蒂诺萨米恩托
Dominica (offiziell: Dominikanische Republik) (Eig, Geo) [duo1 ming2 ni2 jia1] 多明尼加
Dominica (The Commonwealth of Dominica) (Eig, Geo) [duo1 mi3 ni2 ke4] 多米尼克
dominikanisch (Adj) [duo1 mi3 ni2 jia1 gong4 he2 guo2] 多米尼加共和国
Dominikanische Republik [duo1 mi3 ni2 ya4] 多米尼亚
Dominikanische Republik (Eig, Geo) [duo1 ming2 ni2 jia1 gong4 he2 guo2] 多明尼加共和国
Dominique de Villepin (Eig, Pers, 1953 - ) [duo1 mi3 ni2 ke4 de2 wei2 er3 pan1] 多米尼克德维尔潘
Dominique Wilkins [duo1 mi3 ni2 ke4 wei1 er3 jin1 si1] 多米尼克威尔金斯
Domino (S) [duo1 mi3 nuo4 gu3 pai2] 多米诺骨牌
Dominoeffekt (S) [xiang4 duo1 mi3 nuo4 gu3 pai2 yi1 yang4] 像多米诺骨牌一样
Dominostein (S, Ess) [duo1 mi3 nuo4 qiao3 ke4 li4] 多米诺巧克力
Domperidon (Med) [duo1 pan1 li4 tong2] 多潘立酮
Donau [duo1 nao3 he2] 多瑙河
Donaudelta (S, Geo) [duo1 nao3 he2 san1 jiao3 zhou1] 多瑙河三角洲
Donauufer, ... an der Donau (S, Geo) [duo1 nao3 he2 pan4] 多瑙河畔
Donauwalzer (Mus) [lan2 se4 di4 duo1 nao3 he2] 蓝色的多瑙河
Donauwalzer (Mus) [lan2 se4 duo1 nao3 he2] 蓝色多瑙河
Dopamin (S, Chem) [duo1 ba1 an4] 多巴胺
Doppler-Effekt (S) [xiang1 dui4 lun4 xing4 duo1 pu3 lei1 xiao4 ying4] 相对论性多普勒效应
Dopplereffekt (Phys) [duo1 pu3 lei1 xiao4 ying4] 多普勒效应
Dopplereffekt (S) [duo1 pu3 le4 xiao4 ying4] 多普勒效应
Dordogne (Departement in Frankreich) (Eig, Geo) [duo1 er3 duo1 nie4 sheng3] 多尔多涅省
Dordrecht (Geo) [duo1 de2 lei2 he4 te4] 多德雷赫特
Dorgon (Eig, Pers, 1612 - 1650) [ai4 xin1 jue2 luo2 duo1 er3 gun3] 爱新觉罗多尔衮
Dorgon (Eig, Pers, 1612 - 1650) [duo1 er3 gun3] 多尔衮
Doris Miller (Eig, Pers, 1919 - 1943) [duo1 li3 si1 mi3 lei1] 多里斯米勒
Dorische Ordnung (S, Gesch) [duo1 li4 ke4 zhu4 shi4] 多立克柱式
dornig (Adj) [duo1 ci4] 多刺
Dorset [duo1 sai1 te4 jun4] 多塞特郡
Dortmund (Geo) [duo1 te4 meng2 de2] 多特蒙德
Dover (Geo) [duo1 fu2 er3] 多佛尔
Dover (S) [duo1 fu2] 多佛
Dreikörperproblem [duo1 ti3 wen4 ti2] 多体问题
Druck in mehreren Nutzen [duo1 lian2 yin4 shua4] 多联印刷
Druck mit Sammelform [yong4 duo1 lian2 ban3 yin4 shua4] 用多联版印刷
Du weißt mehr als ich [ni3 zhi1 dao4 de5 bi3 wo3 duo1] 你知道的比我多
Dunaújváros (Geo) [duo1 nao3 xin1 cheng2] 多瑙新城
Duoduo (Eig, Ess)Yakult (probiotischer Joghurt) (Eig, Ess) [duo1 duo1] 多多
Duolan (Eig, Fam) [duo1 lan2] 多兰
Duolun (Ort in Inner Mongolia) (Eig, Geo) [duo1 lun2] 多伦
durchsaugendes Papier (S) [duo1 kong3 zhi3] 多孔纸
Düsseldorf (Geo) [du4 sai1 er3 duo1 fu1] 杜塞尔多夫
DVD (S) [ke3 yi3 fang4 duo1 ge4 yin1 gui3] 可以放多个音轨
ebenso viel [tong2 yang4 duo1] 同样多
ebensoviel [duo1 zhi4] 多至
Ecuador (Eig, Geo) [e4 gua1 duo1] 厄瓜多
Ecuador (Eig, Geo) [e4 gua1 duo1 er3] 厄瓜多尔
Ecuadorianische Fußballnationalmannschaft (S) [e4 gua1 duo1 er3 guo2 jia1 zu2 qiu2 dui4] 厄瓜多尔国家足球队
eine geringe Anzahl [shu4 bu4 duo1] 数不多
eine Unzahl [xu3 xu3 duo1 duo1] 许许多多
eine Vielzahl von Bezeichnungen (Adj) [ming2 mu4 fan2 duo1] 名目繁多
einfache Mehrheit [jian3 dan1 duo1 shu4] 简单多数
El Salvador (Eig, Geo) [sa4 er3 wa3 duo1] 萨尔瓦多
elend [duo1 zai1 duo1 nan4] 多灾多难
Empedokles (Pol) [en1 pei2 duo1 ke4 lei1] 恩培多克勒
EPR-Effekt (S) [ai4 yin1 si1 tan3 bo1 duo1 li4 ke4 si1 luo2 sen1 bei4 lun4] 爱因斯坦波多利克斯罗森悖论
erdbebenanfällig (Adj) [duo1 fa1] 多发
Erdos Group (engl.) (Eig, Wirtsch) [e4 er3 duo1 si1 ji2 tuan2] 鄂尔多斯集团
erfahren sein, Erfahrungen haben, viel gesehen haben und umfassende Kenntnisse besitzen [jian4 duo1 shi4 guang3] 见多识广
es lohnt sich nicht, mehr Worte darüber zu verlieren (V) [wu2 xu1 duo1 shou1] 无需多说
Evaristus (Eig, Pers, - 105) [sheng4 ai4 hua2 li4 duo1] 圣爱华利多
Evsey D. Domar (Eig, Pers, 1914 - 1997) [ai1 fu2 sai1 duo1 ma3] 埃弗塞多马
Facettenreich (S) [duo1 zi1] 多姿
farbenfroh (Adj) [duo1 zi1 duo1 cai3] 多姿多彩
farbenfroh, farbenprächtig, farbig, vielfarbig (Adj) [duo1 cai3] 多彩
Farbigkeit (S) [cai3 se4 duo1 yang4 hua4] 彩色多样化
fast gleichzeitig (Adj) [cha4 bu5 duo1 tong2 shi2] 差不多同时
Felix Edmundowitsch Dserschinski (Eig, Pers, 1877 - 1926) [fei4 li4 ke4 si1 ai1 de2 meng2 duo1 wei2 qi2 jie2 er3 ren4 si1 ji1] 费利克斯埃德蒙多维奇捷尔任斯基
Felix Hausdorff (Eig, Pers, 1868 - 1942) [fei4 li4 ke4 si1 hao2 si1 duo1 fu1] 费利克斯豪斯多夫
Fernando [fei4 er3 nan2 duo1] 费尔南多
Fernando Alonso (Eig, Pers, 1981 - ) [fei4 er3 nan2 duo1 a1 long2 suo3] 费尔南多阿隆索
Fernando Collor de Mello (Eig, Pers, 1949 - ) [fei4 er3 nan2 duo1 ke1 luo4 er3 de2 mei2 luo4] 费尔南多科洛尔德梅洛
Fernando da Piedade Dias dos Santos [fei4 er3 nan2 duo1 da2 pi2 ye1 da2 de2 di2 ya4 si1 duo1 si1 sang1 tuo1 si1] 费尔南多达皮耶达德迪亚斯多斯桑托斯
Fernando Henrique Cardoso (Eig, Pers, 1931 - ) [fei4 er3 nan2 duo1 en1 li3 ke4 ka3 duo1 zuo3] 费尔南多恩里克卡多佐
Fernando Pessoa (Eig, Pers, 1888 - 1935) [fei4 er3 nan2 duo1 pei4 suo3 ya4] 费尔南多佩索亚
Fernando Poe Jr. (Eig, Pers, 1939 - 2004) [fei4 er3 nan2 duo1 bo1 yin1] 费尔南多波因
fettig [duo1 zhi1 fang2] 多脂肪
FidoNet [zhong1 guo2 hui4 duo1 wang3 luo4] 中国惠多网络
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (Eig, Pers, 1821 - 1881) [fei4 ao4 duo1 er3 tuo2 si1 tuo3 ye1 fu1 si1 ji1] 费奥多尔陀思妥耶夫斯基
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (Eig, Pers, 1821 - 1881) [fei4 ao4 duo1 er3 tuo2 si1 tuo3 ye1 fu1 si1 ji1] 费奥多尔陀思妥耶夫斯基
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (Eig, Pers, 1821 - 1881) [fei4 ao4 duo1 er3 tuo2 si1 tuo3 ye2 fu1 si1 ji1] 费奥多尔陀思妥耶夫斯基
Flagge der Dominikanischen Republik (S) [duo1 ming2 ni2 jia1 gong4 he2 guo2 guo2 qi2] 多明尼加共和国国旗
fleischig [rou4 duo1] 肉多
Flössler [duo1 qi2 yu2 mu4] 多鳍鱼目
Flughafen Toronto [duo1 lun2 duo1 pi2 er3 xun4 guo2 ji4 ji1 chang3] 多伦多皮尔逊国际机场
François Auguste Victor Grignard (Eig, Pers, 1871 - 1935) [wei2 ke4 duo1 ge2 lin2 ni2 ya4] 维克多格林尼亚
FreedoniaDie Marx-Brothers im Krieg (S) [zi4 you2 duo1 ni2 ya3 gong1 guo2] 自由多尼雅公国
Freistaat Puerto Rico (Eig, Geo) [bo1 duo1 li2 ge4 zi4 you2 lian2 bang1] 波多黎各自由联邦
Frodo Baggins (Eig, Pers) [fo2 luo2 duo1 ba1 jin1 si1] 佛罗多巴金斯
fruchtbar [chan3 liang4 duo1] 产量多
fruchtbar (Adj)produktiv (Adj) [duo1 chan3] 多产
Fußballnationalmannschaft von El SalvadorSalvadorianische Fußballnationalmannschaft (S) [sa4 er3 wa3 duo1 guo2 jia1 zu2 qiu2 dui4] 萨尔瓦多国家足球队
Gaetano Donizetti (Eig, Pers, 1797 - 1848) [ge3 ta3 nuo4 duo1 ni2 cai3 di4] 葛塔诺多尼采蒂
Gdow (Geo) [ge2 duo1 fu1] 格多夫
gebirgig [duo1 shan1] 多山
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (Eig, Pers, 1699 - 1753) [ge2 ao4 er3 ge2 wen2 ce4 si1 lao2 si1 feng2 ke4 nuo4 bo2 si1 duo1 fu1] 格奥尔格文策斯劳斯冯克诺伯斯多夫
Geschosswohnungsbau (S, Arch)Mehrfamilienhaus (S, Arch)Mietshaus (S, Arch) [duo1 jia1 ting2 lou2 yu3] 多家庭楼宇
Gesellschaftsspiel (S) [duo1 ren2 wan2 ju4] 多人玩具
gesund, gesundheitsförderlich ('very good for health') (Int, Ess) [duo1 shen1 ti3 hao3] 多身体好
gewissermaßen [duo1 duo1 shao3 shao3] 多多少少
Gib acht (auf Dich)! (Int) [duo1 duo1 bao3 zhong4] 多多保重
Giotto di Bondone (Eig, Pers, 1267 - 1337) [jiao1 tuo1 di2 bang1 duo1 na4] 乔托迪邦多纳
Giotto di Bondone (Eig, Pers, 1267 - 1337) [qiao2 tuo1 di2 bang1 duo1 na4] 乔托迪邦多纳
Giovanni Domenico Cassini (Eig, Pers, 1625 - 1712) [jiao1 fan2 ni2 duo1 mei3 ni2 ke1 ka3 xi1 ni2] 乔凡尼多美尼科卡西尼
Girondins Bordeaux (S) [bo1 er3 duo1 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4] 波尔多足球俱乐部
Glasgow Caledonian University [ge2 la1 si1 ge1 ka3 li4 duo1 ni2 an1 da4 xue2] 格拉斯哥卡利多尼安大学
Glucan, Glucane (S, Chem)Polysaccharid, Polysaccharide (S, Chem) [duo1 tang2] 多醣
Gottfried Schadow (Eig, Pers, 1764 - 1850) [ge1 te4 fu2 li3 de2 sha1 duo1] 戈特弗里德沙多
Granados (Enrique Granados y Campiña) (S, Pers, 1867 - 1916) [ge2 la1 na4 duo1 si1] 格拉那多斯
Grand-Canyon-Nationalpark (Eig, Geo) [ke1 luo2 la1 duo1 da4 xia2 gu3] 科罗拉多大峡谷
grasig (Adj) [duo1 cao3] 多草
Greater Toronto Area (Geo) [da4 duo1 lun2 duo1 di4 qu1] 大多伦多地区
Größe (S) [ji2 duo1] 极多
große Menge (Bio) [duo1 du4] 多度
großer Unterschied [cha4 de2 duo1] 差得多
Grundwasser aus mehreren wasserführenden Schichten (S) [duo1 ceng2 di4 xia4 shui3] 多层地下水
Gryffindor (Harry Potter) (Eig, Lit) [ge2 lai2 fen1 duo1] 格莱芬多
Guido (Eig, Vorn) [gu3 duo1] 古多
Guido Fubini (Eig, Pers, 1879 - 1943) [gui1 duo1 fu4 bi3 ni2] 圭多富比尼
Guido Westerwelle (deutscher Politiker, FDP) (Eig, Pers, 1961 - ) [ji1 duo1 wei1 si1 te4 wei1 lei1] 基多威斯特威勒
Guido Westerwelle (Eig, Pers, 1961 - ) [gu3 duo1 wei2 si1 te4 wei2 lei1] 古多韦斯特韦勒
Gupta-Reich (S, Gesch) [ji2 duo1 di4 guo2] 笈多帝国
Gustave Doré (Eig, Pers, 1832 - 1883) [gu3 si1 ta3 fu1 duo1 lei2] 古斯塔夫多雷
gut Ding will Weile haben, ohne Fleiß kein Preis, sich regen bringt Segen (Sprichw) [hao3 shi4 duo1 mo2] 好事多磨
Guten Appetit ! (Int) [qing3 duo1 chi1 a5] 请多吃啊
halbseiden (Adj)schattig (Adj)zwielichtig (Adj) [duo1 yin4] 多荫
Halldór Ásgrímsson (Eig, Pers, 1947 - ) [ha1 er3 duo1 er3 ao4 si1 ge2 li3 mu3 song1] 哈尔多尔奥斯格里姆松
Harmagedon, Harmageddon, Armageddon, Har-Magedon (S, Rel) [ha1 mi3 ji2 duo1 dun4] 哈米吉多顿
Hatano Hideharu (Eig, Pers, 1541 - 1579) [bo1 duo1 ye3 xiu4 zhi4] 波多野秀治
häufig auftretende Krankheit (S) [duo1 fa1 bing4] 多发病
Hausdorff-Dimension (S) [hao2 si1 duo1 fu1 wei2] 豪斯多夫维
Hausdorff-Metrik (S) [hao2 si1 duo1 fu1 ju4 li2] 豪斯多夫距离
Hausdorff-Raum (S) [hao2 si1 duo1 fu1 kong1 jian1] 豪斯多夫空间
heiter bis wolkig; erst heiter, dann wolkig (Adj) [qing2 zhuan3 duo1 yun2] 晴转多云
Hennigsdorf (S) [heng1 ni2 xi1 duo1 fu1] 亨尼希多夫
Herodot (Eig, Pers, 484 - 425 v.Chr.) [xi1 luo2 duo1 de2] 希罗多德
Herta Däubler-Gmelin (Eig, Pers, 1943 - ) [he4 er3 ta3 duo1 yi1 bu4 lei1 ge2 mai4 lin2] 赫尔塔多伊布勒格麦林
Herz-Sutra (Sprachw) [mo2 he1 bo1 re3 bo1 luo2 mi4 duo1 xin1 jing1] 摩诃般若波罗蜜多心经
hochschwierig, sehr kompliziert [kun4 nan5 duo1] 困难多
höchstens [bu4 duo1 yu2] 不多于
höchstens [zhi4 duo1] 至多
höchstens, bis zu, maximal... betragen (Adj) [zui4 duo1] 最多
höchstwahrscheinlich (Adv)zum überwiegenden Teil, größenteils (Adv) [duo1 ban4] 多半
hohe Farbkapazitat bieten (S) [yin4 shua1 duo1 se4 de5 yin4 jian4] 印刷多色的印件
Homo rudolfensis (S) [lu2 duo1 er3 fu1 ren2] 卢多尔夫人
Honda Tadakatsu (Eig, Pers, 1548 - 1610) [ben3 duo1 zhong1 sheng4] 本多忠胜
Honda Tadamasa (Eig, Pers, 1575 - 1631) [ben3 duo1 zhong1 zheng4] 本多忠政
Honda Tadatomo (Eig, Pers, 1582 - 1615) [ben3 duo1 zhong1 chao2] 本多忠朝
Hyperaktivität, ADHS (S) [duo1 dong4 zheng4] 多动症
Hypertrichose, Hypertrichosis (übermäßig starke Behaarung) (S, Med) [duo1 mao2 zheng4] 多毛症
Ido (Sprachw) [yi1 duo1 yu3] 伊多语
Idomeneo (Eig, Mus) [yi1 duo1 mei2 niu3 si1] 伊多梅纽斯
Igedo (S, Org) [yi1 ge2 duo1 gong1 si1] 依格多公司
illustriert [tu2 pian4 jiao4 duo1] 图片较多
im Geld schwimmen [qian2 duo1 de5 yong4 bu4 wan2] 钱多的用不完
immer mehr [yue4 lai2 yue4 duo1] 越来越多
immmer mehr [bu4 duan4 zeng1 duo1] 不断增多
in den meisten Fällen, meistens [zai4 da4 duo1 shu4 de5 qing2 kuang4 xia4] 在大多数的情况下
in immer höherem Maße [ri4 yi4 geng4 duo1] 日益更多
in jeder Hinsicht [cong2 duo1 fang1 mian4] 从多方面
in mehreren Etappenmehrere Streckenabschnitte (z.B. bei Flugreisen) [duo1 duan4] 多段
Ingrid Daubechies (Eig, Pers, 1954 - ) [ying1 ge2 li4 duo1 bei4 xi1] 英格丽多贝西
innen herzhaft saftig (Adj) [li3 bian1 duo1 zhi1 ke3 kou3] 里边多汁可口
Insel Usedom (Eig, Geo) [wu1 se4 duo1 mu3 dao3] 乌瑟多姆岛
interdisziplinär (Adj) [duo1 xiang4 mu4] 多项目
interdisziplinär (Adj) [duo1 xue2 ke1] 多学科
interlingual (Adj) [she4 ji2 duo1 zhong3 yu3 yan2] 涉及多种语言
interlingual (Adj)vielsprachig (Adj) [duo1 guo2 yu3 yan2] 多国语言
intrigant (Adj)raffinieren (Adj)raffiniert (Adj) [gui3 ji4 duo1 duan1] 诡计多端
Intrigant (S) [gui3 ji4 duo1 duan1 de5 ren2] 诡计多端的人
Iss etwas mehr! [duo1 chi1 yi1 dian3] 多吃一点
Iván Córdoba (Eig, Pers, 1976 - ) [yi1 wan4 ke1 er3 duo1 wa3] 伊万科尔多瓦
Jakow Borissowitsch Seldowitsch [ya3 ke3 fu1 ze2 er3 duo1 wei2 qi2] 雅可夫泽尔多维奇
je länger man wartet, desto unsicherer wird das Ergebnis (Sprichw) [ye4 chang2 meng4 duo1] 夜长梦多
Jean-Auguste-Dominique Ingres (Eig, Pers, 1780 - 1867) [duo1 mi3 ni2 ke4 an1 ge2 er3] 多米尼克安格尔
João Baptista de Oliveira Figueiredo (Eig, Pers, 1918 - 1999) [fei1 ge2 lei2 duo1] 菲格雷多
Jörg Immendorf (Eig, Pers, 1945 - 2007) [ye1 er3 ge2 yi1 men2 duo1 fu1] 耶尔格伊门多夫
José Eduardo dos Santos [ruo4 ze2 ai4 de2 hua2 duo1 duo1 si1 sang1 tuo1 si1] 若泽爱德华多多斯桑托斯
Jüngling (S)Teenager, Teenie (S) [shi2 duo1 sui4] 十多岁
Juri Dolgoruki (Eig, Pers, 1090 - 1157) [you2 li3 duo1 er3 ge1 lu3 ji1] 尤里多尔戈鲁基
Käferschnecken (Bio) [duo1 ban3 gang1] 多板纲
Kappadokien (Landschaft in Anatolien, Türkei) (S, Geo) [ka3 pa4 duo1 xi4 ya4] 卡帕多细亚
keine grossen Worte nötig [wu2 xu1 duo1 yan2] 毋需多言
kinderreiche Familie (S) [duo1 zi3 nü3 jia1 ting2] 多子女家庭
Klang der Stille (Eig) [bei4 duo1 fen1 wei4 yuan2 qu1] 贝多芬未缘曲
klassizistische Antiqua (S) [di2 duo1 ni2 qian1 zi4 zi4 ti3] 迪多尼铅字字体
Klatschbase (S) [duo1 zui3 de5 ren2] 多嘴的人
Kleinvieh macht auch Mist [ji1 shao3 cheng2 duo1] 积少成多
klumpig [duo1 kuai4] 多块
knöchern [duo1 gu3] 多骨
Kobayashi Takiji (Eig, Pers, 1903 - 1933) [xiao3 lin2 duo1 xi3 er4] 小林多喜二
Kombiwagen, Kombi [duo1 yong4 tu2 cheng2 yong4 che1] 多用途乘用车
Komodowaran, Komododrache (eine Echse) (Eig, Bio) [ke1 mo4 duo1 long2] 科莫多龙
Komplexität (S) [duo1 zhong3 te4 zheng1] 多种特征
Konferenzschaltung (S) [duo1 fang1 dian4 hua4 lian2 jie1] 多方电话连接
Korinth [ge1 lin2 duo1] 哥林多
körnig (Adj) [duo1 li4] 多粒
krankhaft gesteigertes Durstgefühl [duo1 yin3] 多饮
Kränklichkeit (S) [duo1 bing4] 多病
Kreis Zhidoi (Provinz Qinghai, China) (Eig, Geo) [zhi4 duo1 xian4] 治多县
Küchenmaschine (S) [duo1 yong4 qie1 sui4 ji1] 多用切碎机
Labrador < Hund > (S, Bio) [la1 bu4 la1 duo1] 拉布拉多
Labrador < Hund > (S, Bio)Labrador Retriever < Hund > (S, Bio) [la1 bu4 la1 duo1 lie4 quan3] 拉布拉多猎犬
Labrador Retriever (S, Bio) [la1 bu4 la1 duo1 quan3] 拉布拉多犬
lange, heftige Menstruationsblutung [yue4 jing1 guo4 duo1] 月经过多
langjährig [duo1 nian2 yi3 lai2] 多年以来
langjährig (Adj)mehrjährig (Adj) [duo1 nian2] 多年
LASSEN SICH DIE VIELEN FALSCHEN EINTRAGUNGEN NICHT STOPPEN? siehe 报销 (V) [cuo4 wu4 tai4 duo1] 错误太多
Lee, Da-Hae [li3 duo1 hai3] 李多海
Legebatterie (S) [duo1 ceng2 chan3 dan4 ji1 long2] 多层产蛋鸡笼
Leonard Bernstein (Eig, Pers, 1918 - 1990) [li3 ao4 na4 duo1 bo2 en1 si1 tan3] 李奥纳多伯恩斯坦
Leonardo [lai2 ang2 na4 duo1] 莱昂纳多
Leonardo da Vinci (Eig, Pers, 1452 - 1519) [lie4 ao4 na4 duo1 da2 fen1 qi2] 列奥纳多达芬奇
Leonardo DiCaprio (US-amerikanischer Filmschauspieler) (Eig, Pers, 1974 - ) [lai2 ang2 na4 duo1 di2 ka3 pu3 li3 ao4] 莱昂纳多迪卡普里奥
Leonardo Fibonacci (Eig, Pers, 1175 - 1250) [bi3 sa4 di4 lie4 ao4 na4 duo1] 比萨的列奥纳多
Lido (S) [li4 duo1] 利多
Lidocain (Med) [li4 duo1 ka3 yin1] 利多卡因
Lipopolysaccharid [zhi1 duo1 tang2] 脂多糖
Litze (S) [duo1 gu3 jiao3 he2 xian4] 多股绞合线
Lochscheibe (S) [duo1 kong3 ban3] 多孔板
Lochstreifen-Schreibautomat [duo1 gong1 neng2 da3 yin4 ji1] 多功能打印机
Long-Call (S)Stillhalterposition (S) [duo1 tou2 mai3 quan2] 多头买权
Longkodo (Eig, Pers, - 1728) [long2 ke1 duo1] 隆科多
Ludwig van Beethoven (Eig, Pers, ca. 1770 - ca. 1827) [lu4 de2 wei2 xi1 feng2 bei4 duo1 fen1] 路德维希冯贝多芬
Ludwig van Beethoven (Eig, Pers, 1770 - 1827) [bei4 duo1 fen1] 贝多芬
Ludwig van Beethoven (Eig, Pers, 1770 - 1827) [lu4 de2 wei2 xi1 fan4 bei4 duo1 fen1] 路德维希范贝多芬
Lukas Podolski, Łukasz Podolski, dt. Fußballnationalspieler (Eig, Pers, 1985 - ) [lu2 ka3 si1 bo1 duo1 er3 si1 ji1] 卢卡斯波多尔斯基
Lukas Pudolski (Poldi, Łukasz Podolski), dt. Fussballnationalspieler (Eig, Pers, 1985 - ) [bo1 duo1 er3 si1 ji1] 波多尔斯基
Lykavittos (Berg in Athen, Griechenland) (Eig, Geo) [lü3 ka3 wei2 duo1 si1] 吕卡维多斯
Madoi (Geo) [ma3 duo1 xian4] 玛多县
Maduo (Ort in Qinghai) (Eig, Geo) [ma3 duo1] 玛多
Mahabharata (Lit) [mo2 he1 po2 luo2 duo1] 摩诃婆罗多
Majorisierung (S) [duo1 shu4 piao4 tong1 guo4] 多数票通过
Manganknollen (S) [duo1 jin1 shu3 jie2 he2] 多金属结核
mannigfaltig (Adj, Math)multipolar (Adj, Pol) [duo1 ji2] 多极
mannigfaltig, verschiedenMehrfach... [duo1 zhong3] 多种
Mannigfaltigkeit (S)Vielfalt (S)vielfältig (Adj) [duo1 yang4] 多样
Maschinenkonfiguration (S, Math) [yong4 yu2 she4 bei4 duo1 yang4 hua4 pai2 lie4] 用于设备多样化排列
maximal betragen, betragen max. .... (V) [duo1 da2] 多达
Medienzentrum (S) [duo1 mei2 ti3 xin4 xi1 zhong1 xin1] 多媒体信息中心
Mehdorn, Hartmut ( Chef der Deutsche Bahn ) (Eig, Pers, 1942 - ) [mei2 duo1 en1] 梅多恩
mehr als [duo1 guo4] 多过
mehr als ein Jahr (lang) [yi1 nian2 duo1] 一年多
mehr oder weniger [huo4 duo1 huo4 shao3] 或多或少
mehr oder weniger; ungefähr [ke3 duo1 ke3 shao3] 可多可少
Mehrbadätzung (Tiefdruckzylinder) (S) [duo1 bei1 fu3 shi2] 多杯腐蚀
Mehrbadätzung (Tiefdruckzylinder) (S) [duo1 yu4 ye4 fu3 shi2] 多浴液腐蚀
Mehrbenutzersystem (S) [duo1 yong4 hu4] 多用户
Mehrblattformularsatz (Druck) (S, Tech) [duo1 ye4 biao3 ge2 pai2 ban3] 多页表格排版
Mehrdeckherd [duo1 ceng2 yao2 chuang2] 多层摇床
mehrdeutig (Adj) [duo1 zhi2] 多值
mehrdeutig (Adj) [duo1 zhong3 yi4 yi4] 多种意义
mehrdimensional [duo1 mian4] 多面
mehrdimensional [duo1 wei2] 多维
mehrfach (Adj) [duo1 xiang4] 多项
Mehrfachanschluss (S) [duo1 duan1] 多端
Mehrfachanschluss (S) [duo1 jie1 kou3 de5 xian4] 多接口的线
Mehrfachbelichtung (S) [duo1 ci4 pu4 guang1] 多次曝光
Mehrfachfraktur (S) [duo1 fa1 xing4 gu3 zhe2] 多发性骨折
Mehrfachwendung (S) [duo1 lu4 huan4 xiang4] 多路换向
Mehrfamilienhaus (S)MFH (S) [duo1 jia1 zhu4 de5 fang2 zi5] 多家住的房子
Mehrfarbenbogenoffsetdruckmaschine (S) [duo1 se4 dan1 zhang1 zhi3 jiao1 yin4 ji1] 多色单张纸胶印机
Mehrfarbendruckmaschine (S) [duo1 se4 yin4 shua1 ji1] 多色印刷机
Mehrfarbenmaschine (S) [duo1 se4 ji1] 多色机
Mehrfarbenoffset (S) [duo1 se4 jiao1 yin4] 多色胶印
Mehrfarbentiefdruck [duo1 se4 ao1 yin4] 多色凹印
mehrfarbig [duo1 cai3] 多采
mehrfarbig, farbig, Farb..., bunt [duo1 se4] 多色
Mehrfrequenzwahlverfahren [shuang1 yin1 duo1 pin2] 双音多频
mehrgeschossig (Adj)Mehrlagen…, vielschichtig (Adj) [duo1 ceng2] 多层
Mehrheit (S, Sprachw) [da4 duo1 shu4] 大多数
Mehrheitsanteil (S, Wirtsch) [duo1 shu4 gu3 quan2] 多数股权
Mehrheitsbeschluss (S) [duo1 shu4 jue2 yi4] 多数决议
Mehrheitswahl [duo1 shu4 zhi4] 多数制
mehrkernig [duo1 he2] 多核
Mehrling (S) [duo1 tai1 er2] 多胎儿
Mehrloch… (S) [duo1 kong3] 多孔
mehrmaliger Durchgang (S)mehrmals passieren (V) [duo1 ci4 tong1 guo4] 多次通过
mehrmals, oftmals [duo1 ci4] 多次
Mehrparteiensystem (Pol) [duo1 dang3 zhi4] 多党制
Mehrphasen... [duo1 xiang1] 多相
mehrphasig [duo1 qi1] 多期
Mehrprozesssystem (S, EDV) [duo1 ren4 wu4 de5 cao1 zuo4 xi4 tong3] 多任务的操作系统
Mehrscheibenkupplung (S) [duo1 pian4 mo2 ca1 li2 he2 qi4] 多片摩擦离合器
Mehrschneidenwerkzeug (S, Mil) [duo1 ren4 dao1 ju4] 多刃刀具
Mehrsektorenwirtschaft (S) [duo1 zhong3 jing1 ji4 cheng2 fen4] 多种经济成分
mehrsilbig [duo1 yin1 jie2] 多音节
Mehrspaltensatz (Druck) (S, Tech) [duo1 lan2 pai2 ban3] 多拦排版
Mehrspieler [duo1 ren2 you2 xi4] 多人游戏
Mehrspindelbohreinheit (S) [duo1 zhou2 zuan1] 多轴钻
Mehrspindelbohrkopf [duo1 zhou2 tou2] 多轴头
mehrsprachig [duo1 zhong3 yu3 yan2] 多种语言
Mehrsprachigkeit (S) [duo1 yu3 yan2] 多语言
Mehrsprachigkeit (S, Sprachw) [duo1 yuan2 yu3 yan2] 多元语言
mehrstöckiges Gebäude [duo1 ceng2 lou2 fang2] 多层楼房
mehrstufig (EDV) [duo1 ji2] 多级
mehrtägig (Adj) [duo1 ri4] 多日
mehrtägig (Adj) [duo1 tian1] 多天
Mehrwertige Logik (S, Math) [duo1 zhi2 luo2 ji5] 多值逻辑
Mehrwertigkeit (S) [duo1 fang1 mian4 xiang1 guan1 xing4] 多方面相关性
Mehrwertigkeit (S) [duo1 jia4] 多价
Mehrzweck- [duo1 yong4 tu2] 多用途
meist (Sprachw) [da4 duo1] 大多
MIRV [duo1 mu4 biao1 chong2 fan3 da4 qi4 ceng2 zai4 ju4] 多目标重返大气层载具
mißtrauisch, argwöhnisch (Adj) [duo1 xin1] 多心
MMS (S, EDV) [duo1 mei2 ti3 duan3 xin4] 多媒体短信
MMS (S, EDV) [duo1 mei2 ti3 duan3 xun4] 多媒体短讯
MMS (S, EDV) [duo1 mei2 ti3 xun4 xi1] 多媒体讯息
Modoc County (Kalifornien, USA) (Eig, Geo) [mo4 duo1 ke4 xian4] 莫多克县
Mögest Du drei Dinge im Überfluss haben: Söhne, Glück, hohes Alter [song4 zhu4 san1 duo1] 颂祝三多
Moldawien [mo2 er3 duo1 wa3] 摩尔多瓦
Moldawische Sprache (S) [mo2 er3 duo1 wa3 yu3] 摩尔多瓦语
Mononukleose (S, Med) [chuan2 ran3 xing4 dan1 he2 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng4] 传染性单核细胞增多症
Montevideo [meng2 te4 wei2 duo1] 蒙特维多
Mordwinien [mo4 er3 duo1 wa3 gong4 he2 guo2] 莫尔多瓦共和国
Mormone (S) [yi1 fu1 duo1 qi1 zhu3 yi4 zhe3] 一夫多妻主义者
Multi-Plattform (S, EDV) [duo1 ping2 tai2] 多平台
Multialkalikathode (S) [duo1 jian3 yin1 ji2] 多碱阴极
Multicast [duo1 bo1] 多播
Multicast-Adresse (S) [duo1 zhan4 di4 zhi3] 多站地址
Multicore-Prozessor (EDV) [duo1 he2 xin1] 多核心
Multidimensionale Skalierung (S, Psych) [duo1 wei2 biao1 du4] 多维标度
Multifunktion, Mehrfachfunktion (S) multifunktional (Adj) [duo1 gong1 neng2] 多功能
multifunktionaler Marketingkonzern (S) [duo1 gong1 neng2 de5 shi4 chang3 ying2 xiao1 gong1 si1] 多功能的市场营销公司
Multifunktionskabel (S) [duo1 gong1 neng2 dian4 lan3] 多功能电缆
Multifunktionstaste (S) [duo1 gong1 neng2 jian4] 多功能键
Multikulti (S) [duo1 wen2 hua4] 多文化
Multikulturalismus (S) [duo1 yuan2 wen2 hua4 zheng4 ce4] 多元文化政策
multikulturell (Adj) [duo1 chong2 wen2 hua4] 多重文化
multikulturell (Adj) [duo1 yuan2 wen2 hua4] 多元文化
Multilateralismus (S) [duo1 bian1 zhu3 yi4] 多边主义
Multilingualismus (S, Sprachw) [duo1 yu3] 多语
Multimedia (Kunst) [duo1 mei2 ti3] 多媒体
Multimedia Super Corridor [duo1 mei2 ti3 chao1 ji2 zou3 lang2] 多媒体超级走廊
Multimediakenntnisse (S, Kunst) [duo1 mei2 ti3 ying4 yong4 zhi1 shi4] 多媒体应用知识
Multimediakonzept (Kunst) [duo1 mei2 ti3 jiao4 xue2 fang1 an4] 多媒体教学方案
Multimediakunst (Kunst) [duo1 mei2 ti3 yi4 shu4] 多媒体艺术
Multimediatechnik (S) [duo1 mei2 ti3 ji4 shu4] 多媒体技术
Multimode... [duo1 mo2] 多模
multinational [duo1 min2 zu2] 多民族
multinational (Adj) [duo1 guo2] 多国
multinationaler Staat, Vielvölkerstaat, Nationalitätenstaat [duo1 min2 zu2 guo2 jia1] 多民族国家
Multiphonik [duo1 sheng1 yin1 xiang3] 多声音响
Multiple Sklerose [duo1 fa1 xing4 ying4 hua4] 多发性硬化
Multiple Sklerose (S) [duo1 fa1 xing4 ying4 hua4 zheng4] 多发性硬化症
multiple Wechselkurse (S)verschiedene Wechselkurse (S) [duo1 zhong3 hui4 lü4] 多种汇率
Multiple-Instruction Multiple-Data [duo1 zhi3 ling4 liu2 duo1 shu4 ju4 liu2] 多指令流多数据流
Multiplexkanal (S) [duo1 bo1 duan4] 多波段
Multiplexkanal (S) [duo1 tong1 dao4] 多通道
Multiplexkanal (S) [duo1 tong1 hua4 xian4 lu4] 多通话线路
Multiplexverfahren [shi2 fen1 duo1 zhi3] 时分多址
Multipolarisierung (S) [duo1 ji2 hua4] 多极化
Multipolarisierung (S) [shi4 jie4 duo1 ji2 hua4] 世界多极化
Multiprogrammbetrieb (S) [duo1 dao4 cheng2 xu4] 多道程序
Multiprogrammbetrieb (S) [duo1 dao4 cheng2 xu4 she4 ji4] 多道程序设计
Multitasking (S, EDV) [duo1 ren4 wu4 chu3 li3] 多任务处理
Multitasking, Multitaskbetrieb (S) [duo1 ren4 wu4 de5 gong1 zuo4 fang1 shi4] 多任务的工作方式
Multivariate Verfahren (S, Psych) [duo1 chong2 bian4 liang4 fen1 xi1] 多重变量分析
Museo del Prado [pu3 la1 duo1 bo2 wu4 guan3] 普拉多博物馆
muskulös [ji1 rou4 duo1] 肌肉多
nach jahrelangen Anstrengungen (Int) [jing1 guo4 duo1 nian2 de5 nu3 li4] 经过多年的努力
Nawahradak [xin1 ge2 lu3 duo1 ke4] 新格鲁多克
Neufundland und Labrador < Hund > (S, Bio) [niu3 fen1 lan2 yu3 la1 bu4 la1 duo1] 纽芬兰与拉布拉多
Neukaledonien (Eig, Geo) [xin1 ka1 li3 duo1 ni2 ya4] 新喀里多尼亚
Neukaledonische Fußballnationalmannschaft (S) [xin1 ka1 li3 duo1 ni2 ya4 guo2 jia1 zu2 qiu2 dui4] 新喀里多尼亚国家足球队
Nexavar (S)sorafenib [duo1 ji2 mei3] 多吉美
nicht viel übrig sein [suo3 sheng4 bu4 duo1] 所剩不多
Nikolai Fyodorovich Vatutin (Eig, Pers, 1901 - 1944) [ni2 gu3 la1 fei4 duo1 luo2 wei2 qi2 wa3 tu2 jing1] 尼古拉费多罗维奇瓦图京
Nixdorf Computer (S) [li4 duo1 fu4 dian4 nao3 gong1 si1] 利多富电脑公司
noch mehr (Adj)viel mehr (Adj)weit mehr (Adj)weitere (Adj)weitergehende (Adj)weiterhin noch (Adj)zusätzlich (Adj)zuzüglich, zzgl. (Adj) [geng4 duo1] 更多
Noldor [nuo4 duo1 zu2] 诺多族
Odorich von Portenau (Eig, Pers, 1286 - 1331) [e4 duo1 li4 ke4] 鄂多立克
oftmals [hen3 duo1 shi2] 很多时
ohne Umschweife [huo4 yi4 liang2 duo1] 获益良多
Ordos (Stadt im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, China) (Eig, Geo) [e4 er3 duo1 si1 shi4] 鄂尔多斯市
Padua (Geo) [pa4 duo1 wa3] 帕多瓦
Pandora (griech. Mythologie) (Eig, Kunst) [pan1 duo1 la1] 潘多拉
pāramitā, Vollkommenheit (erreichen) (Buddhismus) (Rel) [bo1 luo2 mi4 duo1] 波罗蜜多
Parkhaus (S) [duo1 ceng2 ting2 che1 chang3] 多层停车场
Patriarch Anatolius of Constantinople (Eig, Pers, - 458) [ya4 na4 duo1 liu2 si1] 亚纳多留斯
PCB, PolychlorbiphenylPolychlorierte Biphenyle [duo1 lü4 lian2 ben3] 多氯联苯
Pedro Figueredo (Eig, Pers, 1819 - 1870) [pi2 de2 luo2 fei4 gui1 lei2 duo1] 皮德罗费圭雷多
Petersdom [sheng4 bo2 duo1 lu4 da4 dian4] 圣伯多禄大殿
Philidor-Verteidigung (S) [fei1 li4 duo1 er3 fang2 yu4] 菲利多尔防御
Pierre Trudeau [pi2 ai1 er3 te2 lu3 duo1] 皮埃尔特鲁多
Pierre Trudeau (Eig, Pers, 1919 - 2000) [pi2 ai1 er3 te4 lu3 duo1] 皮埃尔特鲁多
Piment (S, Ess)Piment (S, Ess) [duo1 xiang1 guo3] 多香果
Platane (S) [duo1 mao2 qie3 yi4 bai3 dong4] 多毛且易摆动
Platonischer Körper (S) [zheng4 duo1 mian4 ti3] 正多面体
Plethora (S, Med) [duo1 xue4 zhi2] 多血质
Pluralismus (S, Arch) [duo1 yuan2 xing4] 多元性
Plurizentrische Sprache (S, Sprachw) [duo1 zhong1 xin1 yu3 yan2] 多中心语言
Polyamine (Bio) [duo1 an4] 多胺
Polyandrie (S) [yi1 qi1 duo1 fu1 zhi4] 一妻多夫制
Polyeder, Vielfach, Vielflächner (S, Math) [duo1 mian4 ti3] 多面体
Polygamie (S) [duo1 pei4 ou3 zhi4] 多配偶制
Polygamie (S) [yi1 fu1 duo1 qi1 zhi4] 一夫多妻制
Polygonale Zahl (S) [duo1 bian1 xing2 shu4] 多边形数
Polygonspiegel (S) [duo1 leng2 jing4] 多棱镜
Polygynie (S) [yi1 fu1 duo1 qi1] 一夫多妻
Polygynie (S)Vielweiberei (S) [duo1 qi1 zhu3 yi4] 多妻主義
polykristallin multikristallin (für Silizium). Mehrkristall... (S) [duo1 jing1] 多晶
Polynom (S, Math) [duo1 xiang4 shi4] 多项式
Polyol (S, Chem) [duo1 yuan2 chun2] 多元醇
PolyomavirenPolyomavirus [duo1 liu2 bing4 du2 ke1] 多瘤病毒科
Polyphenol (S, Chem) [duo1 fen1] 多酚
Polyphenole [duo1 fen1 lei4] 多酚类
Polyphonie (S) [duo1 yin1] 多音
Polysaccharide (Bio) [duo1 tang2] 多糖
Polysynthetischer Sprachbau [duo1 shi4 zong4 he2 yu3] 多式综合语
polyzentrisch (Adj) [duo1 jiao1 dian3] 多焦点
polyzentrisch (Adj) [duo1 zhong1 xin1] 多中心
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Chem) [duo1 huan2 fang1 xiang1 ting1] 多环芳香烃
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Chem) [duo1 huan2 xing4 fang1 xiang1 hua4 he2 wu4] 多环性芳香化合物
Polyzystisches Ovarialsyndrom (Med) [duo1 nang2 luan3 chao2 zong1 he2 zheng4] 多囊卵巢综合症
Pontius Pilatus (Eig, Pers, - 36) [ben3 diu1 bi3 la1 duo1] 本丢彼拉多
Porenpilze [duo1 kong3 jun4 mu4] 多孔菌目
Porto Novo (Geo) [bo1 duo1 nuo4 fu2] 波多诺伏
Portugiesischer Escudo (Zähl, Wirtsch) [pu2 tao2 ya2 ai1 si1 ku4 duo1] 葡萄牙埃斯库多
prädominieren (V)vorherrschen (V) [zhan4 duo1 shu4] 占多数
Präemptives Multitasking (S) [qiang3 zhan4 shi4 duo1 ren4 wu4 chu3 li3] 抢占式多任务处理
Prajñāpāramitā , vollkommene Weisheit (Buddhismus) (Rel) [bo1 re3 bo1 luo2 mi4 duo1] 般若波罗蜜多
produktiv (Adj) [duo1 zi3] 多子
Puerto Rico (Eig, Geo) [bo1 duo1 li2 ge4] 波多黎各
Puy-de-Dôme (Departement in Frankreich) (Eig, Geo) [duo1 mu3 shan1 sheng3] 多姆山省
Pyinmana (Geo) [nai4 bi3 duo1] 奈比多
qualvoll [duo1 nan4] 多难
Quito (Geo) [ji1 duo1] 基多
Radom (Stadt in Polen) (Eig, Geo) [la1 duo1 mu3] 拉多姆
Recep Tayyip Erdoğan (Eig, Pers, 1954 - ) [lei2 jie2 pu3 ta3 yi1 pu3 ai1 er3 duo1 an1] 雷杰普塔伊普埃尔多安
Redewendung: Wer viel kann, muss viel tun. Ein gutes Pferd, wird oft eingespannt. [neng2 zhe3 duo1 lao2] 能者多劳
Regenwetter (S)viele Regentage (S) [duo1 yu3 tian1] 多雨天
regnerisch (Adj) [yu3 duo1] 雨多
reichlich, völlig genügend (Adj) [duo1 liang4] 多量
Replikation (S) [duo1 zhi3 yi2 chuan2 wu4 zhi4] 多指遗传物质
Republik Ecuador (Eig, Geo) [e4 gua1 duo1 er3 gong4 he2 guo2] 厄瓜多尔共和国
Republik Ecuador (República del Ecuador, Staat in Südamerika) (Eig, Geo) [e4 gua1 duo1 gong4 he2 guo2] 厄瓜多共和国
Republik El Salvador (Eig, Geo) [sa4 er3 wa3 duo1 gong4 he2 guo2] 萨尔瓦多共和国
Republik Moldawien (Eig, Geo) [mo2 er3 duo1 wa3 gong4 he2 guo2] 摩尔多瓦共和国
Republik Togo (Eig, Geo) [duo1 ge1 gong4 he2 guo2] 多哥共和国
Republik Trinidad und Tobago (Eig, Geo) [te4 li4 ni2 da2 he2 duo1 ba1 ge1 gong4 he2 guo2] 特立尼达和多巴哥共和国
Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus, RFLP (S, Bio) [xian4 zhi4 xing4 pian4 duan4 chang2 du4 duo1 tai4 xing4] 限制性片段长度多态性
Riccardo Muti (Eig, Pers, 1941 - ) [li3 ka3 duo1 mu4 di4] 里卡多穆蒂
Richard Doll (Eig, Pers, 1912 - 2005) [li3 cha2 de2 duo1 er3] 理查德多尔
Ronaldo (Eig, Pers, 1976 - ) [luo2 na4 er3 duo1] 罗纳尔多
Rupert Murdoch (Eig, Pers, 1931 - ) [lu3 bo2 te4 mo4 duo1 ke4] 鲁伯特默多克
s. auch 本生经 [she2 duo1 ga1] 闍多伽
saftig (Adj) [duo1 shui3 fen4] 多水分
saftig (Adj) [duo1 zhi1] 多汁
saftiges Fleisch aus dem Nacken (S, Fam) [duo1 zhi1 de5 niu2 bo2 rou4] 多汁的牛脖肉
Salvador Allende [sa4 er3 wa3 duo1 a5 lian2 de2] 萨尔瓦多阿连德
Salvador Allende (Eig, Pers, 1908 - 1973) [sa4 er3 wa3 duo1 a1 lian2 de2] 萨尔瓦多阿连德
Salvador Dalí (Eig, Pers, 1904 - 1989) [sa4 er3 wa3 duo1 da2 li4] 萨尔瓦多达利
Sampdoria Genua [sang1 pu3 duo1 li4 ya4 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4] 桑普多利亚足球俱乐部
Sampdoria Genua [sen1 duo1 li4 ya4 zu2 qiu2 hui4] 森多利亚足球会
Sampdoria Genua [sen1 duo1 li4 ya4 zu2 qiu2 ju4 le4 bu4] 森多利亚足球俱乐部
San Salvador [sheng4 sa4 er3 wa3 duo1] 圣萨尔瓦多
Sándor Petőfi (Eig, Pers, 1823 - 1849) [pei2 duo1 fei1] 裴多菲
Santo Domingo [sheng4 duo1 ming2 ge1] 圣多明哥
Sao Tome (Hauptstadt von Sao Tome und Principe) (Eig, Geo) [sheng4 duo1 mei3] 圣多美
Sao Tome und Principe (Eig, Geo) [sheng4 duo1 mei3 he2 pu3 lin2 xi1 bi3] 圣多美和普林西比
São Tomé und Príncipe (Geo) [sheng4 duo1 mei3 pu3 lin2 xi1 bi3] 圣多美普林西比
Schaf Dolly [duo1 li4] 多利
Scharfsinn und Findigkeit besitzenweise und gewiefteinfallsreich (Adj) [zu2 zhi4 duo1 mou2] 足智多谋
Schmierigkeit (S) [duo1 zhi1] 多脂
Schriftzeichen mit verschiedenen Aussprachen (S, Sprichw) [duo1 yin1 zi4] 多音字
Schwämme (Bio) [duo1 kong3 dong4 wu4 men2] 多孔动物门
schwammig (Adj) [rou2 ruan3 duo1 kong3] 柔软多孔
schweißig (Adv) [duo1 han4 de5] 多汗的
sehr viel (Adj)zahlreiche (Adj) [hen3 duo1] 很多
sehr viel, außerodentlich viel (Adj) [fei1 chang2 duo1] 非常多
sehr viel, eine Menge [zhu1 duo1] 诸多
sehr viele [po1 duo1] 颇多
sehr von etwas profitieren bzw. profitiert habenviele Vorteile Vorzüge haben [shou4 yi4 liang2 duo1] 受益良多
seit vielen Jahren (Adv) [duo1 nian2 lai2] 多年来
Seitenflexibilitat [ye4 shu4 bian4 dong4 duo1] 页数变动多
Seitenumfang gering [ban3 shu4 bu4 duo1] 版数不多
Sergey Sidorsky (Eig, Pers, 1954 - ) [xie4 er3 gai4 xie4 er3 gai4 ye1 wei2 qi2 xi1 duo1 er3 si1 ji1] 谢尔盖谢尔盖耶维奇西多尔斯基
Siebtrommeltrockner [duo1 kong3 zhuan3 gu3 hong1 gan1 ji1] 多孔转鼓烘干机
Simultanbetrieb (Fam) [duo1 lu4 gong1 zuo4] 多路工作
Simultanbetrieb (S, Fam) [duo1 lu4 yun4 xing2] 多路运行
Single Instruction Multiple Data [dan1 zhi3 ling4 liu2 duo1 shu4 ju4 liu2] 单指令流多数据流
Single Nucleotide Polymorphism (Bio) [dan1 he2 gan1 suan1 duo1 tai4 xing4] 单核苷酸多态性
SMS Demag Aktiengesellschaft, Düsseldorf (S) [du4 sai1 er3 duo1 fu1 S M S gu3 fen4 gong1 si1] 杜塞尔多夫SMS股份公司
so sehrso viel(e) [na4 me5 duo1] 那么多
so viel wie (Engl.: as much as) [he2 yi1 yang4 duo1] 和一样多
Sodom und Gomorrha [suo3 duo1 ma3 yu3 e2 mo2 la1] 索多玛与蛾摩拉
Spitzenverdiener (S) [zhuan4 qian2 zui4 duo1 de5 ren2] 赚钱最多的人
Spund (S) [shi2 duo1 sui4 de5 nan2 hai2] 十多岁的男孩
St. Kitts und Nevis (Geo) [sheng4 ke4 li3 si1 duo1 fu2 yu3 ni2 wei2 si1] 圣克里斯多福与尼维斯
standardisierter Mehrfarbenoffsetdruck (S) [biao1 zhun3 hua4 duo1 se4 jiao1 yin4] 标准化多色胶印
stark behaart (V) [mao2 duo1] 毛多
Sternen..., sternhell [duo1 xing1] 多星
Stimmenmehrheit (S) [duo1 shu4 tou2 piao4] 多数投票
Stimmenmehrheit (S) [tou2 piao4 zhan4 da4 duo1 shu4] 投票占大多数
Stoa (Philos) [si1 duo1 ya4 xue2 pai4] 斯多亚学派
stürmisch (Adj) [duo1 feng1 bao4] 多风暴
Subway Toronto [duo1 lun2 duo1 di4 tie3] 多伦多地铁
Susilo Bambang Yudhoyono (Eig, Pers, 1949 - ) [su1 xi1 luo4 ban1 bang1 you2 duo1 yue1 nuo4] 苏西洛班邦尤多约诺
Symmetrisches Multiprozessorsystem (S, EDV) [dui4 chen4 duo1 chu3 li3 ji1] 对称多处理机
Symmetrisches Polynom (S, Math) [dui4 chen4 duo1 xiang4 shi4] 对称多项式
Synchronized Multimedia Integration Language (EDV) [tong2 bu4 duo1 mei2 ti3 ji2 cheng2 yu3 yan2] 同步多媒体集成语言
Tajimi (Geo) [duo1 zhi4 jian4 shi4] 多治见市
tausendfach (Adj) [hen3 duo1 ci4] 很多次
Tausendfüßer (Bio) [duo1 zu2 lei4] 多足类
TDM [fen1 shi2 duo1 gong1] 分时多工
Technische Universität DortmundUniversität Dortmund [duo1 te4 meng2 de2 da4 xue2] 多特蒙德大学
Teenager (S) [shi2 duo1 sui4 de5 qing1 shao4 nian2] 十多岁的青少年
The Commonwealth of Dominica (Eig, Geo) [duo1 mi3 ni2 ke4 guo2] 多米尼克国
Theodor (Eig, Vorn) [te4 ao4 duo1 er3] 特奥多尔
Theodor Fliedner (Eig, Pers, 1800 - 1864) [te4 ao4 duo1 er3 fu2 li4 de2 ne4] 特奥多尔弗利德讷
Theodor Fontane (Eig, Pers, 1819 - 1898) [te4 ao4 duo1 er3 feng2 ta3 ne4] 特奥多尔冯塔讷
Theodor Heuss (Eig, Pers, 1884 - 1963) [te4 ao4 duo1 er3 hao2 si1] 特奥多尔豪斯
Theodor Karl von Dalberg (Eig, Pers, 1744 - 1817) [ka3 er3 te4 ao4 duo1 er3 feng2 da2 er3 bei4 ge2] 卡尔特奥多尔冯达尔贝格
Theodor W. Hänsch (Eig, Pers, 1941 - ) [te4 ao4 duo1 er3 heng1 shi1] 特奥多尔亨施
Theodora I. [ti2 ao4 duo1 la1] 提奥多拉
Theodore Lyman (Eig, Pers, 1874 - 1954) [xi1 ao4 duo1 lai4 man4] 西奥多赖曼
Theodore Roosevelt (Eig, Pers, 1858 - 1919) [xi1 ao4 duo1 luo2 si1 fu2] 西奥多罗斯福
Théodore Rousseau (Eig, Pers, 1812 - 1867) [xi1 ao4 duo1 lu2 suo1] 西奥多卢梭
Theodosius I. (Eig, Pers, 347 - 395) [di2 ao4 duo1 xi1 yi1 shi4] 狄奥多西一世
Theodosius II. (Eig, Pers, 401 - 450) [di2 ao4 duo1 xi1 er4 shi4] 狄奥多西二世
Theorie der multiplen Intelligenzen (Psych) [duo1 yuan2 zhi4 neng2 li3 lun4] 多元智能理论
Thoma (S) [duo1 ma3] 多马
Thomasevangelium [duo1 ma3 fu2 yin1] 多马福音
Tiësto [ti2 ya3 si1 duo1] 提雅斯多
Titus (S) [ti2 duo1] 提多
Toast, Toastbrot [duo1 shi4] 多士
Togo (Eig, Geo) [duo1 ge1] 多哥
Togoische Fußballnationalmannschaft (S) [duo1 ge1 guo2 jia1 zu2 qiu2 dui4] 多哥国家足球队
Togoland (Gesch) [duo1 ge1 lan2] 多哥兰
Toledo (S) [tuo1 lai2 duo1] 托莱多
Tollens-Reagenz (S, Chem) [duo1 lun2 shi4 ji4] 多伦试剂
Tori Amos (Eig, Pers, 1963 - ) [duo1 li4 ai4 mo4 si1] 多莉艾莫丝
Toronto (Kanada) (Eig, Geo) [duo1 lun2 duo1] 多伦多
Toronto Blue Jays (Sport) [duo1 lun2 duo1 lan2 niao3] 多伦多蓝鸟
Toronto International Film Festival [duo1 lun2 duo1 guo2 ji4 dian4 ying3 jie2] 多伦多国际电影节
Toronto Maple Leafs [duo1 lun2 duo1 feng1 ye4] 多伦多枫叶
Toronto Maple Leafs [duo1 lun2 duo1 feng1 ye4 dui4] 多伦多枫叶队
Toronto Raptors (Sport) [duo1 lun2 duo1 meng3 long2 dui4] 多伦多猛龙队
Toronto Stock Exchange (Org) [duo1 lun2 duo1 zheng4 quan4 jiao1 yi4 suo3] 多伦多证券交易所
Toronto Transit Commission [duo1 lun2 duo1 gong1 che1 ju2] 多伦多公车局
Touran (S) [da4 zhong4 gong1 si1 duo1 gong1 neng2 jiao4 che1 pin3 pai2] 大众公司多功能轿车品牌
Tramadol (Med) [qu3 ma3 duo1] 曲马多
Transfermaschine (S) [duo1 gong1 wei4 ya1 li4 ji1] 多工位压力机
Trapschießen (S, Sport) [duo1 xiang4 fei1 die2] 多向飞碟
Trinidad und Tobago (Eig, Geo) [te4 li4 ni2 da2 he2 duo1 ba1 ge1] 特立尼达和多巴哥
Trust-Markt (taiwanesische Ladenkette) (Eig, Wirtsch) [hao3 you4 duo1] 好又多
Tschebyschow-Polynom (Math) [qie1 bi3 xue3 fu1 duo1 xiang4 shi4] 切比雪夫多项式
Tupel (Math) [duo1 yuan2 zu3] 多元组
Turandot [tu2 lan2 duo1] 图兰多
über achtzig (Jahre) [ba1 shi2 duo1 sui4] 八十多岁
über Jahre hinweg totenstill (Adj) [chen2 ji2 duo1 nian2] 沉寂多年
über zehn Jahre [shi2 duo1 nian2] 十多年
Überalterung (S, Pol) [lao3 ren2 guo4 duo1] 老人过多
überschüssige Liquiditätsreserven (S) [duo1 yu2 de5 liu2 dong4 zi1 jin1 chu3 bei4] 多余的流动资金储备
übersensibel, gefühlsselig [duo1 chou2 shang4 an3] 多愁善感
übersteigen (V) [duo1 yu2] 多于
übertreiben (V) [duo1 bao4] 多报
übertreiben (V) [zuo4 de2 guo4 duo1] 做得过多
Überversorgung, Überproduktion (S, Wirtsch)überversorgen, den Markt überschwemmen (V, Wirtsch) [gong1 ying4 guo4 duo1] 供应过多
übervölkereübervölkert (Adj) [ren2 kou3 guo4 duo1] 人口过多
überwiegend (Adj) [zhan4 da4 duo1 shu4] 占大多数
Ukita Hideie (Eig, Pers, 1573 - 1655) [yu3 xi3 duo1 xiu4 jia1] 宇喜多秀家
unfallgeneigt [shi4 gu4 duo1 fa1] 事故多发
unfruchtbar (Adj) [jie2 guo3 bu4 duo1] 结果不多
ungefähr ausreichend, hinlänglich (Adj)fast, beinah, nah, so gut wie (Konj)ungefähr gleich, fast gleich, ähnlich (Konj) [cha4 bu5 duo1] 差不多
ungelenkte Raketenwerfer (S, Mil) [duo1 guan3 huo3 jian4 pao4] 多管火箭炮
University of Toronto [duo1 lun2 duo1 da4 xue2] 多伦多大学
unnötig [duo1 yu2] 多馀
unproduktiv (Adj) [bu4 duo1 chan3] 不多产
Utada Hikaru (Eig, Pers, 1983 - ) [yu3 duo1 tian2 guang1] 宇多田光
Valladolid (Geo) [ba1 li4 ya4 duo1 li4 de2] 巴利亚多利德
verkleben (V) [kuai4 duo1] 块多
verwässern (V) [shui3 fen4 duo1] 水分多
verzweigt [duo1 zhi1] 多支
Victor Horta (Eig, Pers, 1861 - 1947) [wei2 ke4 duo1 huo4 ta3] 维克多霍塔
Victor Hugo (Eig, Pers, 1802 - 1885) [wei2 ke4 duo1 yu3 guo3] 维克多雨果
Victoria and Albert Museum (Kunst) [wei2 duo1 li4 ya4 he2 a1 er3 bo2 te4 bo2 wu4 guan3] 维多利亚和阿尔伯特博物馆
Victoria City (Geo) [wei2 duo1 li4 ya4 cheng2] 维多利亚城
Victoria-Insel (S, Geo) [wei2 duo1 li4 ya4 dao3] 维多利亚岛
Victoria-Universität Wellington [hui4 ling2 dun4 wei2 duo1 li4 ya4 da4 xue2] 惠灵顿维多利亚大学
Victoriafälle (Geo) [wei2 duo1 li4 ya4 pu4 bu4] 维多利亚瀑布
viel [duo1]
viel geben, wenig nehmen (V) [duo1 yu3 shao3 qu3] 多予少取
viel mehr [duo1 de2 duo1] 多得多
viel Regen geben (S)regnerisch (Adj) [duo1 yu3] 多雨
viel Wind (S)sehr windig (Adj) [duo1 feng1] 多风
Vielborster (Bio) [duo1 mao2 gang1] 多毛纲
viele [xu3 duo1] 许多
viele (Adj) [hao3 duo1] 好多
viele Fragen offenlassen (S) [shi3 xu3 duo1 wen4 ti2 xuan2 gua4 er2 wei4 jue2] 使许多问题悬挂而未决
viele Hindernisse (S)hindernisreich, dornig (Adj) [duo1 zhang4 ai4] 多障碍
Viele Wenig machen ein Viel. [ji2 shao3 cheng2 duo1] 亼少成多
Viele Wenig machen ein Viel. [ji2 shao3 cheng2 duo1] 集少成多
viele, jede Menge von ... (Adv) [duo1 de5 shi4] 多的是
vielfach (Adj) [duo1 bei4] 多倍
vielfach (Adj) [duo1 chong2] 多重
Vielfachheit (S) [duo1 zhong2 xing4] 多重性
vielseitig [duo1 fang1 wei4] 多方位
Vielseitig (S) [duo1 ce4 mian4] 多侧面
Vielseitigkeit (S) [duo1 zhong3 bian4 hua4] 多种变化
vielzellig (Adj) [duo1 xi4 bao1] 多细胞
Viktor (Eig, Vorn) [wei2 ke4 duo1] 维克多
Viktoria [wei2 duo1 li4 ya4] 维多利亚
Viktorianisches Zeitalter (S) [wei2 duo1 li4 ya4 shi2 dai4] 维多利亚时代
Viktoriasee (Geo) [wei2 duo1 li4 ya4 hu2] 维多利亚湖
vor Jahren [duo1 nian2 qian2] 多年前
vor Jahren [hao3 duo1 nian2 qian2] 好多年前
vor Jahren [xu3 duo1 nian2 qian2] 许多年前
vor vielen Jahren [duo1 nian2 yi3 qian2] 多年以前
Wanda Landowska (Eig, Pers, 1879 - 1959) [wang4 da2 lan2 duo1 fu2 si1 ka3] 旺达兰多芙丝卡
Warten auf Godot [deng3 dai4 ge1 duo1] 等待戈多
was kostet es? [duo1 shao3 qian2] 多少钱
wässrig [duo1 shui3] 多水
Welche Größe? (S) [duo1 da4 hao4] 多大号
Wen Yiduo (Eig, Pers, 1899 - 1946) [wen2 yi1 duo1] 闻一多
wenig, nicht viel (Adj) [bu4 duo1] 不多
weniger als erwartet [bing4 bu4 duo1] 并不多
weniger ist mehr [shao3 ji4 shi4 duo1] 少既是多
Wie alt bist Du? [ni3 duo1 da4] 你多大
Wie alt bist Du? [ni3 duo1 da4 le5] 你多大了
wie altwie groß [duo1 da4] 多大
Wie groß bist Du? [ni3 you3 duo1 gao1] 你有多高
wie groß ist die Klasse [ban1 duo1 da4] 班多大
wie häufig? wie oft? [duo1 chang2] 多常
wie hoch [duo1 gao1] 多高
wie lang? [duo1 chang2] 多长
wie lange [duo1 jiu3 liao3] 多久了
wie lange [duo1 zhang3 shi2 jian1] 多长时间
Wie lange? [duo1 jiu3] 多久
wie oft? wie häufig? [duo1 jiu3 yi1 ci4] 多久一次
wie Sand am Meer [duo1 jia1 niu2 mao2] 多加牛毛
wie viel [duo1 shao3] 多少
wie weit (Adj)wie weit entfernt (Adj)wie weit weg (Adj) [duo1 yuan3] 多远
wie…!, was für ein…!, welch ein…! (Int) [duo1 me5] 多么
Wincor Nixdorf (EDV) [xi1 men2 zi5 li4 duo1 fu4 zi1 xun4 xi4 tong3] 西门子利多富资讯系统
winkelig (Adj)winklig (Adj) [duo1 jiao3] 多角
Wirtschaft der Dominikanischen Republik (S, Wirtsch) [duo1 mi3 ni2 jia1 gong4 he2 guo2 jing1 ji4] 多米尼加共和国经济
Wolfgang Amadeus Mozart (Eig, Pers, 1756 - 1791) [wo4 er3 fu1 gang1 a1 ma3 duo1 yi1 si1 mo4 zha1 te4] 沃尔夫冈阿马多伊斯莫扎特
Wolke (S)stark bewölkt [duo1 yun2] 多云
Wortfülle (S)verquatschen (V)weitschweifig (Adj)wortreich (Adj) [duo1 hua4] 多话
wortkarg (Adj) [hua4 bu4 duo1] 话不多
wortreich [duo1 yan2] 多言
wuchern (V)wuchernd (Adj) [duo1 yu4] 多育
Xingduo (Eig, Fam) [xing1 duo1] 星多
Yakult (Eig, Org) [yi4 li4 duo1] 益力多
Yakult (probiotischer Joghurt) (S, Ess)Yakult (Eig, Org) [yang3 le4 duo1] 养乐多
zahlenmäßig überlegen (Adj, Sprichw) [ren2 duo1 shi4 zhong4] 人多势众
zahlreich, dicht bevölkert (Adj) [ren2 shu4 zhong4 duo1] 人数众多
zahlreiche (Adj) [shu4 mu4 hen3 duo1] 数目很多
zähnefletschend (Adj) [duo1 chi3] 多齿
Zheduoru (Eig, Fam) [zhe3 duo1 ru2] 者多如
Zhiduo (Ort in Qinghai) (Eig, Geo) [zhi4 duo1] 治多
zu hohe Lagerbestände [chu2 bei4 guo4 duo1] 储备过多
zu viel (nach)denken (V, Psych) [xiang3 tai4 duo1] 想太多
Zudringlichkeit (S) [duo1 guan3 xian2 shi4] 多管闲事
Zwei-Drittel-Mehrheit (S) [san1 fen1 zhi1 er4 duo1 shu4] 三分之二多数
zweideutig (EDV) [duo1 yi4] 多义
Zweig (S) [duo1 zhi1] 多枝


1 viel + much + +
5.10 Das Wesentliche wesentlich + much + +