2 Old HSK word(s): ** A ** BDefinitions from Unihan Copyright © 1991-2015 Unicode® Inc. All rights reserved.

earth / soil, ground / region
a square, rectangle / a region / local


Hsk Characters:

HSK -Characters and beyond:
GbBig5EngRadMegaTripleMultilingual
Wo? [zai4 shi2 me5 di4 fang1] 在什麼地方
Abtrennung (S) [fen1 li2 de5 di4 fang5] 分离的地方
Amt Stelle des lokalen Regierungsbeauftragten (S, Pol)Stelle Amt des Präfekten (S, Pol) [di4 fang1 guan1 zhi2 wei4] 地方官职位
AOK (S, Wirtsch) [di4 fang5 yi1 liao2 bao3 xian3 gong1 si1] 地方医疗保险公司
Aragonien (S) [xi1 ban1 ya2 bei3 bu4 di4 fang1] 西班牙北部地方
Autonome Verwaltungseinheiten der Nationalitäten [min2 zu2 zi4 zhi4 di4 fang5] 民族自治地方
Bleibe (S)bleiben (V) [dou4 liu2 de5 di4 fang5] 逗留的地方
der Ort, wo Mönchen leben ( Kloster ) (S, Rel) [seng1 lü3 ju1 zhu4 de5 di4 fang5] 僧侣居住的地方
Dialekt (S) [di4 fang5 fang1 yan2] 地方方言
Dialekt (S, Sprachw) [di4 fang5 hua4] 地方话
die kommunale Selbstverwaltung (S) [di4 fang1 zi4 zhi4] 地方自治
District Line [di4 fang5 xian4] 地方线
Einheimische (S) [di4 fang1 ren2] 地方人
gefährlicher Ort, gefährlicher Gegend, gefährliche Stelle (S)Todesfalle < methaphorisch > (S) [wei1 xian3 de5 di4 fang5] 危险的地方
Gemeinde (S, Geo) [di4 fang1 zheng4 fu3] 地方政府
Gemeindebank (S, Wirtsch) [xiang1 zhen4 di4 fang1 yin2 hang2] 乡镇地方银行
Gemeindehaushalt [xiang1 zhen4 di4 fang1 cai2 zheng4] 乡镇地方财政
Gemeindeobligation (S) [xiang1 zhen4 di4 fang1 yu4 suan4] 乡镇地方预算
Gemeinderat (S) [di4 fang1 yi4 hui4] 地方议会
Gemeindesteuern (S) [xiang1 zhen4 di4 fang1 shui4] 乡镇地方税
Gemeinschaftssteuern [zhong1 yang1 di4 fang1 gong4 shou1 shui4] 中央地方共收税
hispanisches Wohnviertel [di4 fang5 xing2 zheng4 qu1 yu4] 地方行政区域
Hokuriku (Geo) [bei3 lu4 di4 fang1] 北陆地方
Hort (S)Zufluchtsort (S) [an1 quan2 de5 di4 fang5] 安全的地方
irgendwoher [cong2 ren4 he2 yi1 ge4 di4 fang1 lai2] 从任何一个地方来
Kantō (Geo) [guan1 dong1 di4 fang5] 关东地方
Kommunalebene (S)lokale Ebene (S)lokal, regional (Adj) [di4 fang5 ji2] 地方级
Kommunalwahl (S, Pol) [di4 fang5 xuan3 ju3] 地方选举
Landgericht (S) [di4 fang1 fa3 yuan4] 地方法院
Lehrstellenmangel (S) [que1 fa2 xun4 lian4 di4 fang1 pei2 xun4 zhi2 wei4] 缺乏训练地方培训职位
Lokalausgabe (S, Lit) [di4 fang5 ban3] 地方版
lokale Oper (S) [di4 fang1 xi4] 地方戏
lokaler Informationsdienst (S) [di4 fang5 xin4 xi1 bao4] 地方信息报
Lokalseiten (Zeitung) (Lit) [di4 fang5 ban3 ye4] 地方版页
Lokalzeitung, lokale Zeitung, Regionalzeitung, Regionalblatt (S) [di4 fang5 bao4 zhi3] 地方报纸
Mullah (S) [tu3 er3 qi2 di4 fang5 fa3 guan1] 土耳其地方法官
örtliche Besonderheit, bzw. Kennzeichen des Ortes (S) [di4 fang5 te4 se4] 地方特色
örtliche Besonderheiten, Lokalcharakter (S)Region (S)hiesig (Adj)regional (Adj) [di4 fang1 xing4] 地方性
Örtliche Betäubung der Schleimhaut (S, Med) [di4 fang5 ma2 zui4 na3 ge4 nian2 mo2] 地方麻醉哪个黏膜
örtlicher Beamter, örtliche Beamtin (S) [di4 fang1 guan1 yuan2] 地方官员
Ortskrankenkasse (S, Wirtsch) [di4 fang5 bao3 xian3 gong1 si1] 地方保险公司
Ortstermin (S) [di4 fang5 shi2 jian1] 地方时间
Ortszeit (S, Arch) [di4 fang5 shi2] 地方时
Parkplatz (S) [di4 fang5 ting2 che1] 地方停车
Provinzialismus (S) [di4 fang5 feng1 ge2] 地方风格
Randgebiet (S) [bian1 jie4 di4 fang5] 边界地方
Ratsmitglied (S) [di4 fang1 yi4 yuan2] 地方议员
RegionalBahn (S)Regionalzug (Eig, Geo) [qu1 jian1 ke4 che1 di4 fang1 huo3 che1] 区间客车地方火车
regionaler Protektionismus (S) [di4 fang5 bao3 hu4 zhu3 yi4] 地方保护主义
regionales Finanzergebnis (S) [di4 fang5 cai2 zheng4 shou1 ru4] 地方财政收入
Regionalpolitik (S) [di4 fang5 zheng4 ce4] 地方政策
Regionalsteuern, Gemeindesteuern, örtliche Steuern (S) [di4 fang1 shui4] 地方税
Reiseziel (S) [yao4 qu4 di4 di4 fang5] 要去的地方
Rendezvous (S) [yue1 ding4 de5 di4 fang1] 约定的地方
Richteramt (S) [di4 fang5 xing2 zheng4 chang2 guan1] 地方行政长官
sperrig (Adj) [zhan4 di4 fang1] 占地方
Stammkneipe (S) [chu1 mo4 de5 di4 fang5] 出没的地方
Stellenmarkt (S) [zhao3 gong1 zuo4 de5 di4 fang5] 找工作的地方
Sumpf (S) [xiang4 ni2 zhao3 de5 di4 fang5] 像泥沼的地方
Teil (S) (部分) Teil (S) (地区) Platz, Raum, Stelle (S)Ort, Platz, Stelle (S)lokal, regional (Adj) [di4 fang5] 地方
Tropen, tropische Orte (S) [re4 dai4 di4 fang1] 热带地方
verlegen (V) [fang4 cuo4 di4 fang5] 放错地方
verschanzen (V) [zhao3 di4 fang5 cang2 shen1] 找地方藏身
Vogt (S) [di4 fang5 zhang3 guan1] 地方长官
Wettannahme (S) [du3 bo2 de5 di4 fang5] 赌博的地方


2.12 Mensch Einheimischer + Local + 地方 +
15.2 Einwohner Einheimische + Local + 地方 +